Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MART 2003 CUMA 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edirne _B 8 Sinop B 8 Samsun 7 Adana B 18 8 Kocaelı Y 7 Trabzon Çanakkale B 8 Giresun Izmır B İ~4 Ankara Manısa B 12 Eskişehir B 10 B 8 Aydın B 1 4 Konya B 10 Denizlı B 14 Sıvas Zonguldak Y 5 Antalya B 17 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Siirt Hakkâri Van B B B B B K K 17 13 15 12 11 3 3 Açık Parçalı bulutlj Yurdun kuzey ve doğu ke- sımlen çok bulutlu Marma- ra'rnndoğusu, Karadenız, Iç Anadolu'nun kuzeydoğusu ıle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu yağışlı, Ğğer yer- ler az bulutlu geçecek Ya- gışlar Ota ve Doğu Karade- n z kıyılannda yağmur Mar- •nara'nın doğusu ıle Batı Ka- radenız kıyılannda karla ka- nş* yağmur, yağış alan dı- ğer yerterde yağmur şeklın- deolacak DIS MERKEZLER Oslo Helsınki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn Münıh B B B Y Y Y B B Y 4 -1 4 11 10 11 12 10 8 Berlın B 6 Moskova Budapeşte B 4 Aşkabat Madrıd B 4 Astana B -7 Viyana Belgrad B 4 Taşkent B 11 B 5 Bakû Y Sofya Roma B 6 Bışkek Y 14 Ttfhs Atına B 15 Kahıre B 23 Zünh Y 10 Şam t Çok bututlu Gok gurultülu G U N C E L CLTNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada kan açıklamalar, Abdullah Gül'ü, kuşkusuz yakın gelecekte başbakanlığa hazırianan RTE'yi rahat- latıyor. Onceki güne kadar suskun, ikinci tezkere ola- cak mı olmayacak mı sorusuna yanıt vermekten kaçınan AKP Genel Merkezi'nin birden çenesi açıldı. Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fıratyeni birtezkereyi Meclis'e gönderebilecek- lerini söyledi. Bu kısa açıklamayı yapmak için neden önceki gün beklendi? Tezkerenin reddinden sonra (Cum- hurbaşkanı'nın veto ettiği yasaları virgülünü de- ğiştirmeden kabul edip Çankaya'ya gönderecek- lerini zaman yitirmeksizin ilan ederek kendine, grubuna güven tazeleyen hükümet) önceki güne kadar ikinci tezkereyi Meclis'e göndereceğini acaba neden açıklayamadı? Tek başına iktidar başka destekler bulmadan ret oylannı kabul oylanna çevinmeye cesaret ede- meyecek kadar iktidarsız mı ki; AKP, ABD'nin ya- nıtsız bıraktığı sorulara doyurucu karşılıklar ala- bilmek için aramalar taramalar dönemine girildi- ğinden dem vuruyor, tezkereye hık mık edip du- ruyor. • • • Bir de "dere edebiyatı" başladı. Şöyle: Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış. önceki günkü gelişmelerden sonra olabilecekleri soran birgazeteciye, yeni tez- kere hazıriığının "ne hızlandığını ne de yavaşladı- ğını" söyledi. Durum neydi? Yeni tezkere olasılığı- na değinirken "Dereyi nasıl geçeceğimizi derenin kenanna gelince kararlaştıracağız" dedi. Şimdi dereye yakın mıyız, yakınlaşmakta mıyız, yoksa uzakta mıyız? Ya da dereyi geçerken at de- ğiştirmeyeceğimizi dosta düşmana kanıtlamak için iktidar, birinci tezkereyi aynen ve yeniden Meclis'e göndermekte kararlı mı, değil mi? Ne RTE ne Gül ne de yakın çevresi biliyor. Bilinen tek gerçek; Kuzey Irak'a girmemizi sağ- layacak koşullan yaşama geçirmek. Bilinen bir başka gerçek: Devlet politikasının; olası bir Kürt devleti kurulmasına ılımlı gözle ba- kan, yarınlardaTürkiye'nin doğusuna, güneydo- ğusuna parmağını sokmaya hazır böyle bir dev- letle her türden dostluk ilişkileri kurulmasını salık veren görüşlere ters düşmesi. • • • İktidar, artık önemli engelleri aşmış görünüyor. Askersei sorunlar çözümlendiğine göre, geriye siyasal ve ekonomik alanlarda ABD'nin uzataca- ğı "birşeyler" kaldı. Nedir bunlar, rivayet muhte- lif. Bakanlar açıklamıyor, medya da hükümetin beklediği kimi ödünleri kafadan yazıyor. ABD, uzun pazariık sürecinde söz konusu olan ödünleri ikinci bir tezkere uğruna büyük ölçüde neden karşılasın? Bir işaret almış olmalı ki ABD; tezkere mezke- re tartışmalan sürüp giderken; Iskenderun'a, Mersin'e, ikinci cephede kullanacağı araçları ge- reçleri indirmeyi sürdürüyor. Liman kiralannı ödü- yor. Amerikalı generallerin biri gidiyor biri geliyor. ABD, ret kararına karşın gereken hazırlıkları ya- pıyor. Üstelik kuzeyden cepheyi Türkiye'siz aça- bileceklerini yetkili ağızlar (Genelkurmay başkan- lan) açıklıyor. Deniliyor ki, Türkiye'yi kullanmadan, örneğin ağır silahları Kuzey Irak'a yığmak çok zor, ikinci cephe açmak hatta olanaksız. ABD bu gerekçeleri umursamıyor. Irak'ın gele- ceği ve Türkiye'yi kaygılandıran "Kuzey Irak so- runu" dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yann da Ankara'yı bağladıkça; ABD, savaşa, savaşanlara karşı çıkmanın Türkiye'nin sorunu olduğunu ve olacağını hesap ediyor. El altından Kürt aşiretlerini kullanarak hertürlü şantajı yapıyor. Verebileceğini vermiş havasında. ötesini beri- sini düşünmeyi bize bırakarak, yeni uzlaşmalara, yeni tartışmalara olasılık tanımadan, Türkiye'den sağlayacağı başka olanaklann peşinde. Ne yandan baksak; "kötüyle en kötü arasında" var olan gerçek, bir Amerikan oyunu, bir Ameri- kan parmağı! Kocar lıûlâ bulunamadı tstanbul Haber Servisi - Giresun 1976 doğumlu Turgay Kacar isimlı yurttaştan 1 Mart'tan bu yana haber alınamıyor. Yakın- lan, Turgay Kacar'ın, en son geçen cumartesi gü- nüsaat 10.00'dagörüldü- ğü belirtildi. Ağabeyi AJdf Kacar, Turgay Ka- car'ı aynı gün saat 12.00'den sonra cep tele- fonundan aradığını an- cak telefonun cevap ver- mediğini söyledi. Turgay Kacar'ın Silivri ve çevresi- ne araçla viski si- panşlerini götür- düğünü ifade e- den ağabeyi Kacar, "34 BH 2761 plakalı Chi- was Regal reklanu olan bir minübüs kullanı- yordu, araç da buluna- madı. Araçta yaklaşık 10 miryariık viski vardı, üzerinde de 2 milyar nakit para olduğunu tahmin edivoruz" dedi. Nazlı Eray'ın imza günü •ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yazar Nazlı E- ray, 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesınde yann Armada ahşvenş merkezinde bulunan Rezmi Kitabevi'nde ımza gününe kahlacak. Eray, imza gü- nünde, 2002 Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandığı 'Aşkı Giyinen Adam' ile diğer yapıtlannı ımzalaya- cak. Yann 15.00 ile 17.00 saatleri arasındakik etkin- lik, Armada- Remzi Kitabevi'nde gerçekleştirilecek. Maltepe'deki cinsel taciz iddası • İstanbul Haber Servisi - Maltepe'de, 11-14 yaş arasmdaki 4 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen A.Ç. tutuklandı. Maltepe tlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusu ta- mamlanan A.Ç. Kartal Adlıyesı'ne çıkanldı. Kartal Cumhuriyet Savcıhğı'nca sorgusunun ardından tutuk- lanması istemıyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuzey Irak hazırlığıHaber Merkezi - Türkiye'de yabancı asker konuşlanmasına ilişkin tezkereninTBMM'de red- dedihnesiyle Iskenderun Lima- ru'nda beklemeye alınan askeri araçlar Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün açıklamalan- nın ardından dün Mardin'in Kı- zıltepe ilçesınde oluşturulan ABD üssüne doğnı yola çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 104 araçlık bir konvoy da Şanlı- urfa'dan Habur'a geçtı. Iskenderun muhabirımiz Akın Bodur'un bildirdiğine göre, Is- kenderun Limaru'nda ABD, 800'ü aşkın araç, 195 konteyner ve çok sayıda teçhizat yığınağı yaparken, dün 35 TIR'la 80'e ya- km malzeme, araç ve bir otobüs asker 08.35'te limandan hareket etti. Öğleden sonra da askeri araçlarla yüklü 10 TIR daha ay- nı yöne doğru yola çıktı. Üzerle- rine Stinger füzelerin yerleştiri- lebildiği Hummer cipler, akarya- kıt tankerleri, ambulans ile kon- teynerlerin da bulunduğu araçla- n taşıyan TIR'lara Mardin'in Kı- zıltepe ilçesinde kurulan ABD üssüne hareket emn verildiği öğ- renildi. Bu arada, dün akşam sa- at 18.30 sıralannda Norveç ban- dırah "Antares" adlı 19 bin 900 grostonluk askeri malzeme ve teçhizat taşıyan Ro-Ro gemisi Is- kenderun Limanı'na ikinci kez giriş yaptı. Geminın yanaşması- nın ardından B kapısından 30-40 dolayındaTIR da içeri alındı. Ge- mideki araçlar arasında panzer ve tanklann da olduğu iddialan limanda heyecanlı saatler yaşa- tırken, boşaltılan araçlann "iş makineleri" olduğu anlaşıldı. Yetkililer de askeri malzemeler arasında Hammer cipler ile kon- teynerler bulunduğunu açıkladı. İncirlik'te hareketli gtin Incirlik Üssü'nden Iskenderun Limanı'na asker sevkiyatı dün de devam etti. tki otobüs Amerikan askeri limanda incelemelerde , Genelkurmay: Çalışmalar güvenlik için Haber Merkezi - Genel- kurmay Başkanhğı, TSKtara- findan tamamen normal usul- lerle yapılan çalışmalann sı- nır ötesi harekât gibi yansıhl- masınuı gerçeklerle ilgisi ol- madığuıı açıkladı. Genelkur- may, yabancı unsurlann faali- yetlerinın de mutabakat zaptı kapsamında olduğunu, çalış- malann TSK ve ilgili kuruluş- lar tarafindan izlendiğini vur- guladı. Genelkurmay'dan dün yapılan yazılı açıklamada, ba- sında çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı dile ge- tırildı. Açıklamada, şöyle de- nıldı: "Tamamen normal usuller içinde gerçekleşen bu tedbirler, maksadım aşan bir tarzda hudut ötesi bareketler olarak yansıtıl- maktadır. TSK tarafindan yürürülen bürün hareketler TSK'nin kendi sorumluluk alanı içindeki güvenlikle il- gili ön tedbirlerdir." ' Wexler: Türkiye 'nin çıkan ABD ile hareket etmek ABD Temsikiler Meclisi'nden 38 kişilik bir heyet, dün Başba- kan Abdullah Gül tarafından kabul edildi. Asker konuşlandınl- masına ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmemesinin ar- dından ABD ile Türkiye arasında sorun yaşanmaması için Tür- Idye'ye geldiklerini söyleyen heyet başkanı RobertWexler, "Tür- kiye'nin endişelerini de öğrenmek istedik. Ortak çıkarlarımız ol- duğu gibi farklı çıkarlanmız da olabilir" dedi. V\exler, Türk- ABD ilişkilerinin uzun dönemli olduğunu vurgularken, asker gönderme ve bulundurmaya ilişkin tezkerenin takviminin Tür- kiye tarafından belirleneceğini, ancak, ikinci tezkere konusun- da umutlu olduklannın altını çizdi.Wexler, "Ancak,Türkiye'nin ulusal çıkarlan ABD ile birlikte hareket etmek. Bu hem strate- jik hem de ekonomik açıdan gerekli" görüşlerini savundu. (AA) bulunurken, bir midibüs asker de Incirlik'e gitti. Incirlik Üssü'nde de bir haftadır devam eden ses- sizlik dün sabah saatlerinde bo- zuldu. 4 F-15 uçağı ile birlikte askeri malzeme ve bir cip taşıyan 4 TIR üsten aynldı. TIR'lann iki- sinde askeri konteyner, birinde vinç, diğerinde ise Hammer cip olduğu gözlendi. TIR'lann Silo- pı'ye yöneldikleri öğrenildi. Şanlıurfa 20. Mekanize Zırhlı Tugayı'na ait 104 araçlık konvoy dün sabah Silopi üzerinden Ha- bur'a geçti. Askeri malzemeler, muhabere araçlan ve ambulans- lar bulunan konvoyun ardından 50 araçlık bir konvoy daha aynı güzargâhtan Habur'a ilerledi. Gemi, talimat bekliyor Mersin Limanı'na üç gün ön- ce giriş yapan Bahama bandıralı 6 bin 310 grostonluk konteyner gemisi "CEC MERIDIAN", demırlediği 12 nolu nhtımda bekletiliyor. Geminin yükünü boşaltabihnesi için henüz talimat gelmediği belirtildi. Gemide, ça- dır, ilaç ve benzeri lojistik mal- zeme bulunduğu açıklandı. Fûze bataryalan hazır NATO Güney Avrupa Mütte- fık Kuvvetler Komutanhğı'ndan yapılan açıklamada da Hollan- da'dan Diyarbakır ve Batman'a ulaşan Patriot hava savunma sis- temlenne sahip 3 fiize bataryası- nın harekâta hazır olduğu belir- tildi. Bataryalann harekât kont- rolünü NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomu- tanı Amerikalı Oramiral Gre- gory G. Johnson üstlendi. NA- TO Güney Avrupa Müttefik Ha- va Kuvvetleri Komutanı Ameri- kalı Hava Korgeneral Glen W. Moorhead de hava savunma fü- zelerinin komuta ve kontrolünü, NATO 6'ncı Birleşik Hava Hare- kât Merkezi Komutanı Hava Korgeneral Faruk Cömert ka- nalıyla yürütecek. Niyet mektubu yeni program gibi ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Hazine'den sorumlu Dev- let Bakanı Ali Babacan, IMF'ye yeni bir program yapılır gibi, kap- samlı bir nıyet mektubu sunacak- lannı söyledi. Sunulacak niyet mektubunun tüm ekonomi birim- lerinde tartışmaya açıldığını ve tüm birimlerin onayının alındığı- nı belirten Babacan, IMF'yle yü- rütülen 4. gözden geçırme çalış- malannın bu nedenle uzadığını savundu. Babacan, IMF'yle programın aksayan yönlerini de revize edeceklerini kaydetti. Yatınm Ortamırun lyileştiril- mesi Koordinasyon Kurulu, dün Ankara'da gerçekleştirildi. Top- lantının açılışında konuşan Ba- bacan, IMF'yle yürütülen 4. gözden geçirme çalışmalan hak- kmda bilgi verdi. Gözden geçir- me sonrasmda sunulacak niyet mektubuna ilişkin çalışmalann sürdüğünü anlatan Babacan, "Yeni bir program hazırlana- na kadar kapsamb bir mektup sunacağız. Diğer mektuplar- dan farklı olarak bu kez niyet mekrubunu IMF veya Dünya Bankası değil, biz hazırüyo- nız" dıye konuştu. "Yeni bir program yapılacak mı" soru- suna da yanıt veren Babacan, " Yeni bir program yapılmaya- cak. Ancak programın aksa- yan yonleri revize edilecek. Bu kapsamda, Acil Eylem Pla- nı'ndaki bazı düzenlemeler için de yeni bir takvim oluştu- rulacak şeklinde konuştu. Babacan, Türkiye'de neden gerekli yatınmın yapılmadığı sonısunun sorulması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bugüne ka- dar özellikle ıİci konuda yeterin- ce aktif davTanamadığuu vurgu- layan Babacan, bu konulan "Türkiye'nin yatınm yeri ola- rak tüm dünyada tanıtımı ve Türkiye'de yatınm ortamının iyileştirilmesi" olarak srraladı. AKP lideri Erdoğan mahkûm oldu Fadıl Akgündüz'ün yargılanması başladı ÖZGÜR ERBAŞ Iptal edilen Siirt seçimleri- nin ardmdan milletvekili ada- yı olan ve başbakan olmaya hazırlanan AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan eski Maliye Bakanı Vural Ankan'ın kar- deşi eski ANAP milletvekili Türkan Ankan'a 2 milyar manevi tazminat ödemeye mahkûm oldu. Üsküdar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davada mahkeme Er- doğan'ı, bir televizyon kana- luıda yayımlanan kasette, "Vural Arıkan 1982 Anaya- sası'nı sarhoş kafayla hazır- ladı" sözleri nedeniyle suçlu buldu. Erdoğan'm avukatı Nevzat Er ise müvekkilinin konuşmayı 1992'de yaptığını anımsatarak zamanaşımı sü- resinin dolduğunu ileri sürdü, ancak mahkeme bu itirazı ka- bul etmedi. Ankan'ın açtığı davada, 2001 yılında bir tele- vizyon kanahnda yayımlanan kasette Erdoğan'ın şu sözleri- ne yer verihnişti: "1985 yılın- da Marmara Oteli'nde ana- yasayı konuşuyomz. Eski Maliye Bakanı Vural An- kan, o da kafası tam böyle zil zurna sarhoş, ayakta du- ramıyor. 'Korkanm aynı ma- sada hazırladınız bu anayasa- yı' dedim. Adamlar ayık ka- fayla hazırlamıyor bunu. Bak, işi iyi düşünün. Sandı- ğa giderken milletindir, ama maddede ve manada ege- menlik kayıtsız şartsız Al- lah'ındır." Avukat Turgut Kazan'ın hazırladığı dava dilekçesinde, Vural Ankan'ın 82 Anayasa- sı'nı hazırlayan Danışma Meclisi'nin üyesi olmadığı, 1983 seçimlerinde milletveki- li seçıldiğı belirtümişti. tstanbul Haber Servisi - Siirt'teki seçimin iptaliyle milletvekilliği düştükten son- ra Almanya'daki gurbetçiler- den, yüksek kâr payı vaadi ile kandırarak "dolandıncüık yapüğı" ıddiasıyla tutuklanan FadılAkgündüz'ün yargılan- masına başlandı. Akgündüz, gerçek mağdurun kendisı ol- duğunu savundu. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mah- kemesi'ndeki duruşmaya, Kartal Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fadıl Akgündüz ka- tddı. Akgündüz, ortaklannuı parasını ödemek ıstediğini an- cak cezaevinde olduğu için herhangi bir şey yapamadığı- nı söyledi. Akgündüz'ün tu- tukluluk halinin devammı ka- rarlaştıran mahkeme heyeti, müşteki avukatlannın davaya müdahil olma yönündeki ta- leplerinin savcının görüşünün alınmasından sonra değerlen- diribnesini, Almanya Başkon- solosluğu'ndan gönderilen Alman Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelennın Türkçeye tercüme ettirihnesini, "tm- za" isimli otomobille ilgili patent, marka ve tescil talebi- nin bulunup bulunmadığının sorulmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi. öte yandan Akgündüz, Bağcılar 2. Asliye Ceza Mah- kemesi'nde yine "dolandın- cılık" suçundan açıian 2 ayn davanın duruşmasına katıkna- dı. Akgündüz'ü, avukatı Ön- der Gümüş temsil etti. Mah- keme, iki davada da "görev- sizlik" karan vererek dava dosyalannın görevli ve yetki- li Bakırköy Ağır Ceza Mah- kemesi'ne gönderilmesini ka- rarlaştırdı. Mahkeme aynca suç vasfi ağırlaştığı için Ak- gündüz hakkında gıyabi tu- tuklama karan da çıkarttı. Mumcu'ya soru önergesi İstanbul Haber Servisi - Türban eylemlerinin sembolü haline gelen Kadıköy tmam Hatip Lisesi'ndeki uygulamalarla ilgili soru önergesi verildi. CHP istanbul Millenekili Ahmet Güryüz Ketenci, Milli Eği- tim Bakanı Erkan Mumcu'ya ver- diği soru önergesınde, bu uygulama- nın Anayasa Mahkemesi, Damştay, Yargıtay, A\xupa Insan Haklan Ko- misyonu kararlanna ve Kılık Kıya- fetYönetmeliğine aykın olduğu be- lirtilerek, uygulamanın sorumlulan- nm kimler olduğunu sordu. Ketenci önergesinde şu görüşleri dile getir- di: "Kadıköy Imam Hatip Lise- si'ne müdür olarak atadığınız Ah- met Akçe'nin asli kadrosu müdür kadrosu mudur? Türbanlı öğren- cilerin okula alınmaları konusun- da bakanlık olarak yazılı veya söz- lü olarak bir talimat verildi mi? Bu uygulama kamuoyunun tepki- sini ölçmek amacı ile bilinçli ola- rak yapılmış bir uygulama mıdır? AKP Genel Başkanı'nın kızları- nın bu okulda egitim gönnelerin- den dolayı okula ayncalık tanına- rak yasa ve yönetmeliklerin kap- samı dışında mı nırulmaktadır?" GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Sistemin adını koyduktan sonra da AKP'nin son dönemdeki takıyyelerini tek tek adlandırıp not dü- şelim: Parti içi takıyye: AKP çizgisinin dışa dönük ta- kıyyelerini biliyoruz. Ancak birbirlerıne de aynı yön- temle yanıt vermeleri, uygulamanın giderek sistem- leştiğini gösteriyor. AKP içinde kimin oyu kimin elin- de belli değil. Görünenlerin yanında su yüzüne çık- mayan farklılıklar da var. Lider adayları etkilerini sürdürüyor. Ancak iş oylamaya gelince herkes ken- di kıblesine göre hareket ediyor. Bunun somut ör- neği, cumartesi günkü oylama öncesi Erdoğan'ın eğilim yoklaması yaptırması, vekillerin genel baş- kanlarına eğilimlerini tam olarak belli etmemesi... Hükümet içi takıyye: Parti grubundaki takıyye- nin belki de biraz daha derinleşmesine neden olan unsurlardan bin, Gül hükümetinin kendi içinde bir- birine ve Erdoğan a karşı uyguladığı takıyye. Gül hükümetinde Gül'e yakın bakanlarla, Erdoğan'aya- kın bakanlar ve iki tarafa da şaşı bakanlar karşı kar- şıyageldiler. Farklı düşüncelerini ortaya koyduktan sonra şu karan verdıler: "Hepimiz tezkerenin altına imza atalım ama, gö- rûş farklılıktanmızı korvyalım... Oylanmızı da onagö- re verelim..." Biz de bu kararın yorumunu okura bırakalım... Demokratik takıyye: Bu da nereden çıktı deme- yin. Belki de en etkili takıyye bu. Zira her kararın önüne "demokratiktir" etiketini koydun mu, değe- rini yitirmez. AKP içindeki pek çok vekil gibi, Erdo- ğan da Meclis'ten çıkan kararı demokrasinin örne- ği olarakgösterdi. Aynı Erdoğan, AKP'deki tüm üst yönetim organlanna seçimle değil de, genel baş- kanın atamasıyla gelinmesi için tüzük değıştirttı. AKP usulü demokrasi de böyle olur! Ne bedeli be deli! Uluslararası takıyye: Biz alışmış gibi görünüyo- ruz ama, uluslararası alanda AKP'nin uygulamala- rına alışamayan, daha doğrusu anlamakta zorluk çekenler var. "Bize" diyorlar, "söz verildi. Tamam dendi. Biz de ona göre adım attık, bu ne iş..." Gelişmelerin perde gerisine bakınca iş burada da bitmiyor. Söz verilecek yerlere Erdoğan'ın, özür dilenecek yerlere de Gül'ün gittiği dikkati çekiyor. Böylece her iki lider de kararlı, sözünde duran kişi gibi görünmüş oluyor! Ikisi bir araya gelince arada hatlar karışıyor ama, olsun. Bu kadarlık takıyye hatası, Erbakan da da olur! Ekonomik takıyye: Halkı en çok acıtan yöntem bu. Tezkerenin reddinin ardından toplantı üstüne toplantı yapıldı. Her toplantının ruhu ayrıydı. Biri, parti içinde bundan sonra ne yapanz, toplantısı. öteki, ABD'ye ne diyeceğiz, toplantısı. Erdoğan ka- tında olanı, ne yapıp edip bu tezkereyi yeniden çı- karalım, toplantısı. Ekonomi bürokratlarıyla yapıla- nı ise, fırsat bu fırsat, mademki savaş hibesi gelmi- yor, önlem paketini hemen duyuralım, toplantısı. Ekonomi paketini açan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, paketin gerekçesini son derece bilımsel bir yönternle açıkladı: "Banşın bir bedeli vardır." Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi özkök'ün önceki günkü açıklamalarını yorumlayan AKP'lile- rin büyük çoğunluğu mutluydu. Kulislerde dolaşan hava şu: Bu durumda ikinci tezkere geçer! Görünen o ki, ikinci tezkere kabul edilır de Tür- kiye yeni bir sürece girerse, bir önlem paketi daha açılacak, gerekçesi de şöyle duyurulacak: "Savaşın bir bedeli vardır!" Onun bedeli bunun bedeli, Bizi deli ettiniz be deli! ankcum@ttnet.net.tr GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA ÎLAM MANAVGAT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞC'NDEN Sayı 1999 2783 Satılmasına karar verilen gaynmenkulün cınsı. kı>iretı, adedı, evsafi: Manavgat pazarcı Mah. 703 ada 59 no'lu parsel 88.91 m2 miktariıdır Borçlunun 1 3 hıssesı mevcut olup, aıa calde üzenndedır Halk pazanna bağlantılı tıcan sahadr. Pasel üzennde 96 m2 taban alanı betonarme karkas 4 iatlı hna mevcuttur altı dükkan üzen ıkamel olarak kullanılnaktalır. Borçluya ısabet eden 1 3 hıssenın muhammet beıelı 75.0O0.'0O0 000 TL 'dır. Satış şartlan 1. Satış 07.04.2003 günü saat 09 30 - 09 40 arasnda Ma- navgat 1. lcra Daıresı önünde açık arttırma suretıvi: yapla- caktır. Bu arttınmada tahmin edilen kıymetın O o75'm ve üç- hanlı alacaklar varsa alacaklan mecmuunu \e satismasaf- lannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bır be«tlle aıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü bakı kalma* şartvla 17.04.2003 günü a>Tiı yerde ve aynı saatler arasmıa ıkncı artürmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanı alaok- lann alacagını ve satış masraflanm geçmesı şartı>a en ok artırana ihale olunur 2. Arttrmaya ıştırak edeceklenn, tahmin edilen aymtin %10'u nıspetmde pey akçesı veya varsa bu mıktar Ldar ııl- lı bır bankanın temmat mektubunu vermelen lazırrhr Stış peşuı para ıledır, alıcı ıstedığınde 20 günü geçmetKk isre raehıl venlebılır. Dellahye resmı ıhale pulu, tap-vharç^ masraflan alıcıya aıtür. Bınkmış vergıler satış b>delıınen ödenır. 3 tpotek sahibı alacaklılarla diğer ılgılılenn (*)oı gsn- menkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve maafa aır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ıle 15 gün ıçınd«iaıreıi- ze bıldırmelen lazımdır: aksı takdırde haklan tapsısıcilıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklartt 4 Satış bedelı hemen veya venlen mühlet ıçbeıe ö«n- mezse tcra ve Iflas Kanunu'nun 133. maddesı gerejıce a- le feshedılır Ikı ıhale arasındakı farktan ve %10 fErdea.li- cı ve kefıllen mesul tutulacak ve hıçbır hükme hac-: kalıa- dan kendılennden tahsıl edılecektır 5. Şartname, ılan tanhuıden ıtıbaren herkesın g.TebıİK- sı ıçın daırede açık olup masrafı \enldığı taldır* ısteen alıcıya bır ömeğı göndenlebılır 6. Satışa ıştirak edenlenn şartnamevn görmüş \.;müJe- recatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bilgi ajsak le- yenlenn 1999 2783 sayılı dosya numarasıyla Mcmrlwı- muza başvurmalan nca olunur 03 02 2003. (*) Ilgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen dklahâıır. Basın- 8734
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog