Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

3O MART 2003 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 Favorller fark attı Ülker ikiye katladı ÎTÜ: 50 - Ülker: 105 SALON: Avazağa HAKEMLERıAytuğEkn (6), Serhat Büker -.Johnson (5)12, Reha (3)2, Serdar (4)9, Hasan (3), Levent (4)6, Ergın (3), Mirza (3), Gökhan (4)5, Ali (3)2, Evren (4)9, ömer (3)2, Altuğ (3)3 ÜLKER; Booker (5)7, Serkan (6)11, Haluk (5)6, Kerem (6)11, Blmr(4)2, Goljovtc(6)10, Pacuha (7)17, Tutku (7)19, Mustafa (6)11, Praskevıcıus (5)7, Fatıh (5)4 1. PERİYOT: 7-31, tLK YARI: 20-59, 3. PERİYOT: 30-88 Türkıye Basketbol Lıgı'nde Ülker, Î T Ü ' y ü 55 sayı farkla 105-50 yendı. Efes'e Telekom hafifgeldi Türk Telekom: 67 Efes Pilsen: 107 SALON: Ataturk (Ankara) HAKEMLER: Mustafa Can (5), Ufuk Akyuz (5) TURK TELEKOM: Carr (4)9, Mutlu (3)5, Şemsettın (5)14, Jurkovıç (5)12, Ellıs (5)11, Umut (3), Can (3)3, Thomas (5)13 EFES PİLSEN: Kerem (5)6, ömer (7)22, Granger (6)14, Kaya (6)13, Kambala (7)20, Alper (6)11, Golemac (4)3, Ender (5)6, Asım (4)8, Emer (4)4, Valentıne (4) l.PERİYOT: 75-25, İLK YARI: 33-56, 3. PERİYOT: 45-83 KEREM GEZER ANKARA-Basketbol Lıgı'nın lıde- ri Efes Pilsen, deplasmanda Türk Te- lekom'u rahat yendi: 107-67. Bayanlarda ise Kocaehspor, Galata- saray'a 96-70 yenilince küme düştü. rr *m Dünya Buz Pateni Şampiyonası 'nda Rus sporcular madafya törenine karşı çıktı Sevince protesto Bavanlarda ABD'B Kwan birind oldu. ALPER BALU WASHINGTON- Washıngton'da düzenlenen 2003 Dünya Buz Pate- ni Şampiyonası, savaş karşıtı gös- tenlere sahne oldu. Dereceye gı- ren Rus asılh sporculann birçoğu. Irak'ta yüzlerce kışı yaşamını yiti- nrken, madalya törenı düzenlenip sevinç göstensinde bulunmanın spor etiğine uymadığını söyledi- ler. Aynca şampıyonanın gerçekleş- tiğı salondakı güvenlık önlemlen de rahatsız edicı boyutlardaydı. Kanada üstünlüğü Dünya Şampiyonasf nda Kana- dalı Shae Lynn Bourne-Vîctor Kra- atz çıftı serbest buz dansmda altın • Dereceye giren Rus asılh sporculann birçoğu, Irak'ta yüzlerce kişi yaşamını yitirirken madalya töreni düzenlenip sevinç göstensinde bulunmanın spor etiğine uymadığını söylediler. madalyayı kazandı. Kanadalı çift böylece, son kez katıldıklan Dün- ya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak aktif spor yaşamlannı görkemlı bir biçimde kapatmış ol- dular. îkinciliği Rusya'dan Inna Lobac- heva-Ilia Averbukh çıfti, bronz ma- dalyayı da Bulgar Albena Denko- va-Maksim Stavıyski çıftı elde et- ti. Şampiyonanın 5. gününde, kı- sa programa kalan ilk Türk buz- patenci olan Tuğba Karademir, 30. ve son sırada yer alarak şampiyo- naya veda ettı. Kwan birinci oldu Bayanlarda kısa program sonra- sında ABD'li Dünya Şampiyonu Michelle Kwan birinci, Rus Elena Sokolova ikinci, Japon Fumie Su- guri de üçüncü durumda bulunuyor. Şampiyonanın son müsabakası olan bayanlar serbest program, TSÎ bugün sabaha karşı yapılacak ve bu daldakı madalyalar da sahiple- nnı bulacak. Sümer futöolculara kltapaldı Gençoyuncular büinçlenmeli SporServisi Galatasa- ray'la Trab- zonspor ara- sında dün ya- pılan maç ıçin Istanbul'a ge- len Trabzons- por Kulübü Başkanı Öz- kan Sümer ve yöneticı Ke- nan Sönmez gazetemızı zıyaret et- ti ve genç takırn ryun- culanna çok sayda kitap satın aldı. Gazetemız merkez bınasındakı Cuınhıı- riyet Kıtap Kulü- bü'nün standlanıu do- laşan Sümer, dünya klasik- lennın önemi- ne dikkat çek- ü. Totstoy, Ste- inbeck, Niche- ie,DoğanCü- cenoğlu'nun eserlerinden bır dizi kitap alan Sümer, "Trabzonlu genç oyuncu- lambüinçlendirüme- si lazun. Aurelıo'nun başka bir takıma transfer oMuğu asâsa. Brezflvahfutbokubi- zim oyuncumuz. An- cak menajeri bize ayun oynuyor" dedi. Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili Cumhuriyet 'i ziyaret etti Atalay: Siyasi baskı de bugün Spor Servisi - Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekılı MehmetAta- lay, yardımcılan. Istanbul Genç- lik ve Spor îl Müdür Vekili Ta- mer Taşdemir. dün gazetemızı nyaret erb. Türk sporunu yapılan- dırmak için çalışmalara başladık- lannı belirten Mehmet Atalay, özerkliğe sıcak baktığını söyledı Atalay, "Özerkliğe hazır olan fe- derasyonlarprojekrim getiranler" derken, 30"dan fazla >abancı ül- kenin spor yönetmelıklennı ınce- ledığini de belırttı. Projeleri kapsamında il müdür- luklennde de bazı görev degışık- lıklenne gıttiğıni kaydeden Ata- lay, "5 yıldan fazla görev alanlar yer değiştirecek ve bu arkadaşlar başka ilİerde görev alacaklar. 18 vıldır il müdürlüğü yapan görev - İiler var. Önceükle bunun önüne geçeceğiz. Bir puanlama sistemi uv^ulavacagız. Bulunduğu iün nü- fusuna göre başan puanı belirle- yeceğiz. Başansızsa yine değişti- recegiz'' dedı. Sporda sıyası baskıyı yenecek- lennı de ıfade eden Atalay, "Inan- madığıınbirşeyibana kimseyap- bramaz. Baskı alünda kakhğımız oluyor ama bunlan dinlemem, büdiğimiyaparım. Örneğin fede- rasyon başkanı yanhş bir şev ya- pacak ben ona engel olacağım; o da bakanı ara\a sokacak. Böyle bir şev arûk mümkün değfl" dedı Mehmet Atalay, şu anda sporu bırakmış akademili ulusal spor- culan da ılerleyen zamanlarda teşkılatlanna alacaklarını. moftvasyon kamplan, yabancı dil kursları gıbi her açıdan yeni reformlar döneminin başladığını da sözlenne ekledi. 'O'an Mehmet Atalay. TURKIYENIN HABER KANALI aynı anaa ISTANBUL 1028 ANKARA 104 7 İZMIR 95 7 www.ntvmsnbc.com II. KORFEZ SAVAŞI HER CEPHEDEN AN1NDA HABER, DOĞRU HABER SKYTURK'TE... Cünün programı 1 Ug/(A) Kategorisi (Atatürk- 12.00) Ç.Rıze-Sıvas, (5 Ocak/1430) Adana Demır-Is- tanbul B.Ş. Bld . (Şehir/14.30) G Doğan-Erzurum, (OS- TtM/R 30)Ankara B -Darda- nel, (Cebedlnönü/14J0) Şeker- Yozgat, (Abancak/14J0) Iz- mır-Sakarya, (19Ma)is/14J0) Manısa-Mersın t , (Ata- türk/14J0) Konya-Antalya. (B) Kategorisi*(A) Gnıhı (Dum- hıpmar-14J0) Kutahya-Karşı- yaka. (Nazilli/14J0) Nazıllı Bld -Kuçukköy, (Ata- türk/14J0) A. Kepez-lnegöl, (AUtürk/14J0) Eskışehır-B Mennos, (M.ICPaşa/1430) M.K.Paşa-Buca, (Vefa/14J0) F Karagümriik-Aydın. (Çetin Eroeç/14J0)Y Bosna-Güngo- ren Bld., (Atatflrk/14J0) Muğ- la-üşak, (G.O.Paşa/14J0) G.O Paşa- Marmans Bld (B) Grubu/(19 E> IÜ1-14J0) Oı- du- Maltepe, (DMTC»/1430) Da- nca- Eyüp, (Bnlancak/1430) Bulancak- Tokat, (Şehir/14 30) Amasya-Çubuk, (75. Yıia4J0) Üsküdar-Kınkkale, (Şe- hir/14.30) Zonguldak-An De- mır, (Atatürk/14J0) Çankın B. -Karabük. (\Z.ÖnV1430) Sa- rıyer-Telekom. (QGrubu/(Şe- hir-14J0) Hakkâri-Ş. Urfa B., (SUifke/1430) Mezıtlı-Mar- dıa(Atatürk/14J0)K Erciyes- K.. Maraş, (GASKİ/14JO) Ga- zıantep B.-Iğdır, (Tareus/14J0) Tarsus td.Y-Hatay, (16 Ma- JTS/14J0)B. Petrol-Sıirt, (Sflo- piA430) Cızre- Adıyaman. BASKETBOL(AJpekçi16wl5) K.Yaka-Oyak, (MEBrt4.00)Et Bahk-Y. Bosna (B), (Avcı- br/14.00) tÜSK-BOTAŞ (B), (S. Seba/14.00) Beşiktaş- Mig- ros (B). (Erdemir/14.00) Erde- mır- Fenerbahçe (B) TV'de spor TRT1 -1100 Ç. Rize- Sıvas (2. Lıg/Naklen), TRT 3 - 21.00 Dünya Arüstık Pannaj Şampiyonası (Naklen). 21:35 Zerda Zerda güçlü... Zerda kararlı... Zerda aşık... Sahin'le büyuk sevdasının dalgalannı yaşarken Eroğlu konağı kucük ama tehlikeli bir sırla sarsılıyor. Hafızalardan silinmeyen sahneler bu gece atv'de. 30 Mart 2003 Pazar- ATV Tam! DUHOK - SERDAR AKİNAN ERBIL - NEVZÂT BtmSl SULEYMANIYE -KEMAL BATUR, GÖÇHAN YILDIRH • • S I L O P I - KORHAN VAROL, ALI ÖZTUNÇ İNCİRLİK RIZA AKIN DİYARBAKIR SABAN BOZKIÎRT - - * İSKENDERUN BARIŞBAŞAR 4 Y B I N - BÜLENT CAMCI M A R D I N - ŞABAN ARSLAN ~ 1 M A N - AYDAN ÖNDER, HAKAN KAHRAMA VVASHINGTON -SERDARTURGUT, GÖLERKÖMÜRCÜ " 0 R K KAHRAMAN HAL1S ÇEL1K DlfimjRK43.Kanal KABLOLU TV S BANDI40. Kanal snrT U R K www.skyturk.tv FİKRET DAĞLIOĞLU ] HMŞUMİ l.KOŞU:F:Mr Erdem(3).P: Royal Flaır (1), PP: Gülerce- ler''sCastle(5) 2. KOŞU: F: Yelız (12), P: Adayeh (2), PP: Rozeruı (3), S: Edakız (7). 3. KOŞU: F: Secret Smıle (4), P: Kavala Lady (5), PP: Tar- hundas(l). S:Münış(2). 4.KOŞU:F:A\cıbatur(9), P: Nasıpbey (10). PP: Mıs Melıs (6), S: Bukleh (5) 5. KOŞU: F: Oak Tree (3), P: Paşababa (10), PP: Sarraf (5), S:Tacho(l) 6. KOŞU: F: Cıeıbey (4). P: Gündüzbev (3). PP: Babışko (9),S:Çekıce(10) 7.KOŞU:F:Ro\alNote(9),P: Goal Keeper (12). PP: Yeşım Sultan (6), S: Halehanım (11), SS:MıssGardner(17) 8. KOŞU: F: Lıderşah (2), P: Kanka |8), PP: Hasat (5), S: Sönmezhan (10) Gönttn tkilisi 5 Koşu 3'10 ÇifteBahis: 1 Çıfte: 3 12. TabelaBahis:9 12 6 11 17 ALTILI GANYAN 8 10 6 5-1 3-2 3 4 3 9 10 9 12 8 11 17
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog