Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı SEPETTEKİLALELER Alev Çoşkun Cumhurtyet ÇagPazartamaAŞ TûricoogıCadSo3941 kitap kulübü (34334)Cagaloğhı-laanbu! Tel (212)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı I ı p l a r ı KUVAYİMÎLLÎYE'NÎN KURULUŞU Alev Çoşkun >*«. MtapkulObO (34334) Cagaloglu-kanbul Td ÇagPazHtamAŞ Tûkocagı Cad No 39/41 (212)5140196 79. YIL SAYI: 28275 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 MART 2003 CUMA Siyah öyhii:Beşihtaş b i r İngilizcede 'century', İspanyolcada 'siglo', Almancada 'Jahrhundert', Fransızcada 'siecle', İtalyancada 'secoto', Türkçedeyse lOOyıl, başka bir deyişle bir asır; ya da dalya... % Beşiktaş'ın 100 yıllık öyküsü. % Atatürk kulüpçü değildi. # 1 9 Mayıs, Beşiktaş'ın önerisiyle düzenlendi. % Efsane futbolcular. % Tesis kurmakta şampiyon. % Lucescu: Sanki 100 yıldır buradayım. • Bilgili: Beşiktaşlı Atatürkçüdür. l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n . . SINAVA Dv* Fan Bıfımlerı Msrk«zı Ifbırlıgıyl* Hozırlanon Porotız Eh üniversiteye hazırlıyor ,v Q>«rasız özelek> Fen Bilimleri Merkezi işbirliğiyle Cumhuriyet \ üniversiteye hazırlıyor Her pazartesi Cumhuriyet'le birlikte. Denktaş'a tam destek verilen zirveden 'referandum önerisine' ret karan çıktı AnnanSonuna kadar pazarlık Türkıye ıle KKTC'nın en üst düzey yetkililerinin katıldığı Köşk'teki Kıb- ns zirvesinde BM Genel Sekreteri Ko- fi Annan'ın "anlaşma olmadan refe- randum önerisinîn" reddedilmesi be- nimsendi. Annan planının Türk tarafi- nın kaygı ve beklentilerini karşılamak- tan uzak olduğunun belirtildiğı zirvede, Genel Sekre- ter'in açıklamalan doğrultusundaTürk tarafınuı plan- la ilgili değişiklik önerilerini sunması kararlaştınldı. Meclis'ten deklarasyon TBMM, Kıbns sorununa ılışkın ola- rak KKTC'ye destek deklarasyonu yayımladı. Deklarasyonda, "TBMM ve Türk milletinin tam birbirlik ve be- raberlik ıçinde bulunduğu gerçeği bü- tün dünyaya bir kez daha ilan edilir" denildi. Meclis'te konuşan Denktaş da planın tehlikeler içerdiğini ve gelecekte Kıbns'ın Fi- listin'e benzeyebileceğini söyledi. Rauf Denktaş, ar- tık Lahey'e güçlü gideceğini belirtti. • 10. Sayfada De Soto: Ya şimdiya hiç BM Kıbns Özel Temsilcisi Alvaro de Soto, Kıbnslı Türk ve Rumlann, BM planını kabul etmekten ya da tek uz- îaşma firsatını kaçırmaktan başka se- çenekleri olmadığını açıkladı. De So- to, Kıbns Rum televizyonuna verdiği demeçte, Annan'ın liderlerden 'evet' yanıtı beklediğinı belirterek "Denktaş ve Papadopu- los bilmelidir ki seçım bu planla başka plan arasında değil, bu planla başka hiçbir plan arasındadır" dedi. Siirtli seçim sarhoşu Oğlunu enişteye feda etti # Her Surtlı yatıp kalkıp seçımın ıptalıne yol açan Doğanköylülere dua etsm. Doğanköylülerin protestolan olmasaydı bugün Sıırt'e değil Başbakan ve bakanlar, ıhtımaldır kı kendı mılletvekıllen dahı uğramayacaktı Snrt'e son bır haftada 50'ye yakın mılletvekıh gelırken Fadıl Akgünduz AKP'ye destek verdı MtYASE tLKNUR'un haberi • 6. Sayfada Gökçek yargıyla inatlaşıyor Hitit Giineşi yine doğacak # 'Türk ananelenni' yansıtmadığı gerekçesiyle Ankara'nın sımgesi olan 'Hıtıt Güneşı'nı değıştıren ve mahkeme kararlannı uygulamayan Gökçek, yargıyla olan savaşını kaybettı Ancak Gökçek, Danıştay'ın son karannın uygulanmayacağını söyledi. B 3. Sayfada Irak 'a doğru İskenderun Limanı'nda beklemeye alınan askeri araçlar Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün açıkla- malarının ardından diin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde oluşturulan ABD iissüne doğru yola çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 104 araçlık bir konvoy da Şanlıurfa'dan Habur'a geçti. İskenderun Limanı'nda ABD, 800'ü aşkın araç, 195 konteyner ve çok sayıda teçhizat yığmağı yaparken, dün 35 TIR'la 80'e ya- kın malzeme yüklü araç ve bir otobüs asker 0835'te limandan hareket etti. Akşam saatlerinde de Nor- veç bandıralı "Antares" adlı 19 bin 900 grostonluk askeri malzeme ve teçhizat taşıyan Ro-Ro gemisi ikinci kez linıana girdi. İncirlik Üssü'nde de yaklaşık bir haftadır süren sessiziik dün sabah saatlerinde bozuldu. 4 adet F-15 uçağı ile birlikte askeri malzeme ve bir cip taşıyan 4 TIR üsten aynldı. • 8. Sayfada Paris, Berlin ve Moskova 'ya Pekin Uen de destekgeldi Çinde ABD y nin karştsında # Fransa, Almanya ve Rusya dışişleri bakanlannın Irak'ın vurulmasının önünü açacak 2. tasanya karşı çıkacaklan yönündeki açıklamaya Çin de destek verdi. Dışişleri Bakanı Tang Ciaşuan, BM'deki 2. tasanyı kesinlikle engelleyeceklerini belirtti. tngiltere ve ABD'nin, BM denetçilerinin- şefi Blix'in bugün Konsey'e yapacağı sözlü sunum öncesinde, tasanda değişiklik yaparak Bağdat'a zaman tanımayı planladığı bildirildi. Güvenlik Konseyi'nde şu ana kadar kararsız üyelerin ikna edilememesi Washington'ı çıkmaza soktu. • 11. Sayfada Irak'a tesis kurduğu ortaya çıktı Ingiliz'den kirli sırlar# Washington'ın en önemli kimyasal silah geliştirme merkezi olarak nıtelendirdiği Irakta'ki Felluce 2 Tesisi'nin îngilizler tarafından yapıldığı ileri sürüldü. The Guardian'ın haberine göre Thatcher kabinesi, zehirli gaz üretileceğini bildiği halde Uhde şirketine finansman desteği sağladı ve Ingiltere bu merkezi, bütün uyanlara karşın ABD'lilerden gizleyerek 1985'te inşa etti. • //. Sayfada • ARINÇ'IN EVlNDE 'ÖCÎNCÎ TEZKERE' ZtRVESl • 5. Sayfada Savaş istemiyoruz # Savaş haberleri ınsan- lan olumsuz etkılerken özellıkle gelecekten kay- gı duyan hamıle kadınlan bunalıma sokuyor. ESRA AÇIKCÖZ'ün haberi • 9. Sayfada TAYYİP ERDOĞAN MAHKÛM OLDU M 8. Sayfada AKP ORMANLARA GÖZ DÎKTİ • 13. Savfada IPOLANSKt'NÎN OTOPORTRESl • 75. Sayfada FENERBAHÇE'DE 1899TARTIŞMASI M Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCA\TJREK Amerikan Parmağı "Manizail oldu" kafasından hareket edenler, ikin- cı tezkerenin Meclis'e geleceğinden artık ne kuşku duyuyor ne de reddedileceğı kaygısını taşıyor. Hükümetın (daha önemhsı RTE'nın) tezkere konu- sundakı düşünce biçimi hâlâ ortaya çıkmış değil. Gül hükümeti AKP tarihine başarısız ilk hükümet namıyla geçmemek istiyor. Savunular, tezkerenin içerdiği görüşlere ortak çı- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Savaşa inat yine sinema # tstanbul Kultıir ve Sanat Vakfı'nca düzenlenen 22. Uluslararası Istanbul Fılm Festıvalı, sınemaseverlen, 180'ı uzun metraj, dığerlen orta ve kısa metraj olmak üzere beş kıtadan 200 fılmle buluşturacak Bu yıl belgeseller ve canlandırma sınemasının yaratıcı örnekleriyle desteklenen ve 23 bölümden oluşan festıvalm açılış fılmi 'Bırhkte' (Chen Kaıge). • 14. Sayfada ±. Selçuk Dereli derbi hakemi Tûrkiye Süper Ligı'nde gözler yannkı G.Saray-F.Bahçe derbısıne çevrildi. Merkez Hakem Komitesi bu maçta genç hakemlerden Selçuk Derelı'yı görevlendirdı. Bilet bulamayan G Saraylı taraftarlar protesto yürûyüşü yaptı. th takım oyunculan, "Bu maçın havası başka" dedi. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Takiyokrasi! Siyası geleneklerimizin ayrılmaz bir parçası hali- ne gelen takıyyenın AKP iktidarınca da her alanda uygulandığını görüyoruz. öyle ki, birbiriyle çelışen i- ki karan, aynı kararlılıkla savunarak çok karariı bir gö- rüntü sergıleyebilıyoıiar. önümüzdeki günlerde eklenecek olanlarla birlik- te, uygulamanın da adını koyalım: Takiyokrasi! MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog