Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1AĞUSTOS2003CUMA 16 _| JldJLiJcj V 1/j X O l l cumtv(5cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Aynı Yolun... 07.00 Show TV Dram • Filmde, fikırleri birbınne zıt düşen, bin aydın, diğeri ise bağnaz ıki hocanını öyküsü anlahh- yor. Yönetmen: Turgut Demırağ. Oyuncular: Sadri Alışık, Nebahat Çehre tyi Aile Çocuğu 09.00 Kanal D Güldürü • Tek yumurta ikizi kardeşler, bırbirlennı gör- meden büyürler.flciside farklı şartlarda yetiş- mıştir. Birisi etraftnda terör estiren bır gangster, di- ğeri ise namuslu bır banka memurudur. Yönetmen- liğuıi Osman F. Seden'in üstlendiği yapımda, Ke- mal Sunal, Harika Avcı ve Sevıl Üstekin var (1978). Güngörmüşler 10.00 TRT 1 Güldürü • Zenginken malmı mülkünü dağıttığı hızmet- kârlannın, beş parasız kalan soylu bır kışiye yardıma koşuşmalannın gülünç öyküsü. ılhan En- gin'ın yönettıği fılm, 1956'da Samuel Taylor, Mar- cello Girosı, Dino Risi'nın katkısıyla gerçekleştın- len "Monte Carlo Macerası' adlı Italyan filmınden yapılan uyarlamaya dayanıyor. Yapımın başrolle- rinde Izzet Günay, Ayşen Gruda, Hadi Çaman, Ke- rem Yılmazer gıbı oyuncular yer alıyor (1976). Ölünceye Kadar 15.00 GAP TV Dram • Tutkulu bır aşkla bağlandığı genç kız uğruna düzenlı yaşantısını yıkan namusuna duşkün ıl- keli bir hukuk profesörünün öyküsü. Baskı rekorla- n kiran 'aşk, ıhtıras, macera' yapıtlanyla ünlü Esat Mahmut fCarakurt'un aynı adlı romanından Safa Ö- nal'uı uyarladığı film, çeyrek yüzyıl öncesı sınema- smın özelliklerini tasıyan harekeıli, sürükleyıci bir aşk ve öç serüveninı sergılıyor. Başrollerinde Ayhan Işık, Zuhal Aktan, Arzu Okay yer alıyor (1970). İJseti Kızlar 15.40 TRT INT Dram • Nezahat, Oya ve Buket lisede okuyan üç ya- kın arkadaştır. Her üçünün de gelecek ıçin çe- şitli hayalleri vardır. Nezahat yaşlı bir adamla evlen- dirilmek ıstenır. Buket güzelhk yanşmasına katılma planlan yaparken, Oya doktor olur ve aradığı mut- Iuluğa kavuşur. Yönetmen: Orhan Elmas. Oyuncu- lar: Necla Nazır, Itır Esen. Kara Pfcçe 17.45 Show TV Macera • Babası köyün ağası tarafından öldürülen genç kız, ıntikammı almaya yemın eder. Ayrıca ağa- nın köylülere yaptığı haksızlıklara karşı savaşmaya karar verir ve gündüzleri güzel bır kız, geceleri ise eşkıya olur. Yönetmen: Memduh Ün. Oyuncular: Fatma Girik, Tugay Toksöz (1970). Atia GeL. 20.30 Show TV Güldürü • Altılı ganyan oynayıp yoksul yaşamdan zen- ginlığe terfi eden bır fabrıka işçısinın çevre- sinde gelişen komik olaylann öyküsü. Yönetmenli- ğini Natuk Baytan'ın üstlendiği yapurun başrolle- rinde Kemal Sunal ve Nevra Serezlı var (1984). Biyonik Köpek 20.30 atv Macera (Cybennuö) - Rex, Golden Retnever cinsı ıyı huylu bır köpektir. Kötü nıyetlı bilün adamJa- n tarafından ıçıne bır çip yerleştınlen Rex, süper güçlen olan biyonik bir köpeğe dönüşür. Taşıdığı çip, diğer bütün bilgısayar çiplenyle ıletışımi sağ- lamaktadır. Yönefmen: George Mıller. Oyuncular: Judd Nelson, Mıchelle Nolden, Ryan Cooleyş, T6- nıo Arango (2002 Kanada, 100 dk). 21.00/CNBC-e/Psikopat AynntıYanda Amaç 22.40 TRT 1 Dram ©(Purpose) - John internet üzerinden gerçek za- manlı video görüntüleri yayınlayan bir yazı- lım programı üzerinde çahşmaktadır. Bu sayede bır şirket kurup dünyayı değiştirmeyı amaçlamaktadır. Fakat iş dünyasının acımasızlığıyla tanışaeaktır. Yö- netmen: Alan Lazar. Oyuncular: John Light, Jeflfrey Donovan (2002 ABD, 105 dk). 23.45/Show TV/Aşk... AynntıYanda Elmas Avcılan 02.15 Show TV Dram (Diamond Hunters) - Güney Afrika'nın arka- lanna gızlenmiş zümrüt sahıllennin ve elmas madenlerinin izini süren elmas avcılan, paha biçil- mez değere sahıp hazinenın peşindedırler. Bu hazı- ne ise geçmışi unutulmaz ve bağışlanamaz bir aile- ye aittir. Elmas avcısı olan Johnny de aslında bu aı- lenin üyelerinden bındır. Yön: Dennıs Berry. Oyn: AJyssaMıIano, Roy Scheider (2001 ABD, 110 dk). (T*\ /C7) (î*\ O Yabanci Izleyin Orta Değmez A Yerli Klişe bir konuyufarklı veyeni bir üslupla anlatmayı başaranfılm, Griffin Dunne 'nin imzasını taşıyor Eski âşıklann geri tepenplanı Show TV 23.45| Aşk Tutkunu - Addicted To Love / Yönetmen: Griffin Dunne / Oyuncular: Meg Ryan, Matthevv Bro- derick, Kelly Pres- ton, Tchecky Karyo, Maureen Stapleton / 1996 ABD yapımı, 100 dakika. TV7 Scrvisi - Daha önce CI- NE 5'te ekrana gelen ve kendilerini terk eden sevgi- lilerini geri kazanmak için inanılmaz planlar yapan bir çiftin öyküsünü konu alan "Aşk •Rıtkunu", bu akşam Show TV'de. Oyuncu Griffin Dune bu filminde, zekice yazılmış senaryodan da gereken des- teğı alarak, ldişe bir konuyu çok farklı ve yeni bir üslup- la anlatmayı başanyor. Fil- min senaryosu, Warner Bros'a 1989 yılında Robert Gordon tarafından verilmiş. Gordon, uzun zaman birlik- te olduğu sevgilisinden ay- nldıktan sonra senaryoyu yazmaya başlamış. Öyküyü baştan sona alıp götüren Meg Ryan ise, kuş- kusuz son derece isabetli bir seçim. Dış çekimleri New York'ta ve stüdyolarda, iç mekan çekimleri ise Bro- oklyn cephaneliğine kuru- lan setlerde gerçekleştirilen "Aşk 1\ıtkunu", duygusal komedilerden hoşlananlar için... Filmin öyküsü şöyle; Kendilerini terk eden sevgi- lilerini geri kazanmak iste- yen fotografçı Maggie ile astronom Sam, aynı daireyi paylaşmak zorunda kahrlar. Sam, küçük bir kasabada yaşayan romantik biriyken, Maggie New York 'ta oturan ve insanlarla dalga geçmek- ten hoşlanan bıridir. Fakat tiim bu zıt özellikle- rine karşın ortak bir amaç doğrultusunda kenetlenmiş- lerdir. Sam. çocukluk aşkı Linda'yı elde etmek, Mag- gie ise eski nişanlısı Fransız Anton'dan intikam almak için harekete geçer ve So- ho'dakı dairede bir araya ge- lirler. Karşı dairede ise sev- gilileri yaşamaktadır. Olan bitenden habersiz Linda ve Anton günlerini gün ederken, kafadarlanmız da onlar için türlü türlü plan hazırlar. Ama evdeki hesap çarşıya uymayacak, farkın- da olmadan aralannda duy- gusal bir yakınlık kurula- caktır. Daha önce izleme- diyseniz kaçırmayın... Duygusal güldürüden hoşlananlara seslenen yapım, birbirinden ünlü oyunculanvla dikkat çekiyor. \ ' Patricia Highsmith 'in eserinden uyarlananfılm, ilginç bir Hitchcock kopyası Psikolojik gerilimi sevenlere YakışıkJı aktör Rob Lowe filmde, psikopat bir geoci canlandınyor. CNBC-e 21.00 Psikopat - Bad Influence / Yönetmen: Curtis Hanson / Senaryo: David Koepp / Görüntü: Robert Elsvvrtt / Müzik: Trevor Jones / Oyuncular: Rob Lowe, James Spader, Lisa Zane, Christian Clemenson, Kathlene Wilhoite, Rosalyn Landor, Tony Maggio, Marcia Cross / 1990 ABD yapımı, 99 dakika. TV' Servisi - Utangaç, disip- linli, ölçülü, sorumluluk sahibı Los Angeleslı yuppie Michael Boll (James Spader) bir süre için çılgın iş yaşamının stresin- den uzaklaşmak amacıyla kısa bir tatile çıkmıştır. Sıradan bir tatil geçirmeyi planlarken bır anda karşısında beliren, sempatik Alex'in (Lo- we) "yardunıjla" kaderi değışır. Çekici bir psikopat olan Alex'in etkisinde kalıp yaşamı- na tamamen farklı bir anlam vermeye kalkışır. Kadınlarla ilişki, hırsızJıkJar gibi "masum kabahatk*r"le içindeki şeytana prim veren Michael, işin ucu ci- nayete kadar vannca nasıl bir batağa düştügünü fark eder... Mystfest'te birincilik ödülü- nü alan "Psikopat", yuppielerin dünyasında gelişen psikolojik gerilim. Yönetmen Curtis Han- son ilk bir saat öyküyü son de- rece iyi kurduktan sonra ikinci yan fazla beylik sahnelerle ka- liteyi zedeliyor. Ahlaksal değerleri sarsıp sor- gulamanın ardından sistemi haklı çıkaran mutlu sonu tercih etmesine karşın, başrol oyun- culanyia Hitchcockvari izler ta- şıyan bir iş çıkardığını söyleye- biliriz yönetmenin. Patricia Highsmith ın roma- nından esinlenerek çekilmiş filmde iyi düşünülmüş, kurgu- lanmış bir çok sahne var; özel- likle Michael'ın evine dönüp Alex'in bıraktığı sürprizle kar- şılaştığı sahneye dikkat. tv8 13.00 Oktay Ekşi konuk oluyor TV Servisi - Türkiye'nin gündemini belirleyen konu- lann ele alındığı "Gün Or- tası" programını, Hülya Ay- dnı hazırlayıp sunuyor. Hürriyet gazetesi yazarla- nndan Oktay Ekşi'nin ko- nuk olarak katıldığı yapım- da, Türkiye'de gazetecilik ve basın etiği hakkında soh- bet ediliyor. CNNTürk 19.10 'SoruCevap' TV Senisi - Flüt sanatçısı Şefika Kutiuer ın konuk ol- duğu "Soru Cevap" progra- mı tekrar ekrana geliyor. Yavuz Baydar' ın sunduğu yapımda, klasik müziğin cazla uyumu, "Coming Bach" albümünün getirdiği yenilikler, uluslararası mü- zik camiasının albüme tep- kileri ve sanatçının projele- ri hakkında sohbet ediliyor. TRT2 20.30 Yeni belgesel j TV Servisi-TRT 2 debu haftadan itıbaren "Derinde- ki Sırlar" adlı yeni bir bel- gesel ekrana geliyor. Çe- kimleri, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de 2 yıllık bir ça- ' lışmanın sonunda gerçek- • leştinlen belgesel, 13 bö- lümden oluşuyor. Yapım ve yönetimini Va- hit Ozdemir'in üstlendiği programda, Akdeniz fokla- nnın, Caretta Carettalann, orkinos ve kılıç balıkların yaşamlan inceleniyor. Ya- pımda aynca, binlerce yıllık batıklardan görüntüler de sunuluyor. TRT2 21.10 'Beyazperde' T\ 7 Servisi - "Beyazper- de"de bu hafta, Mehmet Açar. AB Hakan, Yeşim Ta- bak ve AKn Taşçıyan, halen gösterimde olan "Termina- tör 3: Makinelerin V ükseli- şi" ve "Başunnı BelasT fiunlerini değerlendiriyor. Yapımın "Ev Sineması" başlıklı bölümünde ise, çe- şitlı filmlerin DVD ve VCD'leri tanıtıhyor. Zeytincilerin sorunları TV Servisi - Ege Ttoru'na çıkan "Parametre OzeP, Ayvalık'tan canlı olarak ekrana geliyor. Programda, Izmir'in sonınlan, Kusadası Limanı'nın geleceği, Çeşme'nin parlayan yıldızı ve Ayvalıkh zeytincilerin beklentileri ele alınıyor. MefihaOkur, Ayvalık'ta, Zepa Genel Müdürii Deniz Ataç'ı konuk ediyor. Yapunda, "Zeytincilerin sorunlan" işleniyor. • CNN Türk, 16.15 Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Güngörmüş- ler 11.35 Dizi: 12.30 Dizi: Bizim Evın Halleri 13.25 Dizi: Yaz Aşk- ları 14.15 Ver Elini Anadolu 15.10 Yaz Oyur\- lan 16.10 Çizgi Film 16.35 Çizgi Film: Polis Akademisi 17.05 Dizi: Kuzenlerim 18.05 Di- zi: Aynlsak da Beraberiz 19.05 Dizi: Çıçek Taksi 20.00 Ana Haber 20.45 Dizi: Koçum Benim 21.40 Show Gecesi 22.40 Yabanci Sinema: Amaç 00.15 Dünya Coğrafyası Al- tın Kuşağı (0 312 490 43 00). 10.15 Sağlık Olsun 11.15 Gün- r cel 11.40 Hayat Akarken 12.15 Seans Arası 12.40 İş Günü 13.30 Yorumsuz 13.40 Dünyadan 14.40 Yurt- tan 15.15 Güncel 15.40 Tarıhten 16.15 Eği- tim Dünyası 16.40 Ekonomı 18.35 Akşam Yıl- dızı 19.00 Haberler 19.30 Kent Yaşam 20.00 Denız Magazin 20.30 Derındeki Sırlar 21.10 Beyazperde 22.10 Ekodınamık 23.05 Akşa- ma Doğru 23.30 Üniversıtem 00.25 Anılarla Müzik (0 212 259 72 75). ANKARA ÜNtVERSİTESt REKTÖRLÜĞÜ'NDEN ÖNKAYTT VE YETENEK SEVAVT İLE ÖĞRENCİALINACAKTIR 2003-2004 öğretım yıh için önkayıt ve yetenek sına- vı ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesı Tiyatro Bölü- mü'ne 20, Ankara Ünıversitesi Devlet Konservatuva- n'na 30, Beden Eğirimı ve Spor Yüksekokulu Antre- nörlük Eğirimı Bölümü'ne 15, Beden Eğitımi ve Spor Öğretmenliğı Bölümü'ne 15, Spor Yöneticıhği Bölü- mü'ne 15 öğrenci alınacaktır. Başvunılar 4 Ağustos 2003 tarihinden itibaren ılgıli okullara yapılacaktır. Önkayıt ve yetenek sınavlan için aynntılı bilgılen aşağıda adresleri belirtilen okullardan ve Ankara Ünı- versitesi'nin www^nkara*du.tr web adresinden öğre- nebilirsiniz Adres: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi: Dıl ve Tarih-Coğrafya Fakültesı Sıhhiye-Ankara Ankara Cniversitesi Devlet Konservatuvan: Ord. Prof. Dr. Şevket Azız Kansu Bınası Konya Yo- lu Üzen Diş Hekımliği Fakültesi Yanı A Blok 6. Kat Beşevler-Ankara Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Tandoğan-Ankara Basın: 37610 Radyo-Televizyon Üst Kurulu'nun Star'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygulanıyor RTÜK'ün StarMax'e s t | M ı a x verdiği bir aylık kap- ^ atma cezası uygu- lanıyor. Öğrenci kimlik kartımı ve öğrenci pasomu yıtirdim. Geçersızdir SEVtMDABAĞ 07.00 Film: Aynı Yolun Yolcusu 09.00 Vahşı Kedı 10.15 Dızr Çır- kın Berty 11.30 Lısa ve Kardeş- leri 12.30 Sıkı Dostlar 15.15 Film: Kader Çıkmazı 17.00Sıdıka 17.45 Film: Kara Pe- çe 19.30 Ana Haber 20.15 Spor Sayfası 20.30 Film: Atia GelŞaban 22.30AcunFı- rarda 23.45 Yabanci Film: Aşk Tutkunu 01.30 Haber 02.00 Spor 02.15 Yabanci Film: Elmas Avcılan (0 212 355 01 01). _ A 09.00 Çızgı Fılm Kuşağı 11.35 3 I V ^ k ı r ı YoHan 13.00 Gun Orta- * " sı 13.40 Baba Evı 15.00 Çızgı Fılm Kuşağı 16.30 Rosalında 17.30 Boyle mı Olacaktı 18.30 Sensız Olmaz 19.30 Ha- berler 20.25 Spor Haber 20.30 Yabanci Film: Biyonik Köpek 22.10 Magazin Key- fı 23.40 Dızı: Yeter Anne 00.55 Gece Yan- sı Haberleri 01.05 Homedrom 01.35 Anı Tour 01.40 Dızı: Vıper 02.25 A'dan Z'ye 04.25 Habercı (0 212 354 30 00). 10.35 Sağlık Raporu 11.35 Gündem Dışı 12.35 Yenıden 13.00 Gunun Içınden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.35 Ekonomı 17.15 Doğru Tercih 17.45 Gece-Gundüz 18.10 Gündem Dışı 18.30 Spor 19.00 Haberier 19.40 Ve Insan 20.00 Akşam Haberleri 20.05 Spor Saatı 20.30 Ve Insan 22.05 Turkıye'nın Çocukla- rı 23.00 Haberler 23.30 Gündem Dışı 00.30 Zaman Içınde Yolculuk (0 212335 00 00). 08.20 Duma Duma Dum 09.00 Film: İyi Aile Çocuğu 10.45 Dizi: Çılgın Bedış 11.50 Çızgı Film 12.50 Mutfakta Keyıf 13.30 Kaçak Kız 15.00 Film: Firarda 17.00 Yaz Gülü 18.20 Dizi: Yarım Elma 19.30 Haber 19.55Abs- terdam Tumuvası: Galatasaray- Inter (Canlı) 21.50 Spor Gündemı 22.15 Ams- terdam Tumuvası: Ajax- üverpool (Can- lı) 24.00 Insan Sarrafı 01.00 Dunya Şam- piyonlan Tumuvası: M. Unrted- Juventus (Bant) 04.30 Trafik (0212 215 51 11). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Di- zi: Eltıler 10.30 Her Sabah 12.00 öğle Haberleri 12.30 Ka- dının Sesi 15.30 Yerli Film: Ağlattı Ka- der 17.30 Dizi: Evımız Olacak mı? 19.00 Ana Haber 19.30 Güne Bakış 19.50 Spor 20.00 Dizi: Zor Baba 22.00 Ebru Gündeş Show 23.45 Dizi: Gizli Dosyalar 00.30 Ge- ce Haberi 01.00 Ebru Gündeş Show 03.00 Her Sabah (0 212 454 56 00). 07.00 Yeni Gün 08.35 Ankara Gündemı 09.15 Para-Metre 10.45 Stıl 12.00 Haber 12.10 Pa- ra-Metre 13.00 Ajans 13.45 Spor 14.15 Art-lnfo 15.15 Fınans Bültenı 16.20 Dostlanmız 16.35 Parametre 17.00 Manşet 18.00 Haber 18.15 Art-lnfo 18.30 Frekans 19.10 Soru Cevap 20.00 Edıtör21.00 Eğıtım ve Kanyer 22.00 Meşın Yuvarlağın Türkıye Seruvenı 4 22.45 Spor 23.05 Eğnsı Doğru- su 24.00 Gece Goruşu (0 212478 50 00). ^ • k ^ 08.05 Erkan Tan İle Başkentten • H / 0 09.30 Otei Rehben 10.00 Haber- ^ ^ ler 10.30 CıtyUghts 11.00 Ha- berler 11.30 Başkent Sohbetı 12.00 Haber- ler 12.30 Günün Içınden 13.00 Gun Ortası 13.20 Spor 13.30 Ikıncı Seans Ekonomı 14.00 Haberler 14.30 Güncel 15.30 Ece Te- melkuran ile Kıyıdan 16.00 Haberler 16.30 Üçuncu Seans 17.00 Haberler 17.35 Spor 18.15 Akşama Doğru 19.30 Spor Aktuel 20.00 Ana Haber Bültenı 21.00 Yorumsuz 22.30 Soz Meclisten Içen 24.00 Haber Aktıf 01.05 Packshot (0 212 288 51 52). 'ti\E 08.30 Çızgı Film Kuşağı 09.20 Yabanci Film: Pan Tadeusz 11.20 KıralıkOda 12.50 Cı- ne Sinema 13.15 Soygun 14.40 Yabanci Film: Aılede Ihanet 16.10 Yabanci Film: Du- varların Dıli Olsa 2 17.30 Çızgı Film Kuşağı 18.30 Yabanci Film: Mafyaya Karşı 20.00 Haber 21.00 Yabanci Film: Gençlık Ateşı 22.25 Dızı: Evlı Erkekler22.55 Dızı: Oz24.00 Fantasy (0212 33615 15). H.OOGonulBahçesı 13.00 Kum \ Saatı 15.00 Klıpart 18.00 Alı Ba- ba nin Çıft/iği 19.00 Gerçek Kesit 20.00 Haber20.45 Dızı: Bızımkıler 21.45 Şa- ırın Yerı 23.15 Yüksek Tansıyon 00.15 Ya- banci Film: Vur Kaç 02.00 Yabanci Film: Arabistan Geceteri (0212 256 82 82). • 13.00 Aır Force One 14.00 Meslek Sahibı Kopekler 14.30 Maymun Işı 15.00Yeryüzunün Nabzı 15.30 Yı- lan Avcılan: Çıngıraklı Yılanlar16.00 Canavar Daîgalar: Tehlıkelı Okya- nus 17.00 Dalga Bılımı 18.00 Aır Force One 19.00 Canavar Daîgalar: Tehlıkeli Okyanus 20.00 Meslek Sahibı Kopekler 20.30 May- mun Işı 21.00 Dışlı Titanlar 22.00 Öldurme- ye Programlananlar23.00Ölümcül Sanıyeler: Ayrton Senna'nın Ölumü (021229300 68). 12.00 Tunzm 14.00 Nakarat 15.00 Tunzm 16.00 Söz Tu- nzmcının 17.55 Evden Uzak- _ ta 18.20 Tunzm Spotlan 18.50 Yore Klıplen 19.00 Tunzm Haberlen 19.15 Gunun Konuğu 19.30 Işte Anımasyon 20.00 Ana Haber Bültenı 21.00 Bırgülsene 22.00 Adventur (0 242 244 03 00). ı 1 07.00 Seyır Defte- lULUSALKANAL] n 08.30 Kurtuluş Savaşı Günlüğü 09.00 Gunun Içınden 11.05 Koyden Kenrten 12.05 Mustafa Yuluğ ile Ekonomı 13.00 Ha- berler 14.15 Gunun içınden 16.15 Sahne Sanatlan 17.15 Dedem Korkut 18.15 Egıtım Arenası 20.00 Ana Haber 21.30 Halk Üni- versıtesı 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90). , 10.40 Çat Kapı 11.00 Ha- Vl' ber11.30Toplumvelslam L T Q 3 Spor Haber 13.30 Pop Cafe 15.10 YKahra- manlar Filosu 17.10 Super Çocuk 17.40 On Aır 19,00 Kartpostal 19.30 Ana Haber 20.15 Spor 20.30 Sıradışı 21.00 Klaket 21.30 Bu Hafta 23.00 Haber 23.30 Bursa Konuşuyor 01.30 Bu Hafta (0 224 331 70 00). 11.45 Dıscovery'de Çocuk- lar 12.40 Gökyüzu Takipçı- •w ' lerı 13.35 Uzaydan Gelen Ateş Topları 14.30 Robın VVıllıams ile Vah- şı Doğa: Yunuslar 15.30 Sıradışı Makıneter 17.00Korku Bumu 18.00 Jules ve En Teh- lıkelı: Vahşı Batı 19.00 Öncüter: Kalahari'yı Takıp Etmek 20.00 Savaş Alanı: Batı Duva- n 21.00 Şehır Taksılen 22.00 Zorun ötesı 23.00 Travma (0 212 330 00 88). 'c-, 10.05 Fılm: Korkunç Teşkı- njpT lat 11.50 Film: Boris ve Na- tasha 13.15 Film: Düe/lo 14.55 Fılm: Roadıe 16.40 Genç Serseriler 18.20 Fılm: Bılly Galvın 19.55 Yabanci Fılm: Muz Cumhunyetı 21.15 Fılm. Cehennem Ge- zegenı 22.40 Fılm: Vıetnam Cehennemı 00.35 Fılm: Av Paıtısı (0 212 326 00 00). 10.20 Cafe Sağlık 11.20 Açık Tahta 12.00 Aktıf Ekran 12.40 Cafe Tarz 13.20 Basın Kartı 15.20 Bılışım Guncesı 15.50 CafeTarz 16.20 Z Raporu 17.20 Sıyaset 17 18.00 Haberler 18.10 Dunyaya Bakış 21.30 Yaşama Keyfi 22.10 Izlenım 23.00 Spor (0 212 449 0738). 15.00 Geçmişın Gı- zemleri: Kayıp Şehir 16.00 Biography: Her- m a n n Goering 17.00 Modern Mucızeler 18.00 Çatışma: As- keri Fiyaskolar 19.00 Yaşayan Tarih: Endüstnnin Imparatorları 20.00 Tek- nolojı ve Ulaşım: Deniz Hikayeleri 21.00 Geçmişin Gizemlerı 22.00 Bi- ography: Korkunç Ivan 23.00 Modem Mucizeler: Norad 24.00 Çatışma: Sa- vaş Silahlan (0 212 326 00 00). 09.00Ankara Kulisı 09.15 TeknikAnalız 10.00 Piya- sa Ekranı 10.45 Yabanci Raporları 11.45 Sektör Raporu 12.00 Finans Cafe 13.15 Şır- ket Analizı 14.00 Piyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulısi 15.30 Analistler Soruyor 16.00 Son Baskı 17.45 Günden Kalan- lar 18.00 Eğıtım: Kampüs 19.00 Dizi: Fraiser 19.30 Dizi: Dharma & Greg 20.00 Dizi: Ally Mc Beal 21.00 Yaban- ci Film: Psikopat 23.00 Dızı: Kıng- pin 24.00 Dizi: South Park 00.30 Di- zi: VVorking 01.00 Konser: The Rolling Stones (0 212 330 01 01). 14:10 canlı 18:10 22:05 NTVTE SORUN Celal Pir TBMM Başkanı Bülent Annç sorulan yanıtlıyor GÜNDEMDIŞI Yazlıkta Gani Müjde Bodrum'da İpelc Tuzcuoğlu 1 le İTÜRKİYE'NİN ÇOCUKLARI Tayfun Talıpoğlu bugün www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog