Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12AĞUSTOS2003SALI 12 l l j j v t _ / l ı U1VJ.1. ekonomicgcumhuriyet.com.tr BORSA HisseAd Acıbadem Saalık Aaana Ç merto \A| Adana Ç merto (B) Adana C-mer o C Adel Kaıerrct* Afyon Çmeno AkYat " r Akal Tekst Akbank Akcansa Akenenı Akın Tekstıl Aksa Akagorta AksuEnenı Aksulpik Alarko Gamer AlarkoGMYO Alarko HokJmg Atealö Tetetaş AJta Menkul Oeğ AfcımKajıt Attom Kımya ARemaMYat Ort AltematıfBank AJtınyS; Anadolü ~.arr> Anaoblutfes Anadokj&oa AnadokJ rtayat Anadofcı Isuzu Anadolü Sıgorta Ara'Tesktıl Arçetk Arena Bigısayar ArsanTeksM Aselsan Ata Yat Ort AtakuleGMYO ABantıs Yat Ort Atias Yat Ort Avras.a Yat Ort Ayen Ene" Ayga- Bagfas Bak Ambaiaı Bartvıt BatıÇımento Batısöke Çımento Böko ElekîrorHic BerrJan Tekstıl 8eş*taş Futrjd va t BısaşTekstıl Bo*u Çımento Borova Yapt Borusan Borj Borusan Yat °az Oncekı Kapam; '-25 3300 2370 '20 5350 152 300 380 4 925 4400 3S5O 3450 1300 10500 3925 5350 1 M ) 68 0OO 12DO0 20900 8250 2J75 1370 3 2 » 1.940 -80 1 60 1060 2D30 30/50 ?S50 1180 6-50 380 '80 4900 6300 2000 8800 3 825 350 1070 1340 860 6850 2930 22 900 5250 4 375 2240 3200 4 075 1560 19400 1200 1660 2030 3950 3 ^ 5 En Dûşük 3 42' 3 750 2 350 '2C 5 80C 149 00C 1 07C 4 925 4350 3 700 5400 1 890 10 800 3900 5 75C 1900 -67 300 11 900 20 800 8200 1 970 3 175 1 980 480 1 140 1 030 2 020 29 750 2 575 1 470 8'00 960 770 4850 6250 2000 8850 3 750 350 1 060 1340 840 6800 2 875 22 900 4900 4300 2210 3 075 4050 1460 19 000 1 180 1660 2 030 3900 3 750 En Yütsek 3650 3 825 2400 40 5850 152 OCO 1 10 5350 4450 3850 5300 1930 11000 4000 6 050 1960 68 500 12-00 2'200 8400 2280 3 575 2C1D 500 1 160 1060 204C 3025C 2 675 1 «10 9000 990 800 4950 6 33U 2100 9 T 00 3 87S 36C 1070 1360 870 6900 29=0 23 500 5.350 4 700 2240 3250 4 150 1610 19400 1210 1680 2 1o0 4030 3950 Bosch Fren Sıstemleri 560 0001360 0001 590 000 Bossa Bnsa BshProSo BumerangYat Ort Burçehk Bursa Çımento CeylanGryım Ceytaş Madenol* Commercıai Ur Sıg Çarşı çbs Boya İBSPrfrtaş ÇeM» ÇeU(Halat Çemtaş Çımbeton Çımentaş umsa uardanel DemsaşOokum DencYat Ort Dernzl Cam Dentaş Afnrjâiaı uenmoo Deva Holdıng Oışfiank Dıtaş Dogan )oûan Burda DoganHoklng Dogan Yaytn Hd Doktaş DuranOfset Dyo Boya Eczacıbaş. öç Eczaabaşı Yapı Eczaabaşı Yat Ort Eczaabaşı Yaönm EteHokSng Ege Endustrı EgeGubre EgeProfil EğeSeramık Egepbst Egeser Gıyım Egs Fn Kı AŞ EgsHokJng EmekBektnk Emmfi Ambalaı Enkalnşaat Erbosan Eregt Demr Çelık ErsuGıda Escort Computer Esem Spor Gryım EvrenYat Ort Factolinans Favon Dnlenme Yer Fernş Atumnyum FransRn Kır FnansYal Ort Fremsbank FMtontRston FordOtosan FngoPakGıda Galatasaray Sportıf Garant] Bankası Garantı Faktonng GarandGMYO Garant Yat Ort Gedizlpik Gentas Gersan Elektnk Gma Global Menkul Değ GlobalYat Ort Gokteş Kuyumculuk Good-Vear Goltaş Çımento GSDHokJng GubreFabnk Guneş Sıgorta Haznedar Flefrakter Hektaş tumyetGzt daş lias Ev Aletlen WsGMY0 •fesHoldıng knsatFrı Kır Intema IsMar Ambalaı 1960 39 750 17200 1210 6 00 10800 4 430 1900 5250 1630 1270 1710 20 700 1680 4950 7300 5 750 3 "30 760 9530 1340 2230 2800 22'0 2 410 1 100 21800 4175 1180 3050 1 140 2040 890 4 025 3 525 990 2 675 1370 2130 6300 6400 1.300 1320 460 660 250 760 14"0 51000 4 100 21800 3 775 1570 1500 1050 520 •060 1660 2140 590 940 247 000 19100 4230 43 000 2210 1560 830 15600 1130 1580 5950 1080 890 940 670 10600 6000 760 12 800 1590 4 450 960 2825 4 875 5'50 920 1 100 540 8000 5950 işBannasA, 30250000 ş Bankası B IşBankası C 650 00C 51=0 Iş Bankası (Kur)3 000 000 000 IşRn Kir GMYO Iş Yat Ort zmır Oemır Çelık Izocam Kaplamın Kardemr (A) Kardemr B KardemrB Karsan Otomotn KarsuTeksM Kartonsan KavûanPazTıc Keiebak Mobtfya KentGıda KerevHaş Gıda Kıpa Kiımasan Klıma Koç Holdıng KomrutGıda Korateks Konya Çımento 810 860 950 1010 1340 6650 1600 1600 950 3 550 2 40C 62 000 2350 840 14600 İ3Ö0 12100 2 575 14400 1438 1080 109O0 Kordsa Sabancı Dupom 5 900 Koza Dajetıyelen Knstai Kc*a Kutahya Porseier LmkBılcsayar uoYaû Logo razılım Logo Yaalım LufcKadfe M Y*raz Yat Ort MarcinÇmrto Marmans AJfenyunus Marmans Martı Marshafl Mazhar Zortu Hoktng Merjya Hottng Menderes Tekstıl Mensa Mensucat MerkoGıda Metemleks Mİwet Gzt Mdpa Muilu Aku Nenıs Hoktng NetHokinc. NetTunzm Netaş Tetekom NuhÇmento NurolGMYO OkanTeksM Olmuksa Otokar Oysa Çımento Oz Fmans Fact 1010 1"60 16800 2080 810 3 025 3 3 7 3 3075 550 4 775 1320 1170 30 000 810 69O0 830 2350 360 '40 15000 2-00 750 73o0 3 700 5^0 650 26500 4125 1200 820 6000 2o2 18^00 330 Park Elektnk Madencftk 6 900 Parsan PenguenGıda PetkVr. PetrolOfisı Pimaş Plnar Entegre Et ve Ur PnarSu PmarSut PırelıKabio Polyten RaySıoprta SabahPazanama Sabah Yaymcılık Sabancı Hottng Sankc Pazartama Sarkuysan Sasa Serve Krtasıy Sıiaş SodaSaray Soktaş Sonmez Fflamen ŞeKerPıbç ekerbank şeCam DemrOokum T S K B T Tubcrg TKalkınmaBank Taç Yaönm Oıt Tansaş TatKonserve Tek Art Tunzm Teksol Fransa Kır Tekstılbank Tıre Kutsan TofaşOto Fab ToprakFact Toprak Rn Kır TrikyaCam TSKB Yat Ort AŞ TukaşGıdaSan Turcas Petroi Turkcell 6900 3050 5 700 4 025 1360 960 1520 1 C'O 5600 340 920 3850 3800 3600 7 9O0 3850 3 175 890 2 8'5 690 1300 oooo 8 "DÛ 3 3-5 800 1730 1890 610 5 550 2120 2120 1010 6400 1850 -90 380 J550 830 1390 960 32'5 1560 1690 4 475 9 950 1940 39 500 17 100 1210 5900 10 500 4300 1890 5200 1620 1270 1710 20 800 1630 4900 7 100 5 700 3650 740 9500 1520 2230 2800 2250 2400 1080 21900 4 100 1160 3050 1 17Q 2040 900 3 975 3460 990 2 650 1350 2110 6350 5950 6250 12*0 1270 730 1450 30 500 4 100 21700 3 775 1540 1480 1030 1060 1620 2150 380 920 226 000 18 400 4275 »2 500 2 020 1480 810 12 600 1 120 1580 5900 1060 880 930 650 •0 600 3950 -50 12 900 1 580 4350 950 2 825 4 850 4900 910 1 080 8000 5 950 650 000 3 050 790 960 940 1 000 1 350 6-00 1590 1o00 940 3 475 2330 62 000 2340 840 14 200 1 =00 11900 2 550 14 200 1 «30 1010 13 800 5 750 990 1 740 16600 2060 790 3050 3275 2 975 540 4.800 1660 1 " 0 28'50 740 810 2300 360 40 14 700 2 6'5 730 '350 560 630 26 000 4050 1 190 780 3 950 2600 18000 920 6-50 6800 3 025 3600 4000 1370 950 1350 16'0 5600 920 3530 7 800 5830 3150 870 2 825 '290 9800 8500 3 373 '90 1-40 1900 600 3 450 2060 2 070 1000 6 350 1850 -90 3-0 3450 i "öO 1380 960 3225 1530 1'00 4.-5 9900 1980 40 000 17300 1260 610C 10 800 460C 1940 5 300 1670 1330 1750 21200 1690 5100 7 700 6000 3 775 7 60 10200 1560 2240 2 875 2400 2460 1 120 22 000 4225 1 190 3200 1320 2 410 940 4060 3550 1030 2 7 » 1420 2160 9800 6550 7000 1320 1350 770 1500 51500 4 150 22200 4000 1590 1510 1080 1 ix 1660 2350 590 960 249000 19200 4300 43250 2260 1590 840 14000 1 ro 1620 6100 1080 900 960 670 10900 6050 770 13500 1630 4 450 '000 2 923 4 925 3200 980 1 110 8100 6150 655 000 3 33Û 820 890 1050 1020 1480 6850 1650 1650 960 3 375 2410 62 500 2 370 850 14900 1540 12 100 2650 14 800 1480 1210 '1400 5950 1010 1 ""0 16800 2170 810 3075 3450 3075 570 4,950 1870 1 190 33 000 800 830 2 390 600 —o15100 2B00 -o7850 390 680 27 000 4125 1270 810 6250 2803 '8200 930 000 / 100 3175 5850 4D-5 1400 980 1590 -10 5 700 940 3 750 B10C 6200 3 225 900 2900 1313 10500 S 50 3 650 810 1790 950 620 3 550 2 150 2200 1030 63OO 1900 820 380 3 5-5 1 B40 1420 980 3 300 1640 1 0 4o50 10450 11 AĞUSTOS 2003 Kapanş 3 525 j 773 2360 '»0 5850 150 000 1 110 5050 4450 3750 5450 1900 0900 4000 5 850 1920 68 000 12200 21200 8400 2280 3500 2 010 500 '150 1040 2040 30250 2600 1500 8900 990 790 4 950 6 350 2 030 9650 3 775 360 1060 1360 850 6900 2.950 23500 5000 4650 2210 3 200 4)50 1530 191» 1 190 1660 2140 4 025 3 950 1565 000 1980 40 000 1-200 1220 6050 10 700 4600 1900 5200 1650 330 1730 21000 1660 5050 7700 5800 3 750 760 10200 1550 2240 2850 2290 2 420 1 110 22 0O0 4200 1 190 3200 1290 2 410 920 4050 3475 1010 2700 1370 2160 8350 6050 6500 1270 1290 730 1480 51500 4 150 22200 3975 1540 1510 1060 1080 1620 2 310 590 960 227 000 19100 4300 43250 2260 1550 830 12600 1 140 1600 6050 1070 900 950 670 10 800 6050 " 0 134O0 1610 4400 980 2 925 4 925 5050 960 1100 8100 5950 655 000 5300 820 890 970 1020 1470 6850 1620 1610 950 3 50O 2 410 62 000 2 370 840 14400 1310 121» 2 6 » 14 7» 1 4 » 1 140 11200 5950 1000 1750 16800 2080 790 3 075 3 425 3050 340 4 875 1860 1180 30 000 760 830 2390 590 750 15100 2800 760 '800 590 6'0 27 000 4 0-5 1210 790 62» 2'23 182» 930 685C 7000 3 075 3800 4 075 1390 970 1 5 » 1680 5650 940 3 "23 8 050 6050 3225 890 2850 1310 103» 8 5 » 3650 800 1790 1920 620 5 5 » 2 120 2 '10 1030 6300 1880 820 380 3 4'5 1830 1 410 9-0 3275 1550 1 740 4 625 10450 Degşm 92 066 •0 42 2 78 132 2 78 254 1 14 260 191 103 16' 1 44 182 15-4 938 3 61 417 -0 86 189 0 49 189 135 •71 102 128 102 0-9 150 966 131 236 -093 149 116 0'3 1'2 262 -4 76 629 134 184 192 155 •0 83 5 42 190 454 0 32 102 063 083 -0 82 -093 3 3' -0 95 4'2 1 17 145 119 202 548 0 8- 6 81 065 045 179 088 0 41 0 91 092 060 085 4 92 1316 1814 3 37 062 142 202 093 141 402 3 9' 156 2 31 2 2' 395 068 098 122 183 530 191 067 095 189 2-1 '94 213 810 1 18 058 226 •064 1923 088 127 168 -0 93 1 12 106 '89 083 132 469 126 1 12 206 354 103 1 94 652 125 077 2 91 123 349 211 099 9'0 3 01 125 063 1 41 0 42 085 137 0 67 09 7 208 2 61 556 2 "5 085 •099 -0 57 2 4' 165 148 -0 81 182 209 220 085 -617 170 536 135 067 3'0 133 6 12 351 308 189 121 083 366 333 3 81 -0'2 145 C82 175 124 221 104 132 060 089 2 r 3 47 190 3 42 157 -087 07- 3 » 286 815 229 159 64 -0 90 -0 47 198 156 162 380 211 1 44 104 -064 296 335 503 Agrtkfc Iştem OttFıy Hacmı 34 - 37-3 2365 -29 5 812 150264 1089 5006 441' 3'43 5 43- 190- 10 891 3942 5 823 1926 68 024 12 225 21040 8 310 2139 3404 1993 487 1153 1041 2 027 2993- 2605 1492 8844 980 786 4884 6304 2051 9398 3 8 » 352 1068 1349 853 6839 2 90- 23 306 5 101 4 561 2224 3203 4096 1517 19093 1 193 1668 2112 4002 3880 1570 909 1966 39 699 1-220 1219 6021 10742 4538 1920 5 2 » 1646 1320 172' 21050 1655 3 012 7334 5806 3 "^20 752 9930 1537 2235 2829 2299 2 425 1105 21974 4 192 1 178 3117 1251 22-6 923 4 018 3 490 1011 2 6'2 1362 2 135 8926 6114 6454 1276 1302 747 1479 50 843 4 124 2196- 3920 1562 1496 '064 1076 1642 2 279 584 939 235 156 18 922 4282 42 880 2223 1501 821 12 924 1 140 1604 5986 1069 895 943 659 10 738 6 018 760 13297 1604 4384 9 8 2 873 4896 3 03' 948 1094 8 031 6023 653 461 5173 803 876 955 1 011 1426 6 749 1624 1619 948 3504 2 373 62 19' 2352 840 14 495 15İD 12»! 2596 14 457 142' 1 169 11013 3355 1 0 » 1754 16-11 2 0-4 -97 3 052 3403 3 025 544 4871 1784 1 180 30 828 -73 820 2362 580 7 35 4893 2'35 "58 -660 5'8 666 26 331 4036 1204 797 6 070 2'44 18132 92o 6884 6 979 3096 5 "36 4 039 1383 968 1544 1694 5644 932 3633 7960 6088 3 168 881 2856 1300 10 135 8 642 3 461 "99 1-64 1921 610 5483 2107 2 107 1 014 6430 18-8 803 371 3 475 1 811 1398 973 3 256 1553 1744 4 561 10217 -1350 1- -71 -033 210 358 2 =44 109 3° 42 o6b33 14 805106 237 501 7939-4 295 81 1923 609 986 374 6612 14 702 136592 167 956 3O'6İ3İ 12'0-19 146'2136 1 041 6"3 32 994 - 3 1 1 116410 282 476 395 846 232 161 480 869 665 552 60 801 461912 119 487 2 851026 20790 1023 133 10117333 23 082 58 324 1196 2190 93"64 33 860 990284 45 424 294 64- 297 701 28 004 49 961 1796280 5 - 2 150112 73 44 8958- 802 66- 1-9103 488 649 34 560 2'1'52 47 997 181998 1 129 65 482 2 750 420 93- 802 544 1326 827108 565 030 58 64a 156 442 15 141 207 608 90 356 4-26 268 092 795 1 88 336 15180 36930 6203 164 944 1645581 85 32' 20 062 276 061 13 6866-1 7 873 312 1670'14 2656 009 36'93 552 611 357 924 472 561 15158" 8126 36-193 11788 703 210 844 6835 1773 311 293973 55 860 26121 563675 5534 14 915 622 3 » 882 476 076 2-649 36304 1-8 331 21057 133 081 46 71' 3 991201 193 063 1922 616 11304 149 80 25 92'665 5130' 29175 123034 41610 20 436 541037 10-382 812 682 4 7 241 967 641 28 49- 16633 225149 170 443 460 319 33'23 518 84 3 248 739 42 873 5-3 74- 14593-8 12 674283 8433 '96 84' 8 495 28 549129 92 405 1042245 94109 476 894 212198 12 120 276 304 129139 1384 492 86171 17586 822 4 T 997 23 716 18105 55 548 265 816 142 670 20972 105 23163 386 653 19 273 427 895 264 039 588089 44 102 50651 231062 3 351 8 756 55825 11516 1791» 3882 271521 63 694 736579 636989 20 409 160 969 158-88 865 4-9 1 148905 402 9 ^ 190 630 1399 889 834 772 15flf'08 28397 7148 830941 16656- 2 241 4^5 B-38 1 93' -34 B9 3-6 502 11.-339 1782205 814482 104 769 128705 263057 172 423 11475 12 0'3 S 442 345 1060 5-1 91 0»o 24 238 478650 1=4 13^ 13'540 6 577 3 830 278 426 65 846 3258501 586542 7396' 52'36 9844 32-38 17-2 330 483 401 137284 1393 37 756 132 361 4584110 27 940 42 504 669 064 26 713 '8 365 1003 395 6-65 9 " Uzanlar'ın gazete, televizyon ve Telsim ile diğer şirketlerine inceleme Star'a mali baskm • Malı polıs, once ener)i şırketlen, sonra da bankalanna el konan Uzan Grubu'nun Ikıtellfdekı bınasına operasyon düzenledı 80'ı aşkın şırketın hesaplan ıncelemeye alındı Ekonomi Servisi- Uzan Grubu'nda ÇEAŞ ve Kepeze el konulmasıyla başlayan su- reç, grubun can daman sayıla- bılecek Star gazete ve televız- yonun bulunduğu bınaya malı polıs tarafından yapılan bas- kınla devam ederken Ladık Çı- mento Fabnkası ıçın de ıhtıya- tı tedbır karan alındı Sabah erken saatlerde Malı Şube'den gelen pohslenn Tel- sım, Star gazetesı \e tele\ızyon şırketlennın bulunduğu bınada inceleme yaptıklan \e bazı e\- raklara el koyduğu belırtıldı 50 ekıp, Turkıye genelınde arala- nnda Teleon, Rumelı Sıgorta, Merkez Yatınm \e Rumelı Hol- dıngının de bulunduğu toplam 82 şırket ıçın eşgüdümlü ope- rasyonadıyla inceleme başlattı tncelemenın 20 gun sureceğı be- lırtıldı Grubun çımento şırket- lenne yonehk başlatılan incele- me sonucu dun Ladık Çımento Fabnkası ıçın ıhtıyatı tedbır ka- ran alındı Enerjı şırketlenne Enerjı Ust Kurulu tarafından el konulması- nın ardından malı zafıyet yaşa- maya başla\an grubun once Imar Bankası ardından Ada bank'ına elkonulmuştu Petkım ıhalesıne 605 mılyon dolarla en yuksek tekhfı \ermesıne karşın ılk taksıdı odeyemedığı ıçın Pet- kım'ı kaybeden grup, uluslarara- sı davalannda da ardı ardına olumsuz sonuçlar almıştı şener'den açıkiama Başbakan Yardımcısı Abdül- latif Şener, Imar Bankası'nda ortaya çıkabılecek odeme guç- luklennde, Banka sahıplennın Aldıkları bonolann karşılığı olmadığını öğrenen mudilerin, belgeleri teslim etme çilesi de bitmivor. maharhklanna "uzanılabile- ceğini" soyledı CNN Turk'te katıldığı canlı yayında Imar Bankası'yla ılgılı sorulan yanıt- layan Şener, bankaya mevduatı- nı yatıran bır mudının sıgorta kapsamında olduğunu belırte- rek, "Ancak, hayali, fiktif ve hesap o>unları\la oluşturul- muş birtakım hesapiar sıgor- ta kapsamında değerlendiri- lemez" dedı BDDK'nın hesaplann gerçek durumunu ortaya çıkarmak ıçın çalıştığını ıfade eden Şener, "Bankadaki mevduatların ödenmesiyleilgiliyükumluluk \arken, bankavla ilgili alacak- lar ve ortaya çıkacak ödeme- lerdeki güçliıklere bağlı olarak malvarlıklarına u/anmak ge- rekebilir. Bununla ilgili ihtiy a- ti tedbir kararı alınmıştır" dı- ye konuştu Aynca, Uzan Grubu şırketlenne malvarlığı tespıtı yapmak uzere gelen malı polıs, çalışanlann da tedırgın olması- na neden oldu Ote yandan, Bankacılık Duzenleme \e De- netleme Kurulu. Imarbank mu- dılennın, gereklı belgelennı postayla gondermelen duru- munda, belgelenn en geç 20 Ağustos'a kadar ulaştınlması ve ılgılılenn, 20-25 Ağustos arasın- da "teslim tutanağı" almak ıçın başvurması gerektığını açıkJadı Petkim ihalesi Düğmeye basıldı ANKARA (Cumhuriyet Bn- rosu) - Uzan grubunun gereklı ödemeyı yapmaması nedenıyle ıp- tal edılen Petkım ıhalesı ıçın yenı- den duğmeye basıldı Mahye Ba- kanı Kemal Unakıtan, Dışışlen Bakanı Abdullah Gül ve Enerjı Bakanı Hilmi Güler dun bır ara- yageldı Unakıtan, ozelleştınlme- sı durdurulan Petkım'de yenıden ihaleye çıkılması ıçın dun talımat verdığını soyledı Özelleştırme îdaresı Başkanı Metin Kilci ıse Petkım ıhale ılan- lannı ağustos ayı ıçınde yetıştır- meye çalıştıklannı soyledı.Pet- kjm'ın ozelleştırılmesıne ılışkın şartnamede de değışıklık yapılma- yacağını vurgulayan Kılcı, ıhale- nın Petkım'ın yuzde 88 86 hısse- sının ozelleştınlmesı ıçın yapıla- cağını soyledı Kılcı,'Pazararaş- tırmalarına da başladık" dedı 6 Uzan yasası'na onay Ailenin ve grup şirketlerinin ardından îmarBankası yetkililerinin malvarlığına da 24 saat içinde tedbir konulmasının yolu açıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kamuoyunda "Lzan yasası" olarak bılınen \ e banka tarafından bıldmlen tasarruf mevduatı tutarı ıle BDDK'nın tespıtlen arasında fark bulunması halınde banka yonetımının ve yakınlannın mallanna el konulma- — — sını ongoren duzenle- me, Cumhurbaşkanı \hmet Necdet Sezer tarafından onaylandı Yasanın yururluğe gır- mesıyle, Uzan aılesı \e grup şırketlennın ardından fmar Bankası yetkılılennın de tum maharlığına 24 saat ıçınde tedbır konulabılmesının yolu açılacak tmar Bankası yonetı- cı \e ortaklannı etkıleyecek yasadakı duzenlemeler şoyle • Banka tarafından beyan edılen tasarruf mev duatı tutan ıle TMSF tarafından tespıt edı- len tutar arasında fark bulun- ması halınde, bankanın yone- tım kurulu \e kredı komıtesı başkanı, uyelen ıle genel mu- dur, yardımcılan \e ımzalan bankayı ılzam eden memurla- n \ e şube mudurlen ıle yone- • Çıfte kayıt nedenıyle oluşan açığın banka sahıplennden tahsıl edılmesıne olanak veren yasa; bankada hak sahıbı olmadığı halde odeme talep eden kışılere yonehk de cezaı yaptınm getınyor tımı \ e denetımı elınde bulun- duran ortaklannın kendılenne, eşlenne \ e çocuklanna aıt ban- kalar \ e malı kurumlar ıle dı- ğer gerçek \ e tuzelkışıler nez- dındekı kıralık kasa mev cutla- n da dahıl olmak uzere hak ve alacaklan dondurulacak • Bu kışılenn her rurlu mal, hak v e alacaklannın uzennde tasarruf yetkısının kaldınlma- sına, değerlenn zaptına, TSM- F'nın taîebı uzenne ılgılı ban- kanın merkezının bulunduğu yerdekı sulh ceza hâkımı, yar- gılama sırasında ıse mahkeme tarafından karar verebılecek Kararlar, talebın gelmesının — — — ardından 24 saat- te sonuçlanacak • Bankacılık ış- lemlen yapma \e mev duat kabul et- me ıznı kaldınlan bır banka nezdınde tasarruf mevduatı hesabı bulunmaması- na rağmen sahte olarak duzen- ledığı belgeler v eya sahte oldu- ğunu bıldığı belgelen ıbraz ede- rek odeme yapılmasını talep e- den kışılere, fııllen daha ağır bır cezayı gerektırmedığı hal- lerde, 4 yıldan 8 yıla kadar ağır hapıs cezası \ enlecek MBWEZ BANKA8IKURLARI cM I \BD Doian 1 ^iısnahaDolan I Danımarka Kronu I lngıltz Sterlım I tsMçre Frangı 1 ls\«; Kıonu 1 japon \enı 1 Kaaada Dolan 1 KuveM Dman 1 Noneç Kronu 1 Sud \A Rivalı 1 Euro 1 Venı Israıl Sekelı OÖHİZ *"? 1 9^ 1 * 912J94 211694 Z2*\ "00 1 022 CM 169 ^ 6 IP48 999 942 4 6 1 9 ^ 19Ü"9 V} 1« 1 ^ ^84 unş ' 4 J [ 9 2 ^ 212 " 6 2J43 ^ 1 028 6t6 P1521 11826 H/4462 4 6X0 114 192 6 7 0 VI828 1 ^1 n< 12ltâBTB2003 EFEKTİF MJŞ I «4222 908 09 7 211^46 2 210138 1020 520 169 63' 1170> 996J42 4 ^49 984 19U4> ^0 ^6 1^2682 g*nş 1404 0M 923 7 " 21322^ 2İ46 730 1 030 P9 T1918 118"! I008 2"9 4^0316 3"6 632 1 W n i 7 321 l-< ÇAPRAZ KURLAR I ABD Dolan 63900 13629 81734 11855 13967 37502 1EOT 1lq S IKneyt 1— OmiNrbKnm İ0l?tFffl|l £pnr»ı brtOnbn S An* Rrratı 11280 MnOolvı 15002 HODalin 3 3 3383 « 0 Ooljn SERBEST PİYASA ABGIttr Eurc IrçcStHİn 24AyarAJtr ALIŞ 140C0O- 156000c 223000C 1026 JOO 16300 OCO 107000000 SATIŞ +0)000 590 300 uiSH! 1034300 ie«oxc r r OOC 000 G E C E I İ K F A İ Z L E R 1 Gunluk Repo 32 00 7 Gunluk Repo 33 64 Borsayükseldi Ekonomi Servisi - Dolar ve Euro'nun en kuçuk bır hareket gostermedığı haftanın ılk ışlem gununde İMKB, gunu ıkıncı seansın sonunda 204 puan artarak 11 bın 762 pu- andan kapattı Hısse senetlen ortalama yuz- de 1 76 değerkazandı Hazıne dun, 91 gun vadelı referans bono ıhalesınde yıllık bıle- şık yuzde 34 29 faızle 1 7 katnlyon lıralık borçlanma gerçekleştırdı ihaleye nomınal 2 55 katnlyon lıralık teklıf geldı Hazıne yann da 238 gun vadelı Hazıne bonosu ve 406 gun vadelı TL cınsınden ıskontolu dev- let tahv ılı ıhraçlan ıçın ihaleye çıkacak BENCE İZZETTİN ÖNDER Gerçeğin Pendelenmesi Turkıye gıbı ekonomık alt-yapısı verımlı olmayan ve aşırı borçlu konumda olan bır ekonomi, ekono- mıyı salt borsa ve faızden ıbaret goren bır yakla- şımla sorunlarının ustesınden gelemez Nıtekım Turkıye de bu gıdışle sorunlarının ustesınden gel- memıştır ve gelemez de Ancak, elı kolu bağlana- rak ve toplumun buyuk kesımı yoksulluğa ıtılerek guvenle borç venlebılır bır ekonomi halıne getırılen Turkıye'de, yenı borçlarla butçenın faız yuku ve borç stoku yukselırken, bu acı gerçek, borçlann çevrıldığı goruntusune donuşturulerek topluma yansıtılmıştır Bu gıdışle butçe yapısı bugunkunden dahı daha bozuk bır hale gelecek, kamusal yatırımlann durma ve memur maaşlarının dahı odenemez duruma gel- mesı bır yana, bızzat alacaklıların haklan(') dahı rıs- ke gırecektı Merkez Bankası'nın da elı kolu bağ- lanmış olduğuna gore, bır konsolıdasyon gerekı- yordu Hukumet, temmuz ayında, topluma donuk yu- zuyle, ekonomıde ışlerın yolunda gıttığı mesajları verırken, aynı anda IMF'ye donuk yuzuyle ve Ba- bacan kanalı ıle borçlann bır bolumunun ertelen- mesı talebını ıletıyordu Bu talep karşısında once IMF'de gızlı toplantı yapılarak durum goruşulmuş, basın bılgılerıne gore Babacan'ın muthış ıkna yete- neğı karşısında IMF dayanamamış, erteleme ışlemı gerçekleşmış ve 11 mılyar dolarlık bır rahatlama sağlanmış mış1 Bu operasyon bır tur konsolıdasyondur Konsolı- dasyon gereksınımı ortaya çıktığında guçlu huku- metler borçların ertelenmesı yoluna gıdebılır An- cak, bu operasyon Turkıye'de boyle gerçekleşme- dı Halkına borçlann çevrılmesınde bır sorun olma- dığını ve ışlerın 1yı gıttığını soyleyen hukumet, IMF'ye gıdıyor ve konsolıdasyon kararı alınması rı- casında(') bulunuyor Konsolıdasyon karannı borç verenden talep eden bır hukumet ekonomıye gu- venmıyor, zayrftır ve karar erkını yıtırmıştır Bu tale- bı IMF kaçırır mı 1 Zıra, IMF'nın alacağı boyle bır ka- rarla ıçerıde guçlenen hukumet, IMF ve emperya- lıstler karşısında, tam tersıne, guçsuzleşecek ve teslımıyete ıtılecektı Hukumetın, ıçende guçlenme- sı yerel seçımler açısından sıyasal orgutun, dışarı- da guçsuzleşmesı ıse Ortadoğu kaynarken emper- yalıstlerın ışıne yarayacaktır Tam bır ışbırlığı orneğı 1 2000 programı yapılırken, 0 zaman çok gereklı olan konsolıdasyonu gundeme getırmemış, hatta başlangıçta şart olan devaluasyona dahı başvur- mamış olan IMF, acaba şımdı neden ve kımın dur- tusuyle Turkıye'ye boyle bır lyılık duşunmektedır kı 1 Hele de ABD'nın 8 5 mılyar dolarlık kredısının de bu ortamla kesışmesı tam bır "ikiz mucize" olsa ge- rek Hanı IMF, bızım de ortak olduğumuz ve ekono- mık koşullara gore objektıf karar veren tarafsız bır uluslararası kurum ıdı 1 Doğal olarak, bu operasyonun gerçek yuzu, ıçe- rıde fıyatların gerılemesı ve faızlerın duşurulmesı ve/veya Turkıye'ye guvenın artması vb gıbı parıltılı aldatmacalarla perdelenecektır Hatta bır mıktar bu belırtıler yaşanacaktır da Bu arada borsa parazıtle- rı havalanan borsada buyuk bır ıştahla ulkeyı so- yarken, sıyasıler de bu durumu ekonomının lyıye gıttığının ışaretı olarak halka yurturarak, sıyasal ya- şam suresını uzatmaya çalışacaktır Ne var kı, IMF'nın ve merkez emperyalıst ekonomılerın em- rındekı boyle bır sıyasal orgut, artık erkının kendı ozunden kaynaklandığını, yanı özerk olduğunu ıle- rı suremez Boyle bır durum ıse ulke ve halkımız çı- karlarına aykırıdır IMF bu operasyonla sadece Turkıye'yı kurtarma- dı (eğer buna kurtarmak denırse 1 ), kendı prestıjını de şımdılık kurtarmış oldu Zıra, tum IMF program- ları çokerken Turkıye'ye ornek olma rolu bıçılmıştır. Sıyasılerın Turkıye'de ışlerın 1yı gıttığı yonundekı beyanlarını bır tarafa bırakalım, onların ışı zaten bu, ama nasıl oldu da, IMF bu kadar sure ıçınde, "güç- lu ekonomıye geçış" gıbı panltılı adlarla uyguladığı programa guvenemedı ve konsolıdasyona ızın ver- dıkı' • • • Yasama erkıne tek başına bır partının, anayasayı dahı değıştırecek duzeyde sahıp olması, sıyasal re- jım ve demokrası açısından çok buyuk bır tehlıke- dır Ortadoğu kaynarken, ABD ve emperyalıstlerın gozu bu bolgeler uzerındeyken, ıçerıde buyuk dev- let olma havalan estırıhrken ve IMF'nın konsolıdas- yon jestı ıle ABD kredısı ortamında, sıyasal erkı tek başına bır partı ıktıdarının temsıl etmesı, ulkeyı, partının dahı kontrol edemeyeceğı hazın macerala- ra surukleyebıhr Bu surukleyış, dıştan gelen kasıtlı yonlendıımelerle, unıversıtelenn, yargı organlarının, Cumhurbaşkanlığı makamının ve saır kamusal ku- rumlann ıçten çokertılmelerı veya ışlevsızleştırılme- lerı ıle daha da vahım bır hal alma eğılımı taşımak- tadır Bu durumda, partı mensuplannın, oylarıyla, sadece ıktıdar değıl, muhalefet rolunu de ustlenmış oldukları bılıncıyle hareket etmelen, partı dışında olanlann ıse denetımsız guce guç katmanın anla- mını mudrık bır sorumluluk bılıncı ıle davranmaları hem kendılerı, hem orgutlerı, hem de ve hepsınden onemlısı ulke ıçın kaçınılmaz bır zorunluluktur Öncefcı hfeseAdı Kapamş Tupras Turk Ekonomı Bankası Tjrk rtava Yollar Ukı Kontefcrvon Usaş UşakSeramık LteelMakıne ynalTanmUrun Unye Çımento VakjiFİı Kır ^akj< GMYO ;'akj RıSK Vakı* Yat Ort vakkc Tekstıl vanet «an* Yat Ort vestel Vikıng KaŞıt 1100C 1980 6 10C 9 10C 133O0 950 2 5 » 530 1060 1060 1 9 » 4250 •360 2220 ^ 2 » 980 3-OC 1360 Yap Kredı Koray GMYO 650 Yap Kredı Sıgorta Yap Kredı Yat Ort Yap ve KreoJ Bank Yataş Yazıcıiar HcMıng Yunsa Zorıu Enef) 2. ULUSAL A.t n urus Çeşme 3ıri« Mensucat ~ar ş ojisük Hız Geota Yat Ort. t * * Matbaao* 1530 840 1490 1"70 14-» 2460 4 " 5 En Düşft 1C8OC 1960 60O0 8 450 13400 920 2 430 520 '030 1 130 930 4 350 '360 220 >21C 980 "6"3 1350 650 1530 840 1 470 1730 '»600 2 420 4 775 PAZAR i'OO 3 325 3 - » 780 840 Lafarge Aslan Çtmentc 13 300 MaknaTakım MegesBova Metemtur Petrokent Tunzrr Sonmez Pamuklu Transturk Hokjıng Yap Kredi Fin Kı V 3 f }rm Fn Yat Of 390 1910 1 3»fi «TO 6400 4 » 3 625 '180 Gözaltı pazarı Abana Elektromekamk Bovasan Dogusar Egs GMYO Gorbon şıi Metaş Faks Bektromk Raks E< Aietlen Tumteks 1 3 » ' 0 » 8 » 200 2 100 4 075 1490 3 325 620 ,70C 2 975 3-00 7 60 820 12 8 » 4 » 1910 1490 6430 6 600 390 3650 ' ?00 1300 97C 770 190 1490 3 2 » 620 En Yûtsek 12CC 20CO o350 9100 I J ' O O 950 2 620 550 '060 12'0 2 05C . - " 5 149C 2340 2 340 1040 3 -"; 1 380 690 1 550 860 520 820 149» Ü 460 4 950 2-25 3 450 3 8 » 90 840 3500 410 19-0 1530 0 5 » -100 410 1-50 2-.Z 134C 1030 3 » 2O0 1560 3300 690 1100 2 0 » = 350 8450 1j'» 930 2 475 540 1060 1260 1970 4350 1420 2 3 » 2280 1040 3-50 1360 690 1550 860 1520 17-0 148» 2 420 4 8'5 2 7 » 3 025 3 8 » 760 830 2800 4 » 1930 1490 0 3» D ' » 4 » 3650 230 1300 990 '80 200 1500 3250 6-0 Deftm 3 91 101 4-0 7 - 148 211 1 » 189 1887 368 235 4 41 360 364 612 13- 613 131 2 38 2 01 068 JZ 09 902 2 0 256 119 3 76 256 105 •067 I36 4 69 069 4 i 4 1 » 2 50 06- 226 B06 Ağrttt OrtRy. 10 9 7 0 19 3 6 242 8 932 13 341 933 2 541 540 1047 1205 1991 4 426 1443 229- 2293 996 3-33 1370 t> 7 2 1340 842 1496 1 781 •-8C3 2434 4889 2 715 3098 3 703 771 823 13065 400 1943 1510 6 497 6 928 400 3 681 1230 "303 999 B1 192 1498 3 251 662 bfcffl Hacm İ33i4b88 1635 1 12626 "348 43 29C 427 1->0 322 439 928-43 119668 1 10511' 206 650 120 680 347 538 130 572 3212 976 -916' 1366 6" 1 153 419 236 599 34 323 23 491 22 487 '34 223 69 ^63 28 20 690 333 13 3 013 8391 '8 1 105 35 986 31906 37 466 269 380 5-5 786 1312 272 698 23 981 6029 1 830 69 61^ 5 001 10658 9 842 1365 YATIRIM FONLARI 11 AĞUSTOS 2003 Fon Adı Dunku Fıyat Gun Fark A TtPl FONLAR Değısken Fonlan ZıraatBan A Deâ f on 1Û3O82 7 3 0 62% TSKBlAjDeg 'on T868 0 56% Kent Yat (A) Ceâ Fon 3 33 0 495u Teksfil Men iAl DeQ for 20 32 7 0 44% Hak Men IAI Değ Fon 51B336 0 42% Sankc Men.(Aj DeS Fon "5o84 0 38% Abank (A) Değ Fon -443-9 0 38% Evgm Men (A) Değ Fon 20'33 036% IşYatmm(A)Değ Fon 269 1"1 035% EsMenkul A| Değ Fon 8280 C ' 5 ^ Kalkmma Yat A) Değ Fon 44 384 0 j3% Dışbank A)Değ Fon I^'s43o3 0 3 1 * . vakıfbank*Aj Değ Fon 13164 1 S29>- KaJkmma Ban [Aı Değ Fon 30 1 J " 2 26* T urtushY« AjDecFon 14383 0 2 4 A T ebAjDeğFon 3144'59 0 24* Eczacıbası Al Değ For 1 * . 895 02C-* BenderMen Aı Değ Fon 99 846 0 2 J % BayındırMenlAlDeû c on 100532 0 2 1 * Koçbank Aı Değ For 35a 588 0 20% KoçYat A Değ F"n 19 7^9 018% •<ldro Men « Değ Fon 33i 10 0 7% Gbba Men \ Değ For 13 088 402 016% Zıraa Ya> A Değ Fon 31 009 0 ••% Fon Adı Dunku Fıyat Qui Fark For Adı Dunfcu Fıyat Gun. Fark Fon Adı Dunku Fıyat Gun. Fark Fon Adı Dunku Fıyat Gun. Fark Con- Dencbank Aı De§ Taıb Yat A, 3eğ Fon Yat nm F nans A, De§ F^n Yap Kreo /at \ 3eg Fon Fmans Yat A/ ^ Ç ^°n OvakYarKur A Deo -on ğ A DeO Fon4 47^366 0 3% 81467 0 3% 10" 528 0 1% 149248 0 0% 39720 0 07% t 211 00-% +30130 Garant Bar A Değ For 11 S 824 0 05 3 * Iş Bar* fi) Deg Fon oarart Men Al De^ Fon Alfa Mer A Ce? FOT PamuKöan* (A) 3eg Fon Tacıner Men A, 3e§ Fon Stratet Men M Dec. Fon Akbank A Ceç c on Oyaktank A Deg Fon TeKfenba-ık A Değ For HSBC BanK A > § Fon F ranscank A OeQ Fon Şefcerban* Aj De§ Fon Aoar (A Deg Fon 150 660 25-89 0 0 4 * 143 7 42 0 02^ 23229 0 0'% 195-48 0 0 1 ' 2-3 86» 0C2 1 » 20 '33 0 0s=* O2J<6 -OOot 1.1 348 0 O'« 8 588 58 010% 5 5'9 911 -012% 1 9 2-2 -013% 84 453 014% BarkEuropa A '"r» Deg Fon 10 241 020% Ata Yat Aj 3eg Fon Mxbark Aı Dec Fon Meksa Yat n Değ Fon Arado ucank A, ûeğ Fon EndeksForian Iş Bank AJ Tekno End Fon b3 346 026% 21466-0 33% 52 266-03'% 6.926-059* 4 956 2 93% J ü r n J F ı Denzoank A UIDOtid =on Garan 3an AıU30End FDT 4 3ank A U Mal ETÜ Fon vapıK-EO Yat A J3ÛE-id c Iş Bank Al U30 End Fon HSBC Yat IAJ U30 End. For Ata (A)U30End Fon Akbank(AIU30End Fon Koçbank (A) U30 End Fon OvakYat AjU30End Fon GkJûalMen AlUIOOEnd Fon 0 796-014% AJfa Men Al U30 End Fon -505-019% IşBank Aı Met Mak End Fon 12 950 -0 41 % Hısse Fortan T eb- V at A Hısse For-u ktsatYat AHsseForm Abank A H sse Fonu GedkYa ı AIHsseFonu KaıkınTia Yat A) H sse Fonü TekstlbankA HsscFonu Oenızbank A Hsse Fon ış Bank lAİ Hsse Fonu YKB(AlHsse=onu Fnansfcank A Hsse For Oyakbank A H sse =on Koçbank Aı *sse Fonu AnYaL,A|HBSeFonu Akbank (A) Hsse For-u AıfaManAı Hsse Fonu Inter Yaı A Hsse Fonu HSSOat «HsseFcn HSBC Bark A Hsse Fon KarmaFonlan Evg n Men A <ama Fon ZıraatBan A KarmaFor TacırterMen AıKarmaFon nterYat Aj Karma Fon Eczacıbaş Al Karra For Koçbank A Kama Fon IşBanK A<armaKum Fon TSKB Aı Kama Fon Halkbank A Kama Fon TebtAKarnaFor Dışbank A Kanıa Fon tekrtoank lA Karma Fon BayındırMenbHjKamıaFon Abn Amro Yat A Kama For Denızbank A| Karma Fon Global Men {Al Karma Fon c9 1o1 0^9* 9&81 0 08 l 5 3O3 0CJ-« 8 501 0 03*- n -'ai 3C ^ 6 883 0 00* U 923-0 01-* 10887-001% 8472-001% 445343-002% 12 320-0 06% 10256 0 40% 11'53 024% 12 820 023% 1 6185 022»~ 2 62- 022% - 3 O2J 0 2 1 ^ 3'251 017% 9 023 '34 015% 9=69 0 10* 13 462 C 08*- 13 256 -0 08* 146 34" -OOfl* 1222 - 0 1 " % 280 85 -019% 23 963-02J% 83 '28 -0 2=% 151'54-031% 21454-034% 1-3 593 0o6% 18 019 0 52% 258271 043% 26 489 0^6% 2" 906 0 J 1 % 19 065 0 31% 22 333 0'6% C 840 026* 8 092 340 0 23% '34 582 022% - 385 802 0 1 * 116 841 0 1 " * 30363 0 1 ' * 14 034 0 r* 08 285 01 j * 16135 010% ja, art Bar A «ama Fon 91. 0 36" 0 09% VKB A Karma "on 63 54" 3 09* Ata'•a A.KarnaF^r - 060 5,r9 0 08* 3ed» v a A,KarmaFon 14/668 006% "frars Yat (Aı Karma "on 22'3fi 081% HSBC Yat A; Karma ron - 402 -0 35% TeKfenbank Aj Kama Fon 16584-0 1% Akbark A Kama Fon 22 8 7 5 012% SektorFonlan Aktark Aı *ekno S » Fonu 3 902 0 4~% Garant Ban Aı InalatSek F23532' 022% Garant Ban A) Mal Sek Fonu18119 0 05% VakıfbanmAıMetalSek.Fonu 88197 004% Koçbank (A) Hol Vat Sek.Fonu 12 701 -0 08% Uakıfbank (A) Ma» Sek. Fonu 64 356-018% AJ*an« Al Iralaiat Sek Fonu 14 015-038% Akîank AjMal Kur Sek Fonu 15 325-04-% YBMKFonlan Garant Ban tAJ YBMK Fonu 19 363 -0 32% ÖzctFonlan Koç&ankAAISanzOzelFon 1O8 02B 0 3 5 * -eb A, GSO Ozel Fon 98 458 0 30% Teb Aj Turkse Özel Fon 8' 063 0 2 D * Abn Amro Bank A) Alarkc Ozel248 4310 18* Abn Amro Bani A, Turkse Ozel76 895 0 13* YapıKredYat A YKSIGOzeH'0 264 0 06% Ya'mrı - nans Aı Pesar O.e 60 9 ~ 0 03% Abark AıAnadouOzöFon 31986-0 36% IştarakFonlan KoçYat AjlştrakFonu 61996 106% Akbark Al Sab Ho Iştırak Fonu16244 043% şBank A) .ştırak Fonu 5182233 010% BTtfH FONLAR Değışkefl Fonlan Tab vat B Değ c on 20" 118 046% Nw Yat Bank (B Değ Fon 16254 0 42% Koç v a' (B De§ F on 14 biS 0 42% Iş Bank B Deg Fon 13 660 334 0 39% Alfa Men IB) DeÇ Fon 39'b1 7 0 39% At= Ya B Deg =on 383 0"4 0 3 * OyakbaPk B Değ For 3oO 04- 0 36% EsMenkulB Deg Fon 12 251 036% VakfbanklB Deg For T937010 0 35% Eczacıbaş B DeÇ For 18 156 0 34% Abank B De$ Fon 452 761 a 34% Denajank B Deû Fon 21 '038 0 3 4 * şYatırmHB Deg'Fon 110 844 034% TJraatYat (B Değ Fon 13122 570 0 33% YKBfBDeğFon 34200980 033% SlobaıMer B Değ Fon 58 B96 0 31% Akbank B 3eQ Fon 2486o031% nterYat B Değ For 14 1» 031% Drşbank B Değ -on 11056 031% Eloncıter Bl Değ For 1 029 438 0 30% Teb Yat B Değ Fon 1 3324 028% HSBC Yat B Değ Fon 343 512 02 7 % Tekfenbank B Değ Fon 407 9'2 027% TSKB BIDeğ Fon 1 518 4— 0.2'% Koçbark B Değ For 5 0'° 93 026% SaraniBan m Değ c or F862 =40 025% Etı Men B Değ Fon 31 572 024% PamukbanklBıOeğ Fon 17 681387 124% Abn Amro Yat (B) Değ Fon 258783 022% Kalkmra Ban (Bı Değ Fon 6920629 021% öaatBan (B)Değ Fon 24868-93 021% Halkbank (B) Değ Fon 6 425 322 3 20% Rıva Men Bl Değ Fon 83 456 0 1 9 * Tekstılbank IB) Değ -on 3 385 '86 0 16% ParkRavJan B Değ Fon 34195 316% Gedık Yat B Deg onj 585 418 014% KarmaFonlan ş Bank B Karma Fsn 15 39C 0 20% ükrtFonJan SankoVlen B LmtFon 10'03 025% Eoacıbaş IB ükıt Fon 1 '11 '69 024% Anafc ubank B Uıut Fon 40 841 0 22% Turtosnbank B -ıkrt Fon 13 002 0 21% Dentzbank B ükıt For 1o4 920 0 21% Teb B Ukıt Fon 1335 715 020% Teb Yat BLkltFon 59 322 020% v a'FnVen B ükr Fjı 1'B349 020% BankEuropa <BI ükrt Fon 10147 020% Fırars Yat(B Ukıt Fon 13 060 020% YKBB Jctnsn 78 559 526 019% Ata Yat IB ükıt Fon 108 663 019% rac» Kred Yat (B) ükıt Fon 465848 019% TSKB B LktFon o91 351 019% Pamukbark B ^krtFon 29 310 0 9 * 0 1 9 " Abank B Uıut Fon 986 002 019% Cyakbank (B ukıt Fon 1'880 02' 019% Abr Amro Yat (B uktt Fon 25806 019% Halkbank (Bl ükıt Fon 10 33' 019% Akbank B Ukıt Fon -941 10- 018% Dışbank B Lklt Fon '0'85 361 018% Fnansbank IB) Ukıt Fon 21 984 423 0 18% Garant Ban B) Ukıt Fon 32 28o0O5 018% Mngbank B ükıt Fon 43 430 018% Koçbank (B Ukıt fat c on 55 028 018% Iş Bank (Bl ükıt Fon 53 128 939 0 ' 8% &aat v at IB jkjtFon 4-946 656 018% HSBC Bank B ükıt Fon 1340-656 018% TekstfcarJı B Lkıt For 4b2249 0 r % n'erYat B ükıt Fon 13085 017% EsMenkj B jkıtFon 11826 017% Şekeroann B ükıt Fon 340 855 017% Zıraa'Bar B ükıt Fon 33 553'44 017% Garantı Men IB Ukıt Fon 42239 0 1 ' % KoçYat (BlLJotFon 14 014 017% Ha.k Yat e ükıt Fon 15 500 0 1 ' % Oyak Yat {Bl Ükıt Fon 18 659 016% GtobaJ Men (B| Llklt Fon 19878 016% Vakıfbank (B) Ukıt Fon 12408530 016% Meksa IB| Tip ükıt Fon 19 404 016% 'ekfentank (B LM Fon 586 862 016% Bayımfc Men ıB -ıkıt 42'34' 014% Kalkınma Ban B Ukıt Fon 22 954 014% Isviçre Sıgorta (Bl Ukıt Fon 164 541 013% Kent Yat fB Ukıt Fon 43 273 006% Ekncte'B UklFon '0298 003% Tahyil« Bono Fonlan HSBC Bann B-afıvıl Fonu J9 T5 0 46% AtaYatBTah Forj 13 306 045% Koç Yat B Tanvı Fonu 22 -8J 0 45% Garant Mer B "an 1 Fonu2 498 94- D 43% VakjfbanKfB TatlıılFoou 88005 026 0 41% Koçbank B Tarv =onj 1 328 54- 0 40% BankEurapa B T ahv ! ronu 10 130 0 38* YKB B Tarv Fonu 20 322 553 C38* Yap Kreo Yaı B T anvıı Fonu 156 964 0 3 * Orakbank B Tahvıl Fon 404 311 0 3 6 * TSKB lB)Tanvi Fonu 2 039 "94 0 36% YatırmFranslB) Tahvıl Fonu 50 030 0 36% Akbank (B) Tahvıl Fonu 3 534 621 0 35% Hakbank(B) Tahvıl Fonu 12373119 034% Garantı Ban (B) Tanvı) Fonu61 664 390 0 34% Abn Amro Bank (B Tahvıl Fonu 12 704 034% Zıraat Yat «ITahvi Fonu 45 731189 0 33% Denıztank B "ahvılFonu 159562 033% "ec Yat 3 Tah Fonu 45291 0 33% Abank B Taf-v I Fonu 21747 033« IşBan» B *anvı Fonu 19953385 029% Z/aotBan B Tanvıl Fonu 22 987 865 028% c rarat!ank B "ahvıl Fonu27 391 7 70 027% YBMKFonlan Garan! 3an Bl YBMK Fonu 94-65 019% Ata Yat B YBMK Fcnu 21 T 63 -0 20% Vakıibank B r BMK Fonu 4 803 208 -a34% ış Bank B V BMK Fonu 1 936 982 -0 52% Oyakbark B 'BMK Fonu 222 670 -0 55% YKBB v BMK"onu 6 909981-0 76% AA BİLEŞİK ENDEK.SI 405341 0.22S AA(AJTİPİ ENDEKS 203456 013% AA<B)T1Pl ENOEKS 991882 024S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog