Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ 16 ± J l i H l i V XAı \ \Ji\ cumtvCa cumhuriyet.com.tr UNUN rİLMLERİ GüJüşan 10.00 TRT 1 Dram • Bir değirmencinirı kaçırdığı kör bır kızın se- riivenı içinde aynı çatı altında kuma olarak bu- luşan üç kadınla bir erkeğin öyküsü. Bilge Olgaç'ın yönetiminde, Halil Ergün, Yaprak Özdemiroğlu, Meral Orhonsay, Güler Ökten oynuyor (1985). Zeyno 14.00 Show TV Dram • Kan davası nedeniyle birleşemeyen sevdalı i- ki gencin, engellerle dolu, sonu kötü biten aşk- lannın öyküsü. Duygulu bir Idşilik çizen Yılmaz Güney'in efsaneleşmiş adı ve oyunuyla öne çıkan. yerel motifler içinde iyi anlatılmış, kırsal kesün fo- nunda özenle çekilmiş klasik duygulu köy melod- ramlanndan biri. Atıf Yılmaz'ın yönettiği flbnde, Yılmaz Güney'in yanı sıra Hülya Koçyiğit, Aliye Rona, Enis Fosforoğlu ve Nubar Terziyan oynuyor Funda 15.00 Kanal D Dram • Geçirdiği kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan bir diplomat ile kansının trajik öyküsü anlatılıyor. Mehmet Dinler'in yönetiminde Kartal Tibet, Hülya Koçyiğit oynuyor. Yaz Bekân 15.35 TRT INT Duygusal • Geçimsiz kansından uzak düşünce yeni ya- şam arayışına giren çapkın bir yaz bekânnın yasak aşk öyküsü anlatılıyor Osman Seden'in yö- netiminde Tank Akan, Gülşen Bubikoğlu, Murat Koçyiğit ve Bülent Kayabaş oynuyor (1974). Davacı 17.30 Show TV Güldürü • Gururlan yüzünden birbirinden davacı olan inatçı iki köylü ailesinin, mahkeme kapılann- da yıllarca süren davalannın gülünç öyküsü. Yön: Zeki Ökten. Oyn: Kemal Sunal, Gülümser Gülhan, Savaş Yurttaş, Güzin Özipek (1986). Kanunsuz 20.30 Show TV Macera (Order) - Babası bir arkeolog olan Rudy Carf- meyer, rahat bir hayat sürmektedir. Ancak Is- rail'e giden babasmın kaybolmasıyla hayatı altüst olur. Bunun üzerine derhal İsrail'e giden Rudy, bu- rada polis sefiyle konuşur. Polis şefi, babasının ül- keye hiç gırmediğını iddia etmektedir. Yönetmen: Sheldon Lettich. Oyuncular: Jean Claude Van-Dam- me, Sofıa Milos (2001 ABD. 90 dk). 21.30 / Olay TV / Yaz ... Aynntı yanda Baştan Çıkarma 22.00 tv8 Duygusal ©(Right Teraptation) - Kıskanç bir kadın olan Anthea, özel dedektif Derian'ı kocasını izle- mesi ve başka binsiyle ilişkisi olup olmadığını öğ- renmesi ıçin kiralar. Fakat Derian bu arada Ant- hea'nın istediği bilgilerin dışında gerçekleri öğre- nir... Yön: Lyndon Chubbuck. Oyn: Kiefer Suther- land, Rebecca De Mornay (2000ABD, 95 dk). 22.00 /TGRT/Sei Aynntı yanda PbstacL» 24.00 CNBC-e Gerilim ~>l (ThePosöıuuıAhvaysRiııgsTwice)-Evhlıkya- şamında mutlu olamamış güzel, çekici, do- yumstız bır kadın, yanlannda çalışan genç âşığıyla bir olup, lokantacı yaşlı kocasını öldüriir. Ancak bu cinayet onlara mutluluk getirmeyecektir... Yön: Tay Garnett. Oyn: Lana Turner, John Garfield, Cecil Kellaway (1946 ABD, 113 dk). Oyun tçinde... 00.50 TRT 1 Macera (77\ (Framed)- Dedektif Mıchael Santini, ailesi ile >C/ birlıkte çıktıgı tatılde büyük bir tesadüf eseri, yıllardır polis tarafından aranan Eddie Mayers ile karşılaşır. Mayers. yüzyılın en büyük para aklama şebekesinin tek görgü tanığıdır. Tanık koruma prog- ramına alınan Mayers, kendisinı Michael'in koru- masını ister... Yönetmen: Daniel Petrie JR. Oyun- cular: Rob Lowe, Sam Neill. SerL. 01.15 Show TV Macera | O ı (Murder One, Murder Two) - Paranın ve gü- v V cün hüküm sürdüğü Los Angeles'da ard arda iki cinayet işlenir. Artık herkes suçlu sayılabilır. Oy- sa sadece bir katil vardır. Yön: Paul Leder. Oyn: Sam Behrens, Shan Belafonte. Denizde Takip 02.30 Flash TV Dram , (Sea Chase) - 1939 yılında bır Alman şilebi, Sydney Limanı'ndan yola çıkarak Almanya'ya dönmeye çalışır. Haliyle, kaptan yeni başlayan sa\'aş nedeniyle enterne edilmemek için kaçmaktadır. Yön: John Farrow. Oyn: John Wayne, Lana Turner. Yabancı Yerliizleyin Orta Değmez CNNTürk 10.45 Kuş kafesi yapımı TV Scrvisi - Yapımcıhğını Banş Aladar'ın üstlendiği "Dostianmız" programının bu bölümünde "Kuş kafesi yapımının inceüklerT ve "Kuş kafesi bakunıve temiz- liğinde dikkat edilmesi gere- ken noktalar" anlatılıyor. Tahta kuş kafesi yapan bir usta ile yapılan söyleşinin ardından programın "Dost- lanmız İçin" köşesinde Da- vid Alderton'un yazdığı "Evcil Kuş Bakunı" adh ki- tap tanıtılıyor. NTV 18.10 Ortaçgil konuk oluyor TV Servisi - Ünlü sanatçı Bülent Ortaçgil, "Gündem Dışı Yazhkta" programında Gani Müjde'nin konuğu oluyor. Müjde konuğu ile, müzik yaşamı, yeni albümü, gele- cekteki plan ve projeleri üzerine sohbet ediyor. CNNTürk 23.05 En beğenilen bölümler TV Servisi - tt Aüf Hoca ile Rekiam ve Rekabet" progra- mını Aü Atıf Bir hazırlayıp sunuyor. Programda bu hafta, en be- ğenilen bölümlerden oluşan bir derleme ekrana geliyor. Mikael Salomon imzalıfılm, bir kedi-fare kovalamacası içinde izleyiciyi diken üstünde tutuyor Sel sulannda ölümcül takip \ Görüşnıe'filminin bir salmesinde görülen Christian Kater'a filmde Morgan Freeman ve Minnfc I>river TV Servisi - Şiddetli yağmurlar- dan ötürü taşan Ohio Nehri'nin tehdidi altında olan Indiana'daki küçük Huntinburg kasabısı boşal- tılmaya başlanmıştır. Daha önce de bu tip felaketlerle karşılaşan kasabanın sakinleri ve şerif için boşaltılma sırasında evlerin ve dükkanlann hırsızlar tarafından yağmalanması artık alışıldık bir olay haline gelmiştir. Fakat bu kez onlan kasaba tarihinde hiç yaşan- mamış şeyler beklemektedir. Kasabanın yerel bankasındaki 3 milyon dolar, silahlı ve zırhlı bir araba tarafrndan daha güvenli bir yere taşınacaknr. Ancak zırhlı ara- ba bozulur, parayı taşımak ve ko- rumakla görevlendirilen Tom (Slater) ile amcası Charlie (Asner) kendilerini bir anda suların içine saplanıp kalmış bulurlar. Telsiz bağlanhsı kesilmiştir ve daha neler olduğunun farkına va- ramadan Jim'in (Freeman) yönet- Mete Alpman ve Behiç Kılıç sunuyor Türkiyegündemine birbahş TV Servisi - "Göriiş" programını Mete Alpman ve Behiç Kınç hazırlayıp sunuyor. Prograrrun bu haftaki bölümünün konuklan ise Prof. Dr. EHf Dağfa ve Demokratik Türkiye Partisi'nden Senıa Küçüksöz Yapımda, Formula 1 yanşlan, tekellerin satışı, siyasetteki kirlilik, Türkiye'yi önümüzdeki günlerde bekleyen önem- lı gündem maddeleri ve hükümetin Kıbns'ta sergilediği tavır gibi konular tartışılıyor. H Ulusal, 21.00 Ozan 'ın GünüetUnlikleri TV Servisi - Edebiyat programı "Okudukça"'nın bu haftaki bölümü, Bozcaada'da düzenlenen u Ozan'm Günö" etkinliğinden görüntûler ile başhyor. Ataol Behramoğlu ile şiir sohbeti ve Semih Gümüş ile eleştiri köşelerinin yer aldığı yapım, Impact Dublin Edebiyat ÖdüJü'nü kazanan Orhân Pamuk'un "Benim Adım Kırmızı" romanından bir bölüm ve Picus dergisinin tanıtım kokteylinden görüntûler ile sona eriyor. "Okudukça'nın sunuculuğunu Turgay Kantûrk üstleniyor. • TRT2, 20.00 Gene Kelly ve Judy Garland'ın başrollerinipaylaştıkları 'YazHeyecanı', hoş bir müzikal Çiftlik sahipliğindenyıldızlığa ı OlayTV21 30 Yaz Heyecanı - Summer Stock / Yönetmen: Charles VVaiters / Senaryo: Sy Gomberg, George Wells / Oyuncular: Judy Garland, Gene Kelly, Gloria de Haven, Carleton Carpenter, Eddie Bracken, Phil Silvers, Hans Conried, Jean Adcock / 1950 ABD yapımı, 109dakika. TV Servisi - "Yaz Heyeca- nı", JudyGarland' ınilkgenç- liğinde Mickey Rooney ile çektiği filmleri andınyor. Bir tiyatro topluluğu, kırsal ke- simde yaşayan kızın çiftliği- nin ağılını kiralayıp orada pro- va yapmaya başlar. Kız, bu du- ruma sinirlenir. Derken (bu sefer) Kelly'ye âşık olur, gru- ba katılır ve bir yıldız doğar. Yer yer ağırlaştığı halde hoş bir müzikal. Hele Garland ile Kefly'nin duygusal uyuşması, basit, sı- radan, hatta daha önce benzer- leri çok izlenmiş bir hikâyeyi tümüyle değiştiriyor, yıldızı- nın kilo sorunu çok aşikâr ol- duğu halde. Aslında bu rolde June ADyson oynayacaktı, a- ma onun da daha farklı bir ki- lo sorunu vardı; hamileydi. Dolayısıyla, Garland'da karar kılındı. Film tngiltere'de gösterime tt If You Feel Like Singing" adıyla çıkmıştı. Ironik bir ad sayılabilir, çünkü Judy Gar- land'ın canı şarkı söylemek is- temiyordu. Kötü bir dönem- deydi, hiçbir şey yapmak iste- miyordu. MGM de "Yaz He- yecanı "nın altı ay süren çe- kimleri tamamlandıktan sonra onu kovdu. Garland, kınk bır camla boğazını kesti. Bu film de onun sanatçı ruhunu tatmin etmemiş olabilir (Zaten genel- de tedirgin bir hali var). Buna rağmen, Kelly ile aşk sahnelenne inandıncılık getir- meyi başarmışlar. Taptaze bir yorum da. Ekip olarak birbirlerinin yetenekle- rini dengeliyorlar: Garland, Kelly'nin benzersiz dansını: Kelly de garip, ince, tiz sesi\ - le Garland'ın zengın tatlı sesi- ni. Özellikle "You VVonderful You"dakı düetlen, akıldan çıkmayacak cinsten. "Yaz Heyecanı" yıldızını memnun etmemiş olabilir a- ma, biraz dağınık olsa da ke- yifli bir film. TGRT 22.00] Sel - Hard Rain / Yön: Mikael Salomon / Oyn: Morgan Freeman, Christian Sla- ter,Randy Quaid, Minnie Driver / 1997 ABD yapımı, 107dakika tiği sözde onlan kurtarmak için yola çıkan kuşkulu bir kalabalık tarafından çevrilirler. Grup her- hangi bir uyan yapmadan ateş açar. Tom kurşunlardan kaçmayı başanrken amcası Charlie vuru- lup ölür. Tom, yanına üç milyon dolan da alarak kendisini sel sulannı içi- ne bırakır. Akıllı ve kararlı bir adam olan Jim, hem Tom'u hem de parayı ele geçirmek için ölümü- ne bir av başlahr. Sel sulan içinde boğuşan Tom'a eden yardrm eden tek kişi kasaba sakinlerinden Ka- ren'dır. tkisi Jim'in adamlannı at- latmaya çalışırken sular da evlerin çatısına kadar çıkar. "Esaretin Bedeü". "Yedi" ve "Amistad" filmlennin unutulmaz oyuncusu Rieeman ile "Kınk Ok"tan hatırlayacağınız Slater'ın başrollerini paylaştığı "Sel", tipik bir felaket filmi olmamakla bera- ber, fılmin bütünü içinde epeyce yer kaplayan su çekimleri de kay- da değer bir felaket görünümü ya- rahyor. Christian Slater'ın yar- dımcı yapımcılığı üstlendiği "Sel", bir kedi-fare kovalamaca- sı içinde geçiyor ve insaru diken üstünde tutumayı başanyor. tv8 19.05 'CityLights' TV Servisi - Sunuculuğunu Tuğba Karatmanlı'nın üstlen- diği "Ch>' Lights"ın bu bölü- münde, Istanbul'un gözde mekanlarından Parkorman'ın havuzu tanıtıhyor. Q Jazz Club'da sahne alan Ferhat Göçer'le yeni projeleri üzerine yapılan bir söyleşinin ardından ENKA Açikhava si- nemasındaki filmlerden gö- rüntûler ekrana geliyor. Programda aynca Maslak V- enue'deki Moloko konserinden ilginç karelere yer veriliyor. TRT1 23.10 'Yankılar' TV Servisi - Işın Karaca. "Fa- tih Erkoç'la Yankılar" progra- mının bu akşamki konuğu olu- yor. Karaca, "Geceter" şarkı- sını seslendirdiği yapımda ay- nca "What friendsare for" par- çasında Fatih Erkoç ile düet yapıyor. Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Gülü- şan 11.35 Dizi: Aramızda Kalsın 12.30 Dizı: Bizım EvınHallen 13^5 Dizı: Yaz Aşkları 14.40 Dizı: Sevgılı Raymond 16.10 Çızgi Film Kuşağı 17.05 Dizi: Kuzenlerim iaO5 Di- zi: Aynlsak da Beraberız 19.05 Dizı: Çı- çek Taksı 20.00 Ana Haber 20.50 Dizi: Nasıl Evde Kaldım 21.45 Dizi: Günahım Neydi Allahım 22.40 Belgesel: Çoruh Ar- tık Durgun Akacak 23.10 Yankılar 24.00 Belgesel 00.50 Yabancı Film: Oyun İçinde Oyun (0 312 490 43 00). 11.40 Hayat Akarken 12.40 IşGünü 13.30 Yo- rumsuz 14.00 Haber 14.15Dünyadan Haberler 14.40 Yurttan Haberler 15.15 Güncel 15.40 Hayat Akarken 16.00 Haber 16.15 Eğıtim Dün- yası 16.30 Haber Özetlen 16.40 Ekono- mi Haberleri 18.15 Spor Haberleri ia35AkşamYıldızı 19.30 KentYaşam 20.00 Okudukça 20.30 Belgesel 21.10 Kariyer Dünyası 22.10 Bakış 23.05 Ak- şama Doğru 23.45 Bilim ve teknolojıde Büyük Anlar (0 212 259 72 75). 10.25 Zoraki Komşular 2 10.30 Karınca Kararınca 11.15 Dizi: Mutlu Yüz Ailesi 11.45 Herkese Sağlık 12.15 Yörelerimız Türkülerimız 12.45 Müzik Pınarı 13.00 Gide Gide GAP 14.00 TSK Saati 14.30 Eğitim Dünyası 14.45 Bereketin Adı GAP 15.00 Yerli Rlm: Dişi Kurt 16.30 Mü- zik Pınarı 16.45 Çıfte Kavrulmuş 17.30 Türkü Şöleni 18.58 TRT-3 Açılış 19.00 Orhan Ay- han'la Spor Yorum 19.30 Dünya Yüzme Şam- pıyonası 20.30 Beşiktaş-Efes Pılsen Türkiye Basketbol ügi Karş. 22.00 VVİmbledon Tenis Turnuvası 00.30 Istıklal Marşı ve Kaoanış. 08.30 Açık llköğretım Okulu ile- tişim Rehberlik ve Ders Progra- mı 10.00 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Faküttesı Ders Programı 13.00 Ah Bu Şarkılar 14.10 K.B. Ankara Dev. Klasik Türk Müz. Korosu 14.50 At Yarışları 18.30 TSM So- listler Geçidi 19.00 Türk Müziği Günleri 20.00 Açık llköğretım Okulu iletişim Rehbertikve Ders Programı 21.30 Anadolu Üniversitesi Açıköğre- tim Fakültesi Ders Programı 00.30 Türkü Tür- kü Türkıyem 01.30 Kapanış. 10.35 Dizi: En Son Babalar Duyar 11.35 Dizi: Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Haberler 13.25 Kısa Kısa 13.30 Uzaktaki Yakınlanmtz 14.30 Haber özetteri 14.35 Dizi: Yeditepe Istanbul 15.35 Yerli Film: Yaz Bekan 17.10 Benimle Oynar mı- sın? 17.40 Memleketten Haber Var 18.00 Ha- berler 18.25 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 18.55 Dizi: Yedi Numara 19.50 Ingilizce ve Alman- ca Haberler 20.00 Ana Haber Bülteni 20.45 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.20 Dizi: Kısa Dev- re 22.20 Bız Geldik 23.25 Merakhsına 23.55 Kısa Kısa 24.00 Gün Biterken. Radyo-Teleyizyon Üst Kurulu'nun Star'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygulanıyor starımax Radyo-Televizyon Üst Kuru- "JİÇ" lu'nun StarMax'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygu- 'anıyor jğ- „ 07.00 Yerli Film: Can Yoldaşım SÜ'/TI 08.45 Anı Tur 09.00 Dizi: Vahşi ^ P * Kedi 10-1 5 Dizi: Çirkin Betty 11.30 Dizi: Lisa ve Kardeşleri 12.30 Sıkı Dostlar 14.00 Yerti Film: Zeyno 16.15 Dizi: Çirkin Betty 17.30 Yerli Film: Da- vacı 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Yabancı Film: Kanunsuz 22.30 Televole 00.30 Haber Hattı 01.00 Showspor 01.15 Yabancı Film: Seri Cinayetler 03.00 Yerli Film: Senin İçin (0 212 355 0101). _ A _ 09.45 Elma Şekeri 10.30 Çizgi 3 T V F i l m : Kaplumbağa Adası 11.00 * ^ Çizgi Film: Temel Reis 11.35 Di- zi: Aşkın Yolları 12.40 Sana Mutfağı 13.00 Gün Ortası 13.40 Dizi: Baba Evi 15.00 Çizgi Film: Beyblade 15.30 Dizi: Rosalinda 16.30 Dizi: Böyle mi Olacaktı? 17.30 Dizi: Sensiz Olmaz 18.30 Dizi: Deli Yürek 19.30 Haber Bütteni 20.30 Dizi: Asmalı Konak 23.00 Bi- zim Stadyum 00.30 Geceyarısı Haberleri 01.15 Dizi: Viper (0 212 354 30 00). 09.35 Ekonomi 10.35 SağhkRa- poru 11.35 Gündem Dışı 12.00 Haberler 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.00 Haberler 16.35 Ekonomi 17.15 Anahtar 17.45 Gece Gündüz 18.10 Gündem Dışı Yazhkta 18.30 S- porAkşamı 19.00 Akşam Haberleri 19.35 Ve Insan 20.05 Spor Saati 20.30 90 Dakika 22.05 Intemational Hearld Tribune 23.00 Haberler 00.05 Spor Gecesi (0 212 335 00 00). 08.50 Çızgi Film: Jetgiller 09.10 Yerli Film: Herhangi Bir Kadın 10.50 Dizı: Çılgın Bedış 12.00 Çızgi Fılm: Sevımli Kahramanlar 13.00 Haberler 13.30 Dizı: Kaçak Kız 15.00 Yerli Film: Funda 16.30 Çızgi Fılm: Sevımli Kahramanlar 17.00 Dizı: Çıfte Bela 18.20 Dizı: Yarım Elma 19.30 Haberler 20.30 Dizı: Büyümüş de Küçülmüş 22.00 Dizı: Ser- serı 23.15 Dizı: Mortal Kombat 00.10 Gala 01.10 Bu Gece 01.30 Yabancı Film: Şehir Komandosu (0 212 215 51 11). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizi: El- tiler 10.30 Her Sabah 12.00 Haber- ler 12.30 Kadının Sesi 15.30 Yerli Film: Severek Öldüler 17.30 Dizi: Evimiz Ola- cak mı? 19.00 Ana Haber 19.50 Spor 20.00 Dizi: Çocuklar Duymasın 22.00 Yabancı Film: Sel 23.45 Doğa ile Gökkuşağı 00.30 Gec? Haberleri 01.00 Kadının Sesi 03.00 Her Sı- bah 04.30 Dizi: Eltiler (0 212 454 56 00). 06.00 Haber07.00 Yeni Gün 09.20 Para-Metre 10.45 Dostlarımız I 11.20 6. Vites 12.10 Para-Metre 12.25 Iş Yemeği 13.00 Ajans 13.45 Spor 14.15 Art-lnfo 14.40 Frekans 15.20 Stil 16.15 Gündem Sigorta 16.35 Para-Metre 18.00 Haber 18.15 Art-lnfo 18.30 Özel Sek- tör 19.10 Soru Cevap 20.00 Editör 20.30 Ta- raftaria 21.55 Info 22.10 Spor Vızyon 22.55 Wow Hotels 23.05 Atıf Hoca ile Reklamve Rekabet 24.00 Gece Görüşü 00.45 Art-lnfo (0 212 478 50 00). 09.35 Birinci Seans Ekonomi 10.45 Kultürel Ajanda 11.30 Başkent Soh- beti 12.00 Haberler 12.30 Hülya Ay- dın ile Gün Ortası 13.00 Gün Ortası 13.30 Ikın- cı Seans Ekonomi 14.00 Haber 14.30 PınarTü- renç'le Güncel 15.00 Haberler 15.30 Dünya ve Bız 16.00 Haber 16.15 Spor 16.30 Üçüncü Se- ans 17.00 Haberler 17.35 Spor 17.50 Kultürel Ajanda 18.00 Akşama Doğru 19.30 Spor Aktü- el 20.00 Haberler 21.00 Turızmden Türkiye'ye 60 Mılyar Dolar 22.00 Yabancı Film: Baştan Çı- karma 24.00 Haber Aktıf (0 212 288 51 52). 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.25 Yabancı Film: Üç Baba Üç Oğul 10.55 Yabancı Film: Mafyaya Karşı 12.25 Yabancı Film: Nora 14.05 Yaban- cı Film: llluminata 15.55 Yabancı Film: Kur- nazlar Kızlar 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.30 Kamera Arkası 18.40 Yabancı Film: Yaralı Kurt 20.00 Cine 5 Haber 21.00 Yabancı Film: Ihanet 22.30 Yabancı Film: Gosfort Park 00.45 Fantasy TV (0 212 336 75 15). 11.00 Gönül Bahçesi 13.30 Kum : Saati 16.00 Klipart 18.30 Yerli Film: Dikiz Aynası 20.00 Haber 20.45 Dizi: Bizimkıler 21.45 Çifte Yürek 23.15 Aki Tatilde 00.15 Pes Doğrusu 01.00 Ameri- kan Güreşi 02.00 Yabancı Film: Denizde Ta- kip 03.30Metronom (0 272 256 82 82). a 13.00 Yamashita'ların Altınının Gi- zemi 14.00 Firavun Dosyaları 15.00 Sonsuz Mısır 16.00 Ölümcül Sani- yeler 16.30 Mumya Gösterisi 17.00 Deniz Avcıları 18.00 Yamashita'la- rın Altınının Gizemı 19.00 Ölumcul Saniyeler 20.00 Meslek Sahibi Köpekler 21.00 öldür- meye Programlananlar 22.00 Derinlığin De- dektifleri: Pasifik Mezarlığı 23.00 Macera Bu- rada Başlıyor 23.30 Chachapoya Mumyaları 24.00 Uv Avcıları (0 212 293 00 68). 12.15 Ekran Turizmcinin 13.00 Di- zı: Şöhretın Bedeli 14.00 Siesta 15.10 Dizı: Zoraki Komşular 16.00 Söz Turizmcinin 17.00 Kültür Mi- rasımız 17.55 Dizı: Evden Uzakta 18.25 Ekran Tu- rizmcinin 19.15 Günün Konuğu 19.30 Işte Anı- masyon 20.30 Söz Turizmcinin 21.00 Spor Mec- lıst 22.00 Adventur (0 242 244 03 00) ı 1 10.30 Vural Savaş'la İULUSALKANAL) Başbaşa 11.05 Köy- den-Kentten 12.05 Konuşamadığımız Türkçe 13.30 Bilim Ansik- lopedisı 15.20 Günün Içinden 16.15 Sahne Sanatları 17.15 Halk Anlatılan 18.15 Köyden Kentten 19.00 Yurt Haberleri 19.30 Ankara Gündemi 20.00 Ana Haber 21.00 Görüş 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 47). 11.30 Belgesel: Çin 12.30 Te- »N" le Ganyan 13.00 Haber 13.20 Spor13.30PopCafe15.10Ya- bancı Film: Kahraman Velvet 17.00 Haber 17.10 Dizi: Süper Çocuk 17.40 On Aır 19.00 Kartpostal 19.30 Ana Haber 20.15 Spor Haber- leri 20.30 Yaz Lıgi 21.30 Yabancı Film: Yaz He- yecanı 23.00 Gece Haberleri 00.30 Yabancı Film: Sabah Yıldızı (0 224 331 70 00). 09.00 Inşaat Harıkaları 10.50 | O U M « Buckingham Muhafızlan 11.45 _ Umut Elmasının Laneti 13.35 D- NA: Umut mu Kabus mu? 15.30 Süper Sinek 16.30 Atternatif Tıp 17.00 Vahşi Doğadaki Ve- terinerler 18.00 Keşif Güncesi 19.00 Mamu- tun Toprakları 20.00 Bilinmeyen: Mısır Mum- yalarının Laneti 21.00 Süper Yapılar 22.00 Ro- bo Sapien'ler 23.00 Meksika Depremi 24.00 Savaş Alanı (0 212 330 00 88). 11.20 Yabancı Film: Üç Hakkın Var 13.45 Yabancı Fılm: Gangsterler 14.20 Yabancı Film: 4 Kız Kardeş 15.55 Yabancı Film: Orkest- ra Provası 17.15 Yabancı Film: Yenilmez 18.55 Yabancı Film: Müzığin Büyüsü 20.30 Yabancı Film: Seks Oyunları 22.10 Yabancı Fılm: Son Durak 23.45 Dizı: Sınır Ötesi (0 212 326 00 00). 11.40 Cinnah 1512.20 Eksı Artı 12.40 Tuzu Biberı 12.50 Dün Bugün Yarın 13.00 Aktıf Ekran 13.20 Yaşa- ma Keyfi 15.20 Bilim Güncesi 15.50 CafeTarz 16.20 Z. Raporu 17.00 Aktıf Ekran 17.50 Dün Bugün Yann 18.10 Dünyada Bugun 19.00 Ha- ber 20.00 Ne Var Ne Yok (0 212 449 07 00). 14.00 Büyük Tur 15.00 Tarihin Gizemle- ri: Huzur Çetesi 16.00 T«EHisTonoı«,m Tarihin Peşinde: El Do- rado Attını 17.00 The History Channel özel: Jerry Lewis-Kahkahalar Kralı 19.00 Bilinmeyenler: Vampir Efsane- si 20.00 Teknoloji ve Ulaşım: Büyük Gemıler 21.00 Geçmişin Gizemle- ri22.00 Biography: Hirohito 23.00 Mo- dern Mucizeler 24.00 Çatışma: Savaş Silahlan (0 212 326 00 00). 10.45 Vadeli Işlemler1 1 - 4 5 Sektör Raporu 12-00 Finans Cafe 13.15 şjrket Analizi 14.00 Piya- sa Ekranı 14.45 Ankara Kulisi 15.15 Analiz 16.00Son Baskı 16.45 Platform 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Eğitim: Kampüs 19.00 Dizi: Fraiser 19.30 Di- zi: It's A Mans VVorld 20.00 Dizi: Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: Erkek- ler Kulübü 23.00 Dizi: The Practice 24.00 Yabancı Film: Postacı Kapıyı İki Kere Çalar 02.00 Dizi: Ally Mc Be- al 03.00 Yabancı Film: Erkekler Ku- lübü (0 212 330 01 01) ^8:10 GÜNDEMDIŞİA Yazhkta Gani Müjde Bodrum'da Bülent Ortaçgil ile 20*30 90 DAKİKA Kenon Onuk, Hıncd Uluç, Haşmet Babooğlu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog