Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı BÜTÜNÖYKÜLERİ-1 Osman Şahin f* C u m h U r i y e f Cag Pazarlama A 5 Turkocagı Cad No 39 41 » » k i t a p k u l ü b û ı! 43j4lCagait>gIu-lsttnb»ıiTci |2I2I 512 05 05 Cumhuriyet HAZIR KART 80. YIL SAYI: 28433 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 12 AĞUSTOS 2003 SALI Sezer, Erdoğan, Özkök ve Gül, Irak'a asker gönderilmesi konusunu görüşecek Köşk'tekarar günü Filozoflar ABDyi eleştirdi: Bush hükümeti hukuk tanımıyor DÜnya Felsefe Kongresi'nde konuşan Habermas, Bush hükümetinin uluslararası hukuku görmezden geldığıni söyledı. Habermas, ABD'nin uluslararası hukukta ilkesel olarak değişiklik yapmaya çalıştığını vurguladı. • 6. Sayfada CHP: Bataklığa itiliyoruz Hiçbir Mehmet'in Necefte işi yok CHP Gnıp Başkanvekili Koç, Irak'a asker gönderilmesine karşı çıkarak '"Irak'taki yangını çıkaran, şu anda batakhkta. Bu bataklıkta beraber boğulmamızın gereği yok. Hiçbir Mehmet'in Necef çöllerinde ışi yok" dedi. • 6. Sayfada Irak'a asker gönderilmesinin ele alınacağı dorukta Dışiş- leri ve Genelkurmay'ın hazırladığı değerlendirmeler tar- tışılacak. Sezer'in 21 Ağustos'taki BM Güvenlik Konse- yi toplantısının beklenmesi yönünde tavır alabileceği ve son karann 22 Ağustos'taki MGK'de şekilleneceği belir- tiliyor. Gelişmeler hükümetin beklentisi doğrultusunda gerçekleşirse Meclis'in eylül ayında tezkere görüş- mesi için olağanüstü toplantıya çağnlması bekleniyor. Genelkurmay'ın ABD'li muhataplanna gönderdiği 'sualname'ye yanıt gelmesinin ardından hazırlanacak kapsamlı değerlendirme AKP hükümetine sunulacak. 'Sualname'yle Türkiye'den istenen asker sayısı, birlikle- rin görev yapacağı bölge, birlikJere lojistik desteğin na- sıl sağlanacağı, görev ahnacak sektörün komutası, Türkiye'nin Irak'ın merkezi otoritesinin oluşmasına kat- kısı gibi konuların netleşmesi bekleniyor. • 6. Sayfada İşverenden uyan: İstihdam yaratılmazsa 2010 yılmda işsizlik iki katına çıkacak Korkutan raporTİSK tarafından yayımlanan "Kayıt Dışı İstihdam" raporunda, Türkiye'de istihdam yaratılamadığı vurgulanarak "1996 yılında nüfüs 62 milyon, istihdam ise 20 milyon 388 bin kişiydi. 2002 yılına gelindiğinde, nüfus 8 milyon artarken istihdam 6 yıl önceki düzeyin altına indi" denildî. HACER BOYACIOĞLU ANKARA - Türkiye Işveren Sendi- kalan Konfederasyonu (TİSK), koşul- lann değişmemesi durumunda 2010 yılında işsizliğin iki katına çıkacağı uyansında bulundu. Türkiye'de herke- se iş sağlanması için 891 katrilyon li- ralık yatınm gerektiğine dikkat çeken konfederasyon, son yıllarda istihda- mın sürekli gerilediğini vurguladı. Konfederasyon, "Türkiye'de istih- dam yaratılamıyor. 1989-2000 döne- minde yıllık ortalama istihdam ar- tış hızı sadece binde üç oldu" sapta- masında bulunurken ABD'de "vergi- de 1 puanlık artiş yapıldığında ka- yıt dışının 1.4 puan arttığını" göste- ren araştırmalar bulunduğuna dikkat çekti. TİSK tarafından yayımlanan "Kayıt Dışı îstihdam" raporunda, Türkiye'deki istihdama ilişkin sorun MArkasıSa.8,Sü. 3'te Erdoğan 'aAria teşekkürü Berlusconi borcunu ödedi İtalya Başbakanı Berlusconi'nin, Başbakan Erdoğan'ın oğlunun düğününde nikâh şahitliği yapması, "Berlusconi, Aria-Aycell birleşmesinden kaynaklanan borcunu ödedi" yorumlanna neden oldu. Italyan ortaklı telekomünikasyon şirketi Aria'nm Türkiye'de pazar bulamaması nedeniyle yaşanan sorunlar, Berlusconi'nin ziyareti sonrasında hızla çözümlenmişti. • 8. Sayfada Yönetmelik taslağı Imam hatibe bağış izni Mİ11İ Eğitim Bakanı Çelik tarafından hazırlatılan taslak "tmam Hatip Liseleri Yönetmeliği" okul müdürünün bağış toplamasına izin veriyor. Oysa okullann bağış alması MEB Temel Yasası'na aykın olmasının yanı sıra her yıl yayımlanan bir genelgeyle de yasaklanıyor. Taslakta müdürün eğitsel kol öğrencıleriyle birlikte halka vaaz verebileceği de belirtiliyor. • 3. Sayfada Akyaka beldesindeki ünü dünyaya yayılmış "Gökova Piknik ve Katnp Alanı" da 10 yıllığına kiraya verilerek yapılaşmaya açılacak. Gökova'yı da bitirecekler Ülkemizin ünü dünyaya yayılmış 'Kerme Körfezi' kıyılanndaki orman içi rekreasyon alanı, yasadışı sözleşme koşullanyla inşaat şirketine verildi OKTAV EKtNCİ MUĞLA - Ormanlanmıza ulusal bir değer olarak değil "rant kaynağı" şeklinde bakan anlayışın iktidardakı siyasal olanaklannı ne denli "hızla" kullandığına Muğla kıyılann- da açıkça tanık olmaya başladık... O kadar ki bu acelecihk içinde sadece do- ğa güzelliklerimiz değil, hukuk da acıkça çiğ- nenıyor. Güzelim orman içi dinlenme yerle- rimiz "vasalara aykın sözleşmelerle" özel gelir getirici tesislere açılıyor... Bunun son örneğini ise Akyaka beldesin- deki ünü dünyaya yayılmış "Gökova Piknik ve Kamp Alanı"nın kiralanmasında yaşıyo- ruz. 1980'lerde alınmış "doğal SİT" karar- lanyla ve aynı yıllarda devreye giren "Özel Çe\Te Koruma Bölgesi" uygulamasıyla her türlü rant yapılaşmasına yasaklanmış olan MArkası Sa. 8, Sü. 7'de mlı olarakyaşamak Kayıp ünyanın cuklan GÖç, çarpık kentleşme, ekonomik krizler, işsizlik, eğitimsizlik ve daha pek çok etkenin sonucu olarak yaşamımıza giren "tinerci" çocuklar, ashnda çözülmeyi bekleyen toplumsal bir sorun. Uzmanlar, toplumun bu çocuklara karşı saldırgan bir tutum içinde olduğunu vurguluyor. SAADET USLU, ÖZGÜR ERBAŞ ve ECEVtT KILIÇ'ın yazı dizisi M 9. Sayfada Grubun 82 şirketi inceleme altında Uzanlarhesap hskacında Uzan Grubu'nda ÇEAŞ ve Kepez'e el konulmasıyla başlayan süreç, grubun can daman sayılabilecek Star gazetesi ve televizyonunun bulunduğu binaya mali polis tarafından yapılan baskınla devam etti. Dün sabah erken saatlerde mali şube ekiplerinin Telsim, Star gazetesi ve televizyon şirketlerinin bulunduğu binada inceleme yaptıklan ve bazı belgelere el koyduğu belirtildi. Telsim, gazete ve televizyon kuruluşlannın da aralannda bulunduğu Türkiye genelinde toplam 82 şirket için 20 gün sürecek "eşgüdümlü operasyon" adıyla inceleme başlatıldı. Ladik Çimento Fabrikası için de ihtiyati tedbir karan alındı. • 12. Sayfada Avrupa sıcaktan kavruluyor Papa'nın umudu yağmur duası Can alan aşın sıcakJara karşı "HepinizTann'dan susuz yeryüzüne yağmur serinliği getirmesini dileyin" diyen Papa 2. Jean Paul'e Paris Camii'nin imamı da katıldı. Paris'te son 4 gün içinde aşın sıcaklar yüzünden 50 kişinin hayatını kaybettiği yolunda haberler geliyor. Fransa'da aşın sıcaklar, nükleer santrallann güvenli bir şekilde çalışmasını da tehlikeye "~ sokunca elektriğin karneye bağlanması gündeme geldi. Ispanya'daki orman yangınlannda da 5 kişi öldü. • 3. Sayfada TRAFÎKTE ÇOCUK KTYIMI • 3. Savfada TÜRKİYE'NİN GÖNÜLLÜ ELÇÎSt • 7. Sayfada \Ç DÜNYAYA ARALANAK PENCERE • 75. Sayfada PARANIN GÜCÜ BOĞAZ'DA MArka Savfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYUREK Düğünden Irak'a Askere "Tesettûıiü Türkiye" reklamını başan ile kurgulayan RTE; "Bakın" demiş "şu kalabalığa". Nikâh salonuna güvenlik denetiminden geçerek yönelenlere, içerıde birbiri üzerine yığılmış ağzı açık hayran bakışlarladamadı, ailelerini izleyen kalabalı- ğa baktık: Yüzde doksandan fazlası tesettürlü. Mahalle bakkalından yakın dostlara, akrabalara kadar özenle seçtıği işte böylesi bir kalabalığa ba- MArkasıSa. 8, Sü. l'de YEREL SEÇİMARAYIŞLARI Solda birlikçağrısı \ YTP liden Cem, sol partı lıderlerine mektup yazarak yerel seçimlerde güç birliğı çağnsı yaptı. Cem her seçim bölgesınde demokratik sol- sosyal demokrat kimlikli partılerden yalnızca binnın seçıme katılmasını, dığerlerının ise bu partiye destek vermesını önerdı. I 5. Sayfada ŞAİRİN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ HERKES YENGİLGİYİ KONUŞUYOR Külçelenen aydınlık Fenerbahçe sessiz Can Yücel devrimci düşüncelerini kendisi, yarattığı özgürlükle siyasalla^ıp kitleselleşerek, geniş yığınlar üzerindeki etkisiyle yaman / bir güç oluşturabildi. Türkiye şiiri şimdikı 'kanavasıyla' Can Yücel'e açılım borçlu. MÜSLİM ÇELİK'in yansı • 75. Sayfada Fenerbahçe hgin ılk haftasında gündeme oturdu. Herkes Fenerbahçe'yı konuşuyor. San-Lacivertliler ise sessizliğe büründü İstanbulspor maçıyla gördük kı her zaman olduğu gibı basın yine Fenerbahçe'yi fazla abartmış. HİLMİ TÜRKAY'uı haberi • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog