Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

11 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabıa cumhuriyet.com.tr 11 Amerikalı asker sıcaktan öldü • BAĞDAT (AA)- Bağdat'ın guneyındekı bır konv oyda bulunan bır ABD askennın 50 dereceyı aşan sıcağa dayanamayarak hayatını kaybettıgı bıldınldı Asken sozcu Anthony Reınoso, Bağdat'ın 180 km guneyuıdekı Dıvanıye'nın kuzey bolgesınde bır asken konvoyda gorevlı askenn dun aşın sıcak nedenıyle olduğunu belırttı ABDIisubay Müslüman oldu • BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkentı Bağdat'ta gorevlı bır Amenkan subayı Musluman oldu Ez Zaman gazetesı, adının açıklanmasını ıstemeyen subayın Bağdat'ın tıp sıtesınde bulunan koruma bırlığıne mensup olduğunu, aynı sıtede çalışan bır Iraklı kadınla evlendığını yazdı îkı ay once de bır Amenkan askennın Islam dınını seçtığını behrten gazete, bır Amenkalı kadın askenn de bırlığınde tercuman olarak çalışan bır Iraklı ıle evlendığını kaydettı Tateban: SaJArılar artacak • İSLAMABAD (AA) - Afganıstan'dakı devnk Taleban harekeh, ulkenın kuzeyınde genlla saldınlannı arttırma karan aldı Taleban sozcusu Muhammed Emın, bazı kuzey bolgelennde ABD desteklı hukumet guçlenne son haftalarda saldınlar duzenledıklennı belırttı Emın, "saldınlann Afganıstan'ın tum kuzeyıne yayılacağını" kaydettı Lübnan cephesi ısınıyorHizbullah'ın İsrail'e saldınlannı arttırmasıyla bölgede gerilim yeniden yükseldi. Örgütün İsrail'in kuzeyine yönelik saldınsmda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı, İsrail de misillemede bulundu Dış Haberler Servisi- Hızbul- lah orgutunun dun de tsraü'e saldın duzenlemesıyle Lubnan cephesi hareketlendı Uç gundur yeniden israil'e karşı eyleme geçen Hizbullah'ın dun Guney Lubnan'dan Israıl'ın kuzey sınınndakı Şlomı koyu- ne ateş açması sonucu 1 Israıl- lı oldu, 5 kışı de yaralandı ts- raıl de dun akşamustu Guney Lubnan'ı \r urarak misillemede bulundu Lubnan polısı, ıkı Is- raıl savaş uçağının Lubnan'ın guneyuıdekı Tayr Harfa koyun- dekı tepelere ıkı fûze attığını bıldırdı Hızbullah orgutu, Lubnan ha- va sahasında uçan Israıl jetlen- ne uçaksa\ar ateşı açtığını bıl- dınrken Israıl, orgutun toprak- lannı top mermılenyle vurduğu- nu one surdu Israıl oncekı gun Hızbullah saldınlannın yeniden başlama- sı uzenne Sunye v e Lubnan'dan orgute desteğı kesmelen uyan- smdabulunmuştu Israıl, BM'yı Hızbullah konusunda acıl top- lantıya çağırmayı da duşunu- yor Hukumet sozcusu AviPaz- ner. "Bu saldın açıkça Hizbul- lah'ın kışkırtmasıdır, İsrail bu- nakayıtsızkalamaz"dedı Isra- ıl ın, BM nın 425 sayılı karan uyannca Mayıs 2OOO'de Guney Lubnan'dan tum bırlıklennı çek- tığuu hatırlatan sozcu, Sunye ve Lubnan aatfen, "Mevcutdu- rumdan Hızbullah ve destekçi- lerini sorumlu tutınoruz" dedı Hızbullah ıse Israıl ışgalı al- tındakı tartışmalı Şebaa Çıflık- len bolgesıne saldınlar duzen- lemeyı ve Lubnan hava sahası- nı ıhlal eden tsraıl uçaklanna ateş açmayı surdureceğını bıldır- dı Lubnan'da etkuılık gosteren Dürziler öfkeli tsrail'de Durzi azuıhk, hukumetin yerel yonetımlerde \apmayı duşunduğu değişikliğı protesto ermek ıçin, Kudus'tekı Başbakaniık konutu onunde protesto gostensı \aptı. Yenı duzenlemeıun verel kamu sektorunde kısmfjlara neden olacağmı savunan Durzilerle pohs arasuıda çıkan çanşmada 14 pohs yaralandı. 20'den fazla gostencı gozaltına alındı. (Fotoğraf AP) orgut sık sık Israıl uçaklanna ateş açıyor Son gunlerde bolge- de genlımın tırmandığına dık- kat çekılıyor tsraıl bırlıklennm Lubnan ın guneyınden 3 yıl on- ce çekılmesınden bu yana Isra- ıl'de ılk kez bır kışı Hızbullah ate- şı sonucu oldu Ote yandan, Israıl Dışışlen Bakaru Silvan Şatom, guvenlık duvan ınşaatını surdureceklen- nı sovledı 6 kisi öldü ABD askerleri Irak'tahalka ateşaçü Taylor, Kiss FM'den veda etti Dış Haberler Servisi - Yıllardır ıç sav a- şın pençesındekı Lıberya'run De\ let Baş- kanı Charles Tayior, bugun ıktıdannı bı- rakıyor Dun Kıss FM radyosundan hal- ka veda konuşması yapan Taylor'ın go- revı bugun De\ let Başkan Yardımcısı Mo- ses Blah'a devTettıkten kısa sure sonra Nıjerya'ya surgune gıtmesı beklemyor Taylor'm yardımcısı Blah, Başkan'ın soz verdığı gıbı bugun ıktıdan kendısıne de\ - redeceğını v e Nıjerya'ya surgune gıdece- ğını soyledı Halkuı yanı sıra askerlerle ısyancılar da artık ulkeye banş gelmesı ıçuı dua edıyor Dun ulkedekı kılıselerde kıt- lesel banş ayınlen duzenlendı 1980'ler- den ben ıç savaşın neredeyse kesuıüsız sur- duğu Lıberya'da bugune kadar 200 bın kı- şı yaşamım yıtırdı Geçen hazıranda, ısyancı Lıberya Ba- nş ve Demokrası orgutunun başkent Mon- rovıa'yı kuşatmasıyla savaş ıyıce kızışmış, 2 bıne yakuı kışı olmuş, BM, ABD'ye ba- nş gucu gondermesı çağnsı yapmıştı ABD ıse asker gondermek ıçın kendısı de eskı bır ısyancı olan ve savaş suçlan ış- lemekle suçlanan Taylor'ın ıstıfa edıp surgune gıtmesını şart koşmuştu Batı Afhka ulkelennm baskısıvla surgunu ka- bul eden Taylor, karşılığında hakkındakı suçlamalann duşuruünesını ıstemıştı BAĞDAT (AA) - Bağdat ın kuzeyındekı bır patlamayı bom- balı saldın sanan Amenkan as- kerleruıuı, gece sokağa çıkma vasağından once evuıe ulaşma- ya çalışanlara açtığı ateş sonu- cu 6 Iraklı hav atını yıtırdı Assocıated Press (AP) ajan- sının habenne gore cumaakşa- mı Bağdat ın kuzeyuıdekı Sı- leykı bolgesınde bu trafoda me> - dana gelen patlamayı bombalı saldın sanan Amenkan askerle- n alanna geçtı Askerler soka- ğa çıkma yasağından once e\ ı- ne gıtmeye çahşan Iraklılara ateş açtı Olaydakocasınıve4çocu- ğundan 3 unu kaybeden 36 ya- şındakı Enver Kavaz. askerlere "Biz bir aileyiz, ateş etmeyüT dıye bağırdıklannı, ancak as- kerlenn onlan dınlemedığını soyledı Haberde, zırhlı araçlann ya- nında duran askerlenn, aılenın arabasına ateş açtığı belırtıldı Kavaz aılesırun arabasuıa ateş açılan yerden bırkaç blok otede de yıne e\ıne gıtmekte olan 19 yaşındakı Seyfi AB ıle avnı yer- de 31 yaşındakı 4B Setaıan'ın kontrol noktasını fark etmedık- len ıçuı açılan ateş sonucu ol- duruldukJen belutıldı ZARA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2000 20 Davacı Orman Genel Mudurluğu tarafından davaltlar Cavıt Çakmak Amıl Yıldı- nm ve mırasçılan aleyhıne mahkemertuze açılan tapu ıptalı ve tescıl da\asının vapı- lan açık dumşması sırasında \enlen ara karan gereğınce Dahılı da\alı Emıne Yıldınm tum aramalara rağmen bulunamamış ve mahkeme- mızden duruşma ıçın çıkartılan davetıyeler kendılenne teblığ edılememış olduğun- dan 7201 savılı Teblıgat Kanunu'nun 29 maddesı gereğınce dahılı davalı Emıne Yıldı- nm'a ılanen teblıgat yapılmasına karar venldığınden adı geçenın 12 09 2003 tanhın- de mahkememızde yapılacak duruşmada hazır bulunmalan ıçın bu ılanın kendılenne ılan tanhınde teblığ edılmış sayılacağı ılan olunur Basın 33710 GAYRİMENKÜLÜN AÇIK ARTTRMA İLANI TC BORNOVA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosvaNo 2000 3859 Tahmat Satılmasına kara venlen gavnınenkulun cmsı kıvmetı adedı ev safi Izmır ılı Bornova Ergene (Ataturk) Mahallesı 718 sokak No 3 adresınde olup, Ta- pununAda 3110 Parsel 10 Cılt 55 Savfa 5394'te kavıtlıdır Tapu kavdında arsa hahhazırda uç katlı kargır ev vasfında bulunan taşınmazın arsa vuzolçumu 320 m2 den ıbarettır Halıhazırda parsel uzennde altında bodrumu olan Zenun+1 kat+Natamam 2 kattan ıbaret betonarme bına bulunmaktadır Zemın Kat Gınşte solda verler karo cephe demır doğrama duvarlan nonnal bada- nalı tek oda sağda 2 oda, mutfak, banyo VVC'den ıbaret verler karo taş, duvarlar nor- mal badanah ıç kapılar ahşap dışa bakan pencereler demır doğrama olan bolum 1 Kat 2 stnıf tnşaat tarzında taknben 98 m2 kullanım alanlı, tum ıslak zemınler kalebodur odalar karo duvarlar nonnal badanah kısmen tavanlar kartonpıyer, ıç ka- pılar cılalı ahşap dışa bakan pencereler ahşap doğrama vağlıbovalı olup daıre 3 oda, salon, antre mutfak, banyo WC'den ıbarettır 2 Kat Henuz ınşaat halınde bulunan bolum, 3 oda salon antre mutfak banyo, VVC den muteşekkıl olup natamam durumdadır Bu bolumde yerler beton du\arlann ınce sıvası vapılmış kapı ve pencerelenn kasası takılmış elektnk ve su tesısatlan do- şenmış 98 m2 kullanım alanlı bır bolumdur Bınanın bahçe duzenlemesı vapılmış çevresıne ıate duvarlan çevnlmıştır Bına uç cephelı olup dışı kaleterasıt sıvadır Yukandakı vasıflan olan taşınmazın bulunduğu mevku, ımar dununu, yuz olçumu, ınşa tarzı nazara alındığında arsa ve uzenndekı bına ıle bırlıkte 70 000 000 000 -TL degenndedır Satış şartlan: 1- Satış 22 09 2003 gunu saat 14 00'den 14 10'a kadar Bornova 2 lc- ra Mudurlugunde açık arttınna suretıvle yapılacak Bu arttırmada tahmın edılen kıy- metın vuzde 75 ını ve ruçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraf- lannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıyla 02 10 2003 gunu aynı yerde avnı saatte ıkıncı arttırma- ya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gavnmenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kahnak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının yuzde 40 ını bulması ve satış ısteyenın alacagına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla ohnası ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflan- nı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Arttırmava ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıymetın yuzde 20 sı nıspetınde pev akçesı veva bu mıktar kadar mıllı bır bankamn temuıat mektubunu vermelen la- zımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl ven- lebılu- Satış bedelı uzennden KDV ıhale damga pulu bedelı tapu altm harcı, tahlıye masraflan alıcıva aıttır Aynından doğan vergıler ve tellalıye resmı ıhale bedelınden odenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gavnmenkul uzenndekı hakJan- nı hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanağı belgelen ıle on beş gûn ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt ohna- dıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- thaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatınnamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve avnca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacak- lardır thale farkı ve temerrut faızı avnca hukme hacet kaknaksızm daıremızce tahsıl olunacak bu fark varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayıla- caklan, başkaca bılgı almak ıstevenlenn 2000 3859 sayılı dosva numarasıyla mudur- luğumuze başvurmalan ılan olunur 30 07 2003 (*) llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 38845 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2003 133 Davacı Tedaş Genel Mudurluğu vekılı tarafından davalı Saıt oğlu Omer Kol alevhıne açılan kamulaştır- ma bedelının tespıtı ve taşınmazın ıdare adına tapuva tescılı davasmda Kamulaştırma Kanununun 4650 SKla değışık 10 ve 19 maddesı uvannca tensıben venlen ara karan ge- reğınce Trabzon ılı Surmene ılçesı Fındıcak köyunde kam ve sınırlan doğusu sahıbı senet batısı vol kuzevı Ah- met oğlu Mustafa Kol gunevı Osman oğlu iKas Kol olan ve Saıt oğlu Omer Kolun zılvedı ve malıkı bulun- duğu. 4895 64 m2 yuzolçumundekı taşınmazın hat al- tına ısabet eden 1019 24 m2'lık kısmının 713 468 000 -TL bedel ıle ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Mudurluğu lehıne kamulaştırıldığı bu nedenle hat altına ısabet eden belırtılen kamulaşttrma bedelı ıle ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Mudurluğu adına ta- puya tescılı ıçın ışbu davanın mahkememızde açıldığı yapılacak yargılama sonunda belırlenecek kamulaştı- ram bedelının 4650 SKnun gereğınce ılgılıler adına mahkemece belırlenecek Surmene Zıraat Bankası şu- besıne vatınlmasuıa ve bedelın vatınlması ıle taşınma- zın ıdare adma tescılıne karar venleceğı konuva ve ta- şınmaz malın değenne ılışkın tum savunma ve delılle- nn ılan tanhınden ıtıbaren 10 gun ıçmde mahkemeve vazılı olarak bıldırmelen gerektığı hak sahıplennın son ılan tanhınden ıtıbaren bır av ıçınde ıtıraz etme- dıklen takdırde kamulaştınna bedelının zıryede ode- neceğı hususu. Kamulaştırma Kanunu nun 4650 SK la değışık 10 ve 19 maddesı uvannca ılanen tebhğ olu- nur Basın 36229 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2003 13^ Davacı Tedaş Genel Mudurluğu vekılı tarafından da\alı Saıt oğlu Omer Kol alevhıne açılan Kamulaştır- ma bedelının tesbıtı ve taşınmazın ıdare adına tapuva tescılı davasında Kamulaştırma Kanunu nun 4650 SK la değışık 10 ve 19 maddesı uyannca tensıben venlen ara karan ge- reğınce Trabzon ılı Surmene ılçesı Fındıcak kovunde kaın ve sınırlan doğusu dere, batısı vol kuzevı Necatı eşı Fatma Kol guneyı Ahmet oglu Mustafa kol olan ve Saıt oğlu Omer Kolun zıhedı ve malıkı bulunduğu 2855 05 m2 vuzolçumundekı taşınmazın hat altına ısa- bet eden 1876 70 m2 lık kısmının 1 126 020 000 -TL bedel ıle ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Mudurluğu lehıne kamulaştırıldığı bu nedenle hat altına ısabet eden belırtılen kamulaştırma bedelı ıle ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Mudurluğu adına tapuva tescılı ıçın ışbu davanın mahkememızde açıldığı vapılacak yargılama sonunda belırlenecek kamulaştıram bedelı- nın 4650 SK'nun gereğınce ılgılıler adma mahkemece belırlenecek Surmene Zıraat Bankası şubesıne vatınl- masuıa \e bedelın yatınlması ıle taşınmazın ıdare adı- na tescılıne karar venleceğı konuya ve taşınmaz malın değenne ılışkın tum savunma ve delıllenn ılan tanhın- den ıtıbaren 10 gun ıçınde mahkemeve yazılı olarak bıldırmelen gerektığı hak sahıplennın son ılan tan- hınden ıtıbaren bır av ıçmde ıtıraz etmedıklen takdır- de kamulaştınna bedeluıın zılyede odeneceğı hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 SKla değışık 10 ve 19 maddesı uvannca ılanen teblıg olunur Basın 3623 f SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2003 131 Davacı Tedaş Genel Mudurluğu vekılı tarafından davalı Osman oğlu Alı Kol alevhıne açılan kamulaş- tırma bedelının tespıtı ve taşınmazın ıdare adına tapu- va tescılı davasmda Kamulaştınna Kanunu nun 4650 SK la değışık 10 ve 19 maddesı uvannca tensıben venlen ara karan ge- reğınce Trabzon ılı Surmene ılçesı Fındıcak koyunde kaın ve sınırlan doğusu sahıbı senet batısı sahıbı senet ku- zevı Osman oğlu İKas Kol gunevı Mustafa oğlu Ah- met Kol olan ve Osman oğlu Alı Kolun zıhedı ve malıkı bulunduğu 4837 91 m2 vuzolçumundekı taşın- mazın hat altına ısabet eden 1494 89 m2 lık kısmmın 896 934 000 -TL bedel ıle ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Mudurluğu lehıne kamulaştınldığı bu nedenle hat altına ısabet eden belırtılen kamulaştınna bedelı ıle ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Mudurluğu adma ta- puva tescılı ıçın ışbu davanın mahkememızde açıldığı yapılacak yargılama sonunda belırlenecek kamulaştı- ram bedelının 4650 SK nun gereğınce ılgılıler adına mahkemece belırlenecek Surmene Zıraat Bankası şu- besıne >atınlmasına ve bedelın vatınlması ıle taşınma- zuı ıdare adma tescılıne karar venleceğı konuva ve ta- şınmaz malın değenne ılışkın tum savTjnma ve delılle- nn ılan tanhınden ıtıbaren 10 gun ıçınde mahkemeve vazılı olarak bıldırmelerı gerektığı hak sahıplennın son ılan tanhuıden ıtıbaren bır av ıçınde ıtıraz etme- dıklen takdırde, kamulaştırma bedelının zıhede ode- neceğı hususu, Kamulaştırma Kanunu'nun 46^0 SKla değışık 10 ve 19 maddesı uvannca ılanen teblığ olu- nur Basın 36227 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2003 134 Davacı Tedaş Genel Mudurluğu vekılı tarafından davalı Ahmet oğlu Mustafa Kol alevhıne açılan ka- mulaştırma bedelının tespıtı ve taşınmazın ıdare adına tapuva tescılı davasmda Kamulaştınna Kanununun 4650 SKla değışık 10 ve 19 maddesı uyannca tensıben venlen ara karan ge- reğınce Trabzon ılı Surmene ılçesı Fındıcak kovunde kam ve sımrlan doğusu sahıbı senet batısı \ol kuzevı Saıt oğlu Omer Kol gunevı Saıt oğlu Omer Kol olan ve Ahmet oğlu Mustafa Kolun zılvedı ve malıkı bulun- duğu 3399 64 m2 vuzolçumundekı taşınmazın hat al- tına ısabet eden 886 00 m2 lık kısmının 620 200 000 - TL bedel ıle ırtıfak hakkı olarak, 21 78 m2 lık kısmı dırek verı olarak mulkıvet kamulaştınlması ıçın 174 240 000 -TL bedelle olmak uzere toplam 794 440 000 -TL bedelle Tedaş Genel Mudurluğu lehıne ka- mulaştınldığı bu nedenle hat altma ısabet eden belırtı- len kamulaştırma bedelı ıle ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Mudurluğu adma tapuva tescılı ıçın ışbu dava- nın mahkememızde açıldığı yapılacak vargılama so- nunda belırlenecek kamulaştıram bedelının 4650 SK nun gereğınce ılgılıler adına mahkemece belırlene- cek Surmene Zıraat Bankası şubesıne vatınlmasına ve bedelın vatınlması ıle taşınmazın ıdare adına tescılıne karar venleceğı konuva ve taşınmaz malın değenne ılışkın tum savunma ve delıllenn ılan tanhınden ıtıba- ren 10 gun ıçınde mahkemeye vazılı olarak bıldırmele- n gerektığı hak sahıplennın son ılan tanhınden ıtıba- ren bır av ıçmde ıtıraz etmedıklen takdırde kamulaş- tırma bedelının zılvede odeneceğı hususu, Kamulaştır- ma Kanununun 4650 SKla değışık 10 ve 19 maddesı uyannca ılanen teblığ olunur Basın 36230 BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Esas Mesele Sakallarda... Amenka'nın ve Ingıltere'nın Irak'ı ışgalı Turkı- ye'ye, bolge ulkelenne ve dunyaya buyuk bır be- del yukledı Okkanın altına Turkıye, Iran ve Arap- lar, Batı tarafından ıtıldı Turkıye'ye (ve bolgeye) yaratılan yenı faturayı kabaca gormeye çalışalım 1) Kerkuk-iskenderun boru hattı, ABD ve Ingıl- tere'nın Turkıye'ye karşı kullanacağı bır baskı ara- cı halıne geldı Bır oyalama taktığı olarak bır sure konuşulup sonra da çurumeye terk edılecektır 2) Bakû-Ceyhan boru hattı ıle zaten 1990'ların başından ıtıbaren, atletızmdekı kızıştırıcı tavşan (rabıt) gıbı kullanılan bır ortuıdı Oda artık yok Ba- kû nun da Kerkuk boru hattının da devre dışı bıra- kılması, "Turkıye'nın devre dışı bırakılması" so- nucu ABD (ve Batı) soğuk savaş sonrasında Tur- kıye'yı devre dışı bırakmaya karar verdıler zaten Avrupa Bırlığı nde oyalandığımız gıbı 3) Turkıye ve bolge ulkelen arasındakı ışbıriığı ola- nakları da ABD velngıltere tarafından sabote edı- lebılecek Çunku onlar bolgeyı ıstedıklen gıbı, kendı çıkar- ları doğrultusunda yonetmek ıçın buna karşı çıkı- yorlar Emperyalızmın ve kapıtalızmın temel kura- lı Mustafa Kemal bu kuralı bozarak Bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanrnadı mı? 4) Irak'ın ışgalı ıle ABD ıçın Turkıye'nın stratejık onemı de ortadan kalktı Zaten hıç olmayan "stra- tejık ortaklık" bıçımsel olarak da sona erdı Irak'ın ışgalı sırasında ve sonrasında ABD'nın Tur- kıye'ye karşı duşmanca tutumu goz onune alınır- saTurkıye'nın, bır"sfratey//corta/("olmasabıle, bır "stratejık tehdıt" olarak değerlendınldığı duşunu- lebılır 5) Iran'a, Araplara ve Turkıye'ye karşı ABD ve In- gıltere'nın şemsıyesı altında Israıl-Kurt-Enmenı hat- tı kurulmakta olduğu gerçeğı, bolgeye yuklenen en buyuk emperyalıst faturadır Ancak bu fatura uzun vadede, bır "bumerang" gıbı, bedelı kat kat genışlemış olarak Batı'ya gen donme nsklennı de berabennde taşımaktadır Ingiltere'ye madatya! Ingıltere hem ABD'nın stratejık ortağı hem de Av- rupa Bırlığfnın uç buyuk devletınden bınsı Bır aya- ğı Avrupa'da dığerı Atlantık Okyanusu'nun ote yakasında Boylelıkle Ortadoğu'da, Asya'da, ABD-AB ça- tışmalarındakı banşçı (') ve bırleştırıcı mısyonunu yapmış oluyor Batı kapıtalızmı ıçındekı çatlama- ları buyumeden engellıyor Ingıltere soğuk savaş sonrasının sımgesı bır ul- ke Tek boyutlu Batı boyutlu, kapıtalızm ve em- peryalızm boyutlu dunya duzenının kurulmasına ye- niden yardımcı oluyor Aynen eskı gunlerdekı gıbı, 18 ve19 yuzyıllarda altın çağını yaşayan Batı'nın somurgecılık donemlennde olduğu gıbı Tony Blair'ın başında bulunduğu Bırieşık Kral- lık hukumetı, son 30 yılda genleyen Ingıltere'yı ye- niden şaha kaldırmıştır ABD-AB emperyalızmının kuresel duzenının mıman olmuşlardır Batı (ve emperyalızmı) Ingıltere'yı ve Tony Bla- ır'ı odullendırmelıdır Margaret Thatcher gıbı bır "Muhafazakâr"\r\ yapamadığını bır "Işçı" yapmış- tır amane "IşçH Tabıı, Batı kapıtalızmının 'Işçı Part/s/'nden de beklenen, başka ne olabılırdı kft KalkıpTurkıye'de- kı ışçılerı veya Irak'ta Ingılız bombalannın oldurdu- ğu çocukları duşunecek ne halı var ne de vaktı Altta da üstte de sakal... Irak'a asker gonderme meselesıne gelınce, Bazı uzmanlar goruşlerını şoyle sıralıyorlar, - gıtsen bır turlu, gıtmesen bır tuıiu - gıtsen, adamlann butun kıriı ışlerıne alet ola- caksın Irak a bulaşınca yarın Surıye'ye Iran'a, Kafkasya'ya bulaşmak zorunda kalacaksın Butun komşularınla kanlı bıçaklı olacaksın - gıtmesen, ıçerde ne olup bıttığını goremeye- ceksın, ABD haber bıle vermeyecek, lyısı mı uslu çocuk gıbı hareket edelım Sam Amca'nın dedık- lennı yapalım - Yanı altı sakal ustu bıyık demeye getınyorlar Bana gore altı da sakal, ustu de sakal Batı'nın dızlerıne oturmuşuz onunla mucadele edıyoruz dıye sakallannı sıvazlıyoruz Once dızınden kalkıp başımızı dık tutup ayak- lanmız uzennde durmayı oğrenmemız gerekıyor Sakal sıvazlayarak hıçbır yere vanlamaz www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali 1993 Model PEUCEOT 205 CTI 160.000 km.'de temız, bakımlı 05333664606/02125138460-61 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2003 132 Davacı Tedaş Genel Mudurluğu vekılı tarafından davalı Osman oğlu îhas Kol aleyhıne açılan kamu- laştırma bedelımn tespıtı v e taşınmazın ıdare adına ta- puva tescılı davasmda Kamulaştırma Kanununun 4650 SK'la değışık 10 ve 19 maddesı uvannca tensıben venlen ara karan gereğınce Trabzon ılı Surmene ılçesı Fındıcak ko- vunde kam ve sınırlan doğusu sahıbı senet batısı yol, kuzevı Saıt oğlu Omer Kol gunevı Osman oğlu Alı Kol olan ve Osman oğlu Irvas Kolun zılvedı ve malı- kı bulunduğu 1843 47 m2 vuzolçumundekı taşınma- zın hat altına ısabet eden 173 74 m2 lık kısmının 121 618 000 -TL bedel ıle ırtıfak hakkı olarak 8 89 m2 lık kısmı dırek ven olarak mulkıvet kamulaştınl- ması ıçuı 71 120 000 - TL bedelle olmak uzere top- lam 192 738 000 -TL bedelle Tedaş Genel Mudurlu- ğu lehıne kamulaştınldığı bu nedenle hat altma ısabet eden belırtılen kamulaştınna bedelı ıle ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Mudurluğu adına tapuva tescılı ıçın ışbu davanın mahkememızde açıldığı vapılacak yargılama sonunda belırlenecek kamulaştıram bedelı- nın 46^0 SK nun gereğınce ılgılıler adına mahkemece belırlenecek Surmene Zıraat Bankası şubesıne vatınl- masına ve bedelın vatınlması ıle taşınmazın ıdare adı- na tescılıne karar venleceğı konuya ve taşınmaz ma- lın değenne ılışkın tum savunma ve delıllenn ılan ta- nhınden ıtıbaren 10 gun ıçınde mahkemeve vazılı ola- rak bıldırmelen gerektığı hak sahıplennın son ılan ta- nhınden ıtıbaren bır av ıçınde ıtıraz etmedıklen tak- dırde kamulaştırma bedelının zılvede odeneceğı hu- susu, Kamulaştırma Kanununun 4650 SK'la değışık 10 ve 19 maddesı uyannca ılanen teblığ olunur Basın 36228
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog