Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 AĞUSTOS 2003 CUMA 8 Istanbul HABERLERIN DEVAMI TÜRKIYE Edırne PB 29 Sınop PB 32 Samsun PB 26 Adana A 34 B 30 Kocaelı PB 31 Trabzon B 27 Çanakkale Izmır PB 31 Gıresun B 27 B 34 Ankara B 33 Manısa B 36 Eskışehır B 32 B 33Aydın Denızlı _B 37 Konya B 36 Sıvas B 30 Zonguldak PB 26 Antalya A 36 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkân Van A A A A A B B 33 38 39 35 36 33 29 B 25 Yurdun kuzey kesım len parçalı buiutlu dığer yerter az buiutlu ve açık geçecek Havasıcaklığı yurdun ıç ve doğu ke- sımlennde artacak dı ğer yerierde oneml bır değışıklık olmayacak Ruzgar yurdun kuzey bat kesımlennde kuzey ve batı dıger yerterde guney ve batı yonlerden hafif ara sra orta kuv vette esecek DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn Y B Y B B B B B 24 28 29 26 25 25 25 28 Munıh B 28 Zunh Berlın Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına B Y B Y Y Y Y Y 29 28 38 26 22 24 31 30 Moskova B 26 B 28 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre A A B B Y Y B 37 37 38 31 28 20 36 A 36 Aç K Parçal buiutlu Ss ~ 8 j u u t Çok bulut u Sulu kar > Gok gurultulj GUNCEL CITVEYT ARC4YÜREK • Baştarafı 1. Sayfada akılda kalan ne kadar tasan varsa gece gunduz demeden bır solukta yasalaştırdı Geçmış gunlerde yuz, ıkı yuz maddelık bır yasanın maddelerını yetışılmesı olanaksız bır hızla dıvan kâtı- bı (orneğın Necmettın Sahır Sılan) okur Meclıs'ı yo- neten başkan (orneğın Ferıdun Fıkrı Duşunsel) ye- tışılmesı olanaksız bır hızla, uzerınde konuşacak olup olmadığına bakmaksızın maddeyı oya sunar, kabul edıldığını ılan ederdı Bır kezınde sureklı soz ıstedığı halde konuşma ola- nağı bulamayan DP'lı bır mılletvekılıne Başkan Du- şunsel, "Bu madde uzerındekı fıkırlennızı gelecek maddede ıfade buyurursunuz" demek nezaketını gos- termıştı ••• AKP ıktıdarında bugunku Meclıs'ın onemlı yasala- rı bır ıkı gune sığdıran tutumuna bakarak geçmıştekı ekspres kanunlara benzer bır donemı yenıden yaşa- dığımızı yadsıyabılır mısınız'? AB ye uyumu sağlayacak son 7 paket Aylardır ortalıkta gezıyor, konuşuluyor, tartışılıyor Bır konuda çok konuşarak az şey ıfade etme hunerını gosteren hukumet sozcusu Cemıl Çıçek, sureklı "zaman dar- lığından"soz ettı Neredeyse bu paket geçınce Bruk- sel, buyurun masaya oturun, dıyecek' öncekı gun terorıste af, ıhale yasası, orman arazı- lerını satışa çıkarmaya olanak sağlayan anayasa de- ğışıklığı 7 paket Dun dort yasa Allah selamet versın, CHP zaten ha var ha yok AKP ıktıdarı rahat Ikı gune sığdırdığı onu arkası ne getırır ne goturur bellı olmayan, bılınmeyen yasaları ekspres hızıyla getırdı geçırdı • • • Bu baş dondurucu hız arasında AKP'lı Meclıs Baş- kanı Bulent Annç, kamuoyunun asık, bezgın, yılgın yuzunde tebessumlere yol açan açıklamalar yaptı Yazılı basının onemsemedığı konuşmasında Meclıs geçen donemdekı başarılarını sıralarken Başkan Annç, "Geçenyılhepımızın ıştahıyenndeydı" dedı ve bır yılda "mılletvekıllennın, personelın ve zıyaretçıler- le bırlıkte 32 ton sığır etı, 47 ton koyun etı, 32 ton ta- vuk etı, 52 ton sebze ve 35 ton patates tuketıldığını" anlattı Gorevı devraldığından berı Meclıs'ı 886 bın kışı zı- yaret etmış Meclıs çalışmalanna merak mı, ış aramak sağlık ve sosyal bır derdıne çare bulmak umudu mu nedır zı- yaretçı sayısının artışındakı nedenler? Mılletvekıllerı arasında bır anket yaparak nedenle- n saptamayan Başkan Arınç, ovunç tablosunda ozen- lı bır yer ayırmış zıyaretçı sayısına Bu arada dlyor kı "zıyaretçılenn 5 bını hergun Mec- lıs lokantasında yemek yedı'" Dıle kolay, bılmem kaç ton et, tavuk vesaıre Yiyen de memnun yedıren de Annç tabıı, Turkıye'nın en ucuz luks lokantasının TB- MM'de olduğundan, ızgaraların 2 mılyon 250 bınden, et yemeklerının 2 mılyondan, çorbanın 500 bınden ye- nıldığınden ıçıldığınden soz etmıyor Zıyaretçılenn belkı de Fikret'ın unlu şıırındekı "Yi- yın efendıleryıyın, bu han-ı ıştaha sızın" dıyen dızesı- nı ıçlerınden geçırdıklerınden de • * • Medyanın gozu şımdı Irak'a asker gonderme ve yenı bır tezkere olayına çevrılı Can Dundar, "Medyası, ordusundan daha mılıter olan başka ulke var mıdır acaba" dıye soruyor ve - Amerıkan şakşakçısı Turk kovboylar dışında hemen her kesıme- yerleşık yargıyı yınelıyor "Asker temkın- lı, Koşk karşı, medya ıse savaş boyalannı surundu bı- le " Irak'ın son durumunu goren Yalçın Doğan, (Hurrı- yet'te) bızım askere ABD'nın uygun gorduğu herke- sın 'sungu uçgenf dıye adlandırdığı Bağdat-Necef- Ramadı bolgesının Irak'ın en belalı uçgenı olduğunu" omeklerıyle yazıyor _ Ama grubun amırallık gemısının kaptanı Ertuğrul Özkok, (Hurnyet'te) asker gondermezsek vay halı- mıze demeye gelen (son gunlerde bu konuda fıkrı so- rulmadığı ıçın olacak özkok'e telefon açan) Demı- rel'ın sozlerıne dayanarak "hıç duşunmeden, uç ay sonra katılalım demeden, en kısa zamanda asker gon- denlmesınr ıstıyor özkok'ten ruhsat çıktıktan sonra eee ne duruyor- sun Recep Bey Hadıııı1 Ihale Yasası 'nın içi boşaltıldı • Baştarafı 1. Sayfada şıklık ongoren tasannın oncekj gecekı TBMM go- ruşmelennde, savunmaya yonelık ıhaleler yasanın dışma çıkanldı A>Tugece \ enlen bır başka onergev - le de Orman Yasası gere- ğınce orman ko> lulen kalkınma kooperatıflenn- den yapılacak alımlann >anı sıra harp malzemesı alımlan ve bunlara ılışlan bakım ve ışletmeye \ one- lık mal va da hızmet alım- lan da ıstısna hukumlen arasında ver aldı Kapsamda bir şey kalmadı: Enerjı, su tele- komunıkasyon sektorun- dekı KIT'ler vakıf unı- versıtelen ve kamuda 2 3 tnlvon lıraya kadar y apıla- cak alımlar vasanın kap- samı dışına çıkanldı Ida- relenn malıvetı^Omıhar lıraya kadar olan alımlan ıçın pazarlık usulune ızın venldı Bovlelıkle ıdare- lenn ıhalelen 50 mılyar lıralık dılımlere bolerek ıhale yasasımn dışına ka- çırmasının da yolu açıldı Kurum gelirleri yuz- de 50 tırpanlandı: Kamu Ihale Yasası'nın temel or- ganı nıtelığınde bulunan Kamu thale Kurumu'nun gehrlen yapılan duzenle- meyle yuzde 50 oranında azaltıldı Keşif artışı yolu açıl- dı: Kamu ıhalelennde en buvuk volsuzluk kaynağı olarak gostenlen keşıf ar- tışı yenıden y asa kapsamı- na alındı Yapılacak ıhale- lerde yuzde 10 ıle yuzde 20 arasında değışen oran- larda ış artışı (keşıf arûşı) >apılmasına olanak sağ- landı Bınm fıyat sozleş- melı yapım ışlennde Ba- kanlar Kurulu'na bu ora- nı sozleşme bazında yuz- de 40'a kadar arttırma yetkısı tanındı \enı 'Neşter operas- yonlan'yolda Doğrudan temın yontemıyle yapıla- cak ışlenn kapsamı genış- letıldı Bu kapsama ılaç ve sağlık gereçlennın de almması daha once SSK de buyuk yolsuzluk- lara neden olan "proto- kol sıstemiyle alımlara" da \ enıden havat kazandı- nlması anlamına gelıvor Hukuksal karmaşala- ra geçit verildi: thale soz- leşmelennın notere tescı- lı v e onayı zorunlu olmak- tan çıkanldı Duzenleme, ıhalelerde hukuksal kar- maşalara neden olacak Belediyeden şaşırtan ihale • Baştarafı 1. Sayfada zme ve beledıyeye herhangı bır yuk getınlmeyeceğını savundu Torosland 2000 Projesı, ılk olarak 1999 yılında gundeme geldı MHP'h Demırcı, 700 hektarlık proje alanı ıçın Buyukşehır Bele- dıyesı'ne 1 5000 olçeklı plan de- ğışıklığı onerdı Buyukşehır Be- ledıyesı'nın ulaşım master planı- nı gerekçe gostererek ımar plan değışıklığını kabul etmemesı uzenne Demırcı, projeyı Bayın- dırlık ve Iskân Bakanlığı'na gon- derdı ve 2001 'de 1 25000 olçeklı ımarplanı değışıklığı vaptırdı 27 Mart 2002'de YPK'de ele alınan proje, 3 Kasım 2002 se- çımlennın hemen ardından yenı- den gundeme getınldı YPK, MHP'lı koalısyonun son gunle- nnde aldığı 15 11 2002 tanh ve 2002-34 sayılı karanyla Toroslar Beledıyesı'nı proje ıle ılgılı ola- rak tekyetkılıkıldı Mersın'ınku- zeymde 7 00 hektarlık alan uzen- ne kurulacak olan Torosland, s- por, tunzm, fiıarcılık ve konakla- ma alanlannda hızmet verecek Bolgede akvarvum merkezı, am- fı tıyatro model uçak merkezı, 3 otel konferans merkezı, kapalı çarşı, helıkopter pıstı, mını golf merkezı, kule lokantası, çocuk eğlence merkezı, buz patenı pıs- tı, atçılık merkezı, açık spor saha- lan, sporsalonlan ha^anat bah- çesı, şelale, çeşme \e kopruler bulunacak MHP'lı beledıyenın 1 4 mılyar dolarhk bırproje\ ı yaşama geçır- meye çalışması kentte "ha- yaP'olarak nıtelendınlıyor Mer- sm'ın bagımsız Buyukşehır Bele- dıye Başkanı Maciz Özcan, MH- P'lı Demırcı ye tepkı gostererek, "Hayal âleminde vaşıyor. Bö>- le bir projenin gerçekleşmesi çok zor"dedı CHP Mersın Mer- kez tlçe Başkanı Adnan Gun- doğdu ıse partısıne bağlı meclıs uyelennın olanaklan kısıtlı bır be- ledıyenın bu projesını cıddı bul- madıklannı ve karşı çıktıklannı söyledı Toroslar ve Buyukşehır Beledıyesı nın CHP'lı Meclıs Uyesı, Sinan Koç "Bu parayı devlet bile bulamıyor, 1 milyar dolar ıçın IMF kapısında bek- liyor"dedı Toroslar, Mersın'ın 3 alt bınm beledıyesınden bın 1994 yıhndaANAP ıktıdan done- mmde beledı>e statusune kavuş- tu 280 bın cıvannda nufusu bu- lunuyor Bolgede Guneydo- ğu'dan, Mersın kırsal kesımınden ve ozellıkle Toroslar'dakı koyler- den gelenler yaşıvor Mersın'ın dığer alt beledıyelen Yenışehır ve Akdemz'e oranla çok gen kalmış bır belde olan Toroslar'da altyapı sorunlan buyuk Bazı mahalleler- de ıçme suyu yok, çop deposu sağlığı tehdıt edıyor Seçım nede- nıy le bolgede asfaltlama çalışma- sı yapılıyor Okul, sağlık tesısı sa- yısı yetersu, >-urttaşlar kuçuk sağ- lık ocaklannda sorunlanna ço- zumbulmajaçalışıyor Gecekon- du ıstılasındakı bolgede seçımle- n genelhkle MHP kokenlıler alı- yor MHP geçen donem 5 mıllet- vekıllığını buyuk olçude Toros- lar'dan gelen oylarla kazandı 75 trilyonluk yol kapandıERDAL OZCAN ÇORLU - 75 tnlyon- luk harcamayla 5 yılda ta- mamlanan v e açılışını ge- çen ay Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ıle Ba- yındırlık Bakanı Zeki Er- gezen 'ın yaptığı Çorlu çevreyolu bağlantısının 19 kılometrelık bolumun- dekı altyapı sonınlan on- cekı gun yağan yağmurla bırhkte ortaya çıktı Mak- yol AŞ'nın yapımını ta- mamladığı yolun açıhş torenı Emlak Bankası ko- nutlan yanındakı geçıt koprusunun yanında >a- pıldı Başbakan ve bera- benndekıler, ışıklı kav- şaklan tamamlanmamış yolu alkışlar arasında tra- fığe açtı Açılışının yapılmasımn uzennden bır ay bıle geç- meden oncekı gun saat 14 0O ıle 18 00 arasında yağan \ağmur nedenıyle 75 tn lyon harcanan yol su altındakaldı Altvapısının eksılc su tasfıye kanalla- n ve menfezlennın yeter- sız olduğu belırtılen Onerler Kavşağı ıle bu- yuk otomotıv plazalannın bulunduğu guzergâhtakı yol sulara gomüldu, ağır ve hafıf tonajlı araçlann geçışı tehlıkeye gırdı Yurttaşlar ve surucüler Erdoğan ıle Ergezen'ın gıttıklen her kentte "15 bin kilometre duble vol yapacağız" dıye propa- ganda yapmasına tepkj gostererek "Gelsinler burdaki rezaleti gorsün- ler, sonra yol yapsınlar" dıye bağırdı Yurttaşlar tepkılennı şoyle dıle ge- tırdı "Bu yol eksik tes- lim alındı. Işıklı kavşak- ları eksik olduğu için yo- lun onemli kavşakları beton bariyerle trafiğe kapalı. Bu yuzden Turk- gucü, Önerler Koyu ve çevresindeki sanayi ku- ruluşları \oldan favda- lanmakta guçluk çekı- yor. Eksik yolu kim ve hangi makam sahipleri teslim aldı? Devletın ke- sesinden 19 kilometrelik jola 75 tnlyon odendiği- ni duyunca şaşırdık." 5 yılda tamamlanan ve geçen ay açılan Çorlu çevre yolu bağlantısının 19 kilometrelik bolumundeki altyapı sorunlan öncekı gun yağan yağmurla bırlıkte ortaya çıktı. îstanbul, turisti eğjendiremiyor • Baştarafı 1. Sayfada ğer unlu kentlenyle karşılaştırdığı rapora go- re şehre ış amaçh gınş-çıkış yapanlar \ e uzun surelı ıkamet eden yabancılar hanç yılda or- talama 2 mılyon runst gelıyor Turkaye'nın toplam tunzm gelırlen ıçmden yuzde 25'lık pay alan tstanbul'un yılhk tunzm j>elın, or- talama 2 mılyar dolar Kentte toplam 24 adet 5 yıldızlı otel, ınlı ufaklı 35O'yı aşkın eğlen- ce mekânı ve bu mekânlarda da yaklaşık 7 bm 500 kışı çalışıyor Soz konusu mekânla- nn yılhk toplam cırosu 300 mılyon dolan aşıyor Bu rakamın ıçınde yabancı tunstler- den elde edılen mıktar 50 mılyon dolan bu- luyor Istanbul'a gelen tunstlenn eğlence ıçın uğrak yerlen ıncelendığınde ıse 1950'lerde başlavıp 1980Tı yıllara kadar Su- lukule, Çıçek Pasajı, Kumkapı ve Nevızade Sokağı'ndakı meyhaneler başı çekıyor Sonrakı yıllarda ıse ozellıkle seyahat acen- telennm, gunluk şehır turu paketlen ıçınde tunstlen. Kervansaray Kulubu, Galata Kule- sı, Onent House ve Gar Gazınosu gıbı me- kânlara goturduklen goruluyor Istanbul'dakı eğlence merkezlen, son yıl- larda ortalama 600-700 bın yabancı tunst çekıyor TUYED'm raporunda, eğlence me- kânlarına gelen tunstlenn sayısının arttınl- masına ılışkın onenler de yer alıyor "Ka- buk değiştiren eğlence sektorünün me- kân ve etkinliklerini yabancı tur opera- torlerinın programlarına dahil etmesi ha- linde, Istanbul'da eğlence merkezlerine gelecek tunst sayısının kısa surede 1 mil- yonu aşabileceğı" vurgulanan raporda. "Son yıllarda hizmete giren Laila, Reına, Hayal Kahvesi, Maslak Venue, Parkor- nıan. yeniden düzenlenen KJIvos kumsa- lı gıbı eğlence mekânlarının yanı sıra Anadolu Ateşi, Snltanas ve Magic You/NEY gibi sanatsal etkınliklerin sek- tore canlılık kattığı" kaydedılıyor YAŞ ErdoğanbaşkanlığındatoplanıyorANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Yuksek Asken Şûra (YAŞ), bugun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak YAŞ'ta general, amı- ral ve generallığe yukselecek al- baylann durumu karara bağlana- caİc YAŞ kararlannın açıklanma- sından once dısıpluısızlık gerek- çesıyle Turk Sılahlı Kuvvetle- n'nden ıhraç edılecek personelın dosyalan konusunda Erdoğan'ın tutumu merak edılıyor Erdo- ğan'ın ılk kez başkanlık edeceğı YAŞ, bugun Genelkurmay Karar- gâhı Çakmak Salonu'nda 9 55'te başlayacak YAŞ uyelen oğlen sa- atlennde Erdoğan başkanlığında Anıtkabrr'ı zıyaret edecek Toplantıya, Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral Hilmi Ozkok, Mıllı Savunma Bakanı Vecdi Gö- nül, Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, Denız K.uv\etlen Komutanı Oramıral Bulent Alpkaya Hava Kuvvetle- n Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuk, Jandarma Genel Ko- mutanı Orgeneral Şener Eruy- gur, 1 Ordu Komutam Orgeneral Çetin Doğan, 2 Ordu Komutanı Orgeneral Fevzi Turken, 3 Ordu K.omutanı Orgeneral Tamer Ak- baş, Ege Ordu Komutanı Orgene- ral Hurşit Tolon, Kara Kuvvetle- n Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Harp Akademılen Komutanı Orgeneral Halil İbrahım Fırtına, Genelkur- mav 2 Başkanı Orgeneral Yaşar Buyııkanıt, NATO Guney Avru- pa Muşterek Kuvvetler Komutanı Orgeneral Oktar Ataman, Do- nanma Komutanı Oramıral Öz- den Ornek ve Mıllı Guvenlık Ku- rulu Genel Sekreten Orgeneral Tuncer Kılınç katılacak Toplan- tılarda, terfi sırası gelen, bulun- duğu rutbede beklemesı kararlaş- tınlan, kadrosuzluk nedenıyle emeklıye sevkedılecek generaller ve generallığe yukselecek albay- lann durumu karara bağlanacak TŞK'dekı 15 orgeneralden 5'mın buYAŞ'ta emeklı olması beklenı- vor Emeklı olacak komutanlarm gorevlenne de yenı atamalar yapı- lacak Genelkurmay 2 Başkanı Buyukanıfın karargâh, Ege Ordu Komutanı Tolon'un da kıta gore- vı tamamlandığı ıçın yenı gorev- lere atanması gundemde Kara, hava ve denız kuvvetlennde orge- neral ve oramıralhğe terfı edecek- ler de yem gorevlenne atanacak Şûrada atama ve terfılenn yanı sıra dısıpluısızlık nedenıyle T- SK'den ıhraç edılmesı gundeme gelen personelın dosyalan da ele alınacak YAŞ'a ılk kez başkanlık edecek olan Erdoğan'm bu dosya- lann goruşulmesı su^sında takı- nacağı tavır merakla beklenıyor Erdoğan dan oncekı AKP'lı Baş- bakan Abdullah Gul ve Mıllı Sa- vunma Bakanı Gonul, geçen yıl aralık ayında yapılan şûrada, dı- sıplınsızlık gerekçesıyle ılışığı ke- sılen personelm dosyalanna şerh koymuştu Aliyev'in saghk durumu ciddî ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'm durumu cıddıyetını koruyor Yaşamsal tehlıkesı bulunduğu belırtılen Ahyev'ın sağlık durumuna ılışkın srpekulasyonlar da yapılıyor tnternettekı bazı haber sıtelen, resmı bır açıklama olmamasma karşın dun akşam saatlennde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın yaşammı yıtırdığı ıddıasmda bulundular Lızun zamandır GATA'da tedavı goren Alıyev, en son 9 Temmuz 2003 'te Ankara'ya gelmıştı Solunum yollan, akcığer ve karacığer rahatsızlıklan bulunan Aliyev'm, kalbımn ve kalbı besleyen damarlanrun zayıflaması nedenıyle uygulanan tedavınm etkılı olamadığı behrtılıyor Mayıs ayında 80 yaş gununu kutlayan Aliyev'm sağlık durumuyla ılgılı spekulasyonlar yapıhyor Bazı ınternet haber sıtelen, Ahyev'ın yaşamını yıtırdığını, cenazesının Bakû'ya goturuleceğuıı, GATA'nın resmı açıklamasuım ıse bugun yapılacağı ıddıalanna yer verdı Azerbaycan'm Ankara Buyukelçısı Mehmet Nevrozoğlu ıse dun oğle saatlennde yaptığı açıklamada, Aliyev'm sağlık durumunun kotuleştığme ılışkın basında yer alan haberlen "üzuntu verici" olarak nıteledı Alıyev'ın sağlığının "normal" olduğunu kaydeden Nevrozoğlu, Ahyev'ın bugun Bakû'ya donebıleceğını de behrttı • • ^^ G U N D E M MLSTAF4 BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada mantığını yasalaştırmaya gırışen AKP'nın bu yonde onemlı başarılar elde ettığı de soylenebılır Butun yılın ıcraatını tek tek ırdelemek tek sutunun boyutlarını aşar Sadece son bır haftayı ozetlemek de genel gorunumu aktarmaya yeter Orman vasfını yftırmış arazılerın satışı ıçın yapılan anayasa değışıklığı, AKP açısından "ıktıdannı kanıtla- ma" hıncına donuştu Dıyebılınz kı Kopenhag knterle- n dahıl hıçbır konuda bu kadar ozel ve yoğun çaba har- canmamıştır Yurekten dıleğımız, yanılalım Ancak, bu değışıkhkler Cumhurbaşkanı tarafından da onaylan- dıktan hemen sonra orman yağması hızlanacak De- ğışıklıkte sozu edıldığı gıbı 1981 yılının "son tanh" ol- ma vasfı gıdecek, daha dun yakılan yerier bıle "yıllar- dırboyleydı" ıfadelenyle talan lıstesındekı yennı ala- cak Hukumetın ormanlara nasıl baktığının bır başka gu- zel gostergesı de anayasa değışıklığının hemen ardın- dan gerçekleştırdığı Orman Yasası'ndakı oynama ol- du Kızılağaç ve aşılı kestaneler orman alanı dışına çı- kanldı Şırkete ozel değışıklıklerden çekınmeyen AKP'nın bu gırışımı de ne yazık kı pek çok ağaç turu- nun bırden kızılağaç ve kestaneye donuşmesıne ne- den olacak1 Başka ağaçlarla ılgılı tasarrufta bulunan- larola kı yakalanırsa, "Bızbunlankızılağaçsandık öte- kılenn dıbınde de kestaneler vardı" dıyecekler* Kamu Ihale Yasası'ndakı değışıklıklere şu ad daha çok yakışır AKP Ihale Yasası' Bır yasa ancak boyle ışlevsız hale getınlır Tumuyle ortadan kaldırmak tepkı çekınce yasanın ıçını boşalt- mayı yeğleyen AKP'lıler, çok sıfırlı ıhalelenn hemen tu- münu bu yasa kapsamından çıkardılar Enerjı, su, u- laştırma, telekomunıkasyon sektorierınde bu yasa uy- gulanmayacak Bunun yanında 50 mılyar lıraya kadar olan alımlar da yasa kapsamı dışında 500 mılyarlık alım mı yapacaksın? Bol 10'a, çık kapsam dışına, ıs- tedığın gıbı al öncekı yasa, ıhalelen yabancılaştınyordu, bu yasa sıyasallaştırıyor 1 Üç yanlış bir doğruyu götürürse! Hukumetın her fırsatta "bır an once gerçekleştıre- ceğını hıssettırdığı" YÖK yasasındakı değışıklığı de yuzde 35 buyuktur yuzde 100'den yaklaşımıyla yorum- lamak gerekıyor AKP, beklemedığı yerlerden tepkıler gelınce değışıklık çalışmasını rafa kaldırdığını açıkla- mıştı Son toplantılardan çıkan sonuç, raf dedıklen ye- nn masanın hemen yanı olduğunu gosterıyor Planın ozu şu Unıversıteleratacaklan heradımda hukumete bağ- lı olacaklar 1 Hıç ıktıdardan duşmeyecekmış densızlığıyle, bır an once neyaparsakyapalım, telaşındakı AKP yannmu- halefete duştuğunde yenı hukumet bu değışıklıklere dayalı ıcraata gınşırse, nasırına basılmış gıbı bağıra- cak' 7 uyumpaketıne gelınce Pakettekı değışıklıklenn çoğu, gerçekten yapılması gereken, ılgılı bakanlıkların sıradan ışı olarak nıtelendınlebılır orneğın, dernek uye- lığınden aynlmadan 6 ay once bıldırme zorunluluğu Guncellığını yıtırmış bu uygulamayı kaldırmak, 7 pa- kete konup buyuk bır ış olarak sunuluyor' Işkence ve kotu muameleye ılışkın soruşturmalar da acele ışler- den sayılacakmış Yok bır de yılhk plana koysaydınız 1 Paketın ozu Mıllı Guvenlık Kurulu'nun ışlevının sınır- landınlması, Başbakan'ın MGK katındakı ağırlığının arttınlması AKP'nın genel ıcraat mantığına baktığımızda once- lığı "bıran once tam demokrası gelsın" değıl 7 pake- tın ruhunda da bunu goruyoruz Bu yuzden gerçekten her sağduyulu kışının doğru bulduğu değışıkhkler de "AKPne ölçüde samımı" sorusunun çengehne takılı- yor Uç yanlış bır doğruyu goturur, kurahnı ışletırsek, 22 donem, 1 yasama yılında AKP'nın kocaman bır sıfır çektığını soyleyebıhnz 1 ankcum@ttnet.net.tr 15 yaşındaki A.D. felç oldu Tutuklu çocuklam işkence idduısı İZMİR (Cumhunyet - Aydın E Tıpı Ceza- evı'nde tutuklu bulunan çocuklara ışkence ve ko- tu muamele savıylaAydın Cumhunyet Başsavcılı- ğı na suç duyurusunda bulunuldu AD (15) adh çocuk mahkûmun felç olması uzenne gundeme gelen ıddıalann araştınlması ıs- tenırken 6 mahkûmun aı- lesı ıddıalar hakkında savcılığa suç duyurusun- da bulundu A D'nın, gor- duğu ışkence sonucu felç olduğu ıddıa edılırken Dışişleri Kontisyonu'yla bir anaya geldi Gül:Bağdafta da Bosna'dakigibL. doktor raporunda felcın "mıkrobık kaynaklı" olduğu belırtıldı A D'nın babası Ahmet Demirtaş ıse oğlunun belden aşağısının tutma- dığını ve vucudunda darp ızlen gorduğunu, dokto- run da darp ızlennı doğ- ruladığını sovledı Izmır Tabıp Odası Başkanı Fa- tih Sürenkok ıse mıkro- bık kavnaklı hastalıkla travmav a bağlı felcm bır- bınnden kolavlıkla avırt edılebıldığım belırterek aılelerden odaya başvur- malannı ANKARA (Cumhuri- yet Bfirosu) - Dışışlen Bakanı ve Başbakan "Var- dımcısı Abdullah Gul TBMM Dışışlen Komıs- yonu uyelenyle yaptığı yemeklı toplantıda, Irak'a asker gondermek ıçın ko- şullann oluşmasının "za- man alacağını" belırte- rek, "Turk askeri Bos- na'd"1 " '«»1 karşılandıy- sa ) da ovle karşılansın ıstıyoruz, bu şartlar oluşmadan gıt- meyız" dedı Gul edını- lenbılgıvegore yemekte "Asker gondermede P- KK'nın notralıze edil- mesı en buyuk şartımız. ABD bu konuda söz \er- di. Oraya gıdeceksek mutlaka Turk askennin Turk komutanın emri altında gorev yapması- nı şart koşuyoruz" dedı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog