Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

11 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA kuJtur@cumhuriyet.com.tr 15 ^^^^y Amsterdam Oud-West Karikatür/Çizgi Roman Festivali 21 Ağustos'ta başlıyor xürk mizahı Hollanda'da Sezen Aksu'dan yeni albüm • Küitür Servisi - Yıllara meydan okuyan Sezen Aksu'nun yeni albümü 'Yaz Bitmeden' DMC etiketiyle 15 Ağustos'ta satışa sunulacak. Haziran ayında single çıkartnayı düşünen sanatçı, aldığı ani karar doğrultusunda bu çalışmayı albüme dönüştürmeye karar verdi. Yeni albüm ıçin klip çekmeyeceğinı söyleyen Aksu. Efes Pılsen sponsorluğunda çıktığı 'yaz konserlen' tumesıyle Ege ve Akdeniz'de hayranlanyla buluşmayı sürdürüyor. Sanatçı bugün Denizli'de, 13 Ağustos Çarşamba günü ise Antalya'da yeni albümünden şarkılar seslendirecek. Antonis Samarakis öldü • Küitür Servisi - Yunanlı yazar Antonis Samarakis, geçırdığı kalp rahatsızhğı sonucu önceki gün 84 yaşında hayata veda etti. Samarakis, 1996 yıhnda îstanbul yerine Izmir'de düzenlenen TÜYAP Kitap Fuan'na konuk yazar olarak davet edilmişti. 1954'te ilk öyküsünün yayımlanmasıyla edebıyat dünyasına gıren Samarakis, 1970'te 'Fay' adlı romanıyla Fransa'da polisiye roman dalında büyük ödüle layık görülmüştü. Önce Nazi işgaline, sonra da Albaylar Cuntası'na direnişiyle tanınan yazann pasaportuna 1967 ile 1974 arasında el konulmuş, 1989'da ise UNICEF'ın lyı niyet elçisı seçılen ılk Yunanlı olmuştu. Son yıllarda Yunan basınının toplumsal ve ulusal konularda 'bir bilen' olarak düzenlı olarak danıştığı Samarakis'in ölümünden sonra açıklama yapan Yunanistan hükümeti sözcüsü Hıristos Protopapas, "Yunanistan, ahlaki anlayışı ve ilerici görüşlenyle kuşaklara esin kaynağı olmuş en önemli aydınlanndan birinin yasını hıtuyor" ifadesini kullandı. Kapahçarşfdan ses manzaralan • Küitür Servisi - Uzun zamandır sürdürdüğü elektronik müzik çalışmalannı çeşıtli projelerde duyuran, festival etkınlikleri çerçevesinde performanslar sunan genç müzısyen Erdem Helvacıoğlu, ilk albüm çalışması olan "A Walk Through The Bazaar"ı Amenka'da yayımladı. Chicago kökenli Locust Musıc etiketiyle yayımlanan albümde, albümün adını taşıyan ve Kapalıçarşı'nın esnaf naralannı, hamalların türkülerini, çeşitli konuşmalan ve uğultu, gürültüleri ıçeren 16 dakikalık parçarun yanında, aym parçanın 14 dakikalık bir remiks versiyonu var. Başındaki ve ellerindekı mikrofonu ve kayıt cihazıyla Kapalıçarşı'yı boydan boya gezerek kayıt yapan Helvacıoğlu nun amacı Türkiye'de albümünü lisanslamak. Çocuklar üzerme îki yeni kitap • Küitür Servisi - Boyner Yayınlan, çocuk gelişımı ve eğitimi üzerine ıkı yeni kitap yayımladı. Anne babalar için bırer kılavuz niteliğı taşıyan 'Modern Ailelere Bilgece Öğütler' ve 'Başanlı Çocuk' adlı kıtaplar Beymen ve Çarşı mağazalannın yanı sıra tüm kitabevlerinde satışa sunuldu. Willıam Martin'in yazdığı 'Modern Ailelere Bilgece Öğütler' çocuk yetiştırmek, çocuklara doyumlu olmayı öğretmek. bilge anne baba olmak gibi sırlann anahtannı venyor. Evrensel bir bakış açısıyla sorunlara nasıl yaklaşılabileceğini gösteren kitap, anne babalara çocuklarına bambaşka bir gözle bakmalannı ve onlar sayesinde kendilerini keşfetmelerini öğretiyor. Dr. Wüliam Sears ve Martha Sears tarafindan yazılan 'Başanlı Çocuk'ta ise başanlı bir yaşama hazırlanmalan için ailelerin çocuklarına nasıl yardımcı olabilecekleri, öneri ve ipuçlan veriliyor. Rob Steiner'dan komedi • Küitür Servisi - Rob Steinerın yönettiği 'Alex ve Emma' adlı film 12 Eylül'de gösterime girecek. Romantik komedi türündeki 'Alex ve Emma'da Kate Hudson, Luke Wilson ve Sophie Marceau başrolleri paylaşıyor. Filmde, Kübalı tefecilere borcunu ödeyebilmek için yazdığı kitabı bitirmek zorunda olan sorunlu bir yazann yaşadıklan anlatılıyor. Küitür Servisi - Amsterdam Oud-West Beledıyesı'nce düzenle- nen Oud-West Karikatür/Çizgi Roman Festivali'nın açıhşı 21 Ağustos'ta Amsterdam Oud-West Belediyesı'nde yapılacak. Ana teması 'Türk Karikatürü ve Günümüz Türk Mizahı' ola- rak belırlenen festıvalde, 'Guido van Driel&Çizgi Romanda Ams- terdam', 'Körfez Savaşı Karika- türleri', 'Lonelycam' (Nils Müh- lenbruch) ve 'Türk Karikatür / Çizgi Roman Sergisi' adlı sergıler izlenebılecek. Oud-West Kanka- tür/Çızgı Roman Festivali kapsa- mında Türkıye'den gelen çızer ko- nuklarla 'karikatür ve mizah' üze- nne bır söyleşı de gerçekleştınle- cek. 23 Ağustos'ta Wenslauerstra- at'dakı Bellamy Semt Müzesi'nde açılacak olan, uluslararası alanda başanlara ımza atmış Türk ve Hol- landalı kankatür sanatçılannın or- tak bır sergısı de üç hafta ızlenımde kalacak. 'Günümüz Türk Mizahı' Erdinç Utku (Cumhunyet Gaze- tesı), Metin Üstündağ (Penguen Mızah Dergısı), Bahadır Baruter (Lombak), Hatice Meryem (Hay- van), Mine Söğüt (Hayvan), Ya- kup Karahan (Vreemd Mızah Dergısı) ve üfuk Uyanık'ın konuş- macı olarak katılacağı 'Günümüz Türk Mizahı' konulu söyleşı ise 23 Ağustos günü saat 14.00'te Bel- lamy Semt Müzesi'nde izlenebıle- cek. Söyleşıye katılan yazar ve çı- zerler, söyleşı öncesı ve sonrasında kıtaplannı ımzalayacaklar Etkınlığın gıderlen Hollanda'da bırçok küitür ve sanat çalışmalan- na desteğiyle tanınan Phenıx Vakfı tarafindan karşılanıyor. 'Çizgit - Türk Kökenli Karika- tür ve Çizgi Roman Sergisi' ve Türkiye'den gelen çizer konuklarla birlikte gerçekleştırilecek bir söyle- şi de festival kapsamında, Hollan- da'da, Türk ve Hollandalı çizerlenn na teması 'Türk Karikatürü ve Günümüz Türk Mizahı' olarak belirlenen festivalde Türk ve Hollandalı karikatür sanatçılannın yapıtlannın yer alacağı sergilerin yanı sıra söyleşiler, çizgi roman panayın, çocuklar için atölyeler, çizgi film gösterileri ve karikatür yanşması da yapılacak. birlikte çıkardığı Vreemd (Tuhaf) adlı mızah dergısının genel yayın yönetmenı Yakup Karahan ın eş- güdümunde yapılacak 'Çızgıt - Türk Kökenli Çızgı Ro- man Sergisi 'nde şu bölümler yer alacak: 1- Peter de Wit, Albo Helm, Margreet de Heer, AIex Turk, Djanko, Yakup Karahan, Attila Kanbir (Hollanda), Gürcan Gür- sel (Belçıka), Erdoğan Karayel (Almanya) ve Ufuk Uyanık (lngıl- tere) gıbı kankatünstlenn özgün çalışmalannın yer aldığı Vreemd Mizah Dergisi Sergisi. 2- Eskı Gırgır dergısı onjınalle- n ve halen Gırgır, Leman, Lom- bak ve Penguen'e çızen kankatü- nstlenn kankatür, kitap ve dergı sergısı. 3- 20. yüzyıhn başında De Gro- ene Amsterdammer vb. Hollanda yayın organlannda yayımlanan (Gnffıoen koleksıyonundan derle- nen) Türkıye hakkındakı sıyası ka- nkarürler sergısı. Serginın yukandaki ılk ıkı bölü- münde; Turhan Selçuk, Semih Balcıoğlu, Oğuz Aral, Ergün Gündüz, tlban Ertem. Bülent Arabacıoğlu, Bahadır Baruter, Er- doğan Karayel, Latif Demirci, Ke- mal Aratan, Yakup Karahan. Djanko, Metın Üstündağ, Emrah Ablak, Peter de Wit, Andaç Gür- soy, Doğan Güneş, Şevket Yalaz, Margreet de Heer, Ahmet Kes- kin, Serhat Gürpınar, Attila Kan- bır, Ufuk Uyanık, Albo Helm, Bü- lent Üstün, Selçuk Erdem, Özden Ögrük, Ramize Erer, Eda Oral, Gürcan Gürsel ve Alex Turk gıbı uluslararası alanda tanınmış ve önemli başanlara ımza atmış Türk ve Hollandalı kankatür sanatçılan- nın yapıtlan yer alıyor. çocuklar unutulmadı Oud-West Kankatür/Çizgi Ro- man Festivali'nde aynca 50 tezgâ- hın yer alacağı bır çızgı roman pa- zan düzenlenecek. Çızgıyle ilgilı müzısyenlerin sahneye çıkacağı bir podyumun da yer aldığı festıvalde çocuklar da unutulmamış. Çocuklar için çızgı atölyesı, çızgı film göste- nlen, kankatür yanşması vb. etkin- lıkler düzenlenecek. Aynca Hollan- da'da yaşayan çızer Yakup Karahan ılk ve ortaokul düzeyındekı öğren- cilere kankatür derslen verecek. Festival kıtapçığında, Yakup Ka- rahan ve Joost Pollman tarafindan Hollandaca olarak kaleme ahnan ve ansiklopedik bılgiler ıçeren 'Geç- mişten Günümüze Türk Karika- türü' başlıklı bır bölüm de yer alı- yor. (Aynntıh bılgı ıçın: 00 31614 59 81 59 / karahan(dwanadoo. nl) ArifSağ ile Lübnanlı sanatçı Marcel Khalife yedi kentte konser verecek G eleneksel müziğimizin büyük ustalanndan Arif Sağ ile Ortadoğu'nun dünyaca tanınmış müzisyenlerinden Marcel Khalife'nin 'Kültürler Buluşması' başlığıyla ülkemizde vereceğı konserlerde. iki sanatçıya Arap müziğinin bir başka ünlü sesi Oumeima El Khalil eşlik edecek. Utla bağlamanın buluşmasıKüitür Servisi - Arap müzığının önemli ustalanndan Lübnan asıllı müzısyen Marcel Khalife, ağustos ayının ikincı yansında ülke- mizde geleneksel müziğimizin büyük ustala- nndan Arif Sağ'Ia birlikte, "Kültürler Buluşması" başlığıyla bir dızı konser vere- cek. Konserlerde. ıkı müzısyene Arap müzi- ğinin bu- başka ünlü sesi, Oumeima El Kha- lil eşlık edecek. Ortadoğu'nun dünyaca tanınmış müzisyen- lerinden biri olan Marcel Khalife, yalnızca şarkıcı ve udı olarak değıl, aynı zamanda bes- tecı olarak da bılinıyor. Lübnan'da Hınstıyan asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya ge- len ve şarkılan tüm Arap dünyasında dılden dıle dolaşan Marcel Khalife'nin en ünlü bes- telen arasında, Fıhstınlı ozan Mahmud Der- viş'in yapıtlan \e Fılıstin halkınuı mücade- lesını sımgeleyen "Asfur" adlı şarkı da yer alıyor Khalife, Arap müziğinin bir diğer ünlü Hı- nstıyan şarkıcısı Feiruz gıbi, Arap dünyasın- da banş ve hoşgörünün simge isimlerinden bin olarak kabul edilıyor. Ülkemizde de, ay- duı çe\Telenn yakından tanıdığı Khalife, Tür- kıye'de gerçekleştıreceğı konser dızisınde, Arif Sağ'Ia yapacağı bır ortak çalışmanın ar- duıdan çıkacak. Bır, ut-bağlama dıyaloğu bı- çımınde gerçekleşecek olan konser, ıkı kül- türün ortak yanlannı vurgulayarak banş me- sajlan verecek. Sesi ve bağlamasıyla müziğimizin en bü- yük ustalanndan bın olan Anf Sağ, daha ön- ce de farklı kültürlerden müzisyenlerle buluş- muştu. Sağ uluslararası müzık dünyasında seslendırdığı otantık parçalarla olduğu kadar, Tomatıto ve çeşitli tspanyol fiamenko grup- lanyla yaptığı ortak çalışmalar \e yurtdışın- da senfonı orkestralanyla birlikte \ erdığı kon- serlerle tanınıyor Son yıllarda Pans'te yaşayan Marcel Kha- life de, tıpkı Arif Sağ gıbi, dünya müzığmın ünlü isimlenyle "buluşmalar" gerçekleştır- miş bir usta. Anf Sağ gıbı o da vokal yetene- ğinin yanı su~a, enstrümanına hâkımıyeti ve geleneksel müziğını -klasık ılkelerini koruya- rak- modernize etme yönündekı çalışmala- nyla tanınıyor Anf Sağ - Marcel Khalife ılk konserlerini 20 Ağustos akşamı İzmıt fuar alamnda vere- cek. Kulsan Vakfı ışbırlığı ile PPR'nm düzen- ledığı turne çerçevesinde, 21 Ağustos'ta An- talya, 23 Ağustos'ta Datça, 26 Ağustos'ta An- kara, 30 Ağustos'ta Gazıantep, 31 Ağustos'ta Antakya kentlennde konserler verilecek. îs- tanbul konsen ise 28 Ağustos'ta Cemıl To- puzlu Açıkhava Sahnesfnde gerçekleştınle- cek. İstanbul \e Ankara bıletlen Bıletıx satış noktalannda \ e ınternette satışa sunuldu. (Bilgı ıçın 0532 277 74 38) ALT1N PORTAKAL KISA FİLM VİDEOYARIŞMASI Finalîsder belli oldu Küitür Servisi - 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleşecek '9. Uluslararası Altın Portakal Kısa Film-Video Yanşması'nın finahstlen belli oldu. Dramatık dalda 10 film, deneysel ve belgesel dallarında dörder film yanşma fılmı olarak seçılirken; yanşmaya canlandınna dalmda başvuran 7 kısa filmden finale kalan ohnadı. Türkiye'den 7 film yarışacak Dramatik dalda Altın Portakal için yanşacak 10 filmden 3'ü Ispanya'dan seçılu-ken, Almanya'dan 2, Türİcıye, Macanstan, îngiltere, Avustralya ve Litvanya'dan 1 'er film finale kaldı. Deneysel dalda yanşma filmi seçilen 4 yapıttan 2'si Türkiye yapuııı, dığerleri Macanstan ve Belçika yapunı. Belgesel dalında büyük jüri tarafindan değerlendınlecek 4 film ise Türkiye'den. 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştinlecek olan yanşmaya ülkemızden 147 fibn başvunırken, toplam 7 film finale kalmayı başardı. Yanşmaya 4 filmle katılan îspanya'nın 3 filmi finale kalırken; 7'şer filmle başvuran Macanstan ve Almanya'nın ikişer filmi yanşma filmi seçildi. Ön elemede 3 filmi bulunan Belçika'nın, ikişer fihni yer alan Îngiltere ve Avustralya'nın ve 1 filmi bulunan Litvanya'nın ise birer filmleri Altın Portakal için yanşacak. 9. Altın Portakal Uluslararası Kısa Fılm-Video Yanşması"nda, yanşma dışı gösterilecek kısa filmler de ön jün tarafindan belirlendi. Buna göre dramatik dalda Türkiye'den 6, Macanstan, Yugoslavya, Almanya ve Fransa'dan birer film ohnak üzere toplam 10 fihn izleyiciyle buluşacak. Deneysel dalda Türkiye'den 3 fibn, Yugoslavya'dan 1 film yanşma dışı gösterilirken, belgesel dalmda Türkiye'den 4, Macanstan'dan 1 film sınemaseverlere sunulacak. Canlandırma dalmda Türkiye ve Yugoslavya'dan birer fibn yanşma dışı sunulacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog