Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET YAKFI adına tLHAN SELÇUK Genel Yavın Yönetrneni: İbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürü: SaKm Alpasbn # Sorumlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: HakanKara A b V ü l I a t * ^ ^ a n T ^ ç ^ H ^ ^ : ^ ^ ' . ^ o r h a , , Faks 4l950-.t2mirTemS,lcıs1 E r o , Erku« « raoren «01126111716 Abdullah Yazıcı • Bıl- kaya, Şükran Soner, tbrahim gı-Belge Edıbe Bugra • \ urt Haberlerı Meh- Yüdız, Orhan Bursalı, Musta- met Faraç • A\ nıpa Temsılcısı Gürav Öz fa Balbav, Hakan Kara. Erol Erku' "*^ Bılgı tşlem Tel 363 12 11. Faks 363 12 15 ^toTen^lasrÂhmetÖraiogl,, K o r u l s a n Cumhun>etCad80 5Tel 0242 248005i Fax 2430509 "5 F»alet • Genel Müdur C«n Çaşda? • Ge- nd Müdur Yni Sa&>l Tüla> Mııtlu car " Özdemir • Pazarlama Dırektonı Til»y Tosun Tel 0212 354 3100 Faks 0212 35412"" Yajımlavjıı^enıCKİııHaberAjaiMBibuneVaHncılıkA!?. Turkoıaiı (_ jd W4Ka^aloglu ".4114 KTanbu! PK 246 Sııiecı3443S !sı , , , * . , , . _ „ , . , A A , ', '. 7 7 1 ' , r ., -,n I <; vWı-1IİS T el ı >212ı5i2löi)5l2Ohatl Faks | Q 2 I 2 ' 5 H S<9< B « l a : M e r i g Gazae D e m Basım ^a%Tiulık San « T ı c M, Bart-ar^ Bulvan Vo 125 Be>ıkBş - l a Gend D»gıtıııı: BBD M a i g 1 3 A G L S T O S 2 0 0 3 l m s a k 4 2 3 G ü n e ş 6 0 4 O g l e l 3 1 6 IkinJl 1 7 0 5 A k ş a n v U M b Y a t S l Z I 4 5 Çin'in dış ticaret 'modası' • Haber Merkezi - Çin, küJtüreJ zengınlığini tanıtarak bu zenginliğin meyvelerini moda, sanat ve turizm alanlannda "ticari anlamda" almak istiyor. Libo kentindeki defile de bu amaçla düzenlenen etkinliklerden biri. Çinli mankenler geleneksel "Miao kıyafetleri"nden esinlenerek hazırlanan bir kreasyonu tanıtıyor. Otantık kıyafetlere ilgisi olan yabancılann da beğeneceği düşünülen kreasyon Çin'in ticari anlamdaki silahlanndan birini oluşturuyor. Vietnam güzeN kayboldu • HANOY (AA) - Vietnam'da geçen yıl Vietnam güzeli seçilen 18 yaşındaİd Pham Thi Mai Phuong kayboldu. Polis, ülkenin kuzeyindeki liman kenti Hai Phong'da yaşayan güzelin bir haftadır kayıp olduğunu, güzeli arama çalışmalannın sürdüğünü bildirdi. Fidye talebi gelmedığı için Phuong'un kaçınlmış olma ihtimali üzerinde durulmadığını belirten polis, güzelin ailesini telefonla arayarak iyi oldugunu söylediğıni kaydetti. Avpupa teneke kutuyu seviyor BRÜKSEL (ANKA)- Orta ve Doğu Avrupa'daki pazarlann giderek büyümesi nedeniyle, 2002 yılında Avrupa'da teneke kutularda içecek tüketimı yüzde 5.6 artışla yaklaşık 40 milyar rakamına dayandı. Bu artışta, Orta ve Doğu Avrupa'daki pazarlann gelişmesinin büyük etkisi olduğu belirtildi. Dünya ölçeğinde alüminyum tüketimi de, 2002'de yüzde 58.8 arttı. Deniz ve sahil temizliğine verilen ödüllerin sayısı 140'ıncı. Turizmciye göre sayı yetersiz TürkiyemavideyedinciDünyadaki mavi bayrak ödüllü plaj sayısı 2 bin 164. İspanya mavi bayraklann 424'üne, Yımanistan ise 373'üne sahip. Türkiye ise 140"ına. İZ1VÜR (Cumhurrvet Ege Bürosu) - Türkiye'nin mavi bayrak ödüllü 140 plajıyla, dünyada 7. snada yer aldığı bıldınldi. Türkiye ÇevTe Eğitım Vakfı (TURÇEV) Mavi Bayrak Proje Koordinatörü Abnıla Kından. bu sayının 8 bin 333 kilometre sahil şeridine sahıp Türkıye içuı yetersiz oldugunu belirtti. Izmır ÇevTe II Müdürlüğü mühendislennden DemetT\ırhan'ın yaptığı araştırmada, A\Tupa'da 25, Afrika'da 1 olmak üzere toplam 26 ülkede uygulanan Ma\i Bayrak Projesi'nde Türkiye'nin daha fazla çaba göstermesi gerektıgi ortaya çıktı. "Çe>Te eğitimi ve bflgüendirme", "deniz suyu kaütesi", "güvenük, hizmeder ve olanaklar", "çe>ne yönetimir ' ana başlıkJan altmda, plajlar için 27, mannalar için de 16 kriterin arandığı proje kapsamında, Türkiye'de 140 plaj ve 11 marina bu ödüle sahip oldu. izmlr'de 63 plaj adav Dünya genelınde mavi bayrak ödüllü 2 bin 164 plaj bulunduğunun belirtildiğı araştırmada, bunlardan 424ünün ispanya, 373'ünün Yunanistan, 265'inın Fransa, 197'sının Danımarka, 169'unun Portekız. 159'unun Italya'da yer aldığı kaydedıldı. Türkiye 1996 yılında 15 olan mavi bayrak ödüllü plajına karşın. bugün dünya sıralamasında 7. oldu. Mavi Bayrak Uluslararası Çevre Eğıtim Vakfı'nın (FEE) verdiği ödüle Izmir'de. 2004 yıh için şımdiden 63 ' plajın aday olduğu da bildirildi. TURÇEV Mavi Bayrak Proje Koordinatörü Almıla Kından, "Clkemizin sahip olduğu 8 bin 333 kilometre sahil şeridinde 140 mavi bayrakh plajın bulunması, diğer ülkelerle karşılaştınldığında çok düşük bir sayı. Mavi bavrağa sahip olan plajlar 200-500 metrefik bir alanda yer ahvor ve bu savı Türkiye'nin kryı şeridine oranla da düşük bir bölümü oluşturuyor. Iürkiye'de çok büyük bir potansiyel var ancak değerlendirildiği sö\1enemez" dedi. Defileler birincilikgetirdi Dünyaca ünlü süpermodel Heidi Khım, "Nevv York" dergisi tarafindan en sesld manken ve en seksi kadm seçildi 30 yaşmdaid Khım, kentte yaşayan en seksi 50 kişhi seçen dergiv« kapak oldu. Afananya'da yayımİanan Der Spiegel dergisindeki habere göre "H and M" mağazasının knafetkrini tanıtnğı reklam panolanndaki görüntüieriyle trangi durduran güzel mankenin en seksi komedyen, aktör, doktor, yazar gibi kategorUerin de buhınduğu >anşmada birinci otanasımn bir nedeni de iç çamaşın ve mavo tanımğı defîleier. Khım, tüm kategorfler arasında da birinci olarak "New York'ta vaşayan en seksi kaduı" unv-anmın sahibi oldu. Tazminata mahkûm oldu Windows'ta patent bilmecesi NEYV YORK (AA) - ABD'de bir mahkeme jürisı, Windows sisteminin ana unsuru olan Internet Explorer tarayıcısının patentinın başka bir şırkete aıt olduğu iddıasını benımsedi ve yazılım devı Microsoft'u söz konusu şırketle California ünıversitesine 520 milyon dolar tazmınat ödemeye mahkûm ettı. Mıcrosoft ise karan temyiz edeceklennı açıkJadı. Jüri, yaptığı değerlendirme sonucunda, kısaca (IE) olarak bilinen internet tarayıcısının aslında merkezi Çhicago'da bulunan "Eolas Technologies Inc" adlı fırmayla California ünıversıtesı tarafindan ortaklaşa geliştirildığı sonucuna vardı. Firmanın avukatı Martin Lueck, karardan sonra yaptığı açıklamada, "karardan memnun oldukianm" ifade ettı. "Patentier saygı gösterilmek için vardır. Bir firma ne kadar büviik ve güçlü olursa olsun patente saygı duymak zorundadır" dedi. Canlı vaşamına elverişli Uzayda yeni bir dünya umudu ANKARA (AA) - Alman ve Amenkalı bilım adamlan, Dünya'nın da içınde bulunduğu Samanyolu galaksisınde canlılann yaşayabileceğı bir alan saptadı. Bilim adamlan, bu alanda, üzennde canlılann yaşadığı gezegenlerin olabileceğinı kaydetti. Internahonal Journal of Astrobiology dergisinde yayımlanan habere göre, Almanya'da Potsdam Enstitüsü'nde ve Texas Üniversitesi'nde görevli bilim adamlan, Dünya'dan 45 ışık yıh Büyük Ayı takım yıldızuıın 47. gezegen sistemınde (47 UMa), yaşanabilir bir bölge buldu. Bu sistemin Güneş Sistemi'ne çok benzediğini belirten bilım adamlan, 47 UMa'da bulunan merkezi yıldızın Güneş'ın kütlesıyle hemen hemen aynı oldugunu kaydetti. Dünya'ya benzeyen olası bir gezegenin, merkezi yıldızın belirli bir uzakhğında dönmesi gerektiğini söyleyen bilım adamlan, gezegenin yörüngesınin bu uzaklıkta olması halinde yüzeyinde canlı yaşamına elverişli olabileceğini belirtti. SOYLEŞİ ATTILA İLHAN LG-Beködan yazın son kampanyası. '../Vücûd-u Beşer, Bir Fabrikaya Benzer!'..." Dual Plasmâ'lı LG-Beko klimalar, ön ödemeli kampanyayla sizin oluyor. Üstelik 15 aya varan vadeler ve kaçırılmayacak fiyatlarla. Bu kampanya 4-31 Ağustos 2003 tarihleri arasında geçerlıdir. Koç K L j M A l./ResJm: "...Karş/yaka (Izmtr) Cumhuriyet llkmek- tebi talebesi, 217 Attilâ Bedri; yansımalann gözleri kamaştırdığı, o mayıs öğle sonu, çarştda dolaşırken, inanılmaz bir 'keşif' yapmıştı: 'Vücûd-u beşer, bir fab- rikaya benzer!' Bu çarpıcı tesbit, Esat Bey'in (Unaran) Eczanesi'nin vitrinindeki, ünlü bir Alman ilaç firma- sının, reklâmında yaptlmıştı; aslında küçük tatebeyi büyüteyen, yazıdan ziyâde resim olmuştu: Bir insan vücudunun dizden yukan kesrti; organlar ve iştevle- ri, bir fabrikanın çeşitli atölyeleri ve çalışan uzman- lan olarak gösterilmiş; neresinden bakılsa, Fatma Ho- ca'nım'ın, sınrfta bize anlattıklannı doğruluyor; üs- telik, elle tutulacak derecede somut olarak!.." O yaşımda, bir reklâm tablosunda benı bunca etkıle- yen (etkılemek de lâf mı, basbayağı büyüleyen; zıra önün- den hergeçişte, bakakalırdım) neolabılırdi? Sankı biryer- de bir yanlışlık yapılmış ya da bir şeyier 'tekliyor', ama ne? ll./ Resim: "...St. Michel Bulvan'ndan (Paris) Seine boyuna sapıp, sahildeki sahaflarda fbouqumıste), Mar- quis de Sade'ın romanlannı aramaktayım. Sanınm 1950/51 kışı. içimi ürperten bir soğuk; şehrin yürek karartan griliği, duygusuz bir kalabalık. Sade'ın ismi- ni duyalı çok olmuştu, Gerçeküstücüler, onu çok önemsiyon öte yandan, Margot ve çevresi, yere gö- ğe koyamıyorlan zaten bana, sırası düştükçe: '-...mut- laka okumalısınız' diyen de o! Okumalıyım evet ama, ortalıkta krtaplan yok, düpedüz Vasak' imiş; ancak 'kaçak' basımlan öneriyorlar, onlar da ateş pahası, gücüm yetmez, benim ulasabildiğim Maurice Nade- au'nun gerçeküstücüleri derieyen bir antolojisi, Sa- de'in romanlanndan bazı bölümleri de içeriyor..." On yıi kadar sonra, 'mumaileyh'm bütün eserteri, 'Cin- sel Devrim'in rüzgânyla -hem de cep kıtabı olarak- ya- yımlanacaktır; birbiri ardınca, o romanlan okurken, en çok neye şaşmıştım? Marquis de Sade'da, siz gemi azıya almış bir cinsel Sadisme mi beklıyorsunuz; elbet hayal kınklığına uğramazsınız ama; aynı şıddetle gemı azıya al- mış, bir Kılise (Dın) düşmanlığıyla karşılaşırsınız. O tartış- malarda, ki sayfalarca sürer, '/nsan'ın '//â/î/'lığiyle 'cısmâ- n/'liğı arasındaki mühım ve vahim 'farttılığı': bunun bıryer- de Mistısızm (Idealızm) ıle Materyalızm (Rasyonalızm) arasındaki fark oldugunu, bana ılk defa kim öğretmişti? Fabian'cı Ingiliz sosyalistı Miss Higgins mi; yoksa Lo- uvre Sarayı'nın görkemlı salonlannda dolaştığımtz ak- şamüstlen, kılise baroque'uyla Gerçekçiler (Daumier) arasındaki farkı anlatırken Margot mu olmuştu? Meğerse işin ucu, taa Descartes'a dayanmıyor muy- muş? A$kı öldüren, cinsel emperyallzm ml? İ nönü Cumhuriyeti'nın, Yunan/Latin dönemınde, I Descartes'ın ünlü eserı 'Metod Üzerine Konuş- ma'/'Discours de la Methode', lıselerde ders kıtabı olarak okutulurdu. Bugün gıbı hatırlanm, sınrfça en çok şaştığımız kısımlar, Descartes'ın insan vücudu üzerin- de yaptığı teşnhı (autopsie) anlattığı kısımlardı: Onun dö- nemine kadar Kilise, Tann'nın eseri olan insan vücudu- na müdahaleyı yasaklamış; Descartes işe aklı kanştın- yor, bir bakıma modern Tıbbın temelı bu! Acaba farkın- da mıydı? Bu soruyu lısede değil, 6O'lı yıllardan itibaren Sade'ı Sacher/Masoch'u, Kraft Ebing'ı, Freud'u ve Frankfurt Filozoflan'ndan bazılannı (Reich) gözden geçirdıkten son- ra sorabılıyorum; zıra 'cinselözgürtük' yandaşlannın, Ki- lıse'nin 'ilâhı vücut' idrakmeeleştirisı ve karşıtlığı; cınsel- liğı, vücudun adeta mekanık işlevselliği saymayı, benım- semelerinden doğuyor. Bilmem farkına vardınız mı? As- lında bu, yûtee/en'BatBurjuvazisi'nın.Romanizmça- ğında 'cinselliğe' eklemiş olduğu, 'aşk ve romantizmi' de tahrip etmektedır. Aynı şey, başka türiü olarak, belki şöyle birformüle bağlanabılır, kı Bat'nın hanidiryaşadı- ğıdır: "Kalbi olmayan vücırüar / Vücudu olmayan kalpterT Kim mi söylemış? Pnof. Dr. Dominique Folscheid, ona bakarsanız, cınsellık 'hıryası'; Batı Emperyalizmi'nın kendı içınde yaşadığı, başka bir 'emper/alizm'- anlatır- ken de, 'Cinsel Empsryalizmi' şöyle özetliyor' Soru nasıl sorulmalı?.. IIITResim: "...kendi kendimesoruyorum, bu muaz- zam cinsellik furyasmın; yâni, özgür ve özgürlükçü keyfine düşkün, hen, sefih hem mekanik bir cinsel- lik öneren bu soyterhin, gerisinde ne var? Keşfetti- ğim şu: Köklerini, XV|||. yydaki bilimsel ve antropo- lojik Devrim'de, Descartes'in ortaya çıkardıgı maki- ne/vücut'a; dolayısıy|a , La Mathie'nin, 1748'de orta- ya atacağı, makine/ adam'ına bağlayabileceğimizi!.. Aynı çizgiyi, daha sonra Claude Fourrier'de izlemek mümkün; bilindiğı gibi ünlü ütopyasında, (dörtlü, al- th ve yedıh olmak uz^re) eşdeğiştirme, düpedüz 'sis- tematıze' edılmışt; o n u n arkasından, Psikanaliz'den esinlenmış bir dalg^ geliyor ki, başını VVilhelm Re- ich çekmektedır. Bu^iar, 196O'lı yıllarda pattak veren; Cinsel Devrım'den ^ ö n ce, zaten kuramsallaştı- nlmışt. Houeltebec^'jn deyimiyle, 'o günden bugüne cınsellık, margmal olrrıa kta n çıktı, sosyal demokratlaştı'- hâlen bütün Bablı tt^iumlarda görülen, -öteki top^ lumlara da bulaşabitecek olan- bir 'dip dalgası' ile karşı karşıya bulunmaktayız..." (Le Nouvel Observa- teur, 30 Temmuz 2003) O zaman yoksa scnj, şöyle mi sorulmalı: Aşkı öldü- ren, acaba 'vücud-u beşer"in birfabrika olması' ya da sayılması mıdır?.. e-mailrtilahan'/ is-,et.net.tr http://www.bilgiyi!yinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 .4-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog