Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

1» AĞUSTOS 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabia cumhuriyet.com.tr 11 Yeni BM kararı haarlanıyop • LONDRA(AA)-ABD ve İngıltere'nin, Türkiye, Pakıstan ve Hindistan gibi ülkelerin Irak'a asker göndermelerini kolaylaştıracak bir BM karan üzerinde çalıştıklan bildirildi. Ingiltere Uluslararası Kalkınma Balcanı Valerie Amos, Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada yeni bır BM karan ve içenğinin ne olacağı konusunda olasılıklann gözden geçirildiğini söyledi. Amos, yeni kararla Türiciye, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerin Irak'ta çokuluslu güce asker göndermesini kolaylaştırmak istediklerini belirtti. 'Teröpü zenginler körüklüyor' • KUALALUMPUR (Ajanslar) - Malezya Başbakaru Mahatır Muhammed. zengin ülkeleri silah ticareti siyasetleri ile terorizmi körüklemekle suçladı. Muhammed zengin ülkelerin kapı kapı gezerek yoksul ülkelere silah satmaya çalıştığını ve en ufak bir bahane bulduklannda savaşa giriştiğini söyledi. Muhammed aynca, güçlü ülkelerin BM'yi göz ardı etmeyi sürdürmeleri halinde dünya banşının sağlanamayacağım söyledi. Alganistan'da ABDüssüne roket • KÂBİL(AA)- Afganistan'ın Pakistan sının yakınlannda bulunan bir ABD üssüne, roketli saldın düzenlendi. ABD askeri sözcüsü Albay Rodney Davis, Paktia eyaletindeki Şkin'de bulunan Amerikan üssüne 6 roket atıldığını, Amerikan askerlerinin de ateşle karşılık verdiğini söyledi. Afganistan'ın başkenti Kibil'de yaklaşık 150 Afgankadın, NATO'nun rolünün başkent dışına genişletilmesi talebiyle bir yürüyüş yaptı. Afgan Kadıiılar Ağı adlı grubun üyeleri, NATO'nun rolünün diğer eyaletleri kapsamamasının 1990'lardaki sivil savaşa dönüşe neden olabileceğini kaydettiler. Amerikan ve İngiliz askerleri Irak'ın neredeyse tüm kentlerinde saldınya uğradı Direnişçi solukaldırmıyorDış Haberler Servisi - Işgalcilerin dire- nişi kıramadığı Irak'ta dün Felluce'deki Amerikan üssü ateş altında kalırken Bas- ra'daki ingiliz askerleri de saldınya uğra- dı. Neredeyse bütün kentlerde işgal güç- leri saldınlarla karşı karşıya kalırken des- teği hızla düşen ABD Başkanı George Bush, kayıplardan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Direnişin en yoğun olduğu kentlerden Fel- luce'deki Amerikan askeri üssü önceki ge- ce havan topu saldınsına uğradı. Kentte 4 patlama duyulurken çıkan yangın söndü- rüldü. Kerkük'te devriye gezen askerler dün sabah el bombalı ve silahlı saldınya uğra- dı. Saldında 2 asker yaralandı. Amerikan askerleri Kerkük'ün batısında askeri kont- rol noktasına yaklaşan bir araca ateş açtı. Olayda yaralanan 2 Iraklı hastaneye kal- dınldı. Bağdat'ta da Humvee zarhlı ara- • Irak'taki kayıplardan üzgün olduğunu söyleyen Başkan Bush'un halk desteği hızla düşüyor. Iraklı 3 örgüt işgalcilere yönelik saldınlann artacağı uyansında bulundu. cındaki 2 asker yola yerleştirilen bomba- nın patlaması sonucu yaralandı. Musul'da önceki akşam içinde 6 Amerikan asken bu- lunan zırhlı araca düzenlenen roket saldı- nsında askerler yaralandı ve araç yandı. Tikrif teki Amerikan üssüne dün gece dü- zenlenen havan topu saldınsında da 4 as- ker yaralandı. Basra'da biri çocuk4 yarah İngiliz denetimindeki Basra'da da dün benzin ve elektrik sıkıntısı yüzünden olay- lar çıktı. 2 bin Iraklı yakıt bulunmayan bır benzin istasyonundald ingiliz tankerine el bombası attı. Kamyon yanarken grup is- tasyondaki Kuveyt plakalı araçlan da taş- ladı. tngiliz askerleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açü. Daha sonra plastik mer- milerle kalabalığın üzerine ateş açan ingi- liz askerleri biri çocuk 4 Iraklıyı yaraladı. Atılan taşlarla 3 tngiliz askeri de yaralan- dı.Yetkıliler, benzin olmadığı için olayla- nn çıktığı istasyonda yakıt pompalamayı sağlayan jeneratörlerin sıcaktan bozulma- sı soncu benzin verilemediğini söylerken halk Kuveyt plakalı tankerlerle Irak'tan Kuveyt'e ucuz yakıt kaçakçılığı yapıldığı- nı savunuyor. Bu arada, El Arabiye telev izyonu, "Be- yaz Bayraklar", "Müslüman Gençlik" ve "Muhammed'in Ordusu" örgütleri- ne bağlı mılıtanlann görüntüsünü yayım- ladı. Mılitanlar, işgal güçlerine yönelik saldınlann daha da artacağı uyansında bu- lundu. ABD'ninençokarananlarlistesin- de bulunan eski Içişleri Bakanı Mahmud Diyab El Ahmed'in dün Amerikan güç- lerine teslim olduğu bildirildi. Felluce'de eski Felluce güvenhk servisi şefı Şaban Mu- hammed Asmir. Bakuba'da da Saddam Hüseyin'in milis güçleri şefi olduğu sanı- lan Kais el Mehdi ei l bevdi yakalandı. Öte yandan, Bush önceki gün, "asıl sa- vaşın bittiğiııi'' ilan eftiği 1 Mayıs'tan be- ri 56 ABD askeri öldürüldüğü için "aaçek- tiklerini" belirterek "Bu ülke, kendilerini feda edenlerin acısıru çekmektedir'' dedi. Bush, "Askerlerin Irak'ta terörle savaşjö- ğını" söyleyerek "Irakta iyi yol aldık. Ül- ke şinıdi daha güvenfi" dedi. Irak'ta kayıplar arttıkça Bush'un deste- ği de düşüyor. Pew Merkezi'nin araştırma- sına göre, Bush'un temmuzda yüzde 58 olan desteği ağustosun ilk haftasında hızlı bir düşüş göstererek yüzde 53'e indi. BEYAZ SARAY'IN SAVI: Irak El Kaide'ye silah desteği verdi • Irak'ın El Kaide'ye biyolojik ve kimyasal silah üretimi için malzeme sağladığı öne sürülüyor. Dış Haberler Servisi - Beyaz Saray, turuklu bir üst düzey El Kaide yö- neticisinin, örgütün Irak'ın Saddam Hüse- yin döneminde, kimya- sal ve biyolojik silah üre- timi için malzeme sağ- ladığını kabul ettiğini ileri sürdö. Beyaz Saray'ın, Irak'ta kaydedilen iler- lemelerin ele alındığı "Irak'ta sonuç, özgür- lük ve güvenliğe doğru lOOgün" raporunda, "şu anda tutukhı bulunan ve Afganistan'daki El Ka- ide eğitinı kamplan so- rumlusu olan öoemli bir örgüt yöneticisinin El Kaide'nin kitle imha si- lahı elde etnıek için eski Irak yönetinıinden yar- dun istediğini söylediğj" kaydedıldı. Irakın bu talebe karşılık 2000'in Aralık ayından itibaren 2 El Kaide üyesine kim- yasal ve biyolojik silah- lar konusunda eğitim vermeyi kabul ettiği be- urtüdi.Raporda,"ElKa- ide'dengüvenflir bir kay- nağa göre, Usame bin Ladin ve şu anda hayat- ta ofanayan El Kaide'nin askeri iiderlerinden Mu- hammed Atıf, örgütün Afganistan'daki labora- ruYurlannm kimyasal ve biyolojiksilah yaponıiçin yetertiobnad^mıdüşün- dükleriiçin Irak'tanyar- dım alma karan verdi- ler" denıyor. 'Yeni kamtlar' Raporda Saddam' ın Filistînli örgütlere verdi- ği destek de "terörist gruplara yardım" ola- rak değerlendiriliyor. Öte yandan, The Eco- nomist dergisi Londra yönetiminin, Irak'ın bi- yolojik silah ürettiğine ilişkin kanıtlan sunma- ya hazırlandığını yazdı. İstihbarat yetkililerinin Irak'la ilgili yeni bir dos- ya hazırladığı ve burada kitle imha silahlan üre- timi programıyla ilgili güçlü kanıtlar olduğu belirtildi. KKTC • Türkiye GB için ilk adım mevzuat • İki ülke, çerçeve anlaşmayı imzalarken gümrük birliği ilanını içeren asıl anlaşma KKTC yasalannm Türkiye'ye uyarlanmasından sonra yapılacak. EBRUTOKTAR Irakhlar Bağdat'ta önceki gün yakılan bir Amerikan aracuun üstüne çıkıp sevinç gösterileri yaptı. (AP) Washington, Amerikan çıkarlannın hedef olabileceği uyansında bulundu ABD Endonezya'da salchrı beküyor Dış Haberler Servisi - ABD, Endonezya'da Amerikan hedeflerine yeni saldınlar düzenlenebileceği uyansı yaparken Cakarta'da geçen salı gerçekleşen intihar saldınsını düzenleyenlerin El Kaide üyeleriyle birlikte eğitim gördükleri açıklandı. Saldınya uğrayan Marriott Oteli'nin bır Amerikan şirketıne ait olduğuna dikkat çekilirken ABD'yle bağlantılı başka noktalann da hedef alınabileceği belirtiliyor. ABD Dışışleri Bakanlığı'na göre olası hedefler arasında öncelikli olarak temsikilik ve Amerikan yönetimine aıt tesisler var. Ancak bu merkezlerde güvenlik arttınlmış olduğundan yabancı sıvillenn yoğun olduğu merkezlerin de seçilebileceği belirtiliyor. Endonezya Savunma Bakanı Matori AbdülcetiL Marnott Oteli'ne saldıranlann Pakistan ve Afganistan'da El Kaide üyeleriyle birlikte eğitildiklerinı bildirdi. intihar saldınsında 10 kişi ölmüş, 150 kişi yaralanmıştı. Bakan, eylemcılerin geçen ay Semerang'da tutuklanan grupla ilişkili olduğunu da söyledi. Bu kişilerin aynı zamanda El Kaide bağlantılı Islami Cemaat üyesi olduklan kaydedildi. ANKARA - KKTC ile Türkiye arasında her türlü hizmet ve mal dolaşımını serbest bırakan gümrük birliği (GB) anlaşması için ilk adım atıldı. tlk aşamada, GB'nin ilanı için ek ve protokolleri öngören asıl anlaşma yerine iki tarafin gümrük birliğine geçişi için temel ilke ve standartlan belirleyen çerçeve anlaşması imzalandı. Türkiye, GB ilanının ertelenmesini KKTC'nin yasalannı Türkiye'ye uyarlaması gerektiğine bağlarken, dış kaynaklar bunun AB ve Güney Kıbns Rum Yönetimi'nden (GKRY) yükselen tepkilerden kaynakJandığını savunuyor. KKTC'ye uygulanan ambargoyu kırmak ve KKTC ekonomisini güçlendirmek, yatınm iklimini geliştirmek ve refahı arttırmak amacıyla yapılan çalışmalar, sonuçlanma aşamasına geldi. Türkiye ile KKTC Ortaklık Konseyi tarafindan 1997'den beri yapılan çalışmalann belkemiğini iki ülke arasında yapılması öngörülen GB anlaşması oluşturdu. Önceki gün toplanan 6. Ortaklık Konseyi toplantısında, KKTC'nin yoğun talebi ile gümrük birliği anlaşmasının ımzalanması öngörüldü. Ancak bu anlaşma hazırlıklan, GKRY'nin tepkısıni çekti. GKRY, Türkıye'yi AP ile BM Güvenlik Konseyi'ne şikâyet etti. Başbakan Yardımcısı AbdüllatifŞener, toplantıdan bir gün önce yapüğı açıklamada, AB'den gelen tepkileri azaltmak amacıyla anlaşmanın teknik hazırlıklann tamamlanamaması nedeniyle erteleneceğıni belirtti. AB'ye gözdağı Buna karşın Girne'de toplanan Ortaklık Konseyi toplantısında, KKTC'ye ambargonun kaldınlması için hem AB'ye karşı "Gümrük birliğinde kararbyız" şeklınde gözdağı vermek hem de geri adım atılmadığı mesajı vermek için çerçeve anlaşması imzalandı. Ancak protokolün hazır olmasına karşın, yürürlük anlaşmasının imzalanmaması, AB'nin tepkilerine bağlandı. Çerçeve anlaşması, KKTC ve Türkiye'nin gümrük birliği konusundakı niyet beyanı olarak imzalandı. iki ülkenin GB'ye geçişi için kurallan belirleyen anlaşma, KKTC mevzuatının Türkiye'ye uyarlanmasını öngördü. Bunun için de alt komisyonlar kuruldu. Duşlediğiniz tatil gerçek oluyor!.. Ağahan Mimarlık ödüllü Akyaka yöresinde Türk mimarisi ile Batı konforunun benzersiz birleşimi. GÖKOVA, dünya güzeli bir belde... Bir yanda çam ağaçlan, bir yanda masmavı denız. Buz gibi kaynak sulan arasında doğa ile başbaşa bır dinlence. Bu dinlence yerinin adı YÜCELEN HOTEL Oda özellikleri • Denize sıfir • Denız-Orman manzaralı • Özel Plaj • 220 yatak kapasitesi • Klima • Merkezi ısıtma • Minıbar • Direkt çıkışlı telefon • Balkon • Saç kurutma • TV • Özel banyo Fasiliteler • 2 açık, 1 kapah-ısıtmalı havuz • 1 çocuk havuzu • Çocuk parkı, toplantı salonu • Otopark • Restorantlar Spor & Aktiviteler Windsurt tenıs, masa tenisı, minıfiıtbol,bılardo. jogging, kano. denız bısikletı. bısiklet, sea kayak, kıte board Akyaka Beldesi/Gökova/MUĞLA Tel: 0.252 243 5108 - 243 5434 Faks: 0.252 243 5435 e-mail: gokova(o yucelen.com.tr www.yucelen.com.tr & û X £ R t i JtLU v &JU JL& RKiYt BODRUM'A 17 KM YAKINUKTA, YEŞİLLE MAVİNİN KESİŞTİĞI BALIKÇI KASABASINDA, SESSİZ VE SAKİN DOĞA ORTAMINDA, DENİZE SIFİR, KÜMALI, TVÜ, DENİZ MANZARALI BALKONLU ODALAR, ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER İÇİN YÖZME HAVUZU, SAHİLBAR, BODRUM'A TEKNE-DİSCOVE YARIMADA TURLARI İLE HİZMETİNİZDEYİZ. TAM PANSİYON: 50.000.000.-TL. TEL: 0<252) 374 52 43 - 0(252) 374 56 93 YENİLMEZ MOTEL BODRUM YALIKAVAKTA Denize sıfır, özel plajı Nefis gün batımında restaurantı ve yüzme havuzu 2 kişi klimalıoda Y.P. 75.000.000.- O.K. 55.000.000.- klimasız oda Y.P. 70.000.000.- O.K. 50.000.000.- Tel: 0252 385 40 55 Faks: 0252 385 40 13 www.bodrum-bodrum.com/yenilmez hotel BİGEHAÎST 48 Oda 125 yatak kapasiteli otelimizin tüm odalarında klima, uluslararası görüşmelere açık telefon, duş wc ve balkon bulunmaktadır. Ayrıca havuz bar ve restaurant (açık büfe) hizmetinizdedir. HERSEY DAHİL 39.900.000 Ovacık mevkii Ölüdeniz/FETHİYE Tel: 0252 610 09 71 - 0252 616 69 72 0252 616 69 71 Fax: 0252 616 70 94 HERKESE BİR RENK DÛŞTÛ, MAVİGÖKOVAYA 0DA+KAHVAU1 HAZİRAN/EYLÜL TEMMUZ/AĞUSTOS TAMPANStYON YAflM PANSİYON 25.000.000.-TL 20.000.000.-TL. 15.000.000.-TL 30.000.000.-TL 25.000.000.-U. 20.000.000.-TL 0-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ 7-10 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR %50 İNDİRİMÜ YALI/ÖREN MtLAS MUĞLA Tel: 0 252 532 33 57 - 532 28 96 e-mail: aliatila" hotmail.com DÜŞ GİBİ BİR TATİL İÇİNJATİLDEKİ EVtNlZ rI RD Burhaniye - Balıkesir Club Hotel Fiord Ören'in merkezinde 7 dönüm içerisinde sahil şeridi üzerinde palamut ve palmiye ağaçlan arasındadır. • 56 Deniz Manzaralı, Balkonlu Oda • TV Salonu • Açık-Kapah Restoran • Yüzme Havuzu • Havuz Bar • Plaj Bar • Özel Plaj • 120 Metre Kumsal • Rüzgâr Sörfü • Kano • Tenıs Kortu • Voleybol Sahası • Çocuk Parkı • Otopark Ej3 Özıirlüler tçın Özel Merdivenler olup.6 Odanın Dizaynı Onlann Doğrultusunda Düzenlenmiştir. KİŞİ BAŞI YARIM PANSİYON 50.000.000.-TL. O-6 Yaş Ücretsiz-7-12 Yaş %50 Indirimli. Ûren Burhaniye Balıkesir Tel: (O 266) 416 38 79-416 38 80 Fax:(0 266)416 33 18 KOOP-C'DEN DUYURU TRAKYA ÜNÎVERSİTESİ-CUMHURİYET GAZETESl IŞBtRLlĞÎ İLE DÜZENLENEN "LOZAN'DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE" PANELİ VE KENDİNİ KORUYAN KENT EDİRNE ÇEVRE KÜLTÜR GEZİSİ 16-17 Ağustos 2003 / gece 2 Gündüz tam pansiyon, İki ki§ilik odada kişi başı: 100.000.000.-TL Gezi Mekânlan: Lozan Anıtı ve Müzesı. Pazarkule Sınır Kapısı, Hıdırlık Tabyası, Dr. Bahattin Öğütmen Konağı. Eski Gümrük Karakol Binası, Şükrii Paşa Tabyası, Sağlık Müzesi, Sarayiçi-IV Mehmet Av Köşkü, Sinagog, Eski Vali Konağı^ Kaleiçi Maarif Cad., Ali Paşa Çarşısı, Makedonya Kalesi, Uç Şerefeli Cami, Deveci Han Kültür Merk. Saatli Medrese, Eski Cami, Belediye Binası, Selimiye Camisi, Hafizağa Konağı, Kapıkule. Panel: Trakya Ünv. Rektörlük Sanat Galerisi 17 Ağustos 2003 saat: 14.00 Daha genış bilgi için lütfen aşağıdaki numaralan arayınız. Tel: (0212) 520 21 91 - 92 Faks: 520 50 23 E-mail: cumhuriyet(5 cumhuriyetmahellesi.com.tr Okurlar bilir, O hep vardı... Yıllarca süregelen dinlence alışkanlığı... Artemıs Tatıl Köyü, 30.000 m2'lık bir alanda denızın hemen kıyıanda kurulmuştur. 112 standart oda ve 6 suıt, toplam 232 yatak kapasitesi, peyzaj duzenlemesıyle ünlü, rengârenk çıçeklenn kokulannı yaydığı tatıl köyümüzde tum odalarda balkon, direkt telefon, 3 kanal muzık yayını, minıbar, TV ve bazı odalarda klima mevcuttur. Alışvenş yapmak ısteyenler mını çarşımızdan yararlanabılırler. Mını çım futbol, baskettx5İ, plaj voleybolu sahalan. masatenısı, tenıs ve bılardo, ıdeal bır olanak sunuyor.Çocuklar, Artemıs Tatıl Koyu'nde oyuna ve eğlenceye doyacaklar. Çocuk havuzu, çtmle kaplı oyun parkı, yan açık atan salonumuz onlara guvenlı ve neşelı ortam sunuyor. Kahvaltı ve akşam yemeklerınde tatıl koyumuzun açık büfesı, her zevke uygun. Turk ve dünya mutfağından zengin seçeneklerie karşınıza çıkıyor. A la Carte Restaurant, Kafeterya, Snack Bar ve Havuz Bar günun her saatı hizmetinizdedir. lyı ve mutlu bır tatıl geçırmenız dılegıyle .. REZERVASYON VE BİLGİ İÇİN: Artemis Ören Holiday Resort, Ören-Burhaniye. Tel: 0 266 416 3776 (pbx)Fax: 0 266 416 3226 Web Page: www.artemis.gen.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog