Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Genel Yayın Yönetmeni: İbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Sahnı Alpaslan #50011110 Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Cumhuriyel İmtiyaz Sahibi: CLMHURİYET\:4KFI adına İLHAN SELÇUK Istıhbarat Cengiz Vıldırım • Ekonomı Öz- YayınKurulu: llhanSelçuk(Baş- AnkaraTemsilcısı. Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No: lem Yüzak# Kültur Egemen Berköz • Spor kan),EmreKongar(Danışman), 125,Kat:4,Bakanlıklar-Aııkara Tel. 4195020Chat), Faks Abdülkadir Yücelman • Makaleler Sami Ka- Orhan Erinç, Hikmet Çetin- 4195027 • Izrrur Temsileısr SerdarKızık, H. ZıyaBK raören # Düzeltme Abdullah Yazıcı 0 Bıl- ka\a. Şükran Soner, İbrahim 1352 S. 2 3 Tel- 4411220, Faks: 4418745 9 Adana gı-Belge-Edibe Buğra • Yurt Haberlerı Meh- Yıİdız, Orhan Bursah, Musta- Temsılcısı. Çetin Viğenoğhı, inönüCd. 119 S No:lKat:l, met Faraç • Avrupa Temsılcısı Güra> Öz fa Balbay, Hakan Kara. Tel: 363 12 11, Faks: 363 12 15 Müessese Müdürü. Erol Erkut • Bılgı tşlem Ahmet Korulsan # Sa- tış. Fazilet Kuza REKLAM: P.M. Ltd. Şti. • Genel Müdür GüllMn Erdnran#Koordmaför Reha Işıtman • Genel \lüdûr\ rd Se\da (^oban # Fman>man Müduru Çetin Erduran Tel CC12 514 (T 53- 5IJS 84 60-61. Faks O2U5U8463 \ avunlavjuı: \enJ Oun Haber AjansıBasime *ıayınciük ^Ş. lurkocagıCad3y41 Ogaioglu 343>4 Llanbul PK- 246-Sıriecı H435 İSI Tel'ı .:i:ı5]:Os 'J5ı2Ohatl Faks (0212ı5! 5 85 95 Bista: Merkez Gazae Dergı Basım Yaymcıük Saa ve Tu. AŞ Barbaro- Buhan No 125 Beşüaa^ -1< 28 MART 2003 Imsak:4.19 Güneş: 5 49 Öğle: 12 17 lkındı:15 45 Akşam: 18.32 Yatsı:19.54 Günümüzün bireyci ve çıkarcı politikalan yüzünden karşılaşılan tehlikelere karşı Atatürk modeli öneriliyor Gençliğinumudu aydınlanmadaistanbuJ Haber Servisi- îstanbul Üniversitesi (IÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. NurSerter, gençlerin karşılaştığı tehlikelerin başında bireycı çıkarcı yaklaşımlar, insanı kul sayan özgür düşünceye imkân vermeyen ümmetçilik akımlan, ulusal çıkarlara ters düşen bölücü politikalann geldiğini belirtti. Serter, "GençKğiıniz Atatürk nıodelini iyi değeriendirirse önündeld engeDeri aşacakbr" dedi. tÜ Rektörü Prof. Dr. KemaJ Alemdaroğhı'nun yönettiği "Türkiye'nin Sosyal Ortammda Genç Nüfusun Geleceği'' konulu panele katılan Serter, Türkiye'de eğitimden yararlanması gereken • Türkiye'nin Sosyal Ortamı'nda Genç Nüfusun Geleceği konulu panelde gençliğin önündeki engelleri aşmasının Atatürk modeliyle mümkün olduğu vurgulandı. Panelde üniversiteyi 100 öğrenciden 31 'inin kazandığı vurgulanarak mesleki eğitime önem verilmesi gerektiği ifade edildi. nüfusun yüzde 44 olduğunu belirterek "Üniversite sınavmı her 100 öğrenciden 3İ 'i kazamyor. Bu durumun ryileşurilmesi gerekir" dedi. Gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Serter, üniversite mezunu gençlerin iş bulma sıkıntısı yaşadığını anlattı. Günümüzde gençler ıçin üç büyük tehlikenin olduğuna dikkat çeken Serter, şu görüşleri dile gerirdi: "Gençlerin karşılaşüğı tehlikelerin başında bireyci çıkarcı yaklaşım, insanı kul sayan özgür düşünceye olanak tanımayan ümmetçilik akunlan, ulusal çıkarlara ters düşen bölücü pootikalar geiiyor. Gençügimiz akhnı kuDanırsa, önündeki engelleri aşacaktir." Gazetemiz yazan Dr. Erdal Atabek panelde yaptığı konuşmada, dünya gençliğinin ortak ruhsal durumunun gelecek kaygısı, güvensizlik ve umutsuzluk olduğunu ifade etti. Atabek. "ABD ve işbüükçi güçleri Irak'a sakhnyor. Bu savaşın sonunda dünyanın hangi şiddete doğru gideceği beffi değil. Bu bir güvensizlik kaynağı değil mi?" dedi. Dünyadaki sosyal değer yargısının değiştiğini ifade eden Atabek, "Bu Türkiye'de de böyle. Eskiden Cumhuriyet değerleri vardı. Bu değerkr öncetikle toplunı için yararfa bireyler obnayı öngörüyordu" diye konuştu. Atabek, 1980 yılından sonraki politikalann Türkiye'deki ınsanlan kendi çıkarlannı düşünen ınsanlar topluluğu haline getirdiğini ifade etti. Yenî vipüs alarmı • ANKARA(AA)- Dünyanın en büyük bilgisayar güvenlik yazılun şirketlerinden Symantec'in sitesinde yer alan habere göre, tahminen Ereğli doğumlu yazılımcmın hazırladığı VBS.Eregliliîmm adlı virüs, yayılmaya başladı. "Aşk ve Gözyaşı" başlığı ile gelen virüslü mail, kendisini Outlook yazıhmı içerisinde bulunan diğer adreslere de kopyalayarak gönderebiliyor. Symantec tarafuıdan "az tehlikeli" olarak değerlendirilen virüsten, 11 kilobyte büyüklüğündeki virüsten Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ve Windows Me işletim sistemleri etkileniyor. • HONGKONG(AA)- Rock müziğinin 40 yıldır sahnelerden inmeyen efsanevi grubu Rolling Stones, bu hafta sonu Hong Kong'da düzenleyecekleri konseri, salgın atipik zatürree yüzünden iptal etme karan aldı. Grup, internetteki sitesinden yaptığı açıklamada, son günlerde Hong Kong'da 10 kişinin ölümüne yol açan hastalık nedeniyle 28 ve 29 Mart'ta vereceği konserleri iptal ettiğini açıkladı. Hong Kong'daki organizatörlerin sözcüsü, yeni programın daha sonra ilan edileceğini belirtti. • CHICAGO (AA) - Günde bir paketten fazla sigara içen erkeklerde beyin kanaması riskinin, sigara içmeyen erkeklere göre 2 kat fazla olduğu bildirildi. Harvard Tıp Okulu Brigham and Women Hastanesi'nde yapılan araştırmada, 22 bin 22 erkek denek, 18 yıl boyunca izlendi. Araştırmada, günde 20 sigaradan az içen erkek deneklerde beyin kanamast riskinin 1.7 kat, günde 20 sigaradan daha fazla içen deneklerde ise bu riskin, hiç sigara içmeyenlere göre 2.4 kat daha fazla olduğu belirlendi. KONUSUYOR, SARKI SÖYLÜYOR, DANS EDİYOR Japonlann dünyaca ünlü markası Sony yeniürettiği SDR-4x2 Lsimli robotunu basına tanıtü. 20 bin kehme hanzası bulunan 58 cm boyundaki robotaynı zamanda 10'dan fazla da şarkı biliyor. Sony Yönetim Kurulu Başkam Masahito Fujita'nın yapuğı tanıtun sırasında boyu küçük. marifetleri büyük robot tünı hünerlerini sergiledi (REUTERS) Kol saati gibi cep telefonu Japon mobil telefon devi NTT DoCoMo şirketi, kol saati biçiminde kişiseL, ekle taşınabilir cep telefonu (PHS) sistemi geüştirdL Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yeni tip telefon sistemi muhtemelen nisan ayında internette pazarlanacak. VVRISTOMO adh kolda taşınabilir, kol saati gibi talalabüir telefon hakkındaki bilgi http:/Avwvv.wristomo.com adh internet adresinden edinihp satin ahnabilecek. Saat, muhtemelen 30 bin ila 40 bin yenden saülacak. (Potoğraf: AP) KjlRİYER YÖNETİM KULÜBÜ ATÖLYELERÎ Üniversite öğrencileri yaşama hazırlanıyor tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Üniversite öğrencileri, kariyerlerini sağlam temeller üzerinde şekillendirmek için eğitim süreçlerinde, profesyonel danışmanlık hizmetlerinden yararlanıyor. Öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversetisi (DEÜ) Iktisadi ve Idan Bilimler Fakültesi bünyesinde oluşturulan Kariyer Yönetim Kulübü'nde (KYK) profesyonel bir aniayışla yaşama hazırlamyor. Oluşturulan atölyelerde bireysel gelişim, bölgesel sorumluluk ve iş dünyasıyla yakınlaşma temelinde fikir tartışmalan yapılıyor. Öğrencileri katılımcı, demokratik, rekabet gücü yüksek, araştıran, sorgulayan, yenilikçi, bilgiyi paylaşMi bir kitlenin temsilcileri olmalan konusunda yönlendiren KYK atölyelerinde, konusunun uzmanı öğretim üyelen ve iş yaşamında deneyim sahibi uzmanlar yer alıyor. Üniversitenin yanı sıra öğretim üyeleri ve sektör temsilcilerinin desteğiyle farklı etkinlikJere imza atan DEÜ KYK, nisanda düzenleyeceği, "E Haftası" %'e "Kariyer Fuan"na hazırlanıyor. 3-4 Nisan'da yapılacak E Haftasf nda, teknolojik gelişimin beraberinde getirdiği yeni bılgi kaynaklan ve değişen yönetim sürecinin mercek altına alınacağı bildirildi. 14-18 Nisan"da DEU kampusunda kurulacak Kariyer Fuan'nda da, üniversite öğrencileriyle sektör temsilcilerinin bir araya gelmeleri hedefleniyor. JVİEDÎHA UÇAN OĞLUNDAN DEVRALDIĞI TEKNEYİ İŞLETtYOR 70 yaşuıdaki Mediha Uçan, önce miço oldu, ardından gemici kurslanna katüdı ve 67 yaşuıdayken deusta gemici belgesialdı. Uçan'm şikayeti erkeklerden yana: "Erkekler birkadının başanh olmasuupek istemhorlar sanuım." 67yaşında ustagemici oldu GÜRSUKUNT ANTALYA - Mediha Uçan. 70 yaşında... Halat bağlamayı bile bilmezken 3 yıl önce usta gemici belgesi aldı. Şimdı, 63 yaşındakı kadın ortağı Şehri Doğan'la Antalya Yat Lımanf nda bir gezı teknesi işletiyor. Ancak o da ekonomik krizden yakınıyor. Oğiunun tekne ahp ardından bırakıp gitmesiyle. hiç bilmediği bir işle karşıya karşıya kalan Uçan, önce miço oldu, ardından gemici kurslanna katıldı ve 67 yaşında da usta gemici belgesi aldı. Yıllarca süren memuriyet yaşamının ardından gemicilikte bir yandan işi öğrenmek için Lalat bağlamayı bile bilmiyorken 3 yıl önce usta gemici belgesi alan 70 yaşındaki Mediha i Uçan işlettiği gezi teknesini satacağını söylüyor. Nedeni ise işlerin durması. çaba harcadığmı, bir yandan erkek meslektaşlanyla mücadele ettiğini belirten Uçan, "Bu işjyaparken herkesten büyük destek akum. Ama erkek meslektaşlannua mücadele etmek zorunda kaldun. Onlar bir kadınm başanh ohnasını pek istemhorlar sanınm" diye konuştu. Tüm bu mücadelenin ardından limanda işlerin durduğunu ve gözü gibi baktığı teknesini satma karan aldığını belirten Uçan, yaşadıklannı şöyle anlattı: "Bir ünhersite öğrencisi, nasü suıavı kazanmak, okumak ve diploma alnıak için mücadele veriyorsa, ben de aynısuu yaptun. Ama şimdi ünhersite mezunu işsiz bir genç gibiyim. Eskiden günde 2 kez denize açıhrdık, şimdi işler i>i giderse ancak haftada iki kez denize açıhyoruz. Arnk bu işten para kazanamıyorum ve tek çarem teknemi satmak." J SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN '...Galiyef Aydınlığı.•• Dört yıl oldu mu? Belki, beş! Beklenmedik bir tele- fon. Haltt Kakınç benimle görüşmek istiyor, bes- belli sıradan bir görüşme olmayacak, konu Sultan Ga- liyeff Beni hayretler içinde bırakan şeyfer anlatmıştı: me- ğerse o hanidir, konuyla ilgilenirmiş; bu arada kalkıp, Ta- taristan'agidiyor; oradaki Galiyef dostlanylatanışıyor; bu kadarla bıraksa iyi, epeyce yüksek bir meblağ öde- yerek Sultan Galiyefin, Rusçada mevcut bütün eser- lerinin yayın hakkını, satın alıyor benimle konuşmak is- tediği, bu işin yöntemi, bir de elbet mâhiyeti! 'Sultan Callyef ve mlllî komünizmı..' / ^ ocuk gibi sevinmiştim, Sultan Galiyef üzerine ri- w vâyet bol, vesikaazdı; olanlarda, ya 'maksadlı' kul- lanılmıştı ya da 'derinliği anlaşılmadan'! Bu belgelerin, Türkiye Türkçesiyle yayımlanması; -her şeyi ve herke- si bir yana bırakın,- ülkemizde, sağını solunu şaşırmış birçok aydının, yönünü bulmasınayardıma olacakt: Ga- liyefin bir ucu Cedit Hareketi'ne uzanıyor, dryemi- yorduk; onun, Sosyalist Turan Cumhuriyeti fikri, Türkçülerimizi; Galiyef'in tilmizi Mustafa Suphi Bey'in 'Türkocağı aydını' olması, Komünistlerimi- zi allak bullak ediyordu. Bu belgeler, alacakaran- lıkta, el yordamıyla kendineyol bulmaya çalışan ni- ce aydınımızın, önüne belki ışık tutacaktı. Belki de- ğil, muhakkak ama, üstesinden gelinecek iş kolay de- ğil: dağlan devireceksin! Şimdi elimde tuttuğum eser, "Suttan Galiyefve Mil- iîKomünizm", işte o devrilmiş dağlann ardındaki, ay- dınlık! En büyük niteliği, çoğu özgün, çoğu ilk defa kul- lanılmış, birçok Galiyef belgesine dayanılarak, yazılmış olması! Bunun için, önce o belgeler, teker teker Türk- çeye çevrildiler; sonratasnif edildiler, nihayet, eserin sen- tezi içindeki yerlerini aldılar. Halit Kakınç, sadece bel- geleri gün ışığına çıkarsa; eserini, münhasıran belge- leri 'konuşturarak' yazsa, yine de önemli ve yararlı bir iş yapmış olurdu ama; işi o kadarla bırakmamış, kap- samlı ve aynntılı bir Galiyef projeksiyonu var belgele- rin ve o müthiş yaşantının getirdiği birikim, sağlam bir kurgu, diyalektiğin çetrefilliğini içeren, amaokuyanı as- kıda bırakmayan bir netlik; kısacası, tertemiz bir Gali- yef aydınlığı sunuyor. Görevin tamamlanabilmesi için, tek şey kalmış; zaten Türkçeye çevrilmiş, Galiyef 'Külliyatı'nın ya- yımlanması! O zaman aydınlık öyle bir yoğunluğa kavuşacaktr ki, nice köstebeğin gözleri kamaşa- cak! "... başat çellskl', klmlnle klm arasında?.." Hayret, birden hatırladım: Miss Higgins'in, o loş otel odasında, radyo sürekli baroque müzik ça- lardı: daha çok Italyanlar, Boccherini, Albinoni, Vıval- di vd. Panteon (Paris) civannda, ucuz biröğrenci ote- li; orada sık sık, Miss Higgins'le 'Marksizm' konuşu- yoruz; o, Fabican'cı Sosyalist olmanın rahatlığı içinde, diyor ki: "-...Marks, geleceği tamamiyle yanlış görmüştür; 'Milliyet' fikrinin brttiğini, XX. yy'ın tepeden tırna- ğa, bir 'sosyalist devrimler' yüzyılı olacağını sanı- yordu; nalbuki tam tersini yaşamaktayız: yüzyılın ikin- ci yansı, bir 'ulusal demokratik devrimler1 yüzyılıdr." Miss Higgins'e içerliyorum, sebebi belli, 'tesbit'in- de 'doğruluk payı' yüksek! O, iri erkek elleriyle, siyah tayyörünün omuzlanna dökülmüş kepekJerini silkele- yerek, bir Aptulla sigarası daha tellendiriyor; tebessü- mü müstehzi ve acı: "-..J\vrupalılık" diyor, "...hiçbir zaman coğrafi bir stfat olmadı; Avrupalılık bir imti- yazdır!" Bu sözlerin ne kadar gerçek olduğunu, hemen o yıllarda değil, çok daha sonra anlayacaktım. Yaşamış olanlar hatıriayacaktır: 'Inönü Cumhuriye- ti'nde, yaşanan devre, 'Perikles devri' denilirdi; aslın- da, Maarif'in birden Gâzi'nin öngördüğü 'Ulusalcı Ana- dolu KültürSentezi'nden, 'Batlı ve Bat'cı Yunan/La- tin kökeni'ne dönmuş olması kastediliyor; hiç kimse artık, Mustafa Kemal'in 'Batılılaşmak'tan değil, 'Çağ- daşlaşmak'tan (Muâsırlaşmak) söz ettiğini hatıriamı- yordu. Ikisinin arasındaki önemli -hatta vahim- farkı, Ni- yazi Berkes açık ve seçik, şöyle ifade etmemiş midir "...bizde Batıcılıkla anlaşılan şey, Türk Evrimini, çağdaş uygariığa uygun yönde geliştirmektir. Hal- buki Avrupa'da ve Amerika'da 'Batılılaşma' ve 'Ba- bcılık', Bat diplomasisine boyun eğme anlamına ge- lir. Bu yüzden onlara göre Kemalist Devir, Bat ateyh- tarlığı; Menderes Devri ise, 'Batıcılık Devri'dir! Ba- tı diplomasisinden bağımsız olan Batıcılık, Bat di- linde, Batı düşmanı kötü bir ulusçuluk demektir!.." '40 Karanlığı'ndan yarı yanya 'yunanr çıkan aydın- lanmız; Batı yandaşlığmın, nasıl bir 'kültürsüzleşme' ve 'uydulaşma' içerdiğini, çok geç anlayabilecektir. Sol- cular, daha da geç! Merakhsı için not Halit Kakınç, 'Sultan Galiyef ve MitlîKomünizm', BulutYayınlan, 360sayfa, Mart2003, îstanbul. e-mail.-tilahanf« isnet.neur http://www.bilgiyayinevixoni.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog