Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 MART 2003 PERŞEMBE 12 EKONOMI BORSA Önceki Hsse Adı Kapamş ^cıbader" Saöııf Adana Çtmenu} ^Aı Adana Çımento (Bl Adana Çımento ICı Add KaJemcılk Afyon Çımento AkYat Ort Akal Tekstıl Akbank Akçansa Akenenı AkjrTekst Aksa Aksıgora Aksu Enenı AkSL lolt« AlarkoCamer AlarkoGMVO Alarko HoıoSng Alcatel Tetetaş Alfa MenkulÖBğ AtanKağıt AfcmKJrnya Altematrf Yat Ort AltematrtBank Altemarjfbar* (Yeni) Altınvağ Altmyiıdız AKınyııazıYeni) AnadoluCam AnadoluBes AnadoluGıda AnadoluHayat Anadokı Isuzu Anadokı Sıgorta tolTeskol Arçe* Arena Bigısayar ArsanTeksH Aselsan Ata Yat Ort AtakuleGMYO ASantsYat Ort AttasYat Ort AvrasvaYat Ort AyenEnerjı Aygaz Bagfaş BakAmtala Banvrt BatjÇımento Bateoke Çımento Beko Bektronık Bercian Tekstıl Beşıktaş Futtjoi Yai Bısaş Tekstıl Bolu Çımento Borora v apı BorcraYapıfYeml BorusanBoru Borusan Yat Paz -30C 6900 4100 1050 5 700 60 000 102C 52OC 560C 4 250 7000 2175 14500 5100 6600 2400 64 000 10750 19 000 87X 2,375 3950 3 550 1250 470 440 2 025 13O0 1200 1700 24.500 5.400 1450 9200 1 1 7 5 820 1 3 2 5 0 6 7 0 0 3 9 5 0 1 3 5 0 0 2 5 0 0 380 9"3 1 4 2 5 1 5 7 5 8 3 O 0 8 8 O C 2 5 O O C 5 0 0 C 8 3 0 C 2 6 0 C 3 4 5 0 5 5 0 0 1 4 5 0 17 250 2C25 2950 2,050 2 025 3600 3 550 En Düşük 2 3 0 0 eaoo 4 , 0 5 0 1 0 2 5 5 7 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 1 0 5 1 5 0 5 4 0 0 4 , 2 0 0 6 9 0 0 2 1 5 0 1 4 2 5 0 5 0 0 0 6 6 0 0 2 3 " 5 6 4 0 0 0 " 0 5 O 0 • 8 5 0 0 8 8 0 0 3 9 5 0 3550 '250 460 460 2 0 0 0 1 2 5 0 1 2 0 0 1 7 0 0 2 4 2 5 0 5 4 0 0 ' 4 0 0 9 2 0 0 1 1 5 0 820 1 2 7 5 0 6 7 0 0 3 1 5 0 1 3 5 0 0 2 3 2 5 370 910 1 3 2 5 1 5 7 5 8 3 0 0 8 7 0 0 2 4 7 5 0 5 1 0 C 8 4 0 C 2 6 O C 3 4 0 0 5 4 0 0 1 4 7 5 ' 7 5 0 0 1 9 7 5 2800 2050 2 025 3550 3550 En Yûtaek 2 4 2 - 7 irx 4 . 5 0 C 1 1 0 E S 8 0 C 1 6 5 0 0 0 1 0 4 C 5 4 0 0 5 7 0 0 4 3 5 0 " 3 0 0 2 2 2 5 ' 5 0 0 C 53a 6 9 0 C 2 4 5 u 6 " 0 0 0 rooo 19500 9100 460C 405Û 127 5 490 4 » 2175 1300 1225 182: 25250 5600 1500 9500 1200 86C 1375C 7000 3900 14250 2 525 400 960 1425 1625 8500 9 ' X 25 750 5JO0 8 700 2 700 3 50C 560C 1550 18250 2050 2950 2150 2-00 3 750 3850 D Kapan; 2375 00 7000 00 4200 00 •075 30 5T 00 00 162500 00 1030 00 540000 5500 00 430000 710000 217500 14500 00 5100 00 6800 00 2375 00 66000 30 '1000 00 19000 00 900000 4550 00 385000 1250 00 47000 460 00 2100 00 1275 00 1225 00 1800 00 2525000 5500 00 1450 00 940000 1175 00 B40 00 13250X 6300 00 335000 14000 00 2450 00 40000 95000 1425 00 157500 840000 900000 2525000 520000 8600 00 2700 00 3450 00 55O0 00 150000 '775000 2025 00 2850 00 21X00 2075 00 365000 3650 00 Bosctı Fren SiSemıeni 610.0O01 620 0001 640 30C1620000 00 Bossa Bnsa BshProBto BumerangYat Ort Burçehk BursaÇımento CeyianGıyım CornmeraalUn Sç Çarşı ÇbsBoya ÇBSPnntaş Çelebı ÇeikHalat Çemtaş Çmbeton Y ' m e n t a ş v * m s a D a r d a n e t D e m ı s a ş D o k u m D e n ı z Y a t O r t D e n t z l t C a m D e n î a ş A m b a J a D e r ı m o d D e v a H o l d ı n g D i ş b a n k D r t a ş D o g a n D o û a n B u r d a D o o a n H o l d t n g D o ö a n Y a y t n H o l D o k t a s D y o B o y a E c z a o b a ş ı l l a ç E c z a c ı b a ş ı Y a p ı E c z a o b a ş ı Y a t O r t Eczaabas Yatmm Eterioktng Ege Endüstn EğeGubre EgeProf» EğeSeramık Egepöst EgeserGrvım Egs Fın Kır A.Ş EgsHoöng EmekBekin» Emns Ambataj EnkaTnşaat Erbosan Eregi Demr Çetk ErsuGda Escort Computer Esem Spor Grym EvrenYat Ort Factofinans Favon Dnlenme Yer Feras Alunryur" RnansFn Kır RnansYat Ort Fransbanfc F M •zrnrt Piston FordOtosan FngoPak&oB Gaetasarav Spomf Garanrj Bankası Garant, Faklonng Garantı GMYO Garantı Yat Ort Gedelptk Gentaş G,mT GmafYenıi Glöbal Menkul Deg Global Yat Ort Gofcöş Kuyumcı** GoocPfter G M t a ş Ç ı m e r t o G S O H o l d ı n g G u b r e F a b * G u n e ş S ı g o r t a H a z n e o S y R e f r a k t e r H e k t a ş H u m y e t G z t Idaş Hilas Ev AlerJen NasGMYO hasHolrJng hasHobmgıYsril IttsatRn İOr htsma Isfclar Ambalaı 2650 43.500 18000 1050 6000 10750 3 700 6 300 1675 1075 1850 '7500 2625 310C 650C 63OC 410C 7"0 5300 1325 2300 2600 2 700 22"5 1 1"5 10000 4200 'İ25 2İ50 2950 850 •1250 3 4 0 0 0 n x 3 0 5 0 1 9 T 5 9 4 0 0 4 5 0 0 6 5 0 0 970 820 4 6 0 6 6 0 250 1 6 2 5 1 4 5 0 4 2 5 0 C 34X 1 6 2 5 0 3 6 5 0 2 2 0 0 730 890 880 1 6 7 5 1 7 7 5 57D 890 • 5 0 0 0 C 1 6 5 0 C 4 1 5 C 3 4 5 0 C 2025 1 1 S C 740 8 0 0 0 1 . 0 7 5 1 6 0 0 1 , 2 2 5 990 1 , 1 0 0 810 1 2 , 7 5 0 " 2 0 0 870 9 2 0 0 1 4 5 0 3 8 0 0 1 3 0 0 3 8 0 0 6 0 0 0 3 " 0 0 1 3 2 5 1 0 1 0 940 5 4 0 8 3 0 0 1 3 " 5 0 Iş Bankas IAı 26 750 000 I ş B a n k a s ı ( B ı b B a n k a s ı C ı 6 1 0 0 0 0 4 " 5 0 r ş B a n k a s ı ( K u r ) 3 0 0 0 0 0 0 O O O I ş F m K ı r IşGMYO iş Yat Ort Izrrır Demr Çef» Izocam Kapıamn KardemrlAl KarderrırıB) Karderrır {Dl Karsan Otomctv KarsuTekstıl Kartonsan KavDanPazTe Kelebek Mobnya Kem Gıda KerevTtaş Gıda Kta Ktanasan Klıma KoçHoldra Konfnit&da Konıteks Konya Çımento 870 84C 93C 1 1 2 5 3 2 0 C 6 8 O C 2 4 5 0 2 4 2 : 1 5 0 0 1 3 3 0 3 1 9 2 5 5 4 0 0 3 2 5 0 0 830 1 3 C 0 0 1 3 2 5 1 3 0 0 0 2 5 0 0 1 5 7 5 0 5 1 5 0 1 8 5 0 • 1 0 0 0 Kordsa Sabana Dupont 5 150 KnstalKola Kutahva Ponselen uoYaû Logo Yazılır LufcKadıfe M Y ı l - ı a ; Y a - O r t M a r d n Ç ı m e n t o M a r e t M a r m a n s A l t m y u n u s M a r m a n s M a r t J M a r s h a l M a z t i a r Z o n u H o l d r ı g M e d y a H o k J ı n g M e n d e r e s T e k s b l M e n c t e r e s T e k s t ı l f i e n M e n s a M e n s ü c a t M e r k o G ı d a M e t e m t e k s M e t e m t e k s ( Y e n i M n r o s M ı T r y e t G z t M u B u A k u N e r g ı s H o l d r o N e t İ H o l d ı n g N e t a s T e t e k o m N u f ı Ç ı m e n t o N u r d S M Y O O k a n T e k s t ı l O l m u k s a O t o k a r Q y s a - r * g d e Ç m e n t o O z R n a n s F a c t 5 1 5 0 • 4 7 5 0 2 2 7 5 560 1 7 5 0 0 2 8 5 0 430 7 0 0 0 7 7 0 0 3 0 5 0 990 2 7 5 O C 560 6 9 0 0 8 1 C 1 1 2 5 1 ^ 5 -ooc 800 83C 1300C 212: 620 6800 3 700 40Û 440 25 753 4 150 1 150 1250 5Î00 9600 20 500 960 P a r k B e k t n k M a o e n c i k ~ ' X P a r s a n P a s t a v i a P e n g u e n G ı d a P e U o m P e t r ö O f i s ı P ı m a ş P m a r E n t e g r e E t » L n P m a r S u P ı n a r S u t P ı r e f l ı K a b t o P o r y l e n Fay Snorta f f 1 ^ 1b a D a n r a z a n a m a S a b a h Y a y m c ı l ı k S a b a n c ı H o U r ı g S a b a n a H o U n g ( Y e r a S a n k o P a z a r t a m a S a r k u y s a n S a s a S e t ç u k G ı d a S e k ; u « S ı d a | Y e n ı l S e r v e K j r t a s ı y e Cıfoeb i r a ş S o d a S a n a y ı ı S ö k t a ş S o n m e z F ı l a m e n t S Y B Y a t O r t A Ş S e k w P ı h ç s^erbanfî ŞseCan T Denv DöKıJn T S K B T Tuborg T Kaikınma Bank Taç Yatınrr Ort Tansaş TatKonserve Tek-Art Tunzm Tekstıl Fınansal K» Tekstılbank TıreKutsan TofasOto Fab ToprakFact ToprakFn Kır TrakyaCam TukaşGıdaSan TucasPetrol Turkce» Tüpraş 3150 9 X 0 "300 6 500 5400 1 1'5 1150 1550 1900 5500 540 950 3850 3 800 3 750 3 650 3950 6400 15250 1300 1200 1875 630 1525 12 500 5 8X 910 305C 790 3600 51] 5800 3 150 1600 70O0 1625 560 400 3050 J O O C 1 4 2 5 1 2 0 C 3 2 5 C 2TS 4 2 S C 9 4 O C 8 - 0 C 2600 44 000 1 7 7 5 0 1 oso 6 0 0 0 1 0 5 0 0 3 7 0 0 6 1 0 C 1 6 5 0 • -oo 1 8 5 0 1 " 5 0 0 2 6 0 0 3 0 0 0 6 6 0 0 6 2 0 0 4 1» "705200 1 2 7 5 2 2 7 5 2 5 5 0 2 6 5 0 2 2 7 5 1 0 7 5 1 0 0 0 0 4 1 5 0 1 2 2 5 2 2 O C 2 950 850 rooo 3 4 0 0 0 1 0 " 5 3 0 0 0 1 9 2 5 9 3 0 0 4 4 0 0 6 7 0 0 930 820 1 6 2 5 1 4 5 0 4 2 O O O 3 3 5 0 1 5 7 5 0 3 6 0 0 2 T 5 700 890 870 1 6 5 0 1 7 7 5 560 890 1 5 0 0 0 0 1 6 0 0 0 4 1 5 0 3 3 5 0 0 2 0 0 0 1 1 2 5 730 7 7 0 0 1 . 0 7 5 1 5 7 5 1 2 2 5 1 1 5 0 9 9 0 1 0 7 5 800 1 2 7 5 0 ' 2 0 0 860 9 2 0 0 1 4 2 5 3 7 5 0 1 2 7 5 3 7 5 0 6 0 0 0 3 " 0 0 1 2 7 5 1 0 1 0 950 8 3 0 0 1 3 0 0 0 6 1 0 0 0 0 4 7 5 0 350 840 930 1 1 0 0 3 1 5 0 6 7 0 0 2 5 0 0 2 4 5 0 ' 5 0 0 1 2 7 5 0 1 9 2 5 5 5 O O O 2 4 7 5 830 1 3 0 0 0 1 2 7 5 1 2 " 5 0 2 5 0 0 1 5 5 0 0 4 9 5 0 ' 8 " 5 • 1 0 0 0 5 0 0 0 5 2 0 0 1 4 2 5 0 2 2 5 0 670 1 7 5 0 0 2 8 0 0 410 6 9 0 0 7 7 0 0 3 0 5 0 980 2 8 0 0 0 560 800 1 6 7 5 1 0 1 0 800 800 1 2 7 5 0 2 - 0 0 620 6 7 0 0 390 440 2 5 5 0 0 4 1 0 0 1 1 " 5 1 2 2 5 5 3 0 0 9 7 O 0 2 0 5 O C 960 7 ' X 3150 9-00 "000 6400 5 300 1 17 5 1125 1550 1875 5500 910 360C 3 550 3950 6300 15000 •2"5 1200 1900 1500 12 250 5600 a»3 050 "80 1"25 3550 500 5800 3-50 '600 940 7000 1625 550 390 3000 39O0 1400 1225 3 200 2 0T5 4200 9300 2 750 455O0 18500 '.IX 6 2 0 0 ' 1 0 0 0 3 8 5 0 6 6 0 0 1 T 5 0 1 1 5 0 1 9 7 5 1 8 0 O 0 2 8 O 0 3 2 5 C 6 8 0 0 6 5 0 0 4 2 5 0 8 2 0 5 7 0 0 1 3 5 0 2 3 2 5 2 7 O 0 2 9 5 0 2 4 0 0 1 2 0 0 1 0 4 0 0 4 5 0 0 1 3 0 0 2 3 2 5 3 0 5 0 880 1 1 5 0 0 3 5 5 0 0 1 ' 2 5 3 1 5 0 2 3 5 0 9 . 8 0 0 4 6 5 0 6 7 0 0 1 0 2 0 850 1 7 2 5 1 6 0 0 4 3 5 0 0 3 6 0 0 1 6 7 5 0 3 7 0 0 2 3 7 5 820 980 910 1 " 5 0 1 8 5 0 600 960 1 6 5 0 0 0 1 7 0 0 0 4 4 0 0 3 4 5 0 0 2 1 2 5 1 2 0 0 760 8 1 0 0 1 1 2 5 1 6 5 0 1 2 7 5 1 2 2 5 1 0 6 C 1 1 5 0 840 1 3 O 0 O " 5 0 0 950 9 7 0 0 1 5 2 5 3 9 5 0 1 3 5 0 4 0 0 0 6 4 0 0 4 1 0 0 1 3 4 0 1 0 7 5 990 8 5 0 0 1 4 7 5 0 6 3 0 0 0 0 5 0 5 0 900 880 960 1 1 5 0 3 3 0 0 7 1 0 0 2 7 5 0 2 7 5 0 1 6 2 5 1 3 2 5 0 2 3 2 5 5 6 O O O 2 6 0 0 850 1 3 2 5 0 1 4 O 0 1 3 2 5 0 2 6 0 0 1 6 7 5 0 5 0 0 0 2 0 5 0 1 1 5 0 0 5 3 0 0 5 4 0 0 ' 5 2 5 0 2 3 5 0 "50 1 8 0 0 0 3 0 5 0 430 " 1 0 0 8 0 0 0 3 2 0 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 590 840 1 8 2 5 1 0 5 0 840 soo1 3 5 0 0 2 2 2 5 650 7 0 0 G 410 460 2 " 5 0 0 4 3 0 0 1 2 0 0 1 3 2 5 D 5 0 0 1 0 3 0 0 2 1 O O 0 980 "500 3 250 9300 7 293 6 ""X 5600 1225 1200 1650 1950 5600 940 3850 3 "^0 4 100 6500 16250 135C '275 '950 1600 12 750 5900 920 3150 820 1825 3 "00 530 6000 3 450 1 "00 990 "200 •"25 560 420 3100 4 15C 1475 '325 3400 2'50 4400 9 800 8 500 270000 45000 00 18000 00 105000 610000 10"50 0O 370000 65X00 170000 112500 190000 1800000 270000 320000 680000 6300 00 4150 00 820 00 5400 00 1325» 230000 2600 00 280000 2325 00 1175 00 10000 00 430000 1275 00 2275 00 30X00 87000 1 1 0 O 0 O 0 3 4 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 2 0 2 5 0 0 9 4 0 0 0 0 4 4 5 0 0 0 6 7 X X 94000 84000 1675 X 1550 X 4300000 35X00 16500X 365000 235000 760 00 950X 380 0C 1700 00 1825 00 570 X 94000 160000 X 16750 X 4200 X 340X00 2075 X 1175 X 750 X 81XX 112500 16X00 1250 X 1175 00 1040 00 1125 00 830 X 12750X 73O0X 910 X 9600X 1525 X 385000 13X00 39X00 62XX 39XX '325 X 1050X 960X 85XX 135XX 610000X 4850 X 380X 860 00 940 00 112500 3250 X 68X00 25XX 2500 X 1550 X 13250X 2O00X 56000 00 2525 00 840 X 13000X 1325X 13000 00 2550 X 165O0X 4950 X 2050 X 11250X 5100 X 5300X 1525000 2300» 75000 17750X 28XX 420 X 7000 X 7900 X 3 1 5 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 8 3 0 X 1 7 0 0 0 0 • 0 2 5 0 0 8 2 0 0 0 9 0 0 0 0 135XX 2175» 640X 6900X 41000 45000 265O0X 41XX 1 1 7 5 0 0 1 3 O 0 X 5 4 0 0 0 0 1 0 O 0 0 X 2 0 5 0 0 0 0 960X 7500 X 3200X 9300X 720000 6500 00 55X00 '225 M 1175 X 16XX 1900 X 5600 00 M 0 X 380000 3-00 00 40XX 63OC0O 16000X 1325 00 1250 X 1325 M 1600 00 12750 00 56X00 880X 31XX 810 X '775 X 3650X 510» 59XX 3450 x 1650 X 960 00 71M00 1650 00 550 00 41000 310000 41»00 142500 1325 00 3350 00 207500 4300X 9500X 84XX os egtşım 5 2 6 145 244 238 156 096 385 • 1 7 9 1 1 8 143 303 - 1 0 4 313 233 315 1 5 1 9 8 4 5 455 3 7 0 • 1 9 2 208 588 306 185 2 1 " 244 '49 - 1 5 1 9 3 7 0 -2 00 526 440 120 227 1 0 0 4 » 3 6 1 385 345 290 • 3 3 9 244 2 4 7 139 282 062 189 3 4 5 167 3 ' 7 149 465 2 7 0 286 286 323 462 1 2 2 6 4 9 189 3"0 220 238 408 1 1 1 169 235 2 22 1 4 7 2 5 3 - 1 1 1 308 309 244 308 690 1 1 e 294 154 682 411 6 7 4 1 4 9 2 8 2 562 667 152 120 145 2 4 7 217 135 125 465 204 505 2 2 7 2 4 7 139 460 435 517 132 263 333 5 4 1 396 2 1 3 2 4 1 182 211 1 1 5 238 108 156 204 309 333 192 390 3 7 0 I X 120 200 4 7 6 - 3 8 8 1 0 8 1 2 2 7 - 0 9 7 2 9 1 3 3 9 1 1 0 • 3 6 4 143 - 1 7 5 - 2 3 3 260 328 505 545 536 2 4 7 - 4 2 3 250 250 3 6 1 385 235 323 1 4 7 250 2 27 2 91 120 2 ' " 4 » •89 4 "" 563 159 333 286 1 B 5 4 2 6 217 3 2 3 182 105 133 •37 •27 • • 5 6 4 9 2 192 4 1 7 2 6 7 4 9 2 200 - 3 4 5 • 3 3 0 164 253 139 172 952 313 2 1 3 143 154 1"9 250 154 250 1 0 4 2 30B 118 106 3 70 MART Aşrtklı OttRy. 2 356 "006 4 39" 1061 5 715 162 120 1026 5262 5 573 4 326 "119 2 196 14 661 5161 6 "60 2412 65 43" 10 783 19113 8988 4304 3 780 1261 476 478 2102 12"2 1218 1763 24 731 5499 1461 9384 1 176 839 '3 323 6 789 3 459 13924 2403 389 946 1360 1 591 8363 8954 25 317 5261 8549 2650 3448 5 507 1,527 1"776 2 013 2889 2O9S 2 067 3662 3628 1629 022 2 681 44 931 18064 1072 6106 10 750 3 764 6 424 1706 1 128 1511 17826 2699 3151 6680 6364 4 158 801 5 382 1331 2313 2644 2 773 2 325 1 1 4 6 1 0 0 4 9 4 2 8 4 1 2 5 4 2 283 2 974 867 11 189 34 583 1 1M 3054 1997 9 587 4506 6 7X 966 837 1692 1571 42 660 3488 16393 3654 2268 ~"8 938 895 1709 1811 58" 922 161 613 16636 4220 34 214 2068 1173 746 7 921 1.107 1618 1261 1 191 1026 1 116 824 12 77" 7335 906 9 517 1481 3843 1316 3 889 6304 3940 1295 1048 9"1 8 347 13846 6161-1 4 916 880 864 948 1 125 3233 6856 2599 2583 1559 13 030 1974 55103 2545 836 13 116 1353 12 929 2 541 16193 4,987 1.985 11248 5 187 5298 14 858 2 322 "18 1"635 2 927 425 7004 "835 3128 1021 29 319 578 823 1751 1027 823 8X 13 126 2170 637 6 8 - 403 446 26 618 4 183 1 184 1287 5 357 9931 20657 973 7 280 3199 9151 7 145 6553 5466 1192 1168 1593 1920 5 515 920 3 753 3693 3994 6385 15623 1318 1252 1925 1553 12 499 5 728 834 3110 805 1787 3636 511 5940 3268 1 615 961 '130 1670 55B 405 3086 4053 1442 1264 3 307 2112 4294 9547 8322 2003 Işlem Hacni 90 864 281 910 9554 "39 440 2" 542 14915 39920 57261 29510 703 1 191 424 1 855 745 361895 2 0241"0 3 034 049 74 998 878 411533 596 099 2 933225 1X1022 1 189160 905 510 4 495 242 '33 112 664 789 386 409 15 429 1847 231 996 313 37 4 435 31895' 702 814 100 330 693221 6896 551 90 4X 21284 575 5 562 574 1653 825144 306 808 '034"3 280 793 1478223 329931 50 683 118706 39872 88385 4 306,292 25878 99666 365 360 693295 166 090 3 6 " 4 1 1 1 7 8 4 5 1 7 8 4 0 9 1 4 9 8 T 0 1 0 0 3 5 4 1 2 6 5 0 5 8 2 O B 8 9 2 580 5 0 9 6 0 1 7 8 8 9 1 2 4 4 0 6 7 5 5 8 3 1 4 5 6 2 3 3 9 2 4 3 ' 3 1 3 5 8 3 7 9 2 9 9 5 5 , 4 4 6 1 9 0 4 8 9 1 6 7 8 6 4 2 6 3 9 5 1 4 1 7 7 1 3 2 8 1 8 1 2 4 4 8 0 1 3 7 8 8 1 3 6 2 5 3 4 2 8 5 6 9 7 2 8 4 2 2 0 9 7 0 3 1 4 9 8 6 3 8 6 1 7 2 1 9 3 3 4 4 5 0 1 7 5 1 0 7 1 8 1 5 2 8 " 0 4 8 4 9 7 5 9 1 1 5 5 2 " " 3 1 4 9 6 2 6 8 4 4 6 6 6 9 6 8 4 6 1 4 5 5 1 7 5 5 6 7 2 1 7 2 6 9 7 7 1 3 6 5 0 3 812 3 2 3 1 5 0 0 " C 6 O 7 2 6 3 7 0 7 2 8 2 9 6 1 3 0 2 9 9 2 2 1 2 3 2 3 1 1 3 5 0 3 7 9 4 0 6 2 8 9 1 0 2 3 1 8 4 2 0 5 0 3 1 0 8 7 8 5 0 3 0 1 9 9 6 1 " 1 9 8 7 5 4 1 0 8 6 2 7 4 7 9 6 5 6 1 8 3 5 9 3 1 7 3 8 8 0 3 1 2 4 4 5 7 9 5 8 0 5 2 0 9 0 4 2 9 4 0 3 1 3 1 9 7 4 2 3 1 7 5 1 4 159.598 265 059 556 519 295 009 4 207291 159 393 2 330618 35 776 127 049 3132230 18948 412 376 46 613 535156 18 191 313 75 078 1 2-5J99 4 646194 3 425 769 5083 695 55 86" 5426980 22180 "1202 602 106109 1356 406 203 919 5040 982 124 428 34 860 3196227 2538 907 26 559 837 127248 56673 1598 4X733 53 i r 2 8 3 3 4 " - 7 8 1 8 4 1 8 2 5 1 7 9 8 2 2 3 9 9 9 1 7 6 4 2 . 0 4 5 1 9 6 7 0 7 4 0 5 3 0 532255 618 039 143 "66 409 816 2569 805 19451 381903 5616 281721 167 "77 3985 405 145 138534 58101 3 581785 167 654 44 896 361218 6527 326 1 281 102 1092160 128 594 384 276 141894 2228266 32 714 34 09- 4X245 69208 1742 362 32204 5855 2 529 96' 62 67 6 6 3"8 97 735 2132 677 1546 340 37 961 80 48" 62 714 255 987 36983 19 720 51338 082 3194 357 443 589 140 869 629 386 107 4'6 6 930 130 010 439 502 30 359 359 068 463 139 212 254 49" 13 232 870 299 665 363 370 3 1 1 4 4 2 0 9 4 9 7 0 5 3 2 9 9 1 5 9 0 9 7 2 5 5 7 0 9 2 3 4 1 8 6 5 1 3 0 1 6 3 2 3 0 1 1 1 0 6 4 4 8 5 1 0 8 6 1 0 6 9 1 8 1 7 2 9 7 8 2 7 0 9 6 0 3 1 3 7 4 7 2 3 7 6 3 3 2 3 8 0 6 5 2 9 2 1 » 3 2 6 5 2 4 Askerin hükümete desteği borsayı yükseltti, faiz ve doları düşürdü Piyasa Ozkök'te coştuEkonomi Servisi - • Yeni tezkerenin kabul edileceği ve tehlikeye gıren yardım paketinin tekrar zartesi günü 1 milyon 670 îkincı tezkere olasılı- ahnacağı ümıdi borsayı yüzde 1.88 >'ükseltti. Dolan 1 milyon 598 bin liraya, bin liraya kadar yükselen ğının gıttikçe arttığı Hazine Bonosu bileşik falzini de yüzde 56.5'e düşürdü. dolarönceki gün 1 milyon dün, piyasalarda esen olumlu hava borsayı yüzde 1.88 yükseltti, faiz ve dolan düşürdü. Borsa 728 trilyon liralık hacime ulaşırken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök'ün açıklama- lanndan sonra 11 bin puanı denedi. 10 bin 983 puana kadar yükselen endeks bu sevi- yeyi aşamayarak günü 10 bin 815 puandan kapattı. Askerin de Irak sorunu ıle ılgılı olarak hükümetle aynı görüşte olduğunu açıklaması, yeni tezkerenin kabul edilece- ği ve tehlikeye giren yardım paketinin tek- rar ahnacağı beklentisini piyasada ıyice canlandırdı. Piyasada canlanan tezkere beklentisi borsanın pazartesi günü yüzde 12.5'e va- ran kayıplannı kapatmaya yetmese de fa- ızlen 7-8 puan aşağı çekti. Salı günü yüz- de 62.5 bileşik faizle satılan 3 Mart 2004 vadeh bonolar dün yüzde 56.5 bileşiklere kadar gevşedi Faizlerdeki aşağı yönlü sert harekete karşın henüz geçen hafta görülen yüzde 53 bileşik seviyelerine inilmemesi pıyasanın ikincı tezkereye daha temkinli yaklaştığının işareti olarak kabul edildi. Bonolann kapışıldığı dünkü seanslarda dolardakı düşüş de dikkat çekiciydi. Pa- 635 bin liraya dün de 1 milyon 600 bin liranın altına düşerek 1 mil- yon 598 bin lıradan kapandı. Böylece do- lar tezkere oylamasından önceki seviyesi- ne dönmüş oldu. Dövizdeki satış eğilimi Euro-Dolar pa- ntesinde Euro lehine yaşanan gelişmeler nedeniyle dolan daha çok düşürdü. Euro dış piyasalarda dolar karşısmda değer ka- zanmasına karşın dövize gelen satış nede- niyle Türk Lirası karşısında değer kaybet- ti. Önceki gün 1 milyon 775 bin liradan iş- lem gören Euro dün 1 milyon 755 bin lira- ya düştü. BAYIND1RBANK Fonıın bankası kâra geçti Ekonomi Servisi - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kapsamına alınan EGS Bank, Etibank, Kentbank, Iktısat Bankası ve Toprakbank'ı tümüyle, Demirbank ve Sitebank'ın ise sorunlu aktiflerini devralan Bayındırbank, 2002 yılını 663.1 trilyon lıra kârla kapattı. Bayındırbank. Kurumsal Faaliyetler Raporu'na göre bankanın 2001 yılı sonunda 900 milyar lira, TMSF'nin devraldığı 18 Ocak 2002'de ise 48.6 trilyon lira net zaran bulunuyordu. 2002 yılında bankanın karşılık öncesi kân 899.1 trilyon lira oldu. Kârdan 235.9 trilyon lira karşılık aynldı. Bayındırbank'ın risklerinde toplam 574.3 milyon dolarlık bir azalma yaşandığı bildinldi. Banka, şimdiye kadar 18 firma ile imzaladığı protokoüerle 111.6 milyon dolarlık alacağın tahsili konusunda anlaşma sağladı. Protokole bağlanan alacaklardan 2002 sonuna kadar toplam 8.6 milyon dolarlık tahsılat sağlandı. Bayındırbank'ın devralma ve birleşmeler sonucunda 1 Ekim 2OO2'de 2 bin 369'a kadar çıkan personel sayısı ise 2002 sonu itibanyla 912'ye düşürüldü. Akbank'ın Axess'i ve Koç'un Paro'su güçlerini birleştirdiler. Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. (Fotoğraf AA) KurtuVdan enflasyon uyarısı Ekonomi Servisi- Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, piyasalann gayet olumlu ve gidişın iyı olduğunu söyledi. Akbank'ın kazançlı yaşam kartı Axess ve Koç Bilgi Grubu'nun kazandıran sistemi Paro, önce tüketıci sloganı ıle müşterilerine sürekli kazandırmak içın güçlerini birleştirdiler. Bu işbirlıği sayesınde her ikı kurumun sahıp olduğu teknolojı, tüketicilerin kendi yaşam tarzlanna uygun özel kampanya ve promosyonlan, doğrudan ve kişıye özel olarak almalanna imkân verecek. Konuyla ilgili toplantının ardından basın mensuplannın sorulannı yanıtlayan Kurtul, büyümenin yüzde 5 seviyelerine ulaşabilmesı ve enflasyonun bütçedeki hedeflerde olmasını ıstediklerini ıfade etti. "Türkiye'nin ekonomik durumu ne kadar pozitif, ne kadar iyi olursa tabii bizim işlerimize çok fayda sağlar'" dıyen Kurtul, piyasalann güvenının devam etmesi ve bütçe disıplini konusunda hükümetin çok titiz olması gerektığini belirtti. MBWEZB«KA8IKURUUa CM ^BD Dolan \\iistraKa Dolan DanımarU Kronu Ingılız Steriını Isvıçre Frangı ls\a; Kronu Japon Yeni kanada Dolan Ku\e\t Dman Nor\eç Rronu Sud \ftı Rjyalı Euro Bulgar Levası Iran Rıvalı RumenLe>i 1 Sunve Lirası 1 L'rdûn Dman 1 Yeni lsraıl Şekelı DİVİZ 1.6(11.581 986.488 236315 2.550.293 1,202.441 190.110 13.612 1.088.211 5.311,258 225.4-4 428.365 1.756.935 SAR| 1 609.3U6 992.942 ırm 2.563.624 1.210.186 192.089 13,""02 1.093.130 5.381.214 226,995 429.13" 1.765.409 6MMT2003 EFEITİF *J? 1.600.460 981.950 236.349 2.548.508 1İ00.63- 189.9- 13.562 1.084.185 5.231,589 225316 425.152 1.755,-05 426.790 107 39 21,611 2.08\90S 321.921 MRf 1.61 l.^O 998.900 238.22" 2.567 .469 1.212.001 192,531 13.754 1,09-.284 5.461.932 22\5P 432,356 1.768.057 645.192 161 59 32.41" 2.354.449 338.430 Dolarda kan kaybı sürüyor LONDRA (AA) - ABD Dolan, Avru- pa ortak para binmı Euro karşısında son 4 yılın en düşük düzeyine geriledi. AB- D'nın yeni Hazine Bakanı John S- now'un, dolann, Euro karşısında son ay- lardakı genlemesınden özel bır kaygı duy- madığını söylemesı, dolann Euro karşı- sında daha da genlemesine neden oldu. New York pıyasasında önceki gün, Tokyo Borsası'nda dün sabah başlayan genle- me, daha sonra açılan Avrupa pıyasalann- da da devam ettı ve 1 Euro'nun ABD Do- lan karşısındaki değeri 1.10 dolann üze- rine çıktı. Bu rakam, Euro'nun 1999 Mart'ından bu yana ABD Dolan karşı- sında aldığı en yüksek değer oluyor. ÇAPRAZ KURLAR II Jnimğm 1.6207 67709 13296 83779 117 45 14722 7 0896 3 7501 1 Euro 11ng S. IKııveyiD: Avustratya Dolan Danımarka Kronu Isvıçre Frangı Isveç Kronu Japon Yeni Kanatta Dolan Norveç Kronu S Arab Rryalı 1 0970 « D Dolan 15930 ABD Dolan 3.3438 ABD Dolan 195583 Alman Markı 40 3399 Belçıka Frangı 40 3399 Litoembıırg Frangı 166386 (spanyol Pezetası 655957 Fransız Frangı 0.787564 Irtanda Lirası 1936.27 Italyan Lıreb 220371 Hollanda Florını 13 7603 Avusturya Şılını 200 482 Portekız Esküdosu 5 9<J573 FınMarttası S E R B E S T P İ Y A S A A B O t e Eın Ingılız Stertrı tsvtçre Frangı 24AyarAltr Cun Mtn AUŞ 1598 XC 1750000 25390OC 1195 OOO 18300000 '2' 000 300 SATIŞ 1£W0OO 1756000 258ü 000 '2)5000 18400000 12400000C GECELİK FAİZLER 1 Gunluk Repo 44 00 7 Gunluk Repo 44 69 lie HSMM Önnti Kapanş T u r k E k o n o m i B a n k a s 2 2 T 5 T u r k H a v a Y o l l a r ı J t t K o n f e k s r y o r U s a ş U s a k S e r a m t k U ş a k S e r a r r ı k ( Y e n i ) U z d M a k m e y n a l T a n m U r ü n L J n y e û m e n t o V a k r f R n K j r V a k ı f G M Y O V a k j l F t e k v a t o f Y a t O r t V a k k o T e k s t j l v ' a n e t ı / a r t ı k Y a t O r t * ' e s t e l tfkngKaOt v a p - K r e d ı K o r a y S k y a p ı K r e d ı S n o r t a v a p ı K r e d ı Y a t O r t Y a p ı « K r e d ı B a n k v a t a ş Y a z n l a r H o l d ı n g v unsa Zonu Enenı Bölgesel A J D r y u n u s Ç e s m e M k M e n s ü c a t C e y t a ş M a d e n a H ı D u r a n O f s e t E d ı p I p t r k S e o ü ı Y a t O r t ı p e x u a t b a a o i ı k K o z a D a f f i ö y e l e n 6 0 0 0 6 7 0 0 1 4 2 5 0 7X 550 20X 750 1475 890 1800 4100 1 1 7 5 2 4 2 5 2 7 5 0 2 8 5 0 3 3 5 0 1 1 2 5 ! Y O 6 7 0 1 4 5 0 850 1 6 5 0 1 7 0 0 1 5 0 0 0 2 5 7 5 3 9 5 0 En 2 250 60X 6 7X 140X 690 20X 750 1450 880 1 800 4 1X 1 150 24O0 2 750 280C 3 350 1100 660 1450 840 1625 1725 150X 2550 3950 Pazar 3500 2,050 2 025 1 '25 1400 eoc990 88X - a f a r g e A s t a n Ç m e r t o 1 3 O O O M e o e s B o y a M e t e m t u r P e t r o k e n t T u n z m S o n m e z P a m u k l u V a p ı K r e t J F m K ı r v a t ı n m F n Y a * O r t 2 5 5 0 3 7 0 X 3 0 0 0 0 3 2 5 0 3 7 5 0 1 1 0 0 Gözaltı Pazarı A b a n a E j e k t r o n e k a n ı « 1 4 0 C B o y a s a n C a m ı ş L o ı t s t k H ı z Ç u k u r o ^ s F J e k t n k D o g u s a n E o s G M Y O G o r b o r l ş ı l K e p e z E l e M n f c M a k j n a T a k ı m M e t a ş R a k s B e k t r o m k R a k s E v A l e r J e n T r a n s t û r k H o M m g T û m t e k s 1 1 5 0 3 1 0 C 8 6 0 0 M 540 270 2 1 » 8 9 0 . 0 0 0 450 3 8 0 0 1 9 0 0 3.550 430 470 3150 2050 1975 1 100 •350 800 990 8 7X 12 750 2AX 36 0X 30 0X 3250 3 7 » 1075 14O0 3100 870 000 540 280 890 000 450 36X 1900 3500 440 En Yûtoek 2350 6300 71X 14 750 720 2100 770 1500 920 1875 4 250 1 2 » 2 550 2950 3 1X 3 550 1 1 5 0 6 9 0 1 5 2 5 880 1 7 2 5 ' 9 7 5 155» 2J350 4250 3 5 » 22X 2 075 1150 1425 840 1 150 93O0 13250 2 700 37 00C 34 5 » 3350 3850 ' ' " : 1425 3 250 940 0 » 6 » 300 910 000 480 4 2 » 2 075 3550 460 1 Kapan; 2275» 62XX 6800 00 1425000 710» 2075» 750 X 1450 X 910 X 1850» 42» » 1150» 2525» 29XX 31XX 35X» 1125» 680» 1475» 84000 17» 00 1875» 15250» 2850» 4050X 35»» 2'»» 2025» 1125» 14XX 830» 11WX 91» X 13X0» 2500» 365»» 345»» 33O0X 3600 00 11»» 14»» 3200» 920X0» 560» 3 » W 900000 00 470» 42» » 2025» 350000 460» 333 149 143 3 7 5 - ' 6 9 225 2 7 8 244 • 2 1 3 4 1 2 5 4 5 877 448 149 172 118 303 1029 167 1068 253 244 3 7 5 1 1 1 1 3 4 1 - 1 9 6 • 1 3 5 1 5 0 0 154 133 323 698 3 7 0 1 1 1 1 1 1 2 444 1 0 5 3 658 - 1 4 1 698 Ağrtk» OrtrV 2302 6181 6 . 8 5 5 1 4 3 3 8 707 2 0 5 3 757 1 4 7 3 901 1 8 5 3 4 1 7 7 1 1 7 6 2 4 7 7 2 8 5 9 2 8 6 2 3 4 7 1 ' 1 2 3 676 1 4 8 1 856 1 6 7 5 1 8 7 2 1 5 1 5 - 2635 4 0 4 2 3 4 5 5 2 0 7 9 2 0 2 1 ' 1 2 2 1 3 9 9 829 1 0 6 4 8 9 9 4 1 2 9 9 7 2 5 9 9 3 6 4 5 4 3 1 6 2 8 3 2 8 4 3 789 1 1 » 1 4 0 0 3 1 9 6 9 1 1 7 1 2 565 288 8 9 8 4 6 7 466 4 0 7 8 2 0 2 3 3529 450 Hıcmi 645 082 705189 3990 265132 34059' 2X062 176266 141343 259038 85 331 160498 88 348 324 566 1369O"1 10 69" 20109137 38,067 733569 164248 92 790 70156651 655 920 318992 4 7 4 7 3 4 8 1 2 5 5 2 ~ 3 4 9 2 6 1 6 5 0 9 4 4 1 1 5 2 8 6 6 3 3 6 • 5 6 6 1 2 2 6 2 6 9 3 3 8 9 2 1 8 2 0 2 3 " 2 3 7 6 1 6 4 8 1 6 2 0 3 6 4 5 3 5 5 6 3 7 9 7 5 93 1 3 6 2 0 -> 4 - J 5 4 8 4 5 8 2 6 9 5 3 9 4 0 1 1 2 3 0 9 0 9 2 1 8 3 1 3 6 6 5 8 4 2 8 2 4 7 7 95 520 EKONOMİYE BAKIŞ TANER BERKSOY Örtiik Koalisyonun Maceraları Geçen hafta kendi irademiz dışında savaşa sürüklendiğimizi yazmıştım. Millet Meclisi bu görüşümü güçlü bır şekilde tekzip etti. Parla- mentoda oluşan irade, sürüklenme keyfiyetini, belki de bir süre için durdurdu. Tekzibi yemiş olmama rağmen, buna sevindim. Gözleyebildi- ğim kadarı ile pek çok kişi de bu sevinci pay- laştı. Heyecan ve sevınç ortamı bazı şeylerin giz- lenmesine, dikkarten kaçmasına neden oldu. Bunların başında Irak konjonktürünün yöneti- minde sergilenen zafiyet geliyor. AKP yönetimi, başlangıç noktasından itibaren, bu sürecin yö- netiminde cıddi bir bilgi, beceri ve vizyon ek- sikliği içinde olduğunu gösterdi. AKP'nin ülke yönetimi konusundaki zafiyeti salt Irak konjonktürü ile sınırlı değil. Bu tür bir zafiyetin varlığına ilişkin bazı ipuçları zaten or- taya çıkmıştı. Şimdı bu gizlenemeyecek kadar somut hale geldi. • • • Sergilenen beceriKsizliğe şaşıranlar olmuştur. Kendi adıma şaşırdım desem yalan olur. Zira ortaya çıkan yönetim zafiyetini zaten belirlemiş ve bunun olası nedenlerini irdelemiştim. Seçim sonrasında AKP iktidarına ilişkin epeyce yazı yazdım. Değerlendirmelerim ara- sında iki noktanın vurgulanmasına özen gös- terdim. Bunlardan birisi, görülmek ve gösterilmek is- tenenin tersine, AKP'nin homojen bir yapıya sahip olmadığıdır. Parti yapısının bu özelliği AKP iktidarına örtük bir koalisyon karakteri ver- mektedir. Dolayısıyla AKP hükümeti, tek parti iktidarı olmasına rağmen herhangi bir koalisyo- nun taşıdığı sakıncaları ve yetersizlikleri taşı- maktadır. Ustelik tek bir parti gövdesinde olu- şan bu garip koalisyonda, örtük olması nede- niyle bu tür zafiyet daha ağırlıklı olacaktır. ör- tük koalisyonda yönetim zafiyetinin günlük akış içinde ortaya çıkmasını, görünür hale gelmesi- ni beklemek yanlış olur. Ancak, ilk kırılma nok- tasında bu zafiyetin, hasar verecek dozda, devreye girmesi de kaçınılmazdır. AKP iktidarının Irak konjonktüründe sergile- dıği yönetim biçımı ve gelip takıldığı nokta, bu değerlendirmeyi doğrular niteliktedir. Yüz gün- lük iktidar döneminde hükümet önemli yalpala- malar göstermiş, ilk kırılma noktasında da par- tinin örtük koalisyon karakterinin azizliğine uğ- ramıştır. Üstelik, parlamentodaki oylama ve bunun sonrasında ortaya çıkan söylemler, bu örtük koalisyon karakterinin, benim öngörümü bile aşan düzeyde olduğunu göstermiştir. Nitekim parti yönetiminin, Meclis kadrosunu tanımadı- ğı, hatta bakanlar kurulunda dahi tanışma^lık izlerinin bulunduğu anlaşılmıştır. • • • AKP ile ilgili değerlendirmelerimde vurguladı- ğım ikinci nokta, bu partinin kendisine özgü bir siyasal ve ekonomik vizyona ve derinliğe sahip olmadığıdır. Bu eksiklik kısmen partinin derle- me niteliğinden ve örtük koalisyon karakterin- den kaynaklanmaktadır. Bu tür örtük ortaklık- larda kendi içinde tutarlı ve seçmen tabanıyla uyumlu bir vizyon üretmek neredeyse olanak- sızdır. öte yandan, partinin ne olduğuna, siyasal yelpazenin neresınde durduğuna ilişkin olarak kitlelere göstermek ıstediği, bir anlamda öy- kündüğü nokta ile fiilen bulunduğu nokta ara- sındaki tutarsızlık da vizyon ve derinlik eksikli- ğinin önemli bir nedenıdir. Vizyon ve derinlik eksikliğinin işlerin günlük akışında ortaya çıkmasını ve etkili olmasını beklemek doğru olmaz. Ancak, ilk kırılma nok- tasında bu yetersızliğin, üstelik akut boyutta devreye girmesi ve hükümeti fevkalade bece- riksiz bir konuma sürüklemesi kaçınılmazdır. Hükümetin geçen hafta parlamentoda takılıp kalması bu değerlendirmeyi doğrulayan bir ge- lişmedir. Irak konjonktürünün ve bu bağlamda ABD ilişkilerinin yönetilmesinde izlenen yol, AKP'de vizyon ve derinlik eksikliğinin ciddi bo- yutlarda olduğunu göstermiştir. • • • Insanın düşündüklerinin gerçek yaşam ör- nekleriyle doğrulanması hoş ve tatmin veren bir şeydir. Böyle bir duygu içinde olmadığımı söylersem yalan olur. Ama, vizyon ve derinlik yoksunu bir örtülü koalisyon ile nereye kadar gidebileceğimizi dü- şününce de canım sıkılıyor doğrusu. YATIRIM FONLARI 05 MART 2003 4TİPİFONHR Fomdı Dtfişktı Footon AradoluOar* i/u Deû Fon Evgm Men (A| DerJ Fon Fransbank (A) Değ Fon Sekertann M5e$ Fon Oyakbânk ı\ De^ Fon Sararn Ban Aı DcÇ c on HakMenlAlDeğ Fon Murol Men lAl Değ Fon Koç Yat lA DeJ Fon Fnans Yat [Aı DeŞ Fon Iş 8an« ^Aj Değ Fon Acar IAI DerJ Fon Meksa Yat ıAı Deç Fon Ata Yat IAJ De^ Fon YatınnvFınans (A, Değ Fon Garantı Mcn (A, Dej Fon PamukBank ıAj DerJ Fon Dinkûrnıtı Gîo.Ftrt 6,819 3 28% 17.949 2 4 2 * 4,852,072 2 35% 107,215 214% 524.267 2 02% 9 649 992 2 00% 514 152 1925* 299243 188» '8902 171% 23 573 1 70% 1 334 850 1 60% ^9215 154% 53 35" 153% 56309 135% 135 57 3 1 30% 22 543 127% 22 573 126% HSBC Bank (AI Değ Fon 7324357 125% Sanko Men (A| DeJ Fon 12788 122% Tanşbank(A'Deç Fon 5258351 1 2 0 * Abank (A) Deg Fon 640810 116% AlfaMenıA Deg Fon 134 696 115% Tekstıl Men IAI Değ Fon 19309 112% Es Merttul (Aj Oeğ Fon 815" 112% Zraat Ban AıDeg c on 9 628 7 0" 10"% Akbank IAI Deg Fon '8 600 106% Yap Kredı Yat IAı Deg Fon 35 098 103% Com UnıonSıg lAJDeg Fon3 783 6981 01% -ebıAjDeg Fon 2 "60,442 0 96% Koçbank lA) Değ Fon 6 "73 575 096% TaıbYat lAjDeg Fon 102,333 094% BsyındırMenıA Deg Fon 88023 092% ÇYarjnmıAjDeğ Fon 244112 092% Tekfenbank Aı Deg Fon 14'792 0 84% ZıraatYat lAlDeg Fon 257 17 0 76% Oyak Yar Kjr IA Deg Fon 361 891 0 76% TSKB !Al Deg Fon 17 8-4 0 74% Vakıfbank |A| Değ Fon 2 970 837 07 3% TurkısrYa; A Değ Fon 10390 0 67% Tacıner Men IA Değ Fon 157 447 0 63% Eczaciası Aı Deg Fon '156904 062% Mngba-ık ıAı Değ Fon 19683 0 6 1 % Dışbanfc tA| Deg Fon 12 854 745 0 59% Global Men(A)DeğFon 9 6 3 4 " 6 S 0 58*s Denızbank(A|Değ Fon 75074 054% Kaikınma Bar (Aı Değ Fon B64 835 0 53% KaJkınmaYat (AlDeğ Fon 38 712 050% Stratej.Men A) Deg Fon 228 30" 043% BenderMen 'AıDeğ Fon 83464 018% Kent Yat lA, Oeg Fon 5613-002% EıddsFoılın Iş Bank [A/Met-Mak End Fon 11 992 548% lşBank(A)U-MalıEnd Fon 8115 4 B7% Ata IAI U30 End Fon 10039 454% AKa Men ıA| U30 End Fon 7 097 4 49% OyakYat (AıU30End Fon '1573 448% HS8C Yat ıA| U30 End Fon 13661 4 47% GtoCalMenıAıL1»ErKl Fon 6252 4 42% Yapı Kredı Yat IAJU30 End Fon 7 041 441% Iş Bank |Aı Tekno End Fon 5698 436% Iş Bank |AjU30 End Fon 6250 430% Koçfcar* IAJ Ü30 End Fon 405,509 425% Aktank (A) J30 End Fon 7 664 4 "5% Garantı Ban (A) U30 End Fon 5,063 374% Denızbank(A|U100End Fon 9084 346% HilKFoılın Ak Yal [A Hsse C O<IL r 530 2 80% GedıkVat AjHısseFonu 13900 2 68% Fmansbank^HfiseFon 9.588 244% OyaWHnk(A)HsseFon 11198 220% Teb-Yal(A) Hsse Fonu 9289 218% Tekstılhank (Aı Hsse Fonu 665 176 1 92% IşBankiAjHsseFonu 810"185 183% 96 863 0 45% 23 9"! 0 39% 18 409 0 30% ADnAmroYatıAI Karma Fon 102238 C 66% DçbankıAKamaFaı 40569363 064% YKB lA| Karma Fon 58582 062% Akbank 1A1 Karma Fon 19 804 0 60% Hafcbank lAı Karma Fon "0"5 5"5 0 57% Garantı Ban ıA) Karma For " 706 681 0 53% DenıztankıAı Karma Fon Eczacıbaşı IA Karma Fon IşBank Aı Karma Kum Fon Sfkıöf KMitan Vakıibank lAj Gda Sefc Fonu 53164 2 32% Garantı Ban ıA, Imalat Sek Fonu208 340 2 04% Vakjlbank ıA Metal Sek. Fonu 80 001 2 03% Koçbank (Aı Hol Yat Sek Fonu 11 9"8 1 97% Akbank (Aılmalatat Sek Foou 12 63" 1 "3% Akbank \H Malı Kur Sek Fonu u 348 1 yv Garantı Ban ıAı Malı Sek Fonu16 367 1 31 % Akbank \Aı Tekno Sek Fonu 14 44" 124% Vamfbar* IAJ Mat Sek Fonu 5" 6"7 1 09% tBMKFoahn GarantıBan ,A)YBMKFonu 1801" -027% Ata Yat Bı Değ Fon Gedık Yat Bl Değ Fonu Ett Mer 1B1 Değ Fon Dsbank {Bı De§ Fon TSKB ®l Değ Fon Abank (Bı Değ Fon Akbank (Bl Değ Fon Oyakbank (Bı Değ Fon Derrcbank (Bl Değ Fon Garantı Ban (Bl Değ Fon YKB (B) Deg Fon EttactBşl'B Değ c on ZiraatYat BıDeğ Fon HS8C Yat 'Bl Değ Fon T k f ı * fSı Değ Fon D E Kaikınma YaUAjHısse Fonu Iktrsat Yat IA, Hsse Fonu YKB ıAj Hrsse Fonu HS8C Yat ıAı Hsse Fon Koçtank (Aj Hsse Fonu Aktank (A) Htsse Fonu Inter Yat iAj Hsse Fonu HSBC Bank IAı Hsse Fon Atank fa Hsse Fonu Alfa Men |A| Hsse Fonu Denızbank (Aı Hsse Fon Kırma Foalui Ged*Yat(A)KamaFon Global Men (A|Karma Fon Fnans Yat (A| Karma Fon Bayrdr Men (A) Karma Fon AtaYat(A)KamaFon Ev^i Men (AI Karma Fon Teb (A* Karma Fon ZiraatBan (AlKarmaFon HS8C Yat (A) Karma Fon TeMenbank(A|KarmaFon TSKB (A| Karma Fon InterYal (A) Karma Fon Koçtank (A) Karma Fon Tacfler Men (Aı Karma Fon 11 750 1 82% 10369 1 77% 8932 17 5% 137,575 172% 134,938 171% 262,566 1 68% 83,136 1 67% 19703 155% 11 721 1 55% 24,597 152% 34,968 127% 123225 2 26% 14,947 2 20% 19501 150% 28,530 136% 4,089,421 125% 127.736 121% 637,996 1 12% 15,335 1 00% 69072 095% 16679 0 90% 11 044 0 7 7 % 225 510 0 74% 16,865 0 74% 216,258 0 69% Koçtank (A) Allıanz Özel Fon 97 162 159% Yapı KrediYat.(AlYKSIGÖzen51 335 156% Abank |A| Anadolu Ozel Fon 29 437 1 53% AbnAmroBank(A) AlarkoÖzeCr 230026% M ^ Bank (A) Iştırak Fonu 4 8 T 2 420 2 99% Koç Yat (Allştırak Fonu 57 543 281% Akbank (A) Sab Hol Iştırak Fonu15 449 2 29% BTtriFOMAR DetışLn Fnlın "ark Rav Jarr [B. Değ Fon 31 906 0 20% Kakınma Bar ıBl Deû Fon 5 925 88" 018% EsMerku ıBıDeç. Fon 1C411 012% Fsva Men Bl Değ Fon "0 0"3 0 07% Ekıncıler B Değ for 899375 0 06% Nurv al3ank B Değ Fon 14 "54 0 04% Tekstılbank ıB Değ Fon 3 006 "05 0 04% Pamukban* Bl Değ =on 15 265 "55 0 03% Arîa Men (B, Değ Fon 326 996 0 03% Halkbank 1B1 Değ Fon 5 496 892 0 02% TebYal (31 Değ For 145 442 0 02% tekıtoank (B Değ For 22 920,232 -0 04% Iş Yatınm IBj Değ Fon Zraat Ban (Bı Değ Fon Koç Yat. (B. Değ For Koçtar* Bı Değ = A A Y B 91 148 -0 04% 20 T 9 996-0 06« 119226-009% 4214 363-0 09%ç ğ Abn Arrn Yat B Değ For 218 " 8 - 0 1 0 % trtefv a' a Değ Foo T aib Yat (Bı Değ Fon Gobal Men Bı Değ For kanuFmlın Vakrfbank Bı Karma Fonu Ç Bank IBi Karma Fon LkjtFMbn Halk Yat 1B1 ükri Fon YaLFın Men Bl Ukjt Fon Ata Yat (Bl Uklt Fon TSKB (Blükıt Fon Vakftar* (Bı üM For Teb Yat (Bl Lıkıt Fon Akbank (B)ülot Fon Teb (Bj Lıkıt Fon Mngbank (Bı Ukıt Fon Dsbank (B) ükıt Fon Koç Yat (BlUotFon Denızbank (Bı Ucıt Fon Pamukbank (Bl ütat Fon Garantı Ban (Bı UKıt Fon Bayındır Men 81 Ukıt Global Men (B) Lıkıt Fon Turtoshbank (Bı Lrtot For Yap Kredı Yat Bı ükıt Fon HSBC Bank (Bı Ljkjt Fon Tekfenbank IBı ükıt Fon Abn Amro Yat (Bı ükıt Fon Tekstılbank Bl ükı> Fon ZiraatBan (B ükıt Fon Fınans YatıBı ükıtFon Abank (Bl ükıt Fon Koçbank ^ ukrt v a* Fon Iş Bank (Bı Lmıt For 3 1 4 5 7 1 - 0 1 3 % 492,814 -015% 2 7 4 5 2 - 0 1 5 % 1 0 , 7 7 1 - 0 1 6 % 1 2 7 6 , 7 4 7 - 0 1 8 % 3 7 0 . 2 6 4 - 0 1 9 % 2 0 , 4 8 9 - 0 2 1 % 2 9 1 7 3 5 - 0 2 " % 175,150-0 29% 14T 95"39-0 29% 28631,95" -0 30% 14,886-0 37% 10 611 486 -0*8* 292,046 -0 64% 359,733 -0 71% 10.860,320 -0"5% 1 1 7 9 4 - O " « % 162,899-095% 52 376 -• 28% 99.582 0 47» 11621 -03?% Meksa (Bı "pı ukıt Fon Fnansbank (Bı ütat Fon YKB(B)üHJtFon mterYat (BlUatFon Sekerbank B; Uks For Kalknma Ban (B) Utal Fon 17 398 0 08% 19158983 008% 68141,132 008% 11406 008% 299805 006% 20,694 007% 13.667 155,694 95 838 603 854 10803 319 51728 6 9-9325 1 165 018 37 912 61 286 108 11999 143 092 25 541 427 28217 522 3~i 961 17 528 11237 406 905 11 705168 516 955 19808 3 637 89' 29 330168 11266 858 880 4-842 48 390 992 011% 0 09% 0 09% 0 09% 0 09% 0 06% 0 06% 0 06% 006% 008% 0 08% 0 06% C08% C03% C03% C03% C03% C061 *. C08% c oe% C06% C08% TanşBank (B) ütat Fon 20654,512 007% Oyakbank (B) ükıt Fon 15,546,148 007% Oyak Yat. (B ükıt Fon 16207 007% Garantı Men (Blükjt Fon 37125 0 07% araat Yal (B) ütat Fon 42 028,059 007% Toprakba* (B) ütat Fon 668046 007% EsMenkullBlLkltFon 10492 007% Eczacıbaşı IB) Ukıt Fon 1489424 007% Kentv at rBl -ikı» Fon 40,546 006% tk/wlerl8 jk«Fon 63 728 006% ısııçre Sıgora (Bı ukıt Fon 141 843 0 05% Anadolubank IB ükıt Fon 34 949 0 03% Tık-ıhtBoiKiFMbn Ata Yat (B) Tahvı! Fonu 10,626 0 01% FınansbankıB|TahvılFonu22 706,160 -0 06» Garant Men (B) Tahvıl Foru2,016.763 -015» Iş Bank (B)TaM Fonu 16 703,856-0154 Zhat Ban (KTahvi Fonu 18.557,871 -017% VaMbank(B|TahWFonu 70,067 533-026% Koçbank (Bl Tahvıl Fonu 829 330 -0 26% Oyakbank B l Tahri Fon 326 395 -0 30* Abank(BlT anvılFonu 17863 -0 31* Teb Yat Bı Tanvıl Fonu 37,154 -0 33% Dsnızbank (Bl Tatıvıl Fonu 132 347 -0 3fl4 Abn Amro Bank (BjTahvıl Fonu 10280 -0 31% Yatrm finans (B{ Tahvıl Foıu 40,837 -0 3ı% HaltaıklB)Tahv»Fonu 10,234,459-03% Koç Yat (B| Tahvıl Fonu 18,108-0 S% Akbank (BlTahvü Fonu 28"3455-0S% Garantı Ban (Bl Tanvıl Fonu49 "67 494 -0J9% Zıraat Yat (Bl Tahvıl =onu 36 667 776-013% YKB (Bl Tafıvll r-ornj 16,435,714 -0.16% Yapı Kredı Yat ıB) Tahvi Fonu 125,768 -053* TSKB (Bı Tahvıl Foru 1 669^33 -055% HSBC Bank (B) Tahvıl Font 32259-C58% m i K F o n l ı n Garantı Ban (BlVBMKForu 101954 ( 2 0 * ş Bank (Bl YBMK Fonu 2 146 '22 -121 % ı'aklfeank IBı YBMK Fonu 5 586 781023% « B Bl YBMK Fonu B1"8 838J40% Ata Yat ıBı YBMK Fonu 23,456 O 59% Oyakbank (Bı YBMK Foru 248,069 -0 65% \.4BİLtŞİkESDtkSI TtPlEMEkSt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog