Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

J - Cumhuriyel İmtiyaz Sahibi: CLMrlURİYET VAKFI adınaİLHANSELÇUK Genel Yavm Yönetmeni: fbrahim Istıhbarat Cengiz Yıidınm_ - „ Ekonomı Oz- Yaym Kurulu. ÜhanSelçuklBaş- AjıkaraTemsılcısı Mustafa Balba\ Ataturk Bulv an No 125. Kat.4. Muess. YlldlZ # YaZUŞİen MÜdÜTÜ' SaGm Iem\üzak©Kültur Egemen Berköz • Spor kan),EmreKongar|Danışman), Bakanlıklar Te! 4195020ı'hat). Faks 419502"#tzmırTemsılcısı Erol Erkul • * â " 1 «I Müdür^rd rSatı, Töbj Mnthı AtoaSİan#SonimlU Müdür Mehmet *bdülkadirYücelman©Makaleler Sami Ka- Orhan Erinç, Hikmet Çetin- SerdarKmk,H ZıvaBK 1352S 2 3Tel 4411220. Faks 44I8" I 45 Rılcı Mem Akmet D*»• Müdür>rd Paariamaı Hakan Acar ffllH™^uS "««.» • Düzeltme Abdullah Yaz.c, • Bıl- ka>a. Şukran Soner, İbrahim • Adana Temsılcıs, Çetin Yiğenoğlu. InonuCd 119 S No 1 1. Koruhan • Sa- • ^ ^ - d . F ^ . p p ^ v ™ , Ertap Sucu 9 Haber Merkezı Hakan Kara e Müdürü: gı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlerı Meh- Yıİdız, Orhan Bursalı, Musta- Tel 363 1211,Faks 363!215AnBhaTemsıtasrAhmetOnıçoğiu met Faraç • Avrupa Temsılcısı Güra\ Oz fa Balbay. Hakan Kara. ~ ~ "" '"Cumhunvet Cad 80 5 Tel 0242 248005" Fa\ 2430509 tış Fazilet K«za Tel 'Ci: 354 " l \»\unla\aD *ı em Oûn Haber \janM Basm \e\ ayıncüık -V.Ş TuıtüLdâı (. jui îL * 4İ CaĞaloâtu H"^4 ktanbu] PK 2-W>- Sırkevı "-44^ Kı Tel ıu:i:ı5!;u5ü5Cflhan fak- rıı 212t 513 85 95 Btskr Merlez Gazeıe Dergı Bain'TavınalıkSan. \eT>c \S Barbaros Buhan No ı;< Boıkla^-Ist Cenel Dijpdnr BBD Meıirez 15AĞLSTOS2003 Imsak 4 26 Güneş 6.06 Öğle 13 16 Ikınd T 03 Akşam 20 13 Yatsı 21 45 Kadıniar imptanfı Avrupa şampiyonu atlet, Altın Lig'in beşinci ayağında dişli rakipleriyle birincilik için kapışacak Dünyanıngözü Süreyya'da |A1NKARA(AA)-Tıp dünyasında doğum kontrol yöntemi arayışlannın son üriinü olan ve kola yerleştirilen bir çubukla kadınlan 3 yıl süreyleyüzde 100 gebelikten koruduğu bildirilen "implant" yöntemüıi Türk kadını sevmeye başladı. Bir ilaç firması tarafindan "Implanon" adıyla üretilen ve 1999 yıhnda Hollanda, ABD, îngiltere, Fransa dahil 20'yı aşkın ülkede uygulanmaya başlayan yöntem, dünyada 1 milyondan fazla kadın tarafindan kullanılıyor. MASUKTAT.A.T.U, 'AÇIKTA GASPARYAN VE KARDEŞ TÜRKÜLER sosyaleşmeye etkisi • KONYA (AA) - Bağunlıhk derecesinde bilgisayara düşkün çocuklann, sosyalleşetneme ve EQ'sunun (duygusal zekâ) düşük olması nedeniyle ileriki yıllarda ruhsal sorunlar yaşadığı bildirildi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Üre, yaptığı açıklamada, gelişen dünyada değişen zevklerin ve tüketim alışkanlıklannın, aslında çocuk yetiştirmeyi daha zor bir hale getırdiğini söyledi. Üre, zeki ve kendinj kanıtlayan gençlerin tamammın bilgisayan verimli kullanan kişilerden çıktığını kaydetti. Schvvanzenegger'e danışman • LOS ANGELES (AA) - ABD'nın Kaliforniya eyaletinde yapılacak valilik seçimlerine adaylığını koyacağını açıklayan ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, milyarder Warren Buffett'ı mali danışmanı olarak kiraladı. Schwarzenegger'in sözcüsü Sean Walsh, Warren Buffett'ın, ünlü aktörün seçün kampanyasında görevli diğer işadamlanyla iktısatcılara yol göstererek, California eyaletinin karşılaştığı sorunlan ele alacak bir ekip kurmakla sorumlu olacağını söyledi. Love, Brando'nun torunuymuş i • ANKARA (AA) - "Baba" i filminin efsanevi i oyuncusu Marlon ; Brando'nun sürpriz ve ; ünlü bir torunu ortaya ! çıktı. Nirvana'nın intihar ! eden solisti Kurt Cobain'in çılgın rock t şarkıcısı eşi Courtney j Love'ın Brando'nun ı torunu olduğu ifade j edildi. Internetteki 1 "imdb" sitesinin haberine j göre, Love'ın annesi < Linda Carroll, yeni çıkan : kitabında Brando'nun kızı ; olduğuna ilişkin elinde ş DNA testlerinin j bulunduğunu belirtti. Çılgın Ruslar ParkOrman'daÜnlü Rus müzik grubu TA.T.U da, ParkOrman'da bir konser verdi. "Electronkally Yours FestivaTe katılmak üzere dün İstanbul'a gelen Yulia Volkova ve Lena Katina ikilisi, dün akşam Maslak ParkOrman'da sevilen şarkılannı seslendirdi. Ünlü Rus grubunun konseri Türk hayranlan tarafindan büyük bir coşkuyla izlenirken organizasyon yetküUeri ise basın mensuplannı korumalar eşliğinde ParkOrnıanın dışına çıkardı. Kısa tarüşmadan sonra, basın mensuplannm sadece ilk 2 şarkıda görüntü almalannaizin verildi. (Fotoğraf AA) Barış köprüsü türküdenîstanbui Haber Servisi - Yaşayan en büyük "duduk" sanatçısı Djivan Gasparyan, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda birlikte sahne aldığı Kardeş Türküler ıle yüzyıllardır adı savaş ve ölümlerle anılan Anadolu, Kafkasya ve Mezopotamya coğrafyalannın üzerınde türküJerle banş köprüsü kurdu. Surp Haç Ermenı Lısesi'nın 50. kuruluş yılına katılmak üzere istanbul'a gelen Ermeni sanatçı Djivan Gasparyan Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaydı. Kardeş Türküler ile birlikte sahne alan Gasparyan, aralannda çok sayıda Ermeni yurttaşın da bulunduğu seyircilere muhteşem bir konser (ÖZGÜR BURAK ÖZTÜRK) verdi. îki bölümden oluşan konserin birinci bölümünde sahne alan Kardeş Türküler, "Doğu", "Hemavaz" adlı albümlennden eserlere yer verirken kendilerine yöresel kıyafetler içınde sahneye çıkan "Boğaziçi Gösteri Sanatlan Topluhığu" da danslanyla katıldı. Kısa bir aranın ardından 5 kışılik ekibıyle birlikte Gasparyan sahne aldı Kendısiyle yapılan bir röportajda, "Ö\1e şarkılanmız \ar Id sizin mi yoksa biam mi ayırt etmek mümkün değiL Halklanmız da şarkılanmız da kardeştir" diyerek yıllarca yan yana yaşamış iki halkın tarihsel birliktehğıne vurgu yapan Gasparyan, çaldığı şarkılarla konser alanını dolduran herkesi bir kez daha kardeşlik noktasında buluşturdu. Yeni kök hücre teknoloiisivle meme geliştirildi MemekanserindeumutDış Haberler Servisi - Avustralyah bi- lim adamlan, meme kanseri nedeniyle memelerini kaybeden kadınların yeni- den meme sahibi olmalannı sağlayacak yeni bir kök hücre teknolojisi geliştirdik- lerinı açıkladı. Melbourne'deki Vincent Hastane- si'nden WayneMorrison, Dünya Plastik Cerrahi Kongresi'nde yapüğı açık- lamada, ekibinin söz ko- nusu teknolojıyi kullana- rak domuzda meme geli- şimini sağladığını söyledi. Mornson "HenüzgeKstir- me aşamasında olduğu- • Kadınlann yeniden meme sahibi olmalannı sağlayabilecek olan yeni teknoloji sayesinde organ nakline olan ihtiyacın ortadan kalkabileceği belirtildi. muzteknoloji sayesinde yağ dokıdanoluş- turmavi başanhk ve bir domuzuru ken- di hücrelerini kullanarak bir meme oluş- turmasmısağlayabildik'' dedi. Mornson, bu sıstemı uygulayarak, insanlarda da memenin yeniden oluşmasma yardım edecek yağ dökusunu geliştirebilecekle- rini belirtti. Metropolitan Florence Nightingale Hastanesı'nm Onkoloji He- matoloji Bölümü'nden Prof. NecdetÜs- kent, kök hücrelenn bütün hücrelenn ana hücresi olduğunu belirterek "Kök hücreye farkhlaştıncı ajanlar koyarak kültür ortamında istenikn şe> yaratıla- biüyor. Bu şekilde. beyin dokusu ürettiler. Insan üze- rinde sadece kemik doku- su oluşruruldu. Bu hücre- den bütün hücrelerin ge- Kştirönıesi ıııüınkün" Acı- badem Hastanesı Genetık Laboratuvarı Dırektörü Doç. tbrahim Ünsal. bu- rada ifade edılen bılgılenn zaten kök hücre araştırmalan için opsıyon olarak tarif edildiğıne dikkat çektı. Türk Meme Hastahklan ve Meme Kanseri Vakfi Başkanı Dr Can Gürbüz ise bunun şu andakı sorunlara pratik çö- züm bulacağmı sanmadığını söyledi. # Zürift GrandPrbc'sinde şampiyonluk savaşı verecek olan Süreyya Ayhan 'ı zoHayacak rakipler arasında olimpiyat şampiyonu CezayiHi Nuriye Merah Benida ve 800 metrede dünya 2.'si ve olimpiyat 3.'sü İngiliz KeUy Holmes var. Spor Servisi - Avrupa Şampiyonu ulusal atlet Süreyya Ayhan, bugün Altın Lig'in (Golden League)' 5. ayağı Zürih Grand Pnx'sınde koşacak. Geçen hafta Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan 4. ayakta, 3.59.58 koşarak bu yılın dünyadaki en iyi derecesinı elde eden Süreyya Ayhan, Isviçre'nin Zürih kentınde Letzigrund Stadı'nda bugün yapılacak Golden League'in 5. ayağı olan Weltklasse (dünya klasmanı) yanşlannda da zorlu rakiplerine karşın bınncılik için mücadele verecek. TSI21.00'de başlayacak ve Tv8'den yayınlanacak bayanlar 1500 metre yanşında Süreyya Ayhan 'ın rakipleri arasında, olimpiyat şampiyonu Cezayirlı Nuriye Merah Benida nın yanı sıra 800 metrede dünya 2.'sı ve olimpiyat 3.'sü Ingilız KeOy Holmes, dünya 2.'si ABD'li Regina Jacobs ve 1997 yılı dunya şampıyonu Portekizli Carİa Sacramento da yer alıyor. Süreyya Ayhan ile birlikte 16 atletın yanşacağı koşuda dığer atletler ıse şunlar Hasna Benhassi (Fas), Lidia Chojecka (Polonya), Yulia Kosenkova (Rusya). Iryna Lishchinska (Ukrayna), Faith Macharia (Kenya), Nelya Neporadna (Ukrayna), Ekaterina Rozenberg (Rusya), Taryana Tomashov^a (Rusya), Hayley Tullett (tngıltere), Alesia Turova (Belarus), Judit Varga (Macaristan). CÖZDACIVERECEK JACOBS Z O R L A P MEHVIET YLTU)ADÖN (Adetizm Federasjonu Başkanı): Süreyya bu yıl dünyanın en ıyı derecesinı elde etmek için, 3.57 ıçın koşacak. Dünya şampıyonasında koşacaklara da gözdağı verecek Süreyya için rakıp önemlı değil. Hocasının ona vereceğı taktik ve derece önemlı Zaten koşacağı derece bellı. Rakibin iyısi veya kötüsü olmaz. MÜNtR YARAŞ (Atletizm uzmam): Dünya şampiyonasında Süreyya Ayhan'ı zorlayacak isimler, Regina Jacops ve Kelly Holmes. 3.58.98 dünya salon rekoru kıran, ilk defa kadınlarda 4 dakikanın altında koşan Kelly Holmes'un yanşa katılması Berlin'den farklı olacak. Tavşanm değışmesı, Ayhan'm 3.56 civannda koşmasına neden olabılır. *«â ALTIN KIZ'IN ALTIN RAKİPLERİ 1- Regina Jacobs (ABD), 2- Nuriye Merah Benida (Cezayir), 3- Kelly Holmes (İngiltere) SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN ... 'Cinsel Devrim' Değil, 'Başıboşluk!' I/Resim: "Mariene Dietrich, 'Hatralar'ında üstü ör- tülü anlauyor: 3O'lu yıllarda, Hollyvvood'un üç ünlü yıldızı, Püriten kadın derneklerinin kışkırtması ve sürekli eylemiyle, 'ahlâksız' ilân edilerek, 'kara lis- te'ye alınmış; filmlerini gösteren sinemalar, boykot edilmiştir. Meraklısı elbet hatriayacaktr, bunlardan birisi Mariene Dietrich, diğer ikisi Mae VVest ve Kat- harine Hepburn idi. Günahlan ne idi derseniz, 'cin- sel davranışlanndaki aşın serbestlik' filan deniliyor ama, aslında 'eşcinsellik iddiası'; Mae VVest'in yaz- dığı ve oynadığı 'Travesti' adındaki piyes; Marlene Dietrich ve Katharine Hepburn'ün, erkek elbisesiy- le dolaşmalan; sokaklarda, fütursuz sigara içmele- ri, vs. Üç ünlü oyuncunun üçü de, boykot yüzünden kötü günler geçirecek; yeniden 'piyasaya girebil- meleri' yıllar alacaktr. Marlene Dietrich, 'eğer Orson VVelles olmasa, ona 'Cafe İstanbul' adındaki radyo programında iş vermese, daha da çok sıkınb çek- miş olabileceğini' yazmışbr..." Otuz yıl sonra aynı ABD de 'Cinsel Devrim' patlıyor; başı çeken kalem sahıpleri, 'feminist' yazartar: Marga- ret Mead, Kate Millet, Germaine Greer, vs; 'Hippy ler (Çıçek Çocuklan), Vıetnam yenilgısinin tesellisinı, 'Sa- vaşma Seviş!' sloganını yaygınlaştırarak özetliyor. Her- kesin cevabını merak ettiği soaı şu: Çözûlen hangisi- dir, aşın muhafazakâr püriten (Hıristiyan) ahlâk mı; yoksa liberal/kapitalist ahlâk üst/yapısı mı? Gerçek- te bunlann ıkısi birden çözülüp dağılıyor; önce aile, ar- tık eskı aile değil; başka aile tüıieri (üçlü aile, eşcinsel aı- le, vs.) peydahlanıyor; artık, gizli ve yasak aşk, 'oırt', serbest aşk, 'in'! 'Sistem', 'Soğuk Savaş' sırasında Komünizm'in aileyi dağıtıp, 'serbest aşkı' kurallaş- tracağını iddia edip durmaz mıydı; iddia ettiğini ger- çeğe dönüştüren, bizzat kendisi oluyor. Ne mırthls bir alârm!.. Il/Resim:"... çağdaş birey, acımasız bir çıkmaza gir- miştir Kendi hayatı için, güvenilir bir koza örmek, bir aile kurmak için, bir yandan duygusal istikrar, duy- gusal şefkat ihtiyacı hissediyor; öte yandan, dolu do- lu yaşadığını duyabilmek için, yoğun heyecanlara muhtaç! Oyie bir toplumsal ortamda yaşamaktadır ki, her şey ona hiçbir komplekse düşmeden, sınır- sız sevişmesini emretmekte; bu alanda, her aklına geleni denemesini, fantezilerini tereddütsüz ger- çekleştirmesini öneımektedir. Bir bakıma, artık 'ye- ni ödevi', 'Cinsel özgüriük' oluyor..." "... günümüzde bana öyle erkekler başvuruyor ki, saatler boyunca aşk yaşayabilmek için viagra isti- yorlar; birbirine zincirti, üç orgazma ulaşabilmek için, ne yapması gerektiğini soran hanımlar, nasıl- mış diye göriip anlamak için, eşcinselliği denemek isteyen çtfüer getiyor. Kendini bir 'seks hayvanı' gi- bi hissetmeyenler, tedirgin ve rahatsız. Aslına bakı- lırsa, günümüzde gerçek özgüriük, cinseliiğin dışın- da ya da üzerinde kalabilmek! Şimdi yeni türden ge- ricilerin, değerlendirmeterine kathp katılmadığımı so- rabilirsiniz; hayır sadece bütün o gördüklerimin ba- na verdiği ürküntüdür bu. Her şey çok hızlı gidiyor, öyle bir toplum içinde yaşamaktayız ki, sanki her- kes sınırsız seks yapmak ihtiyacmda ve zorundadır. Cinsel özgüriük, etrafımızı kuşatan bütün çitleri yık- t attı, darmadagın etti; ne yazık ki bizleri, tamamiy- le tutanaksız, çerçevesiz bıraktı; o sebepten, galiba tekrar albnı çizmek zorundayım:'Aşktan ayn düşmüş bircinsellıkten sakınmaJısınız!..'" (Le Nouvel Observa- teur, 30 Temmuz 2003) Ne müthiş bir alârm değil mi? Bu sözler Cenevre Üni- versitesi'nde Psikiyatri okutan Prof. Dr. Willy Pasi- ni'nin sözleri; 'Sistem' ülkelerinde, gittikçe 'Cinsel Ba- şıboşluğa' dönüşen, 'Cinsel Devrim' teşebbüsünün, ulaştığı aşamayla ilgili görüşlen! Bir bakımdan, insanlık açısından, içine düşulen durumun, ciddiyetini ve vahâ- metini gösteriyor; bir başka bakımdan ise, 'Sosyal Dar- vvinizm'e dönüşmüş, denetimsiz bir Liberalliğin ne- ticede toplumsal üst/yapıya (hukuk, ahlâk, estetik vs.) yüzyıllar boyunca sağlanabilmiş beşeri katkının, arbk nasıl hiçe sayıldığını! Bılirsıniz, söyler dururum, tabiat faşısttır, zor oyunu bozar; aslında, medeniyeti, ın- sanoğlunun, tabiatla çatışması oluşturmuştur, ona uyu- mu değil; o medeniyet ki, yeryüzünde yüce ve değer- li ne varsa, hepsini yarattı; yeniden, özgüriük diye- rek, vahşi liberalliğin başıboşluğuna dönmek, in- sanlara 'mutluluk' mu getirecek, yoksa tehlikeli bir 'hiçlik' duygusunu mu? Bazılanmızın peközendiğı, 'Sistem'deki yeni yaşama biçiminin, önümüze yığdığı sorunsal bu! Kanlıca'da akşam oluyor... Kanlıca da (İstanbul) akşam oluyor. Şehrin ışıklan, karşı kıyıda birden yandı; ani bir çağnşım: '40 Ka- ranlığı' Işık Usesi'nde öğrenciyim; Cumartesi akşamı, Maçka'dan akşamın, perde perde indiğıni seyrediyorum; karşı kıyıda, 'şehrin ışıklan birden yandı'; o tarihte, son dört kelimenin, bir büyük şehir romanı için, hârika bir baş- lık olabileceğini düşünmüştum. Oysa şu an, özgünlük ol- sun diye, boynunda haç taşıyan, sarhoş güzellerimizi; çıplaklığı güzellik zanneden oyunculanmızı, onlan teşhir ederek para kazanan Media'mızı; fakat asıl, Dr. Willy Pa- sini'nin etkileyici uyansını düşünüyorum:"... aşktan ay- n düşmüş bir cinsellikten sakınmalısmız!". Sizce Ahmet Gazâli, o şahâne rübaisinde, bunun böyle olması icabettiğinı, yüzyıllarca önce imâ etmemiş miydi? "... senin gönlün meshur ve musahhardır, mazûr- sun / gâmın ne olduğunu asla bilmedin, mazûrsun / ben sensiz bin gece kan ağladım / sen bir gece sen- siz kalmadın, mazûrsun!.." Meraklısı için NOT: Iznimin birkaç haftasını kullan- mak istediğimden; her yıl olduğu gibi, mûtad gün- lerde bir süre burada olmayacağım. Bu vesileyle, gittikçe yoğunlaşan, sıcak ve samimi alâkanıza, te- şekkür etmeyi borç biliyon e-mail'lerinize, ayn ayn cevap veremediğimden dolayı, özür diliyorum... e-mail:tilahan isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog