Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı DİNLERVEDEVRİMLER Rıza Algül ~ CumhUfty<( Ca 8 Pszaıüma \ Ş Tüıtocajı Cad No 39 41 fl 13-1334 tCagaloglu-istanbulTel (21215120505 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ÜNİVERSİTE'DEN TOPLUMSAL SORUNLARA BAKIŞ Coşkun Özdemir " CumhUriyçt tag Pazaılama ^ Ş Tüıiocajı Cad No 39 41 _ kitap kulübü <34334)CagaloJhı-lst2iıbulTe! (212ı 5120505 SO. YIL SAYI: 28437 / 500.000 TL (KDViçinde) Ağacı konuşturan coğrafya Karşıda, güneşte kavrulan çıplak tepelerin yamacına Ağaç konuşur mu hiç! demeyın. Eğer bozkırda sabahın seher KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ tünemiş bir ağaç gördüm. Oyle tek başına, cılız bir ağaç. Zeytin değil, ahlat hiç değil. Ne incire benziyor ne duta. Yaprakları sert, dalları kuru, kupkuruydu. Yanına varıp gölgesine oturdum. Birden dile geldi, kendini tanırfı bana. vakfınde Hacı Bektaş'a gidiyorsanız, yol uzun hava sıcaksa, gölgesinde oturduğunuz ağacın yapraklarını hışırdafıyorsa rüzgâr, Hünkâr'ın makamına varıp eşiğine yüz sürmeye niyetliyseniz ağaç da konuşur elbef, rüzgâr da... N e d i m G Ü R S E L ' i n y a z ı d i z i s i b u g ü n 6 . s a y f a d a . . . Hacı Bektaş Veli anma şenliği haberleri 4. sayfada... Sezer 'işgalcileri ödüllendirecek' anayasa değişikliğini bir kez daha Meclis'e gönderdi Orman talanına vetoCHP KARARDAN MEMNUN Koç:AKP'ye hukuk tokad Vetoyu değerlendiren CHP Grup Başkanvekılı Haluk Koç. iktıdann hukukla inatlaştığını ve hukuk tokadı yemeye devam edeceğini söyledi. • 8. Sayfada CANLITÜRLERİYOK OLUYOR Su kaynakları alarm veriyor Sanayi atıklan ve kanalizasyonlar, göl ve akarsulara antmadan bırakılırken birçok canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir dönem dünyanın sayıh kuş cennetlerinin bulunduğu Türkiye'de çeşitlilik de yok oluyor. GÜLŞAH DURAK / GÜRSU KUNT'un haberi • 7. Sayfada AKP İktİdanna hUkUk dersi Cumhurbaşkanı Sezer, orman niteliğini yitirmiş arazilerin satışmın "işgalcilerin ödüllendirilmesine, orman alanlannın yok edilmesine ve yeni orman yıkımlanna neden olacağını" vurguladı. Sezer. kızılağaç ve aşılı kestaneliklerin orman arazisi dışına çıkanlmasına ilişkin yasayı da "Ağaç örtüsünün ortadan kaldırılması, sel ve toprak kayması gibi doğal felaketlerin artması anlamına gelmektedir" gerekçesiyle Meclis'e geri gönderdi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - AKP hükümetinın "orman talanı" giri- şimi bir kez daha Çankaya Köşkü'nden döndü. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kaçak yapılaşmayla yağmalanan orman arazilerınin satışına ilişkin anaya- sa değişikliği ile kızılağaçlar ve aşılı kes- taneliklerin orman alanı dışına çıkanlma- sına ilişkin yasayı onaylamayarak TBM- M'ye iade etti. Anayasa değişikliği ile ya- sa değişikliğini iade gerekçelerinde hükü- mete çevre koruma ve hukuk dersi veren Cumhurbaşkanı, "Ülkemizde doğal yol- lardan bir yerin orman niteliğini yirir- mesine rastlanmamıştır" dedi. Cum- hurbaşkanı, anayasa değişikliğinin. "iş- galcilerin ödüllendirilmesi, yağmala- nan yerlerdeki kaçak yapılar için yeni bir imar affı" anlamına geldiğine dikkat UArkasıSa.8,SiL3'te Toplugörüşme başladı sendikalar umutsuz Memurlar eylem hazırlığında Memur sendikalan ilk toplugörüşme toplantısından umutsuz aynldı. Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, kamu çalışanının, 2003 yılında gasp edilmış haklannın iade edilmesini istediklerinı ve bunda ısrarcı olduklannı bildirdı. KESK Genel Başkanı Sami Evren, hükümerten olumlu izlenim abnadıklannı belirterek "Perşembe günü yeni bir önenyle gelinmezse eylem süreci başlar. Sayın Başbakan "Nereye dökülürlerse dökülsünler" dedi. Bız de 23 Ağustos'ta Ankara'ya döküleceğız" dedi. • 12. Sayfada Sorunlara erteleme Pembe tablo göz boyuyor I M F borçlannm yayılmasıyla ekonomınin borç sorununun 2004 sonrasına atıldığı ileri sürülürken göstergeler. enflasyon ve büyümedekı olumlu havanın mikroekonomiye yansımadığına ışaret ediyor. MLRAT KIŞLALI'nın haberi • 13. Sayfada Elektrik kesintisi ülkeyi kilitledi; Amerikalılar büyük korku yaşadı gibi bîr gece%/ Kuzey Amerika tarihinin en büyük elektrik kesintisi, ABD ve Kanada'da 9.300 kilometrekarelik bir alanı karanlıkta bıraktı. •/ ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC), elektrik şebekelerindeki çöküntüye, bir terör saldınsınm yol açmadığını bildirdi. %/ Kesinti halk arasında korku yaratırken birçok kişi hafif yaralanma ve rahatsızlıklar gerekçesiyle hastanelerin acil servislerini doldurdu. v Kesintinin hemen ardından değer kaybetmeye başlayan dolar ise euro karşısında yeniden değer kazanmaya başladl. • 11. Sayfada Statinler çağına hoşbulduk Artık kalp hastalıklarının en büyük nedeni koiesterole karşı statin ilaçları var. Statinler yüzde 25 kadar kolesterolü azaltıyor. Alzheimer, multiple skleroz gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde de umut ışığı olduğu ileri sürülüyor. Bugûn Cumhuriyet 'le birlikte. Bilim şirketlerin^ emrindçFelsefe Kongresi'nin "TeknolojT ve Bilimdeki Yeni Gelişmeler Işığında Felsefe" konulu soitana oturumunda "Bilim ve Yararflğı Sorunlar" başlıklı bir tebliğ sunan Prof. Dr. Gürol Irzık, neoliberaf politikalar sonucunda bilimin * kamu yaranna değil şirket çıkarlanna hizmet eder hale geldiğını söyledi. • 9. Sayfada \\ Olaylı maç EBahçe'nin Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda l-0yendi. Karşılaşmanın ilk yansı sonunda iki takımın taraftarlan arasında çıkan gerginlik, tel örgüsüz oynanan maça gölge düşürdü. Olaylarda aralarında çocuk ve kadınlann da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. MSpor'da SüreyyaAyhan rekora kostu Süreyya Ayhan, Zürih'te koşulan Altm Lig yanşlannda 1500 metrede son 3 yıhn en iyi derecesini yaparak altm madalya kazandı. 3.55.60'la çizgiyi geçen Ayhan, oyunlar ve Türkiye rekorunu da kırdı. MSpor'da MUHTARAKRABA TANIMADI • 3. Sayfada COCUKLARIMIZI GERİ GETİR BAY BUSH • 10. Sa\fada UZANLAR İCİN TEDBİR • 12. Savfada DÜNYA MARKASI MÜZİSYENLER • 14. Savfada GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Ya Yarın? Cumhurbaşkanı'mn Ihale Yasası'nı onaylamasın- dan sonra Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, "Hükü- metin de memleketin de önünün açıldığını" söyledi. Sadece önü açılan hükümet ile memleket mi? Ver- gi af yasası, kambiyo affı Unakıtan'm önünü açma- dı mı? Orman niteliğini yitirmiş arazilerin satılmasını ön- gören anayasa değışikliğiyle 50 dönümlük tapusuz MArkasıSo.8,Sü. l'de Bağdat büyükelçiliğine saldırı ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Türkı- sı dikkat çekti. Dışişleri kaynaklan, olayıTürk ye'nin Bağdat Bü\-ükelçıliği"ne önceki gün Büyükelçiliği'ni hedef alan planlı bir saldın- akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce dan çok, Bağdat'tayaşanan genel asayişsoru- ateş açıldığı bildirildi. Büyükelçilığın önünde- nunun sonucu olarak değerlendirildığini kay- ki sokaktan geçen bir araç içinden. Büyükel- dettiler. Yetkilıler. daha önce de Büyükelçilik çilik duvanna ateş açıldığı, ateş sonucu ölen çe\Tesinde benzer olayların yaşandığına ışa- ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Olayın, ret ettiler. Bir süre önce Ürdün'ün Bağdat Bü- Türkiye'nın Irak ıstıkrar gücüne asker gön- yükelçiliği'ni hedef alan bombalı saldında 11 dermeyi planladığı bir dönemde gerçekleşme- kişi hayatını kaybetmişti. • ANKARA BM KAiCARINI YETERSİZ BULDU • 8. Savfada -h GÜNDEM MUSTAFA BALBAY l-kinci Yaş! Adalet ve Kalkınma Partisi, ikincı yaşını iki kişi da- ha büyüyerek kutladı. Kuruluşundan 14 ay sonra yüzde 35 oy alarak tek başına ıktidara gelen AKP'ye ilk sözümüz şu: Büyük oy alabilirsiniz ama, bu büyük parti oldu- ğunuz anlamına gelmez! AKP'nin hâlâ büyük bir iktıdar grubu olduğunu, he- nüz kurumsal bir parti olmadığını ortaya koyan pek MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog