Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

12AĞUSTOS2003SALJ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabCa cumhuriyet.com.tr 11 Üliim cezasına teşekkür etti • CAKARTA(AA)- Endonezya'nın Bali Adası'nda geçen yıl diLzenlenen terörist saldınlann planlayıcısı olduğu iddiasıyla yargılanan Imam Sajnudra, savcılığa hakkında ölüm cezası istediği için teşekkür etti. Samudra, dünkü duruşmada, ölümü sevınerek karşılayacağını belirterek "Ölüm cezası isteyen savcılık ekibine teşekkür etmek istıyorum. Çüııkü ölümde huzurla yaşayacağız ve Allahın yanına gideceğiz" dedi. Saldında başzanlı olan ve ölüm cezası alan Amrozi Bin Nurhaşim ise dün hakkında verilen karara karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. 5 Rus askeri••• • •• •••••• olduruldu • VLADİKAVKAZ (AA) - Çeçenıstan'da son 24 saat içinde Çeçen savaşçılanmn baskınlannda 5 Rus askerinin öldüğü bildirildı. Vladikavkaz'da Moskova'ya bağlı Çeçen yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 7 Rus askerinin de yaralandığı bildirildi. Rusya'ya bağlı komşu tnguş Özerk Cumhuriyeti'nde 86 bin Çeçen mültecisi yaşıyor. Burada 18 bin Çeçen çadırlarda, yakınlannın yamnda veya kiralanmış apartman dairelerinde yaşam savaşı veriyor. Rus ordusu, 1996'da 2 yıl süren savaşın bitiminde Çeçenistan'dan çekildi. Ancak 1999 Eylülü'nde patlak veren terör eylemleri yüzünden ülkeye yeniden girdi. ABD'nin BM planı • NEW YORK (AA) - Washington yönetiminin, Irak'a yardım görevinde BM'nin yetkili kıhnmasını ve Bağdat'ta yeni kurulan Hükümet Konseyi'nin desteklenmesini öngören bir karar tasansını Güvenlik Konseyi'ne getirmek için yoğun çaba içinde olduğu bildirildi. Diplomatik kaynaklar, karar tasansının 48 saat içinde, Güvenlik Konseyi'nin gündemine gelme olasılığı bulunduğunu belirterek, Washington'ın çok kısa bir karar üzerinde çalıştığını söylediler. Afganistan'da ISAF'ın komutasını alan ittifak, 54 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa dışına çıkmış oldu NAIDAsya'yada el atüDış Haberler Servisi - Afganistan "ın baş- kenti Kâbil'de görev yapan Birleşmiş Mil- letler'e bağlı Uluslararası Güvenlik ve Des- tek Gücü'nün (ISAF) komutasını NATO devraldı. NATO'nun 54 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa topraklan dışında rol üstlenme- si "tarihi bir gelişme" olarak niteleniyor. 31 ülkeden 5537 asken kapsayan ISAF'ın komutasını 10 Şubat'ta Almanya ve Hollan- da üstlenmişti. Daha önce Türkiye'nin ko- muta ettiği ISAF, 2001 'in Aralık ayından beri, ABD'nin Taleban'ı devirmesinin ardın- dan kurulan Afgan yönetiminin güvenliğı- ni sağlıyor. ISAF'ın komutası, dün Kâbil'de düzenle- nen resmi törenle Alman komutan Korgene- ral Norbert van Heyst tarafından yine bir Alman olan NATO komutam Korgeneral GotzGliemeroth'a, yeşil bayrak teslim edi- lerek devredildi. Törene katılan NATO Ge- nel Sekreter Yardımcısı Minuto Rizzo, îtti- fak'ın komutayı devralmasıyla ISAF'ın adı ve görevinin değişmeyeceğini, ancak so- rumluluk düzeyi ve NATO'nun sağladığı yeteneklerin değişeceğini kaydetti. Devir teslim törenine Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai. Almanya Savunma Bakanı PeterStnıck, NATO Müttefik Kuvvetler Ko- mutanı General James Jones. diplomatlar ve BM yetkilileri katıldı. tttifak üyelerinin artık en büyük tehlike ola- rak uluslararası terorizmi görmelerinin, NA- TO tarihinde önemli bir gelişme olduğunu kaydeden BBC'nin Kâbil'deki muhabiri Adam Mynott'a göre bu, NATO'nun gele- neksel savunma stratejisinden farldılaşma anlamına geliyor. Alman banş gücü sözcüsü Yarbay Thomas Lobberingise, NATO'nun "hâlâ savunma ör- Afgan barışı ittifaka emanet Uluslararast güvenlik ve destek gücü llngıltere, Tûrkıye, Almanya- Hollanda fkomutasında görev yapan güç 2001 yılında ' kuruldu. ÛZBEKİS»* TACUdSTAN TÛRKMENtSTAN Kâbıi içinde ve çevresınde gorev yapacak NATO lideriığındekı guçte 31 ulkeden 5537 asker yer alıyor. en fazla asker veren ülkeler 241'267" ABD bpanya YuıaKtan ttalya Türtoye Betçika ingitere Fransa AHnanya Kanada 110803 gütü oJduğumT ancak 11 Eylül'den sonra teh- dit tanımının değişmesinin "savunma" kav- ramının yeniden gözden geçinlmesi ihtiya- cını açığa çıkardığını vurguladı. Kâbil'de görev yapan banş gücü askerle- ri, Taleban, El Kaide ve Guibeddin Hikmet- yar'a bağlı Islamcı militanlann saldınlan- na hedefoluyor. Kâbil yönetimi, NATO'nun komutayı devralmasından memnuniyet duy- 1.900 Aâbil'de görevli çokuluslu gücün komutası, dün yapılan törenle NATO'ya geçti. NATO'nun Avrupa topraklan dışında rol üstlenmesi 'tarihi' bir gelişme olarak yorumlanıyor. Artık terorizmi en büyük tehdit olarak tammlayan ittifakın savunma stratejisi değişiyor. duğunu bildirerek uluslararası gücün müm- kün olan en kısa zamanda Kabil dışına da konuşlandınlmasının değerlendirilmesini is- tedı. Kâbil'deki NATO Sözcüsü Mark La- ity, çokuluslu gücün görev alanının genişle- tilmesine ilişkin müzakereler için şimdilik çok erken olduğu yorumunu yaparken NA- TO Askeri Komitesi Başkanı Alman Gene- ral Harald Kujat, buna karşı olduğunu söy- ledi. Kujat, ISAF'ın görev kapsamının ge- nişletilmesinin yakJaşık 3 ay sonra görüşü- leceğını kaydetti. Görev alanı genişletilebilir ABD'nin NATO temsilcisi Nicholas Burns ise ISAF'ın görev alanının genişletilmesı konusunu "ciddi bir biçimde" ele almaya hazırlandıklarını açıkladı. NATO'nun Kâ- bil dışında güvenliği sağlayan, ABD öncü- lüğündeki "EyaletYeniden İnşa Ekipleri''ne katılmasının da bir seçenek olabileceğini belirten Burns, ittifakın yeni üstlendiği mis- yonla, Afganistan'da 2 yıldan beri devam eden dönüşüme ne kadar önem verdiğini gösterdiğini vurguladı.Afganistan'ın diğer bölgelerinde 12 bin 500 kişilik ABD komu- tasında bir koalisyon gücü daha görev yapı- yor. Bu birlikler, El Kaide ve Taleban güç- lerine yönelik operasyonlar gerçekleştiri- yorlar. ISAF'ın görev alanının Afganistan'ın diğer bölgelerine yayılmasının aynca 10 bin askerin daha görevlendirilmesini gerektirdi- ği ve ek asker gönderme fikrine hiçbir ül- kenin sıcak bakmadığı kaydedılıyor. IS AF'a asker veren 31 ülkenin yansı NATO üyesi olmayan ülkelerden oluşuyor, ancak gücün yüzde 90'ını NATO'ya üye ülkelerin asker- leri oluşturuyor. Bu arada, Pakistan ordusu. Amerikan askerlerinin, Afganistan-Pakistan sınınn- da devriye gezen Pakistanlı askerlerden 2'sini yanlışlıkla öldürdüğünü bildirdi. Olayda bir Pakistanlı askerin de yaralan- dığı belirtildi. Açıklamada, Afgan sının yakınlanndaki Imel Hel noktasında meydana gelen saldın nedeniyle Ameri- kalı yetkililere şiddetli bir protesto nota- sı verildiği belirtildi. 199(TLARDAKİ 'BARIŞ' MÎSYONLARI ittifak hep Balkaıılar\lay<h AFGAN KIZLARIN FLTBOL KEYFİ Afgan kız öğrenciier, SKak yaz güneşine aldırmadan fütbol oynuyorlar. NATO'nun komutasını devraldığı ISAF birliklerinin görev yaptığı KâbiL, Afganistan'ın diğer bölgelerine nazaran güvenli bir kent İslamcı örgütierin faaByetlerinin yoğun olduğu güney ve kuzeydeİd Afganistan şehirieri ise istikrarsızlık merkezleri olmayı sürdürüyor.(Fotoğraf: REUTERS) Soğuk Savaş döneminde. komünizm tehdidine karşı kurulan NATO, 1990'lıyıllarda şu operasyonlan yürüttü: Adriyatik: NATO birlıklen 1992'de Sırbistan ve Karadağ'a yönelik BM ambargosunun delinmesini engelleme görevi çerçevesinde deniz trafiğini denetledi. Bosna: NATO, Bosna'da Dayton Banş Anlaşması'nın uygulanmasını sağlamak amacıyla Arahk 1995'te yaklaşık 60 bin kişi konuşlandırdı. Bugün bölgede KFOR bünyesinde 12 bin asker bulunuyor. Arnavutluk: NATO, Nisan 1999'da Arnavutluk'a sığınan binlerce Kosovalıya "yardım" amacıyla 7 bin asker konuşlandırdı. Kosova: Mart-Haziran 1999 tarihleri arasında Kosova'ya operasyon düzenleyen NATO, aylar süren bombardımanın ardından KFOR'un acilen konuşlandınlmasına olanak sağlayan 1244 sayılı karann BM Güvenlik Konseyi'nden çıkmasını sağladı. Haziran ayında konuşlandınlan 46 bin kişilik güçten 25 bini hâlâ Kosova'da bulunuyor. Makedonya: 22 Ağustos 2001'de Arnavut gerillalarm silahlarını toplamak amacıyla 5 bin askerin seferber edildiği operasyon, aynı yıl 26 EylüFde resmen sona erdi. Ardından başlatılan başka bir operasyon AGİT ve AB gözlemcilerini korumayı amaçladı. NATO birlıklen 31 Mart 2003'te görevi Avrupalı güç EUFOR'a devretti. 2 Iraklı polis vuruldu Amerikan askeri korkudan öldürüyor • Iraklı polisleri saldırgan sanan ABD askerleri ateş açtı. Bir polis, teslim olmaya çalışırken öldürüldü. Dış Haberler Senisi - Irak'ta işgal güçlerine yönelik saldınlar sürerken işgal güçlerinin, "panik ateşinde" ölenlerin sayısı da artıyor. Amerikan askerleri son olarak başkent Bağdat'ta 2 Iraklı polisi öldürdü. Iraklı polis Hamza Hilal Nahi, Amerikan askerlerinin saldırgan sandığı 1 polis ile teslim olmaya çalışan bir diğerini öldürdüğünü, kendisinin kurtulduğunu belirtti. Nahi, 3 polis olarak bindikleri araçla, Bağdat'ın batısında şüpheli bir aracı takip ettikleri sırada Amerikan askerlerinin ateş açtığını, ilk polisin aracın içinde öldüğünü, ikinci polisin ise araçtan kollanru çıkararak, "Polis, polis" diye bağırdığı sırada vurulduğunu söyledı. Polislerin bağlı olduğu Iraklı Yarbay Muayad Farhaa, 2 polisin koalisyon askerlerince öldürüldüğünü doğruladı. Makineli rüfek ateşinin kesilmesinden sonra araçtan indiğıni belirten Nahi, başına gelenleri şöyle anlattı: "Üç asker yanıma geldi Postallarını başuna koydular. Polis polis' dedim. İngilizce bilmiyorum ama biz de aynı kelimeyi kullanıyoruz." Bağdat'ın kuzeyindeki bir patlamayı bombalı saldın sanan Amerikan askeleri de cuma akşamı, gece sokağa çıkma yasağından önce evine ulaşmaya çalışan 6 Iraklıyı öldürmüştü. Olayda kocasını ve 4 çocuğundan 3'ünü kaybeden 36 yaşındaki Enver Kavaz, "Biz bir aileyiz, ateş etmeyin" diye bağırdıklannı, ancak askerlerin onlan dinlemediğinı söylemişti. Bağdat'ın 60 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Bakuba'da da bir polis karakoluna önceki akşam yapılan el bombalı saldındâ 1 Amerikan askerinin öldüğü, 2'sinin yaralandığı bildirildi. Dün gece de Bağdat'ın 100 km batısındakı Ramadı kasabasındaki ABD karargâhında 6 patlama olduğu bildirildi. Görgü tanıklan, patlamalar ardından karargâhtan dumanlar yükseldiğini söylediler. Karargâh komutanı daha önce yaptığı açıklamada karargâhın birkaç gecedir saldınya uğradığını açıklamıştı. Saldın konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. SURMENE ASLIYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 95 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü \ekih tarafından Şakır oğlu Yılmaz Yıldınm aleyhıne açılan kamulaştırma bedelının tespıti ve taşınmazrn ıdare adına tapuya tescili davasında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değışık 10 \e 19. maddesı uyarınca tensiben verilen ara kararı gereğince; Trabzon ili, Sürmene ilçesi. 0>lum kö\ü Fatih Mahallesı'nde kâin \e sınırları doğusu yol. batısı sahibt senet. kuze\i Şakir oğlu Raıf Yıldınm. güneyı yol olan \e Şakir oğlu Yılmaz Yıldınm'ın zilyedı \e maliki bulunduğu 587.21 m2 vüzölçümündekı ta- şınmazın hat altına ısabet eden 453.84 m2'lik kısmının 272.304.000.-İL. bedel ile irtifak hakkı olarak. Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştınldığı, bu nedenle hat altına isabet eden belırtılen kamulaştırma bedelı ile ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescılı ıçın ışbu davanın mahkememızde açıldığı, yapılaeak yargılama sonunda be- lırlenecek kamulaştırma bedelının 4650 SK'nun gereeınce ılgılıler adına mahkemece belır- lenecek Sürmene Ziraat Bankası Şubesi'ne vatırılmasına \e bedelin yatırılması ile taşınma- zın idare adına tesciline karar verileceğı. konuya \e taşınmaz malın değenne ılişkın tüm sa- \unma \e delıllerin ilan tarihinden itibaren 10 gün ıçmde mahkemeye yazılı olarak bıldir- melen gerektiğı. hak sahiplerinın son ilan tanhınden itibaren bir ay içinde ıtıraz etmediklen takdırde, kamulaştırma bedelinın zıKede ödeneceğı hususu. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değışik 10 ve 19. maddesı uyarınca ılanen tebliğ olunur. Basın: 36191 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 122 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü \ekılı tarafından davalı Mustafa oğlu Murat Öksüz ale\- hıne açılan kamulaştırma bedelınin tespıti %e taşınmazın ıdare adına tapuya tescili da\asın- da: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değışik 10 \e 19. maddesı uyannca tensiben \e- rilen ara karan gereğince; Trabzon ilı. Sürmene ılçesı. Yeşılköy köyünde kâin \e sınırlan doğusu sahıbı senet. batısı yol. kuze\i Pin oğlu lsmet Cerrah. güneyi [smaıl oğlu Şe\kı Ku- ku olan \e Mustafa oğlu Murat Öksüz'ün zıKedi \e maliki bulunduğu, 7 688.32 m2 yüzöl- çümündekı taşınmazın hat altına isabet eden 1142.7 3 m2'lik kısmının 571.365.000.-TL. be- del ile irtifak hakkı olarak. 19.54 - 8.31 = 27.85 m2'lik kısmın direk yen olarak mülkıyete kamulaştınlması için 139.250.000.-TL. bedel ile olmak üzere toplam ""10.615.000.-TL.'be- delle Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştınldığı. bu nedenle hat altına isabet eden be- lirtılen kamulaştırma bedelı ile ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescılı ıçın ışbu davanın mahkememızde açıldığı. yapılacak yargılama sonunda belırlenecek kamulaştırma bedelının 4650 SK'nun gereğince ılgılıler adına mahkemece belırlenecek Sür- mene Ziraat Bankası Şubesi'ne yatınlmasına \e bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adı- na tesciline karar \enleceğı, konuşa \e taşınmaz malın değenne ilişkin tüm sa\unma ve de- lillerın ilan tanhinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bıldirmeleri gerektı- ği. hak sahiplerinın son ilan tanhinden itibaren bir ay içinde itiraz etmediklen takdirde. ka- mulaştırma bedelının zılyede ödeneceği hususu. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la de- ğişik 10 \e 19. maddesi uyannca ılanen tebliğ olunur. Basın: 36218 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 96 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından Hasan oğlu tlyas Karadeniz aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuva tescili da\asında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değışik 10 \e 19. maddesı uyannca tensiben \en- len ara kararı gereğince: Trabzon ili. Sürmene ilçesi. Yazıoba köyünde kâin ve sınırları doğusu sahibı senet. batısı \ol. kuzevi Hasan oğlu Mustafa Karadeniz. güneyi >ol olan ve Hasan oğlu thas Karadeniz'in zilyedi \e maliki bulunduğu 2718.52 m2 yiizölçümündeki taşınmazın hat altına isabet eden 462.10 m2'lik kısmının 231.O5O.OOO.-TL. bedel ile ırtıfak hakkı olarak. Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırıldığı. bu nedenle hat altına isabet eden belirtilen kamulaştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için ışbu dasanın mahkememizde açıldığı, >apılacak yargılama sonunda be- Iirlenecek kamulaştırma bedelınin 4650 SK'nun gereğince ilgililer adına mahkemece belır- lenecek Sürmene Ziraat Bankası Şubesi'ne vatırılmasına ve bedelin yatınlması ile taşınma- zın idare adına tesciline karar verileceği. konu\a \e taşınmaz malın değenne ilişkin tüm savunma \e delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bil- dirmelen gerektiği. hak sahıplennın son ilan tarihinden itibaren bir a> içinde itiraz etme- diklen takdirde. kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceği hususu, Kamulaştırma Kanu- nu'nun 4650 SK'la değişık 10 \e 19. maddesi mannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 36192 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 246 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında: Kamulaştırma Kanu- nu'nun 4650 SK'la değışik 10 ve 19. maddesi uyannca tensiben verilen ara karan gereğin- ce: Trabzon ili. Sürmene ilçesi, Fındıcak köyünde kâin ve sınırlan doğusu sahibi senet. battsı sahibi senet, kuzeyi Ömer oğlu Cafer Kol. güneyi Ömer oğlu Cafer Kol olan ve da- valılar Recep Ziya ve Kadir Kol'un zilyedi ve maliki bulunduğu, 2P6.05 m2 yiizölçü- mündeki taşınmazın 11.81 m2 plon yeri olarak 118.100.000.-TL. bedelle 653.92 m2'si 450.744.000.-TL. bedelle inifak hakkı tesisı olarak toplam 575.844.000.-TL. bedel ile Te- daş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştınldığı. bu nedenle hat altına isabet eden belirtilen kamulaştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı. yapılacak yargılama sonunda belirlenecek ka- mulaştırma bedelinin 4650 SK'nun gereğince ilgililer adına mahkemece belirlenecek Sür- mene Ziraat Bankası Şubesi'ne yatınlmasına ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği. konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri tak- dirde. kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceği hususu. Kamulaş.tırma Kanunu'nun 4650 SK'la değışik 10 ve 19. maddesi uyarınca ılanen tebliğ olunur. Basm: 36112 KKTC ile Cümrük Birliği için Çerçeve anlaşması Şener: GntnrnkBirliğiiçin bir aâıtn ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı- sı Abdüllatif Şener, KKTC ile Türki- ye arasında imzalanan çerçeve anlaş- manın, Gümrük Birliği için bir adım olduğunu belirterek, "Anlaşma bir gün- de ortaya çıknuşrasgele bir anlaşma ola- rak alğılanmamalT dedı. CNN Türk'te dün açıklamalarda bu- lunan Şener, anlaşmanın Türkiye ile KKTC arasındakı ekonomık ilişkilerin çeşitlendirilesi ve derinleştırilmesi çer- çevesinde ele alınması gerektiğini kay- detti. Şener, anlaşmayla KKTC'de ya- şanan gelişmelerden ve süreçlerden sonra AB ekonomisiyle entergasyo- nun sağlanmasının da amaçlandığını be- lirtti. Anlaşmayla ilgili "AB nasıl algılar" şeklinde kaygılann bulunduğunu anla- tan Şener, Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasf nı yaparken ikili ser- best ticaret anlaşmalarına bağlantılı olarak, Kıbns'la ilgili olarak özel bir şerh koydurduğunu söyledi. AB'nin de çok sayıda ülkeyle ser- best ticaret anlaşması yaptığını, ancak bu anlaşmalar yapılırken Türkiye'nin görüşünün alınmadığını anımsatan Şe- ner. şunlan kaydetti: "Bu ülkelerin AB ile yapüğı ticaret- te oluşan düşiik gümrükler Türkiye'yi de etkilemektedir. Türkiye'nin görü- şünü almadan serbest ticaret anlaşma- sı yapüğı bu ülkelerden Türkrye'ye gi- ren mallar sıfir gümrükle ya da orayla yapüan anlaşma gereği düşük gümrük- le girdiği halde, bu ülkeler bizim mal ih- raç edecegimiz zaman kendi gümrük- lerini istemektedirler. Yani sistemde as- ünda, AB ile tartıştığımız başka alan- lar ve konular da vardır." SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 118 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından Hasan oğlu Mehmet Karadeniz aley- hine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın ıdare adına tapuya tescili dava- sında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca tensi- ben verilen ara karan gereğince; Trabzon ili. Sürmene ilçesi. Yazıoba köyünde kâin ve sı- nırlan doğusu sahibi senet, batısı yol, kuzeyi tlyas oğlu tsmail Yaşar. güneyi Hasan oğlu Mustafa Karadeniz olan ve Hasan oğlu Mehmet Karadeniz'in zilyedi ve maliki bulundu- ğu. 9413.53 m2 yüzölçümündeki taşınmazın hat altına isabet eden 2415.15 m2'lik kısmı- nın 1.207.575.000.-TL. bedel ile irtifak hakkı olarak. Tedaş Genel Müdürlüğü lehine ka- mulaştınldığı, bu nedenle hat altına isabet eden belirtilen kamulaştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkeme- mizde açıldığı, yapılacak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 SK'nun gereğince ilgililer adına mahkemece belirlenecek Sürmene Ziraat Bankası Şube- si'ne yatınlmasına ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar verile- ceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tanhinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli- nin zilyede ödeneceği hususu, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uvannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 36214 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 120 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Ismail oğlu Şevki Kuku aleyhi- ne açılan kamulaştırma bedelınin tespiti \e taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 \e 19. maddesi u>annca tensiben \erilen ara karan gereğince: Trabzon ili, Sürmene ilçesi. Yazıoba köyünde kâin ve sınırlan doğusu sahibi senet. batısı yol. kuze\i Mustafa oğlu Murat Öksüz, güneyi llyas oğlu Ismail Yaşar olan ve İsmaıl oğlu Şe\ki Kuku'nun zilyedi \e maliki bulunduğu. 8748.93 m2 yüzölçü- mündeki taşınmazın hat altına isabet eden 2299.74 m2'lik kısmının 1.149.870.000.-TL. be- del ile ırtıfak hakkı olarak, 11.31 m2'lık kısmı dırek yen olarak mülkıyet kamulaştınlması için 56.550 000.-TL. bedel ile olmak üzere toplam l'.206.420.000.-TL. bedelle Tedaş Ge- nel Müdürlüğü lehine kamulaştırıldığı. bu nedenle hat altına isabet eden belirtilen kamu- laştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapu>a tescili için iş- bu davanın mahkememızde açıldığı. vapılacak jargılama sonunda belirlenecek kamulaştır- ma bedelinin 4650 SK'nun gereğince ilgililer adına mahkemece belirlenecek Sürmene Zi- raat Bankası Şubesi'ne vatırılmasına \e bedelin >atınlması ile taşınmazın ıdare adına tesci- line karar venleceği. konu\a \e taşınmaz malın değenne ılişkın tüm savunma \e delıllenn ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği. hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir a> içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaş- tırma bedelının zıKede ödeneceği hususu. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca ilanen teblıa olunur. Basın: 36216 ANKARA 1. İŞ MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1998/1235 Davacı Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar Yener tarafın- dan davalı İbrahim Binal aleyhine açılan 1. iptal davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan uyannca. Davalı Oktay Dalmış'm Plevne Mahallesi Gülhan Sok. No: 67 40 Sincan-Ankara adresine PTT ile gönderilen görevsizlik karan ile dunışma günü tebliğ edilemediğin- den ve C. Başsavcılığı'nca yaptınlan araştırmasında davalımn tebligata açık adresinin de bulunmadığı, bu nedenle mahkememiz dosyası ile birleştirilen Ankara 3. İş Mahkemesi'nin 2001 1077 Esas, 2001 1146 Karar sayılı dosya- nın ve mahkememizce alınan 28.03.2002 tarihli raporda belirtilen her iki da- valı aleyhine 422.783.914 asıl ve yüzde 90 orana göre 71.980.000.-TL. faiz- den oluşan toplam 494.381.037.-TL.'nın tahsili için her iki davalı aleyhine Ankara 7. İcra Müdüriüğü'nün 1994/553 Esas sayılı dosyası ile açılan icra ta- kibine davalılar borçlan olmadığı yolunda itırazda bulunmuşlardır. Mahke- memizce alman 28.03.2002 tarihli bilirkişi kurulu raporunda her iki davalının takibe yönelik itirazlannın iptali ile takibin devamı gerektiğinden 08.07.2003 tarihli celsede davalı Oktay Dalmış adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştır. Verilen karar gereğince duruşmanın atılı bulunduğu 16.10.2003 günü saat 10.15'te mahkememiz duruşma salomında hazır bulunmamz veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gerekmektedir. Keyfiyet dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerıne geçerli olmak üzere ilan olunur. 09 07 2003 Basın: 38986
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog