Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

3 O MART 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA • • • MUZIK İNSANIN SERÜVENİ TURHAN SELÇUK DÜRUST TABİAÎLI ÎSTASBUI- ETEKDISİ AEDÜLCA.NEAZ1 I3Îİ.IYPW>UM OANA YAM1MA VE FFTTÂfTlNl : VA^ADıK OHANYANİ>',, A5r 5tMLc ^Evî^Tıl^.'. NCEYE Ö UOCA MıKÂH/MlZ/ Var sözcüğünü 'w' ile yazarak savaşı anımsatan Vardiya grubu, çalışmasını Bush ve Blair'e gönderecek Hedefte Insanlık WarHATlCE TUNCER ABD'nın 6 Ağustos 1945'te Hıroşıma'ya, 9 Ağustos 1945'te Nagazaki'ye attığı atom bombalannın yarattığı felaket, Enola Gay bombardıman uçağının pilotunu "Aman Allahım ben ne yapüm" dedırtecek kadar dehşet vencıydi. Hiroşima'nın ve Nagazakf nin tükenmeyen acılannı, şaırler unutulmayan dizelere döktüler. Büyük şair Nâzun Hikmet. Hiroşıma için 7 yaşında bır çocuğun ağzından yazdığı şıirinde "Hiroşima'da öleH / Oluyor bir on yıl kadar / Yedi yaşında bir kıanı / Büyümez ölü çocuklar" diyordu. Dünyada ne savaşlar bitti ne de savaş karşıtlan. ABD ve Ingıltere, müttefikleriyle birlikte Irak'ı bombalayıp harekâta girişirken dünyanın her yanında savaş karşıtlan her gün sokaklara dökülüyor. Tiyatrocu, oyuncu, müzısyenler de sanatlannın gücünü, ışgalin sona erdinlmesı ıçın ortaya koyuyorlar. Barış Türkülerl BEKSAV. Barış Için Aydın Gırişimi, Cem Radyo, Yön FM, Anadolunun Sesı ve Banş Radyo'nun bu akşam Bostancı KülrürMerkezi'nde gerçekleştireceğı "Banş Türküleri Söylüyoruz" konsennde Moğollar, Mazlum Çimen, Ezginin Günlüğü, Kazını Koyuncu ve "Vardiya Müzik Grubu" sahne alacak. Toplumcu aydınlanma Vardiya, radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde haberlen yer almasa da belirli bır dinleyici kitlesı olan: mıtinglerde, sivil toplum kuruluşlannın konserlerinde çıkan müzık gruplarından biri. Bilım Eğitim Estetık Kültür Sanat Araştırmalan Vakfı'nın (BEKSAV) bünyesınde 1995 yılında oluşturulmuş. Yaygın kültüre karşı tiyatro, sinema, edebıyat dallannda "toplumcu aydınlanma" anlayışında çalışmalar yapan BEKSAV. "Sanat ve Hayat" adh bir dergi çıkanyor. Genlş bir kadro Vardiya müzik grubu ilk albümlerini "Buluşma" adıyla • Vardiya grubu: "Amacımız emperyalizme yiğitçe direnen Irak halkına dayanışma duygusunu ifade etmek. Savaşı protesto eden Türkiye halkının yüreğine ezgili soluklar katabilirsek, savaşa karşı henüz ayağa kalkmamış insanlardan bir bölümünü hareketlendirebilirsek, ayaktakilerin diline bir şarkı daha katabilirsek bu single hedefine ulaşmış demektir." • Vardiya, mini albümünde küçük bir kız çocuğunu konuk ediyor. Grup elemanlanndan Levent'in çalıştırdığı 7 yaşındaki kardeşi Çağla, Nâzım'ın şiirinden çocuk şarkısı formatında bestelenmiş "Kız Çocuğu"nu okuyor. Albümde Çinli şair Aiz'ing'in "Hiroşima'ya" adh şiirinden esinlenerek yaptıklan "Kayalar ve Çocuklar" ağıtı ve "Savaşı Durdur" adlı bir marş yer alıyor. 2000 yılında çıkardı. F tipi cezaevlerıne karşı da tek şarkılık (single) bir çalışma yapan Vardiya grubunun geniş bir kadrosu var. Davul ve vokalde Emine Sevim. bas gitarda Levent Canen. bağlamada AH Akü, yan flütte Rahşan Köse'nın yer aldığı grupta, Zuhal Yıldınm, Muzaffer Semi, Erdem Oral ve Şenol Ağırbaş şarkılan seslendiriyor. Grup elemanlan, Vardiya'nın temel felsefesıni söyle anlatıyorlar: "BEKSAV'daki çabşmalarda temel ilke, toplum için sanat, ınsanlık ıçın bilim, özgürlük için politika' olarak belirlenmiştir. Vardiya da çahşmalannda bunu temel alıyor. Toplumcu sanat derken estetik dokulan taşryan, ileri götürebilen ürüıüeri hedeffiyor. Piyasa denilen kavram içerisinde, temel anlamıyla muhaHf bir göriiş anlayışında, sesini daha geniş khieiere duyurmak istiyor." Emek en yüce defler Müzik grubu, "Emeğin bu dünyada en yüce değer olduğuna inananlardan" kurulu olduğu için Vardiya adını almış. Şarkılann sözleri, müziği, grubun ortak çalışmalan sonucu şekilleniyor: "Anadolu'ya ait her şeyi söylemeye, bestelerimizi bu mirasa dayanarak yükseltmeye çalışıyoruz. Türkiye dışında, ftalyanca, Yunanca, Fransızca, Arapça banş şarkılan söylüyoruz. Halklann kardeşliğini dile getirebileceğimiz parcalara repertuvarunızda yer vermeye çanşryonız." Vardiya, Şili'de Sahador ADende'ye yapılan CIA kaynaklı darbenin ardından stadyumlara doldurulan binlerce insandan biri olan ve işkence edildikten sonra kurşuna dizilen Victor Jara'nın öncülüğünü yaptığı yeni şarkı akımını izliyor: Isyanı. aşkı anlatan şarkılar "Popüler müzik karşısuıda, yeni müziği oluştunnaya çabşan bir müzik grubuyuz. Bu yeni müzik anlayışı; insanhğuı gerçek değerierine sahip çıkarak isyanlan, aşkı, sevgrvi anlatan parçalar yapmayı ve geleceğe taşımayı temel alır. Gelenekten beslenip geleceğe doğru yeniden üretmek isteyen bir düşünce. Victor Jara'nın gitan, Pir Suftan Abdal'uı bağlaması nasıl özgüriüğün sesine dönüştüyse bizinı de şarkılanmız özgürlük için bir yol olsun isthoruz." ABD'nın Irak'a saldınsından henüz "olası" diye söz edildiği günlerde Vardiya, savaş ve banş türkülerinden oluşan bir repertuvar hazırladı. Aynca "Hedefte tnsanhk War" adlı üç parçadan oluşan çalışmalanyla ABD'nin Irak'taki kural tanımazlığına notalanyla karşı çıktılar. Nâzım'ın yllrlnden... Var sözcüğünü "w" harfiyle yazarak îngilizce savaşı anımsatan Vardiya, mini albümünde küçük bir kız çocuğunu konuk ediyor. Grup elemanlanndan Levent'in çalıştırdığı 7 yaşındaki kardeşi Çağla, Nâzım Hikmet'in şiirinden çocuk şarkısı formatında bestelenmiş "Kız Çocuğu" şarkısını okuyor. Albümde Çinli şair Aiz'ing'in "Hiroşima'ya" adh şiirinden esinlenerek yaptıklan "Kayalar ve Çocuklar" ağıtı ve "Savaşı Durdur" adh bir marş yer alıyor. Vardiya elemanlan önümüzdekı günlerde "Hedefte tnsanhk War" adlı çahşmalannı bir grup sanatçıyla birlikte tngiltere Başbakanı Tony Blair'e, ABD Başkanı GeorgeW. Bush a ve bazı gazetecilere postalayacak. Ezglll soluklar... "ABD, Birleşmiş Mfflefler'i, haklan hiçe sayarak Irak'ı bombahyor. Bunu yapmak, toplumsal bir zorunluluk aynı zamanda. Bu savaşın durdunüması gerekrvor. Şarkılanmız, soluğumuz Irak halkının gözyaşma kanşıp nota nota emperyalist barbarlann üstüne yağsın istiyoruz. Amacımız. emperyaBzme jiğitçe direnen Irak halkuıa dayanışma duygusunu ifade etmek. Savaşı protesto eden Türkiye halkının yüreğine ezgili soluklar katabilirsek. savaşa karşı henüz ayağa kalkmamış insanlardan bir bölümünü hareketlendirebilirsek, ayaktakilerin dihne bir şarkı daha katabilirsek bu single hedefine ulaşmış demektir." Ödüllü sanatçının albümünde sevilen parçaları var Yanni hayranlan için arşiv Kültür Servisi - îki kez Grammy'ye aday gösterilen, yirmi milyonun üzerinde albüm ve \ r ıdeosu satılan, otuz beşin üzerinde "aran" ve "platin" plak ödülü bulunan new age sanatçısı Yanni'nın en sevilen parçalannın bir araya toplandığı ıki CD'den oluşan "Ultimate Yanni" hayranlan için kaçmaz bir firsat. Müziğiyle egzotik ülkeleri, büyüleyici manzaralan ve romantik aşklan anlatan Yanni, pek çok parçasında, sonsuz hayallenmız için muhteşem bir albüm yarahyor. 'Looking Glass'. 'Nostalgia', 'Santorini' ve 'Forbidden Dreams' 1 gıbi dünya çapında bılınen parçalannın yanı sıra "Reflectionsof Passion'dan albüme ısmım veren parça ile 'FBght Of Fantasy'de "Uhimate Yanni"de yerini almış. Santana ve Moby Atipik zatürree konser erteletti HONG KONG (AA) - Ünlü rock şarkıcısı Carios Santana ve pop şarkıcısı Moby, gelecek ay Hong Kong'da verecekleri konserleri, salgın atipik zatürree yüzünden ıptal ettiler. Santana, iptal edilen konser yerine tarihi belli olmamakla beraber Japonya'nın Osaka kentinde sahneye çıkacak. Rock müzığın ünlü grubu RoUing Stones da bu hafta sonu Hong Kong'da düzenleyeceği konsen, salgın atipik zatürree yüzünden ıptal etmıştı. Hong Konglu yetkilılenn son açıklamasına göre 58 'Akut Solunum Yetersızlıği Sendromu' (SARS) \akasına daha rastlandı. Bununla Hong Kong'da rastlanan SARS vakalannın sayısı 425'e yükseldi. İTÜ Türk Musikisi De*let Konservauv^n öğrenciferi Îngilizce zorunlu ders olmasın Müzikte başarısız olursakatın Tstanbul Teknik Ünıversıtesi Türk Musikisi İDevlet Konservaruvan'ndan (İTÜ-TMDK) bir grup öğrencı, gazetemizı ziyaret ederek konservatuvarda îngilizce hazırlık eğıtimi uygulamasının kendilerini zor durumda bıraktığını anlattılar. Öğrencileri üç smavdan geçerek girdikleri konservatuvarda, Îngilizce Geliştirme Öğretimı'nden başansız olduklannı ıçin atılma durumuna geldıklenru belirterek "Biz müzik eğhimi görmek için bu okula geldik, tngilizce nedeniyle okuldan anlacagız. Konservatmarda önemli olan müzik derslerindeki başandır" dedıler ÖSS ve iki yetenek sınavından sonra konservatuvarda eğitim görmeye hak kazandıklannı, ancak îngilizce hazırlık sınıfında başansız olduklan anlatan konservatuvar öğrencilen şunlan söyledi: "Konsertuvara girmek bizim kan riiya gibi bir şeydi Ancak daha müzik egitimine büe başlamadan anbnaktan korkuyonız" dedıler. İngıhzce oğrenmek ıstedıklenni ancak Türk müziği öğrencilerine îngilizce hazırlık sınıfinm zorunlu olmasını istemedıklerini ifade eden konservaruvar öğrencileri "Ümversitenin başka böKimlerinde hazırhk smmnda başansız oianlann başka üniversitelere geçiş hakkı yok. Ancak bizim okulla inşigimiz kesihVor. O\sa bizim müzikten başka yapacak bir şeyimiz yok" dıye konuştular. Rock ve Türk ezgileri iç içe Diş doktorundan romantikşarkılar Müzik yaşamı ile diş hekimliğini bir arada yüruten Mehmet Takunyaa da albüm yapanlar kervanına katıldı. Talcunyacı, "Senin Ohnayan Şarkılar" albümünde söz ve müziği kendısıne aıt olan şarkılan seslendınyor. Müziğıni "rock, Akdeniz- Latin formlannın Türk müziği ile kaynaşnuş bir sentezi'" olarak anlatan Takunyacı, Izmir Radyosu bağlama sanatçısı Osman Takunyaa'nın oğlu olması nedeniyle müzikle çok küçük yaşlarda tanışmış. Gençlık yılannda çeşitlı orkestralarda çalışan Takunyacı, geç yaşlarda başladığı teniste Veteran Mıllı Taİamı'na kadar yükseldi. Birçok sanatçının bestelerini okudugu Takunyacı'nın ılk albümünde Soner Anca, Ferhat Tunç, Metin Ozülkü, Ekrem Ataer'in yanı sıra kızı Özlem Takunyaa da vokal yapıyor. Albümde "Yanıyor tstanbul" adlı eserde Ferhat Tunç'la düet yapan Takunyacı'ya "Aydoğdu" şarkısında Metin Ozülkü vokal yapıyor. Aysel Gürel'ın sozlenni yazdığı "Mor Duvar" şarkısında ise Takunyacı ve Ekrem Ataer düet yapıyor. Duygu dolu ve romantik bestelen seven Takunyacı ilk albümüyle "romantik müziğin savaşçılan" arasına kahldığı ıddıasında olduğunu söylüyor. Mehmet Gümüş 'ün 5. albümü Eserler, 40 ezgi arasından seçildi "\7ıllardır müzık I dünyasında birçok besteye ımza atan Mehmet Gümüş'ün beşincı albümü "Korkanm Gideceksin" Seyhan Müzik-Eylül Müzik etiketiyle halk müziği severlerin beğenisıne sunuldu. Gazı Eğitim Enstıtüsü Müzık Bölümü mezunu Gümüş 1990 da "Gül Yangını Ömrümüz" adlı albümünün ardından 1992'de"Halk Konserleri", 1994 te "Gülümsedik Gökyüzüne", 1998de "Solmasın Yüzün" adlı albümleri çıkardı. Yavuz BingöL Edip AkbajTam, ABşan, Banu'nun sevılen şarialannda imzası bulunan Gümüş'ün albümünün yapımcısı Onur Akm. Akbayram'ın okudugu "Karadeniz Karadeniz", "Anneler Günü", Yavuz Bingöl'den dınledığımız "ÇekeUm Turnam Sineye", "Buğday Tanesi", Onur Akın'ın okudugu "Asude", Gümüş'ün tanıdığımız eserlennden birkaçı. CebrailKahn'ın aranjörlüğünü üstlendiği "Korkanm Gideceksin" albümündeki eserler Mehmet Gümüş'ün dört yılda besteledıği 40 ezgi arasından seçılmiş. Mehmet Takunyacı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog