Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MART 2003 CUMA 16 I r j l iHj V \iı 1 I f l \ cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ Vücut 12.35 CINE 5 Dram ©(TheBodj)-Sharon Golban Israıllı bır arke- ologtur Kudus te \ aptığı kazılar sırasında ba- zı kemıklerbulur Bukemıklerın sahıbını oğrenmek ıçın denn araştırmalar \apma>a başlar Araştırma- sı ılerledıkçe bulduğu kemıklenn lsa Peygamber e aıt olabıleceğını duşunmeye başlar Bunu duyan Va- tıkan olayla ılgılı cıddı bır araştırma \ apmaj a karar verır Yonetmen Jonas McCord O>r uncular An- tonıo Banderas, Olrvıa VVıllıams, John Shrapnel (2000 ABD-lsraıl 109 dk) BujTun™ 15.20 TRTINT Gulduru Istanbul unkenarmahallelenndenbınndeva- şayan ınsanlann acı-tath ılışkılennın anlatıldı- ğı fılmde Adıle Naşıt, Munır Ozkul Halıt Akçate- pe, Ayşen Gruda gıbı oyuncular rol alıyor Fılmın \ o- netmenlığını Yavuz Yalınkılıç ustlenıvor Doktor 17.45 Show TV Macera (Ç+\ Sevdığı kızı başkasına kaptıran bır genç ıle ^iltr duşman olduğu rakıbının o\kusunu konu alan yapımın yönetmenı Zekı Alasya Başrollennde Ka- dır Inanır ve Oya Aydoğan yer alı\or Kınk._ 18.30 Flash TV Duygusal I Geçımıru şofbrlük yaparak sağlayan bır adam- la. yoksul btr genç kızın aşk ovkusu Yonet- menlığını Zafer Davutoğlu nun ustlendığı yapımda Ayhan Işık \e Bahar Erdemz oynuyor (1972) 20.25 / Star / Godzılla Aynntı yanda 20 30 / M Max / Vur Bır Aynntı yanda Akhndan... 21.00 CINE 5 Duygusai (Solitare For 2) - Katıe, genç \e guzel bır ka- dındır Erkeklenn dıkkatını çekmekte \e çoğu kez onlann kurlanna maruz kalmaktadır Fakat Ka- he'nuı ınanılmaz bır ozellığı \ardır Genç kadın er- keklerın beymlennı okuyabılmektedır Katıe nın karşısına Danıel adında bır adam çıkar Danıel Ka- tıe'den çok hoşlanmıştır \e onu etkılıyebılmek ıçın bınbır rurlu yol dener Yonetmen Garv Sın\or Oyuncular Mark Frankel Amanda Pays, Roshan Seth, Jason Isaacs (1995 Ingıltere 106 dk) Batakhk... 21.00 CNBC-e Gerılım (SwampThing)-Kazasonucugızlıbırdene\- de kullanılan ıksın ıçen bılımadamı batakhk- ta kaybolur Bır sure sonra ortava yeşıl batakhk ca- navan çıkar Yon WesCra\en Oyn Louıs Jourdan. Adnenne Barbeau Ra> Wıse (1982 \BD 89 dk) Ben Hur 21.15 StarMax Dram ©(Ben Hur) - Dul annesı \ e kız kardeşı ıle Ku- dus'te yaşayan prens Judah Ben Hur'un oyku- su Kotu bır raslantı sonucu Ben Hur'un evının da- mmdan duşen bır kıremıt Romalı \ alının başına çar- par Bu olay uzenne Bun Hur \e aılesı tutuklanır Annesı ve kız kardeşı zındana atılır Ben Hur ıse bır Roma gemısınde \aşam boyu kurege mahkum olur Yonetmen VVıllıam W\ler Oyuncular Charlton Heston, Jack Hawkıns, Ha>a Harareet. Stephen Boyd (1959 ABD, 217 dk) Küçük Hanım 00.05 TRT 2 Dram (Laeh Peasant) - Lıza. babasıntn şehır dışında- kı malıkanesınde yaşayan çok kultûrlu, fakat taşrada yaşamaktan sıkılan ve sureklı kendıne eğ- lence arayan bırkızdır Puşkm'ın aynı adlı romanın- dan uvarlanan fılmın vonetmenlığını A.lekseı Sak- harov ustlenıyor Ovuncular Yelena Korıkova, Dmıtny Şerbına (1995 Rusya, 110 dk) Geri Döndüler 00.10 Kanal D Korku . (Sometimes Thej Come Back For More) - Amenka'da bır sınır karakolunda sadece ıkı kışının sağ kaldığı ve nedenını kımsenın bılmedığı bır felaket mevdana gelır Sağ kalan ıkı kışı sağlık memuru Jennıfer Wells ıle teknık memur Shebans- kı'dır Yon Danıel Jav Berk Ovn Clayton Rohner, Faıth Ford, Damıan Chapa (1998 ABD 89 dk) Cinayetin~ 01.00 Show TV Gerılım (Final Stab) - Unıversıteden mezun bır grup genç uzak bır evalette duzenlenen 'Cınavetın Gızemı' adlı oyuna katılırlar Plastıkbıçaklann kul- lanıldığı bu oyunda katıl rolunu de bır aktor ustle- nır Çok eğlencelı başlayan ovun, aralanndan bın- nın katıl oldugunun anlaşılması uzenne katlıama donuşur Yon Davıd Decoteau Oyn JamıeGamon, Mehssa Renee Martm (2001 ABD 90 dk) Yabancı )erh jtv8 10 35 Güncel Sağlık TV Servisi - Dr Aytek Şer- met'ın hazırlayıp sunduğu "Güncd Sağbk" programında bugun, hposhapıng konusu ele alınıyor Yonetmenlığını Stella Bariak'ın ustlendığı programa, Dr Uğur Dikmen konuk olarak katılıyor CNNTürk 10.45 Izleyin Orta Değmez Sigarayı bırakmakliniği TV Servisi - tzleyenlen sağ- lık sonınlan hakkında bılgılen- dırmeyı amaçlayan "Medi- kaTın bugunku bolumunde, Si- garayı Bırakma Klınığı ele alı- nı>or Amenkan Hastane- sı'nden Dr Ayşe Baturalp ıle Doç Dr SeJçukCan'ın konuk olduğu yapımda, Amenkan Hastanesfnde faalıyete geçen ve hastalann 6 ayda sigarayı bı- rakmalannı sağlayan klınık hakkında bılgı venlıyor Prog- ranıı, Leyla Atanıan Dilek ha- zırlayıp sunuyor Flash TV 23.00 Merkez Masa TV Servisi - Ferhan Şayb- man'ın hazırla\ıp sunduğu "Merkez Masa" programının bu haftakı bolumunde. "Tür- krye'nin doğusunda neler olu- yor" sorusuna yanıt aranıyor Yapıma, Doğu bolgesınden sa- nayıcı, esnaf, tuccar, çıftçı ve mılletvekıllen konuk oluyor CNNTürk 19 10 Soru Cevap TV Servisi - Canh olarak ekrana gelen "Soru Cevap"m bu bolumune, Istanbul Araş- tırmalar Merkezı Dırektoru Yrd Doç Ahmet Sözen ko- nuk oluyor Yavuz Barvdar'ın hazırlayıp sunduğu program- da, Lahey Toplantısı oncesın- de Kıbns'ta son durum, Rauf Denktaş'm tavnnın adadakı Turklenn durumunu nasıl et- kıleyeceğı, Bırleşmış mıllet- ler surecrnın boşa çıkması du- rumunda, bundan sonra ne olacağı ve Turkıye-AB ılışkı- lennın Kıbns'takı son du- rumdan nasıl etkıleneceğı gı- bı konulara açıklık getınlıyor Programda, ızleyıcılenn ko- nuyla ılgılı sorulanna da ya- nıt aranıyor TRT2 20.30 Çoruh Artık Durgun Akacak TV Servisi - Çoruh ve kol- lan uzenne yapılacak 27 ba- raj çalışması ıle bu çalışma sonrası sular altında kalacak olan yerlen anlatan belgesel yapun "Çoruh Artık Durgun Akacak". ılk bolumuyle ekra- na gelıyor Belgeselın "Ço- ruh Vadisi" adlı ılk bolumun- de, Kuzey Doğu Anadolu'ya ozellıkle de Artvın'e damga- sını vuran Çoruh Nehn ıle Çoruh Kanyonu, doğduğu yerden denızle buluştuğu Ba- tum'a kadar anlatılıyor Oyuncularının etkili kompozisyonlar çizdiği yapım, kara komedinin kurallarını ustaca uyguluyor İki adamın kıyasıya rekabeti MovieMax 20 30 Vur Bir Tekme - Pushıng Tın / Yonetmen Mike Nevvell / Oyuncular. John Cusack, Billy Bob Thornton, Cate Blanchett, Angelina Jolie, Jake Weber, Kurt Fuller /1999 ABD yapımı, 119 dk. TV Servisi - John Cusack ve BiDv Bob Thornton gıbı unlu ısrmlenn rol aldığı "Vur Bir Tekme". Dıgı- turk'un sınema kanalı Movı- eMax'te ekrana gelıyor New York'ta ha\a rrafığı kontroloru olarak çalışan \ e ışınde ınanılmaz bır başan sağlayan Nıck Falzone (Cu- sack), burada kendısıne bn- ımparatorluk kurmuştur Ancak aralanna yenı katılan ve ıyı referanslan olan Rus- sell Bell'ın (Thornton) \ar- lığı bu ımparatorluğun te- mellennden sarsılmasına neden olacaktu- Nıck'ınka- nsına da goz dıken Russell, genç adamın hayatını adeta bu- kâbusa çe\ ırecektır Iyı oyunculann etkılı kompozisyonlar çızdığı "Vur Bir Tekme". kara ko- medmın kurallarını ustaca uygulayan bu-yapım Dene- yunlı Ingılız yonetmen Mi- ke Nev*eD"m da yennde do- kunuşlarla tempo kazandır- dığı fılm, bıraz gen planda kalmış olsa da yıldız oyun- cu Angelina Jolie'nın hay- ranlannı memnun edecek turden bır çalışma Amerikan versiyonu 'Godzilla' Hollywood >apımı 'Godzilla'mn başrollerinde, Maria Pitillo ile Matthew Broderick >ar. TV Servisi-1954 yapımı Japon klası- ğı tt GodziDa''nm, 44 yıl sonra Amen- kan sermayesıyle çekılmış yem \ ersı- yonu bu akşam S- tar'da ekrana gelı- yor Alman yonetmen Roland Emme- rich"ın ımzasını ta- şıyan fılmdekı Godzılla, Fransız Poluıezyası' nda ya- Star 20 25 Godzilla / Yonetmen: Roland Em- merich / Senaryo: Dean Devlin, R. Emmench / Goruntu- Ueli Ste- iger / Muzık: David Arnold / Oyuncular: Matthevv Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn, Michael Lerner, Herry Shearer / 1998 ABD yapımı. pılan nukleer denemeler yuzunden de- ğışım geçmp buyuyerek tunmun ılk or- neğını oluşturan, Kıng Kong'la dınozor kırması, korkunç, de\ asa bu- canavar tu- runde "Godzflla", okyanustan çıkagelerek New York'u allak bullak eden v e Man- hattan adasım yumurtlayacağı yuva ola- rak seçen bu cana\ara karşı ınsanoğlu- nun sa\ aşımuu bılınen burun klışelere başvurarak anlatıyor "Jurassic Park" tarzı gorsel efektle- nyle dıkkat çeken "GodzflJa", felaket fılmınden aksıyona, macera fılmınden genlıme pek çok ture el atmış fantastık bır çalışma Bu türden hoşlananlar ıçın ıyı bu- fir- sat olabıhr Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerlı Fılm- Yasak Aşk 11.30 Dızı Uzgunum Leyla 12.30 Dızı Mıhnban 13.00 Ha- berter 13.25 Dızı AşkınGucu 14.15 Dızı Kala- bahk ve Mutlu 15.05 Benımle Oynar Mısın 7 15.35 Çızgı Fılm AySavaşçısı 16 OOÇızgı Fılm Yaramaz Beşızler 16.30 Benny Hıl! Show 17.00 Yerlı Fılm: Elveda Dostum 18.35 Dızı Bızım Evın Hallen 19.05 Dızı Çıçek Taksı 20.00 Ana Haber Bultenı 20.45 Dızı Koçum Benım 21.40 Dızı Muhurlu Guller 22.35 Bır Başka Gece 00.15 Yabancı Film: Çıkar Savaşı 01.50 Dızı Sıska (0 312 490 43 00) 10.30 Haber Özetlen 11.10 Guncel 11.35 Koşe Bucak 12.10 Seans Arası 1Z35 Iş Gu- nu 13 00 Haberier 13.35 Dunyadan Haberler 14 00 Haber 14.35 Spor 15.00 Haber 15.10 Guncel 15.35 Kıbrts özel 16.10 Eğıtım Dunya- sı 16.30 Haber 16.35 Ekonomı Haberien 17.45 Spor 17.55 Hava Durumu i a i 0 Irak-Özel 18.30 Gunun Konusu 19.00 Haberler 19.20 Spor 19.30 Kent Yaşam 20.00 Denız Magazın 20 30 Beigesel Çoruh Artık Durgun Akacak 21.00 Ha- ber21 10BeyazPerde22.15Ekodinamik23.00 Gun Bıterken 23.25 Akşama Dogru 24.00 Ha- ber 00.05 Kuçuk Hanım (0 212 259 72 75) 06.00 Çızgı Fılm Kuşağı 07.00 Gune Meıtıaba 08.45 Dınamık Sabahlar 09.00 Dızı Vahşı Kedı 10.00 Dızı Maria Clarai 1.00 Dı- zı Yalan Ruzgarı 12.00 Dızı Ayşecık 13.15 Sokaktan Mutfağa 14.15 Yerlı Film: Kin 15.45 Çızgı Fılm Kuşağı 16.45 Dızı Çırkın Betty 17.45 Yeriı Fılm: Doktor 19.30 Ana Haber 20.25 Spor Sayfası 20.30 Olacak O Kadar 22.00 Dızı Tatlı Hayat 23.00 Sadece Gulben 00.15 Son Haber 00.45 Showspor 01.00 Yabancı Fılm: Cınayetin Gizemi 03.00 Acemı Çapkın (0 212 355 01 01) A & . . 0 7 0 ° Kahvaltı Haberien 09.00 9 ¥ l f Platform 10.00 Çızgı Fılm Beyb-mm w lade 10.30 Dızı Aşkın Yolları 11.35 Sana Mutfağı 11.45 Dızı Mahallenın Muhtarlan 13.00 Gun Ortası 13.30 Dızı Ba baevı 14.30 A dan Z ye 17.30 Dızı Boyle mı Olacaktı 18.30 Dızı Delı Yurek 19.30 Ana Ha- ber Bultenı 20.25 Spor Haberien 20.30 Dızı Çocuklar Duymasın 22.00 Dızı Hayat Bagla- n 23.15 A Takımı 24.00 SvaşAy laSokakAra sı 01.00 Dızı Wıper 01.45 Gece Yansı Haber- ien 02^5 A'dan Z ye (Tekrar) 04.55 Habercı 05.30 Uzaklaî (0 212 354 30 00) 09.35Ekonomı 10.35SağlıkRa- poru 11.35 Dunya Pazan 12.00 Gunun Içınden 12.15 Irak Ope- rasyonu 12.35 Dunyaya Bakış 13.00 Haber 13.35 Ekonomı 14.10 NTV ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.35 Ekonomı 17.00 Anahtar 17.45 Gece Gunduz 18.10 Gundem Dışı 19.00 Akşam Haberien 20.05 S- por 20.30 Golge Kabıne 22.05 Bam Telı 23.00 24 Saat 00.30 Spor (0 212 335 00 00) 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çızgı Fılm Jetgıller 10.20 Şınnler 10.50 Mut- fakta Keyıf 11.00 Sabah Sabah Seda Sayan (Canlı) 13.00 Haberier 13.20 Kaçak Kız 14.20 Çılgın Bedış 15.15 Kuşağı 17.10 Çızgı Fılm Sevımlı Kahramanlar 18.00 Lezzet Kulu- bu 18.10 Ruhsar 19.30 Kanal D Ana Haber 20.20 Gunun Yorumu 20.30 Unutma Benı 21.45 Gulbeyaz 23.00 BeyazShow 00.10 Ge- n Donduler 01.40 Gece Haberien 01.50 Su- yaYaklaşma 04.30 Trafik (0 212 215 51 11) StarAjTfax 07.30 Kral TV Muzık Programı y{ 20.20 Sheena 20.20 Tequıla & Bonettı 21.15 Ben Hur 01.00 Cennet 01.30 Kral TV Muzık Programı Ya- yını (Tekrar) (0 212 448 80 00) 08.30 Gunaydın Turkıye 10.00 Sabah Star- lan 11.50 Aşkın Peşınde 12.50 Yudeşme ctar 15-00 Gormedıklennız Duymadıklarınızb l d r 16.40 Super Kahramanlar 18.00 Pasapa- rola 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 BBG Özel 20.25 Godzılla 22.40 Şıh Senem 23^0 Renklı Ha- yatlar 01.30 Gece Hattı 02.00 Spor Gecesı 02.10 BBG 04.00 Cafer Çocuk Hırsızı (021244880 00) 08.30 Yonı Gun 09.10 Para-Metre 10.45 Medıkal 11.15 3 Kuşak 11.301 rak Rapooı 12.25 Ekonomı Cephesı 13.00 Ajans 14.40 Art-lnfo 15.30 Irak Raponj 15.45 Spor 16.15 Dunya Gozuyle Ekono- mı 16.35 Para-Metre 17.00 Manset 18.00 Haber 18.15 Art-lnfo 18.30 Frekans 19.10 Soru-Cevap 20.00 Edıtor 21.30 Spor Ana Haber 22.00 beşN- bırK 22.45 Spor 23 05 Eğrısı Doğrusu 24.00 Ge- ce Goruşu 00.40 Superüg Cuma(0 212 4 78 50 00) 07.00 Fılm EnayıŞansı 08.30 Çız- gı Fılm Kuşağı 09.30 Demır Kar- tal 11.05 Onunla Bır Gece 12.35 Fılm Vucut 14.15 Fılm Karışık Işler 15.55 Ha- va Kontrol 17.30 Çızgı Fılm Kuşağı 18.30 Baş- ka Yerde Yok 20.00 Haber 21.00 Akhndan Bı- le Geçırme 22.40 Evlı Erkekler 23.10 Soprano 00.05Dızı Oz01.05Fantasy(0212336 15 15) 09.30 Dızı EltıleM0.30 Her Sabah 12.00 Öğle Haberien 12.30 KadımnSesı 14 00 Melıke Ile Bıriıkte 16.00 Bızım Ev 17 00 Guzel Virgına 18.00 Dızı Marzıye 19.00 Ana Haber 20.00 Telekntık 21.45 Ebru Gundeş Shovv 23.30 Gızlı Dosyalar 00.30 Gece Haben 01.00 Duygular Duşunceler (0 212 454 56 00) 09.00 Papatya Falı 11.00 Gonul Bahçe- ', sı 14.00 Hıt Clıp 17 00 Dızı Hemserım 18.30 Yerlı Fılm: Kınk Merdıven 19.30 Haber 20.15 Şaınn Yen 22.00 Gerçek Kesıt 23.00 Merkez Masa 01.00 Yabancı Fılm: Movıng Tar- get 02.30 Amenkan Guneşı (0 212 256 82 82) 10.45 Yabancı Raporlan 11.45 Sektor Raporu 12.00 Fınans Cafe 13 15 Şırket Ana- lızı 14.00 PıyasaEkranı 14.45 Ankara Kulısı 15.15 Analız 15.30 Analıstler Soruyor 16.00 Son Baskı 16.45 Işyen 17.45 Gunden Kalanlar 18.00 Eğıtım Kampus 19.30 Dharma & Greg 20.00 Dawson s Creek 21.00 Yabancı Fılm- Batakhk Ca- navan 23.00 The Guardıan 24 00 Dızı So- uth Park 00 30 It s A Mans Vvorld 01.00 Konser Tony Bennet&K D Lang 02.00 Dı- zı Dawson s Creek (0 212 330 01 01) NTV'ye SORUN Orman Bakanı Osman Pepe soruları yanıtlıyor BÂMTEÜ Tayfun Talipoğlu Uşak'ta sanayıcılerle ! yenı sezon Sıralama Turları bugün www ntvmsnbc.com İSTANBULBÜYÖK5EHİR BELEDİYESİ U î TIYATRO HAVATİhi AYNASiDİR HAR8İYE MUHSİN ERTUGRUL SAHNESİ TEL (0212) 240 77 20 5,4,7,19 MART LÜKÜS HAYAT (M.O.) Yran: C«ıW DKÎI «fY - ftrmı RKÎI RFY.-' imMn Mduı DOKMEN 8 9 MART KURSUN ASKERİN UTANO (ÇO.) Y « « H«Mc ISIK / Yoncteo Uhny- İNCIN FATİH KEŞAT NURİ SAHNESİ TEL (0212) 526 5 3 1 0 5.6 7 8 9 MAKT GCÜN İLE KAYNANA Vazan. Carlo GOIOONI / Vorel«ı An^SAVEUJ S9SUIAT KAKAGÖZUM İKİ GÖZÜM (ÇO.l Ynjm T ÖZEKTEM / YSneten: A. KACAD ÜSKÜDAR M. CELÂL SAHNESİ TEL (0216) 333 03 97 5,4.7,1,9 MART OTHEILO Yn;«ı W SHAKESrUHE / T n l n : Suknj TUKEN I f SUIAI MAKT GÜNESİN OĞUJ (ÇO.) Yazan: letul AVUNC / Yoneten: H*m« KOKMUKCU KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ TEL (0216) 3-49 04 63 5,6,7.89MART DÜĞÜN YA DA DAVUl Y02«i HKIKM ZEYIEK / Yoneten; Prof. Dr Nurh.n KAKAOAĞ 19 MART I E N İ M KÜÇÜK Y I L M Z I M (ÇO.) Y r a i H GÎRAY ( OZEK / Yın: Ctngiz ÜM GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ TÎL.(0212) 578 60 67 5 4 7 1.9 MART SEKİZ KADIN Yc;ar «otcıt THOMAS / Yanelcn: Nrdr.l DENİZHAN 19 MART İSÜ SİSLİ PİS PUSIU (ÇO.) Ynan V LUDVflG R. LUCKER / Yöntten Husrt OZCAN ÜMRANİYE SAHNESİ TÎL:(0216) 461 85 22 5.6,7.89MART MERAKİ Yozan A. Vefık Poso MOUEH / Yonelen Ali TAYGUN 8.9 MART DON KİSOT PETMEN'E KARŞI (ÇO.) Vızın S MUIUJER / YİMIMI: L ÜZUMCU HAKBİYE CEP SAHNESİ TEL.:(0212) 240 77 20 4.İ 7 MART TAKTEREVAUİDE ÜÇ KİŞİ Yran: L LUNAN/ Yncten: fıjun IŞILOAI 2002 Afife Tiyatro ^ _ , En Başarılı Müzıkai-KJlBfcadın Oyuncu>Ti En Başanlı Müzıkal-K&tflMrtrkek Oyuncu>Kamsm cngur Cevat Fehmı Başkutfeı Başanlı Yazar özel Ooütiî>Behjç Ak Prodüksiyon Tiyatrosu "Tek Kişilik Şehir" Yazan>Behiç Ak Yöneten>lşti Kasapoglu OyunctiarTilt* Saran, Köksal Engür. Cûneyt Türel Her Cuma 20.00 Her Cumartesı 17.00 / 20.00 «LrnJ I ] fcMılyonTL OGRENCI 3 Mılyon TL Is a Cad No 14 18 ^L^»C Beyoğlu Daha fazla bılgı ıçın AKBANK KÛLTUR SMUT HEMCEÜ AKBANKKULTO» SANATİ MERKCZlE IQ2-.2i21»10 71 -J3î53 21lofcıiK> f02!2]îî5»2 76 6.000.000 - 5.000.000 TL (Müzikal Oyunlar) 5.000.000 - 4.000.000 Tl (Normal Oyunlarj 2.000.000 Tl (Cocuk Oyonlarıl İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonlıne com www perareklam com tr KUSLFIR mtCLİSI www.perareklam.com.tr •(0212)293 89 78 Sinema TEKr O7 - 03 - 2003 - CUMA Oyurtja^tıran J C Carnere Zeyaep Avci Lyadayan YJTUZ Pekrautn Yoaetctı fyl Kasapoğlu K»rın« Cberes Mask Kukla, Drkor Koânım Tasanm. KarınaCberes /S Mart Cuırtfte& 15 30^0J30 - 20 Mart Perşemtoe20 30 \ I 2iMartCumal20 30 22 Man Cumaiesı 15<)-20 30 J \ 28 ttan Cuma^O 30 29 Mafl Curarîesı 15-30-20 30 / ORiKİOCİ 6€CE W Shakcspeare ^ onctcn Iş l KasapoğJu / 6 Mart P»fşernb&20 30 7 Mart Cuma20 30 \ 113 Mart Perşembe 20 30 14 Mart Cuma 20 30İ \ 15 Mart Cumartes 15 30 20 30 / İ H ) ALT1N KURE DAML YILIN ÖOÜLLERE DOYMAYM FİLMI 204] EN İYİ FİLM VE YONE'MEN OSCAR ADA 19.30-21.30 İLBlNİZE TEŞEKKÜH «3ERİZ I 1.30 13.30-15.30-1 r.30 FOTOGRAFEVI Temel Fotograf Seminerleri 17MARTHafta ıçı 22 MART Hafla sonu www.fotografevi.com Tütuncu Çıkmazı No 4 Galatasaray 0212 249 02 02 İlanlarınız İçin {0212)293 89 78 perareklam@perareklam com.tr perareklam@superonlıne com www perareklam com.tr SES-1885 ORTAOYUNCULARtSTİKLAL CAO NO 140 TEL (0 212) 251 18 65-66 FAX (0 212) 244 43 27 www.artaoyuncular com Ferhan Şensoy un BİRİ BİZİ DİKİZLİYOR RONTGENCİLERE %IO İNDİRİMÜ GÜLDÜRÜ CUMA-CUMARTE5I 20.00 / PAZAR IS.OOve 18.00Kukur Bakanlıft'nın katkılar ıvla Ferhan Şensoy^ FELEK BIR GÜN SALAKKEN 0 20 MART Perşembe Saac 20 00 Bilet Satıs/Rezervasyon: Ortaoyuncular Gişesi / 0 212 25118 65-66 Ferhan Şensoy FERHANGÎ ŞEYLER 13 MART Persembe Saat 20 00 KADIFE SOKAK N O r 1 6 KADIKOY ISTANSUL TEL 0216 330 31 51 ~% FAX 0216 346 55 46 ^m J www.kargart.org ^ B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog