Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 2003 PAZAR 10 P A Z A R YAZILARI dishab<5 cumhuriyet.com.tr İstanbul'abir gemi geliyor A /CV Doulos yaşlı bir gemi. 1914 yılında IVJLAmerika'da yapılmış. Malta bandıralı bu gemi 130 metre boyunda 414 yolcu taşıvabiliyor, ancak yolcu gemisı değil. MV Doulos bir "misyoDertergemisi" Aimanya merkezi Stuttgart yakınlanndaki Mosbach kasabasında olan "Good Books forAfl" adlı bir kuruluş bu gemıyı 30 yıldır çalıştınyor İskoçyadan Romanya'ya tüm Avrupa lımanlanna uğruyor Bu limanlarda günlerce kalan MV Doulos'un tüm yolculan İncil propagandası yapan Protestan misyonerler. Kısa süre önce Hırvatıstan'dan gelip. Boğaziçı'ru geçerek Karadeniz'e açılan gemi Konstanza ve Odessa lımanlanna uğradıktan sonra 18 Eylül'de İstanbuFa da demir atacak. Dın misyonerleri aylarca süren bu yolculuğa katılan genç elemanlan süreklı kurslardan geçiriyor, uğradıklan her limanda Hjristiyanlık üzerine kitaplar, broşürler, videolar dağıtıyor. Bu yıl hazirandan aralık ayına sürecek turlannda tzrnir. Antalya ve Mersin'e de uğrayacak olan MV Doulos'un programuıda nedense Arap ülkeleri yok! Misyonerler gemisinı çalışrıran "Good BooksforAD". Almanya merkezi Mosbach'ta bulunan ^Operation Mobilisafjon"un biryan kunıluşu. Bürolan aynı binada. 195O'lı yıllarda Amerika'da kurulmuş olan bu misyonerlik organizasyonu tüzüğüne göre, Incil'deki misyon emrini bütün dunyada yerine getirmek isteyen bir "gençlik kuruluşu". Bu mısyonerlere sokulmak öyle pek kolay değil. "Hıristiyaniığın ana ilkelerini, değerierini ve eögini tüm insanlara ulaşurmak amaçlanmızın başında geür" dıyorlar. Meraklı bir Turk gazetecı olarak Mosbach'takı merkezlerine yazılı sorduğum sorulan haftalarca kaçamak yanıtlarla geçiştirdıler. Sonunda başlanndan savamayacaklannı anlamış olacaklar ki karşılıkJı görüşme önerisınde bulundular, randevu verdiler. Türkiye'deki çalışmalan üzerine bilmek istediğim kimi şeyler STUTTCART AHMET ARPAD vardı. Ancak aradan üç hafta geçtikten sonra: "Sizmle görüşmek jçin bir neden gönnüyoruz," diyerek rande\-uyu buluşmamıza bırkaç _ ^ _ — ^ _ — _ _ _ saat kala aniden ıptal ediverdiler Fakat sorulanmın yanıtını bana güvenilir başka bir kaynak verdı. Gemisi yakında Türk limanlanna da demır atacak olan "Operation Mobilisarion" ülkemızde yıllardır misyonerlik çalışmalan yapmakta. Istanbul ve Ankara'dakı "bûrolan" ve "adanüan" aracüığı ıle Hınstiyanlık üzerine dını kitaplar ve İncil'i yurt çapında posta yolu ile dağıtmakta. Bugüne dek beş miryon yayını insanlanmıza ulaştırmışlar. Mektupla tncıl kurslan ve haftada 12 saatlik Türkçe radyo yaymlan da ülkemizdeki propagandalanrun kapsamında. Güvenilir kaynağın belirttiğine göre misyonerlik çalışmalannda özellikle genç nesle sokülan "Operation MobilisatiorTun Türkiye'de yeğlediğı gruplar arasında üniversiteliler ıle Kürt asıllı vatandaşlanmız var. Cumhuriyet'in sorulanna yanıt vermekten ısrarla kaçınan kuruluşun internet sayfasında yazanlara inanmak gerekırse. "Her hafta bir Müslüman Tûrk İsa'nın yohında gjtmeye karar verrvor". AB've teslım olmaya hazır imam hatıplı bir başbakanla dını bürun mılletvekıllennın yönettığı üJkede "dm ve inanc özgüriüğü" ve "inânç turizmi" adı altında Hıristıyan misyonerler at koştunıyor. haberimız yok! Geçenlerde Stuttgarfın banliyösü Leinfelden'de Güney Almanyalı bazı misyoner gruplar bir araya geldi. İki gün süren sempozyum. Metzingen kadınlar korosunun dini şarkılan ve dualan ile başladı Açılış konuşmasını yapan YVolfgang Baake kısa süre önce Berlin'deki mezhepler arası büyük toplantıya Tibetli DaJay Lama'nın katılmasını sert bir dille eleştirdikten sonra sözlerini şöyle bjtirdı: "İsa'nın dışında başka hiçbir ad bizim için kurtuluş olamaz... Sadece Mesih yoldur, gerçektir ve yzşamdnrJ" www.ahmet.arpad.de Elektrik yok, ağustosböceği verelim Bildiğiniz gibi, perşembe günü akşamüstünden beri, Toronto, Ottavva, Ne\v York, Detroit ve daha birçok yer karanlığa gömüldü. Yanılmıyorsam 1965'ten bu yana böyle büyük kapsamlı bir elektrik kesintisi olmamış. Sorunun nasıl ve nerede çıktığı. Kanada'mn mı, ABD'nin mi sorumlu olduğu hâlâ — tartışma konusu. Doğal olarak, her iki taraf da birbirine parmak sallıyor. Uçuşlar iptal oldu, havaalanlan, tren istasyonlan üst üste yolcularla doldu; şehir içi trenler, metrolar çalışmıyor, taksiler üç kat fazla para isriyor kı zaten bulana aşkolsun, trafik ışıklan çaiışmıyor, yollar tam bir kargaşa, ATM makineleri hizmet dışı, insanlar para çekemiyor, benzin istasyonlan, dükkânlar, kısacası hiçbir şey işlemiyor... SokakJarda işınden evine varmak için saatlere yürüyen bınlerce insan. Kimıleri ancak gece yansına doğru evine ulaşırken kimıleri de, bulunduklan yerde konaklamayı seçti. Bütün bu karmaşadan kârlı çıkanlar da oldu; sosisçiler, su satanlar, taksiciler servet yaptılar. Cuma günü ise elektnk, bölge bölge ve belli zaman aralıkJan için sağlanmaya başlandı ama, toplu taşıma araçlannın hafta sonu da dahil ışlemeyeceği duyuruldu. Hayatı önemde iş yapan kımseler hanç, insanlara evlerinde oturmalan söylendi. Şu anda ıse, yani cuma TORONTO BERNA DEMtRYOL gecesı, mumum yanımda, her an tekrar karanJığa gömülmeye hazır, size yazmaya çahşıyorum. Bakalım, bitirebilecek miyım cümlelerimi. Eğer elektriklenmız kesilmeyip de dün yazabılseydim -böyle söyleyince komik kaçıyor. ama durum sahiden bu- bambaşka bir şeyler okuyor olacaktınız şimdi. Ama ne çare ki, iki gündür bu mevzu ile yatıp kalkıyoruz, size burada olup bitenJeri anlatmak zorundaydım.Batı dünvasırun ınsaru, büyük bir mesele yaptı bu kesintı ışıni... Biraz haklılar da, hani bizdeki gıbı ara sıra elektrikler kesilip de, tatbikat(!) yapmış değıller ki... Şaka bir yana, hayatımız öylesıne sımsıkı bağlanmış ki elektnğe, o olmayınca, kendimizı derin bir boşlukta hıssediyoruz. Bugün, herkesm nası) ağlayıp sızlandığmı görmelıydinız. Bütün gece can sıkıntısından patlayanlar, kJiması çalışmadığı için ve stresten uyuyamayanlar. televizyon olmadığı ve çocuklannı başka türlü oyalayamadığı için evde sirür krızlenne gırenler... Radyoda. televızyonda hep bu \e benzen şikâyetler yankılaruyor. Oysa ben. çocukJuğurndan beri sevenm böyle karanlık gecelen. Ailece gaz lambasının etrafinda bir araya gelip annemın, babamın çocukluk hikâyelerini dinlemeyi. Öyle hikâyelerdi ki bunlar, ancak öyle karanlık günlerde ortaya çıkardılar. Bugün ise insanların ne bırbirlerini, ne de dışarda nefıs bir türkü tutturmuş ağustosböceldenni dınlemeye vakitlen var... Durmadan oyalanmak, kendilen haricinde bir şeyler tarafından meşgul turulmak ve hiç farkında olmadıkJan boş dünyalarıru unutmak ıstiyorlar. Günlerinin beş saatı televizyon önünde geçiyor ve çoculdannı da küçük yaşlardan itibaren buna aJıştınyorlar. Günde 6 saat uyuduğumuz, 8 saat çahştığımız hesabıyla örneğin, 5 saatin ne kıymetlı olduğunu nasıl anlatınz bu krmseye? Sanınm çok kolay değil. Kanada'da 1981 "den 96"ya obezlik (aşın yeme alışkanlığı ve şışmanhk) yüzde 400 artmış. ABD'deki bir sağlık örgütünün araştırmalanna göre ise, şu anda ABD yehşkın nüfusunun beşte bırinden fazlası. yanı 44 milyonu obez. 6-18 ya$ diliminin de, yüzde 15'i böyle. Bu rakamlann biraz da çağımızın elektnğe bağımlı ve tüketim merkezli yaşantısının getirileri olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Akşam, iş sonrası, elınde kocaman bir dondurma kabı televizyonunun karşısına geçıp, yapma karakterlerin hayatlannı ızleyıp, üzülüp, sevinen ve bu eksende bir döngüsü olan bir yasamın içinden elektnğı çıkarttığımızda, sadece kendinizle ve ağustosböcekleriyle baş başa kalırsınız. Bu da elbet çok sıkıcı gelebılir. Hepinize bol hıkâyeli elektrik kesintıleri dilerim. Castro neşesaçtı Paraguay'da 227 Nisan'da devlet başkanı seçilen Nicanor Duarte'nin başkent Asuncion'daki yemin törenine katılan davetlikr arasında Küba Devlet Başkanı Fidel Castro da vardı. Castro, yemin töreninde ilgi odağı olurken \ aptığı şakalaıia çc> resindckileri bol bol güldürdü. Duarte ise, muhalif liderleri ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkma konusunda biıiikte hareket etmeve çağırdı. (Fotoğraf: AP) Sıcak yazın gündemi ateş gibiT *Tİkemizdeki "yüın dögünü" neyse ki burada vJhaber konusu olmadı, nıkâh tanıklanndan bıri hakkında buralarda pek iyi şeyler düşünülmüyor çünkü. İsveç'te sıcak geçen temmuzun ardından kerevıt ayı olan ağustosun da en önemli gündemi. 14 Eylül'de yapılacak olan halk oylaması. İsveçlıler ve burada en az 3 yıldır oturan yabancılar, ülkenin AvTupa Para Bırlıği'ne (EMU) gınp gırmeyeceğıne oylanyla karar verecekler. Halen kamuoyu yoklamalannda "hayır" cephesı farkJı olarak önde gidiyor. ancak kararsızlann oranının oldukça yüksek olması, son anda önemli değışıklikJer yaşanması olasılığını arttınyor. Devlet. her iki cepheye de eşit miktar tanıtım parası verdı ama "evetçHerin reklamlan çok daha yaygın ve göze çarpıcı. Ancak onlann en önemli kozu, Başbakan Göran Persson'un, başbakan değil. sosyal demokratlann hderi kimliği altında EMLTya e\et denilmesi için kollan sıvamış olması. Persson. kabinesinde EMU'ya hayır denılmesınden yana olan bakanlan açıkça haşlamaktan da gen kaünıyor. Halk oylamasından sonra aynı hükümetın görevini nasıl sürdüreceği, şrmdiden merak konusu. Hele hele bir de sandıktan "hayır" çıkarsa. Göran Persson. bu kampanya sırasında orta ve sağ muhalefetle işbirliği yapmaktan bile çekinmiyor. Ulusal dava uğnına yani. "Eveî" taraftnın görüşü şöyle: İsveç, 15 AB ülkesı ıçınde para birimini STOCKHOLM GÜRHÂN UÇKAN Euro olarak değıştırmeyen 3 ülkeden bıri olarak kalmayı sürdürürse. "A\nıpa ortakfağuıdan ve ailesinden" _ ^ - » — dışlanacaktır ve Birlik'in karar alma mekanizmasının dışında kalacaktır. Avrupa'run ABD'ye karşı denge kurması zorlaşacak ve AB zayıflayacaktır. "Hajır" tarafı ise. Isveç'in de Euro sürüsüne kapılması halinde egemenlığın iyiden iyiye Brüksel'e devredileceği ve ulusal parlamentonun daha fazla saf dışı kalacağını savunuyor. Aynca, "Euro ülkeleriniıı r> ekonomik gelişmesinin Isveç'inkinın altında olması ve Euro'ya katılan ülkelerin -başta Almanya, Fransa. ve Yunanistan olmak üzere- önemli bir pahalılık yaşaması, "hayırcriarın somut ve haklı kozu. Komşumuz Yunanistan'da tüketim mallannın fiyatlannda ortalama yüzde 30 artış görüldüğü de bir gerçek. Başbakan, pardon. sosyal demokratlann lideri Göran Persson, halka aba altından sopa göstermeye devam ediyor ve satır aralannda, "Vafla, EIVIL T '>a hayır derseniz ne olur, ben kanşmam." diyor. Cınsel teca\r üzlerde görülen büyük artış ve çocuklann durumu ise sıcak yazın diğer iki konusu. İsveç gibi bir ülkede günde ortalama 12 kadının cinsel tecavüze uğramasının ne denli düşündürücü olduğuna daha önce değinmiştik. İsveç'te, kısa adı "Bris" olan "Çocuklann topiumdaki haklarT adında bir kuruluş \ ar. Çaresiz kalan, güç duruma düşen çocuklar, buraya yazılı olarak veya telefonla başvurarak yardım istiyorlar veya yalnızca danışıyorlar. Bu yılın haziran ve temmuz aylannda bura\ a başvuran çocuklann sayısı, geçen yıl aynı süre içrndekınden >üzde 52 orarunda daha fazla. Bns görevlileri. bin çocuğun yazılı başvurusuna ve 8 bıninın de telefonuna yanıt verebilmış. Telefon edıp de kimseyle konuşmayan çocuk sajısının 30 binden fazla olduğu saptanmış. Yaklaşık 9 mılyon nüfuslu bir ülke ıçın çok yüksek sayılar bunlar. Çocuklann Bris'i arama nedenlennden en yaygın olanlan şunlar: Evde dövülme, cuısel tecavüze maruz kalma, alkolik anne baba ve gelecek kaygısı. Bu son kategoriye, anne babası tarafından yazın "memlekete'' götürüJüp istemedikJeri bir erkekle evlendirilmekten korkan göçmen kızlar gıriyor. Bris tarafindan yapılan açıklamada. bu kuruluşun çalışmalannın okullar ve basın aracılığıyla çocuklara giderek daha fazla duyurulmasının, çocuklann seslerini d^Tirma cesaretıni arttırmış olduğu da yer alıyor. İyı kı İsveç dünyanuı en kalkınmış ülkelerinden. Ham birde... New güvenlimi Başlıktakı soru, son günlerde New YorkJulann tartıştığı önde gelen konulardan bin. Dün\anın en büyük metropollennden birinde yaşamanın yarattığı gü\ensızlık duygusu, 11 Eylül ola>indan sonra hıssedılebılir bir şekılde tırmandı. Geçen günlerde Ne\v York Beledıye Bması'nda meydana gelen sılahJı saidında konsey üyesi James Davis'ın yaşamını kaybetmesiyle korku giderek paranoyaya dönüşmeye başladı. Çünkü kentın en güvenh olması beklenen resmı binasına sılahlı bir kışı kolaylıkla girip bir konsey üyesinı öldürebiliyorsa, sokakta yürüyen veya brr restoranda yemek yiyen sade vatandaşın güvenliğı ıyıce şüpheli hale geliyor. Bu durum karşısında Amenkalı vetkılıler, halkı rahatlatmaya ve güven aşılamaya çalışıyorlar. Nitekım belediye binasındakı saldından sonra hayatımn en körü günlennden bınnı yaşadığını açıklayan Beledıye Başkam Michael Bioomberg, Ne\v York'un miikemmel bir şehır olduğunu bır kez daha vurgulama gereğı duyuvor. Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldından sonra, giderek kötüleşen kent ekonorrusını ıyıleştırme çabalanna, yaşanan her şıddet ve terör olayı büyük bir darbe ındu"erek kenttekı güvenliğin yeterlı olmadığı izlenimıni güçlendınyor. Devasa alışvenş merkezlenndeki, metro ıstasyonlanndaki ve büyük caddelerdekı kalabalığın kontrol edilebilırliği kafalarda sorgulannor süreklı. Uluslararası terörün yarattığı dehşetle bırlıkte, bir kısım Amerikahyı cıddi şekilde korkutan bir diğer husus, silah edınme \ e taşıma NEW YORKprosedüründekı kolaylık. Araştırmalara ve belgesellere konu olan inanılmaz bır sılah ve şıddet tutkusu var bu ülkede Televizyonu açıjorsunuz. bütün kanallarda defalarca göstenlen şıddet dolu filmler; haberleri dınlıyorsunuz, gün geçmiyor kı bırisı bır diğennı e\ de, sokakta ya da okulda öldürmesın, gazetelenn ilk sayfalannda hemen her gün saldınya uğrayan bir insanın fotoğrafi \er almasın. Birçok msan bu soruna çözüm bulmak için uğraşıyor. Örneğin, ülkemizde "Benim Cici Süahım" adlı belgesel filmi de gösterilen yazar yapımcı Mkhael Moore, tüm gücü>le sılah sorunu konusunda bir an önce önlemler ahnması gerektiğini anlaönaya çahşanlardan bin. Yaşamını kaybeden 41 yaşındakı Nevv York Beledıye Konsey üyesi Davıs'ın sürekJi dıkkat çekmeye çalıştığı nokta da buydu. Davis'ın kardeşi, televizyonlardaki haber bültenlerinde büjük bır öflceyle bağınp kardeşini sistemin öldürdügünü söylerken de bunu kastediyor. Haben sunan muhabir hemen ardından söze kanşıp, "Tabö ki sistem Davis'i değil silahh saldırganı öldürdü 7 " diyerek düzeltme yaptığını sanıyor ama aslında işaret edilmek istenen sorunu örtbas edıyor. Bazı insanlar sorunun cıddıyetinın farkında olmasa ya da olmak ıstemese de. 8 Temmuz 2003 tanhınde açıklanan araştırmav a göre, "Amerika dünyanuı en fazla silahlanmış ülkesi." Ceno\ a'dakı Uluslararası tlışkıler Enstitüsü tarafından gerçekleştırilen ve birçok Batı ülkesınin destek \erdığı küçük sılahlar konusundaki bu araştırmanın sonuçlan gerçekten çarpıcı. Amenka'da her 100 kışıye 83 ila 96 arasında silah düşüyor. İstatıstıksel olarak bir kışiye bir silah düzeyınde. Toplam 375 milyonluk nüfiısu içeren Avrupa Bırhği'nde ıse bu oran her 100 kişiye 17.4 sılah. Tehlıke kendisine zarar verene kadar sorundan habersız görünenlerin, bir an önce bu sonuçlara bakması ve düşünmesi gerekiyor. Dış ülkelerden gelebilecek uluslararası terör tehlıkesinın yanı sıra kendi toplumunda kişı başına bir silahın düştüğü bir ülkede kım gü%enlıkten söz edebılir ki? kzuMa vahoo.com ZULAL K4LKAADELEN CLIJB H O T E L >IERİ ÖLÜDEIVİZ • Türkiye turizmınin hizmetinde, 25. yıl • Olüdeniz tabıat parkı içinde. denize sıfır » Herşey Dahil hizmet, özel plaj, ha\iız, sauna, fitness, her türlü deniz akriviteleri. kara sporlan, olta avcıüğı, yamaç paraşütü, antik kentler, satarigezileri... • Çocuklar için, anneler için, dinlenmek isteyenler için. doNiımsuz güzeilikJer içinde doyumsuz bir tatil için... Re2er\ T asyon ve bilgi: Tel: 0 252 617 00 01 F a x 0 252 617 00 10 \X'eb. hotelmeri.com DENİZİ SEVENI.ERE İLGİNC ÖYKULER, TEKNİK KONULAR. leltöenLninyasıAGUSTOS 2003 ^ SAYI. 232 JET UÇAKLARIÎLE HAVA TAHMİNl!.. BİR SEYİR SONRASI DEMİR YERİNİN SEÇÎMI ONTR DEREBAŞI \T AYDA TOTR LASER DUNTA ŞAMPİYONU Demirciler Sitesi, 8 Cadde, No 71 Zeytinbumu- ISTANBUL Tel- (0212) 664 16 94 - 510 28 71 Faks (0212) 558 67 85 YAT YARIŞINDA EKIP DİSİPLINI YENİLMEZ MOTEL BODRUM YALIKAVAKTA Denize sıfır, özel plajı Nefis gün batımında restaurantı ve yüzme havuzu 2kişi kiimafıoda Y.R 75.000.000.- O.K. 55.000.000.- klimasızoda Y.P. 70.000.000.- O.K. 50.000.000.- Tel: 0252 385 40 55 Faks: 0252 385 40 13 www.bodrum-bodrum.com/yenilmez BORNOVA 2. İCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARITIRMA İLANI DosyaNo: 2003 910 Bır borçtan dolayı hacizh ve aşağıda cins. miktar ve kıymetlen yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Biricin arttırmada 03 09. 2003 günü saat 09.00-09. 15'te Kemalpaşa Cad No: 20 Işıkkent'e yapılacak ve o günü kıymetlerın %60'ına ısteklı bulunmadığı takdır 08 09.2003 günü aynı yer ve saate 2. arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar kı. arttır- ma bedelınin malın tahmın edilen kıymetmın yüzde kırkıru bulmasının ve satış ıste- yenın alacağına rüçhanı olan alacakJının toplamından fazla olmasınm ve bundan baş- ka paraya çevırme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesının şart olduğu, mah- cuzun satış bedelı üzennden %18 oranında K.D V'nın alıcıya ait olacağı ve satış şart- namesının ıcra dosyasında görülebilebıleceğı. masrafı verildiği takdirde şartnamenin bır örneğinın ıste}ene göndenlebıleceği, fazla bılgı almak isteyenlenn vtıkanda yazı- lı dosya numarasıyla daıremıze başvurmalan ilan olunur. Muhammen Kıjmeti: 8 000.000 000 -TL. Adedi: 1 Cinsi (Mahijeti \e önemli niteUkleri): 35 N 6896 plakalı 1996 Model Mıtsubıshı L 300 tıpı camlı karmonet (saat 09 00- 09.05) Muhammen Kıymeti: 6 000 000 000 -TL Adedi: 1 Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri): 35 N 6898 plakalı 1996 Model Mıtsubıshı L 300 tıpı camlı kam>onet (saat 09 00- 09.15) Basın:39560 tayetfııMJUZM EHK * n UPTOWN 212 2» 2-1» 212 2» »4 3» J12J62 2»» 211 3» 01 12 itıo. 11-15 - 14:00-1«J0 1» 15 - 1S-4S 14JO-14İ0 1315-1S-1S -1MD- -1M0- -1«c10- •1M5- »130 li 9 1 : 1 5 itis-îiis I Kocaeli Ünıversitesi öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. ALİHAYDAR KIZILPINAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog