Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

17 AĞUSTOS 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DEPREMIN 4. YILDONUMU DEPREMDE AİLESİNt YİTÎRDÎ, 12 AMELİYAT VE TRAFİK KAZASI GEÇlRDt, AMA YtNE DE YAŞAMA TUTUNDU Ayşegül'ün direniş öyküsü Yıknaz, 17Ağustosdepranndekaybetöğiaie^uııutınadı. İLHAMJYGUN ADAPAZARI - Marmara depreminde anne, baba, kız kardeş ve dedesini kaybeden 22 yaşındaki Ayşegül Yılmaz, 12 saat sonra ağır yaralı olarak enkazdan çıkanldı. Bir yıl boyunca 12 ameliyat geçiren Yılmaz, tedaviden dönerken trafık kazası geçirdi. Öldü sanılan Yılmaz 6 ameliyatın ardından yaşama döndü. Üniversiteyı biriren Yılmaz artık tüm yaşadıklanna karşın gülen gözlerle bakıyor. Ayşegül Yılmaz 22 yıllık yaşamında soyadına yaraşır şekilde tüm acılara göğüs gerdi. Yılmaz'ın 1999 yılında Adapazan'nda 5 katlı bir binanın 4. katında ailesiyle birlikte sürdüğü yaşam 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bına çöktü ve beton kütlelerinin altında kaldı. 12 saat sonra askerler Yılmaz'ı evin garajından ağır yaralı olarak çıkardı. Ancak babası Sebhatön Yılmaz (52). annesi Özden Yılmaz (45), küçük kardeşı Zeynep Yılmaz (13) ve dedesi onun kadar şanslı değildi. Ayşegül Yılmaz daha sonra Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Bacağının kangren olması ve kesilmesı beklenirken Yılmaz 2 ay boyunca burada tedavi gördü. Yılmaz'ın tedavisi Istanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesı'nde devam etti. 4 ay boyunca burada tedavi gören Yılmaz toplam 12 ameliyat geçirdi. Oldü sanıürken yenıden yaşama dönen Yılmaz, depremden bir yıl sonra hastanede kontroUerini yaptırdıktan sonra Adapazan'na dönerken Esentepe mevkiinde kaza geçirdi. tçinde bulunduğu araca önden ve arkadan iki kamyon çarpan Yılmaz'ın yüzünün kemiklerinin yanı sıra bacaklan, sağ kolu ve kaburgalan kınldı. tlk müdahalesi Adapazan Toyota Hastanesi'nde yapıldıktan sonra "artık yaşamaz" denilerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. 20 gün komada kalan Yılmaz, 6 ay hastanede yattı. 1.5 yıl da evde yatarak tedavisine devam eden Yılmaz o günleri şöyle anlattı: "Depremin sonuçlanna bir türiü inanamryordum. Ancak geçirdiğim kaza beninı depremi kabullenmenıi sağladL Kendimi normal dogumumla birtikte 3 kez doğduğumu kabul ediyorum. Çünkü depremden ve kazadan sağ çıkmam mudze." Mezun oldu Depremde Sakarya Üniversitesi Makıne Mühendislıği Bölümü 3'üncü sınıfinda okuyan Ayşegül Yıhnaz, 2 yıl kaydını dondurduktan sonra bu yıl mezun olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Hayata asla küsmedim. Eylülde bacağımdan bir kez daha ameliyat olacağım. Şimde tek isteğim kendime ait küçük bir evim ve işim otanasL Muthı olmak ve başka acı çekmek istenüyorum. Başka bir beidentim yok." Büyük acının üzerinden 4 yıl geçti, bölgede işsizlik büyüdü, boşanmalar arttı, yurttaşlar icra pençesinde Sosyal çöküntü depremden beter• Deprem acısıyla sarsılan Gölcük, Adapazan, Yalova. Düzce ve Bolu'da aradan geçen zaman dertlere derman olmadı. Yurttaşlann kalıcı konut, ulaşım, altyapı gibi temel sorunlan çözülemedi. Yurtdışmdan alınan kredilerin ve toplanan ek vergilerin nerede kullanıldığının hesabı verilemedi. GÜLŞAH DURAK / FARUK KIRTAY RUHATAVŞAR GÖLCL'KAALOVA/ADAPAZARI / DÜZCE / BOLU - Marmara'da 17 Ağustos'ta meydana gelen ve "asnn felaketi" olarak adlandınlan depremm üzennden 4 yıl geçmesıne karşın yıkımın acısı hâlâ dinmedı. Venlen sözler tutulmadı, kalıcı konutlarda sorunlar kalıcı oldu. Bölgeye 1.5 katrilyon lıra harcandığı ıddıa edılse de depremzedeler ıçın toplanan yardımlann, yurtdışmdan alınan kredılenn ve toplanan ek vergılenn nerede kullanıldığının hesabı venlemedı. Depremın merkez üssü olan ve resmı rakamlara göre 5 bın 863 kışinın öldüğü Gölcük'te bınlerce kışı dördüncü kışı da prefabnk konutlarda geçırmeye hazu-lanıyor. 13 bin 191 konutun yıkıldığı, 19 bm konutun da hasar gördüğü kentte yalnızca 5 bın 254 kalıcı konut ınşa edılmesı de sorunlan artınyor thsanıye bölgesınde yapılan konutlar ıse henüz tamamlanmadı. Işsızlığin kangrenleştığı Gölcük "te de tüm deprem bölgesınde olduğu gıbı sosyal travma büyük bir sorun. Aıle ıçı geçımsizlık ve boşanma oranlan eskıye oranla 2-3 kat arttı. 17 Ağustos'ta 14 bın konutun yıkıldığı Yalova'da da az sayıda kalıcı konut ınşa edildi. 15 bın 237 konut orta, 12 bın 878 konut az hasar görmesıne karşın hak sahibı olarak 5 bın 578 kişı belırlendı. Kalıcı konutlann yüzde65'ı ıse altyapı eksıklıklerı. bozuk ışçılik nedeniyle boş kaldı. Hak sahiplerinden Serdar Eroğlu, kalıcı konutlarda ulaşım sorununun yanı sıra eğitim, sağlık ve güvenlık kurumlan da olmadığını söyledi. CHP rrullervekili Muharrem İnce de depremın ardından bölgeye yapılan yardımlann talan edıldiğini sa\-undu. Yalova Esnaf Odalan Birlik Başkanı Behçet Çocuklar yaşanan acıları unutmaya çahşıyor. Kaplan 1800 esnafin aldıklan krediyı ödeyemediklen içın icra takibinde olduklarmı vurgulayarak "Bu arkadaşianmıza kefîl olan diğer esnaflar da icra kıskacında" dıye konuştu. 1970 yılından 1999 yılına kadar son 30 yılda sadece 8 intihar vakasının bulunduğu Yalova'da, depremın ardından ekonomik kriz ve ışsızlıkten dolayı 50'den fazla intihar girişimi yaşanırken, 17 kişi yaşamına son verdi. Adapazarı. Düzce ve Bolu Resmi rakamlara göre 3 bin 891 kişinin yaşamım yıtırdiği Adapazan'nda toplam 24 bin 678 konut ve 5 bin 140 bma hasar gördü. Depremın ardından kurulan prefabnk konutlarda halen 15 bin 804 kişi yaşıyor.Kent merkezıne 15 kılometre uzaklıktaki Karaman-Camılı bölgelennde yapımı tamamlanan 8 bın 228 kalıcı konut hak sahiplenne teslım edildi Ancak diğer kentlerdeki gibı burada konutlann çatılan uçtu, zemin katlan su bastı. Depremde hasar gören Türkiye Zirai Donatım ve Şeker Fabnkalan'nın halen çalışmaması ıse kent ekonomısmı çökertıyor. Sakarya ışsızlıkte Türkiye sıralamasında 11. sırada yer alıyor. Sakarya İş ve tşçı Bulma Kurumu'na kayıtlı toplam 8 bin 149 işsız bulunurken, kent genelınde kayıtsız toplam 25 bin kişi iş anyor. Düzce ve Kaynaşh'da da en büyük sorun olarak kalıcı konutlar görünüyor 200 hak sahibine konutlan halen teslım edilmezken, 1500"e yakın kişı prefabriklerde bannıyor. Avcılar'a makyaj (!) Depremden en çok etkilenen Avcılar'da 275 kişi öldü, 27 bina yıkddı, 86 bina ağır hasar gördü. Depreme foüe direnen ranrheci zihniyetin önüne geçilemedL 23 ağır hasarh bina, devam eden yargı süreci nedeniyle 4 yüdır yıkılamıyor ve çevxesi için büyük tehdit ohışturuyor. Ancak depremi unutmaya çalışan Avcdar'da 2 yıl içinde 100'e yakın inşaat başladı. Avcılar'da çevre düzeniemesi yapüdı. Bazı yollar trafîğe kapatılarak park haline getirildL (Fotoğraflar: VEDAT ARIK) Risk altındaki Avcılar'da yeni inşaatlar yapılıyor, denetim ise eksik Onlem yok, tehlike çok ÖZLEM GÜ\TMLİ 4 yıl önce bugün saatler 03.02'yi göste- nrken 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsı- lan Marmara Bölgesf nde 30 yıl ıçınde bir deprem olacağım artık herkes biliyor. 1.2 mılyon yapıya sahip olan İstanbul'da 17 Ağustos depreminde 127 bin 659 bina ha- sar gördü. Depremden en çok etkile- nen Avcılar'da 275 kişı öldü, 27 bına ) yıkıldı, 86 bına ağır hasar gördü. Dep- rem bıle direnen rantiyecı zihniyetin önüne geçemedi. "23 ağır hasarlı bi- na devam eden yargı süreci nedeniyle 4 yıldır yıküamıyor ve çevresi için bü- yük tehdit oluşturuyor." A\ cılar Beledıyesı îmardan Sorum- lu Başkan Yardımcısı Mehmet YazıcL de- vam eden yargı sürecinde ağır hasarlı bına sahıplennın "birtakunyöntemlerle" bılırkı- şilerden "onanlabilir" raporu aldıklannı an- latarak şunlan söyledi "Deprem sonrasın- da ağır hasar gören bir bina vardı. 17 kolo- nu kesUmiş durumdaydı. .Ancak sahibi yar- grya başvurduğu için e\i jıkanuyorduk Bi- na sonunda bir yağmursırasmda kendiliğin- den yıküdL" Yazıcı, depremde yıkılan 27 bina için so- rumlulan hakkında suç duyunısunda bulun- duklannı belirterek davalann hâlâ sonuçla- namamasından yakındı. Yazıcı, Avcılar"ın artık depremi unuttuğunu ıfade ederek ilçe- de 2 yıl içinde 100'e yakın ınşaatın başladı- • 17 Ağustos'ta 224 kişinin öldüğü Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi Muhtan Celalettin Alyakut, önce depremde evini, yakınını kaybetmiş kimseyi bulamayacağımızı, çünkü hepsinin Avcılar'dan göç ettiğini söylüyor, sonra da "Depremden korkup gidenler geri geldi" diyor. ğını söyledi. Yenı inşaatlar için güçlü bir de- netım mekanizması kurduklannı anlatan Ya- zıcı, "İnşaadar büyüteç alünda. Avcüar, şu an diğer ilçelere göre depreme daha hazır" dıye konuştu. Deprem sırasında 224 kişinin öldüğü Av- cılar'ın Gümüşpala Mahallesi sakınleri de depremi unutmuş görünüyor. Hemen hepsı de deprem sonrasında Avcılar hakkında çı- kan haberlere kızgın. Çünkü, ilçelerinin çok sağlam ve güzel olduğunu düşünüyorlar ve İstanbul'un diğer ilçelen "depremden daha çokzarar gördüğü" halde neden A\ cılar'ın bu kadar üzenne gıdildiğıne bir türlü anlam \ eremıyorlar. Gümüşpala Mahallesi Muh- tan Celalettin Alyakut da önce depremde evını, yakınını kaybetmiş kimseyi bulamayacağımızı çünkü hepsinin Avcılar'dan göç ettiğini söylüyor. sonra da "Depremden korkup gi- denler geri geldi Hiçbir yerin hava- sı bu kadar güzel olabilir mi?" dı- yor. Mahallelenndekötüyapılmış, sorunlu bınalann yıkıldığım belır- ten Alyakut, "Japonlar gelip ince- ledi. Zemin sağlam dediler. Hata müteahhit- lerde" diyor. Mahalledekı 125 bınada, ruh- satsız olduğu içın yıkılması gereken katlar bulunduğu bilgisını veren Alyakut, deprem- den sonra yapılan bınalann çok güvenlı ol- duğunu söylüyor. Ancak 17 Ağustos 1999 depremınden önce yapılmış çok da güvenlı olmayan bınasında oturmaya devam edıyor. 11 BÎN 351 DEPREM OLDU Sarsıntılar ANKARA(AA)- Marmara depremınden sonra deprem gerçeğıyle yaşamaya çalışan Türkiye'de bugüne kadar sismolojı laboratuvanndaki cihazlar taraftndan 2.5 büyüklüğün üzerinde toplam 11 bın 351 deprem etkmlığı kaydedildi. Türkıye'de bu süre zarnnda günde ortalama 8 deprem hıssedilırken yurdun çeşıtli yerlen 3 saatte bir sallandı. 17 Ağustos 1999 ile 14 Ağustos 2003 arasında meydana gelen depremlenn büyüklüğü 2.5 ıle 7.4 arasında değıştı. Bu depremlerden 10 bin 848 tanesi 2.5-4, 447 tanesi 4-5. 51 tanesi 5-6, 3 tanesi 6-7, 2 tanesi de 7-8 arasındaki büyüklüklerde meydana geldi. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinın ardından bugüne kadar yaşanan en büyük deprem Bingöl'de 1 Mayıs 2003 tanhinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem oldu. Aylara bakıldığında ise sarsıntılann ağırlıklı olarak mayısta meydana geldiği gözlenirken 2003 Mayıs'ında büyüklüğü 2.5'in üzerinde 723 deprem gerçekleşti. MEZARLIKLARA AKIN Gözyaşları içinde anma Ytort Haberleri Servisi - Marmara depreminde yaşamım yıtırenler dün gözyaşlan ıçınde anıldı. Yakınlannı kaybedenler mezarhklara akın ederken, gece saat 03.02'de gözyaşlan sel oldu. Gölcük'te bugüne kadar yapılanlann değerlendınlmesi amacıyla Gölcük Mağ-Der tarafından oluşturulan "Serbest kürsü" de depremzedeler sorunlannı anlattılar. Dernek binasında bugün de depremzede kadınlar mevlit okutacak. Yalova'da da Müftülük ve Belediye tarafından Deprem Amtı'nda anma programı düzenlendi. Adapazan'nda bugün müftülük ile hazırlanan ortak program kapsamında mezarlıklar Kuran-ı Kerim, akşam da Orhan Camisi'nde mevlüt okutulacak. Atatürk Bulvan'nda da deprem fotoğraflannın yer alacağı bir sergı açıldı. tstanbul Kadıköy Selamiçeşme Parkı'nda düzenlenen anma etkinliklerinde konuşan Istanbul Valısı Muammer Güler. "Istanbul, Türk tarihinin servetidir. Burada meydana gelecek bir felaket, TürkKe'nin felaketidir" dedi. KALICI KONUTLAR Bolu'da900 milyarlık cami BOLU (AA)-Bolu'da yaşanan 12 Kasım 1999 depreminden sonra evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için yaptınlan kalıcı konutlara 900 milyar liralık cami inşa ediliyor. Kalıcı Konutlar Camii Yaptırma Derneği Başkan Yardımcısı Osman Karagöz, yapılacak caminin istanbul'da bulunan Şehzade Camii ile aynı modelde olacağım belirterek, "Caminin maliyeti olan 900 mihar lira derneğnniz taranndan karşüanacak. Şu an 150 milyar liralık açığunız var. Onu da derneğunize bağış yapacakvatandaşlardan temin edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog