Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p I a r ı KUR'AN VE DİN Erdoğan Aj dın "Cumhurijei kt klübü j P*™la ™ * S Tuıkocağ] Cad No 3941 kulübü • 343341 CagaJoğlu-lstanbul Tel 1212) 512 05 55 Cu m hur iye Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı İSLAMÎYET VE BİLİM-2 Erdoğan Aydın YIL SAYI: 28438 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhurbaşkanı Sezer, hiç kimsenin kişisel ya da politik çıkar sağlama amacıyla inançlan kötüy^ Devlet düzeni dine dayandınl 3-lj!-f; Caiaiö4lü-ktânSûr*U2l2) 5i; 05 05 AKP'ye •af tepkisi On binlerce yurttaşın katıldığı artma tören- lerinde önce Beledıye Başkanı Özcivan, ar- dından Alevi Birhkleri Federasyonu Başka- nı Erden, AKP hükümetinin laiklik karşıtı icraatını ve Sıvas katliamının faillerini Top- luma Kazandırma Yasası kapsamına almak istemesinı protesto etti. Cumhurbaşkanı, yoğun tezahürat ve alkışlarla geldığı kürsü- de laiklikten ödün verilmeyeceğini belirtti. ıMİYASE İLKNUR'un haberi • 5. Sayfada Sıvas'ta katledilen aydınların fotoğraflarının bulunduğu pankartlar açıldı Haci Bektaş Veli'yi anma töreninde konuşan Sezer, laiklik ilkesinin ulusal birliğin temel taşı olduğunu \mgulayarak devletin sosyal, ekonomik, si- yasal ya da hukuksal temel düzeninin din kurallanna dayandınlamayaca- ğını belirtti. Sezer "Dın duygulan politikaya kanştınlamaz. Özgürlükler din ve mezhep aynmı yaratmak ya da bu görüşlere dayalı devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamaz. Hiç kimse dini inançlardan ve bunun gereklerini yerine getirip getirmemesinden dolayı suçlanamaz" dedi. CHP liden Baykal, "Hacı Bektaş'ı öğretebılseydik kültürümüz. milli egiti- mimız böyle olsaydı Sıvas olur muydu? Bu vahşeti gerçekleştirenler Mevlana'yı, Yunus Emre'yi- Hacı Bektaş Veli'yi öğrenselerdi acaba ya- parlar mıydı" dedi. Baykal, "Incinsek de incitmeyeceğiz, Hacı Bektaş dalını kurutmayacağız. Atatürk gülünü soldurmayacağız" diye konuştu. BAHAR TANRISEVER ve SELAHATTİN ŞAHİN'in haberi • 5. Sayfada E R E N L E R İ N A N A D O L U ' Y A G E L İ Ş İ N E D l M G Ü R S E L ' Î N Y A Z I D l Z t S l Sayfada Küresel ısınmanın zararlı etkilerini öncelikle ve şiddetli olarakAnadolu hissedecek Türkîye risk altındaBilim insanlan ve çevreciler, küresel ısınmanın geri dönüşünün müm- kün olmadığına dikkat çekerek ısınma etkilerini azaltmanın da at- mosferde sera etkisi yapan petrol, kömür gibi fosil yakıtlar yerine do- ğayla dost enerji kaynaklannı kul- lanmaktan geçtiğini vurguluyorlar. ÖZLEM GÜVEMLİ Dünyada, 40-50 yıl içinde sellere. tufan- lara, kuraklığa, tanmsal verimin düşmesi- ne bağlı olarak pek çok kişi yaşamını yiti- recek, bazı canlı türleri yok olacak. buzul- lar enyecek, iklimler değışecek, denızlerin veokyanuslannsuseviyesiyükselecek. Bu felaket tablosunun tek nedeni var.. o da in- sanoglunun kalkınma hevesinin yol açtığı küresel ısınma. Petrol gibi fosil yakıtlann kullanılması sonucu ortaya çıkan sera ga- zı emisyonlannın yol açtığı küresel ısınma, Türkiye için de büyük tehdit oluşruruyor. En son Fransa'da iki haftada sıcak hava dal- gasından 3 bin kişınin öldügünü anımsatan uzmanlar, su kıtlıgı. kuraklık ve toprak erozyonunu ciddi boyutta yaşayan Türki- ye'nin küresel ısınmanın zararlı etkilerini de "ilkin ve şiddetli biçimde" yaşayaca- gına dikkat çekiyorlar. Bilim insanlan ve çevreciler, küresel ısınmanın geri dönüşü- nün mümkün olmadığına dikkat çekerek, etkilerini azaltmanın da, atmosferde sera etkisi yapan petrol. kömür gibi fosil yakıt- lar yerine dogayla dost enerji yöntemleri- ni kullanmaktan geçtiginı vurguluyorlar. Greenpeace Akdenız Ofisi Toksik Madde- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te Mahkeme SEKA satışını amaca uygun bulmadı Albayraüafa yargışoku Değerinin çok altında satıldıgı gerek- çesiyle pek çok tartışmaya konu olan SEKA Balıkesir Işletmesi'nin satışma yargı onay vermedı. Işletmenin 1.1 milyon dolar karşılıgında Albayrak- lar'a satılmasına ilişkin Özelleştirme Idaresi'nce verilen karar aleyhine Se- lüloz-Iş Sendikası tarafından açılan davada, Bursa 2. Idare Mahkemesi yü- rütmenin durdurulması karan verdi. Selüloz-Iş Başkanı Ergin Alşan, karar- la Özelleştirme Idaresi'nin tutumunun yasadışı olduğunun bir kez daha tes- cillendiğini dıle getirdi. • 13. Sayfada 'Muhalefet yapıyor 'eleştirisi AKP,Sm'e saldmyorİktidar, orman alanlannın satışını ön- gören degişikliği veto eden Sezer'i "Çankaya'dan muhalefet" yapmakla suçladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ürün "Meclis'te bir muhalefet var, adı CHP. bir muhalefet daha var, o da te- pede, Çankaya'da" dedi. • 4. Sayfada Çevreciler ıse Sezer'in veto karannı olumlu karşıladı. Ormanlanmıza Sa- hip Çıkalım Birliği adına yapılan açık- lamada. AKP'nın her türlü dogal ve kültürel zenginligı satma inadını sür- dürdüğüne ışaret edildi. • 4. Sayfada DEPREMDE AtLESÎNİ YİTİRDİ, 12 AMELİYAT VE TRAFİK KAZASI GEÇlRDİ AMA YILMADI AyşegüPün direniş öyküsü Marmara depreminde anne, baba, kızkardeş ve de- desini kaybeden 22 yaşmdaki Ayşegül Yılmaz, 12 saat sonra ağır yaralı olarak enkazdan çıkanldı. Bir yıl boyunca 12 kez ameliyat edilen Ayşegül Yıl- maz, tedaviden dönerken yaşadıklan yetmezmiş gi- bi bir de korkunç bir trafiîc kazası geçirdi. Öldüğü sanılan Ayşegül, ancak 6 ameliyatm ardından yeni- den yaşama döndü. Üniversiteyi bitiren Ayşegül, ar- tık tüm yaşadıklanna karşın yaşama gülen gözlerle bakıyor. tLHAN UYGUN'un haberi • 9. Sayfada %/17 Ağustos Marmara depreminde yaşamını yitiren yurttaşlar gözyaşlan içinde bütün Türkiye'de anıldı. •^Gölcük, Adapazan, Yalova, Düzce ve Bolu'da depre- min ardından geçen yıllar sorunlara çözüm getirmedi. •^Risk altındaki Avcılar'da yeni inşaatlar yapılıyor, de- netim yok. Depremden sonra ilçeden kaçanlar döndü. %/4 yılda büyüklüğü 2.5 üzerinde 11.351 deprem oldu. •/Bolu'da depremzedelere 900 milyarlık cami yapılıyor. DEPREM HABERLERİ • 9. Sayfada BUGUN Podyumun Alamancısı Asuman Krause magazin basınının dilinde bir manken. Alman soyadı, fıziğinin bile önüne geçtı. iki kültürlü olmanın sıkıntılarına asılsız olduğunu soylediği haberler katıldı. Oysa o ışini bırakmaya hazır... Bugün Cumhurlyet 'le birlikte. Yılmaz Güney'in gülen yüzü Kuçuk oğluna dört duvar arasında kibrif çöplerinden yaptığı oyuncak evlerı gondecır Yılmaz Güney. Ama, unlü sınema sanafçısının yaptığı bir oyuncağın dışarıya çıkmasına ızin vermez hapishane yönetimi. O oyuncağın ne olduğunu Fatoş Güney'den öğreniyoruz. "Sonlarda bir gün, yuvarlanmış kâğıtlardan yapılma küçük bir kamyonu vermediler 'Sakıncah' görülmüş olmalıydı". Sunay AKIN'ın yazısı 15. Sayfada... Müzisyenden sessiz çığlık Yalnızlık İlhan İrem için giderek bir yaşam biçimine dönüşmüş. Asos'fan Foça'ya kadar tüm sahil şeridinde plansız programsız seyaharl ediyor. Foça'da yüzüyor, daiıyor. Izmır'e, Efes'e Meryem Ana'yc gidip huzur buluyor. Kıbrıs'ta durmadan yazıyor besteliyor. İstanbul'a stüdyo çalışmaları için geliyor. ilhan irem yalnızlığı seviyor. Hatice TUNCER'in röportajı 7. Sayfada... EMEKÇİLER BAŞBAKAN'I UYARDI • 8. Sayfada BABACAN'DAN MEMUR.A MESAJ M 8. Sayfada UGANDA'NIN KANLI DlKTATÖRÜ ÖLDÜ M 11. Sayfada AHŞAP SANATI CAN ÇEKİŞİYOR M 3. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK ABD Yalakalığının Bilançosu Soru dün de geçerliydi, bugün de. Gidişata bakılırsa önümüzdeki günlerde de geçerliliğıni sürdürecek. ABD, Irak'ta 1 Mayıs'ta zafer ılan etti. Mayıs, haziran, temmuz aylan geçti, ağustosu yan- ladık. Üç buçuk aydır Irak'ın kuzeyine, ortasına, güne- yine tek egemen güç ABD'nin, burnumuzun dibinde dağlarda kamp kuran silahlı PKK-KADEK militanlann- dan birini tutukladığını işittiniz mi? MArkası Sa. 8, Sü. 1'de Beşiktaş \ kaptan Tayfursırtladı Son şampiyon Beşiktaş, Bursaspor"u 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Siyah-Beyaz- lı ekibin golünü Tayfur atarken konuk ekibin tek- nik direktörü Hagi'ye Beşiktaşlı taraf- tarlartepki gösterdi. Siyah-Beyazlı ta- raftarlar "I love you Hagi" d; ye alaylı tezahüratta bulundular. • Spor'da -h Dünya 'sürehli barış h kurtulur Felsefe Kongresi'nde konuşan eski Cumhurbaşkanı Demirel, dünyanın en önemli sorununun "gezegenin korun- ması" olduğunu belirterek "Banş or- tamının sürekliliğini sağlamalıyız" dedi. Bulgaristan'm eski Cumhurbaş- kanı Jelev. "filozoflar tarafından yö- netilen'" devletin hiçbir zaman yaşama geçirilemediğini söyledi.H 14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sudan Sesler Orkestrası... Geçenlerde, taşlı-sazlı bir yataktan akıp giden su, beni çocukluğuma, doğum yerim Burdur'a, Toros- lar'ın eteğine götürdü, getirmedi. Çocukluğumda bana kocaman gelen, ben büyü- dükçe küçülen, büyüüük bir çayırın kıyısında, artez- yen kuyulu birtarlaydı... Kuyunun suyu havuzda bi- rikir, sabah gün doğumuyla birlikte tıkacını açar, suy- la birlikte yürürdüm... • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog