Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURlYET 4 MART 2003 SALI 16 TELEVIZYON cumtv(p cumhuriyet.com.tr GüNÜN FtLMLERİ Yüzbaşının... 16.45 Show TV Duygusal | | ğ | Köyün güzel kızlanndan Emıne. günün bırin- *9r de köyünûn yakınlannda bir subayla karşıla- şır ve onunla birlıkte olur Köyden aynlan subay, Emine'yi bir daha aramaz Bu birliktelıkten güzel bir kız çocuğu dünyaya gelmıştır... Yön: Aram Gül- yüz. Oyn: Cüneyt Arkın, Zeynep Değirmencıoglu. Selamsız™ 16.45 TRT 1 Güldürü Küçük bir Anadolu kasabasında Cumhurbaş- kanı "nın geçeceği istasyonda karşılama törenı ıçın oluştunılan bandonun gülünç öyküsü. Neslı Çölgeçen" ın filrru, kasaba ınsanırun görgü ve tutku- lannı abartıya kaçmadan doğal biçimde yansıtan si- yasal taşlama örneklerinden bıri. Başrollerinde Şe- ner Şen, Alı Uyandıran, Üstün Asutay, Güzin Çora- ğan, Uğur Yücel gibi oyuncular yer alıyor (1987). Düşüncc Gücü 20.45 TRT 1 Macera (Mindstorm) - En büyük silah insan beynidir. 2001 yılında bir sonbahar günü, bir adam Pe- kin yakınlanndaki Çin füze firlatılma kontrol tesıs- lerine girmeyı başanr.Birkaç dakika ıçınde anahtar fırlatma ve hedefleme kodlannı çözer. Ve muhafiz- lann ateşinden kaçmayı başanr. Düşünce gücüyle kendi ağırlığındaki cisimleri hareket ettırebılmek- tedir. Yönetmen: Mıtchell Cox. Oyuncular: Iskra Angelova. Ivan Balsamagıev(2000 ABD. 91 dk). Suç Akmi 21.00 CINE 5 Macera (CTİmeSpree)-Daniel Foray. Paris'tekibırhır- sızlık çetesınin hderidır. Danıel'ın en büyük hayali mükemmel bir ış yaparak zengin olmaktır. Patronu Bastaldi Şikago'dakı bır zengının servet de- ğerindeki mücevherlerinı çalacaklanm söylerler. Yön: Brad Mirman. Oyn: Gerard Depardieu. Har- vey Keitel, Johnny Hallyday (2002 Kanada, 90 dk). Yakm Taldp 21.15 StarMax Macera (The Hunted) - Racine, Japonya'da çalışan bır ış adamıdır.Bır gece barda tanışıp dostluk kur- duğu güzel ve gizemli Kirina'nın öldürülmesine ta- nık olur ve bundan sonra katille arasında ölümcül bır kocalamaca başlar. Usta ve kanlı bır Nınja savaşçısı olan katil Kınjo"nun takibinden kurtulabilmek ıçın verdiğı bu mücadelede tek yardımcısıTakcda adlı bır dövüşçüdür. Yön' J. F. Lavvton. Oyn: Christopher Lambert, John Lone( 1995 ABD, 106 dk). Cyborç 21.30 TGRT Macera (Cyborg) - Amerika'da ekonominın çöküşün- den sonra uygarlıkta yok olmuşrur. Böylece tüm kaynaklartükenmış. ölümcül vebakol gezmek- tedır. Âynca, kanunlann yerine vahşi anarşirun hü- küm sürdüğü bir yokluklar ülkesi haline gelmiştir. Yön: Albert Pyun. Oyn: Jean-Claude Van Damme, Vıncent KJyn.DayleHaddon (1989 ABD, 86 dk). Züppe PoBsler 23.00 StarMax Macera (Mod Squad) - Biri siyah, bın beyaz ve bıri sa- nşın üç şımank zengin çocuğu ışlediklen suç- tan dolayı hüküm gıyınce bır polıs karakolunda ça- lışmaya mahkum edilırler ve görevleri de sokakta- kı kötülüklere karşı savaşmaktır. Yönetmen: Scott Silver. Oyuncular: Claıre Danes, Omar Epps, Gi- ovanni Ribisi(1999 ABD, 92 dk). SonDans 24.00 C/VBC-eDram (The Last Dance) - Yönetmenlığını Kevın Dowling'in üstlendiği fılmde, emeklı bir öğ- relmen ile eskı bir öğrencisının yıllar sonra yenıden buluşmasının öyküsü aktanlıyor. Emekli öğretmen Helen Parker'ın bir arakadasa ihtiyacı vardır, eski öğrencisi Todd ıse iyı bır rehber aramaktadu... Oyuncular: Maureen O'Hara, Eric Stoltz, Trini Al- varado (2000 ABD, 85 dk). Taşın Çığlığı 00.10 TRT 1 Dram /T7\ (Scream of Stone) - Dünyadakı en tehlıkelı te- v ^ pe olarakbılınen CerroTorre'yi fethetmek içın gönüllü olan ünlü dağcı Roccıa ve tırmanış ustası olan Martın öldürücü ve sonu olmayan bır macera- ya atılırlar. Yön: VVerner Herzog. Oyuncular: Donald Sutherland, Vittono Mezzogi(1991 ABD. 105 dk). Itaryan Usulü... 02.20 Star Güldürü (TMvorao AITltaliana) - Zengin ve sıkıntılı ba- ron Fefe Cefalu, onu baştan çıkarmaya çalışan genç ve güzel kuzenınden etkılenir. Ancak ne yazık kı evlıdır ve boşanması mümkün değıldır. Sonuna aklma müthış bir fikıı gelir: Yönetmen: Pietro Ger- nı. Oyuncular: Marcello Mastroıanni, Danıela Roc- ca, Stefanıa Sandrelli(1961 ltalya.108 dk). Izleyin Orta Değmez Yerh NTV 18.10 Uygurlar'm projeleri TVT Servisi - Gani Müj- de'nin bugünkü canlı yayın konuğu Süheyl-Behzat Uy- gur kardeşler. Ünlü ikili, son iki haftası- nı oynadıklan oyunu, bun- dan sonraki projelerini, te- levizyon programlarını an- latıyor. tv8 18.15 Olası savaşın bilançosu TV Servisi - Prof. Dr. Tür- kel Minibaş, "Sesli Düşü- nenler'' programında Sedef Kabaşın konuğu oluyor. Minibaş. "Türk askerine karşıhk ABD kredisine in- dirgencn savaş pazarfaklan ne anlama geüyor", "*Körfez Savaşı'nda kayıplanmn yüz mihar dolan aştığı belirtilen Türkh e, Iraksavaşından na- sü bir bilanço ik çıkacak" gi- bi sorulan yarnthyor. Filmin senaryosu, doktor Oliver Sacks 'ın 1960 'lı yıllardaki çalışmaları veyazılan üzerine kurulu Kendi bedeninin esiri olmak I Kanal D 00.50 Uyanış - Avvakenings / Yönetmen: Penny Marshall / Senaryo: Steven Zillian / Görüntü: Miroslav Ondricek / Müzik: Randy Newman / Oyuncular: Robin VVilliams, Robert De Niro, Julie Kavner, Ruth Nelson, John Heard, Penelope Ann Mil- ler /1990 ABD yapımı, 121 dakika. Geçbirsaatte ekrana gelen fitnİj Robert De Nirfeve Robin Wffliams gibi oyuncularryla dikicatçeldyor. TV Servisi - Yönetmen Penny Marshall'ın New Yorklu nörolog doktor OB- ver Sacks'ın kitabından uyarladığı "Uyanış", uzun bir aradan sonra bu akşam ekrana geliyor. Senaryosunu Steven Zilli- an'ın yazdığı film, dokto- run 1960'lardaki çalışmala- n ve yazılan üzerine kuru- lu. Yani gerçek bir hayat hi- kâyesi ile karşı karşıyayız. Ancak Marshall, kötümser bir öyküden iyimser bir me- saj çıkarmaya çalışmış. Dr. Malcolm Sayer (Wü- Türkiye Aynası TV Servisi - "Türkiye AynasıT> nda bu hafta, "Tezkere sonrası Türki>'e'yi neler bekBjor" sorusuna yanıt aranıyor. PmarTürenç ve Fatih GüDapoğlu'nun sunduğu yapıma, eski Devlet Bakanı SaHh Yüdınm. eski MÎT Müsteşan SönmezKöksal ^e emekli Tümgeneral Yavuz Ertürk konuk oluyor. • tv8, 21.00 2. bölümüyle ekranda Savaş Şarkıları T\' Senisi - "Savaş ŞarkUan" belgeseli ikinci bölümü ile bu akşam ekrana geliyor.Yapımın bu haftaki bölümünde, îspanya Iç Savaşı ve 2. Dünya savaşı yıllanndaki savaş şarkılan ele alınıyor.Belgeseli Can Kozanoğhı hazırhyor. • NTV, 22.05 1001 Belgesel Film Festivali TV Serviâ - En çok satan kot markalan arasına giren Mavi Jeans'in öyküsü "5N lK"da ekrana geliyor. Cüneyt Özdemir'in sunduğu yapımda, 6. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali'nde yer alan 80'e yakın belgesel inceleniyor. • CNN Türk, 22.00 Aydın Celebi katılıyor Bor madenleri TV Senisi - Seynan Levent, "Akşama Doğru"da, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Aydın ÇekbCyi konuk ediyor. Yapım, bor madenleri ve toryum rezervleri üzerine yapılan bir sohbetin ardmdan kitap tanıtımlanyla sona enyoT.M TRT2, 23.25 Kaçırılan sevgilisini arayan pilot TV Servisi - CNBC- e'nin "Komedi Filmleri Kuşağı"nda bu akşam. ünlü Fransız yıldız Jean- Paul Belmondo'nun baş- rolünde yer aldığı "Rio Macerası" adlı film ekra- na geliyor. Fransızca adı "Homnıe De Rio, L" olan yapımın konusu ise kısaca şöyle: Fransız Hava Kuvvetle- CNBC-e 21.00 Rio Macerası - That Man From Rio / Yön: Philippe de Broca / Müzik: Almeidinha, Catulo De Paula, Georges Delerue Oyuncular. Jean-Pa- ul Belmondo, Fran- coise Dorteac, Jean Servais, Simone Re- tant, Roger Dumas, Daniel Ceccaldi / 1964 Fransa, 107 dk. ri'ne bağlı Adrien (Bel- mondo) adlı pılotun bir haftalık izni vardır. O da kız arkadaşı AgnesM (Dorleac) görmek üzere Paris'e gider. Ne varkı Agnes'in pe- şinde bir grup Güney Amerika yerlisi vardır ve amaçlan da yerini yalnız- ca genç kızın bildiği hazi- neyi ele geçirmektir. Yer- liler genç kızı bir uçağa bindirerek Brezilya'ya götürürler. Sevgilisine yardım et- mek isteyen Adrien. ken- disini hiç beklemediği bir anda tehlikeli bir macera- nın içınde bulacaktır. Özellikle Jean-Paul Belmando hayranlarının zevkle izleyecekleri bu eğlenceli ve sürükleyici macera 1964 yılında en iyi senaryo dalında Os- car'a aday oldu. Özellikle Jean- Paul Belmando havranlanna seslenen yapım, CNBC-e'nin k Komedi Filmleri' kuşağmda ekrana geliyor. 1964 yıhnda en iyi senaryo dalında Oscar'a aday olan film, eğjencetibir seynük. liams), son derece utangaç, içe dönük biridir. Daha ön- ce araştırmacı olarak (solu- canlar üzerine) çalışmıştır. Bronx'taki bir psikiyatri hastanesi, onun ilk insan hastalarla muhatap olması- na yol açar. Hastanede, 1920'li yıllardaki bir anse- falitik salgının kurbaru has- talarla dolu bir koğuş vardır. Beyinleri bedenlerine ko- mut veremez. Hastane personeli, sadece beslenip sulanan bu insan- bitkilerin koğuşuna, "bah- çe" der. Dr. Sayer, bu hasta- lann beyin fonksiyonlannı yitirmediklerinden şüphele- nir. Birkaç deneyin ardın- dan, onlann asluıda ileri de- recede Parkinson hastalığın- dan mustarip olduklannı düşünür. Hayli tartışmadan sonra, yeni çıkmış L-dopa adlı bir Parkinson hastalığı ilacını bu hastalardan biri üzerinde deneme izni kopa- nr: 1930'lu yıllardan beri kendi bedeninin mahpusu olarak yaşayan Leonard Lo- we(DeNiro)... UlusalK 21.00 'Ufuklar' TV Servisi - "Tezkere son- rası ABD ile Uişkikrde geli- nen nokta". "L 1 fuklar"ın konusunu oluşturuyor. Doç. Dr. Emin Gürses, Emcet Olcaytu ve Adnan Akfirat, "Tezkerenin redde- dilmesini sagla>an dlnamik ne", "ABD ile daha eşit bir Uişki oluşturmanın zenüni yaraükfa mı" sorulanna can- lı yayında yanıt aranıyor. CNN Türk 23.05 'E&E' TV Servisi - Enis Berbe- roğhı ve Erdal Sağlam, w E&E"de, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yöne- tim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlunu konuk ediyor. Nuhoğlu, yaklaşan sava- şın taşımacıhk sektörünü nasıl etkileyeceği ve savaşın faturasının ne kadara ulaşa- cağı gibi konularda görüşle- rini açıklıyor. Tv PROGRAMLARI 08.30 Kahvaltı Saati (Canlı) 10.00 Yer- li Film: O Kadın 11.30 Dizi: Üzgünum Leyla 12.30 Dizı: Aile Bağlan 13.25 Di- zi: Aşkın Gücü 14.15 Dizı: Kalabalık ve Mutlu 15.05 Benimle Oynar Mısın? 15.35 Çizgi Film Kuşağı 16.30 Benny Hill Shovv 16.45 Yerii Film: Selamsız Bando- su 18.00 Haber 18.35 Dızi: Bizım Evın Hallerı 19.05 Dizi: Çiçek Taksi 20.00 Ana Haber Bulteni 20.45 Ya- bancı Film: Düşünce Gücü 22.20 Dizı: Kod Adı Son- suzluk 23.10 Ah Bu Şarkılar 00.10 Yabancı Film: Ta- şın Çığlığı 01.55 Dizi: Sıska (0 312 490 43 00). 10.10 Sağlık Olsun (Canh) Özetleri 10.35 Spor 11.10 Güncel (Canh) 12.00 Haberler 12.10 Seans Arası 12.35 Iş Günü 13.35 Dünyadan Haberler 14.10 Güne Duşen 15.10 Güncel (Canlı) 15.35 Kıbrıs Özel (Canh) 16.10 TBMM'den 16.35 Ekonomi 18.00 Haber 18.10 Irak- özel 18.30 Günün Konusu 18.50 Spor 19.00 Haber- ler 19.30 Kent Yaşam 20.00 Geçerken 20.30 Belge- sel: Uygariığın Izinde (Suriye) 21.10 Kariyer Dünyası 22.10 45 Dakika 23.00 Gün Biterken 23.25 Akşama Dogru 00.05 Pop Saati 01.00 Haberler 01.10 Kariyer Dünyası 02.00 Haberler (0 212 259 72 75). 09.25 Çizgi Film: Feodor 09.30 Benim- le Oynar Mısın? 10.00 Çizgi Film: Mi- nik Filin Maceraları 10.30 Karınca Ka- rarınca (Canlı) 11.15 Dizi: Bizım Mahalle 11.45 Dic- le'den Gelen Şrfa (Canlı) 12.15 GAP FM (Canlı) 13.00 Gide Gide GAP (Canlı) 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 TB- MM TV (Canh) 19.00 Avrupa'dan Futbol 20.30 Alman- ya Kupası - özetler (Bant) 21.25 Almanya Kupası "K.Lauten-W.Bremen" Fut. Karş. (Canlı) 23.15 2. Lig Dosyası (Bant) 00.30 Kapanış. 09.00 Açık llköğretim Okulu lletişım Rehberlik ve Ders Programı 10.00 Ana- dolu Üniversitesi Açıköğretim Fakülte- si Ders Programı 12.50 Fasıl 13.20 At Yarışları (Can- lı) 17.00 Ah Bu Şarkılar 18.10 Bir Solist 19.30 Açıköğ- retim üseşj lletişim ve Rehberlik Ders Programı 21.30 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Programı 00.30 TV Dershanesi 01.30 Türkü Yolu. 10.00 Benimle Oynar Mısın? 10.30 Çizgi Film: Ocean Gırl 11.00 Gülümse 11.40 Lezzetin Keşfi 12.00 Dizi: Mih- riban 13.30 Uzaktaki Yakınlarımız (Canlı) 14.30 Dizi: Dedem Gofret ve Ben 15.15 Yerli Film: Ekmekçi Ka- dın 16.45 Seyir Defteri 17.05 Güne Düşen 17.10 Be- nimle Oynar Mısın? 17.40 Memleket Saati 18.00 Ha- berler 18.05 Memleket Saati 18.25 Dizi: Aynlsak da Becaberiz 18.55 Dizi: Kaynanalar 20.00 Ana Haber 20.45 Dizi: Bizim Evin Hallerı 21.15 Dizi: Vastyet 22.05 Allı Turnam 23.00 Gün Biterken 23.30 Gezelim Göre- lim 24.00 45 Dakika 00.50,Müzik-Klipler. _ i _ _ 07.00 Kahvaltı 3 I V Haberleri 09.30 * ^ Çizgi Film: Mınik Ejderler 10.00 Çizgi Film: Beyblade 10.30 Dizi: Aşkın Yolları 11.35 Sana Mutfağı 11.45 Dizı: Mahallenin Muh- tarları 13.00 Gun Ortası 13.30 Dizi: Baba Evi 14.30 A'dan Z'ye 17.30 Dizı: Böyle mı Ola- caktı 18.30 Dızi: Deli Yürek 19.30 Ana Haber 20.25 Spor Haberterı 20.30 Dizı: Çocuklar Duymasın 22.00 Dizı: Senı Ya- şatacağım 23.15 Özel Hat 00.45 Dizı: Viper 01.30 Haber- ler 02.10 A'dan Z'ye 04.40 Ha- berci(0 2î2 354 30 00). 07.00 Gune Mer- haba 08.45 Dina- mik Sabahlar 09.00 Dızi: Vahşi Kedı 10.00 Dizi: Camilla 11.00 Dizı: Yalan Rüzgân 12.00 Di- zı: Ayşecik 13.15 Sokaktan Muttağa 14.15 Yerti Film: Fi- rari Aşıklar 15.45 Dızi: Çirkin Bettey 16.45 Yerti Film: Yüz- başının Kızı 18.45 Çizgi Film: Rıchıe Rıch / Tıny Toons 19.30 Ana Haber 20.00 Galatasaray - Malatyaspor Karş. (Canlı) 22.00 Dızi: Hayat Aş 23.00 Parmak Izı 23.45 Süper Lig 01.00 Yabancı Film: Route 66(0 272 355 07 01). 07.00 Bu Sabah 08.00 Bu Sabah 08.50 Çizgi Film: Sevimli Kahra- manlar 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çizgi Film: Jetgıller 10.20 Çizgi Film: Şi- rinler 10.50 Mutfakta Keyif 11.00 Sabah Sabah Seda Sa- yan 13.00 Haberter 13.20 Di- zi: Kaçak Kız 14.20 Dizi: Çılgın Bediş 15.15 Çizgi Film: Taş Devri 15.50 Çizgi Film: Tom ve Jerry 17.10 Lezzet Kulübü 17.20 Dızi: Biz Size Âşık Ol- duk (Tekrar) 18.10 Dizi: Ruh- sar 19.30 Ana Haber Bulteni 20.15 Günün Yorumu 20.20 Spor 20.30 Dizi: Hayat Bilgisi 22.00 Dızi: Biz Size Aşık Ol- duk 23.00 3. Devre 00.30 Bu Gece 00.50 Yabancı Film: Uyanış (0 212 215 57 11). A | T L / 09.15Spor09.35 ^P^ I V Ekonomi 10.35 Sağlık Raporu 11.35 Yakın Plan 12.00 Gü- nün Içınden 12.15 Irak Ope- rasyonu 12.35 Dünyaya Bakış 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.35 Ekonomi 17.00 Anahtar 17.45 Gece Gündüz 18.10 Gundem Dışı 18.30 S- por Akşamı 19.00 Akşam Ha- berleri 20.05 Spor 20.30 Fut- bol Analız 21.05 Kapalı Kapı- lar Ardında 22.05 Savaş Şar- kıları 23.00 24 Saat 00.30 S- por Gecesi (0 272 335 00 00). 08.30 Metin Uca ile Günaydın Türkiye I7TI 10.00 Sabah StarlarıM d r 11.50 Dizı: Aşkın Pe- şinde 12.50 Yerii Film: Çeş- me 15.00 Görmedikleriniz Duymadıklarınız 16.40 Süper Kahramanlar 18.00 Passapa- rolla 19.30 Ana Haber 20.15 BBG - Özel 20.25 Yabancı Film: Maske 22.00 Reha Muhtar'a Itiraf 23.30 Deşifre 00.40 Gece Hattı 01.10 Spor Gecesi 01.30 BBG 02.20 Ya- bancı Film: Itaryan Usulü Boşanma (0 272 448 80 00). StarATpax 07.30 KralTVMü- J\ zik 19.30 Dizı: Sheena 20.20 Di- zi: Tequila ve Bonetti 21.15 Yabancı Film: Yakıp Takip 23.00 Yabancı Film: Züppe Polisler 01.00 Dızi: Cennet 01.30 Müzik (021244880 00). 06.00 Haberler 07.40 Spor08.30 Yenı Gun 09.10 Para-Metre 10.456. Vıtes 11.15SM 11.30 Irak Raporu 12.00 Haber 12.25 Eko- nomı Cephesı 13.00 A|ans 14.40 Art-lnfo 15.30 Irak Raporu 15.45 Spor 16.15 Para-Metre 17.00 Manşet 18.00 Haber 18.15 Art-lnfo 18.30 Mo- tor Sporlan 19.10 Soru-Cevap 20.00 Edıtor 21.30 S- por Ana Haber 22.00 beşNbırK 2^45 Spor 23.05 E&E 24.00 Gece Görüşü 00.40 Spor (02124785000). 09.35 Ekonomi Sohbetı 10.35 Güncel Sağ- lık 11.35 Satırarası 12.35 Gündem Kıbns 13.00 Haberler 13.30 Savaş Bağdat Yo- lunda 14.35 A.B 'ye Doğru 15.20 Ekonomi 15.35 Sa- tır Arası 16.20 Ekonomi 16.35 Ekonomi 3. Seans 17.20 Spor 17.30 Dunya Raporu 18.15 Seslı Düşünenler 19.00 Hayatımız Sınav 19.30 Bizım Ev 20.00 Ana Ha- ber 21.00 Turkıye Aynası 23.30 Belgesel 24.00 Ha- ber Aktif 01.00 Seslı Düşünenler (0 212 288 57 52J. 07.00 Film: Aptallar 08.30 Çızgı Film Kuşağı 09.30 Film: lllumınata 11.15 Ya- bancı Film: Royce 12.50 Yabancı Film: Muzık Çetesı 14.25 Yabancı Film: Aşk Acıtır 16.05 Film: Bakırenın Intıharı 17.20 Kamera Arkası 17.30 Çızgı Film Kuşağı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 CI- NE 5 Haber 21.00 Film: Suç Alemı 22.35 Film: Aşkın Bınbır Halı 00.05 Fantasy (0 212 336 75 75). 09.00 Papatya Falı 11.00 Klıpart 14.00 Hıt ' Clıp 17-00 Dizı: Hemşerım 18.00 Yerli Film: Ölüncüye Kadar 19.30 Flash Haber 20.00 Bır Çıft Turna 22.00 Film: Dertler Benim 23.30 Gerçek Kesıt 00.30 Yuksek Tansıyon 01.30 Amerı- kan Gureşı 02.00 Dizı: Gökkuşağı (0272 256 82 82). 4.30 Tımsah Guncesı 16.00 Yaşayan Ölüle- rin Hıkâyesı 16.30 Mumya Göstensı 17.00 Büyük Kedı Savaşı: Bataklık Kaplanları 18.00 c . . . . . ı M a c e r a Burada Başlıyor: Sızın Serüvenlerı- nız 18.30 Oradakı Insanlar: Madagaskar'dakı İnsan Yı- yenler 19.00 Yaşayan Ölülenn Hıkâyesı 19.30 Mumya Göstensı 20.00 Vahşi Hayat Dedektıflen 20.30 5 Nıkah. 1 Çıft Cenaze: Pedı Düğünu 21.00 Gerçek Dosyalar: Deeble ve Stone 22.00 Denız Avcıları: Mary Celeste- Hayalet Gemı 23.00 Ölünün Bilmeceleri: Görünmeyen Insanlar 24.00 Aslanlarla Yaşamak (0 272 293 00 68). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizı: Eltıler 10.30 Esra özmen'le Her Sabah 12.00 Haberler 12.30 Kadının Sesı 14.00 Melıke ile Birlıkte 16.00 Bizım Ev 17.00 Dizı: Guzel Vırgınıa 18.00 Dizı: Marzıye 19.00 Ana Haber Bulteni 19.50 Spor 20.00 Telekrrtık 21.30Yabancı Rlm: Cyborg 23.15 Ekono- mi Kulısı 00.30 Gece Haberierı 01.00 Kadının Sesı 03.00 Esra.Özmen'le Her Sabah (0 212 454 56 00). • 10.35 Yabancı Film 12.00 Haberler 12.15 Format 12.55 Belgesel 13.15 Si- esta 15.00 Haberler 15.10 Çocuk Kuşa- ğı 16.00 Madalyonun Ikı Yüzü 17.15 Ma- lı Çozüm 18.00 Haberler 18.10 Dizı: Home And Away 18.35 Belgesel 19.00 Haberler 19.15 Günün Konuğu 19.30 Belgesel 20.00 Ana Haber Bulteni 21.00 Spor Ekspres 22.00 Akdenız Akşamlan 22.30 Özüyle Sözüy- le Ayseli Goksoy 23.30 Akdeniz Akşamlan 24.00 Ge- ce Bulteni 00.15 Satırbaşı 01.15 Yabancı Film 02.45 Ana Haber Bulteni (0 242 244 03 00). İULUSAL KANAL 07.00 Seyir Defteri 08.45 Kur- tuluş Savaşı Günlüğü 09.00 Günün Içinden 09.15 Gazete Başlıkları 09.30 Ekonomi Gündemi 10.05 Gündem 10.20 Güne Bakış 11.05 Günün Konuğu 12.05 Halk Anlatıları 13.00 Haberler 13.30 Bilim Ansiklopedisi 14.00 Haberler 14.15 Konukla Söyleyişi 16.00 Haber- ler 16.15 Dünya Turu 17.00 Haberter 17.15 Emek Dün- yası 18.00 Haberler 18.15 Arslan Başer Kafaoğlu ile Sohbet 19.05 Spor 19.30 Ana Haber Bülteni 21.00 Ufuklar 22.30 Son Nokta (0 212 251 50 90). KİILTUK • SAMAT tiyatrooyunevi K». J0OMIHBU1 - 0CO C0MUNN - EUSÖtf OUWF - BMC-£MMAWja SCHMrTT mra tom emsiun SAHHEVE avs ı*s««ı OMMK \sm IŞIKT«A8M Ywaa.Kfwı miKİDf HAKAN MILÜ. AYÇA DAMUC1, H V B İNCE, ECE O 8 C U , BIMN TA?OÖ*a, IZGÛR EBKKLI. ZEYNEP E B B ERKBOJ. MM* B D H ^ M Y fEFES] E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. 10-17 Mart Pazartesi Saat: 20.30 Devlet Tiyatrosu Taksim Sahnesi îieti» ttanbd Devtet Tıyatnsu grçetenrale [*an Sataın Sşe: 0212 249 69 U "îyatnı Oyunevi Tel- 0212 25160 60 ~ •. i GECE 1 W. Shakespeare f 6 Mart Persembe 20:30 7 Man Cuma.20 30 13 Mart Perşembe 20 30 14 Mart Cuma20 30 I 15MattCumart«M5"30-20:30 15.00 Geçmışın Gızem- leri: Tarih Oncesı Amerı- ka'nın Gizli Höyüklerı 1 7 - 0 0 Modern Mucize- ler: Rushmore Dağı 18.00 Çatışma: Sa- vaş Silahlan-Tanklar 19.00 Yaşayan Ta- rih: Büyük Kafes-Alcatras 20.00 Tekno- loji ve Ulaşım: Otomobıller-T Modeli 21.00 Geçmışin Gizemlen: Kral Ram- ses'in Gizlı Hayatı 22.00 Biography. Amelia Earhart 23.00 Modern Mucize- ler (0 272 326 00 00). 09.15 Teknik Analız 10.00 Piyasa Ekranı 10.45 Vadeli Işlemler 11.15 Ihale Anketi 11.45 Portföy Yönetimi 12.00 Finans Cafe 12.45 Reklametre 13.15 Şirket Analizi 14.00 Piyasa Ekra- nı 14.45 Ankara Kulusi 15.15 Analiz 15.30 Analistler Soruyor 16.00 Son Bas- kı 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Eğitim: Kampüs 19.00 Dizi: Mad About You 19.30 Dizi: Two Guys&A Girl 20.00 Dizi: Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: Rio Macerası 23.00 Dizi. NYPD 24.00 Ya- bancı Film: Son Dans 02.00 Dizi: Ally McBeal (0 272 330 01 01). m KAPAU KAPILAR ARDINDA I Emin Çöloşan - Yavuz Donat • Mustafa Bolboy 22.-05 BELGESEL SAVAŞ ŞARKILARI 2. Bölüm 20. yüzyıl savaşlarının sarkılarla yazılan tarihi 24 SAAT Banu Güven-Mirgün Cobos www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog