Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

1 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMÎ ekonomi(5 cumhuriyet.com.tr 13 Konfeksiyon devleri Konya'da • KONYA(AA)-Son yıllarda yaptıklan atılım ile sektörün yüzde 15'ini eline geçiren Konyalı tekstilcilere, Beymen, Vakko ve Kiğılı gibi ünlü markalann fason üretim yaptınnak istediği belirtildi. Konya Ticaret Odası Hazır Giyim ve Tekstil Meslek Komitesi Üyesi Kemal Inal, konfeksiyon devlerinin ildeki yüksek kaliteli üretimden etkilendiğini ifade etti. Aycell ücretleri zamlandı • Ekonomi Servisi - Aycell, faturalı ve faturasız hat görüşme ücretlerine zam yaptı. 1 milyon 300 bin aboneye ulaşan Aycell, bugünden geçerli olmak üzere şebeke içi görüşme ücretinin dakikasını 80 bin liraya, 100'lük kart satış fıyatını 8 milyon liraya çıkardı. BP Gaz Ocakgtfı satın alch • Ekonomi Servisi - LPG sektörüne 1997 yılında Deltagaz'ı satın alarak giren BP Gaz, Ocakgaz ve yan kuruluşu Tekgaz ile birleşerek Türk LPG sektörünün en büyük dördüncü firması oldu. OYKA, kâğıt üretecek • Ekonomi Servisi - OYAK Çimento Grubu bünyesinde yer alan OYKA Çaycuma Kâğıt Fabrikası bugün üretime başlayacak. ÖYKA Kâğıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ. SEKA Çaycuma Kraft Kâğıt Fabrikası tşletmesi'ni 30 Haziran 2003 tarihinde Özelleştirme tdaresi'nden 15 milyon 100 bin dolara satın almıştı. Reklamcılar yerinde saydı • Ekonomi Servisi - Türkiye'de reklam yatınmlan, yılın ilk yansında geçen yılın aynı dönemi düzeyinde gerçekleşti. 2002'nin ilk yansında 369.4 milyon dolar olarak gerçekleşen ölçülebilir mecralann net yayın gelirleri bu yılın ocak-haziran döneminde 368 milyon dolar oldu. Reklam pastasında en büyük dılımi, 195.2 milyon dolarlık net yayın gelirleriyle televizyon alırken basın, 127 milyon dolarla 2. sırada yer aldı. Yüz kişiden 10'uişsiz • ANKARA(ANKA)- Ekonomide geçen yıl başlayan ve bu yıl da devam eden büyüme eğilimine rağmen, işsizlik oranı yüzde 10'un altına inmiyor. Geçen yılın ikinci üç aylık döneminde yüzde 9.3 olan işsizlik oranı bu yıl yüzde 10 olarak hesaplandı. işsizlik oranı kentlerde yüzde 13.5'ten yüzde 13.2'ye inerken. kırsal kesimde ise yüzde 6.3 'e yükseldi. Telekom'a 36 trilyon lira ceza • ANKARA(ANKA)- Telekomünikasyon Kurumu, izin almadan indirim kapmanyası yaptığı gerekçesiyle Türk telekom'a 36 trilyon lira ceza verdi. 3.6 trilyon liralık cezayı kabul etmeyerek itiraz eden ve 10 kat fazla bir cezaya çarptınlan Telekom cezayı haksız buldu. Satıcı'nın yeniden seçildiği genel kurulda ihracatçılar eleştirdi, hükümet yanıtladı Gol yiyerekrekorlardüarANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye thrcatçılar Meclisi Başkanlı- ğı'na yeniden Oğuz Saücı'nın seçildi- ği genel kurulda ihracatçılar faiz ve döviz kurundan yakınarak hükümeti eleştirirken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dış ticaretten sorumlu DevletBakanıKürşadTüzmen yapı- lanlan anlatarak eleştirileri yanıtladı- lar. Gol atmak isterken gol üstüne gol yediklerini anlatan Satıcı, faiz ve özel- İikle döviz kunı meselesini 'olmak va da olmamak' meselesi kadar yaşam- sal bir konu olarak gündeme geririrken Erdoğan, ihracatçılan insaflı olmaya çağırarak, sihirli değneği olanlan so- runu çözmeye çağırdı. Tüzmen de yı- lın ilk yansında ihcaratın 22 milyar dolan aştığını. üç yıl ıçin konulan 50 milyar dolarhk hedefin çok daha kısa bir sürede yakalanacağını söyledi. Ankara Hilton Oteli'nde yapılan TÎM'in 10. Seçimli Olağan Genel Ku- rulu'nda Satıcı, Türk ihracatçısının girdi maliyetleri ve yatınm ortamının EKONOMÎDE BÜYÜME ABD'ye savaş dopmgi • ABD'nin savunma harcamalan ikinci çeyrekte geçen yıla oranla yüzde 44.6 artış gösterdi. Bu rakam, askeri harcamalann Kore Savaşı'ndan bu yana en yüksek düzeye ulaştığına da işaret ediyor. Ekonomi Servisi - Durgunlukla boğuşan ABD ekonomisi, Irak savaşı sebebiyle yapılan askeri harcamalar sayesinde toparlanma sinyali verdi. Beklenmedik büyüme, ülke ekonomisinin yılın ikinci yansında daha da güçleneceği yönündeki öngörüleri kuvvetlendirdi. Irak Savaşı nedeniyle artan askeri harcamalar, ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.4 büyümesine neden oldu. ABD Ticaret Bakanhğı verilerine göre, savunma harcamalan ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 44.6 artış gösterdi. Bu rakam, ABD askeri harcamalannın Kore Savaşı'ndan bu yana en yüksek düzeye ulaştığına da işaret ediyor. Uzun süredir durgunlukla boğuşan ABD ekonomisi için, yüzde 2.4'lük büyüme uzmanlar tarafından "süpriz" olarak nitelendirildi. Ekonomistlerin ikinci çeyreğe dönük büyüme beklentisi yüzde 1.5 düzeyindeydi. ABD ekonomisi, geçen iki çeyrel .- de yüzde 1.4 büyümüştü. • Kur sorunu 'olmak ya da olmamak' kadar önemlidir diyerek, gol atmayı planlarken sürekli gol yedikleri eleştirisinde bulunan Satıcı'ya Erdoğan'dan, 'İnsaflı olmak gerek, sihirli değneği olan düzeltsin' yanıtı geldi. Tüzmen, ihracatın rekora gittiğini, yılın yansında 22 milyar dolann aşıldığını söyledi. iyileştirilmesi konusunda sıkıntılan bulunduğunu belirterek, bu sıkıntıla- nn aşılması için TlM'in yaptığı bütün çalışmalara rağmen, bu konularda motive edici bir gelişmenin sağlana- madığından yakındı. 44 Borcu içinden çüolması güç bir sar- nıala çe\irdik. Gol atmayı düşünür- ken gol üstüne gol yedik. Özelleştirme ve serbest pazar ekonomisi konusun- da kurulan tüm kavram ve senarvolar nerede ise bir yolsuzluğun, bir suiisti- malin aracı haline getirildL Türkrve 3 Kasun sonrası siyasetten, sryasetçiden, pariamentodan ve özellikle 59. hükü- metten çok şey bekliyor" diyen Satıcı, mevcut faiz yapısının ve Hazine'nin borçlanma ıhtiyacının yarattığı şişkin kazancın, kurum üzerinde yarattığı baskının ihracatçıyı son derece zor bir duruma soktuğunu belirtti. Erdoğan, eleştirileri, "Biz yapıbna- sı gereken neyse onu yapük. Ama ben yine söylüyorum eğer elinde sihirfi değ- nekolan varsa ne olur gelsin düzeftsin" sözleriyle yanıtladı. Hedef çok yakın Kurulda, bugün itibanyla 22 milyar dolarlık ihracat rakamının geçilmiş durumda olduğunu belirterek bunun anlamınm, sene sonunda 40 milyar dolarlık ihracat rakamının geçilmesi demek olduğunu ifade eden Tüzmen de, geçen yıla göre Suriye'ye yapılan ihracatta yüzde 89, Bulgaristan'a ya- pılan ihracatta yüzde 69, Yunanistan'a yapılan ihracatta yüzde 60, Rusya'ya yapılan ihracatta ise yüzde 50 oranın- da artış kaydedildiğini açıkladı. Cola Turka'yayabancı ilgisi Ülker'in, yaklaşık 3 hafta önce. ünlü sinema sanatçısı Chevy Chase'in oynadığı reklam kampanyasıyla piyasaya sunduğu Cola Turka, gördüğu ilgi nedeniyle dünya basuunda da geniş yer buluyor. Ürünle aynı adı taşıyan web sitesi ise Ülker ya da Cola Turka'nın resmi sitesi oimamasına rağmen ziyaretçi akuuna uğruyor. Cola Turka, AP, Reuters gibi büyük haber ajanslannda yer bulurken Fransız haber ajansı AFP'de yer alan haberde, Üker'in piyasaya çıkardığı yeni kola markası Cola Turka için başlatnğı reklam kampanyasuun, Türkiye'de Amerika karşıü duygulann yükseldiği bir dönenıe rastladığı ifade edikti. Haberde, Cola Turka'nın ABD askerleriıün Irak'ta 11 Türk askerini gözaltma almasryla aynı geceye denk geimesinin, yeni markaya önemb bir avantaj sağladığınui söylendiği kaydedildi. Londra'da yayımlanan reklam sektörü dergisi Advertising Age dergisinin internet sitesi AdAge.com'da yer alan haberde de Ülker'in, Mekke Cola, Kıble Cola ve Zem Zem Cola gibi Banh ürünlere karşı koymak için Avnıpa ve Ortadoğu pazariannı hedeflejen yeni çıkan İslami kolalann aksine yrihk 7.5 milyar litretik potansiyeb' olan Türk meşnıbat pazannda sağlam bir zemin edinmeyi hedeflediği biktirildî ve "Ülker, Türk meşrubat pazaruun yüzde 25'ine göz dikmiş bulunuyor" denildi. (AA) New York Federal Bölge Mahkemesi, Telsim'in yüzde 73.5'inin Nokia'ya verilmesini kararlaştırdı Uzanlar'a4.2 milyardolarlıkcezaNEW YORK (AA) - New York Federal Bölge Mah- kemesi Yargıcı, Uzan ailesinin Motorola firmasına 4.26 milyar dolar ödemesine karar verdi. Yargıç, Uzanlar'ın ABD'ye gelmeleri halinde tutuklanma- lanna ve Telsim hisselerinin Nokia'ya verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme Yargıcı Jed S. RakofTun 173 sayfahk karannda, 4 milyar 260 milyon dolar- lık ödemenin yanı sıra mahkemenin yetki kapsamı- na giren Manhattan, Bronx ve New York'un bazı dış semtlerine Uzan ailesinin 5 üyesinin ayak bas- malan durumunda tutuklanmalan da yer aldı. Kara- nnda, Uzanlar'ın, Motorola'nın 1 milyar dolardan fazla parasını "cebe atüklanıu ya da kontrolleri al- bndaki kuruluşlara aktardıklannı" savunan Ra- koff, "Uzan ailesinin Motorola ve Nolda şirketJerin- den aldığı kredileri geri ödememek ve gizlemek için sonu gelmez yalanlara. tehditlere ve hilelere'' baş- vurduğunu öne sürdü. Yargıç Rakoff. "Uzanlar'ın aynca Telsim hisselerinin yüzde 73.5'lik bölümünü Nokia'ya bir hafta içinde aktarması ya da 853 mil- yon dolardan fazla ödeme yapmasnu" kararlaştırdı. Rakoff karannda, "Davacılann kendisine. büyük bir dolandıncıuğm söz konusu olduğuna dair inandıncı kamüar gösterdüderini" belirtti. Kararda adı geçen- lenn; Cem Uzan, Kemal Uzan, Murat Hakan Uzan, Melahat Uzan ve Ayşegül Akay ile Uzanlar'ın kont- rolündeki 3 şirket oldugu belirtildi. Motorola ve Nokia şirketleri, Uzan ailesi aleyhinde 13 ayn suç- tan 3 milyar dolar tutannd%dava açmışlardı. Uzanlar'ın malvarlığma tedbir konulmasmın önü açıldı MecBs'ten son gün darbesi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlüğü durdu- nılan 2003 yılı bütçe yasasmdaki bazı dü- zenlemelerin, ilgili yasalara taşınmasına ilişkin tasan görüşülürken Uzanlar'a son gün darbesi vuruldu. Tasan görüşmeleri sırasında, kabul edi- lerek hükme bağlanan önergede Uzan- lar'ın malvarlığma mahkeme karanyla tedbir konulmasmın önü açıldı. îmar Bankası yönetici ve ortaklannı etkileye- cek önergede yer alan düzenleme aynen şöyle: "Banka taranndan yetkiH mercfle- re beyan edilen sigortaya tabi tasarruf mevduaü rutan ile TMSF taranndan tes- pitedilen tasarrufmevduan rutan arasın- da bir fark bulunması halinde, bu fark nispetinde bankanm yönetim kuruJu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcüan, imza- lan bankayı ilzam eden memurian ve şu- be müdüıİeri ile yönetim ve denetimini doğnıdan veya dolayta olarak tek başma veya bnükte etinde bulunduran ortakla- nnın, kendflerine, eşjerine ve çocukianna ait bankalar ve banka dışı mab'kurumlar Oe gerçekve tüzeUdşiler nezdindeki, kira- hk kasa me\cutian da dahil olmak üzere hak ve alacaklann donduruunasma; her türlü mal hak ve alacaklann üzerindeki tasaruf yetidsüûn tamamen \ey& kısmen kaldınlmasına; mal,kıymetlievrak, nakit ve diğer değerterin zapüna, bunlann bir tevdi mahalline yatınlmasına ve hak ve alacaklann üzerine diğer tedbirlerin ko- nuimasına, TMSFnin talebi üzerine flgi- übankanm merkezminbulunduğuyerde- ki sulh ceza hâkimi. yargılama sırasmda isemahkemetaranndan kararverüebüüf NOT DEFTERI ZEKERtYATEMİZEL Tütüı ÜneticJsine Geçtci Çöziin,Fn*ÜretiasiEncişei Bundan bir süre öice, "15 günde 15 yasa" slo- ganıyla Türkiye'ye cöyatı'a11 yapısal değişikliklerin bedelinin öncelikle tutün üreticisi tarafından öden- diğini yazmıştık. Tütün yasası ile getirilen düzenleme sonucunda 100 trilyon lira değe'indeki 25-30 bin ton tütünün üreticinin elinde kaldğım. sözleşme dışında üretilen tütünlerin satılması içm öngörülen açık artırma ile satş yönteminin işlemediğini, köylünün elinde kalan tütünleri depolama olanağının olmadığını, tü- tün ekilen alanlar jçinalternatif ürün programlan ge- liştirilemediğini,tütüncülüğümüzün büyük derdi "ıs- karta ve iskonto" sorununun yeniden hortladığını, belirtmiştik. Üreticinin sorununa hükümet duyarsız kaldı. Çünkü IMF dağlan bekliyordu. Nedense, muha- lef et partisi de tütün üreticisinin sorunlanna sa- hip çıkamadı. • • • Geçici çözüm ise, üreticiyi tatmin etmekten uzak da olsa, partilerinden bağımsız davranan milletve- killerinden geldi. TBMM Başkanı Bülent Arınç ve tütün üretilen il- lerin milletvekilleri tarafından verilen teklifin yasalaş- ması ile 2002'de sözleşme dışı üretilerek elde ka- lan tütün sorununa geçici ve kısmi çözüm sağlan- dı. Yasa, açık artırma merkezlerinde satılama- yan tütünün bir defaya mahsus olmak üzere Te- kel tarafından alınmasını öngörüyor. Ancak, tütün alım bedelini belirleyen; "Tütün Ku- rvlu tarafmdan belirlenen açık artırma başlangıç fi- yatınınyansından azolmayacak" şeklindeki hüküm, "üreticinin sevincini kursağında bıraktı". Çünkü, Tütün Kurulu'nun en kaliteli tütün için be- liriediği açık artırma başlangıç fiyatı 2.880.880 lira. Bunun yarısı ise 1.440.440 lira. Oysa Tekel, sözleşmesi olan çiftçiden en kaliteli tütünü 4.296.000 lıradan alıyor. Yani Tekel, sözleşmesi olan üreticiden 4.296.000 liradan aldığı tütüne, sözleşmesi ol- madığı ya da fazla üretildiği için 1.440.000 lira ödeyebilecek. "Canım bu taban fiyatı; Tekel bunun üzerinde ödeme yapabilir" sözlerinin nasıl gerçekleşeceği ise yakında görülecek. Yapılan düzenleme, bir defaya mahsus da ol- sa, üreticinin desteklenmesini öngördüğüne gö- re, tütüne ödenecek bedelin de en azından ma- Iryeti karşılaması gerekmez miydi? "Kesilen hortumlardan" bırkaç damla tütün üre- ticisine çok mu görüldü? • • • Tütün üreticisinden sonra sıra fındık üreticisinde. Bu yılın hasat dönemi sonunda fındık üreticisi de tütün üreticisi ile aynı kaderi paylaşacak gibi. Fın- dık üreticisi de "Cehennem gösterilip Arafa ra- zı edilecek". Sıkıntı fındık üretıcisini sarmış, ürünün kaçtan satılacağı hâlâ belli değil. Yılın kurak geçme- si, rekottenin düşük olması da işin tuzu biberi. Fın- dık alanlarının çoğunda alternatıf ürün olanaksız. Bölgesel ürün planlaması ve alternatif ürünlerin pa- zar olanakları ise bilinmiyor. FlSKOBlRÜK'in ihracatçıya sattığı fındığın fiyatı ise karamsarlığı arttınyor. Fiyat özel olarak düşük tu- tuluyor sanki. Ekonomik hiçbir gerekçeye dayandı- rılamayacak bu fiyat yeni yolsuzluk komisyonlarına doğru adresleri işaret ediyor. Bütün bunlar IMF dayatmaları ile yürürlüğe konulan tarım politikalarının ülke gerçekleri ile bağdaşmadığını ve yürümeyeceğini ortaya ko- yuyor. Türk tarımında çıkarılan yangının milletve- kilterinin döktüğü birkaç kova su ile söndürülmesi olanaksız. Bu durum politikaların yeniden değerlendirilme- sini zorunlu kılıyor. Yoksul köylüden çiftçi yaratan cumhuriyetin tarım politikalannın yarattığı kurumla- nn tek tek yok edilmesinin bedeli çok ağır oluyor. Bu bedeli azaltmak ıçin hiç degilse, "imamlann dedikleh değil de yaptıklan yapılsm ". temizelu; cumhuriyet.com.tr İmar Bankası EsM yöneûme 'kara para'soruşturması tstanbul Haber Servisi - Şişh Cumhunyet Savcılığı, yönetim ve denetımı TMSF'ye geçen Imar Banka- sı'nın eski yöneticileri hakkınd^ "Kara Panuun Aklanmasuun Onlenmesine Dair Kanun" kapsa- mında soruşturma başlattı. Bankacıhk Düzenleme ve Denetleme Kurumıı'nun (BDDK), îmar Banka- sı'ndaki para akışı ve para işlemleriyle ilgili yaptığı inceleme sonucunda Malı Suçlan Araştırma Kuru- mu'na (MASAK) başvurmasının ardından MA- SAK'ta başlatılan inceleme kapsamında. suç duyu- rusu niteliği taşıyan bir klasör evrak, önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcıhğ^'na göndenldı. Klasörün, Şişli Cumhuriyet Sa^cılığı'na gönderilmesinin ar- dından, savcı SaitKimt, Imar Bankası'nın, Kemal Uzan ile Yavuz Uzanm da aralannda bulunduğu eski yöneticileri hakhnda, "Kara Paranm Aklan- masuun Onlenmesine Dair Kanun" çerçevesınde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, geri- ye dönük olarak banlcanın para işlemleri ve para akışıyla ilgili evrakır, mceleneceğı öğrenıldi. İlk faiz odenıesini dün yaptı Çukurova,fona borcunu ödüyor Ekonomi Servisi - ÇJoırova Grubunun, Pamuk- bank ile diğer TMSI bankalanna olan borçlannın yeniden yapılandınlnası kapsamında BDDK ile imzaladığı sözleşme/e uygun olarak 13.2 milyon dolarlık ilk faiz ödeiesini dün TMSF'ye yaptığı açıklandı. Bankacıh; Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarru Mevduah Sigorta Fonu'dan yapılan açıklamaya ;öre, Pamukbank ve Yapı ve Kredi Bankası'ndal' mülkiyet sorunun çözüme ka- vuşturulması için ırzaianan 31 Ocak 2003 tarihli ;, sözleşme kapsamınia bir geri ödeme planı yapıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog