Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 MART 2003 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA J ^ i f _ l l \ spor@cumhuriyet.com.tr 19 G.Saray'ın yıldız flıtbolcusu 6 Kasım'daki derbiyi unutmadıklannı söyledi Umit: Bumaçın havasıbirbaşkaÜMİTTEN İlk yan ağır bir yenilgi almıştık. 6-0'lık yenilgi unutulmuş değil. Bu demek değilki 7-0 yenelim. O yenilgi binde bir olur. NEYZATDİiyDAR Galatasaray'da ilk yan belki de en çok eleştiri olan fiıtbol- cuydu Ümh Davala Oynadığı futbol, basın mensuplanyla ya- şadığı gerginlik ve en son da bır TY kanalına ezeli rakip Fener- bahçe'yle ilgıli yaprığı açıkla- malar Urtut Davala'ya yönelik eleştınleri tırmandıniicen yıldız fiıtbolcu aylar süren suskunlu- ğunu ilk kez Cumhunyet ıçin bozdu ve derbi maçını mutlak kazanmak ıstedıklennı söyle- di. - Süper Lig 'de bu hafta Fe- nerbahçe 'yle çok önemli bir maça çıkacaksınız. Derbiyle il- gili görüşleriniz nelerdir? - İJD.: İlk yan ağır bır yenil- gi almıştık 6-0'lık yenilgi unu- tulmuş değıl. Bu demek değil- ki 7-0 yenelim. O yenilgi bın maçta bır olur. Öyle bıryenilgı bır daha zor olur. O maçı unut- tuk. Bız de şu an onlara 6 pu- an fark yaptüc. Bu maçı biz ka- zanırsak F.Bahçe yanştan ta- mamen kopuyor. Kupadaki Malatya elenmesini unutmalı- yız. F.Bahçe maçının havası başkadır. Ikinciyarıyla birlikte yaka- lanan havayt neye bağlıyor- sunuz? -ÜJX: lyi başladık. Ikıncı ya- n öncesi çok ıyı bır hazırhk devresi geçirdik. Ispanya'da ve Antalya'da yeni gelen takım ar- kadaşlanmızla beraber yoğun çalışmalar yaptık. lyi bir ekip kurduk. îkınci yanya başlar- ken bir hedef koyduk. Bu he- def 16 maçtan da 3 puanla ay- nlmak. - Beşiktaş 'la aranızda 5pu- anfark var. Şampiyonluk ya- nşında sizi en zorlayacak ta- kım hangisi? ÜD.: Beşiktaş. Bız kendi işi- mize bakıyoruz. Artık geriye sayım başladı. Telafısi olrria- yan maçlar başlıyor. -Yapılan eleştirileri nasıl karşıkyorsunuz? ÜJD.: Eleştın her zaman olur. Dünya Kupası'nda ve daha ön- ceki yülarda ben hep orta sa- hanın sağında oynadım. O za- manlar gidip orta yapıyordum, gol atıyordum. tÛc yanda ise ben sadece sağbek oynadım. Sağbek de çok ayn bir yer. Ta- mamen defansif düşünmek zo- nmdasın. Nerde ihtıyaç olur- sa hoca orda bana görev veri- yor. Ben o görevı en iyi şekil- de yapmaya çahşınm. - Fatih Terim 'in vazgeçil- mez oyuncusu olmaknasıl bir duygu? U.D.: Kımse çok sevildiği için oynatılmaz. O yüzden kim- senin krediyle oynadığı yok. Fatip hoca çok büyük bir hoca. Neler yapacağımızı hangi sis- temle sahada yer alacağımızı bi- ze ıdmanlarda gösterir. Hoca kimseye sorarak birşey yapmaz. Kim ıyiyse onu oynatır. Gala- tasaray'a dönmemdeki en bü- yük faktör Fatih Terim'di. Ho- ca 'gelin' dedi. Biz de geldik. Galatasaray'ı çok seviyorum. Bundan sonra belki bir Avru- pa seferi daha olur. Fenerbahçe'nin enbüyâk güveacesi kakcisj Rüştü. F.Bahçe kalecisi iddialı konuştu :Baskı çılar Derbıye sadece biı gün kaldı Heyecanlı bekleyiş sürüyor tlk maçı Sara- çoğlu'nda 6-0 kazanan Fenerbahçe rakibinden çe- kinmiyor. Bu tip maçlann önemlı ısımlen vardır. Bunlaryerigeldı- ğinde maç kazan- dınrlaryengeldı- ğinde de maç kaybettırirler Ör- neğin Fenerbah- çe "de Rüştü.. Hem ulusal takı- mın hem de Lacivertlılenn başanh fi- le bekçisinın yann gece- kı maçta yükü çok fazla. Saraçoğlu'nda belki Rüş- tü, Galatasaray'a karşı çok Sarı- Derbinin hakemi Dereli'nin deneyimsiz olduğu öne sürüldü MHK kumar oynadı AliSami Yen'desan-lacivertyasak! Spor Servisi - Galatasaray Kulübü 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Ali Düriist"O gün üzerinde Fenerbahçe atiası ya da kaşkolu bulunanlar güvenlik güçleri taranndan dışan çı- karülacaktjr" dedi. Dürüst, kalan biletlenn bugun saat 14.06'de Ali Sami Yen gişelerinden satışa çıkanlacağmı belirtri. Bu arada Ali Sa- mi Yen-Stadı'nın yakınlannda bazı kişiierin derbı maçı bi- letlerini dün karaborsadan sattığı iddia edildi. Maçı ızlemek isteyen ancak bilet bulamayan yaklaşık 200 kışilik San - Kır- mızılı yandaş dün Taksim'den Eminönü'ne kadar yürüdü. Grup daha sonra Florya Metin Oktay Tesislen'nde toplan- dı ve yöneticilerden bilet talebinde bulundu San-Kjrmızıhlar'da Xaiver, Hasan ve Suat Usta'nınteda- vilerinin sürdüğü ve Fenerbahçe maçında forma giyebile- cekleri belirtıldı Ergün'ün ise toplu çalışmalara başİayaca- ğı kaydedıldi. Bu arada yurtdışındakı başanlanndan dolayı Kolombiya Konsolosluğu Mondragon ve Cordoba'ya ödül verdi. Galatasaray-Fe- nerbahçe maçına MHK'nin genç bir hakem olan Selçuk Dereü'yi ataması- na hakem otorite- leri tepki gösterdi. Cumhuriyet'e açık- lamayapaneskiFI- FA kokarth hakem- ler, "Bu maçın ağır- hğuukaldıramava- bilir" yonımlannı yanh. Ozcan Oai (Eski FIFA ko- karth hakem): Merkez Hakem .JCıırulu Gaktasaray- Fenerbah- çe derbisine Selçuk Dereli'yi atayarak çok büyük hata yaptı. SelçokDerelL Derbi Dereli'nin Bogün: Gaziantep - Adanaspor: Bülent Demirlek, Yann: Denizli - Altay: Mustafa Çnku, Malatya - Elazığ Metin Tokat, Göztepe- Samsun Zafer Önder tpek, G.Saray - F.Bahçe: MSdçnk Dereh' Pazan tstanbul-Kocaelı: SerdarTath, D.Bakır-Bursa: Ali Aydm, A.Gücü - G.Birliği: MuÖu Çelik, Trabzon - Beşiktaş: KııddusiMüftüoğhı. Dereli'nin derbi tecrübesi yok. Trabzon-Beşiktaş karşılaşması- na ise Kuddusi Müftüoğlu 'nun atanması doğru bir karar. Ertuğrul DBek (Eski FIFA kokartlı hakem): Sel- çuk Dereli'nin belir- lenmesi beklenen bır karar değil. Çünkü Dereli tecrübesiz bir hakem. lyi bir yöne- tim göstermesini is- tıyoruz. MHK'nin Dereh'yi ataması bel- ki de bır kumar. Hıç de cesurca alınrruş bır karar değıl. Serdar Çakman (Eski FIFA kokarth hakem): Selçuk Dereh tecrü- besiz bir hakem. Görev ahp FI- FA hakemi olmadan bir derbi yönetmesi gerekirdi. Kuddusi Müftüoğlu doğru karar. rahattı ancak durum bugün farklı. Çünkü Rüştü'ye bu kez çok büyük ışler düşe- cek Rüştü'ye göre Fener- bahçe bu karşılaşmadan en az bır puan alacak ya da kazanacak. Büyük maç ıçın Rüştü'nün söyledik- lerine kulak ve- rehm: 'Galatasa- ray'ı yenersek tabkıdeğişir.Zir- venin tepesi kan- şr. Biz deyeniden şampiyonhıkya- nşmaortakohıruz.Benim için çok rahatbir maç ola- cak. Galatasaray maçla- nna zaten hep rahat çık- mışımdır. Seyirci atmos- feribenihiçetkifcmeztam tersine kamçdar." Rüştü rahat ama rahat ohnayan bir kişı var o da Fatih Akyel. Eski takımı- na karşı Ali Sami Yende ilk kez görev alacak Fatih. Bu nedenle de şu andabel- ki de en heyecanlı kişi. Tepkı göreceği kesin. O da zaten tepkilere kendi- sinı hazır tutuyor. Rüş- tü'nün bu konudaki gö- rüşleri de şöyle" EskiGa- latasara> h olan Fatih ilk kez Ali Sami Yen'de maça çıkacak. Tepki görecektir. Bu normaLAma ben ve di- ğer arkadaşlar kendisini maça en iyi şekilde hazır- hyonız. Fatih bana göre iki mish performans gös- terecektir." Öte yandan kalp rahatsızlığı geçınp ülkesine dönen VVashing- ton, dün Istanbul'a dön- dü.Washington yönetici- lerle görüşüp oynamak ıs- tediğini bildirdi. 6 Hasan ayrıhyor' Spor Servisi-Itarya'nın en yüksek tirajlı spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Hasan Şaş'ın Galatasaray ıle sezon sonunda yollannı •ayıracağını yazdı Kullanı- lan ıfadelerde aynca, "AB dışı futbokulara getirilen yeni statmü göz önüne ala- rak bir fiıtbolcu alabilme hakkı bulunan Inter, imza- vı atmadan önce düşünmek istevebilir" denıldı Cünün programı FUTBOL/(KamUOcak/ 20.00) G.Antep-Adanaspor. BASKETBOL /(Ahmet Çö- mert /16.00) G Saray-ÎTÜ. TVde spor Digitürk / 20.00 Gazian- tepspor-Adanaspor. TRT2/16.00 G.Saray-lTÜ l.KOŞU:F:MıssMehs(l),P: Algüzel (2), PP: Zaman (7), S: Ferran Mr\ (8) 2. KOŞU: F: Selvenm (4), P: Ehfçe(2). PP: Dılruba (1). S: TuğbacanllO) 3.KOŞU:F:Edremıtgüzelı (4 ı. P: Yatko (3), PP: Keremkoç (1). S:Mr Nobel(2) 4.KOŞU:F:Basn(5).P:Orka- pı(7). PP:Hasat(10). S: Yaz- gülü (14) 5. KOŞU: F: Nıha\ent (5), P: Sefenhısarlı (9), PP: Mr. Yola- lan(18).S:Do£udan(2) 6. KOŞU: F: Ağakaraca (4), P: Joker(6). PP: Tesellı (1), S: Dra- gon(2). 7.KOŞU:F:AIbnız(17). P:\1a- karalı (2). PP: Tubınares (18), S: AlaBov (20),SS:Epcot(21) 8.KOŞÜ:F:AğaDer\ış(2),P: My Last Son (6). PP: Paşababa P).S:Cenk(10). Günün İkilisi 4 Koşu 5 7 Çifte Bahis: 2 Çıfte 5 5. TabelaBahis: 17 2 18 20 21 r TJTT SIRALAMA CANLI 8 MART CUMARTESİ 04:50 Y E N İ D E N 8 MART CUMARTESİ 14:00 YARIŞ CANLI 9 MART P A Z A R 04:50 YENİDEN 9MARTPAZAR 15:00 Süilolçfll "i www.ntvmsnbc.com P|2003 SEZONU 7ÖZEL EKİ İLE F1 RACING BAYİLERDE ALTILI 4 5 3 1 l 5 9 GANYAN 4 17 2 18 20 2 6 7 10 • Izmir at yanşlannda al- nhganyan5'8-3-3-2-10- 6 kombınesinı bilenler 1 milyar 325 milyon 10 bi- ner lıra kazandılar. GAYRİMENKUL AÇIK AKTIRMA tLANI NEVŞEHİR1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Sayı 2002/168 Satılmasına karar venlen gaynmenkulûn cınsi, kıymetı, adedı,evsafı. Bır borçtan dolayı Nevşehır Merkez Kavak kaisabası lnönü mevkıınde tapunun K. 33 C. 16 b pafta ve 6388 parselde ka- yıtlı 79 000 m2 mıktannda 1 2 hısselı gaynmenkul tarla ıçersınde 550-600 adet kavak agaçları 12 adet kayısı ağacı, 5 adet elma. 4 adet genç ceviz ağacı, 2 adet sulu tanmı ıçın sondaj kuyusu, kuyu damı ve havuzu mevcut gaynmenkul tarlanın 12 hıssesı barçluya aıt olup borçlu hıssesı açık arttırma suretıyle 61.750 000.000 lıra bedelle Nevşehır Adlıye bınası gın- şinde bınncı satış 14.4.2003 günü saat 11.00 - 11.15 arasında, ıkinci satış 24 4.2003 günü aynı yer ve saatlerde satılacak- tır. Bınncı artırmada takdır edılen kıymetın %75'inı geçmek şartıyla ıhale edılmesıne, bınncı artırmada ısteklı çıkmaması halınde ıkıncı satışta takdır edılen kıymetın %40'ını ve satış masraflanna geçmesı halınde satışm yapılmasına, arttırmaya ıştırak edeceklerden takdir edılen kıymetın %20'sı nıspetınde temınat veya mıllı bır bankadan venlen temınat mektubu ahnmasına. satışm peşın para ıle yapılmasına, alıcı ıstedığmde 20 günu geçmemek kaydıyla mehıl venlmesıne, dellalıye, satış ıhale damga pulu ve katma değer vergısı alıcıya aıt olduğunun bildınlmesine, şartname ılan tanhınden irıbaren herke- sin görebılmesi ıçin dairede açık olup masrafi venldığı takdirde isteyen alıcıya bır omeğı göndenlebılır satışa ıştırak eden- lenn şartnameyi görmüş ve münderecarını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak ısteyenlenn 2002/168 sayılı dos- ya numarasıyla Müdürlüğümüze başvoırmalan ilan olunur 18 2 2003 Basın' 8741
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog