Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

10 AĞUSTOS 2003 PAZAR CUMHURİYIT! SAYFA HABERLER Acil çıkıs kapısı kapalıydı' Aşkale Ocağı'nda iddialar bitmiyor SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk ERZURUM / KARA- MAN (Cumhuriyet) - Er- zurum un Aşkale ılçesın- dekı Kukurtlu Maden Oca- ğı'nda 7 kışının olumune yol açan patlamayla ılgılı olarak soruşturma suruyor ICaza sırasında ocağın ust bolumunde ıkı pıs hava •emıcı aspıratonın çahşma- <iığı v e acıl çıkış kapısının <la tahtalarla kapalı olduğu ıddıa edıldı Patlamada yaşamını yı- tıren ışçıler RüstetnAksa- kaL, Güngor Lnal Yayfam- h . Şafak Yoruk, Ersin ve TVlikaıl Yılmaz dun topra- ğavenldı MıkaılveErsın Yılmaz kardeşlenn aynı •v ardıyada çalıştınlmama- sı gerektığı belırtıldı Goçukten en son çıkan- lan Şinası Guzel ıle Çeün Aktaş'ın sanlarak oldukle- n belırlendı Guzel veAk- taş'ın çok samımı dost ol- duklan ve uç av once ma- den ocağında ışe başladık- ları oğrenıldı Erzurum Sml Savunma Arama \e Kurtarma Bırlık Muduru Yalçm Mumcu ılk kez bu tur bır ocak goçu- ğu ıle karşılaştıklannj, ma- den ocaklanndakı olayla- ra mudahale konusunda tecrubeh elemanlannın bu- lunmadığını soyledı Aşka- le Kaymakamı Mustafa Ozsoy, patlamadan bır gun once ocağın bır muhendıs tarafindan denetiendığını belırterek "Eğeromuhen- disimiz olmasaymış, can kaybının daha fazla olaca- ğını soylediler" dedı Madende kaza: 1 olu Karaman'ın Ermenek ıl- çesınde Uyarlar Madencı- lık'e aıt ocağa komur taşı- makta kullamlan vagon ış- çılennden tbrahim Yal- man, Ahmet Yıkünm, Aii Teber ıle Kerametün Ço- rakağıryaralandı Yalman, hastaneye kaldınlırken yol- da yaşamını yıtırdı Ordu'da miting yapıldı, Türkiye Ziraat Odalan Birliği uyardı ama Başbakan umursamadı Fıncüküreticisi isyanda• Fındık üretıcilen, Mahır Çayan ve UJaş Bardakçı'nın da katıldığı 8 Temmuz 1970 mıtıngmden bu yana ılk kez alanlardaydı Yaklaşık 10 bın kışının katıldığı mıtıngde üretıcıler, danışmanı Cüneyd Zapsu'yu destekleyen açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan'a büyük tepkı gosterdıler. ERDOGANERÎŞEN ORDU - Karadenız'de 8 Temmuz 1970'te Turkıye Halk Kurtuluş Parh- sı (THKP) onderlen Mahir Çayan ve Ulaş Bardakçı'nın da katıldığı mıhn- gın bır benzen ıçın findık üretıcilen dun yıne alanlardaydı YakJaşık 10 bın kışı sık sık Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve danışmanı Cüneyd Zap- su'yu hedef alan sloganlar attılar Ordu Ziraat Odası, Muhtarlar Der- neğı, Esnaf Odalan Bırlığı ve FİSKO- BÎRLtK'ın organıze ettığı mıhnge Or- du \e ılçelennın yanı sıra Gıresun, Trabzon, Samsun ve Bolu ıl ve ılçele- nnden bınlerce uretıcı kaüldı Havanın yağmurlu olması katılımı etkılerken Ordu Cumhunyet Alanı'nda yaklaşık 10 bın kışı toplandı Yoğun guvenlık onlemlenmn alındığı mıtmgde Çevık Kuvvet ekıplennm yam sıra 100'un uzennde sıvıl polıs gorev aldı CHP Ordu Mılletvekıllen Kazım Türkmen, tdris Sami Tandoğdu \e CHP eskı Genel Sekreten Ertuğrul Günay ıle muhalefet partısı ıl yonetı- Ordu'da toplanan binlerce uretki yağmur alünda hukümefi protesto erti. MırJnge kaülanlar Erdoğan'ı yuhaladı. cılennm de katıldığı mıtıngde üretıcı- ler, "Müjde! Fındıktan sonımlu baka- nmuzbeffi okhı: CüneydZapsu", "Ürü- nümüzün bedetini Cüneyd Zapsu de- ğiL, biz beürleriz", "Sizi 3 aüvreci de- ğjL biz iktidar yapnk", "6 müyon ağ- larken, 6 Idşi gulemez".tt Sayın Başba- kan,findıklailgili damşmanınız biz ol- mahyH" yazılı pankartlar taşıdılar Mıtıngde bır konuşma yapan Ordu Ziraat Odası Başkanı Onur Şahin, AKP hukumetının IMF'ye \ erdığı ta- ahhutler doğrultusunda findıkla ılgılı verdığı hıçbır sozu tutmadığuıı belır- terek şunlan soyledı "Başbakan seçim öncesi Ordu Bele- diye Me> danı'nda o gün serbest piya- sada findığm kilosu 1 milyon 700 bin Kra iken ureticilere seslenerek 'Fındı- ğınızı satmayın Seçımden hemen son- ra findığı 2 milyon lıra yapacağız' di- ye söz verdi Bu söz rutulmadı. Ardın- dan fındık frv aünın nısan a>ında açık- lanacagını soylediler, ağustos ayunn ikinci haftasına geldik hâlâ fiyat yok. Yermedi 'Uretıcıyı destekleveceğız' dediler. IMF'ye verilen taahhut nede- niyle destekleme oimayacağı açıklan- dL Ama başta Başbakan'm danışma- nı Cuneyd Zapsu ounak uzere 3-5 afiv- reci ruccara destek sınırsız. Ama arnk inanmak vok." Mıtınge katılan uretıcıler sık sık Başbakan Erdoğan \ e Zapsu'nun adı geçtığınde yuhalayarak tepkılennı gos- terdıler ŞEMSÎ BAYRAKTAR. Spekülatöre karşı bildiri BULENTSAR1OGLÜ ANKARA - AKP nın kapalı toplantılannda Cüneyd Zapsu'nun da suçlandığı findık spekulatorlenne karşı Turkıye Zıraat Odalan Bırlığı (TZOB) harekete geçtı TZOB Başkanı Şemsı Bayraktar, "ativTe" yontemıyle on satış bağlantısı yapan spekulatorlenn findık fıyatını duşuk rutmak ıçın "FıskobirKk'in devre dışuda olduğu" sovlentısı yaydığım, buna karşı findık bahçelennde bıldın dağıtacaklannı soyledı Bayraktar şubılgılen verdı t/ Bu yıl findık rekoltesı duşuk, 450 bın ton cıvannda Bu mıktar ıhracah bıle karşılamayan bır rakam Geçen sene 620 bın tondu thracat gelınnı engellemeye çahşanlar var Fıskobırlık'ın elındekı 48 bın ton findık pıyasaya ortalama duşuk bır fıyat olan 1 milyon 700 bınden suruldu De\ Iet aşağı yukan 40-50 tnlyon lıra zarara gırdı • Fındığın ağustos-eylul ayında asgan yuzde 50'sı pıyasaya surulurdu Uretıcımız Fıskobırlık alım yapmıyor dıye panığe kapddı Fıskobırlık 30-35 bın ton alım yapmalı, 60-70 tnlyon lıralık alımla sorun çozulur ERDOĞAN: Hükümet kanşmayacak İstanbul Haber Senisi - Danışmanı olanfindıkıhra- catçısı Cüneyd Zapsu'yu, suçlamalara İcarşı savunan Başbakan Recep Tayyip Er- doğan, dun uretıcının bek- lentısıne ters mesaj verdı Erdoğan, "Fiskobiriik'ehu- kumet kanşmayacaknr. R- \atlarprvasanm normalse\- nndebearlenecekür" ded Erdoğan ConradOtelde duzenlenen "Uluslararası Kabuktu Meyvder Konse- >i Kongresi''nın açılışında \aptığı konuşmada findığın urehm kapasıtesıyle genış bır sosyal kesımı ılgılendır- dığını dıle getırdı Erdoğan, *Fr>T arJarpiyasanuı normal seynnde,>-anıarz-talep den- gesıne gore beliıienecektir. Bu demek değildir ki, biz ûreticünızizordununda bt- rakacağız. A,rzumuz,Fısko- buük'in piyasa vapıcı rohın- den çıkmasıdır" dedı Troya Festivali başiadı • Haber Merkezi - Çanakkale 40 Uluslararası Troya Festivali başiadı Truva Antık Kentı'nde vapılan açılış torenınde konuşan Çanakkale Beledıye Başkanı Ulgur Gokhan, bu yılkı festıvalın ana temasının, "Troya evlatlannı çağınyor" olduğunu soyledı Gokhan, geçen yıl ılkını Alman Knsta Wolf e verdıklen Homeros Şıır Odulu'nun ıkmcısme Yaşar Kemal'ın değer gorulduğunu açıkladı Daha sonra Gokhan \e Troya Kazı Heyetı Başkanı Alman arkeolog Prof Dr Manfred Korfrnann, Kemal'e odulunu verdı Yaşar Kemal, Truva'nın dunya tanhı ıçın onemıne dıkkat çekerek "Avrupa'nın kulturunun temelınde Troya var, Ilyada var Biz buraya layık olmalıyız, bu bolgeyı banş yen yapmalıyız" dedı Sarıyer'de fundalık yangını • tstanbul Haber Servisi - Sanyer'de fundalıkta çıkan yangın sonucu yakJaşık 2 donumluk alan zarar gordu Buyukdere Kefelıkoy mevkımdekı fundalık alanda belırlenemeyen nedenle çıkan yangma, Sanyer ve Istınye ıtfaıye ekıplennın yam sıra Orman Bolge Mudurluğu ekıplen mudahale ettı Ekıplenn 2 saathk çahşması sonucu sondurulen yangında, yaklaşık 2 donum fundalık alanın zarar gorduğu bıldınldı Şüpheli çanta boş çictı • tstanbul Haber Servisi - Beyoğlu'nda bır otobus durağına bırakılan şuphelı çanta funye ıle patlatıldı Yem Galata Koprusu'nun Karakoy tarafindakı otobus durağında sabah saatlennde bır çanta goren vatandaşlar, durumu polıse bıldırdı Olay yenne gelen polıs, çantayı funyeyle patlattı Polıslerce ıncelenen çantada herhangı bır patlayıcı maddeye rastlanmadı Isale hattı çöktü: 1 işçi öldü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kuçukesat'ta NfNG Holdıng'ın şırketlennden MAPA Inşaat'a aıt olan ve temelı yem atılan bır bınanın kanalızasyon ısale hattmın çokmesı uzenne, ışçılerden Ramazan Soylu (33) hayatını kaybettı Soylu'nun ışe oncekı gun gırdığı belırlendı Mamak modeli araç • Haber Merkezi - Bunlar'da Mamak modeli çıft kışılık araçlar Hem de çocuklar ıçın sakıncalı olan motorlu araçlann vızır vızır geçtığı yollarda Ama hızı ve donuşu ıyı ayarlamak gerekır, bunun ıçın tetıkte obnalı Dıreksıyon da fren de aym yerde, bunun ıçın ustalık gostenhnelıdır Çunku, en ufak bır duşuşte arkadaşlara rezıl olmak da var ışın ıçınde Sayısal 707 milyar devretti • ANKARA (AA) -Sayısal Loto'nun bu haftakı çekılışınde kazanan numaralar, '10, 11, 12, 13, 24, 35' olarak belrrlenırken, 6 bılen çıkmadığı ıçın toplam 707 milyar 610 milyon 585 bm lıra gelecek haftaya devretti Çekılışte, 5 bılenler 1 milyar 230 milyon 300'er bın, 4 bılenler 13 milyon 300'er bm, 3 bılenler ıse 1 milyon 400'er bın lıra ıkramıye kazandı J J ampanya DemirDöküm'delHiorıılur. Kombi (veya Kat Kaloriferi) + Panel Radyatör alanlara DDKombi DD Kat Kaloriferi D0 Panel Radyatör I DD Banyopan Nufus cuzdanımı surucu belgemı oğrencı kımhğımı ve SSK kartımı kaybettım Hukumsuzdur ' DtLEKSARIGLL Millennium Plus Kombi Aden Kombi • Yöksek verınt, duşuk yakıt sarfıyatı 1)KDVındırr ,a ™ Jukur 'emrratny «an pinyais efıyauannm 1 18 e bolunmesıyle hesaplanmaktadır (Indmmlı fiyata KDVdahıldır) DKYPIusSefisiKatıYakıth Dökme Dilimli Kat Kaloriferi • Maksımum ısıl guç ve uzun omur • Isınma • HavluKurutma • Oekorasyon Amaçlı Kutlanım Bu kampanya saiece, 1 adet Demırûöktım Kombl (veya Kat Kalorıferl) n S grup 2) Kampanyamız Sa'nayı ve Tıcaret Bakaniığı mn 25 Mâyıs 1994 tanh ve 94/2-3notu tetoliğmuysunOur DDPanelRadyatör (ya da 5gnıp PanelHadyator +1 adet Banyopan) alımlannı'züa geçerhdır, Bu kampanya 31 Ağustos 2003 tanhme kadar geçeriıdır ^ ^M > ÖMÜR BOYU SERVİS GARAMTİSt > TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNDE SERVİS AĞI »SÜREKÜYEDEKPARÇA Kac www.demirdokum.com.tr — — — 24 SAA T UCRETSIZ Müşteri iletişim Merkezi 0 800 21133 33 D> DemirDöküm Dort M e v sım Dostunuz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog