Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

28 MART 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Alemdanoğlu İTO'dan istfia etti • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Ünıversıtesı Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun, İstanbul Tabip Odası (İTO) üyehğınden, "yurtdışmda yayımlanmış bir eseri, Türkıye'de kendi imzasıyla yayımladığı" ıddıası ıle hakkında İTO tarafından soruşturma açılması nedeniyle ıstıfa ettığı belirtıldı. Oniversitede teknoloji işbirliyi • Haber Merkezi - Hacettepe Ünıversıtesı, Ankara Universitesı ve GAMA Endüstn Tesıslen. teknoloji gelıştırme bölgesi kurmaya hazırlanıyor. Ankara'da oluşturulan şırkete 'Hacettepe Ünıversıtesı Teknoloji Geliştırme Bölgesi Yönetıcı AŞ." unvanı venldı. Şırket, ülke sanayıının uluslararası rekabet edebılmesı ve ihracata yönelık bir yapıya kavuştunılması amacıyla teknolojık bılgı üretmek, ürün kalıtesini ve standardını yükseltmek amacıyla faalıyette bulunacak. Sahte tfiplomalar YÖK'e takıldı • .\NK\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK). Özbekıstan'dakı üniversıtelerde okuduklannı beyan ederek denklik belgesi alan ancak daha sonra bu unıversitelerde okumadıklan anlaşılan 22 kışınm denklik belgelennı ıptal etti. Özbekıstan'da öğrenım gördüklerinı beyan ederek denklik işlemlen ıçın YÖK'e başvuran ve çeşıtlı tanhlerde adlanna denklik belgesi düzenlenen 22 yazıda, adı geçenlerin ılgili yükseköğretim kurumlannda öğrenım görmedıkleri ve adlanna diploma düzenlenmedıği kaydedildı. SÖZ ÇtZGİNİN Turhan Selçuk GENÎŞ AÇI HtKMET BİLA Üç katlı kavşağın ihtiyaç olmayan bölgeye ve maliyetininin üstünde fiyata yapılacağı iddia edildi Belediyenintrilyonlukzararı• îstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bağcılar'a yapmayı planladığı 3 katlı kavşağın 4.5 trilyon lira zaranna tamamlanacağı iddia ediliyor. Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kayıkhk, kavşağın yapılmasının planlandığı bölgede trafiğin yoğun olmadığını söylüyor. ÖZGÜR ERBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, yüzde 90 yapılaşması tamamlanmış ve trafıği yoğun olmayan Bağcılar Beledıyesı sınırlan ıçinde Istanbul'un ılk üç katlı kavşağmı 4 5 tnlyon lıra zaranna yapmakta ısrarlı olduğu söylenıyor. Maliyetı 1.5 tnlyon lira olan ıkı katlı kavşağın bile fazla olduğu, üç katlı kavşağın ıse beledıyeye fazladan 4.5 tnlyon lıraya mal olacağı belırtıhyor. Belediyenin kavşak ınşaatı ıçın bugüne kadar yaklaşık 110 mılyar harcayarak beton kazık çalışması yaptığı, projeden vazgeçılmesi durumunda bu paranın boşa gıdeceğı behrtılıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kryıkhk ıse bölgelen içın üç katlı kavşağın gereksız olduğunu söyledı. Yıldız Teknik Ünıversıtesı İnşaat Mühendıslığı Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Zerrin Bayraktar da katlı kavşaklann ancak çok yoğun trafiği olan yerlere yapılabileceğini belirttı. 100 vıllık trafik sorunu... Büyükşehir Belediyesı Ulaşım Daıre Başkanı Doç. Dr Rafet Bozdoğan ıse, Bağcılar Belediye Başkanı Kıyıklık'ın bölgeye iki katlı ve göbeklı bir kavşak istediğini, böyle bir proje içın çok daha fazla kamulaştırma yapılmak zorunda kalınacağını ifade etti. Bağcılar"dakı ka\ şak ıçın uzun vadede harcanacak olan 6 trilyon lırayı bir kerede harcadıklannı anlatan Bozdoğan, "Bu sayede yüz yühk trafik sorununu çözmüş olduk" şeklınde konuştu. Bağcılar Belediyesi'nin 25 Hazıran 2002'de yaptığı ıtiraz üzenne Ulaşım Daire Başkam Doç. Dr. Rafet Bozdoğan ın 5 Ağustos 2002'de ılgılı bınmlere yazdığı yazıda şu ıfadelere yer venldi: "Kavşağın bugünkü şartlarda yannm önceliği ve maüyetleri göz önünde buhındurularak ekB revize projede belirtilen şekilde tek katn (hemzemin geçişle birlikte iki katiı) olacak şekilde imalaünın yapümasınıricaederim." 16 Ağustos 2002'de Rafet Bozdoğan. Altyapı Koordınasyon Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda ka\ şağın ıkı katlı olarak >apılmasını istedı. Bu yazıya cevap olarak Altyapı Koordınasyon Müdürü Ahmet Şahin'in 18 Eylül 2002 tarihli yazısında inşaatın yüzde 35'inin tamamlandığı ve projeden dönülmesınin maliyetı arttıracağı belirtilerek "tnşaata üç katiı olarak devam edilmesi müdürlüğümüzce uygun görülmüştür" denıldı. Ustatarın galası KüMr Servisi-Türk sinemasının iki dev oyuncusu Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra 'Gönderilmemiş Mektuplar' fılmınde buluştu. Yusuf Kurçenti'nın yazıp yönettiği filmin galası geçen çarşamba gecesi Iş Sanat Kültür Merkezi'nde yapıldı. Gecede konuşan yapımcı Nesteren Davutoğhı ve Türkan Şoray, galanın savaşın gölgesinde gerçekleşmesinden duyduklan üzüntüyü dile getirdi. Fılmdeki oyuncular arasında AytaçArman, MeBke Demirağ, Rojda Demirer de yer alıyor. Türkan Şoray, "Bu umutsuzhık ortammda böylefilmlerinbir umut olacağını düşünüyorum. Bufilmdesevgiyi anlaüyoruz, \Tirguluyoruz. Sevginin olduğu yerde savaşlar oknaz, insanlar birbirini sevsin "diyorum" diye konuştu. (Fotoğraf: ÖZGÜR BURAK ÖZTÜRK) • • •« Umit Unal görevden alındı İstanbul Haber Servisi - Bü- yükşehir Belediye Başkanlığı tmar Müdürü Ümit Ünal hakın- da vakıfve orman arazılerinı rüş- vet karşılığı imara açtığı gerek- çesıyle idari soruşturma başlatıl- dı. Soruşturma kapsamında Ümıt Ünal görevinden alındı. Star TV'deki bir programda önceld gün Ünal ile ilgili gizli ka- mera görüntülerinin de bulun- duğu bir haber yayımlandı. Ha- berde Ünal, alıcı blığına giren te- levizyon muhabirlerine boğaz- daki vakıf ve orman arazilerini ımara açabıleceğini belirtiyor. Ünal muhabirlerden bunun karşıhğında rüşvet de istiyor. Görüntülerin yayımlanması üzerine İstanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanlığı, Ünal ile ılgı- li idari soruşturma başlattı. Ünal, soruşturmanın selametı açısın- dan görevinden alındı. 'Dehşet' Irak'a 'Şok' Amenika'ya Başkan Bush gülüyordu. Önceki gün, Florida Tampa'da Amerikalı askerlere konuşurkan gulu- yordu. Neye gülüyordu? Irak'ta ölen ya da esir düşen Amerikalı asker- lerin görüntüleri televizyonlarda peş peşe ya- yımlanıyordu. O askerlerin analan ağlıyordu. Ama Bush gülüyordu. Gülecek ne vardı? „.. . Üç-dört günde Bflğdat'a girme hesapları altust olmuş, Iraklılar beklenmedık bir dıreniş göster- mişlerdi. Irak halkmın ayaklanacağı, Amerikalı- ların peşine takılıp rejimi devirecegı beklentısı tutmamış, Saddam'dan kaçan Iraklılar bile ul- kelerine dönüp Amerikalılarla savaşmaya so- yunmuşlardı. Kuşatılmış Basra kenti susuz, ek- meksiz, elektriksiz bırakılmıştı, ama hâlâ dırenı- yordu. Gülecek ne vardı? . . Amerikan biriiklerinin Fırafın doğusundakı çol yollarında hızla ilerlemesine kanıp, "Planlanan- dan daha hızlı gıdiyoruz" sözünün yer aldığı bir konuşma metni hazırlamış, işlertersine dönun- ce, değiştirip "Savaş planlanandan daha uzun sü'recek" ifadesini kullanmak zorunda kalmıştı. "Dehşet" Irak'a, "şok" Amerika'ya kaldı. Gülecek ne vardı? Amerika her savaşta kendi medyasını yaratı- yordu. Yineöyleyaptı. Amerikan biriiklerinin Irak içlerine nasıl mızrak gibi girdiğini canlı yayınlar- la anlatan, hatta hareket halinde canlı yayınlarya- pan Amerikan televizyonları, bu kez yalnız de- ğillerdi. Çoğu Ortadoğulu ajans ve televizyonlar, mızrak gibi giren Amerikalıların nasıl bir direniş- !e karşılaştıklannı gözler önüne serdiler. Ümmü Kasr, Basra, Nasıriye direnişlerini, Iraklı esirleri, Bağdat çarşısına düşen füzelerin katliamını o te- levizyonlar dünyaya duyurdular. Medya etiği de- nince sözü kimseye bırakmayan Amerikan ve Ingiliz basın-yayın organları, hükümetlerinin ve askerierinin elinde oyuncak durumuna düştüler. Amerika'nın medya hesabı da çarşıya uyma- dı. Gülecek ne vardı? Türkiye'yi yanına alacak, 60-70 bin askeri Gü- neydoğu'ya konuşlandıracak, Kuzey cephesini açacak, Saddam'ın işini kısa sürede bitirecekti. Meclis reddetti. Amerika inatyaptı. "Senyoksan ben de Kürtlerie birlikte hareket ederim" dedi. Aklı sıra güneyden bastırınca kuzeyde ciddi bir destege ihtiyacı olmayacaktı. Şimdi Kuzey Irak'ta- ki muhalefet de panikte. Güneydeki Saddam muhalifi Şiiler, Saddam'ın yanında yurt savunma- sı yaparken, kuzeyde Amerika ıle kol kola giren Barzani ve Talabani Kürtleri, daha şimdiden sa- vaş sonrasındaki durumlannı düşünmeye baş- ladılar. Şii ya da Sünni Arap kanı döktükten son- ra, o Kürtler, savaş sonrası Irak'ta o Araplarla ay- nı masaya nasıl oturacaklardı? Amerika'yı; "va- tan hainleri" ile vatan savunması yapanlan, tek bir Irak'ta bir araya getirme kaygısı sardı. Gülecek ne vardı? Yoksa asıl savaş, savaştan sonra mı başlaya- caktı? Irak savaşı uzasa da önünde sonunda galip gelecek olan Amerika'nın zaferi, yoksa bir "Pirüszaferi" mi olacaktı? Savaş uzadıkça, Ame- rika dahil tüm dünyada savaş karşıtı hareketler çığ gibi büyüyordu. Irak'ta öldürülen, yaralanan.. aç, susuz, ilaçsız bırakılan sivillerin görüntüleri gel- dikçe, karşıtlık öfkeye dönüşüyordu. Bush gülüyordu. Acı acı gülüyordu. hikmetbilaCn ntv.com.tr L)üNWrtYATRO GÜNÜ ÂSÎÎ zenginlik kültürdeANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - "27 Mart Dünya Hyatro Günü" dün tüm dünyada olduğu gibi Türkıye'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Devlet Tiyatrolan ise 23 sahnede 24 oyunla perdelerini tiyatroseverlere ücretsiz açtı. Cumhurbaşkanı AhmetNecdet Sezer, tiyatro, sanat ve kültürden yoksun uluslann, ekononük yönden zeagin olsalar da duygu ve düşünce yoksulluğundan kurtulamadıklarım belirterek Düşüncenin özgürleşmesine yardımcı olan sanatiar gelişmediği sürece, birey için tutsakuk da kaçınıtanaz ohır" dedi. Sezer, "Tı\^trodan, sanattan ve kültürden yoksun uhıslar, ekonomik yönden zengin olsalar da duygu ve düşünce yoksuDuğundan kurtulamazlar" dedi. TBMM Başkanı Bülent Annç da tiyatronun, yaşamı daha güzelleştirmeyi, insana banş dolu dünyanın kapılannı açmayı atnaç edindiğini vurguladı. Kültür Bakanı Erkan Mumcu da, yayımladığı mesajda, bağımsız, özgür düşünen, kendine güvenen, maddi-manevi kültürel değerlerine sahip çıkan ve koruyan toplumlann çetin dönemleri atlatacaklarını ifade etti. 'TV'de TÜRKİYE'NIN HABER KANALI ş'TV NTV Rodyo aynı anda www.ntvmsnbc.com İSTANBUL 102.8 ANKARA 104.7 IZMİR 95 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog