Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 AĞUSTOS 2003 PAZAR 16 I rA iHi V Xfı • \ 91\ cumtv(5cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Kulübe 12.20 TRT 1 Dram v (Rancho Notorius) - Iki soyguncu bir kasaba- dakı dükkaru soyarken orada çalışan kadıru da öldürürler. Kasabada halkı silahlanarak soyguncu- lann peşıne düşer. Ancak önlerinde kızılderili böl- gesi vardır. Yönetmen: Fritz Lang. Oyuncular: Mar- lene Dıetrich, Arthur Kennedy (1952 ABD, 89 dk). Kanun Adamı 13.00 CNBC-e VVestern (77\ (Lgmnan) - Film, bedeli ne olursa olsun yasa- ^Zs yı uygulamaya kararlı kanun adamı Jered Maddox'un öyküsünü anlatıyor. Bn sarhoş eğlen- cesi sırasında yaşlı bir adamın ölümüne sebep olan bir gnıp haydutun peşine düşen Maddox, yakında- ki bir kasabaya gider. Buarada Vincent Bronson ad- lı zengın bir adamla karşılaşan Maddox bir süre son- ra aradığı adamlann onun için çahştığım öğrenecek- tir. Yönetmen: Michael Winner. Oyuncular: Burt Lancaster, Robert Ryan, Lee J. Cobb, Sheree North, Joseph Wiseman (1971 ABD, 99 dk). Yann_ 16.25 TRT 1 Duygusal • Gazino patronuyla sevdigi erkek arasında ka- lan şarkıcı bir kadının öyküsü. Yönetmenliğı- ni Orban Aksoy'un ûstlendiği yapunın başrollerinde Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve Izzet Günay var. Caferin ÇUesi 16.30 Show TVGüldürü • Beraber oturduğu akrabaları seyahate çıkınca, fırsattan yararlanıp köşkün odalannı kiraya veren, bahçeyi de otopark yapan bir adamın yaşa- dığı komik olaylar anlatılıyor. Zeki Alasya'nın hem yönetıp hem de oynadığı filmde sanatçıya Metin Akpınar ve Filiz Ersürer eşlik ediyor (1978). Günavdm™ 17.40 atv Duygusal • İşinde başanlı ancak özel yaşamında hep lcay- beden bir radyo DJ'iyle, banka memuru sakar bir kızın önce nefretle başlayan ardından da sevgi- ye dönüşen ilişkilerini konu edinen yapımda, Esra Akkaya, Volkan Severcan, Güler Okten, Dilaver Uyanık rol alıyor. Yön: Çağan Irmak (1999). Merhaba... 20.30 TRT 1 Duygusal (Bbst From The Past) - Deli dahi olarak tanı- nan bilim adamı Calvin, bahçesine düşen as- keri uçağı nûkleer bomba sanıp evinin altındaki sı- ğınağa saklar. Yön: Hugh Wilson. Oyuncular: Bren- dan Fraser, Alicia Silverston (1999 ABD, 112 dk). 21.00 / Olay TV / Anna... Ayrıntı Yanda Çöl Ateşi 21.45 Kanal D Macera (Inferno)-Eddie Lomax? eski biraskerdir. Mo- torsikletiyle tûm ülkeyi gezmekte ve zaman za- man çahşarak yaşamını sürdürmektedir. Kimseyle fazla konuşmayan ve hıçbir yerde uzun süre kalma- yan bu adam adeta ölümünü aramaktadır. Bir yer- de mola vermişken yakınındaki kasabadan beş ser- sen onu rahatsız eder. Motosikletini çalarve Eddie'i ağır yaralarlar. Eddie, intikamını almaya kararlıdır. Mr. Earry ve birkaç ıyı adamda ona yardım ederler. Yön: Irvin Kershner. Oyn: Jean Claude Van Dam- me, Neil Delama, Gregory Scott Cummins (1999). 22.10 / TRT 2 / Çin Rüyası Aynntı Yanda Geçmişiru.. 01.15 Show TV Macera (Manhattan Chase) - Jason yasadışı işler ya- pan bir çetenin elemanı olduğu için hapse gir- miş ve cezasını çektikten sonra çıkıp küçük oğlu Tommy'yle birlikte dürüst ve yasal bir hayat sürdür- meye karar vermiştir. Bu arada çete lideri Patrick ise onun yine kendileriyle çalışmasını istemektedir. Ja- son, Tomrrry'yle dolaştığı birgün Jennifer adlı başı dertte olan bir kızla karşılaşır ve kıza yardım etme- ye karar verir. Yön: Goofirey Hall. Oyn: Cynthia Rothrock, Loren Avedon (2000 Hong Kong, 97 dk). Ay Işığmda 01.30 Olay TV (On Moon Light) - Ailesiyle yeni evlerine ta- şınan Marjirae erkek gibi yetişmiş bir genç kızdır. Taşındıklan yerde bir gençle William ile ta- nışırlar ve birbırlerine aşık olurlar. Ama VVilliam'ın yaşam felsefesiyle Marjıare'nin babasırun arasında sorunlar başlar. Tartışırlar ve Willıam okuluna geri döner. Marejiare onu çok özlemektedir. Bu arada kü- çük kardeşi Wesley çok yaramaz bir çocuktur. Wes- ley'in dans dersleri ve nezaket öğrenmesi için kur- sa verirler. Yön: Roy Del Rufth. Oyn: Dons Day, Gordon Macrae, Jack Smıth (1951 ABD, 95 dk). Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli 'Çin Rüyası \ Rekin Teksoy 'un sunduğu 'Sinema ve Edebiyat' kuşağında ekrana geliyor Mafyanın eline düşen sevgililer ["(£?) TRT 2 22.ÎÖ Çin Rüyası - Liebe im Schat- ten des Drachen / Yön:Ot- to Alexander Jahrreiss / Oyn:Jurgen Prochnovv, Sarah Lam, Burt Kvvouk, Christine Reinhart/1998 Almanya yapımı, 87 dk. TV Servisi - Rekin Teksoy'un hazırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuşağında, Alman ya- zar HeinzG. Konbalikın roma- nından süıemaya uyarlanan "Çin Rüyası" gösteriliyor. Filmin gös- teriminden önce Teksoy, RaşitÇa- vaş ile bir tanıtım söyleşisi yapa- cak. Heinz G. Konsalık (1921 -1999) tkinci Dünya Savaşı sonrası Al- man edebiyatının en üretken ya- zarlan arasındayer alıyor. 155 ro- man yayınlayan, romanlan 42 di- le çevrilen, kitaplannın toplam baskı sayısı 83 milyonu bulan Konsalik'in on iki romanı da ül- kesinde ve başka ülkelerde sine- maya uyarlandı. Çocuk denecek yaşta gazetelerde öyküleri yayın- lanan yazar, tkinci Dünya Savaşı- na katılmış, Rusya cephesinde ya- ralandıktan sonra, kendisini üne kavuşturavak olan "Stahngrad'h Doktor" adlı romanını kaleme al- mıştır. 1946 yılında yayınlanan bu romandan sonra da, savaşı ele alan ürünler vermeyi sürdüren yazar, daha sonra "Palmiyeler Altmda Ölüm", "Geçmişini Unutan Adam'', "Köpekbahğı Körfezi", "Hipnotizmacr gibi, maceranın değişik türlerini deneyen roman- lara yönelmiştir. Yazann son dönem yapıtlann- dan "Çin Rüyası", görevli olarak Çin'e giden bir Alman fotoğrafçı- mn öyküsünü aktanyor. Fotoğraf- çı Paul Konen bir yandan resim- ler çekerken, kendisine rehberlik eden Çinli genç kıza da aşık olur. Ama aralanna Çin Mafyası girer. Mafya, kızı kaçırarak, fotoğrafçı- yı Almanya'ya bir çay kutusunu götürmesi için zorlar. Kutunun içinde tabii ki çay yoktur. Fotoğ- rafçı istenileni yerine getirerek Köln'e dönerse de, mafya, fotoğ- rafçıyı kullanmaya devam edebil- mek için, verdiği sözütutmayarak sevgilisini serbest bırakmaz. ama sonunda her şeyyoluna girer, ada- let galip gelir. Filmin başrolünü oynayan Jür- gen Prochno», Alman sineması- nın büyükumutlarbağlamış oldu- ğu tiyatro kökenli bir oyuncu. Bir ara Holryvvood'ta da kimi fılmle- rinde oynayan Jürgen Prochnovv kendisine bağlanan umutlara kar- şılık vermese de, sıradan macera filmlerinde sıntmıyor. "Çin Rü- yası" da, çok önemli bir fılm ol- masa da, Alman sinemasında ör- neklerine pek rastlanmayan akıcı- lıktabir macera filmi. Vakitgeçir- mek bir de bizde pek tanınmayan bir yazar olan Heinz G. Konsalik'i tanımak için izlenebilir. Heinz G. Konsalik'in romarıından uyarlanan yapım, Alman sinemasında örneklerine pek rastlanmayan bir akıcınğa sahip. Julien Duvivier, ölümsüz bir tutkunun panoromasını ustaca çiziyor Hüzünlübir aşk hikayesi Olay TV 21.00 Anna Karenina / Yönetmen. Julien Duvivier / Senar- yo: Jean Anouilh, Guy Morgan, Julien Duvivier/Gö- rüntü: Henri Alekan / Müzik: Constant Lambert / Oyuncular: Vıvien Leigh, Ralph Richardson, Ki- eron Moore /1948 Ingiltere yapımı, 135 dakika. TV Servisi-Olay TV'de bu akşam Rus yazar Leo Tols- toy'un "klasikötesi" romanı "Anna Karenina"mn Julien Duvivier taraftndan yöneti- len 1948 tarihli uyarlaması gösteriliyor. 19. yüzyıl sonu Rus sos- yetesi içinde geçen öykü, ya- kışıklı subay Kont Alexei Kirillovich Vronsky ile evli ve bir çocuk sahibi Anna Ka- renina'nın aşkını anlatır... Bir tren istasyonunda ilk kez karşılaşan çift, Vronsky'nin ısrarlan üzerine bir ilişkiye başlarlar. Sosyetede bomba etkisi yaratan bu ilişki, sonunda meyvasını verirve bir kız ço- cuğu doğar. Kocası tarafın- dan adeta lanetlenen Anna, ateşli bir hastalığa yakalanır ve yataklara düşer. Sevgilisi ve kızının yanına gelen Vronsky ise onlan ahp bir süre yaşayacaklan Ital- ya'ya götürür. Geri döndüklerinde toplu- mun altından kalkılamaya- cak baskısıyla karşı karşıya kalırlar. Çünkü ahlaki değerleri al- tüst etmişlerdir. Ve çift için trajik günler çok yakında- dır... Tolstoy'un yapıtınuı sadık uyarlamalanndan biri bu ak- şam izleyecegimız fılm. Yö- netmen Julien Duvivier, ölümsüz bir aşkın panora- masını da ustaca çiziyor. Yapımın başrolünde ünhı oyuncu Ralph Richardson var. Uzman konuklar soruyor RecepAkdağyanıtlıyor TV Servisi-Hükümet üyelerinin Avrupa Birliği uyum sürecinde sorulan yanıtladıklan "Gfllge Kabine" programı yeniden ekrana geliyor. Programın bu haftaki konuğu ise Sağjık Bakanı Recep Akdağ. Unût Sezgin'in yönettiği yapımda, Akdağ, Hasta ve Hasta Yakınlan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı LeylaEzgi,Sağlık Kuruluşlan Derneği Başkan Yardımcısı Dr. OğuzEngizveTESEV Yönetim Kurulu Başkanı Can Paker'in sorularıru yanıtlıyor. MNTV, 11.10 TGRT 12.30 Orman Bakanı konuk oluyor TV Servisi - "Başbaşa" programını Mehmet Soysal hazırlayıp sunuyor. Programın bu haftaki konuğu ise Orman Bakanı Osman Pepe. Pepe, canlı yayında, "Orman vasnnı y- itirmiş ara/ilerin saüşryla U- güi yasadan khnler yarar- lanacak", "Yeniyasa orman arazilerinin yok obnasma y- ol açar mı", "Anayasa değişikliği niçin yapıldı", "Hükümet, beklediği genri bu araziierin saüşından ekle edebilecek mi" gibi sorulan yanıtlıyor. CNNTürk 19.10 Nemrut'un gölgesinde TV Servisi - CNN Türk, "CNN Türk Perspektif: Nemrut'un Gölgesinde''yi tekrar ekrana getiriyor. Ufuklşman'ın hazırladığı yapımda, üç bin yıldır Nem- rut'un gölgesinde yaşayan- ların hikayesi ile güneşin ve soğuğun yıprattığı yüzler ekrana taşınıyor. CNNTürk 21.10 Uyar'ın anısına TV Servisi -"Karalama Defteri", geçtiğimiz gün- lerde vefat eden Tomris U- yar'ın anısına, yazann konuk olduğu bölümü tekrar ekrana getiriyor. Doğan Hızlan yapımda, Michael Cunnigham'ın "The Hours-Saatfer" isimli romanım Tomris Uyar ile, başrolünde SabnaHayek'ın oynadığı "Frida"yı ise sanatçınm yaşamını sahn- eye taşıyan oyuncu Jüh'de Kural ile konuşuyor. Programda Haldun Dos- toğlu, Kahlo'nun resimleri üzerine yorumlar yapıyor. CNNTürk 22.00 Çanakkale belgeseli TV Servisi - CNN Türk, Savaş Karakaş'ın hazırlayıp sunduğu Çanakkale Sa- vaşı'nı konu alan sualtı belgeseli "DerinlerdekiTar- ih"i bu akşam ekrana ge- tiriyor. Yapımda, Gelibolu'da kan döken kahramanlann, John- ny ile Mehmetçik'in bilin- meyen öyküsü anlatılıyor. Programda aynca, dev şa- vaş gemilerinin çarpıcı görüntülerine yer veriliyor. Milli Piyango çekihli 600 mllyar 033436 60 mllyar 393521 10 mllyar 499715 5 mllyar 273580 396889 1 mllyar 035776 074331 174252 210208 292350 299147 348497 403856 465883 542053 500 mllyon 008607 016858 039760 061957 078256 096162 141020 141281 176995 179761 183349 236994 289018 310100 315611 318030 396101 409093 412105 427680 478670 509647 530320 557776 567549 400 mllyon 003665 006436 015218 017780 023142 040887 045651 051303 051979 054220 065021 068599 088651 097078 120896 130825 134598 138017 139267 140473 168481 169296 184336 184981 185885 193413 201022 201976 212185 213702 218435 225629 228387 230410 232254 235933 260308 273030 276754 293121 298008 302848 313637 323115 345943 350702 363212 363513 376300 376541 381203 385601 403654 404958 411218 425993 445807 451152 454249 460147 462519 479547 485719 501618 504022 518628 525691 526284 551553 564270 568745 572761 582878 593814 596764 500 mllyon 003768 012016 027746 030403 032197 040015 043565 053622 074704 076133 076524 085384 086034 091401 093716 094555 111286 119128 122239 122814 124297 125234 132396 142164 142641 146759 147442 151251 165204 188512 191481 192050 194829 198868 214712 222624 224587 228542 233168 244270 244935 249065 254046 263781 265268 266988,269158 270200 275355 296519 320568 332992 379208 404947 428332 466927 490270 512886 530492 541041 564680 277326 312973 323063 342818 380533 412717 440157 473893 497502 516222 535968 545595 575435 200 mllyon 010595 016646 029798 033505 069822 072391 100799 102768 109879 111818 126414 132245 151879 161512 189925 193511 226679 227780 232752 235116 249575 253659 271105 275459 281408 282576 302341 305278 314272 336649 346855 355577 378856 382225 398048 398685 408635 412685 424988 426596 495093 501377 510372 531991 545698 547875 552735 563454 569143 576073 287082 316270 328750 357894 388132 418446 448765 475310 501785 518247 536788 556248 583635 017786 041983 083205 104631 122130 134914 179551 202036 228991 244951 256463 277335 296670 309096 340828 357104 397080 398905 413220 427127 503057 543534 550898 564762 578218 287390 317482 330180 379137 396400 423746 452196 482230 509493 525261 536919 559857 592198 024358 060845 092728 104694 122159 149822 179695 212456 232570 246718 256802 280698 300276 310158 343240 369834 397333 404709 417552 441436 507085 544407 552639 567067 589287 100 mllyon 09867 14916 20681 21259 43099 49553 52826 66622 76537 84578 40 mllyon 0487 0861 1429 4885 5668 5700 6634 7503 7991 9155 20 mllyon 000 2 r 262 328 543 561 763 12 mllyon 08 47 63 78 98 Amorti 1 ve 5 , Tv PROGRAMLARI 10.30 Keloğlan 11.00 7'den 77'ye 11.55 Bel- gesel 12.20 Yabancı Film: Kulübe 14.15 Adrenalin 14.55 Dı- zi: Denız Gurbetçileri 15.55 Yarım El- ma Gönül Alma 16.25 Yerli Film: Ya- nn Ağlayacağınm 18.15 Meraklısına 19.35 Dizı: Babamız Büyuyor 20.00 Ana Haber Büttenı 20.30 Yabancı Fılm: Merhaba Dünya 22.10 Gezelım Göre- lim 22.40 Spor Studyosu 00.20 Dunya Coğrafyası Altın Kuşağı 01.10 Yaban- cı Film: Kulübe (0 312 490 43 00). 10.40 Tüketıcı Dostu 11.10 internetTV 12.10 Belgesel 12.40 Şıır...Her Zaman 13.00 Haberler 13.10 Pazar Söyleşilerı 14.10 Kırkbeşlık 14.40 Bılım ve Teknolojıde Büyük Anlar 15.10 Bel- gesel 15.40 Minı Konser 16.10 Kariyer Dünyası 17.10 Heyecan Tutkunları 17.40 Spor 18.05 Pazar Spor 19.30 Gezgının Not Defterı 20.00 Anadolu Çı- çeklerı 20.10 Başarı Basamaklan 22.10 Yabancı Fılm: Çin Rüyası 00.10 Pazar Konserı (0 212 259 72 75). UJHİEZON Radyo-Televizyon Üst Kuru- lu'nun Star'a verdiği bir aytık Star kapatma cezası uygulanıyor Radyo-Televizyon Ust Kumlu'nun StarMax'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygulanıyor 07.30 Çizgi Film Kuşağı 08.30 Kırmızı Lokomotrt 10.00 Pazar Süpnzı 11.45 Deko - Vizyon 12.30 Film: Aşk Uğruna 14.30 Yabancı Film: Beyaz Kaplan 16.30 Film: Cafer'in Çilesi 18.30 Dızı: Aslı ile Kerem 19.30 Haberler 20.30 Maraton 22.15 Pa- zar Keyfı 00.15 Spor 00.45 Haber 01.15 Yabancı Film: Geçmişin Izleri 03.30 Yer- li Film: Kezban (0 212 355 01 01). 10.15 Dızı. TemelReıs 10.45 Hanka Pazar 13.30 BaşTacı 14.30 Dızı: Sabnna 15.10 Çizgı Fılm: Temel Reıs 15.40 Çızgı Fılm: Atom Kannca 16.10 Çizgi Film: Beybla- de 16.40 Dızı: Polıs Akademısı 17.40 Yer- li Film: Günaydın Istanbul Kardeş 19.30 Ana Haber 20.20 Çocuklar Duymasın 21.40 A Takımı 22.25 Savaş Ay'la Sokak Arası 23.55 Dızı: Viper 00.40 Geceyansı Haberlerı 01.25 Habercı (0212 354 30 00). 10.05 DinozorlarÇağı 11.10 Golge Kabıne 12.10 Basın Odası 13.00 Haberler 13.10 Futbol Aktüel 13.25 WNBA Hattanın Ma- çı 14.10 Dünya Rallı Şampıyonası 15.10 Olips Motorspor 16.10 Futbol Aktüel 17.35 Transvvorid Sport 18.10 Avrupadan Futbol 18.30 Performans 19.05 Racıng 19.35 S- por 20.00 Haberler 20.30 Gündem Dışı Yazlıkta 21.05 Ve insan 22.30 Natonal Ge- ographıc 23.05 Gece Gündüz Özel 24.00 Haber Bultenı (0 212 335 00 00). 09.30 Şehır ve İnsan 10.00 Zırve- ye Doğru 11.00 Şükran Bufe 12.30 Başbaşa 14.00 Fılm: Yann Başka Bir Gündür 16.00 Ekstra Magazın 17.00 Sıbel Tumagöl Show 19.00 Ana Ha- ber 19.30 Güne Bakış 20.00 Kahkaha Show 21.45 Kirve 22.45 Muslum v^ Yunus Show 00.30 Gece Haben 01.00 3aşbaşa 02.00 Müslüm ve Yunus Show (0272 45A 56 00). 10.00 Yabancı Film: Amcam Bir Uzaylı 12.10 Evım Evım Güzel Evım ^ 13.10 Yabancı Film: Evde ve Yal- nız 14.50 Yerli Film: Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri 16.30 Beach Voley 2003 Turkıye Sensı 17.00 Çızgı Fılm Kuşağı 18.00 Ya- bancı Film: Kurtancı 19.30 Ana Haber Bül- tenı 20.30 Dızı. SıhırlıAnnem 21.45 Yaban- cı Film: Çöl Ateşi 23.30 Sen Gıdınce 00.30 Yabancı Film: Geçmişin Izleri 01.30 Ge- ce Haberlen 01.40 Yabancı Film: Mağlup Edilemeyenler (0212 215 51 11). | 07.30 Stıl 08.45 6. Vıtes 09.30 I Özel Sektör 10.15 Perspektif: | Hedeftekı Ulke Iran 10.45 Dost- larımız 11.15 Perspektif: Ulusal Program 12.10 Türkıye'nın En lyi Tatil Otellerı 13.10 Stıl 14.10 Haber 15.10 Mo- tor Sporları 16.10 Pıvot 17.10 World S- port 18.05 Kaf Dağının Son Atlıları Belge- seli 19.10 Perspektif: Nemrut'un Göl- gesinde 20.00 Haber 21.10 Karalama Def- terı 22.00 Derınlerdekı Tanh Belgeseli 23.10 Süperlig Pazar 24.00 Haber 00.30 Özel Sektör (0 212 478 50 00) 07.00 Haberler 07.05 Yabancı Film: Çapkın Ortaklar 08.00 Dızı: Bızım Ev 09.00 Haftasonu Haber 10.10 Yabancı Film: Her Şey Se- nin İçin 12.00 Haberler 12.05 Belgesel 13.30 Motor World 16.00 Haberler 16.10 ATPTenisTur 17.00 Haberler 78.05 Kerem Görsev'le Caz 19.05 Uzaktakıler 20.00 Ha- berler 21.00 Belgesel 22.00 Spor Gazete- sı 24.00 Brezılya Lıgı 02.05 Yabancı Film: Her Şey Senin İçin (0 212 288 51 52). 07.00 Yabancı Fılm: Denizde Kaybolanlar 08.30 Çizgi Fılm Kuşağı 09.30 Yabancı Film: Hoş Kaza 12.20 Yabancı Film: Bütün Iste- dıklerın 13.55 Yabancı Film: Roseanna 15.35 Yabancı Fılm: VVannabes 17.30 Çızgı Fılm Kuşağı 18.30 Yabancı Fılm. Umut Çift- lığı 20.00 CINE 5 Haber Bültenı 21.00 Ya- bancı Film: K-Pax 22.55 Yabancı Fılm: Dört Bekar 00.30 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Klıptomanı 11.00 Kahve l Molası 13.00 Top Ten 14.00 Special VVeekend 16.30 Kum Saatı 18.30 Magazın Devnyesı 20.00 Haber 20.30 Dızı: Bızımkıler 22.30 Gerçek Kesıt 23.30 Bir Kadın Bir Yaşam 00.30 Yabancı Film: Azıh Haydutlar (0 212 256 82 82). ı 1 07.00 Çizgi | ULUSAL KANALİ Film 08.30 TV'de SinemaiO.OO Uygarlığın Öyküsü 11.00 Haberler 14.15 Mertıaba Sağlık 16.10 Kültür Sanat Takvimı 18.00 Haberler 18.15 Emek Dünyası 19.15 Uygarlıkla- ra Yolculuk 20.00 Ana Haber Bültenı 21.00 Vural Savaş'la Başbaşa 22.00 Bizim Eller 23.30 Gece Haberten 23.45 Spor Haberlerı (0 212 251 50 90). ^ . 09.30 Yabancı Film: [ . v V Alice Harikalar Diyala- "^ nnda 11.00 Haber 11.30 Belgesel 12.30 Tele Ganyan 13.00 Haberler 13.30 Senfonı 15.30 Bursaspor Saati 16.30 Dünyadan Spor 17.10 Çız- gı Fılm: Noel Şarkısı 17.40 Dursel Trendy 18.30 Sıradışı 19.00 Rota 19.30 Ana Ha- ber 20.30 Klaket 21.00 Yabancı Film: Anna Karenina 01.30 Yabancı Film: Ay Işığmda (0 224 331 70 00). 09.00 Discovery'de Ço- cuklar 09.55 Gökyüzü- kolik 10.50 Hurda Yarı- şı 11.45 Soğuk Savaşın Denızaltı Maceralan 13.35 U-234 Hit- ler'in Son Denizaltısı 14.30 Sıradışı Makineler 15.30 Enkaz Dedektifleri 16.30 Uzaktan Kumanda Çılgınılğı 18.00 O'Shea'nın Büvük Macarası: Ağaç Timsahı 20.00 Fırtına Yarışları 21.00 DNA: Umut mu, Kabus mu 23.00 Süpersınek 24.00 UzaylılarGel- di (0 212 330 00 88). 12.00 Dızı: vVıll&Grace 12.30 Yabancı Film: Gri Bölge 14.25 MovieMa- gazıne 14.50 Yabancı Film: Rüyamdakı Afrika 16.50 Yabancı Fılm: Asansör 18.45 Yabancı Fılm: Asla Kaybetme 20.30 Yabancı Film: Üç Hakkın Var 22.00 Yabancı Fılm: Soygıın 23.50 Dizi: Sınır Ötesi 00.40 Yabancı Film: Ted Bundy (0 212 326 00 00). 07.00 Haber 09.20 Gafe Tarz 10.00 Haber 10.10 Ya- şam Keyfı 12.00 Haber 12.20 Tuzu Bıben 13.00 Haber 15.00 Haber 15.50 10'da 10 16.10 Yaşam Keyfı 17.50 10'da 10 18.00 Haberler 20.00 Ana Haber 20.50 10'da 10 22.00 Haberler 24.00 Haber (0 212 449 07 38). 14.00 Hazineter 15.00 Tarihin Gizemleri: S- por-Savaş Oyunlan 16.00 TanhınPeşinde: Hong Kong Kımin? 17.00 The History Channel özel: Dünyanın Yedi Harika- sı 19.00 Tanrının Gazabı: Volkanlar 20.00 Büyük Tur: Kanada Kayalıkları 21.00 Tarihin Gizemleri: Huzur Çete- si 22.00 Tarihin Peşinde 23.00 The History Channel Özel: Jerry Lewis- Kahkahalar Kral 01.00 Bilinmeyenler Vampir Efsanesi (0 212 326 00 00). 08.00 Dizı: Fraıser 09.00 Çızgı Dızi: The Sımpsons 10.00 VVNBAActıon 11.00 New York-Washıngton 13.00 Yabancı Film: Kanun Adamı 15.00 Dızi: Just Shoot Me 15.30 Dizi: Dharma&Greg 16.00 Yabancı Film: Beraber Dövüşelim 18.00 Dizı: Wor- kıng 18.30 Info 19.00 Dızı: The Sımp- sons 19.30 Dızı: Frasıer 20.00 Dizı: 24 23.30 Özel Gosterım: The Sımpsons 00.30 Yabancı Film: Dördüncü Pro- tokol (0 212 330 01 01). 16:10 canlı FUTBOL AKTÜEL Fenerbahçe Istanbulspor maçına doğru VE İNSAN Oğuz Haksever DÜNYA RALÜ ŞAMPİYONASI Finlandiya Yanşı bugün »TV www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog