Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı BlR CUMHURİYET DÜŞMANININ PORTRESİ M. Emin Değer Ça{ Pazariama A_5 Tutkoagı Cad No 3P 41 ^ kftap kulubü 114334) Cagalogm-taanbdTcl 1212)^1401 96 Cumhuriyet Cumhurryel k ı t a p 1 a r ı ÎZMÎR' tN ÎŞGALtNDEN KURTULUŞA ^ Ferzan Güler -'• \ r Cumhuriyel « P<mHfcıa A Ş Tmfcocag. Cai tif.}9H\\ \^ krtap kulûbü jjıtgttCagalogln-tembnlTel t2I2)StfOl % 79. YIL SAYI: 28271 / 500.000 TL (KDVtçınde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-1997) Cumhurıye üniversiteye hazırlıyor Fen Bilimleri Merkezi işbirliği ile parasız özel • — Yanıt anahtarı yarın Cumhuriyet 'te... ilk sayısı bugün CumhurİYet'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. J AKP'deki Erdoğan-Gül ve Arınç çekişmesi tezkere oylamasıyla su üstüne çıktı Erken çatlakTalihsizlik ve Talih... "Talihsizlik" başlığı altında. bu sütunda 21 Şubat tarihin- de yayımlanan yazımızdan bir alıntıyı birlikte okuyalım: "Ülkemız hem ABD'nm stratejık ortağı hem de Irak'ın komşusudur Alışılagelmış deyışıyle 'na- zik' bır dunımdayız Ankara'run tutumu bu ortam- da açık seçık bır ıçenk taşıma- h, halkımıza ve müttefıklenmı- ze güven vermelıdır Bu gıbı or- tamlarda ıkırcıklı ve kısa vade- lı görüşlenn ve eylemlenn ge- nye tepmesı tehlıkesı büyüktür Cıddı hır devlette anayasal kurumlann yetkılerı belhdır ABD'de başkanlık sıstemı ge- çerlıdır, ama, yetkılenn tanım- lan da yapılmıştır, kımı zaman 'Kongre' duruma ağırlığını ko- yabıhr, Türkıye'de hûkümet ıle Mechs ılışkılen anayasada ay- nntılanyla saptanmıştır Ülkemızde son söz Mec- lıs'ındır. Bır yıl önce kurulmuş tartış- malı bır partının yetennce say- dam olmayan yönetımının bu tehlıkelı süreçte başırnızda ol- ması talıhsızlıktır " Görüldüğü gibi konulan "teşhıs'in doğruluğu kısa bir sürede kanıtlandı. Meclis, hükümetin tartış- malı yaklaşımlannı boşa çı- karan bir karar verdi. • Peki, bundan sonra ne ola- caktır? Ülkemizde çoğu kafa. bir şartlanmışlığın çemberinde düşünebilmektedir; stratejık ortağımız'ın güdümûnden bir kez bile çıkmanın Türldye'ye felaketler getireceği varsayı- mı hem devlet katlarına, hem piyasa çevrelerine egemendir. Son Mecüs kararının Tür- kiye için çok kötü sonuçlar yaratacağı savları hemen iş- lenmeye başlanmıştır; vaktiy- le toplumu körleştiren komü- nızm tehlıkesı' yerine şimdi 'Kürt fobısf geçerli olmaya adaydır; ekonominin dış des- teklerle ayakta kalabilmesi de olumsuz yorumlara yol aça- bilmektedir. • Ancak Meclis kararı belki de bir talih olacaktır; Türki- yeABD'nin buyurganhğı dışı- na çıktığı zaman yaşayabile- ceğini ve ayakta kalabüeceği- ni görecektir. Bize bu fırsatı sınama ola- nağı sağladığı için Meclis'in kararmı şiikranla karşılamak gerekmez mi?.. Cumhurryet # 362 milletvekiline sahip AKP'de 100 kadar milletvekilinin tezkerenin aleyhinde oy kullanması partide deprem yaşanmasına neden oldu. Parti kulislerinde tezkerenin kabul edilmemesinin altındaki nedenler şöyle sıralamyor: 1- Gül-Erdoğan çekişmesi. 2- Bülent Annç'ın tavn. 3- MGK'den tavsiye karan çıkmaması. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - As- ker gönderme ve bulundurma tezkeresının oylanması, ıktıdara gelışının üçüncü ayında AKP ıçındekı rahatsızlıklan su yüzüne çı- kardı. 100'e yakın mılletvekılı tum ıkna gı- nşımlenne karşın tezkereyı desteklemeye- rek AKP lıden Tayyip Erdoğan ın lıderlı- ğını tartışmaya açtı Oylama sonucunda Baş- bakan Abdullah Gül ıle Erdoğan arasında- kı çekışme ve TBMM Başkanı Bülent Annç'ın tavnnın etkılı olduğu belırtıldı. Partiden kısa dönemde kopma beklenme- mesıne karşın bundan sonra bazı partı karar- lannın Mechs'ten geçmesının kolay ohna- yacağı kaydedıldı AKP ıktıdan, 362 gıbı büyük bır mıllet- MArkası Sa. 8, Sii. 3 'te AKP'LÎLERÎN KARARI Tezkereye erteleme # AKP'nın dün yaptığı toplantıdan yabancı askerlerin konuşlanmasına olanak verecek tezkerenin ertelenmesı karan çıktı. AKP lıderi Recep Tayyip Erdoğan, karann sürece göre verileceğini belırtırken, AKP Grup Başkanvekilı Eyüp Fatsa "Tezkere ucu açık bir zamana ertelendi" dedi. AKP kaynaklan, tezkerenin bu hafta ıçrnde TBMM'ye gönderilmesınin beklenmedığini kaydettıler. • 8. Sayfada Buslı yol aynmına doğru ABD Başkanı George Bush'a yakın kaynaklara göre Pentagon artık Törkiye'den hemen hemen umudu kesti. Ankara'nın, harekât planları dışında kalması durumunda Amerika, Türkiye'de sadece Incirlik ve diğer hava üslerinden yararlanmakla yetinecek. Washington yönetimi ayrıca Kuzey Irak'taki üç havaalanının yoğun şekilde kullanılacağı bir hava indirme operasyonuna yönelecek. Bu nedenle ABD'nin Kürtlerle daha önce planlanandan daha da yakın işbirliğine girebileceği ifade ediliyor. (Fotoğraf: AA) • 8. Sayfada İNÖNÜ'DE BOL GOL Beşiktaş bayramı • 100. yılını kutlayan Beşiktaş, tnönü Stadı'nda Göztepe'yı 7-3 yenerek zirve- deki yerini korudu. Sıyah-Beyazlılar, maçtan 2 saat önce düzenledıkleri şölenle 100. yaşını kutladılar. Serdar Bilgili 100. yıl konuşması yaparken geriye sayımın bitimınde de dev pasta kesildi. Havai fışek gösterilerinden sonra 100. yıl marşı söylendı. • Spor'da SAYNUR GELENDOST Çevre, dostunu yitirdi # Çevrenın dostu, banşın savunucusu Saynur Gelendost (73) bronşit tanısıyla kaldınldığı hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye'dekı çevre hareketını ılk başlatanlardan olan Gelendost uzun süredir kalp yetmezlığı çekıyordu. Abdi Ipekçı Banş Ödülü sahıbı Gelendost yann öğle namazının ardından toprağa verilecek. • 3. Sayfada 90'INDA BlR KARİKATÜRİST Güvemli için sergi # Dolu dolu çahşarak geçirdığı yıllann ardından 90 yaşına bır kala Zahır Güvemli bellci yaşlandı, fakat ıhtıyarlamadı ve gönlünü genç tutmayı başardı. Saraçhane Mizah ve Karikatür Müzesi'nde 5 Mart Çarşamba günü Güvemli için geniş kapsamh, güzel bır karikatür sergisi açıhyor. İBRAHİM ERSARAÇ'ın yazısı • 15. Sayfada Savaş Karşıtı Platform amacına ulaştı Banş sevinci# Tezkerenin TBMM'de kabul edilmemesı gönüllü kuruluşlar, sıyası partiler ve sendikalarca sevinçle karşılandı. DtSK, KESK, TMMOB ve TTB'nın yer aldığı Savaş Karşıtı Platform, tezkerenin bir daha Meclis'e getırilmemesini ısterken, ABD askerlerinin ülkeyi terk ermesi gerektiğini belirtti. • 4. Sayfada Karar, dünya basınında geniş yankı buldu Bush y a ağır tokat # Amenkan ve îngiliz basını Türkıye-ABD ılışkılennın gölgelendiği değerlendirmesini yaparken Pentagon'un savaş planlannı değiştirmesinin gerekebıleceğme dıkkat çekti. Avrupa basını oylama sonucunun hem AKP hem ABD yönetiminde şaşkınlık yarattığını vurguladı. • 10. Sayfada Bütçe bugün Meclis 'te Kemerler sıkılacak # Hükümet, 146 katrilyon liralık 2003 yılı bütçesini bugün TBMM'ye gönderme karan alcı. Tezkerenin kabul edılmemesi nedeniyle ekonomik destek paketinin yaşama geçinhnemesı olasılığını dıİckate alan hükümet, bu durumda alınabilecek önlemleri IMF'yle belırleme karan verdi. • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Yönetiminin Meclis'in, AKP hükümetinın tezkeresini reddet- mesinın ardından izlenecek yeni yol, belirsizliğini ko- ruyor. Son durum, uluslararası ilişkilerimiz, iç siyasetimiz. askerlerin güvenlik planlan ve ekonomi açısındar MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog