Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 MART 2003 PERŞEMBE 16 I F J I ir.ıVIMıV\ f l \ cumtv@cumhuriyet.com.tr -ÜNÜN FıLMLERİ Anneler ve... 14.15 Sfroıv TV Dram • Göç ettıği İstanbul'da kızını büyütmek ıçin çe- şıtli zorluklara katlanan taşralı dul bır kadın- la, yaşamına grren kentli şarkıcı kadın ve kjzının öy- küsü. Lütfi Ö. Akad'ınyönettiği filmin başrollerin- de Yıldız Kenter. Izzet Günay, Neşe Karaböcek ve Leyla Kenter gibi oyuncular yer alıyor (1971). Rapid Assault 20.45 TRT 1 Macera /O\ (Rapid Assault) - Okyanusım binlerce kilometre vS' altındabirdenızaltıdagizlibirvirüsüretınekıçın deneyler yapan azılı terörist Rynark, ısteklen gerçek- leştirilmezse bu tehlikeli vırüsü bütün dünyaya yay- makJa tehdit eder. Yön: Sherman Scott. Öyuncular: Tiın Abell, JeffRector, Lisa Mazetti ()• 21.00 / CNBC-e / Yürekte... Ayrıntı yanda Çorap Söküğü 21.15 StarMax Dram /77\ (The VVhhe River Kid) - Kanunlarla başınrn vr^ derde ginnesıni ıstemeyen Edgar, çareyı rahip kılığına girmekte bulur ve hayatını çorap satarak kazanmaya başlar. Yanına aldığı kaçak bır Meksı- kalıyla Arkansas'da dolaşırken, o bölgede çok ünlü olan Beyaz Nehirli Kid'le karşılaşır. Yön: Arne Glimcher. Oyn: Antonio Banderas, Bob Hoskins, Ellen Barkin oynuyor (1999 ABD, 95 dk). TripfaD 21.45 Flash TV Gerilim /T7\ (THpfalI) - Tom, başanh bır işadamıdır. Uzun >3/ yıllar sürdürdüğü yoğun çahşmalar sonucu ış dünyasında önemli bir noktaya gelmıştir. Artık ha- yatını tümüyle ailesine adamak karanndadır. Bu amacını gerçekleştirmek üzere eşıru ve çocuklannı alarak uzun süreli bir tatile çıkar. Yönetmen: Ser- ge Rodnunsky. Oyuncular: Eric Roberts, John Rit- ter, Devin Crannell (2000 ABD, 87 dk). Mûfreze 23.00 StarMax Savaş /TT\ (Platoon) - Vietnam'a indığı andan ıtıbaren sa- v i / vaşın sıcaklığuıı hisseden Chris Taylor, pıya- de birliğine atanır. Taylor ve birliğı, bu korkunç sa- vaş attnosferinde başlanndaki iki çavuştan bınnın tarafuu seçmek zorundadır. En ıyi film. en iyı yö- netmen, en ıyı kurgu ve en iyı ses dallannda Oscar kazanan yapım, üç dalda da Altın Küre ile ödüllen- dirildi. Oliver Stone'nun yönettiğı fılmın başrolle- rinde, Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie She- en gibi oyuncular var. (1986 ABD, 120 dk). 23.00/ShovvTV/Şehirli... Ayrıntı yanda Hemşire 23.55 TRT 1 Gerilim /T7\ (The Nurse) - Babasını intıhara sürükleyen VI>' adamdan intikam almaya yemin etmiş bır hemşirenin öyküsü. Yön: Rob Malanfant. Oyn: Li- sa Zane. Michael Fairman, John Stockwell Gd Benimle... 24.00 CNBC-e Macera /TT\ (Come Die Wrth Me) - Mike Hammer, güzel vZ/ kadınlara ve çözümlenmemiş sorunlara karşı ilgısı olan bir dedektiftir. lşinde başanh olan seksı asistanı Velda ise onun için yaratıldığını düşünmek- tedir. Yönetmen: Armand Mastroıannı. Oyn: Rob Estes, Pamela Anderson (1994 ABD, 88 dk). Kader Gûnü 01.50 Kanal D Duygusal (T7\ (Day of the Siıth ofJıme) -1944 yılında Avru- Vnx pa'nın üzermdeki Nazi egemenliğinın bitme- ye başladığı dönemlerde aynı kadına âşık olan iki Amerikalı askerin öyküsü. Yön: Henry Koster. Oyn: Robert Taylor, Richard Todd. Edmond O'Bnen. © © ©izleyin Orta Değmez YabmCl Yerli Sesli Düşünenler ve 'Siyaset Meydanı' Dünya Kadınlar Günü TV Servisi - Prof. Dr. Neda Arat, "SesH Düşünenkr"de Sedef Kabaş'ın konuğu oluyor. Arat, "8 Mart Dünya Kadınlar GüniTnde kadın haklan ve kadınlann takpleri ne ölçüde gündeme getiyor" sorusuna yanıt veriyor. • tv8, 18.15 Öte yandan AB Kırea'nın hazırlayıp sımduğu "Siyaset Meydanı"nda da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Canlı olarak ekrana gelen yapımda, çok özel konuklarla kadınlara dair her şey konuşuluyor. • atv, 23.15 Üç kafadar hazine avındaTV Servisi - New York gibi dev bir metropolde yaşamaktan bık- mış, 4O'lı yaşlarındaki üç kafadar Mitch (Crystal), Phil (Stern) ve Glen (Lovitz), Ron Undenvo- od'un yönettiği ilk filmde kov- boy olmak için Vahşi Batı'ya açılmışlardı. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra bu kez yine aynı bölgeye, bir şapkanın astannda bulunmuş haritada gösterilen ha- zineyi aramak için gidiyorlar. Show TV 23.00 Şehirli Züppeler - City Slickers 2: The Legend of Curly's Gold / Yön: Paul Weiland / Oyn: Billy Crystal, Daniel Stern, Jon Lovitz, Jack Palance, Patricia Wettig, Bill McKin- ney, Josh Mostel / 1994 ABD yapımı, 116 dakika Rehberliklerini de, serinin bi- rinci filminde yaşamını yitirmiş Curly'nin garip ve karizmatik iki- zi Duke (Ilk filmdeki rolü ile en iyi yardımcı oyuncu Oscar'ını ka- zanan Jack Palance) yapıyor. Atlar üzerinde, ellerde cep te- lefonu ile süren bu hazine avının her saniyesi yavaş yavaş turistle- re yönelik bir şova dönüşüyor. Hollywood'un o güne dek yaptı- ğı hazine avına yönelik bir çok fılmle dalga geçmek ıçin yapıl- mış "Şehirfi Züppeler"deki mi- zah sahneleri fazla bildik olsa da. son bölüm hariç. hiç de fena ak- mıyor konu. 1. bölüm kadar iyi yönetildiği- ni söylemek zor bu filmin, ancak oyuncular çok iyi ve usta. Bir Jack Palance ve Billy Crystal'ı birlik- te izlemek büyük keyif olacaktır. En iyi kadın oyuncu ve senaryo Oscar'ı alanfilm, günün en iyi seçimlerinden ABD'de bunahm yıUanTV Servisi-1930'luyıl- lann ABD'sinde geçen fil- min hikâyesi Edna Spal- ding (SaDy Fıeld) adlı bir kadının ailesi, arkadaşlan ve onun zorluklara karşı verdiği mücadelenin etra- fında gelişiyor. Büyük Bunahm döne- minde ABD'dekı pek çok çiftlik sahibi, topraklarım kaybetmiştir, bazılan ise o kadar muhtaç duruma düşmüşlerdir ki arabala- nnda yaşamak zorunda kalmışlardır. Spalding ailesi bu zor dönemde ayakta kalmayı başarmıştır. Kasabanın şe- CNBC-e 21.00 Yürekte Bir Yer - Places In The Heart / Yönetmen - Se- naryo: Robert Benton / Müzik: John Kander / Gö- rüntü: Nestor Almenttros / Oyuncular: Sally Field, Lindsay Crouse, Ed Harris, Amy Madigan, John Malkovich, Danny Glover, Yankton Hatten, Gen- nie James /1984 ABD yapımı, 121 dakika. rifi olan Royce Spalding (Baker). kansı Edna (Fi- eld) ve iki çocuğu ile kasa- bımn dışındakı bir çiftlik- te yaşamaktadır. Dindar bir adam olan Royce, aile- si ile birlikte yemekten ön- ce dua ederken acil bir du- rum için çağnlır. Genç bir zenci sarhoş ol- muş ve çevreye ateş et- mektedir. Çocuk silahı şe- rife teslim etmek üzerey- ken silah kazayla ateş alır. Şerif vurulur ve ölür. Ed- na ve çocuklann hayatı bir anda alt üst olmuştur. Evin ipoteğıni elinde bulundu- ran banka Edna'yı çiftliği satması için zorlar. Fakat Edna, mücadele etmekte kararlıdır. Aynı zamanda filmin senaryosunu da yazan yö- netmen Robert Benton, bu filmi çekmeye Texas, Wa- xahachie'deki ailesini zi- yaret ettiği sırada karar vermiş. Yedi dalda Oscar'a aday olan "Yürekte Bir Y- er", iki dalda, en iyi kadın oyuncu ve en iyi senaryo ödülünü aldı. Ünlü oyuncu Sally Fi- eld bu filmle en iyi ka- dın oyuncu dalında ikin- ci Oscar'ını kazandı. Daha önce izlemediyse- niz kaçırmayın. Tv PROGRAMLARI 07.00 Sabah Haberlerı (Canh) 08.30 Kahvaltı Sa- ati (Canlı) 10.00 Yerli Film: Nazlı ile Emir 11.30 Uzgunüm Ley- la 12.30 Aıle Bağlan 13.00 Haber Bulte- nı 13.25 Aşkın Gücü 14.15 Dızı: Kalaba- lık ve Mutlu 15.05 Benimle Oynar mısın? 15.35 Ay Savaşçı 16.00 Yaramaz Beşız- ler 17.00Yerli Film: Mücevher Hırsızla- n 18.35 Bızım Evin Hallen 19.05 Dızı: Çı- çek Taksı 20.00 Haberier 20.45 Yaban- cı Film: Rapid Assault 22.25 Gezelım Görelım 22.55 Bır Nefes Anadolu 23.55 Hemşire 02.15 Gururlu Erkekler 03.50 Kalabalık ve Mutlu (0 312 490 43 00). 10.10 SağlıkOlsun 10.40 Yurttan Haberier 11.10 Güncel 11.35 Köşe Bu- cak 12.10 Seans Arası 12.30 Haber özet- len 12.35 Iş Gunu 13.25 Spor 13.35 Dün- yadan Haberier 14.10 Güne Duşen 14.15 Yurttan Haberier 14.35 Spor 15.35 Kıb- ns Özel 16.10 TBMM'den 16.35 Ekono- mi Haberleri 18.10 Irak-Özel 18.30 G0- nün Konusu 19.00 Haberier 19.30 Kent Yaşam (Canlı) 20.00 Bılım ve Yaşam 20.30 Belgesel: Guzergah Edebıyat 21.10 Satır Arası 22.10 Dosya 23.00 Gun Bıterken 23.25 Akşama Doğru 00.05 Mü- zık Mozaık (0 212 259 72 75). ?• 07.00 Kahvaltı Haberlerı T l f 09.00 Platform 10.00 Çızgı1 " m Film: Beyblade 10.30 Dızı: Aşkın Yolları 11.35 Sana Mutfağı 11.45 Dızı: Mahallenın Muhtartan 13.00 Gün Or- tası 13.30 Babaevı 14.30 A'den Z'ye 17.30 Boyle mı Olacaktı 19.30 Haber Bül- lenı 20.25 Spor Haberlen 20.30 Dızı: Zer- da 22.00 YeterAnne 23.15 Siyaset Mey- danı 02.45 A'dan Z'ye 05.15 Belgesel: Habercı (Tekrar) (0 212 354 30 00). 08.45 Dınamık Sabahlar 09.00 Vahşı Kedı 10.00 Ma- na Clara 11.00 Dızı: Yalan Ruzgârı 12.00 Ayşecık 13.15 Sokaktan Mutfağa 14.15 Anneler ve Kızlan 15.4516.45 Çırkın Betty 16.45 Yerli Film: Ala Geyik 19.30 Ana Haber 20.25 Spor 20.30 Şans Kapıyı Çalınca 22.00 Çaylak 23.00 Şehirti Züppeler 2 00.45 Haber 01.15 Spor 01.30 Yabancı Film: Tangu 03.30 Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri (0 212 355 01 01). 08.50 SevımlıKahramanlar09.10Du- ma Duma Dum 09.50 Jetgıller 10.20 Şınnler 10.50MutfaktaKeyrf 11.00Sa- bah Sabah Seda Sayan 13.00 Haberier 13.20 Kaçak Kız 14.20 Dızr Çılgın Bedış 15.15 Taş Devn 15.50 Çızgı Film: Tom ve Jerry 17.10 Se- vımlı Kahramanlar 18.10 Ruhsar 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 Gunun Yorumu 20.20 S- por 20.30 Hayat Bılgısı 21.45 Unutma Benı 23.00 Arena 00.30 O Anlatıyor 01.30 Bu Ge- ce 01.50 Kader Günü 04.30 Trafık 04.45 Sı- garanın Zararları (0 212 215 51 11). 09.15 Spor 09.35 Ekonomı 10.35 Sağlık Raporu 11.35 Ener|i-Petrol-Gaz 12.00 Gunün Içınden 12.15 Irak Operasyonu 12.35 Dünya- ya Bakış 13.00 Haberier 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberier 15.35 Yakın Plan 16.35 Ekonomı 17.00 Anahtar 17.45 Ge- ce Gunduz 18.10 Gundem Dışı 18.30 Spor Akşamı 19.00 Akşam Haberien 20.05 Spor Saatı 20.30 Eko Dıyalog 22.05 Ipucu 23.0024 Saat 00.30 Spor (0 212 335 00 00). 08.30 Metın Uca ile Günaydın Turkıye ^ 10.00 Sabah Starlan 11.50 Aşkın Pe- _ t a r şınde 12.50 Bana Sevgiyi Anlat 15.00 Gormedıklerınız Duymadıkları- nız 16.40 Süper Kahramanlar 18.00 Passapa- rola 19.30 Haberier 20.15 BBG 20.25 Yaban- ct Film: Anaconda 22.20 Ateş Hattı 01.30 Gece Hattı 01.40 Spor Gecesı 01.50 BBG 04.00 Bir Demet Yasamen (02124488000, 07.15 Yerli Gazeteler 08.30 Yenı Gün 09.10 Parametre 10.45 6 Vı- tes 11.30 Irak Raporu 12.25 Eko- nomı Cephesı 13.00 A|ans 14.40 Art-lnfo 15.30 Irak Raporu 16.15 Kobı Gun- demı 16.35 Parametre 17.00 Manşet 17.40 S- por 18.15 Art-lnfo 18.30 Stıl 19.10 Soru Ce- vap 20.00 Edıtör 21.30 SporAna Haber 22.00 beşN bırK 22.45 Spor 23.05 32. Gun 24.00 Gece Goruşu 00.40 Spor (0 212 478 50 001 06.45 Yabancı Film: Kardeşın Adaletı 08.30 Çizgı Film Kuşa- ğı 09.30 Yabancı Film: Dört Bekar 11.05 Bndget 1Z40 Yabancı Film: Deli Gomlegi 14.15 Yabancı Film: Xiu 15.55 Fon Malıkanesı 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Cine5 Haber 21.00 Yabancı Film: OueenıeÂşık 22.35 Ba- listik 00.10 Fantasy (0 212 336 15 15). Starima* 07.30 Kral TV Müzik T f 19.30 Sheena 20.20 Tequila&Bonetti 21.15 Yabancı Film: Çorap Söküğü 23.00 Müfreze01.00Cennet01.30 Kral TV Müzik (0 212 448 80 00). 09.00 Papatya Falı 11.00 Klıp 14.00 Hıt Clıp 17.00 Hemşenm 18.00 Bırakın Yaşayahm 19.30 Haber 20.15 Boş Çerçeve 21.45 Yabancı Film: Tripfall 23.15 Magazın Devnyesı 00.15 Gerçek Kesıt 01.15Amenkan Gureşı 02.00 Dı- zı: Gökkuşağı (0 212 256 82 82). 12.45 Unlulerle Ekonomi 13.15 Şırket Analizı 14.00 Pıyasa Ekranı 14.45 Anka- raKulusı15.15Analız15^0 Analıstler Soruyor 16.00 Son Baskı 17.45 Gunden Kalanlar 18.00 Kampus 19.00 Mad About You 19.30 It's Mans Worid 20.00Ally McBeal 21.00 Yürek- te BirYer 24.00 Gel Benimle Öl 02.00 Ally McBeal (0 212 330 01 01). m / EKODİYALOG Asaf Savaş Akat - Deniı Gökçe - Ege Cansen Butçe, IMF ve Piyasalor IPUCU Kusursuz Cinayet 24 SAAT Banu Güven-Mirgün Cabas TKT2 20.30 'Güzergâh Edebiyat' TV Servisi - Her bölümde Türk edebiyatınm ünlü bir isminin konuk olduğu "Gü- zergâh Edebiyat" programı ilk bölümüyle ekranda Yazar Seüm İleri'nin ka- tıldığı yapımda, Bizans- Rum-Osmanlı gibi çok farklı kültürleri birarada barındıran Yedikule-Sa- matya hattına bir yolculuk yapılıyor. Kanal D 23.00 'Arena' TV Servisi - Canlı olarak ekrana gelen "Arena"nın bu haftaki bölümüne, CHP Istanbul Milletvekili Kemal Derviş konuk oluyor. Uğur Dündar'ın sundu- ğu yapımda, Irak krizi, Amerika'nın savaştan yana ısrarcı tutumu, hükümetin sergilediği politikalar, tez- kerenin Meclis'te kabul görmemesi, Amerikan- Türk ilişkilerinin geleceği, yeni ek vergiler ve zamlar gibi konular masaya yatın- lıyor. CNNTürk 23.05 '32. Gün' www.ntvmsnbc.com TV Servisi - Mehmet AH Birand ve Rıdvan Akar'ın birlikte hazırladıklan "32. Gün r> de, Türk-Amerikan ilişkıleri ele alnııyor. Yapımda, Cumhuriyet'in ilk yıllannda Atatürk'ün özgüveni yüksek bir ulusun liden olarak Amerikan hal- kına hitaben yaptığı konuş- ma, Missouri Zırhlısı'nın îstanbul'a gelişi, Marshall yardımlan, Adnan Mende- res'in Dallas fahri hemşeri- si seçilmesi, 6. Filo protes- tolan. Kıbns Banş Hareka- tı ve 12 Eylül askeri darbe- sinde ABD'nin tutumu ta- rihi süreç içinde veriliyor. Yapımın 2. bölümünde ise, Menderes'in Kore'ye asker gönderme kararı, Körfez Savaşı öncesi Tiır- gut Özal-George VV. Bush müzakerelerinin perde ar- kası yer alıyor. MEDYA NOTU EMRE KONGAR F Klavye Tartışması Genişliyor Sevgilı okurlarım, öyle aniaşılıyor ki bu tartışmaya katılanlar artık sık sık bilgisayar satıcılanna gidip ma- sa üstü bilgisayarlar için F klavye satıp satmadıkla- rını, diz üstü bilgisayarlannm ise F klavye olup olma- dığını soruyor ve üreticiler üzerinde bir talep baskısı oluşturuyoıiar. Hürriyet'te Yurtsan Atakan, Sabah'ta Emre Aköz, Doğan Hızlan'ın da paha biçilmez desteğiy- le, F klavye olayının kamuoyunda büyük ölçüde ele alınmasını sağladılar. Konuya Tempo dergisı de eğildi. F klavye savunu- culan, Tempo dergisinın değerli yayıncılan ile birlikte sevgili Zeynep Bölükbaşı'nın da desteğini alarak bir mevzi daha kazandılar. Aköz Sabah'ta, Atakan da Hürriyet'te geçen pa- zar günü konuyla ilgili nefıs yazılar yazdılar. Hele Atakan, "F" ve "Q" harfleriyle oynayarak bir dil numarası yapmış ki gerçekten harikaydı. Bu arada sevgili dosturn Orhan Bursalı yolladığı elektronik postada, Macintosh'lann Türkiye'de ilk satılmaya başladıklan andan itibaren gerek masa üs- tü gerekse diz üstü modellerde F klavye kullandıkla- nnı anımsatıyor. Haklıdır. Macintosh bilgisayarlannın imalatçılannı ve ithalatçılarını kutluyorum. Aynca Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Prof. Isma- il Bircan, Zeynep Bölükbaşı'nın kendisini uyarma- sı üzerıne benı arayarak, Ticaret Liseleri'ndeki dak- tilo derslerinde F klavyenin okutulmakta olduğunu söyledi. Ama asıl sorun daktilo derslerinden değil, bilgisa- yar derslerinden kaynaklanıyor. 0 derslerde ne yazık ki Q klavye kullanılıyor. Bölükbaşı. Türk Standartları Enstitüsü'nden de "standart olarak F klavyenin kabul edildiği" yanıtını almış. Peki o zaman bu Q klavyeli bilgisayarlar pazara na- sıl egemen oluyor acaba? Gelelim Hıncal Uluç'un iddialarına: Sevgili Hıncal'ın iddialannı dört grupta toplamak olanaklı: 1) Bütün dünya Q klavye kullanıyor. Yurtdışına çı- kınca, "F klavyeciler" oradaki daktilo ve bilgisayar- larda yazı yazamıyorlar. 2) F klavyeyi savunmak şoven (aşın, faşist) milliyet- çilik çizgısıni savunmayı andırıyor. 3) F klavyeye çok meraklı olan, F klavye yazılımını bilgisayara yükler sonra da alır eline kargaburunu, tuşları değiştırir. 4) Insanın neyle yazdığı değil, ne yazdığı önemlidir. Aynca yazarlar hızlı yazmaya gerek duymaz, on par- mak, bakmadan hızlı yazma yeteneği sadece bir met- ne bakıp onu kopya eden sekreterierin işine yarar. Şimdi bunlan tek tek yanıtlayalım: 1) Yazarlar, gazeteciler artık gittikleri yerdeki bilgi- sayarlara ya da daktilolara bağımlı değil; herkes diz üstü bilgisayannı yanında taşıyor. Hıncal bunu en iyi bilenlerden biridir. 2) F klavyeyi milliyetçi nedenlerle Savunanlar ola- bilir. Bu, Türkçeyi korumak amacıyla yapılıyorsa, onu da takdir etmek gerekir. Bunda şoven bir taraf ara- mak, öküz altında buzağı aramaktır. Aynca Hıncal bildiğim kadar bir Türkçe âşığıdır da. 3) F klavye yazıtımının kotayca yüktendiği doğru- dur. Ama diz üstü bilgisayariann tuşları aynı büyük- lükte ve aynı nitelikte olmadığı için, yerlerini değiştir- mek olanaklı değildir. Sanıyorum Hıncal bu gerçeği bilmiyor. 4) Hızlı ve klavyeye bakmadan on parmak yazmak herkesin işine yarar. Bir yazann düşünce hızı her za- man ve her koşulda, bütün yazım yöntemlerinden da- ha yüksektir. Hıncal, yazmadan önce düşünmek ile düşündüğünü yazmak eylemlerini birbirine karıştın- yor. Aynca sadece sekreterlerin işine bile yarasa, (ki herkesin işine yanyor) niçin F klavyenin bu faydasını küçümsüyor. Yazımı iki de güzel haberie bitireyim: Bu yazıyı okuduğunuz perşembe günü Tempo Dergisi'nin, konuyu aynntılı bir biçimde ele aldığı nüshası piyasaya çıkmış olacak. Mutlaka okuyun. Yarın yani cuma günü Svviss Otel'de teknokıji ko- nulu birtoplantıda saat 17.30'da Emre Aköz ve Yurt- san Atakan'ın da katılacağı bir "F klavye-Q Wavye tarbşması" yapılacak. Giriş ücretsiz, mutlaka izleyin. ekongar " cumhuriyet.com.tr; www.kongar.org Karşı Sanat Çalışmalan'nın 3. Yılında, Seminerierimiz devam ediyor. Savaşın Moöernleşmesl 10 Mart • 2 Hazıran -Her Pazt Cem Kum Öncesi ve Sonrasıyla Modemizm 13 Mart • 29 Mayıs -Her Perş Oruç Aruoba, Mustafa Aslantunalı, ihsan Bılgm, Iştar Gözaydın. Orhan Koçak, Aykut Köksal. Tansel Korkmaz. Iskender Savaşır Geleneksel Kostümlü Avant-Garde Şehirter Vlyana-Beriln-Paris-İstanbul 12 Mart - 30 Nısan -Her Çarş. Rıfat Akbulut. Şener Başlık Alle Dinamlkleri 7 Mart - 28 Mart -Her Cuma Murat Dokur, Iskender Savaşır Tüm semıneftef tçın başlama saat 19 30'dur Bilgı ıçin: Tel 0212 245 15 08 E-posta info@karsi.com savasırOsuperonlıne oom Adres Istıklal Caddesi, Elhamra Pasajı No 256 Beyoğlu İlanlannız İçin (0212)293 89 78 perareklam@peroreklam.com.tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr r KENT OYONCDLARI ^7 36 34 Tennessee VVıllıams SırçaKümes22, 26 Mart Saat: 20.30 23 Mart Saat 15.00 Huysuz İhtiyar Yazan: Oğuz Aral 15-19 Mart Saat: 20.30 EFES SARKILARINDA BULUŞÜYORUZ DİNLE SEVGİLİ ÜLKEM 7 MART CUMA 21.00 '"• Kardeş TürkflJer Onü* Akın Suf BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZI BİLETLER ^ "»'LERDE 45* ?5 55 YEDITEPE OYUNCULARI R AHMBT NURI SEKIZINCI Komedi 2 Bölüm Cuma, ftesi: 20.30; Paıaı: 15.30 Yöneten: Hadi Çaman Suna Keskin, Füsun Erbulak, Meral Koro, Kevork Türker, Birol fngeler, Cenk Sözeri, l i a Özel ve Hadi Çaman M I J Î 7 ECklCDİ H°& Caman, Candas Caman VtlML rcNEKI Fam: 79.OÖ fSit down komedi EFES Tel: (0 212) 24617 77 219 36 29 SES-1885 ORTAOYUNCULARISTİKLAL CAO. H0:140 TEL: (O 212) 251 18 65-66 FAX: (0 212) 244 43 27 www.ortaoyu Ferhan Şensoy'un BİRİ BİZİ DİKİZLİYOR RÖNTGENCİLERE %IO İNDİRİMÜ GÜLDÜRÜ CUMA-CUMARTESI 20.00 / PAZAR IS.OOve 18.00 Kukur Bakanlığının katkılarıylı tlyatrooyunevi Ferhan Şensoy^ FELEK BIR GÜN SALAKKEN ğ l 6 MART Perşembe Saat: 20.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER 13 MART Perşembe Saat 20 00 1RHHPÎHMIWWW1I.1 I JOâ lOIMMKNI - BBO GflHHMN - EUEÖK DUMf - ERIC-BIMNMR SCHMm l YÖEIBI MAHR G M M Y SA* Vt GIYS) TASUM CUUMEIİ0N » TtiMU VâKffl. AYMAZ I onJNÇULM HAMN MILÜ. «YÇ* MMMCL 6İVB( İNK, EM BOSIU I Ö2SHH BKBOİ. ZEYNB> BSB HKBOİ, IUMİ* GÜI^İMV 110-17 Mart Pazartesi Saat: 20.30 Devlet rıyatrosu Taksim Sahnesi I Bietter btnbU Dniet Tıy*wu jtşeteiKİe İTjtoıSahnesaş8:0212 249aM I rıyatra Oyunevı Tel: 0212 251 60 60 ,..,„„ »\F I www.tnatnnyunen.com ' " 1 / 1 1 . 1 . . EFES PUsen „ dostlar tiuatrosu M. Karaca Tiyatrosu'nda" (0212.252 59 35) VAŞASIN SAVAŞ! Müzikli Kabare Oyunu Uyarlayan-Yöneten: Genco Erkal , Zeliha Berksoy. Genco Erkal. EtdemAkakçe.AlpayAtalan/^ Cuma: 20.30. C.lesi: 18.00 fJ.|l|,l'J||!|||.lf ^ . . ^ ^ 1 Pazar: 15.00 KlHılllllKI'.lıl W p ü s e " ^ '•-. ,-{i;?7 CaS" MerVezi Tel: (0216) «54 15 55 EFES PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak süretek. • EFES PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. www.perareklam.com.tr • (0212) 293 £9 78 Sınema TEK K A D I K Ö Y T " 02 "^ 0141 2003 ALTIN KÜRE DAHİL YILIN ÖDULLERE DOYMAYAMFİLMİ 2003 EN İYİ FİLM VE YÖNETMEN OSCAR AOAYI Fendutîdın-ı Amr Carriere Yanat Peknovı Yoneren. ^ıl Kasapoğlu - K*ma /BMad Cumaiesı 15-3^20:30-20Martfl6rşerî*&20:;\ 23 Uad Cym Muzddt-Danslı Komedj Sbakespeare Yooecen. işıl Kasapoğlu / 6 Mart Perşeraba/2O 30 - 7 Mart C jma'2030 113 Mart Perşambe/2030-14Mart Cuma203<> GİSE TEL: 0.216 384 72 10-11 8İLGİ TEL 0.212 283 75 80 JASMİNE BAR & RESTAURANT RAHMİ 5ALTUK Dinletisi Her Akşam Türkü Dolu öaatler INCİRLJ C A D J 07.EL CAMLIK HAST.VAM > INCIRKI ' R ^KIRKOV Tel: Mıl> 7? 51-5; İlsnlarınız İçin (O2 12) 293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com /. perareklam.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog