Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı SÖZ UÇLARIYAZIBURÇLARI Feridun Andaç CumhurİYet Çag Prariama A Ş Tüıkocagı Cad. No 3*41 krtap kulübü ıî4334)Cağak>giu-lssanbulT=I (212)5140196 Cumhuriyet79. YIL SAYI: 28298 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Yarınki gazeteler, bugünden cebinizde! Gı*ııl«!mdetuıwı*lc*9 B "»" l *' e ''* lnAU(J " 1 I 1 A " L " »•""' 2??2y yoN*ym. Fla^"***'*' «tında ubırıue ıjalaın Haberler2222^ TUHKCeU. 30 MART 2003 PAZAR Fen Bilimleri Merkezi işbirliğiyle Cumhuriyet üniversiteye hazırlıyor parasız özel ek Y a r ı n v e h e r p a z a r t e s i Cumhuriyet ' l e b i r l i k t e . . . B u g u n Her şey barış için İnsan Haklan Evrensel 3ildirgesi, "hfeükesm bu bildirgede öngörulei hak ve gerçeleşeceğı bır topl-rnsal ve düzene hakkı vardır" o^rken, tam da kışi guvenhğı üzerınden tanımlamış oluyor. Bö tanıma sahip çıkılması bugün, ABD'nin bcrçını çektıği bır tür globalleşme sürecı ve onun getırdiğı savaş ve terör tehdidinin karşısında en etkin araçlardan b>n naline gefirilebilir ' l e b i r l i k t e . . . ı Urfa'ya düşen fiize parçalannı toplamak için gelen heyete köylüler tepki gösterdi ABD askerinetaşTARLA SAHİPLERİNE ZARARA KAR$ILIK PARA VERİLDİ j İSTANBUL'DA ÇOCUKLARA DA BİBER GAZI Şanhurfa'nın Dağyanı köyüne bağlı Büyük Mürdesi mezrası yakınlanna ön- ceki gün 4 ana parça halinde düşen Tomahawk fiize parçalannı toplamak üzere Incirlik Üssü'nden ilçeye giden 10 kişilik ekip köylülerin protesto- suyla karşılaştı. ABD'lilere taş ve yumurta fırlatan köylüler, savaş karşıtı sloganlar attılar. Güvenlik güçleri, köylüleri bölgeden uzaklaştınrken Ame- rikalı heyetin yeniden bir protestoyla karşılaşmaması için 20 haneli mezra- daki her evin önünde 2 jandarma nöbet ruttu. Amerikalılar tarla sahibi Ah- met Çakır'a zaran karşılığmda 2 bin dolar yardımda bulundu. • 6. Sayfada ABD ve müttefiklerinin Irak'a saldınsını protesto etmek isteyen savaş karşıt- lanna İstanbul'da polis sert bir şekilde müdahale etti. Güvenlik güçlerinin protestoculan dağıtmak için kullandığı biber gazı tüm Istiklal Caddesi'nden geçenleri etkiledi. Binlerce insanın bulunduğu caddede biber gazı ve göz- yaşartıcı bombalar kullamlması nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Bir dükkâna atılan gaz bombası çalışanlann fenalaşmasına, caddeden geçen ço- cuklann ise kusmasına neden oldu. Göstericilere copla müdahale eden güvenlik güçleri, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. • 6. Sayfada Kıraç 'ın istifasının ardından Özilhan tartışıhyor Uslup sert, içerik doğru # Aralannda eski başkan Yücaoğlu'nun da bulunduğu pek çok TÜSİAD üyesi, toplumun birçok kesiminden sert eleştiriler alan Özilhan'ın konuşmasına sahip çıktı. OLCAY BUYUKTAŞ Türk Sanayici ve Işadamlan Derne- ğı'nin (TÜSİAD) en eski üyelerinden Inan Kıraç'ın, TÜStAD Başkanı Tun- cay Özilhanın açıklamalannı sert bu- larak ıstıfa etmesi gözleri TÜSlAD'a ç«vırdı. Kıraç'ın, siyasi söylemi ve özellikle Kıbns konusundaki açıklama- lan gerekçe göstermesi, yapılan açıkla- ma yalnız başkanın mı yoksa dernek yö- netiminın mi görüşü tartışmalanna yol açtı. Ancak ulaşabıldiğimiz TÜSÎAD üyelerinın büyük bir çoğunluğu, Özil- han'a destek verdi. "Bu sıralar derneğin biraz uzağın- dayım. Şu an birlik ve beraberlik dö- nemi, bunun için çaba harcamalıyız" diyen Akfen Grubu Başkanı Hanıdi MArkasıSa.8,Sü.8'de Hedefte İnsanlık War Vardiya grubu: "AmacımıZ emperyalizme yığitçe dırenen Irak halkına dayanışma duygusunu ifade etmek. Savaşı protesto eden Turkiye halkının yüreğine ezgili soluklar katabilirsek, savaşa karşı henüz ayağa kalkmamış insanlardan bir bölümünü hareketlendırebilirsek, ayaktakilerin dıline bir şarkı daha katabilirsek bu single hedefine ulaşmış demektir." Halice TUNCER'in röportajı 7. Sayfada. Dünya savaşa 'dur'diyor Amerikan ve lngiliz işgal güçleri Irak'a saldırıyı sürdürürken butün dünyada da banş yanlı- lan eylem yapmaktan vazgeçmiyor. Almanyanın çeşitli kentlerinde düzenlenen barış gösteri- lerine 100 binden fazla kişi katıİdı. Berlin'deki eylemde 50 bin kişi savaşı protesto etti. Göste- riciler, ayrı istikametlerde bulunan Potsdam \e Ernst Reuter meydanlarından yürüyüşe ge- çip Zafer Anıtı önünde birleşerek çeşitli slogan ve pankartlarla gösteri yaptı. Münster ve Os- nabrück arasında 40 bin kişi, 50 kilometrelik bir insan zinciri oluşrurdu. Fransa"nın başken- ti Paris'te on binler \iirüyerek"Savaşa hayır"dedi. İtalya'nınTorino kentinde 25 bin kişinin ka- tüdığı gösteride, polis, göstericiler ve aşın sağcılar arasında taşlı sopalı çatışma çıktı. (AP) Büyük direniş ve lojistik sorunlar nedeniyle ABD ve İngiliz askerleri ilerlemeyi durduruyor Işgal güçleri karada sıkıştı Bağdat'ta Onlarca ÖIÜ Amerikan ve lngiliz güç- lerinin, Irak'uı sert direnişi nedeniyle operasyonlara 4-6 gün ara vereceği bildirilirken sivil kayıplann sayısı da her geçen gün artıyor. Son saldınlarda Bağdat'ta 68, Basra'da da 22 sivil öldü. Bu kentler- de 175 kişi de yaralandı. • 11. Sayfada Peşmergeye sllah ABD güçleri, K. irak'takı SÜ- leymaniye ve Behdinan'da yeni merkezler oluştu- rurken Irak askerleri de geri çekıldiklen alanlara mayın döşüyor. ABD ünıforması gıyen 40 bin sı- lahlı peşmergenın bır bölümü Kerkük'e ilerlıyor. FERlT DEMÎR'in haberi • 11. Sayfada BliSh ayibllil Örtüyor ABD Savuma Bakam Do- nald Rumsfeld'in Iran ve Suriye'yi Irak'a askeri destek vermekle suçlaması bu ülkeler tarafından tepkiyle karşılandı. Suriye yönetimı, Rumsfeld'in sözlerini Irak'ta sivillere karşı işledıği suçlan örtme girişimi olarak nitelendirdi. • 11. Sayfada -4Savaşın gölg§sinde buzdansı NArashington'da düzenlenen 2003 Dünya Buz Pateni Şampiyonası, savaş karşıtı gösterilere sahne oldu. Dereceye gıren bazı sporcular, Irak'ta yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, madarya töreni düzenlenip sevinç gösterısinde bulunmanın spor etiğine uymadığını söylediler. Dünya Şampiyonası'na son kez katılıp altın madalyanın sahibi olan Kanadalı Shae Lynn Bourne-Victor Kraatz çifti ise elde ettikleri zafer sonrası jübile yaptıklarını ve pistlere veda eftıklerinı açıkladılar. Alper BALU'nın haberi spor sayfasında. Korkunun yaşama yararı yok Cbeveynlerin kendi korkularını çocuklara yansıtmasının, fobilerin oluşmasına zemin hazırladığı belirtildi. Sosyal bayatı olumsuz etkileyen fobiler yaşama karşı isteksizlik ortaya çıkanyor, Arkasaytada. Gözü Yaşlı Çayır'ın setinde I heo Angelopoulos 'GÖZL Yaşiı Çayır'da 1919- 1949 yıliannı Elenı adh ytjşlı bır kadının gozünden anlatıyor. Usta yönetmen f mlni Cannes'ın yanşmalı bölümüne yetiştirmeyi tasaHıyor. AslıSELÇUKunyazısı 14. Sayfada. AKPYASALARI BİLMİYOR • 4. Savfada ERDOĞAN MECLİS'TE 'ŞOV YAPTI M 5. Savfada ABDTÜRKİYE'Yİ KULLANDI M 12. Savfada VERGİ BEKLENTlSl HÂKİM • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCA\TREK Dünya Dönüyop. ı "Değişimin" bu kadar hızlısına ender rastlanır. RTE seçimlerden önce, seçım sırasında, seçim- den sonra iç dış bütün gezilerinde, Batılı ülkelere, kırk yıllık Kıbrıs sorununu çözmeyi vaat eden bir siyaset adamı izlenimi verdi. Kıbrıs ve Türkiye'dekı ver - kurtulcuların umudu ol- du. Fakat muhalefetteyken başka, iktidara geldikten MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Kazan patladı bina çöktü: 9 ölü # Adana'da, bir maya fabrikasınm kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu iki katlı bina çöktü. Çevredeki binalarda da hasara yol açan olayda 9 kişi ölürken 11 kişi de yaralandı. Dün akşam saatlerinde ise Diyarbakır'ın Bağlar semtinde yan yana inşa edilen iki bina çöktü. Enkaz altından 7 kişi yaralı olarak kurtanldı. • 3. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBA1 Kart Olmaya Gör... Halilzad adlı bir zat, AtlantK ötesinden gelip Türkiye ile Kuzey Irak'taki gruplar &asında diyalog kurmaya çalışıyor! Hep aynı politika. Komşulc-kendı aralannda hep kö- tü olacaklar, ABD gelip onla-n arasını bulacak. Küre- selleşmenin bir başka tarifi ce bu: Komşularla didişme... ABD ile uyuşma... MArkasıSa. 8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog