Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 AĞUSTOS 2003 CUMA 12 H i J V v J İ ı U1VJ.J. ekonomi@cumhuriyet.com.tr BORSA Aobadsn Saglık Aoana Çımento A, Aoana Çımento {B Aöana Çımento C A * KaemcHık Afyon Çnento AkYaLOrt AöTekstıl Aktank Akçarss Akenerp AknTeksol Aksa Aksgorta AksuEnrjjı Aksilpft AlarkoCamer AlarkoGMYO AJarko HolrJng Afcaei Tetetaş Ajfa Menkul Değ AtanKağıt AkmKinya AltemattYat Ort AJtemabfiank Aftnyad ArarJoluCam ArodokıEfes AnadokıGıda AnarJotıHavat Anadokj Isuzu Aradokı Soorta AratTeskS Arçeik Arena Bdgoayar ArsarTekstt Aselsan AtaYalCrt AtakueGMYO Attantjs Yat Ort. Aflasvaı or 1 AvrasyaYat Ort At*en .jıen. Ayoa. Bak Ambalaı B m t BatÇmento BateokeÇnentc Beko Bektronik Seroan Tekstıl Beşiktaş FutbcK Yat BeaşTekscı Bokı Çımento BorovaYap BorusanÖoru BorusanYat Paz Oncefa Kapan; 3 62' 2300 6 7 0 5 30 146 000 1000 1623 3 8'5 3100 4 875 1820 9900 3 500 5350 1930 65 000 11400 19100 7350 2 375 4850 3350 1960 460 1140 1060 1950 29250 2560 1330 8400 89G 750 4200 6000 1970 8000 3675 340 1020 1260 830 64O0 2550 22100 5550 4075 2240 3125 3o75 '360 19000 1 170 1580 2000 3 700 3500 En D İ * * 3230 3650 2.330 660 3 ""DC 146 000 1010 1650 3850 3100 1850 1830 9900 3500 5400 1880 65 0OO 11100 19100 400 42 5 3050 1960 460 1130 1030 1950 28 750 2500 1310 8000 390 720 1200 5.950 1970 7950 3 675 330 1010 1260 820 6300 2550 22 000 4 700 4050 2 230 3050 3650 1330 18900 1 170 1600 1990 3.650 3175 En fiksek 3 575 3 725 2340 680 3300 150,000 1020 4 700 3 925 3225 4 975 1870 10050 3600 5500 '920 70 0O0 11400 19400 500 4850 3 375 2000 470 1 190 1070 1990 29500 2550 13=0 8600 910 770 4 325 6050 2000 8050 3 975 350 1020 ^"^O 840 6500 2 625 22200 5 550 4100 2300 3125 3 750 1470 19200 1180 1620 2020 3950 3600 Bosöı Frer Sıstemleni 560 0001 430 0001540 000 Bossa Bnsa Bsh Piüfüo Bumerang Yat Ort BurçeMı Bursa Çımento CeylanGryiTi Ceytaş Madencik Commeraaiun Sıg Çarsı Çbs Bova Ç8S Pnntaş Çeleb ÇefkHalat çemtaş ÇımDeton Omentaş üınsa Oardanef DameaşDokum DeneYat Ort Oemzl Cam Dentaş Ambalaı Oennoe DevaHoMng Oşbank DrBşDogart Ooğan Burda Doöan Hofcbng Dogan Yayın Hol Ooklaş Duran Ofset DyoBoya Eczactaşı llaç Eczaotaşı Yapı Eczaabaşı Yat Ort Eczscbas Ystıviı E d p l p * Etes HolrJng EgeEndustn EgeGubre Ege»ra« EgeSeramık EgepBst EğeserGrvım Egs Fin K« A.Ş Egs HolrJng EmekEtekink Emtmş Ambataı Enkalnsaal Erüossn Eregt Demr Celk ErsuGoa Esoort Compuler Esem Spor Gryım EvrenYatOrt Factofinans Favon Drtenme Yer Fenış Alumınvum FinansFın Kir FransYat Ort Fnansbank F M tzmrt Pıston FordOBsan FrîgoPakGıda âaeosaray Sportt Garar» Bsnkası Gârsnt Faktonno GarantGMYO Garant Yat Ort GerJzlpfk Gentaş GersanBektnk Gma Global Menkul Değ Global Yat Ort GokJas Kuyumculuk GoodYear Goltas Çımento GSOHofdng GubreFabnk GuneşSgorta HaznedarReftakter Hektaş Humvet Gzt Idaş INas Ev Aleten Ihtas GMYO NasHoking IktEalF* Kir kıtema tsMarAmbalaj 1940 38500 17100 1240 5650 10600 4000 1750 5 250 1560 1 1'0 1630 20 700 1500 5060 6800 5 550 3 3'3 730 9100 1550 2160 2 775 2180 2650 1080 22900 4,325 1020 2 525 990 6650 880 3575 3350 1680 2470 1210 1990 8550 6650 6400 1330 1300 460 660 250 810 1440 47 750 3950 20800 3650 1510 1.550 1030 520 1040 1560 2080 530 850 250 000 18100 1400 1 500 1960 1500 860 10100 1 100 1520 5 450 020 800 920 660 10000 5 700 740 11600 1570 4550 900 2 3'5 4850 4000 880 1070 540 7600 5950 Iş Bankası (Aj 30250000 IşBankas (H Iş Bankası C 625 000 1375 Iş Bankası (Kur 12 950000 000 IşFilKır IşGMYO IşYatOrt Izmr Demır Çetk Izocam Kaptemın KardemırlA) KardemrB) Kardemrrp) Karsan Otomot» KarsuTekstıl Kartonsan Kav Dan Paz Tıc Kelebek Mobılya KentGrfa Kerevrtaş Gıda KİB KtmasanKtma KocHoldng KonfrutGıda Kofiıteks Kbnya Çmento 690 790 850 970 1240 6 350 1490 1180 900 3150 2170 61500 2 220 810 16000 1550 12 300 2190 11800 5650 1 '60 10200 Kordsa Sabano Dupcnt 5 4O0 Koza Oavetyelen KnstelKola Kutahya Porseten bnk Bagtsayar üoYağ Logo Yaalım LogoYazılım üjksKadrre M YimazYatOrt Mardn Çımento Maret Marmans Alrjnyunus Marmans Martı Marshall MazharZorkjHoldhg MedyaHoUng MenderesTeksrJ Mensa Mensucat Merkoâda Metemteks Mjgros MByetGzt Mipa MuHuAku İteSSıloSg" 9 NetTunzm Netaşfetetom NunÇfnento NuroiGMYO OkanTeksS Oknuksa Otokar Oysa Çımento Oz Rnans Fact 990 1670 16700 2030 740 3300 3100 2950 520 4650 8550 1840 1110 28500 650 6900 770 2140 1050 730 14500 2600 710 7250 3700 520610 23500 4000 1120 920 5650 2420 17400 980 Park Etektr* Madencik 6250 Parsan PenguenGHa Petkrn Petrol Ofisı PSmaş 6250 12,900 4900 5250 3525 1300 Fmar Entegre B ve Un 950 PmarSu PrarSut Pıref Kablo Porylen RaySıgoria Sabafı razariama Sabah YayTOlık Sanko Pazanama Sarkuysan Sasa SelçukGıda Serve Kırtasrye SodaSanav» Soklaş Sörvnez Füarfiefit Şeker Füç şâtarbarK Şjücam TDemırDokum T S K.B TTuborg TKaDonmaBank Taç Yatınm Ort Tansaş Tat Konserve Tek Art Tunzm Tekstıl Fnansal Kir Tekstjlbank TreKutsan TofasOto Fab ToprakFact ToprakFn Kir TrakyaCam TSKB Yat Ort A.Ş TukaşGoaSan 1380 1620 5500 540 890 3850 3800 3250 6600 5 800 3100 870 2 900 680 1,200 10200 8550 3225 770 1620 1740 620 5.350 1980 2 070 930 6100 1790 ?60 3'0 3225 1600 1400 970 3000 '440 1-580 1930 38 750 16900 1250 5 600 10 6O0 3 975 1750 4850 1530 1 170 1620 20 800 1490 4 925 6800 5450 34O0 730 8660 1500 2 160 2 750 2 VU 2 625 1060 22300 1225 1020 2 525 980 5600 880 3 575 3 375 1420 2460 1200 1980 8500 6200 6100 12'0 1240 800 1420 47500 3 975 201O0 3 675 1490 1520 1000 1040 1570 2050 540 840 245 000 18100 4300 41500 1960 1480 790 9800 1090 1500 5400 1010 790 900 650 10100 5500 740 11500 1530 4 475 890 2 525 1775 3 975 880 1050 7550 5850 S200O0 1350 690 780 830 950 1,220 6900 14S0 1190 890 3150 2170 60 000 2 230 800 15200 1320 12200 2490 11700 5 550 1 120 10 300 5 400 980 1660 16 700 2020 730 3 325 3050 2 750 510 4650 8550 1710 1 110 28000 650 760 2160 1050 720 14 400 2550 700 7250 510 610 23200 4000 1120 790 5500 2 320 17400 940 6260 6200 12.600 4150 5250 3560 1270 940 '380 600 5500 890 3 250 6550 5650 2 975 870 2 873 1,200 10100 8550 3225 770 1620 1740 610 5350 1980 2030 930 6150 1790 760 360 3250 600 1390 970 3 025 1400 1670 1960 39500 17300 1250 5900 10 700 4 075 1800 5300 1580 1210 1760 22 000 1520 5100 7400 5900 31 7 5 750 9200 1560 2180 2850 2280 2650 1080 23 I X 1325 1050 2 575 1010 6250 890 3650 3450 1670 2500 1420 2000 8600 6 700 7050 1330 1310 820 1520 43250 3975 21000 3 750 1520 1590 1030 106C 1590 2 250 550 380 260 000 18400 4 475 12500 2020 1590 880 10400 1 120 1540 5600 1030 810 920 660 10500 5850 760 11700 1580 4600 910 2 575 49O0 1025 890 1070 7 700 6000 625000 1125 '10 810 850 980 1270 7300 1530 1560 920 3175 2210 62 000 2460 820 16300 1560 12 4O0 2540 12000 5850 1 170 10400 5700 1010 1680 1'200 206ü 750 J400 3200 3025 530 4'25 8700 1900 1 150 28 500 690 780 2 230 1 130 740 14 900 2600 720 7500 550 680 23 600 1175 1150 930 5 700 2400 17700 970 6400 7200 12900 4900 5400 3600 1300 960 1400 1630 5650 390 3300 6 700 5800 3125 880 3025 1220 10200 8900 3300 790 1650 1770 630 5400 2010 2 070 950 6200 1850 790 370 3400 1640 1400 980 3 075 1550 1680 Kapar* 3100 3 675 2 330 660 5 750 150000 1020 4 700 3 925 3175 4960 1850 10000 3600 5400 1900 63 000 11100 19 300 7 400 4^75 3125 2000 470 1 130 1040 1 970 29500 2525 1330 8500 900 760 4300 6000 1580 8000 3 750 350 1020 1270 830 6350 2600 22200 5300 4 100 2250 3100 3'00 1390 19200 1 170 1.600 1990 3825 3550 1450000 1950 39250 17 100 1250 5,800 10700 4 025 1790 3250 1580 1210 1750 21400 1500 4550 '300 5 700 3 475 710 9050 560 2170 2800 2230 2650 1080 22 300 4225 1040 2 575 990 5600 890 3650 3 425 1120 2500 1120 1990 8550 6550 6500 1320 1250 810 1450 44250 3T5 20 '00 3'00 1500 1570 1000 1070 1580 2090 550 860 260 000 18300 4300 41500 1990 1580 830 9900 1100 1510 5600 1020 800 900 660 10400 5 '50 750 1)600 1570 44 5 900 2 575 4800 4 025 380 1060 7600 5,850 625 000 4 375 710 790 850 970 1260 6900 1310 1530 9'0 31'5 2200 60000 2250 820 15 4O0 1540 12400 25O0 12 000 5 750 1 140 10,300 5700 990 1660 16800 2030 740 3,375 3075 2950 530 4700 8700 1830 1140 28500 660 780 2160 1 110 730 14 800 2550 700 7300 540 650 23300 4050 1150 840 5550 2320 17 700 950 6400 6900 12 800 4150 5,300 3550 1290 940 1390 1630 5850 89C 3300 6650 = 750 5 000 880 2950 1210 10100 8 750 3250 790 1660 1760 620 5350 1990 2 070 950 6150 1350 770 3'0 3350 1630 1390 9'C 3 075 1440 1670 31 TEMMUZ 2003 DtjRHI % 149 138 130 149 2 74 200 162 129 242 151 165 101 286 093 155 106 068 1186 •«72 204 217 -088 189 103 085 4)98 1 19 112 133 238 051 204 291 079 -0'8 196 045 -4 50 061 045 -0.80 068 2 21 105 127 •050 338 143 705 0 52 195 081 265 091 063 229 128 342 736 338 158 735 2 70 296 13" -056 065 046 090 229 262 2 31 19S 198 1579 1 14 2 10 224 15 48 121 1736 150 156 •0 75 385 069 105 063 -048 137 •0.66 129 2 91 288 128 018 3 77 18 100 110 2 27 153 533 319 196 -066 2 75 217 400 088 135 165 103 063 -093 168 290 161 073 134 338 1 11 079 138 •6 96 135 123 3 75 -0 65 0 81 040 169 177 172 096 556 -060 0.60 227 •081 192 106 175 -054 2 70 154 130 093 5 71 2 07 192 141 069 386 656 -085 126 2.68 •8 70 177 -413 172 -306 240 1040 •0 78 1531 095 071 -0 77 106 0 72 062 2 73 154 0 76 -086 323 115 172 083 -098 234 0 78 260 185 115 051 215 082 335 132 388 188 -0 71 250 -060 P0wm İŞKfn Ortfy Hacm 3 4 0 3 6 ' 2 3S8 669 ST'O 147 750 1011 16E2 3904 3199 4923 1852 9982 3 535 5 4^5 189-2 65391 11400 19298 744= 4 721 j n 1985 160 1158 10A8 1963 29113 2526 1323 8475 900 751 428^ 6011 198' 7 97S 3 746 340 1020 1269 828 6370 2589 22119 5133 4093 2251 3081 3 711 1396 19051 1174 1608 1999 3 75 3538 1199674 1946 39 042 1 128 1250 5 785 10696 403C 1784 516C 1555 1 197 1704 21239 1504 4590 7 072 5 754 3 451 741 9067 1 518 2175 2794 2253 2629 1073 22 678 4285 1037 2 541 996 6056 887 3614 3408 1486 2 491 1384 1990 8539 6514 6466 1303 1276 813 1453 47 901 3 975 20625 3 715 1501 1558 1015 1065 1575 2071 540 860 251901 18271 4377 41742 1991 1550 806 9 937 1 107 1511 5469 1018 800 910 652 10295 5784 751 11591 1561 4522 900 2561 4 822 4002 883 1063 7588 5.911 624286 1397 702 798 810 968 1255 6984 1511 1534 906 3175 2193 60212 2253 811 15885 1537 12 30' 2501 11868 5 724 1145 10307 5634 991 1667 16885 2036 740 3349 3092 2958 522 1681 8593 1837 1135 28207 671 770 2182 1095 727 14 739 2571 706 7316 541 650 23 339 4034 1137 841 5565 2364 17550 950 6325 6715 12 807 4526 5319 3563 1289 950 1389 1613 5583 890 3286 6644 5 716 3 025 872 2936 1201 10171 8 731 3253 780 1644 1761 614 5366 1998 2010 940 6191 1,829 761 367 3 310 1622 1397 972 3018 1441 1674 486 205 75 069 2504 178499 15 793 1182 12672 12'1 10359 678 599 836 691'26 153 490 613 O'O Dİ1663 11 742 24 771 32 313 30164 947 040 369229 685 666 396 13' ö'Sa 19 332 225 533 216 895 374 753 90515' 367210 228 439 17352 43 339 204 543 2 976Jİ6 8239 113 601 461058 9 7 38 52 639 342 33 14960 109361 369.^5 22 849 44 436 31463 5333 29641 536528 12 810 31831 46608 70211 114 135 103 627 90 766 68985 «884 1'803 15 545 1563 81670 29 362 313 805 741410 3127 1503187 453173 133 048 148968 2240 248 467 66 705 15 744 130360 100 655 33 871 1 182 515' 11303 270 073 259'68 83 0'9 115 386 634 569 3291522 2 09 7 450 65 827 38963 54592 440483 106534 190 088 118274 65130 87 148 19862 150 737 2 34' 1585'33 523 033 17 862 13419 851256 18834 15793 586 86948 171 375 73645 2 406 967 4000 21334 11 119 3092594 90936 555260 32 0= 124349 18 820534 »5155 54144 11227 11 100 20180 411028 71045 247 8'4 28554 1S3184 9348 19355 149 543 2911' 233 710 59084 117329 2227346 185S5 160 '12 132 420 3362 364 16 096 79202 4 370 3371264 44 029 418 020 8167 362154 19081 3303 304 197 285 035 777 499 5 991 21406 6061 9'61 5o880 227 563 28111 302 238 11980 3688 786 18121 173 979 2948 680978 219473 28497 25766 31510 103483 8603 5272 11026 7,830 31955 1915 3590 615980 400S 361534 389261 1028 358374 103 081 1 ^ 6 838 1564596 174 733 29287 3311940 1145 661 769 384 178143 12658 2114 801 122 6'0 275972 15200 1043 879190 679618 359 150 543 353 006 2'3570 9432 19207 7974 5392 15276 2830 5 814543 508574 24 754 386654 190545 58.828 54220 1475 101499 34 725 33 020 927 746 50395 55320 13 699 8224 1679 1 972 174 33 477 344 856 11106 14116 113 568 1916049 B'04 23 869 2'3 661 8.422 3318 Bankalardan geçecek ödemelerin alt limiti 10 milyara yükseltildi Kayıt dışına tavizANKARA (Cumhuriyet Bıi- rosu) - Kayıt dışı mucadele ıçın alınan " 5 milyar liranın ustun- deki tum işlemlerin bankacılık sisteminden \apılması" karan, uygulamaya gırmeden tırpanlan- dı Degışık kesımlerden gelen tepkaler uzeruıe, Malıye Bakanı Kemal Unakıtan, bugun başla- yacak uygulamada alt hmıtın 5 mılyar hradan 10 mılyara çıkanl- dığını açıkladı Kararuı gerekçe- sını, "geçiş donemi" olmasına bağlayan Unakıtan, lıraıtın za- manla aşağıya çekıleceğını be- lırttı Unakıtan, uygulamayla bankaların, aldıklan masraf pay- lannda da ındınme gıdeceğı beİc- lentısınde olduğunu sozlenne ek- ledı Unakıtan, Turkıye Odalar ve Borsalar Bırlığı Başkanı Rifat HisarcıkJıoğlu ve Turkıye Ban- kalar Bırlığı Başkanı Ersin ayıt dışıyla mucadele ıçın alınan 5 mılyar liranın ustundekı tum ışlemlenn bankacılık sisteminden yapılması karan, uygulamaya gırmeden tırpanlandı Bakan Unakıtan, karann gerekçesını, 'geçış donemi' olmasına bağladı Özince'yle bırlıkte bır basın top- lantısı duzenledı Daha once alt hmıtın 5 mılyar hra olarak karar- laştınldığını anımsatan Unakı- tan, gelen taleplen \e tepkılen goz onune alarak tutan 10 mılyar lıraya çıkardıklannı soyledı Soz konusu tutann, bellı bır geçış do- nemının ardından kademelı ola- rak azaltılacağını kaydeden Una- kıtan aynca, hıç kımsenın "aca- ba nereden buldun mu gele- cek" yonunde bır kuşku duyma- ması gerektığını belırttı Malıye Bakanı, bu duzenle- meyle fınans sektorunun dennlık kazanacağını belırterek, banka- lann, aldıklan masraflarda ge- reklı anlayışı gostereceklennı ve masraflan azaltacaklannı tahmın ettıklerını soyledı TBB Başkanı Ozınce, uygulamanın kayıt dı- şıyla mucadelede onemlı bır adım olduğunu belırterek nakıt odemelenn her kesıme bır malı- yetı olduğunu, bankalann bazı masraflannın olduğunu soyledı Neler kapsama glrlyor? Çekler, kredı ve banka kartla- n ıle EFT'lerden yapılan odeme- lenn de bankalar uzennden odenmış olarak kabul edıleceğı- nı soyleyen Unakıtan, posta yo- luyla havale ve bankalar yoluyla yapılan senetlenn de bu kapsam- da değerlendınleceğını bıldırdı Unakıtan, yabancılann ışlemlen- nın, dov ız burolan, aracı kurum- lar, noter ve tapudakı ışlemlenn bu duzenlemenın dışında oldu- ğunu kaydettı Enflasyon muha- sebesını ıçeren taslağın Bakanlar Kurulu'na sunulduğunu belırten Unakıtan, enflasyon muhasebe çalışmalannda her kesımden yar- dım aldıklanm vurguladı HALKBANK ATO üyesine kredi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Tıcaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Av gün ve Halkbank Genel Muduru Tevfik Bilgin, ATO uyelenne yonelık kredı anlaşması ımzaladı Anlaşma ıle ATO uyelenne 6, 12 ve 24 aya kadar vadelerde, 50 mılyar lıraya kadar kredı kullandınlacak Dun yapılan ımza torenınde konuşan ATO Başkanı Aygun, bankalann kredı kartı faız oranlan konusuna değındı Aygun, enflasyonun duşmesıne rağmen kredı kartı faızlennın yennde saydığını belırterek "Kredi kartı ruleti dönmeye başladı, veni bir kredi kartı krizi için her türlii ortam hazır" dedı ERDEMİR ERDEMIR'de dolar sevind tlk>arıdal53 miryon dolar net kâr açıklayan Erdemir'e, dolardaki duşuş tatlı geldi. ERDEMİR Yonerim Kurulu Başkanı Recai Berber ve Genel Mudur Kerim Dcrvışoğlu'nun duzenledıği toplantıda kura bağlı olarak şirkerin finansman giderlerinin yuzde 909 azaldığı' açıklandı. (AA) Şirket kârlan kadaıuyor Ekonomi Servisi - Borsaya kote şırketlenn altı aylık bılan- çolan artan kârlanyla dıkkat çektı Duşuk dolar kurunun olumlu etkısını kârına yansıtan Ereğlı Demır Çelık Fabnkalan (ERDE- MÎR), 153 mılyon dolar net kâr açıkladı Duşuk kur şırketın fi- nansman gıderlennı yuzde 909 azaltarak 7 6 mılyon dolara ın- dırdı Satışgelırlen2002'nınılk yansına gore yuzde 48 artışla 572 5 mılyon dolara çıkan ER- DEMİR'ın faalıyet kân da yuz- de 263 artışla 124 4 mılyon do- lara çıktı 2002 yılının en buyuk ozel sa- nayı kuruluşu olan Arçelık, net kânnı 59 tnlyon 701 mılyar 683 mılyon hradan 92 tnlyon 556 mılyar 538 mılyon lıraya çıkar- dı Galatasaray SportıfAŞ, ılk beş ay ıçın 39 tnlyon hra net kâr açıklarken, Altınyağ Kombına- MBB(EZBJUİ(A8I KURURl 01JÛBT0S2003 IİVİZ «n; EFEITİF 1 \BD Dolan 1 Avustraiva Dofan 1 Danımaıka Kronu I tngılız Sterlını 1 Isvıçre Frangı 1 !s\eç KJOHU 1 Japon Venı ! Kanada Dolan 1 Kmevt Duıan 1 Norveç. kronu 1 Sud. \rb Rıvalı 1 Euro 1 >em tsraıl Şekelı 141181" 916 6^7 21>W 2J746M 1031124 1^060 1418 626 922 6^4 216122 2286 M] 1 037 7 66 P4861 11814 1 010.2" 4 "6648 196911 1^98600 1606J10 14İU 829 912460 214912 22 7 3O'î9 1029:7" 1"2939 11693 1002006 4 604946 310034 1 420 "M 928210 216619 22899^1 1 039.323 17S261 11859 1014112 4 80^698 197 364 ^81 10 1 1 608 "19 («PR«Z KURLAR 1ABD Dolan ftKtnhfi Dolın Da»ıırartj ta 13670 81129 12008 140*2 tiubtotn 37363 lEn. 11323 UtODotan 1 !•« S. •ersttOMan 3 3389 ABO Man SERBEST PİYASA AUŞ 14» 000 1606.000 1032000 SATIŞ 14a 000 '611000 2292000 EUTO biçreFrsnj ttm 107X0X0 EECELİK FAİZLER '640000D nooocooc 1 Gunluk Repo 35 00 7 Gunluk Repo 36 66 Borsa 10 598 1Û5"2 10144 Sfeı S k 30te Jîfts lan'nın net kân 2 tnlyon 69 mıl- yar lıra oldu PO'da borç sorunu Petrol Ofısı ıse, esas faalıyet kânnda gorulen 62 tnlyon lıra- lık zarara karşın, dığer faalıyet- leraıden elde ettığı gelırle 79 3 tnlyon hra (56 mılyon dolar) net kâr elde ettı Şirket ılk uç ayda 82 mılyon dolarhk net zarar açıklamıştı Petrol Ofısı Yone- tım Kurulu Başkanı Vural Ala- şık, duzenlenen basın toplantı- sında, şırketın bankalara olan kredı borcunun altı ayda 250 mıl- yon dolar azalarak 1 mılyar 49 mılyon dolara ındığını, mevcut borçlan odeyememe gıbı bır so- run olmadığını soyledı Buna karşın, borç kapanıncaya kadar şırketın temettu dağıtımı yap- mayı duşunmedığmı soyleyen Akışık, asıl karar vencının ıse genel kurul olduğunu hatırlattı Bu arada, Koç Holdıng, ÎMK- B'ye bır açıklama gondererek, kayıth sermaye tavanının 250 tnlyon hradan 1 katnlyon lıraya çıkanlacağını açıkladı YORUM ÖZTtN AKGÜÇ chMta MtKM Kapnj Turcas PetrCM Turkcel Türk Branorr» Bankas Turfc Hava Ybfen Uo Konfeksvon Usaş UşSseramık JzelMakıne Unal Tanm IMjn Unyeûmento VakrlRn Kir VakrlGMYO VakıfRc* vakrfYat Ort vakkcTekstJ Vanet varlrk Yat Ort vestel 1223 9150 9500 1930 5650 9450 12 900 960 2220 330 1000 1020 1820 4000 1310 2060 2150 980 3450 Mkıng Kajri 1 470 Yap Kredı Koray GMYO 580 Yapı Kredi Sıgorta Yap KrerJ Yat Ort Yapı ve Kredi Bank Yatas Yaaalar Holdma Yjnsa ZonuEnerj 2. ULUSAL AJtjnyunus Çeşme &r<ık Mensucat Camıs Loııst* Hız. GedfcYal Ort Ipek Matt&ao* 1490 790 1380 1350 13 '00 2100 1650 En -2^5 9100 9500 '930 5600 9350 12900 950 2170 520 990 1020 1800 4000 1310 2100 2150 930 3125 1440 570 1470 710 1370 540 12300 2380 1650 PAZAR 2 730 3000 3 925 730 770 Lafarge Aslan Çımento 11 900 MaknaTakım Meges Boya Metemtur Petrokent Tunzm Sonmez Pamuk.u Transturk Hoöng Yap Kredı Fn Kir Yatırar Fn Yat Ort 410 1910 1510 6 700 6600 400 3500 1220 Cözaltı Pazarı Abana Elekt-omekan k Boyasan Dogusan Egs GMYO Gorbonlşıl Metaş Raks Bektronık Raks Ev AtetJen Tumteks 1290 1040 790 200 2100 4 075 1490 3450 600 2 625 2850 3675 730 770 12000 400 1890 510 6500 6500 400 35O0 1210 1280 1010 770 190 1470 3 300 570 En 4^00 9400 9300 1950 3'00 9600 13100 970 2240 540 1020 1040 1820 4 025 1330 2150 21 7 0 1030 3 475 500 580 1510 790 1400 1550 13900 2380 4800 2 ^ 5 30O0 3900 " 0 790 13000 410 1920 1560 6850 6900 110 3 675 1250 1 300 1080 eoo200 1520 3 5'5 640 C Kapn; 4 223 94O0 9 50 1940 5600 9550 2900 970 2,230 520 1010 1020 1820 4000 1330 2140 2150 '030 3 475 1460 580 1470 790 1390 1550 '3900 2380 4'DC 2 625 3000 3800 770 '80 12200 410 1900 1520 6500 6600 400 3575 1210 1280 1040 800 190 1490 3475 640 £ '3 263 052 -0 88 106 ' 01 045 189 100 153 288 510 072 -068 134 0 72 146 -083 108 -»53 318 548 130 252 052 066 299 214 -082 0 78 1.2 500 0'2 667 OrtRy. 1263 9301 9692 1939 5 647 9459 12 994 960 2211 532 1005 1027 1806 1003 131 2107 2156 967 3451 1469 572 1481 775 1389 1543 13 r% 2380 4 50 2698 2 97. 3780 747 781 12120 400 1913 334 6609 6665 103 3 327 123' 1294 1055 '93 19' 1495 3506 627 Işlem Hacm 226 588 '208021 925' S19 604- 246 537 8 011 38112 346 305 1079511 660926 31851 20 923 23 691 6500 30580 38 39' 99 7 5 12 992 3055284 714 620 34 403 12935 11332 6442 268 19 734 18 701 1 "64 339 242 24 4^4 491 287 5650 39441 2933 11312 50 926 591 169 ' - 3 9 326 352 1601 1'99 1 6 123 653 6031 9 637 28 880 6 418 500BüyükKuruluşKapsamnda ÖzeiSnaîKınriuşlarııBaşarım Istanbul Sanayı Odası'nın (İSO) Turkıye'nın 500 buyuk sınaı kuruluşuna ılışkın araştırması, kuruluşla- nn yalnız çeşıtlı açılardan, orneğın uretımden satış, varlık buyukluğu, ozkaynak tutarı, dışsatım, kâr açı- sından sıralamasını yapmıyor, aynı zamanda bu ku- ruluşların malı yapılan, fınansal verımlılıklen, kârlılıkla- rı açısından da onemlı bılgıler ıçenyor, uzun donemlı eğılımlen ortaya koyuyor Ekonommın genel başarı- mını (performansını), ozellıkle buyuk kuruluşlann ba- şarımı belırledığınden, ekonomıde uzun surelı eğılım- lenn daha lyı saptanabılmesı açısından, kuaıluşların faalıyet sonuçlarının ıncelenmesı, somut olarak onem taşımaktadır 2001 yılı genel ekonomi ve ışletmeler açısından da başarısız, buyuk yıkımların yaşandığı bır yıl olduğun- dan, 2002 yılı sonuçlarının 2001 yılı ıle karşılaşttnlma- sı kuşkusuz olumlu bır goruntu veımektedır Gelış- melerın yonunu gorebılmek ıçın, uzun surelı eğılımle- rı saptamak gerekır Bu yazımızda, 500 buyuk kuru- luş (BBK) kapsamında yer alan ozel kuaıluşların son on yıllık, 1992-2002 donemındekı başanmı, çeşıtlı açılardan ortaya konulmaya çalışılacaktır • Ozel kuruluşlann finansmanında yabancı kay- nakların (borçlann) payı artarken, ozkaynaklann payı azaJmış, fınansal yapı genelde bozulmuştur BBK kapsamındakı ozel kuruluşlar, 1992 yılında varlıklarının (aktıfın) yuzde 58 4'unu borç, yuzde 41 6'sını ozkaynaklarla fonlarken, 2002 yılında fi- nansmanda ozkaynakların payı yuzde 36 7'ye gen- lerken, borçlann (yabancı kaynakların) payı yuzde 63 3'e yukselmıştır Başka bır anlatımla ozel kuruluş- larda borçlar (yabancı kaynaklar) / ozkaynaklar oranı bu donemde yuzde 140 4'ten yuzde 172 6'ya yuk- selmıştır Bır sınaı kuruluşta ozkaynaklann en azından duran varlıklann net tutarını (bınkmış amortısmanlar ındınl- dıkten sonra) fonlaması, genel bır finansman kuralı- dır 1992 yılında ozel kuruluşlar, ozkaynaklar ıle he- men hemen duran varlıklannın net tutarını fonlarken 2002 yılında ozkaynaklan ıle duran varlıklannın yak- laşık yuzde 80 0'ını fonlayabılmışlerdır Bu bağlamda duran varlıklar, net ozkaynaklar oranı 1992 yılında yuzde 103 7 ıken 2002 yılında yuzde 125 2'ye yuk- selmıştır Fınansal yapıya ılışkın gostergeler, ozel kuruluşlar- da ozkaynaklann (ozsermayenın) onemlı bolumunun de enflasyona gore bır duzeltme olan yenıden değer- lemeden kaynaklandığı dıkkate alındığında, fınansal yapının 1992-2002 donemınde bır olçude bozuldu- ğunu, fonlama rıskının arttığını gostermektedır • Özel kuruluşlann kısa vadelı borçlannı odeme gucu zayrflamıştır Işletmelenn kısa surelı borçlannı karşılama dığer gostergelenn de yanı sıra odeme gucu, bankacıların "can oran" olarak nıteledıklen "dönen varlıklar I kısa sürelı borçlar" oranı ıle genelde olçulmektedır özel kuruluşlann 1992 yılında donen varlıklannın yaklaşık bır buçuk katı ıken (yuzde 146 9) bu oran 2002 yılın- da yuzde 128 9'a genlemıştır Carı orandakı bu du- şuş, kuruluşlann lıkıdıte nskının, başka bır anlatımla yukumluluklennı zamanında karşılayamama olasılığı- nın arttığını gostennektedır • özel kuruluşlarda finansal venmlılık, faalıyet et- kınlığı azalmıştır Ekonomıde, ışletmecılıkte temel amaç kullanılan kaynaklara kıyasla sağlanacak ış hacmını en çokla- mak, çogunsamaktır Başka bır anlatımla belırlı bır ış hacmını, gorecelı olarak en az kaynak kullanarak gerçekleştırmektır Bu bağlamda fınansal venmlılık ya da etkınlık, devır hızı oranları ıle olçulmektedır Bır kuruluş kullandığı kaynağa ya da varlığa gore ne ol- çude satış yapmaktadır? Özel kuruluşlarda varlık de- vır hızı son 10 yıllık donemde (net satışlar/varlıklar- kaynaklar) 1 67'den 1 24'e duşmuştur Daha açık bır deyışle kuruluşlar, kullandıklan kaynaklara gore 2002 yılında gorecelı olarak daha az satış yapabılmışlerdır Yine bu donemde kuruluşlar, 1992 yılında ışletme sermayelennın (donen varlıklannın) 2 62'sı kadar sa- tış yaparlarken, bu oran da 2002 yılında 2 29'a gerı- lemıştır • Ozel kuruluşlann kârlılık oranları duşmuştur Özel kuruluşlarda kârlılık oranları da fınansal ve- rımlılıktekı azalışa koşut olarak duşmuştur özel ku- ruluşlar satışları uzerınden 1992 yılında yuzde 7 2 oranında kâr sağlarlarken, 2002 yılında yuzde 5 1 oranında kâr sağlayabılmışlerdır Aynca ışletmeye konulan ozkaynak tutan uzennden 1992 yılında yuz- de 42 3 oranında kâr elde edebılen ozel kuruluşlarda, ozkaynak kârlılığı 2002 yılında yuzde 17 3'e genle- mıştır Yenıden değerlemenın yanı sıra finansal ve- rımlılıkte duşuş, ozkaynak kârlılığında satış kârlılığına gore daha hızlı duşuşe yol açmıştır Özel kuruluşlann kullandıklan kaynaklara gore yarattıkları net kâtma deger de gorecelı olarak azalmıştır Soz konusu ku- ruluşlar 1992 yılında kullandıklan kaynaklara gore yuzde 31 6 duzeyınde net katma değer yaratabılır- ken, bu oran 2002 yılında yuzde 13 9'a duşmuştur Başka bır anlatımla malı kârlılığın yanı sıra ekonomık kârlılık, ulusal ekonomık kârlılık da duşmuştur BBK'nın başanmı (performansı) buyuk olçude ekonommın başarımını da belırlemektedır Son 10 yılda BBK'dekı gelışmeler, ulusal ekonomıdekı başa- n duşukluğunun somut bır aynası olmaktadır YATIRIM FONLARI 31 TEMMUZ 2003 FonAdı A TİPIFONUR De^ışken Foolar Sanko Men Aı De$ Fon Evgm Maı (Aı Değ Foı TacrtrMen(A)Cte5 Fon Yatınm-Fırıans A) Değ Fon M D Fon DuıkuFıyat Q u ı . F v k FonAdı DunfcuRyat Gun Fark FonAdı DuıtaıFıyat OuıFarfc FonAdı DırtaıFıyat Gun Fart FonAdı DlrtujFrytrt QOn.F«t( 14506 0 3 3 % 18985 029% 183 466 028% 140649 020% 488256 016% 3 005 381 0 1 1 % Eczaabasr(AI Deö Fon 1267 464 014% Baymdr Men (Aı Deg Fon 97 325 013% Akbank (A) Deg Fon 19275 0 1 2 % Yapı Kredı Yat (AJ Deg Fon 36795 0 1 1 * KaHimaBanıAJDeg Fon 945625 0 1 0 % ComUmonSıg (A) Deg Fon4 278,550 009% Es Menkul (Aı Deö fon 7 994 0 08% Garantı Ban A, Deg Fon 10291 393 0 08% Bankenpa(A|TipıDerj Fon 9992 TurtoshYatlAJDeğ Fon Frare Yat Aı Değ Fon Koç Yat ıA( 3eğ Fon Zraat v at AıOas Fon ış Saık A Değ Fon Tete Mer A Dej F j ı Kalkınrrj v a Aı Değ Fon Koçtank A, De^ Fon Nuro Mer A De§ ron HSBC Baniı (Aj Değ " 13 7 44 0 07% 26095 006* 18246 3 00+ 29232 0 06% 45 7 01 7 006% 19 625 0 05% 41985 0(M% 192'51 OOH 317 375 C03¥ 823435' 003% Dçtank (A) Değ Fon 14 024 891 0 02% DenızbanMA|DeğFon 78 5'6 0 02% GlobalMaı(A|D^ Fon 10296549 0 02% Aoank A De§ Fon 7 03 113 0 01% Garant Men A,tej Fon 23795 001% Finansbank Aı Değ Fod 5193 080 0 00% Vatafban* Aı 0e§ Fon 3135 987 0 0 0 ^ OyakYarKur (AjDeö For •,11381-0 013» ŞetıerOank AıDefi Fon 1127'3-0029« Tekiaıbank (Al Defi Fon 137 069 -0 03% Alfa Men A) De$ Fon 135 478 -0 03% TSKB(A) DeO-Fon 16948 -005% Strate) Men (A| Değ Fon 233 619 -0 0 r % Anadofttan»!(A)0e5 Fon 6634-008*4 BendefMen (A)0eS Fon 9 3 8 7 D - 0 1 0 % Oyaküank(A)Değ Fon 582'40-011% AtaYatlAJDeğ Fon 39902-013% ZratBan (A)Değ Fon 9691150-013% Acar(A)OeS.Fon 80451 -014% lşYatırım(A)Deg Fon 255013-016% Mngbank (A) Der} Fon 20161 0 ' 9 % Pamukbank Aj Deg F^n 21 0 6 022% *ab*at lA Deö Fon 9868c -021% MeksaYat A) Değ F-n 4.9 1B3 -C 34% Kent Yat ıA| DeJ Fon 5105-0 60» Endek5Fonbn Koçbank A ^X End Fon 4fli 605 -02'% HS8CY3t A U30End Fon 13451 028% Atoank A, UJC t r d Fon 7 616 -029% IşBar>fc\Aj IX tnd Fon 6215-030% Garart Ban A, Ü30 End Fon 5 01D -0 31% Iş BankıAı ü Mal End Fon 7 617 -031% YapıKred YatjA/LOOEnd Fon 6 9 6 ' -032% Gk*alMen(A)U10CEnd Fon 6132-032% OyakYat (A|U30End Fon 11085-033% AlfeMen(A)U30End Fon 6713-035% Ata (A) U30 End Fon 9759-035% Iş Bank (Ajrekno End Fon 4 521-044% DemztMr*(A)U100End Fon 8'73-046% lşBank(A)Met-MaicEnd Fon 11870 -046% Hs96 Fontan YKB(A)HrsseFonu 8866 015% HS8CYaL(A)HBSeFon 141814 0 1 1 % Iş Bank A) Hısse Fonu 8532142 0 1 ' % IktaatYat A) Hısse Fonu 10 505 006% Fransbark Aı Hsse Fon 9 712 0 04% Tefc-Y3 ! IA) Hısse Forsı 9 58 0 04« nterYatiAlHsseFonu 76 768 0 02% Tekst Ibank Aı Hısse Fonu 6 T 2 1 0 02% Gedık Yat ıA( t-sse Fonu 14 739 -0 02% HSBC 3ank A, Hsse Fon 20122-003* Aıtfani LAJ HESe Fonu '6'2*>-0059* Abank Aj Hsse Fonu 1195' -0 06% AJta Men (A) hsse Fonu 22389-006% AkYat AjHrsseFonu 11617-007% Oenctank (A) Hsse Fon 34644 008% Koçbark Aı Hsse Fonc 13' 023 -0 12% Oyakiark A Hsse c on 12 394 012% Kalkınma Yat (A) Hsse Fonu 11 ' 9 ' -0 1 7 % Karma Fonlan nterVa AlKarnaFon 252 945 0 2 ' % Iş Bank A Karma Kum Fon 21 379 023% AkDank A| Karma Fon 21 571 020% YKB Aj Karma Fon 61278 016% Evgn Men A) Karma Fon 134296 016% Fczacoaş A Karma Fon 26 813 016% Garan Ban (Aı Karma Fon 8 8 7 0 6 1 ' 015% Teb A Karma Fon '06 222 D 14» KoçbanK Aj Karma ron 18 320 010% BayınoVMen AıKarmaFon 29608 009% Tacırter Men (A) Karma Fon 245542 008% Halkbank [Aj Karma Fon "730 925 0 08% Densbank lA) Kamıa Fon 103 7 i 6 0 07% Fınans Yat (A, Karma Fon 21 508 0 06% TSK8 (Aj Karma Fon 10 352 0 05% HSBCYat |A)KarmaFon 74434 aO4% Ata YatiAı Karma Fon i 3 5 ' 0 " 003% AbnAmroYat(A)KarmaFon 10'693 002% Ged* Yat (A| Karma Fon 134 512 0 00% Zıraat Ban ıAı Kamıa Fon 17120-002% Drşûank (A) Karma Fon 43 574 504 -0 03% Global Men A Karma Fon 15123-0 07% T eWentank A Karma Fon 16038-008% SeMorFonbn Vakjfbar*(A)MetalSek.Fonu 84 169 027% Vatarbank(A)GdaSek.Fonu 57300 018% Vakıfbank(A|MalıSek-Fonu 59520 0 1 1 % aaranrjBan (A) ImaatSek. F216206-002% Koçbank (A) Hol YatSek_Fonu 11632-0 05% GarantjBan (A)MalıSek.For«j16289 -012% Akbank (A) Mal Kur Sek. Fonu 14 070 -014% Akbank (A) baialat Sek. Fonu 13155 -022% Akbank (A) Tekno Sek. Fonu 13269 -0 33% ÖzriFonbn Teb lAI SSO Ozel Fon 91 837 o 27% Teb(A)TurtoeÛzelFon 83 628 012% Yapı Kredı Yat (A) YKSIG Ûzef159 711 0 0 7 * Abn Amro Bank (A| Alarko Ûzel239 8490 02% YatrmFranslAlResanÖzel 62190 004% Abn Amro Bank (A) Turtae Özel73 437-0 06% Koçbank A| Allıanz Ozel Fon 102 313 -0 06% AbankfA/AnadokiÛzeiFor 29823 0 1 1 % IştrakFonfcn Koç Yat. lA) Iştırak Fonu 57 166-0 07% fş Bank IA) Iştırak Fonu 4 908190-018% Akbank *A) SaC Hol ştırak Fonu 15 225-0 38% 8 TitH FONLAR D«9işken Fonlan KoçYat B De? c on Oya«tsank (B Oeğ Fon şBanklB DeÇ Fon TafcYat (BlDeg Fon NurYatSank B DeJ Fon VakıfcankıB Dej Fon Sobal Men (B Deg For InterYatpiDeğ Fon Garant Ban (B) DerJ. Fon Koçbank IB| Oeğ Fon TebYat(B)OeS Fon B M e n p)De§ Fon TSKB(B)Deö Fon Atfa Men (B Oeş. Fon Pamukbank B DeO For 1 2' 10 619 143 1 359302 4 94'569 170 361 31083 1487246 390 386 439129 Iş Yatnm B) De§ Fon ZraatYat B Değ Fon Y K B f l D S Zıraat Ban B Değ Fon Dencbank(B De$ Fon AtaYat(B)De5 Fon AtankpDeğ Fon Dışbank (B) Değ Fon Akbank (B Değ Fon Eczacıbaşı fB| Değ Fon Tekfenbank {S Deg c o n HatoantB Deg Fon 113153 350 930 I3256 787 203091 17^96 108 296 12 837 15 33 431000 24 3 " 218 205557 374 420 442505 12 600 24 375 17 656 402 605 6333 764 0 34% 0 33% 0 33% 0.33% 029% 026% 026% 026% 024% 024% 023% 022% 022% 022% 020% 020% 019% HSBCYat B Deg Fon 340494 Es Menkul Bl Deg Fon 12 009 Abn Amro Yat B Deg Fon 256298 Rrva Men m Deg Fon 82 349 Kaikınma Ban B Deö on 6 5'2 0'9 Teksfilbar* B Deû f o n 3386380 Park Ray Jam (B) Deg Fon 33'28 Gedık Yat B Deg Fonu 575 475 Ekncrter B Deg Fon Karma Fonlan vatafbank'B Karma Fonu Iş Bank B Karma Fon ükit Fonlan Sanko Men (B| ükıt Fon Anadolubank B ükıt Fon Inter Yat B üıct Fon Koç Yat B) ükıt Fon Isvıçre Sıgorta B) ükıt Fon Abn Amro Yat 8 ) ükıt Fon Abank B) ükıt Fon Halkbank B ükıt Fon Oyak Yat B ükıt Fon Oyakbank B Likrt Fon Fınans Yat (Bl ükıt Fon Denızbank (Bı ükıt Fon YatFnMen (BlükıtFcr DiSbank(B) ükıt Fon vakıfbanklB) ükıt Fon Teb (Bı ükıt Fon TeCYai /B LkıtFor TSKB (B) ükıt Fon 685 '31 Akbank Bl ükıt Fon 875 063 Iş Bank (B) Ükıt Fon 54692871 Yapı Kredı Yat (B! ükıt Fon 461 883 Rnansbar* (B) Lıkft Fon 21 794 724 Mngbank (B ükıt Fon 43 045 Tekstılbank IB ükıt Fon 4118960 Garantı Ban (B; ükıt Fon 3200696' Global Men (B) ükıt Fon 19 7 1 ' Koçbartf (B| ükı* Yat For 3 . 328 1015 777 112534 12362 10 599 40464 12 973 13855 162 962 22 617 977 703 0.243 8 476 T715693 12 943 163526 76804 69594 346 12 301420 132*042 018* 018% 01o% 016% 016% 015% 015% 015» 014% 013% 013% 012% 010% 0^0% 006% 005% 004% 004% 016% 049% 0 09% 009% 008% C08% 0 08% 3 08% 008% 0 06% 008% 0 08% 0 08% 008% 006% 008% 0 08% 007% 0H 7 % 0 07% 0 0'% 007% 0.07% 00 7 % OC'% 00 % 00 7 % 0 0 ' * 0 07» Pamjkbank B ükıt Fon 28 '8 260 0 0 7 % YKB B Uklt Fon 7 824 394 0 07% HS6C Bank (B Uot Fon 13288198 007% ŞekerbanMB ükrtFon 338147 0 0'% SaatBan B ükıt Fon 33282900 0 0 ' % Ziraat Yat (B ükıt Fon 47580 614 007% EsMenku IB LkrtFon 11 7 26 007% Eczacıbaşı IB) ükıt Fon 1 696197 o 07% AiaYa IB LıkJfon 10 7 858 007% Tektenbank (B) ütat Fon 582 7^9 0 07% Turkıshbark B LkıtFoı 2883 006% Garart Men (B ükıt For 11 952 0 06% MeksaB TpukrlFon 19285 006% Halk Yat Bl ükıt Fon 15 387 006% Kent Yat B ükıt Fon 45 036 0 05% BaymoVMenffl Uot 425229 005% Kalkınma Ban B ükıt Fon 22 832 0 05% BankFjropaB kıtFon 100&4 0 04% Ekınc ter B ukı* F fi o9 926 0 04% Tahvil ve Boro Fonlan GaranlıMenlBI TafiWFonu240'452 041% Ata Yat (B) Tahvil Fonu 12 6'4 0 38% Oyakbank(B|TarıvılFon 394125 0 33% Zraaı Ban B "ah«( Fonu 22 423 296 0 30% Zıraat Yat (Bl Tahvil Fonu 44 686371 029% Aüank |B| Tahvil Fonu 21 91 028% Koç Yat (B)Tahvi Fonu 22090 028% Koçbank |B)Tahvy Fonu 1000423 0 2 7 * vak*ank(B)Ta(ıvılFonu 85476035 027% Yatmm Fınans (B) Tahvil Fonu 48 790 026% AktankfBlTahviFonu 3450992 026% Yapı KrerJ Yat (B) Tahvil Fonu 152901 026% YKB (B) Tahvil Fonu 19779463 026% AbnAmroBank(B)TahvHFonu12452 024% Halkbank(8)Tahvil Fonu 12104041 023% Garant Ban B Tahvıl Fonu60 255 564 0 23% Denızbank B Tanv Fonu 1D5 432 0 2 2 * HSBC Bank |B Tahv Fonu 38 086 0 2 1 % TSKB B Tat™ Conu 1 985 90 7 019% FmansbanklB TahvIFonu26945939 019% TebYatfBTan Fonu 44 4^2 016% lşBank(BTah, ronu 19 648 708 016% BankEjropa B Tarv I Fonu '0 040 0 0554 YBMKFontan Ata lat B YBMK Fudu 21 880 -0 41% Oyakbank B 'BMK Fonu 225 855 -0 49% ış Bark B V BMK -onu 1 9'1 584 -0 69% Garant Bar B fBMK Fonu 95 720 -0 79% YKB (B YBMK Fonu 7 101 07 -0 89% Vakıfbank B YBMK Fom. 18 7{ > 612 0 91 % AA BİLEŞİK ENDEKSİ 396642 011 AA (AJTtPI ENDEKS 192154 0.03 BB (BıTlP! ENDEKS 583S42 013
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog