Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 18 CUMHURİYET 11 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr Yenilenen kadrosuyla çıktığı ligin ilk maçında îstanbulspor'a 3-0 yenilerek düş kıflklığı yarattı F.Bahçe: 0 - tstanbul: 3 HILMI TÜRKAY bildiğiniz gibiSTAT: Şukrü Saracoğlu HAKEMLER: Muhittin Boşat (5), Bülent Gökçü (6), Bahattin Duran (6) FENERBAHÇE: Enke (2), Luciuano (4) Ümit (3), Erhan (2). Hakan (3) (dk. 46Rebro\ 4) Au- relio (4), Selçuk (3), Tuncay (5), Kemal (4), Hooi- jdonk (4), Serhat (2) ISTANBÜLSPOR: Oğuz (7), Uche (8), Saffet (6), Petkov (6), Saidou (7), Aytekin (6), Cem (6) Faruk (6) (dk. 46Musa 5), Iordanov (8) (dk 72 Emre 5), Balili (8) (dk. 65 Bolic 5), Mehmet Yozgath (6) GOLLER: Z)fc 20 Balili, dk. 31 ve 57Iordanov SARI KARTLAR: Hakan Bavraktar, Selçuk (Fenerbahçe), Faruk (tstanbulspor) KIRMIZI KART: Dk. 50 Erhan Albayrak (Fenerbahçe) "Fenerbahçe sen çok yaşa, canım fe- da olsun sana... Hiçbir ş'eye değişilmez, senin sevgjn bu dünyada." Işte böyle ba- ğınyordu hep bir ağizdan Saracoğlu'nda 55 bine yakın San - Lacivertli yandaş... Is- tanbulspor maçıyla birlikte onlann da 'u- mut' dolu sezonlan başlıyordu: geride bı- raktığımız sezonun her maçını hemen he- men 'ağlamakh'noktalamışlardı. Lorant'ın, Oğuz Çetin'ın, Tamer Gü- ney'in olsun, aşısı da tutmamıştı bu takı- ma. Özetle; F. Bahçe tarihinin en kötü se- zonunu yaşamıştı. Şimdi çok şeylerdeğiş- ti. Kariyeri başanlarla dolu bir teknik adam. takımın başına geçti. Sonra da onun ısteğı doğrultusunda transferler yapıldı. Gecede her şey mükemmeldi. Böyle bir Saatler öncesi Kadıköy'de hareketlilik atmosferi yaşamak, herkese kolay kolay vardı. Görülüyor ki F. Bahçeli takımını öz- nasip olmaz. lemişti. Kucak dolusu sevgilerini sunuyor- Dönelim karşılaşmaya... Lig ve hazırlık lardı futbolculannın her birine. Hooij- maçlan çok farklıdır. Bunun en gûzel ör- donk'a ise daha farklı bir ilgi ve sevgi var- neğını dün gece oyundaki ilk bölümde gör- dı; tribünlere bir bir giderken şaşhnhğını dük. Maçtan önce hiç şans tarunmayan Is- tanbuJspor, golu erken buldu. Golu atan tsraılli Bahü'yi çok beğendim. Adam sa- hada bir an olsun durmuyor; ligde de çok gol atar. Konuk takımın golün dışında ka- çırdığı 2 de net pozisyonu vardı. Gerçi F. gizleyemiyordu Hollandalı... Daum'un îstanbulspor'a karşı nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusuydu. Çün- kü Alman teknik adam, bazı yerler için hâl0 tedirgindi ve kafası soru işaretleriy- le doluydu. Kadro elimize ulaştı; şöyle bir göz gezdirdik, pek farklı bir şey göreme- dik. Düşündüğümüz isimlerdi. Tek sürpriz, Rebrov'un yedek soyunmasıydı bize gö- re... ki savaunmada 'yıftanmış şarap' gibi.. Ior- danov, Mehmet Yozgath. Saffet, Faruk ve Balili, çalışan diğer isimlerdi. Bunlan bir bir sıralarken tstanbulspor, Iordanov"la 2. golünü ath. Tribünler bir anda sustu, Enke kalesin- de şaşırdı. San - Lacivertliler özellikle or- F. Bal!Çe i s e skorun şokundaydı; skora : istemediler ama futbolun cilvesi uc şaşıruı. san - ı_acıvenıuer ozeuıtıe or- degıl. parceıona ua J R^ICV.I Numuuujıua ta alanda çok top kaybetti. ilk golde de Sel- ki bu isim transfer edilirken kimden ne ka ftıL-'nn Kitorı \r<*rA* j ı ^vıicvnn alHılar «rirmat o^rplnr inanmak istemediler ama futbolun cilvesi bu işte San - Lacivertlilerin kalesinde En- ke diye acemi biri vardı. Ve bu isim daha yerinde bile durmasını bilmezken nasıl olur da kaleye geçer, anlamak mümkün değil. Barcelona'da 3 kaleci konumunda- Bahçe de kaçırdı ama biraz da bu futbol- culann beceriksizliklerinden olsa gerek. Eski San - Lacivertli takımın kalecisi Oğuzu da unutmayalım; güzel kurtanşlar yaptı. Nijeryalı Uche de Öğuz'un önünde- çtık'un hatası vardı. Erhan solda etkisizdi. Önündeki Tiın- cay'la da anlaşamadığını gözlemledim. Yenilen gollerde savunmanın hatalan fazlaydı. Hooijdonk ve Serhat hiç görün- mediler ortalıkta. Kemal m yaphğı 20'ye yakın orta da boşa gitti bu yanda. Tribün- lerde bir tek seyircisi bile olmayan Istan- bulspor, sevinerek gitti soyunma odasına... dar koinisyon aldılar sormak gerekir. Erha11 '111 kırmızı kartla oyun dışında kal- masuKİan sonra iyice bocalayan F. Bahçe önünd£ Istanbulspor pozisyon bulmakta zorlanınadı; Çok mu iyiydileryoksa F. Bah- çe mi Çok kötüydü? Bize göre F. Bahçe çok kötüydü.57. dakikada 2. golün sahibi Iornadöv, skoru 3-0'a taşıdı. Bu aynı za- man da karşılaşmanın da sonucu oldu. ELEŞTtRİ Hangisi îyi? HALİTDERÎNGÖR Dünkü maçta yadırgadığım görüntüler vardı. önce U- lusal Marşımızokunuri<en Cıtbolculanmızın ayaklan açık, kollan arkalannda duruşu. Nasıl bir davranış bu? Şekilcı değilim ama 'maymun' gibi taklitlere de çci< kızıyorum. Bir kere de kendimize özgü bir şeyler yapalım. Maça gelince; Fenerbahçe sezona kötü başladı. Tak- tik iyi değil, oyuncularyerindeoynamıyor. Sorumsuzdav- ranıyorlar. Ne var ki bunlar mazeret değil. Beklenen takı- mı oluşturmak için geldiler oysa! Trilyonlar ödendi. Ama sıradan futbolculardan kuaılu diye düşünülen Istanbuls- por Feneıtıahçe'den daha iyiydi. Hele ileri ikilideki adam- lan Alex ve Balili müthiş! Bir de eyrensel boyutlarda gök- lere çıkanlan Hooijdonk'la Aurlioya bakın. Çok umut- luydum bu oyuncudan, ama düş kınklığına uğradım. Ho- oijdonk'un ayağına top deymedi. Aureiio da toplara gir- medi bile. Iki tarafın orta alanını orantladığımızda Fener- bahçe ağır basıyordu. Ama isimsız futbolculardan kuru- lu Istanbul orta sahası Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu. To- pu alışlan, rakibi ekarte edişleri, en önemlisi de ileri ikili- deki arkadaşlanna olumlu toplar atmalan gerçekten ke- yifle izlenecek görüntülerdi. Ya Uche? Yıllarca önce Fenerbahçe'den kopan bu futbolcu, onca yaşına karşın rakıplerine nasıl savunma ya- pılır onu gösterdi.Bır de kaleciler Enke ıle Oğuz'a baka- lım. Bin umut diye Barcelona'dan alındı, diğeri Fenerbah- çe'den dışlandı. Soruyorum hangisi daha iyiydi? Kendı yetiştirdiğin adamı işe yaramaz diye gönderiyor, ne oldu- ğu belli olmayan bir kaleciyı de getiriyorsun. Üstelik ar- kada umut vaat eden iki kaleciyı de öldürüyorsun. Sezon yeni başladı. Umutsuzluğa gerek yok. Belki Fe- nerbahçe ileride düzelebilir. Bunlan iyi niyetle düşünmek istiyoruz. Ama bugünkü oyunuyla olumlu sinyaller vere- miyor. Nedense her zaman yazıp duruyoruz. Çok para harcamak, iyi oyuncu almak değildır. Ama anlayan yok. İşte size kanıt. Onceki günkü Galatasaray maçı da öyle. Anadolu'dan yetişen futbolcular Avrupa'dan yalvara yakara getirttiğimiz oyunculardan daha iyi oynuyor. 2. yan Fenerbahçe daha da âciz duruma düştü. Üzüldük izlerken. Istanbulspor modern futboldan örnek- ler verirken, ev sahibi ekip çağdışı bir görüntü çizdi. Bul- gar futbolcu Fenerbahçe'nin bu durumundan yararlanıp 3. golü attı. Golün yanı sıra pek çok da fırsat yakaladılar. özellikle Fenerbahçe defansının uyguladığı 4'lü defans rakibe boş alan bıraktı. Sonuçta, sezon başında böyle bir kritik yapmayı hiç is- temezdim.Ne yapalım, "Daum çok iyi takım yapmış, fut- bolcular hırslı, modern futboldan ömekler sergileniyor, sistem mükemmel mi" diyeyim. Belki öyle yazsam hoşlananlar olurdu. Ama bu Fenerbahçe ile dalga geçtiğim anlamına gelmesin. Gerçekleri sızle paylaştım. Sezonun Fiyaskosu ALTAN AYANOĞLU Üç büyüklerin ligin ilk haftasında kaderleri aynıydı. Hepsi ilk yanda mağlup duruma düştüler. Tek farklan Fe- nerbahçe'nin 2 gol yiyerek ilk yanyı 2 farklı yenik kapat- masıydı. Fenerbahçe'de Serhat ve Tuncay dışında ça- lışan ve gol pozisyonu hazıriamak için gayret gösteren kimse yoktu. Orta sahanın oyun düşüncesi de yanlış- tı. Sadece kaleye havadan top göndererek Hooij- donk'un kafayla gol atması isteniyordu ama Uche her ortayı karşılayarak buna fırsat vermedi. Kalede Oğuz kendisini kadro harici bırakanlara yaptığı kurtanşlarla ge- rekli yanıtı verdi. Istanbulspor'da 10 numaralı Iordanov ile 17 nuramaralı Balili her akında rahatlıkla kalecıyle karşıya kaldılar 3 tane de gol attılar. Fenerbahçe'de göklere çıkanlan Van Hooi|donk, or- tada dolaşıp durdu. Kafa toplanndan bir sonuç alama- yacağını anlayınca 40 metre uzaktan gol atanm düşün- cesıne kapıldı. Vuruşu tam bir fiyaskoydu. San-Laci- vertliler, çok gol kaçırmış gibi görünürken pozisyonlar- da gol vuruşu yapana rastlayamadık. Oyun kurucu ola- rak alınan Aureiio, ileri ikilıye doğru dürüst bir pas ve- remedi. Yıne orta sahada Selçuk, hazıriık maçlannın Selçuk'u değildi. Kaleci Enke'nin yediği gollerde hatalı olduğunu söy- lemek mümkün değil. Zira Fenerbahçe orta sahası Is- tanbulsporiu futbolculara o kadar çok boş alan bırakı- yordu ki her akında 3-4 futbolcu 18 içine giriyor ve ka- leciyle karşıya kalıyordu. Ancak Enke'nin yine de güve- nilir bir kaleci olduğunu söylemek yanlış olur. Aynca Is- tanbulsrx>riular rakiplerini rahatça çalımlarken Fener- bahçeliler ayaklanna gelen toplan kaptırmakta başan- lıydılar. Sonuca gelirsek futbolu fazla para alan değil, çalışan, takımına faydalı olmak için uğraşan futbolcular oynu- yor. Fenerbahçe'de büyük para alanlar çoğunlukta. Is- tanbulspor'da ise başanlı olmak için çalışan, rakipleri- ni boşa çıkartan futbolcular çoğunlukta olduğu için fark- lı kazandı. Günün içlnden • JUDODA 2 ALTEV - Bosna - Hersek'in Trebinje kentinde düzenlenen Bal- kan Ümitler ve Gençler Ju- do Şampiyonası'nda Türki- ye; 2 altın, 11 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. • ATLETtZM- Ankara'da düzenlenen Türkiye Kulüp- lerarası Atletizm Ligi'nde erkeklerde F. Bahçe. bayan- larda da ENKA şampiyon oldu. Bayanlar 200 metrede Burcu Şentürk ise Türkiye rekorunu 7 salıse (23.90) geliştirdi. • BASKETBOL- Sırbistan - Karadağ'ın Kopaonik ken- tinde yapılan 21. Avrupa Genç Bayanlar Basketbol Şampiyonası Eleme Gru- bu'ndaki 4. ve son maçında Türkiye, Lüksemburg'u 68- 44 (32-19) yendi \ e gelecek yıl yapılacak yan finallere katılma hakkını elde etti. • ÜLKER- Ülkerspor Yu- nan Efthimios Rentzias'la bugün resmi sözleşme ım- zalayacak. • VOLEYBOL- Bayan Vo- leybo! Ulusal Takımı. Ulus- lararası Tomis Costın Mu- sat Trophy Turnuvası'ndaki son maçında Çek Cumhuri- yeri'ni 3-1 yendi. • ALTILI- Altıh ganyan; 6-5-13-4 2-13-2 kombınesi- nibilenler, 1 mılyar734mil- yon 610'arbin lira kaza|>dı. F E N E R B A H Ç E Ş Ü K R Ü S A R A C O Ğ L U S T A D I ^ N D A N N O T L A R / G Ö K S E L C A N • • " : Once coğku sonra hüzün Kadıktı\ şukı u Saracoğlu Stadı'nda nıaç öncesi coşku vardı. Ardından maç başladı. Istanbulspor'un golkriönce futbokulan, sonra teknikdirektör Christoph Daum'u, bitiş düdüğündede50 bineaşkın taraftan üzüntüyeboğdu. (Fotoğlaflar. KEREM KAÇARLAR) "Burası Kadıköy burdan çı- taşyok"; bu tezahüratı bilmeye- niniz yoktur. Ama dün gece bu slogan Fenerbahçe soyunma odasındaydı. Alman teknik di- rektör Christoph Daum, maç öncesi futbolculanyla birlikte girdiği soyunma odasının her bir yanına elinde aldığı kalemle de- falarca "Burası Kadıköy burdan çıkış j»k" diye yazdı. Ne var ki 3 farklı yenilgi hem futbolcula- nn hem de Daum'un moralini bozdu. Taraftar bölündü 76 gün sonra Şükrü Saracoğ- lu Stadı'na gelen 55 bin San-La- civertli yandaş, büyük coşku ya- şadı. Sahaya ısınmak için çıkan futbolcular bu ortamı görünce tribünlere koşup selam verdi- ler.Maç sonrası ise statta hüzün vardı. Istanbulspor karşısmda alınan farklı yenilgi taraftann moralini bozarken, binlerce kişinin maç bitmeden tribünlerden aynldık- lan görüldü.Bu arada maç için- de de taraftarlann bölündükleri gözlendi. Bir kısım yandaş Is- tanbulspor'u alkışlarken bazı ta- raftarlar da ıslıkladı. îlk kez Kadıköy'de Yenı transferlerden kaleci En- ke, Luciano. Aureüo. Hooijdonk ve Selçuk ilk kez resmı bir maç- ta Fenerbahçe forması giydiler. Stat hınca hınç dolarken bilet- ler de karaborsaya düştü. 10 mil- yon liralık açık tribün biletleri 40 milyona, 50 milyonluk mara- ton tribün biletleri ise 80 milyo- na kadar alıcı buldu. Almanya Başkonsolosu Re- iner Möckelmann maç öncesi vatandaşı Daum'a "Türkiye'ye hoşgeJdin" diyerek bir buket çi- çek verdi. Uche'ye sevgi seli 9 yıl Fenerbahçe formasını gi- yerek bu alanda bir rekor kıran Uche'ye San-Lacivertli yandaş- lann sevgisi büyüktü. Taraftarlar Uche dışında Oğuz Dağtaroğhı, Ehir Boliç ve Aykut Kocaman'ı da alkış yağmuruna tuttu.Maçın 7. dakikasrnda yardımcı hakem Bülent Gökçü'nün uyan bayra- ğının elektronik arazısı nedeniy- le oyun 1 dakıka durdu. Enke çıldırth Daum'un isteğiyle Barcelo- na'nm 3. kalecisiyken transfer edılen Robert Enke. ilk maçın- da taraftan çıldırttı. İstanbulspor karşısında 20,31 ve 58. dakika- larda yediği 'hatab' gollerle saç- baş yolduran Alman fıle bekçi- sinin 'acemi' haretleri tribünle- rin tepkisine neden oldi. 3. gol sonrası da Enke'ye tribünlerden pet şişe atıldı. 50. dakikada ise kırmızı kart gören Erhan Albay- rak, yandaşlannın ıshklı protes- tosuna uğradı. 11 yıl sonra yenildi Fenerbahçe 11 yıl sonra kay- betti. San-Lacivertli ekip, son 10 yılda ligin ilk haftasında ra- kiplerine hiç mağlup olmazken dün Istanbulspor karşısında alı- nan yenilgiyle 11 yıl sonra ilk kez 3 puanı rakibine verdi. Transfere en az para harcayan İstanbulspor, Fenerbahçe'ye ders verdi 80 milyarlık mucize takımMUSTAFA BOZKURT Süper Lig'in ilk haftasında en büyük surprizi gerçekleştirip Fenerbahçe'yi sa- hasında yenen İstanbulspor, bir anda spor dünyasının ilgi odağı oldu. 'Varsd'la 'yoksul'un mücadelesi şeklin- de geçen maçta 80 miryara kurulan San - Siyahlı ekip, bu sezon transfere en az 15 milyon dolar harcayan Fenerbahçe'ye üs- tünlük sağlayınca, "Doğru transferi kim yapti" sorusu gündeme geldi. San - Lacivertliler milyonlarca dolar \ ererek transfer ettiği Hooijdonk, Selçuk. Luciano, Enke gibi isimleriyle 'düşkuık- hğı1 yaratırken, toplam 80 milyar bonser- vis ücretıyle alınan Israilli Balili. Cem, Aytekin, Oğuz ve Musa, adeta mucızeyı gerçekleştirdiler. Sezon başında Hollanda'nın Feyeno- ord ekibinden yıllık 2.5 milyon Euro'ya alınan Pierre Van Hooijdonk'un bonser- visi dahil 3.4 milyon Euroluk maliyeri, Is- tanbulspor'un tüm futbolculannın trans- fer ücretlerini aşarken; kulüp başkanı Ad- nan Sezgirt "Biz yeni akhğunız tüm oyun- culara toplam 80 milyar bonservis ücreti ödedik. Futbolda başannuı para>a en- deksö olmadığını biüyoruz. Kalan maçla- runıza bakacağtz" dedı. F. Bahçe'nin önceki yıllarda serbest bı- raktığı veteran futbolculan olan Saffet, Uche, BoBc, Kocaelisporlu Iordonav. Galatasaraylı Mehmet Yozgath gibi isimleri kadrosunda bulunduran Istan- bulspor'un yeni transferleri şöyle:Balili (Hapoel Tel X\is). Turan Bilge (Ç. Rize), Cem Can (Ank. Demir). Aytekin Viduşlu (AKay), Levent Okmeydan (Sıvasspor), Rahmi Şen (tzmir), Güven Oral (Be>koz), Hakan Ozlü (Sakaryaspor). tbrahım Güç (Mannheim). Musa Büyük (Zeytinbur- nuspor). Olcay Doğu (Denizti). Gökhan (Baîarköy), Elvir Bolic (Rayo Val lecano), Oğuz Dağlaroğlu {Fenerbançe).GkJenler: Selçuk Şahin (Fenerbahçe), Cenk, Allum (Konyaspor), Niyazi Hüseyinoğlu (Ma- laryaspor) M A Ç S O N R A S I Daum: Affettireceğiz tstanbulspor'un iki golüne imza atan İordanov; F. Bahçe karşısında sahanın >ıldızıydı. Spor Servia - Sezona beklenme- dik Istanbulspor yenilgisiyle başla- yan Fenerbahçe'de teknik direktör Christoph Daum, "Kendimizi affet- tiriceğiz'' dedi.Karşılaşma sonrası moralsiz olduğu gözlenen Daum, ca- miada düş. kınklığı yaşandığına dik- kat çekerek. "Oyuna ilk yanda ha- kimdik. İstediğirniz poasyonlan da bulduk. Hatalanmızdan dolayi rald- be öne geçme şansı vertük. İkinci ya- nda 10 kişi kakfaktan sonra istediği- miz baskrvi alana yansıtamadık.Bu yenilgiden ders çıkarmamız gerekir" "diye konuştu. Transfer edilmesi dü- şünülen Fabiano'nun iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Daum, "Üketap- ta elimizdekilerle yetinmek zorunda- yız. Kimseye transfer için baskı yap- mam. Aziz Yıldınm, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp bunun far- kındalar. Maç içinde Enke'nin yanı sıra bazı o> uncular da istedikleri per- formansı ortaya ko>amadılar. Enke ilk golde hataİıvdı. 2. golde ise avagı ka>dı. Bir maça bakarak oyuncu de- ğiştirmem" ifadesini kullandı. F.Bahçe'nin ilk yanda iyi olduğu- nu belirten Istanbulspor Teknik Di- rektörü Aykut Kocaman ise " . İlk yanyı 2-0 önde bitirmemiz bizim için büyük avantaj oldu. Erhan'ın adlma- sından sonra gerçek kimliğinıize ka- vuştuk ve 3 puan aldık'" dedi. Adanaspor: O - Malatyaspor: 1 STAT: 5 Ocak (Adana) HAKEMLER: Yunus Yıldmm (6), Serkan Gençerler (6), Birol Budan (6) ADANASPOR: Murat Şahin (7), 1\mw (3), Güngör (5), Serkan (5) (dk. 90tbrahim), Ercan (3). Hayati (3) (dk 67 Murat Özatak 3), Lalik (4), Volkan Bekiroğlu (4). Necati (3). Meszaros (4) (dk. 58 llker 3), Gökmen (3) MALATYASPOR: Milosevsh (6). Haneji (5) (dk 80 Meh- met), Atilla (7), Fazh (6) (dk 89 Mesut), Avman (6), Tol- ga (6), Mert (6), Murat (6), Celaleddin (6), Inanç (6) (dk 72 Mkhalele 4j, Serkan (6) GOL: Dk. 48 AtiUa SARI KARTLAR: Güngör, Serkan (Adanaspor). Mert SAVAŞKÜRKLÜ A. Sebat: O - Deııizlispor: 2 STAT: H. Avnı Aker (Trabzon) HAKEMLER: Cüneyt Çakır (5). Alpaslan Dedeş (5), Ser- kan Ok (5) A.SEBAKPOR:MennAha$(3j,Muhammel(3),Sedat(4i, Macit (3) (dk. 46 Marek 6), Abdurrahman (5), Korhan (6), Yasin (3) (dk 26 tbrahım 4), Erman (6), Semavi (5), Sela- hattm (3) (dk. 77 Metin), Muzaffer (5) DENİZLtSPOR: Süleymanou (6), Roman (6), Servet (7), Özgür (6), Mikka (6).Alı Akdeniz (6) (dk 68 Ömer 4), h- met (8) (dk 81 Mustafa). Serhat (5), Mustafa (6), Ersen Martın (7) (dk 86 Çağdaş). Tımuçin (7) GOLLER: Dk. 17 Alı Akdemz, dk. 90+2 Muhammet (ken- dı kalesıne) SARI KARTLAR: tsmet (Denizlis), Korhan, Muhammet HAYRtftflNER Ç. Rizespor: 2 - A.Gücü: 1 STKS:Atatürk(Rize) HAKEMLER: Mutlu Çelik (6), B. Tuncay Akhn (6), Se- dan Gümüşboğa (6) Ç. RİZESPOR: Murat (6), Ahmet Çağıran (6), Zeh (5> (dkf 60 Ünal 4). Okan (4), Serkan (5), Vıctoria (5), Se- dat (1) (dk 21 Tetteh 5), Şener <2), Kürşat (5), Gürol (2) Murat Sözkeşen (5) (dk. 80 Zafer) ANKARAGÜCÜ: Zafer (5), Adem (4), Burak (5), Yılmat (6), Ramazan (6), Desouki (5)(dk 69 Gökmen 2), Rama dan (5) (dk. 60 Sasa 5), Özgür (5). Adem (5) (dk 89 Ay han), Hakan (5). Axel (5) GOLLER: Dk. 7 Ramadan, dk 35 Ahmet, dk. 83 Serkat SARI KARTLAR: Şener, Victoria (Ç. Rizespor), Adem FAİKBAKOĞLU Puan durumu 2 3 - 3 + 3 3 1 3 + 2 - 3 -2 3 2 3 + 1 2 1 3 + 1 1 - - 2 1 3 + 1 1 3 +1 1-33 1 Takımlar 0 G B M A Y P Avj 'Stanbüspor 1 1 Beşıktaş 1 1 Denızlispor 1 1 Bazjğspor 1 1 Ç Rizespor 1 1 Galatasaray 1 Malatyaspor 1 Konyaspor 1 Trabzonspor 1 Bursaspor 1 G. Antepspor 1 Geoçlerbırtığı 1 Ankaragücû 1 Oıyarbakır 1 Adatıaspor 1 Samsurtspor 1 A. Sebatspor 1 Fenefbahçe 1 1 - 3 3 1 - - - 1 - - - - 1 2 3 - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 • 1 - 1 1 3 - 1 - 2 - 1 - 3 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 Haftanın maçlan Çarşamba: Galatasaray CS- KA Sofya (Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçıj Süper Lig / Cuma: Trabzon- Fenerbahçe.Cumartesi: tstan- bul-Adana. Denizli-Ç. Rize, Ankaragücü-Samsun, Beşik- taş-Bursa.Pazar: Elazığ-Kon- ya, Diyarbakır-Gençlerbirliği, Malatya-A. Sebat. Gaziantep- Galatasaray. SÜPER - TOTO l.F. Bahçe-Istanbul: (2) 2. G. Saray-Diyarbakır : (1) 3. Samsun-Beşiktaş : (2) 4. Konya-Trabzon : (0) 5. Bursa-G. Antep : (0) 6. A. Sebat-Denizli: (2) 7. Adana-Malatya : (2) 8. Ç. Rize-A. Gücü : (1) 9. G. Bırliğı-Elazığ : (2) 1O.(PAF)Ç. Rıze-A. Gücü : (1) ll.(PAF)F Bahçe-tstanbul: (2) 12. (PAF) G. Birliği-Eiazığ : (1) 13. (PAF) Konya-Trabzon : (1) 14.(PAF) G. Saray-D.Bakır: (1) 15. (PAF) Bursa-G. Antep : (1) SKOR - TOTO 1. F. Bahçe-lstanbul: (0-3) 2. Galatasaray-Diyarbakır- spor: (2-1) 3. Samsun-Beşiktaş: (1-3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog