Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

13 AĞUSTOS2003ÇABŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab a cumhuriyet.com.tr 11 'Taylor'ın gitmesi önemli bir adım' • DENVER/ WASHESGTON(AA)- ABD Başkanı George Bush, Liberya Devlet Başkanı Charles Talyor'ın sürgüne gitmesine meımnun olduğunu açıldadı. Bush, Denver'da yaptığı konuşmada, Taylor'ın Nijerya'ya sürgüne gidişinin Liberya halkı için daha iyi bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, "ABD, 10 yıldan fazla bir zamandır süren acı ve yıkımlardan sonra kalıcı bir banşın tesisi için uluslararası toplum ve Liberya halkıyla birlikte çalışacak" dedi. Taylor, önceki gün kendi nzasıyla Nijerya'ya sürgüne gitmişti. Boru hattında yangın • ELTACÎ(AA)- Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde, bir petrol boru hattında yangın çıktı. Amerikan Associated Press ajansı hurma bahçeleri, askeri tesisler ve kimya fabrikalannın bulunduğu El Taci yakınlanndaki petrol boru hattından alevler yükseldiğıni duyurdu. Amerikan askerlerinin, gazetecilerin olay yerine ulaşmasını önlemek için havaya ateş açtığı, bir Irak itfaıye aracının da yangın bölgesine yaklaşmasını engellediği belirtildi. Başkentin 20 kilometre kuzeyinde bulunan El Taci, savaştan önce BM silah denetçiJerinin hemen her gün inceleme yaptığı bir bölgeydi. Askeri sözcü Nicole Thompson, yangını doğruladı, ancak aynntıh bilgi vermedi. Yangının sabotaj olup olmadığı henüz bilinmiyor. Suudi Arabistan'da çatışma • RİYAD (AA) -Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, güvenlik güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü bildirildi. Adıru vermek istemeyen bir güvenlik görevlisi yaptığı açıklamada, çatışmanın çıktığı Riyad'ın güneyindeki banliyölerden El Süveydi'de, güvenlik güçlerince kuşatılan evlerden militanlann açtığı ateşte 3 Suudi güvenlik görevlisinin öldüğünü kaydetti. Görgü tanıklan, aranmakta olan bu kişilerin ele geçirilmesi amacını taşıyan operasyonun dün akşam başlatıldığını açıldadı. Beşir: Saldırıyı CIA düzenledi • CAKAKTA(AA)- îslam Cemaari örgütünün ruhani lideri olduğu sanılan İmam Ebubekir Beşir, geçen hafta Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Amerikahlara ait Marriott Oteli'ne yönelik saldınyı, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) düzenlediğini ileri sürdü. Endonezya'daki hükümeti devirmeye çahştığı gerekçesiyle vatan hainliğiyle suçlanan ve 20 yıl hapse mahkûm edilmesi söz konusu olan 64 yaşındaki İmam Beşir, dünkü duruşmadan önce bir radyoya yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamalarla ılgilı hiçbir delil bulunamadığını belirtti. tmam Beşir, "Bali'deki saldınnın ardında CIA'nın olduğuna eminim, CIA aynca geçen hafta otele yönelik saldınnın da arkasında. Bundan eminim" diye konuştu. Türkiye'yi yakından tanıyan yeni elçi Eric Edelman cuma günü Ankara'ya geliyor ABD'den şahin büyükelçiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Eric Edelman. cuma günü Ankara'ya geliyor. ABD ile ilişkilerin "bıçak sırnnda" iler- lediği bir dönemde Türkiye'ye gelecek olan Edelman"ın, güven mektubunu ge- lecek hafta Cumhurbaşkanı Ahmet Nec- det Sezer'e sunması ve ardmdan görevi- ne resmen başlaması bekleniyor. ABD'nin yeni Büyükelçisi Edelman, ABD yönetiminin şahinleri Başkan Yar- dımcısı Dick Cheney, Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve Yardımcısı PaulWol- ftmitzın "1 numaralı akıl hocası" olarak biliniyor. Bush yönetiminin güvenlik po- litikalan üzerinde büyük etkisi olan Edel- man, bölgeyi ve Türkiye'yi de yakından tanıyor. Rusya göçmeni Yahudi bir aile- den gelen Edelman'ın ailesi bir süre Istan- bul'dayaşadı. 1972 yılında Cornell Üniversitesi'den mezun olan Eric Edelman, Yale Üniversi- X/ick Cheney'nin sağ kolu olan yeni Büyükelçi Edelman, Bush'un şahinlerinin 'akıl hocası' olarak biliniyor. Büyükelçi Edelman'ın îsraiFin sağcı Likud Partisi ile de yakın bağlan olduğu öne sürülüyor. Rusya göçmeni Yahudi bir aileden gelen Edelman'ın ailesi bir süre Istanbul'da yaşadı. tesi'nde "ABDdipJomasi tarihT üzerine yap- tığı doktorasını 1981 yılında tamamladı. SSCB'nin dağılmasına tamklık etti Dışişleri Bakanlığı kariyerine 1980 yı- lında başlayan Edelman, Batı Şeria-Gaz- ze görüşmelerinde ABD heyetinde yer al- cü. 1981-1982 yıllannda Dışişleri Harekât Dairesi 'nde görev yapan Eric Edelman. Dı- şişlen Bakanlan AlexandırHaig ve Geor- ge Schultz'a yakın çalıştı. Edelman, 1984-1986 yıllannda ABD Dı- şişleri Bakanlığı 'nda "Sovyetier BirtiğTnin Uçüncü Dünya ülkeleriyle ilişkilerinT ızle- di. 1987-1989 yıllan arasında Mosko\a'da görev yapan Edelman. So\yetler'in dağılma- sına tamklık etti. 1990yılındaWashington'a dönen Edelman, burada Avnıpa konulannı izledi. Cheney'nin Savunma Bakanı oldu- ğu dönemde, 1990-1993 yıllan arasında Pentagon"a geçen Edelman"ın yıldızı bura- da parladı. 1994 yılında ABD'nin Prag Bü- yükelçiliği'nde müsteşar olarak görevlendı- rilen Edelman, Çekoslavakya'nın Çek Cum- huriyeti ve Slovakya olarak ıkıye aynldığı dönemde bu ülkedeydi. Edelman, 1998 yılında Büyükelçi olarak Finlandiya'ya atandı. Dick Cheney Başkan Yardımcısı olunca. Büyükelçi Edelcnan'a Beyaz Saray'da "Ulusal Güvenlik İşleri Da- luşmaıu" görevi verildı. Büyükelçi Edelman'ın tsraıl'in sağcı Likud Partisi ile de yakın bağlan olduğu öne sürülüyor. Inter Press Service'ın (IPS) yazarlanndan Jîm Lobe, ABD yönetımin- deki şahinlerhakkında yazısında "Rums- feld, YVolfcmitz. Savunma Bakanlığı Sa- vunma Siyasası Kurulu Başkanı Richard Perle, Libby, Edehnan yönerimde yenı tu- tucular' olup, İsrairin sağcı (Anel Şa- ron 'un) Likud Partisi ile yakm bağlan var- dır" iddiasını ortaya atmıştı. BM'YE YENİ TASARI Washington'ın acelesi var • Bush yönetiminin, BM şemsiyesi altında bir yardım misyonunun Irak'a gönderilmesini öngören yeni bir tasanyı hızlı bir biçimde Güvenlik Konseyi'nden çıkarmak istediği bildirildi. Dış Haberler Servisi - Washington yönetiminin, Irak'a yardım gorevinde Birleşmiş Milletler'in (BM) yetkili kılınması ve Bağdat'taki geçici Hükü- met Konseyi'nin destek- lenmesini içeren yeni bir karartasansını Güvenlik Konseyi üyelerine iletti- ği belirtildi. ABD'nin çok kısa bir karar üzerinde çalıştığı bildirilirken Beyaz Saray yetkililerinin, olabildiğin- ce çabuk hareket etmek istedikleri ileri sürüldü. Bush yönetiminin ta- sarının Güvenlik Konse- yi'nin diğer üyeleri tara- fından bir an önce kabul edilmesini sağlamak için baskı yaptığı belirtilirken daha önce Washington'un Irak'la ilgili tasanlanna karşı çıkan Rusya. bu ko- nuda "yapKi" davrana- cağını söyledi. Interfaks'ın haberine göre, Dışişleri Bakan Yar- dımcısı Yuri Fedotov, Rusya'nın yeni bir BM tasansı için gerçekleştiri- lecek çalışmalarda "ya- pKi" davranma niyetin- de olduğunu bıldirdi. ntvmsnbc'nin internet sitesinde, tasannın BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi için ABD'nin üyelere baskı yaptığı kaydedildi. Ha- bere göre, diplomatlar, Bush yönetiminin BM şemsiyesi altında bir yar- dım misyonunun Irak'a derhal gönderilmesini ön- gören tasannın, bu hafta içinde BM Güvenlik Kon- seyi tarafindan kabul edil- mesi için üyelere baskı yaptığını söylediler. ABD: Irak'takl konseyi destekleyin Aynı kaynaklara göre Washington, Güvenlik Konseyi'nin, Bağdat'ta Saddam Hüseyin'ın ye- rine oluşturulan Hükü- met Konseyi'ni destek- lemesini de talep ediyor. BM'de görevli diplomat- lar, ABD'nin bu amaçla hazırladığı karar tasan- sını, Konsey'in öteki da- imi üyeleri olan Ingilte- re, Fransa, Rusya ve Çin'e dağıttığını söylediler. ABD Dışışlen Bakanı CoKn PoweD ile BM Ge- nel Sekreteri Kofî An- nan' ın da böyle bir kara- nn bir an önce çıkmasın- dan yana tavır koydukla- n ifade edildi. Karar tasansının, ABD önderliğindeki yönetimin yanı sıra Irak'm onanmı- na katkıda bulunacak olan Birleşmiş Milletler mis- yonunun yasal çerçeve- ye oturtulmasına yardım- cı olacağı belirtilivor. ZZ~~ -4-J. Bağdat'a giren 3. Piyade Tümeni askerlerinin bir bölümü 9 ay sonra ABD'ye (JtJtli> döndü. 7 Nisan'da Bağdat'a ilk olarak giren birlik, deniz piyadeleri tak^iyesi gelene kadar üç gün boyunca kentin kontrolünü sağtanuşb. Dönen askerlerden 23 yaşmdaki Deandrea Harris, Hunter Hava Cssü'ne vannca toprağı öprü». (Fotoğraf: AP > 'Ukraynalı gazeteci Protsyuk'un öldürülmesi meşru müdafaaydı' Amerika soruşturmayı kapatb Dış Haberler Servisi - ABD. Irak'ta nisan ayında Bağdat Oteli'ne ateş açan Amerikan güçlerinin Ukraynalı bir gazetecıyı öldürmesinin "meşru müdafaa" olduğuna karar verdi. Konuyla ılgıli yürütülen soruşturma sonucunun Ukrayna'ya iletıldiği bildirildi. Reuters haber ajansı için çalışan Ukraynah gazeteci Taras Protsyuk (35), gazetecilerin görev yaptığı Bağdat Oteli'ne açılan Amerikan tank ateşinde îspanyol bir kameramanla birlikte ölmüştü. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marksan Lubkrvskyi, Amerikalı yetkililerin Kiev'e. oiayla ilgili soruşturmalannın sonuçlandığını ve soruşturmanın. Amerikan askerlerinin meşru müdafaada bulunduğunu gösterdiğini bildirdiğini kaydetti. Ukrayna şimdi asker gönderdi Lubkivskyi, kendılerine, .Amerikan soruşturmasında, ateş açan tanktaki askerlerin, otelden silahlı bir kişinin Amerikalılara karşı açılan ateşleri koordine ettiği ycnündeki haberler üzenne meşru müdafaada bulunduğu sonucuna vanldığının belırtildiğinı söyledi. Kiev'deki ABD Büyükelçiliği yetkılileri de, soruşturma sonucunun Ukraynalı yetkililere ıletildiğını doğruladılar ancak aynntı vermedıler. Ukrayna savaşa karşı çıkmış, ancak olası bir Irak saldınsına karşı 450 kimyasal silah uzmanını Kuveyfe göndermiştı. Yaklaşık 1800 Ukrayna askeri de, Irakın güneyinde. Polonya komutasında görev yapacak. Ingiliz basmına göre, Kelly soruşturması Tony Blair hükümetini zor durumda bırakacak BBG muhabiri haberuıi savundu • Andrew Gilligan, tartışma yaratan haberinin kaynağının intihar ettiği düşünülen Ingiliz silah uzmanı David Kelly olduğunu söyledi. Dış Haberler Servisi - Blair yönetiminin Irak'la ilgili istihbarat dosyalannı "çekki hale getirdiğF haberini yapan BBC muhabiri Andmv Gilligan. soruşturma komisyonuna verdiği ifadesinde haberini savundu. Başbakan Tony Blair tarafindan başlahlan soruşturmanın hükümeti zor durumda bırakacak bir doğrultuda geliştiği belirtiliyor. Ingiliz hükümetinin silah uzmanlanndan David Kelly'nin intihar olduğu sanılan ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturmanın ikinci gününde, yargıç Brian Hutton'a ifade veren Gilligan, Kelly'nin kendisine "Irak'la ilgili dosyanın yayunlanmadan bir hafta önce degjstirüdiğini" söylediğini belirtti. 34 yaşındaki BBC muhabiri, Kelly'nin görüşmeleri sırasında bu iddiayı öne çıkardığını ve Tony Blair'üı U^ basın danışmanı Alastair Campbell'ın ismini verdiğini söyledi. 2001 yılından beri Kelly ile 3 kez buluştuğunu anlatan Gilligan. 22 Mayıs'taki son buluşmalannda bilim adamının kendisine dosyadaki bilgilerin çoğunun en az iki kaynaktan elde edildiğinı .11 ancak "45 dakika iddiasTnın tek bir kaynaea dayandığını söylediğini belirtti. Gilligan, ifadesinde açıkça. "45 dakika iddiasını ve Campbell olayını \Tirgulajan kendisidir'" şeklinde konuştu. Hûkûmet için i\i geçmedi İkinci günü geride bu*akan soruşturmanın ılk günündeki gelışmeler dün Ingiliz basınında geniş yer buldu. Çoğunda bırinci sayfanın tümünün yanı sıra iç sayfalara da yayılan konuyla ilgili haberlerde, soruşfurmamn ilk gününün hükümet açısından "i>i geçmediği'' yorumlan ağırlığı oluşturuyor. Haberlerde, ilk gün ifade veren savunma, istihbarat ve dışişleri bakanlığı göre\ lilerimn ifadelerinden Kelly'nin h-akla ılgilı doğru değerlendirme yapacak önemli bir uzman olduğunun ortaya çıktığı ^ürgulanıyor. SADDAM BLÖFMÜYAPTI? Dış Haberler Senisi - Bush yönetüni tarafindan Iraktaki kıtle imha silahlanm bulmak amacıyla göreve getırilen eski Birleşmiş Milletler denetçisinin, hazırladığı raporda. Irak askerlerine koalisyon güçlerine karşı kimyasal silah kullanma emri verildiğini iddia edeceği bildirildi. Amerikan kaynaklanndan alınan bilgiye göre, Irak'ta inceleme yapan 1400 kişilik bir gruba başkanlık eden David Kay gelecek ay sunacağı raporda söz konusu silahlara ait bir ipucu bulamadığını kabul edecek. Kay, bu silahlann neden hiç kullanılmadığını anlayamadığmı da söyleyecek. Kimyasal silahlann kullanılması için verilen emrin, ABD saldınsını önlemeye yönelik bir blöf olabileceği üzerinde de duruluyor. Boston Globe gazetesi, CIA tarafindan göreve getirilen Kay'in, bu açıklamalan Senatonun iki ait komitesine verilen gizli bir brifingde yaptığını belirtti. sADDAMKAYIP ABD Tikrit'i bastı TtKRtT (AA) - ABD askerlerinin, Irak'ın de\rik Devlet Başkanı Saddam Hüsevin'in doğum yen Tikrit'te, Saddam'ın bir korumasıru ve Baas partısinin üst düzey yetkilisıni yakaladığı bildirildi. Yarbay Steve Russell. Tikrit'in güney banliyösünde düzenlenen 3 saatlik operasyonda, toplam 14 kişinin tutuklandığını ve bu kişilerin aynı aileye mensup olduklannı söyledi. Yakalananlann isimlenni ve operasyonun yerini açıklamayan yarbay, bu operasyonda Irak'taki eskı rejım yanlısı 4 aileden bınnın hedeflendiğıni kaydetti. Russell, aılenin, eski rejimi, saldınlar düzenleyerek, maddi yardım sağlayarak ve eski rejim üyelerinı saklayarak desteklemeye çalıştıklannı belirtti. Operasyonda yaklaşık 250 askenn 20 evde arama yaptığını belırten yarbay, bir kasa, fotoğraflar ve bilgisayar ele geçinldiğını söyledi. Saddam bulunamadı Irak'taki Amenkan askerlerinin devrik lider Saddam Hüseyin ve yandaşı gerillalan yakalamak için önceki gün başlattığı Yıldınm Operasyonu yıne sonuçsuz kaldı. Amerikalı askeri yetkililer. başkent Bağdat'ın 130 kilometre kuzeyinde helıkopterler ve tanklar eşliğinde yapılan operasyonda, büyük miktarda silah ve cephane ele geçinldığini. ancak Saddam Hüseyin'ın izine rastlanamadığını belirttiler. Musul'da saldın Musul kentinde, bir ABD askeri aracına düzenlenen saldında 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıklan, Humvee tipi askeri araca el bombası atıldığını ve 4 kişinin olay yennden götürüldüğünü gördüklerini kaydettiler. Amerikan askerlerinin, saldırganlann peşıne düştükleri belirtildi. Irak'ın Sünnılerin çoğunlukta olduğu Ramadı'nin dış mahallelerinden binnde düzenlenen bombalı saldında, bir Amerikan asken ölmüş, 2'si yaralanmıştı. Kürtleryeni düzene uyuyor • Gazeteye göre Kürtler, Kuzey Irak'taki kazanımlannı kaybetmemek için bağımsızlık düşünden vazgeçip federalizm hedefini benimsedi. Dış Haberler Servisi - ABD'nin W"ashington Post gazetesi, Kuzey Irak'taki Kürt gruplann, sa\aş sonrasında oluşan yeni dengeler nedeniyle bağımsızlık düşünden vazgeçtiklerini yazdı. Gazetenin "Kfirfler Irak'taki yeni düzene uyum sağlryor" başlıklı Süleymaniye çıkışlı haberinde. Kürtlerin bugüne kadar elde ettikleri kazanımlan koruyabilmek için federalizmi savunmaya başladıklan ifade edildi. Pamela Constable imzasıyla yer alan haberde, Kuzey Irak'taki Kürtlerin 12 yıldan bu yana, ABD ve Ingiliz savaş uçaklannın koruduğu "uçuşa yasak" bölgede siyası özerklik, uluslararası yardnn ve hızlı ekonomik gelişmeyi gerçekleştirdikleri anımsatıldı. Haberde, Kürt liderlerin, Saddam sonrası Irak'ta ortaya çıkan etnık, dini ve siyasi serbestlik ortamında kaybetmekten korktuklan avantajlannı korumak için çabaladıklan ifade edildi. Irak'ta yaşayan " 3 ^ mihon Kürtün 233 milyonhık ülkede nünısun sadece yüzde 15'ini oluşrurduğuna" dikkat çekilen haberde "Araplar ise nünısun yüzde 80'ini oluşturuyor ve gelecekte kurulması olası bir hükümeti kaçınümaz olarak Araplaryönetecek" denıldi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog