Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

30 MART 2003 PA2AR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 İP'liler Anıtkabir'de • ANKARA (AA)-îşçi Partisi (î?) Genel Başkanı Doğu Perinçek başkanlığında kongre delegeleri ve parti üyeleri Anıtkabir'i ziyaret ettı. Partinin 6. Genel Kongresi'nin ikinci gününde 700 delege ve partililerden oluşan heyetle Atatürk'ün huzuruna çıkan Perinçek, Atatürk'ün kabrine çelenk koydu. Perinçek, saygı duruşunun ardından Anıtkabir özel defterini ımzaladı. TİHAK'tan savaş bildirisi • Haber Merkezi - Türkiye Insan Haklan Kurumu'nun (TİHAK) 4. Olağan Genel KuruJ bildirisinde Türkiye'nin kuruluşundan bugüne tarihinm en kaygı verici günlerini yaşadığı bir "işgal koalisyonunun" yedeğinde savaşa sokulmaya zorlandığı belirtildı. TÎHAK'ın bildirisinde şöyle denildı: "ABD yönetimi insanlığın binlerce yıllık bınkimıni çiğnemeİcte duraksamıyor. Temel ilkelerinin belirlenmesinde nazizmin ve faşizmin akıttığı milyonlarca masum ınsanın kanı bulunan BM'yi ve bu kurumun oluşturduğu uluslararası kurallan tanımıyor." Orgeneral Doğan'a anjiyo • İstanbul Haber Servisi-1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'a. Florence Nightingale Hastanesi'nde anjiyo yapıldı. Kalbindeki 3 damarda tıkanıkhk tespit edilen Doğan'ın, "by-pass" ameliyatı olup olmayacağına yann karar verileceği öğrenildi. Kardiyoloji Servisi "nde kalan Orgeneral Doğan'a çeşitli tahlil ve tetkikler yapıldığı ve gözetim altında tutulduğu belirtildi. Kutan'dan AKP'ye eleştipi • ANKARA (AA)-SP Genel Başkanı Recai Kutan. tek başına iktidara gelen AKP'nin aradan aylar geçmesine karşın ekonomi alanında hiçbir sözünü yerine getiremediğini öne sürdü. Bunun, TBMM'ye sunulan bütçe tasansında açık şekilde görüldüğünü bildıren Kutan, "Bu bütçe, bir borç ve faiz ödeme bütçesidir, bir IMF bütçesidir. Eski hamarn eskı tas AKP hükümeti döneminde de aynen devam etmektedir" dedi. Oostlanden'e mektup • İstanbul Haber Servisi - Marmara Grubu Vakfı Hollandalı Parlamenter Arie M.Oostlander'e bir mektup yazarak Kemalizmle ilgili iddialannı kınadı. Marmara Grubu Başkanı Dr.Akkan Suver, mektubunda, Hıristiyan Demokrat Grubu üyesi Oostlander'e Avrupa Parlamentosu için hazırladığı raporun çirkin olduğunu belirtti. Bütçe görüşmelerinde CHP'yi eleştirdi, 'tüccar siyaset'te ısrarlı olduklannı söyledi Erdoğan 'şov'yaptıANKARA (CumhuriyetBü- rosu) -Başbakan Recep Tayyip Erdoğaa CHP'nin bütçeye iİiş- kin eleştirilerine "ekonomik yükün 3 Kasını öncesi Kemal Derviş'in kötü yönetiminden kaynaklandığmr sa\-unarak ya- rut verdi. "Kusura bakmayuı, bu işteoriyleotaıuyor" diyen Er- doğan, "Hayaönda iki koyun gütmeyenlerle bu iş olmuyor. hayan yasayan bunu yapar, bu böyle bihne. Kusura bakmaym. Ben tüccar siyasetten bahsedi- yorum ve bu tüccar siyasete ih- tiyacımız var" dıye konuştu. Başbakan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda dün Bütçe Yasası üzerinde yaptığı konuş- mada, CHP millerv ekıli Kemal • Ekonomik yükün sorumluluğunu Kemal Derviş'e yükleyen Erdoğan. "Hayatında iki koyun gûtmeyenlerle bu iş olmuyor. Kusura bakmaym, bu iş teoriyle olmuyor. Bizim tüccar siyasete ihtiyacımız var" diye konuştu. Derviş'in 3 Kasım öncesi kötü yönetimin sorumlusu olduğu- nu söyleyerek CHP'yi eleştir- di. Mevcut ekonomik yükün 3 Kasım öncesinden kaldığını sa- vunan Erdoğan, Derviş'in ba- kanlık dönemini anlatırken "Bayram Meral'in makamıma gelereksöylediğisözJervar, ben bunlan burada söylemek iste- miyorum" diye konuştu. Bay- kal'ın uyanlanna karşı "Seçim- lerden çıkan sonucu demokra- tik bir mannkla saygıyla karşv- lamak yerine şüpheti bir hale sokmak gibi beyhude bir gay- rete girmek gerçekten üzücü. Türkiye'nin başına ciddi sıkın- ülar açarsmız, kendi başuııza da sıkınbaçar" diyen Erdoğan, CHP'nin tavnnın kendisine tek partı dönemini anımsattığını söyledi. Denız Baykal'ın 1974 yılın- da Maliye Bakanlığı yaptığı dönem demeçlerinden örnekler veren Erdoğan, CHP'lılerin tep- kisiyle karşılaştı. Baykal'ın söz- lerinden alıntı yaparken CHP'li- lerin "Doğru" diye bağırmala- nna karşı Başbakan, "Bu doğ- ru dedikleriniz sonra sizin için bir bumerang olmasın.Sayın Baykal'ın tehdit imalı sözler söylemesini demokratik siyasi bir mannkla bağdaşüramıyo- rum" diye konuştu. CHP mılletvekillennın "Bay- kal ofanazsa sen burada ounaz- dın. Köylüden işciden bahset Ayıp ayıp" sataşmalan üzerine oturumu yöneten TBMM Baş- kanı BülentAnnç, "Burası kah- vehanedeğfl.Yerinize oturun ve sesinizi kesin. Siz ne kadar çok konuşuyorsunuz. Oturduğunuz yerden keyfinize getaıeyen şey- İere anlamsız müdahalelerieçık- mazhalegetirmeyin. Ikidebir ko- nuşmayın"diye müdahale etti. CHP'lilerin "Naylon fatura- ya gel" sözlenne İcarşı Erdo- ğan, "Bu iş teoriyle olmuyor. Tabsil edemeyeceğiniz hiçbir tahakkuk ettirilrniş veya mev- cut dosya sizin değMdJr" dedi. Kamudaki kadrolaşma operas- yonunu savunan Erdoğan. "Eğer biz beyin kadro dediği- nizekiplerde bir değtşildik yap- mamışolursak, kusura bakma- ymdemkhğımız tablo neyse, bu aynen devam edecek demektir. Biz aynıtabloyla devam edeme- yiz" diye konuştu. İlk kez kürsüye cıktı Derviş'ten iktidara sosyal patlama uyansı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM'de 2003 yılı bütçe tasansının görüşmeleri sırasında CHP adına söz alan îstanbul Milletvekili Kemal Derviş, "sosyal patlama" uyansında bulundu. Demş, "Bıçak kemiğe dayanmışür. Türkiye'yi sosyal patlamadan hepimizüi birtikte koruması laam" dedi. Hükümete "ikili anlaşmalara dayab hibeye güvenmeyin" tavsiyesinde bulunan Demş, "savaş ortamında ulusal dayamşmanın önemine" dikkat çekerken AKP'lılerden de alkış aldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın konuşmasının ardından sataşma gerekçesiyle yenıden sözalan Derviş. "Erdogan'ın konuşmasmdan sonra Türkiye'nin geleceği açısından endişelerim daha da artü. Vatandaşlar sayın GüTün saygılı ve alçakgönüllü üslubunu öriemiştir'' dedi.Bütçe görüşmelen dün tamamlanırken, CHP adına önce İstanbul _ ^ _ _ _ _ _ _ _ Mılletvekili Algan ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART Tünı dünyada ABD mallarma boykot çağnlan yapılıyor. Hükümete "Ikili .. „ , .. , , , çıktı. Hacaloglu, anlaşmalara dayalı «AKP'nin gündemi, hibeye güvenmeyin " günü kurtarmakür. çağnsı yapan Yolsuduklan Derviş, "Bıçak gönnemek, kemiğe dayanmıştır. miBetvekinerine Türkive'vi dokunmamakür, ı unaye yı iMF'ye 'hayır' dan sosyal patlamadan yola çıkıp, EVIF'ye hepimizin tam testimiyettir, birlikte koruması kadrolaşmayı doğal lazım " dedi. h a k k l 8*' g ö r e n _ _ - ^ _ _ _ _ - ^ _ _ ^ _ demokratik kültürle bağdaşmayan ilkel anla>ışla devleti partizanca parseUemektir" dedi. Yemin töreninden sonra dün ilk kez kürsüye çıkan CHP tstanbul Milletvekili Kemal Derviş ise "Hepimizin öncelikli görevi elele verip ülkenin bir daha böyle bir dunıma düşmemesini sağlamaktır. Biz ağır bedeller ödedik. Türkiye'vi uçurumdan koruduk" diye konuştu. 2002 yılında enflasyonun düşmeye başladığını. büyümenin arttığmı, Türkiye'nin dünyada saygınlık kazanmaya başladığını aktaran Derviş, 2003 yılının ilk aylannda ise göstergelerin olumsuzlaşmaya başladığına dikkat çekti. . Derv iş, "kamu yönetimini siyasal kadrolaşma aracı olarak gören anlayışın 2001'de Türkiye'yi iflasın eşiğine getirdiğmi" söylerken, yatırım patlaması gerçekleştirilmesi ve 2010'da AB'ye tam üyelik hedefine toplumun tüm kesimlerinin birlikte yönelmesi gerektiğini belirtti. Derviş, "Atatürk'ün özgüvenini yeniden hissederek bunu başannz" diye konuştu. musakart@yahoo.com Türbana taviz vermeyen ilçe milli eğitim müdürü görevden alındı Eğitimde kadrolaşmaya devam ANKARA (ANKA) - Imam hatip lisesi ile dın kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığf nın (TVIEB) taşra teşkilatında yönetici kademelerinde görevlendirilmesınin ardından "türbana taviz vermeyen" Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Er kadrolaşma kapsamında buradaki görevinden alınarak Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Izmir'in Ödemiş ilçesinde ise Atatürkçü düşünceleriyle tanınan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Girgin görevinden alındı. Girgin'in yerine AKP Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in eniştesi Cemal Büj'ükdere atandı. Teşekkfir belgesi aimıştı Imam hatip hsesinde öğrencilerin türbanla öğrenim görmesine izin vermeyen Besim Er, Kartal Öğretmenevi yaptırması nedeniyle iki kez soruşturma geçirdi ancak soruşfurmalar sonucunda MEB müfettişlerinden "teşekkür belgesi" aldı. Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Girgin ise bakanlıktan gönderilen faksla görevinden alınarak Çiğli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. POLİTİKA GtlNLÜĞÜ HÎKMET (ETİNKAYA Kırılan Sessizlik Gibi... Çoktan sönmüş bir yıldız, mavi sabahın içinde kül olupgitmişti... Beyaz ve kör ha\anın dövdüğü ılık esen rüzgâr- da Jacques Dupin'in yalın ışığı sulara vuruyondu. .. Ben kanalın yeş" sulanna, yüzyıllığın yalnızlı- ğını taşıyan taş evl^re, binalann yedinci katındaki heykellere bakıp Aınsterdam'ın ınsanın içini ısıtan güneşinde dalıp gjtmiştim... Kendi kendime rnınldanırken o çoktan sönmüş yıldızı anyor gibiydim gökyüzünde: "Yüzünün yokluğu t©k karanJığımdır benim!" Titreyen bir şehir vardı karşımda!.. Savaş çanlarının çaldığı, mevsimlerin altüst ol- duğu, aşklann göktaşma dönüştüğü bir evrende miydim yoksa? ABD Irak'a girmiş miydi, Bağdat'ta çocuk he- nüz uyanmış mıydı bilmiyordum... Tam o sırada Fransızca bir anons yapıldı: "Şu anda Anne Frank'in evinin önünden geçi- yorvz..." İkinci Dünya Savaşı'nın on binlerce kurbanın- dan biriydi o!.. Yaprağın suya düşen gölgesinde, çocuksu düş- lerinde, mevsimlerin en sesli dalı, bir sardunya çi- çeği bakışlı Anne Frank!.. 1929da doğmuş, 1945'te bir Nazi toplama kam- pında ölmüştü... öldüğünde 16 yaşmdayd/.1 .. Tam o sırada telefonum çaldı... ABD ve Ingiltere Kuveyt'ten Irak'a girmişlerdi... Savaş denilen yangm her yeri alev alev sarabi- lirdi!.. Anne Frank da çok küçük yaşta yangının alev- leri içinde kalmıştı... • • • Onun tek suçu Yahudi bir ailenin çocuğu olma- sıydı... Anne Frank'in evinin önünden geçerken, tek suçlan Iraklı olan çocukları düşündüm, 1977 yılın- da Bağdat'tan Basra'ya gidişimi anımsadım... Birden sessizliğın içıne gömülmüştüm... O sırada Alberto De Lacerda'nın dizelerini anım- sadım: "Kim çaldıysa günlerimi, söyleyin ona gelsin al- sın beni, götürsün ölümsüzlüğe." Güney Amsterdam'da Anne Frank'in evinin önündeyim... ûuarter ırmağı nazlı nazlı akıyor ama yük gemi- leri yok artık... Ben, 2003 Martı'nda Amsterdam'da.. 1931'in martını düşündüm Anne Frank'in anıla- rından... Anne Frank iki yaşına bastığında aile Marbach- vveg'deki evlerini terk etmişti. Adorf Hitler önder- liğindeki faşist siyasi hareket güçlenmiş, destek- çilerinin sayısı bir hayli artmıştı... Frank'lann ev sahibi bir Nazi'ydi ve Yahudilere düşmandı... Bir başka yerde, Ganghoferstrasse'de yeni bir ev buldu Frank ailesi... Bulut Yayınlan'ndan çıkan Anne Frank'in öykü- sü çocuklar için yazılmış... Çocuk kitaplannı okumayı severim... Dün sabah bu kitabı okudum... Anne Frank, Hollanda da hâlâ bir kahramandır... Günlüğü hâlâ müzeye dönüştürülen evindeser- gilenır... Dogumtarihi olan 12 Haziran'daetkinliklerdü- zenlenir... Amsterdam'da Madame Tussaud Müzesi'nde balmumundan yapılmış bir heykelı vardırAnne'in... Bugün günlerden pazar!.. ABD ve Ingilizler Irak'ı bombalıyor... Bilgisayar ekranına düşen çocuk fotoğraflarına bakıyorum sabahtan beri... Yaralı ve ölen çocuk resimleri içimi acıtıyor... • • • Anne Frank öteki savaş kurbanlan gibi unutu- lupgitmedi... O hâlâ yüreklerde yaşıyor!.. Karmaşık duygular içindeyim... On gün önce Amsterdam'da güneşli bir günde Dan Bulvan'nda dolaşırken bir kitapçıdan Porte- kizli şair Alberto De Lucerda'nın bir şiir kitabını almıştım... Ne diyordu şair: "Her şey boş, ansızın anlıyorum Kırılan sessizlik gibi kırılıp gölgesiz heykellere dönüşen bizim ve dünyanın bölemediği tarihi yansttan sessizlik gibi." O gece sönmüş bir yıldız arıyordum gökyüzün- de. Renk renk lalelere bakarken biraz da kendi çocukluğumu yakalamaya çalışıyordum... Tıpkı şarkılarda olduğu gibi: "Güzetlik bir başka geceye salarköMerini; ve bir başka günde doğar yeniden." hikmet.cetinkayac; cumhuriyet.com.tr Faks numaramlz: 0212/513 90 98 Karayalçm'dan Çapan'a ziyaret İstanbul Haber Senisi - SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, dün Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nı ziyaret etti. Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan tarafindan karşılanan Karayalçın. kültür merkezi hakkında bilgi aldı. Çapan merkez bünyesinde 12 atölyede 553 öğrencinin eğitim gördüğünü a söyledi. Karayalçın ise * Burada yapuanlar aslında halkevi yani Çağdaş Halkevi Çok etküendim" diye konuştu. Kü'tür merkezini gezen Karayalçın, Kamif Masaracı'nın eğitim verdiği Karikatür Atölyesi'ndeki çalışmalan da izledi. Karayalçın aynca geçen günlerde silahlı saldında bulunulan akaryakıt istasyonuna giderek sahibi Zeki Çapan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kültür Merkezi'ndeki MSÜ mezunlan Hilal Aral, Ebru Alpagut ve Hüseyin Düzgün'ün eserlerinin yer aldığı karma resim sergisinin açılışını ise Gürbüz Çapan yaph. Açılışa sanatçı Ilyas Salman da katıldı. Sergi 20 Nisan'a kadar gezılebilecek. ULUSLARARASI PARA FONU VE DÜNYA BANKASI Babacan: Ek niyet mektubu gönderilecek Hikmet ÇETİNKAYA ANKARA (AA) - Devlet Bakanı Afi Babacan, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) ek niyet mektubunun birkaç' gün içinde yollanacağını bildirerek, "bir mektup EVIF'ye, bir mektup da Dünya Bankası'na gönderilecek' 1 dedi. Babacan, Dünya Bankası için program kredilerine ilişkin düzenlenen mektubun büyük ölçüde tamamlanmış durumda olduğunu ifade etti. Dünya Bankası ile program kredileri konusundaki görüşmelerin yaklaşık bir yıldır durma noktasında olduğunu anlatan Babacan, Dünya Bankası ile proje kredileri ile ilgili çahşmalann hızlandınldığını söyledi. Hem IMF, hem de Dünya Bankası programlannın yeniden ve aksatılmadan devam ertirileceğini bildiren Babacan, şunlan kaydetti: "Hiçbir ekonomik program, arkasuıda shasi irade olmadan yürüyemez. Bunu acı örneklerle defalarca yaşadık. Bir program teknik olarak ne kadar mükemmel olursa olsun, detaylannı u> gulayanlar ne kadar konulanna hâkinı olurlarsa olsunlar, arkasmda si\asi destek olmazsa. siyasi irade güçlü bir şekilde ekonomik programm arkasmda durmazsa, o ekonomik programın başanya ulaşması mümkün değildir. Biz ortaya kov duğunıuz ekonomik programın her zaman arkasındayız. Son derece güçlü bir siyasi kararfahğımız var. Hedeflere ulaşmak için konunun ısrarlı takipçisi olacağız." Babacan, IMF ile yeni bir stand- by'ın şu an için masada olmadığını da kaydetti. KUBİLÂY OLAYI ve TARİKAT KAMPLARI G ü n i z i Y a y ı n c ı l ı k Tel: 0212-512 i2 X9 F a k s . 5 1 2 n
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog