Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 30 MART 2003 PAZAR EVET/HAYIR OKTAY AKBAL Tfenle GökyüzüArasmda../ "Pencereden bakınca bir araya gelecek Karşıki ev, ağaçlar, yaprak, çiçek Bulutlar, birbirinin peşinde Bir ılık ilkbahar güneşinde Dağ, taş, ova, deniz... Ah hatırlamadan edebilir miyiz Şu yerie gökyüzü Arasmda geçen ömrümüzü." Nisan ayına doğru!.. Ziya Osman Saba'nın "pen- cere"sınden bakmak istiyorum. 0 Ziya Bey ki, bir ermiş gibi yaşamıştı. Şairdi, ama başka bir şairdi o, kimseye benzemeyen, belki bir benzeri daha gelmeyecek!.. Pencereden bakmak!.. BeJlı birgörüntü vardfr. Göz- leriniz uzakları göremez, görmeye çalışsada... Uf- kumuz dardır. Ama şaire göre değildir. Onlar her şe- yi görürier. Her şeyi yaşarlar. Yaşatırlar da... Şu "Yerle gökyüzü arasmda geçen ömrümüzü" birdüşünsek ya... Bir an için... Bireysel mutluluk- lann üstüne çıkabilmek. Penceremizden yalnız do- ğanın güzelliğini, değişikliğini değil, içindeki acıla- n dagörebilmek... Bambaşka bir pencere düşlüyorum. Bombalar- la sarsılan bir kentteki bir pencere! Gökyüzü de- ğişmiş, insana düşman olmuş, her yeri kaplamış kocaman acımasız kartallar!.. Yumurtalar gibi atı- yor bombalannı? Kime? Insanlara! Kadınlara, ço- cuklara!.. Binlerce yıllık bir uygarlığa... Bizlerbombalann düştüğü, insanların siren ses- leriyle sığınaklara kaçıştığı günlen yaşamadık. Bir savaş sürecindeydik, o kırklı yıllarda, zorluklar var- dı, tehlikeler vardı, her an savaş karanlığına girmek vardı. Pencerelerimizi kara kâğıtlarla, bezlerle ka- pattık. Ama filmlerde gördüğümüz, romanlarda, anılarda okuduğumuz savaş durumlannı yaşama- dık! Birfilm seyreder gibıydik. Gazete haberleri, re- simleri, radyo seslenişleriydi savaş derken, bildi- ğimiz... Farkında mıyız, farkında mısınız? Her gün her ak- şam Irak kentlerine, köylerine teknolojinin en ge- lişmiş, en ağır, en can alıcı, en çok can almak için yönlendirilmiş bombalan yağmakta... Şu an, şu ya- zımı okuduğunuz an bile kim bilir kaç çocuk, kaç ana, kaç genç, yaşlı ölmektedir. Korkunç acılar içinde... IkinciDünyaSavaşı'ndaradyolandinlerdik. Res- mi tebliğlerde açıklanırdı: "Falanca ûsten kalkan In- giliz ya da Alman uçaklan bir daha üslerine dön- mediler..." Hep gençlerdi ölen!.. Ogençlerdi, öldü- ren. "Haklı bir savaşta ölenlere ne mutlu" der Fran- sız şairi Chartes Peguy. Kı, o da Birinci Dünya Sa- vaşı'nın ilk günlerinde öldü. Haklı bir savaş mıydı ilk dünya savaşı? Değildi. Bir paylaşma kavgasıy- dı. Ikincisi de öyle. Kore'deki, Vietnam'dakı, Irak'ta- kilerde... Haklı savaş, Türk halkının ülkesini istila eden or- dulara karşı verdiği bağımsızlık savaşıdır. Peguy'un dediği, "haktı savaş " odur, bizim yaptığımız, başar- dığımız... Bugün Irak halkı, Şiisi, Sünnisi, sivili, askeriyle, kadınıyla, çocuklanyla bir vatan savaşı veriyor. Pe- guy'un yazdığı "haklı savaş" budur... Vatan savun- ması yapan ülkeler hiçbirzaman yenilmezler. Viet- nam'da ABD'nin utanç verici yenilgisi unutulma- sın... Ziya Osman Saba şu ilkyaz günlerinin şiirini du- yurmak isterdi. Ama dünyanın, toplumun acı gö- rüntülerini görmezlikten gelemezdi. "Allahım sen yaratmadın insanları" dizesi bugüne de çok yakı- şıyor "Şu yerle gökyüzü arasmda geçen ömrümüz"... Kısacık bir yaşam parçasına sıkışmış bir çizgi!.. Ama insanoğlu bu kısacık süreyi kendi eliyle yok ediyor. Neden kendimize, birbirimize bu güzel ya- şamı zehir ediyoruz? Bu soruyu yanıtlayabilsek kördüğümü belki çö- zebileceğiz. "Yerle gökyüzü arasmda" sıkışmış in- san, bir de kalkıp "Ben uyganm, ben 21. yüzyıllı- yım, enseyi karartmayın" demiyor mu, hiç mi hiç sıkılmadan!.. HABERİNTEK ADRESİ AMERİKAN PLANLARIÇÖKERKEN IRAK ORDUSUNUN B PLANI • AKP MİLLETVEKILLERINDEN TAYYİP ERDOĞAN'A TEPKI: "ADAM İLLA AMERIKA Dİ YOR!" • ORG. ÖZKÖK'ÛN AÇIKLAMASININ TAM METM • DOĞUPERİNÇEK:M!LLIHÜKUMETKAÇINtLMAZ OLDU • İP GENEL SEKRETERİ M. BEDRİ GÜLTEKİN: ULUSAL KUVVETLERİN HARCIYIZ Aydınlık HER PAZÂR BAYJLERDE KOOP-C'DEN DUYURU Kooperatifimizin genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı 30 Mart 2003 Pazar günû saat 14.00'te ARMADA OTEL'de (Adres: Ahırkapı Sok. No: 24 Cankurtaran-lst.) yapüacaktır. Kooperatifin tüm ortaklarına açık olan bu toplantıya katılmanızı: görüş, öneri ve eleştirilerinizle katkı koymanızı önemle duvururuz. Koop-C V'önetim Kurulu DOĞUŞ GRUBU >oğuş Grubu Şirketleri'nde Management Trainee fogramlan Devam Ediyor... GarantiSales Trainee (Ref: ST) Türkiye'nin lider bankalarından Garanti Bankası'nın şube satış kadrolarında, bankanın ürün ve hizmetlerinin müşterilere satış ve pazarlaması, yenı müştenlerin bankaya kazandınlması ve müşterilere tüm bankacılık alanlarında hizmet verılmesi konularında yetıştırilmek üzere; • Ünıversite mezunu, • Çok iyi derecede Ingilizce bilen, • 27 yaşını aşmamış, • Erkek adaylar ıçın; askerlık görevıni tamamlamış veya en az 1 yıl erteletmış, • Etkıleme ve ikna kabilıyetı yüksek, • Kendıne güvenen ve girışımci, • Müşterı odaklı yaklaşım ile ilişkı ağı kurabilecek, • Enerjık ve tempolu çalışma ortamına uyum sağlayabılecek, • Ekıp çalışmasına yatkın, • Müşterı ılişkısıni hizmet kalitesıni artıracak şekılde yönetebilecek ve hizmet üretmeye odaklı çalışacak adaylar aranmaktadır. CansaşRetail Trainee (Ref:RT) Türkıye perakende sektörünün öncü şirketlerınden Tansaş'ta görevlendirılmek üzere; • Üniversite veya yüksek okul mezunu, • 27 yaşını aşmamış, • Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış, • Dinamik mağaza ve perakendecilik ortamında çalışmayı benimseyecek, • Yoğun iş temposunda çalışabılecek, • Yükselmenin zaman ve gelişmeyle olacağını bilen adaylar aranmaktadır. Auöı euto emocîön Genoto Automotive Trainee (Ref: AT) Dünyanın önde gelen otomotiv markalannın dağıtım, perakende ve lojistik hizmetlerini bünyesinde bulunduran, Türkiye otomotiv sektörünün öncü gruplarından Doğuş Otomotiv Holding şirketlerinde görevlendirilmek üzere; • Üniversite mezunu, • Çok iyi derecede Ingilizce ve tercihen ikinci dil olarak Almanca bilen, • 27 yaşını aşmamış, • Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış, • Detay odaklı, • lletışim yeteneği güçlü, • Enerjik ve tempolu çalışma ortamına uyum sağlayabilecek, • Ekp çalışmasına yatkın adaylar aranmaktadır. Garanti Sigorta Ş»Garanti Emeklilik Insurance Trainee (Ref: IT) Banka sigortacılığında lıder, Garanti Sigorta Grubu'nda görevlendirilmek üzere; • Üniversite mezunu, • Çck iyi derecede Ingılızce bilen, • 27 yaşını aşmamış, • Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya en az 1 yıl erteletmiş, • Tempolu çalışma ortamında kendısıyle yarışan, • Analitik düşünce yapısına sahıp, • Uzlaşma alaniarını tespıt etmede başanlı, • işıne katma değer yaratacak sorumlulukları almaktan heyecan duyan, • Hızlı, doğru ve objektıf karar verebilen adaylar aranmaktadır. Adayların* özgeçmişlerini, en geç 02 Mayıs 2003 tarihine kadar vsnwv.humanitas.com.tr adresinde oluşturarak ilgili ilana başvurmaları rica olunur. Humanîas'ta başvurulargızlı tutulur. 'Başvuracak adayların açılacak sınava katılabilmeleri için, kurumiarın öncekı aonemlerde açmış olduklan Management Trainee sınavlarına bir kereden fazla katılmamış olmaları gerekmektedir. ANITASDOĞUŞ İNSANGÜCÜ YÖNETİMİ www.humanitas.com.tr PENCERE Adam Ya Cahil, Ya da Kasıtlı.•• Avrupa Birliği (AB) uygariığın son ürünlerinden birtasarım... Peki, AB Irak Savaşı karşısında ne yaptı?.. Hiç... Bu aradaAB'de hazırianan birbelge, Türkiye'ye Avrupa yolunu kapatan, daha başka deyişle 'Ba- tılılaşma'y\ dışlayan ideolojiyi de keşfetmiş!.. Hol- landalı Arie Oostlander'in raporuna göre bizimle AB arasındaki engelin adı: Kemalizm!.. • AB raporu şöyle yazıyormuş: "Türk devletinin temel felsefesi Kemalizm 'dir. Bu ideoloji, Türk devletinin bölünmez bütünlüğünün bozulmasına yönelik korku yaratıyor. Aşın Türk milliyetçiliğini körüklüyor, askerin gücünü arttın- yor ve dine karşı esnek olmayan bir tavır yaratı- yor. Sonuç olarak bu unsurian yaratan Kemalizm ideolojisi, Türkiye 'nin AB 'ye katılma yolunu kapa- tıyor. Son on beşyılda görülüyor ki asker, devletin sır- tını dayadığı bir taş konumundadır. Halk devletin öteki kurumlanna ve Meclis'e göre orduya daha çok güveniyor. Ordu, Türkiye'nin çoğulcu demokratik bir dev- let olması önünde frenleyici bir etkendir." Sen çok yaşa Oostlander!.. Peki, bu Hollandalı, Kemalizm'in anlamını biliyor mu?.. • Neden ve nereden bilsin ki?.. Oostlander 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ku- rulduğunu biliyor mu?.. Biliyorsa kime karşı savaşla kuruldu bu Cumhu- riyet?.. Ingittere, Fransa, ftatya, Yunanistan!.. Hepsi de bugünkü AB'nin saygı değer üyeleri de- ğiller mi?.. Mustafa Kemal liderliğinde kurulan Cumhuri- yet Devleti ideolojisinin adı Kemalizm'dir... Nedir Kemalizm?.. Batı'da demokrasinin temellerini atan "Aydınlan- ma Devrimi"ntn Anadolu'daki adı Kemalizm'dir... Bu konuyla ilişkili inceleme yapan bilim adam- lan dışındaki sıradan bir Avrupalı, Kemalizm'i ne- reden öğrenip tarihsel anlamını ve bugün toplum yaşamındaki işlevini bilecek?.. • Avrupa'da Aydınlama'yı gerçekleştirip laikliği ve demokrasiyi oluşturan toplumsal gücün başını çe- ken burjuva sınıfıdır; sanayileşen toplumda bu dö- nüşüm kaçınılmazdı. Bugün tüm Islam dünyasında demokrasiyi yeğ- leyen tek ülke laik Türkiye Cumhuriyeti... Asker-sivil aydın katmanlannın öncülüğünde ay- dınlanmasavunuluyorveyürütülüyor. Dınci ideolo- jinin karşısında Cumhuriyet Ordusu bir güvence- dir; ama, bu gerçeği bir Avrupalı nasıl bilebilsin ki?.. Hollandalı Oostlander "askerin dine karşı esnek olmayan bir tavır içinde" bulunduğunu söyiüyor... AB'nin raporunda ya cehalet var.. Ya da kasıt!.. • Laik Türkiye Cumhuriyeti (ne çelişki!) cami sayı- sında öteki Islam ülkelerine fark atıyor... Imam okullannda yanm milyon öğrenci yetişti- ren tek Müslüman toplumuz... Üstelik bu imam okullanndan diplomalı Recep Tayyip bugün başbakan... AB raportörü Hollandalı diyor ki: "- Asker dine karşı esnek değil..." Insaf canım... BABAM ALİ OSMAN ERTUNGA'YA Otuz yıl önce sen çok mutlu olmuştun bugün Otuz yıl sonra ben çok üzüldüm bugün Otuz yıl önce ben dünyaya geldim bugün Otuz yıl sonra sen gıttın bugün Benım yüreğim sensin Şımdi senı vurur durur bugün Senı sevıyonjz, özlüyoruz. UNUTMAYACAĞIZ HER GÜN Kızın Sonay ERTUNGA ve AİLEN INGILIZCENIZ İNGİLİZCENİZ sorun yaratıyor ise... veya gelecekte, sevdlKlerlnl2ln bu sorunları yaşamalarını istemlyorsanız The English Centre Dil Okulu size akılcı çözümler öneriyor genel ingilizce programları çocuklara özel programlar jirketler ve kuruluşlar için özel programlar ış ingilizcesi programları honuşma sınrfları bire-bir eğitim TOEFL - IELT5 - KPDS hazırlık programları IMaytı Bilgl İçin ISTANBUL. RumellCad Mo 92 80220 Osmanbey Tel (0212) 225 91 72 - 247 09 83 mad ervgtıshc«ntre^ftupefonlıne com Intemat httpJ/www engllshcentre.com http://www engi8hcervtre.net ENGLİSH CENTRE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog