Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 MART 2003 CUMA 18 SPOR spor(g cumhuriyet.com.tr Futbol dünyası Ulusal Takım'a tarihi yenilgiler aldıran İngiltere'nin eski havasını yitirdiği görüşünde Bu kez Türkiye favoriSporServisi - Ingiltere deyince Türk tıtbolunun, Türk futbolcusunun. Türk irtbolsevenmn yüreği 'CE' eder 2 kez 8- (, bırkez5-0, bırkezde4-0'lıkyenılgi- br, her Ingıltere sınavı öncesı Ay- Yıldız- L ekıbı 'strese' yöneltmıştır ıster iste- nez.. Ama bu kez farklı düşünceler yan- kılanıyor spor dünyasında. 2 Nısan'da Newcastle'da oynanacak îngıl- tere-Türkiye maçı öncesi Ulusal Futbol Ta- kunımızın boynunda taşıdığı dünya üçüncü- ligü güç dengelennı eşitlemiş durumda. Cumhuriyet'in, İngiltere-Türkıye maçı ile ilgilı sorulanru yanıtlayan futbol dünyasırun önde gelenlen, farklı yenilgilerin geride kal- dıgını ve Türkiye'nin gelecek hafta ilk gol- lerini Ingiltere filelerine bırakacak güçte ol- duğunu söylediler. Rasim Kara (Teknik direktör): Dünya Kupası'nda 3. olan bir ekibiz. Kadromuz- İngiltere maçları 14-11-1984: Türkive-İngiltere: 0-8 16-10-1985: fngiltere-Türkiye: 5-0 29-4-19V7:Türkiye- İngiltere: 0-0 14-10-1987: Ingiltere-Türkiye: 8-0 1-5-1991: Türkive-İngiltere: 0-1 16-10-1991: tngiltere-Türkive: 1-0 18-11-1992: tngiltere-Türkive: 4-0 31-3-1993: Türkiye -İngiltere: 0-2 da, kendi takımında oynayan, oynamayan. formda olan. formda olmayan oyuncular var. Ligde kalite üst düzeyde değıl. ancak Ulusal Takımın havası her zaman başka olu- yor.Ben Ulusal Takıma güveniyorum. in- giltere sert ve mücadeleci bir yapıda kanat akınlanyla yenmek istiyecek Duran topla- ra karşı da dıkkat edersek başanlı oluruz. Cüne>tTanman (Eski Ulusal Takun Kap- Miîü Takun, mhasında tarihinin en büyiik yenilgisini aldı Futbolu gosterip gittiler. £u büyük 84X ba^ta büyük' yokl tanı): Dünya üçüncüsü olarak İngıltereye gidiyoruz ve futbol kalitemizin daha yük- sek olduğunu söyleyebilınz. Kadromuzda başanlı oyunculanmız var Ancak maç İn- gıltere'de İngilizlerin belirgin özellıklen yan toplar, yan ortalar ve uzun toplarda ıyi olrnalan. Bunlara dikkat etmelıler. Özcan Oal {Eski FTFA kokarth hakem): Lıgdekı takımlanmızın form grafiğı dü- şük. Bu nedenle Ulusal Takımımızın başa- nlı olacağı konusunda şuphelenm var Di- siplmden uzak olmalan ve kolay havaya gırmelen benı endişelendiriyor. Serdar ÇaJar (\1HK Asbaşkanı): Iyi bir jenerasyon ve ıyi bir kadro yakaladık. Dün- ya 3 'lüğü unvanıyla bu maça çıkacağız Geçmiş sonuçlara bakarak karamsarlığa kapılmamalıyız Büknt Yavuz (MHK Başkanı): 2002 Dünya Kupası'nda Ulusal Futbol Takı- mımızın yakaladığı üçüncülük çok önem- li Bu başanya paralel olarak Ay-Yıldızlı ekıp. uzun zamandır İngiltere karşısında elde etmek ıstedığı sonucu bu sefer başa- racak güce sahıp. Samet Aybaba (Trabzonspor Tek. Dir.): Ingiliz Ulusal Futbol Takımı"nda birdüşüş yaşanıyor. Avnıpa'da Portekiz'le bırlikte en iyı oynayan ekiplerden bırisiyiz. Takım olma özelliğini göstererek bu maçı alaca- ğımıza ınanıyorum. Erdoğan .4nca (Bursaspor Tek. Dir.): Ulusal Takımın kesinlikle puan veya puan- larla döneceğine ınanıyorum, Dünya ça- pında bir ekibe sahibiz. Özellikle yurtdışın- da oynayan futbolcular inanılmaz perfor- mans sergiliyor. Ay-Yıldızlılann iyi bir maç çıkaracağına ınanıyorum. HEZÎMET GÜNLERİNtN FUTBOLCUSU ÜNAL, ŞİMDİ ANTRENÖR Golümüzü atanz puanımızı alınz KEREM KAÇARLAR G Antep, Malatya ve Trab- zonspor formalannı giyerken İngıltere'ye karşı oynama şansı bulan ancak sahadan hep boynu bükük ayrılan Ü- nal Karaman da 2 Nısanda- ki zorlu maçı bekleyenler- den. Gerçı, o şımdı futbolcu değil, antrenör ve Ulusal Iakımda da teknik direktör Şenol Güneş'ın yardımcısı Forma gıydiğı ingiltere smavlannda 5-0'lık. 4-0"lık ve 1-0'lık yenilgılere iste- meye istemeye imza atan Ü- nal Karaman, Cumhuriyefe yaptığı açıklamada. geçmişte çok ağır yeniigıler aldıklanru ama şimdı kazanmak ıçın sa- haya çıkacaklannı söyledı. Yenen 29 golün azımsanacak bir rakam olmadığını belırten Ünal Karaman. "Bugün Ulu- sal Takımın teknik kadrosu. ftıtbokusu İngütere'vi yenecek güçtedir. Hazır- hklar da bu yönde devam edhor. Türk takımı durduğu yerde değil. Zamanla birtikte kendimizi çok değiştirdik. Bu gelişimin farkını İngiltere nıa- çında sahaya yansrtacağız. Asla kaybetmek gibi bir düşüncemiz yok" dedı Karaman'a lngıltere"ye karşı forma gı>dığı günlen anımsatmasını ıstediğımızde. "4-0 ve 1- O'daki maçlarda 2 topum direkten dönmüştü. Ga- zetelerde ise "îngıltere've 1 şut attık o da genç U- nal'dan' şeklinde habeıier çıkrmştL Ashnda bun- lar doğru düzgün şut bile degüdi. Bunun için di\o- rum ki geçmişten hanrianacak çok fazla şey yok. Biz o günleri aşük bugünlere geldik. Şimdi ise geç- mişi bir kenara bırakıp geleceğe güvenle bakan bir Türk L lusal takımı olarak sahaya çıkacağız. 1yi mücadele verip hak ettiğimiz sonuçla döneceğiz" şeklinde anlattı Gecmişle aradaki fark Ulusal Takım antrenöni. "Geçmişle şimdiki za- man arasmdakj fark kendisini fazlasryla beDi edi- yor" dıyen Ünal Karaman. "KuKiplerimizin ulus- lararası alandaki başanlan ve yöneticilerin daha biiinçli hareket etmesi, LTusalTakımın Dünya 3.1ü- ğü. l EFA Kupası şampiyonluğu, ülke insanının futbola bakış açısının değişmesL çahştıncılann üst seviyede antrenman verip oyunculanıu maçlara hazıriaması ve dolayısıyla Türk insanına gmenil- diği zaman neleryapabikceğini göstermesi bunlar- dan sadece birkaçr şeklinde konuştu. ibrahim Toraman Sıvas'tan 3 büyüklere NEVZAT DİNDAR Güneş'ten şut emriNEYVCASTLE (Cumhuriyet) - ingiltere'yle 2 Nısan'da grubun en önemlı maçına çıkacak L'lusal Futboi Takımımız. hazırlıklannı tüm hızıyla sürdürüyor. Newcastle sahasında günde ıki antrenman yapan Ay- Yıldızlı futbolculann kaleye bol bol 'şut' çektikleri görüldü. ingiltere LTusal Takımrnın özellikle kalede sorun yaşaması nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'in futbolculara "kaleyi gördüğünüz yerden şut çekin" dediği öğrenildı. Futbolculann antrenmanlarda neşeli olması teknik heyeti sevindirirken Şenol Güneş, "Çahşmahnnuzı istediğimiz şekilde sürdürüyonız. Şu ana kadar bir problem yaşamadık. Gol bile atamadığunz İngiltere'yi Sunderland'de yenip Türkrye'yi bir kez daha s^ince boğacağız" dedı. Antrenmanda kaleciler ise ayn olarak çahşıyor. Transferde önümuzdeki sezon üç büyük- leri karşı karşıya gehrecek bir futbolcu var Gaziantepspor"da Evet İbrahim Tora- man... Iyi bir savunma oyuncusu olmasmın yanı sıra attığı gollerle de dikkat çeken İb- rahim Toraman'la Sıvas'tan Gazıantep'e, oradan da ümıt takıma yükselışinin öykü- sünü konuştuk Önce Galatasaray 'a sonra da geçen hafta Beşiktaş 'a gol attımz. Defans oyun- cusu olmanıza karşın attığınız gollerle dikkat çekiyorsunuz, İbrahim Toraman: Gol atmayı seviyo- rum Bir savunma oyuncusu olarak ilk gö- revim öncelıkle defansta emniyeti sağla- mak. Ancak kazandığımız köşe vuruşla- nnda hocam bana ileri çıkmamı söylüyor. Genç veyeni bir ekipsinîz, Bu başarıyı bekliyor muydunuz? İ.T.: Genç oyunculann fazlalığı bazen avantaj bazen de dezavantaj oluyor. Genç- lık mücadele gücünüzü arttınyor. Tecrübe- sizlik ise tek dezavantaj.Ligde bu sezon is- tikrarsız sonuçlar almamızın nedeni yeni bir ekıp olmamız. Futbol yaşantınızdan bahseder misi- niz? İ.T.: Sıvaslıyım. 14-15 yaşına kadarbu- rada kaldım. Sıvas Karması'nda oynarken Türkiye l.'si olduk. Avnı vnl G. Antep alt- yapı sorumlusu Hündal Günduz beni G.Antep'e davet etti. PAF takımından 2 se- ne önce A takıma yükseldim. Transferde adınız üç büyüklerle anılı- yor. Istanbul'agelecek misiniz? İ.T.: Kulübümle 2 yıl daha sözleşmem var. Kulübüm ızın venrse üç büyüklerden birine transfer olmak ısterim. Anadolu"da oynayan her futbolcunun hayalınde önce tstanbul, sonra da Avrupa gıtmek vardır. Çift antrenman yaptılar Beşiktaş topla buluştu Spor Servisi - Beşiktaş. 3 günlük ıznin ardından Deniz- lispor ıle ovnayacağı lig maçı- nın hazırlıklanna dün vaptığı çift antrenmanla başladı tdma- na ulusal takım kamplannda bulunan İlhan Mansız, Tayfiır Havırtçu, Ahmet Yıknnm ve Pancu ile izinli olan Nouma. ayak bile- ğindeki ağnlar nedeniyle salonda çalışan RonaMo. sakatlıklan süren Maklarasanu ve Bayram katılmadı. Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun sü- redır forma giyemeyen Tümer, idman son- rası yaptığı açıklamada. sakatlığının geçtı- ğini belırterek-Şimdiftzikvekondisyonola- rak iyi bir düzeye gelmek için vargücümle çahşıyorum. Lige verilen arayı en iyi şekilde değeriendirmeyeçalışnorum. Takım olarak da bu arayı iyi değeıiendireceğimize ınanı- yorum" dedı. Yann KocaeH ile maç Bu arada Beşiktaş yann 15.30"da Üm- raniye Tesisleri'nde Kocaelispor ile bir hazırlık maçı yapacak. BASKET YORUM / AHMET KLRT Devir Kotu "Devrim kendi evlatlannı yermiş." Oğuz Çetin de Fe- nerbahçe'dekı kulisçilerin başını bu nedenle yemış olma- lı: Devrime yardımcı olduklan için... Bilıyorsunuz. Fransız tarihinde Jacobenlenn lideri Robespierre birlikte devrirn yaptığı otuz bin kişiyi giyotine yollamıştı. Oğuz Çetin de aynı şeyi yaptı: Göreve gelir gelmez 5 oyuncusunu kad- ro dışına yolladı. Içimden bir ses bunlann "devrimci"o\- duklannı ve işin kötü yanı Fenerbahçe'de "Lorant devri- mi" yapılırken (yani.. Lorant gönderilip Oğuz göreve ge- tirilirken) Oğuz Çetin ile birlikte "çalıştıklan"n söylüyor. Ya- nılıyor olabilirim ama ne yapayım; içimden bir ses bana tarihe bakmamı söylüyor... Bu beş oyuncunun üçü ve Oğuz Çetin paketi Fener- bahçe'nin şampiyon olduğu yıl da oradaydı ve.. Anımsa- yacaksınız: O sezonun sonunda da Mustafa Denizli gön- derilmişti. Hem de takımı şampiyon yaptığı halde... Gel de Fenerbahçe'nin içinde bir kulisçiler grubu olduğuna inanma! Neyse! Konumuz futbol değil. Kızımıza söyledik, ge- linlerimiz anlasın diye; çünkü, basketbolda da yaşanıyor böyle olaylar: Baş antrenör sezon ortasında gönderiliyor, yerine yardımcı antrenör getiriliyor. "Etiğe uygun muyok- sa değil mi" sorusu her olay için ayn değerlendirilmelidir elbette ama ben antrenör olsam, bir takımın başına ge- çerken ilk yapacağım iş, yardımcı antrenörümle kontrat imzalamak olurdu. Ben kovulursam o da istifa etmeli ve sezon sonuna kadar o takımda görev kabul etmemeli... Her yardımcı antrenör potansiyel tehlike olmayabilir a- ma ben eşeğimi sağlam kazığa bağlamayı severim. "8e- nimyerimde gözü olanın..." filan derier ya.. Boşuna söy- lemezler o sözü. Her neyse işte! Ben gidince benim yeri- me geçeceğini hesaplayan bir yardımcıyla çalışmak iste- mem ben. Bunun en iyi yolu da onun kaderini kendimin- kine bağlamaktır. Aynı uçakta olduğumuzu bilmeli yardım- cı antrenörüm... Oyuncular için de sakıncalıdır bu operasyonlar. Bekle- diği kadar süre alamayan bir oyuncu, eğer baş antrenö- rün gidip yerine yardımcısının gelecegini bilirse oyununu onun üzerine oynar: Kulis yapar, takımı sabote eder... So- yunma odasındaki Truva atının içindeki askerierdir kulis- çi oyuncular ve yardımcı antrenör: Ne zaman çıkıp arka- dan vuracaklan belli olmaz. Ortam uygun olana kadar bekler, sonra saldınrtar... Yok hayır! Şu son paragrafta Fenerbahçe futbol takı- mından söz etmiyorum. Kişisel görüşlerimi aktanyorum. Ayrtca.. Her yardımcı antrenörün "devrimci" olduğunu da söylemiyorum. Olaylar tek tek incelenmeli ve ona gö- re yorum yapılmalıdır. örneğin.. Kişisel nedenlerden işi- ne son verilen bir teknik direktörün yerine yardımcısının sezonu bitirmesi "devamlılık" sağlar ve yararlı olabilir a- ma... Evet!.. Ama göreve gelir gelmez eski dostlannı kad- ro dışı bırakan bir antrenör söz konusu olduğunda orada bir şeyter döndüğünü anlayabilirsiniz... Uh! Tamam! Elim cebimde, cebim delik. Şimdi şapkamla şemsiyemi geti- rebilirsiniz... Ç-Posta: ahmetkurftn turkbasket.com » Eski yönetici Şadan Kalkavan'dan, Aziz Yıldınm'a 'acil' çağn Borcu 81İ8Ü1 ve gitsin şadan Kalkavan: iyi bir başkan ve teknik adam kötü gidişi geride bırakabilir. Ama bugün bu olmaz. En iyi teknik adamı getirseler de, huzur olmayan yerde başan olmaz. HTJJvÜTÜRKAY Fenerbahçe'de teknik sorumlu Oguz Çetin önceki gün görevine devam karannı açıkladı Başkan Aziz Yıkfanm da 31 Mart günü kara- nnı açıklayacak. Bazı basm organlanna göre Yıldınm bırakacak, bazılanna göre de devam edecek. Kulübün borcu bir hayîi fazla Böyle olunca da ortaya çıkacak adaylar gen adım ahyorlar. Borç miktan açıklanmıyor Yani baş- ka bir deyişle borç miktan başkanın cebınde ve kendisinden başka da kımseler bılmıyor 31 Mart günü Başkan Yıldınm'ın alacağı kararcamiadameraklabeklivor Devameder- se yapılacak bir şey yok. Kongre karan alıp " bırakı yBrum" açıklamasını yaparsa o zaman kendisinden borçlan hibe etmesi ıstenecek Borçlannı hibe etmesi durumunda da başkan adaylan birbir ortaya çıkacak. Muhalefettekı ses Şadan Kalkavan'ın gönlündeki başkan adajı Ah' Şen. Kalkavan 'a göre Şen göreve ha- zır durumda. Kalkavan, birçok ismin de sırada olduğunu söylüyor. "lyi bir başkan ve iyi bir teknikadam Şadan Kalkavan'a göre Ali Şen göreve hazır. kötü gidişi geride bırakabilirier. Ama bugün bu olmaz. Dünyanın en iyi teknik adamını da ge- tirseler, huzur olmayan yerde başan da olmaz. İki yakamızbir araya gelmez^ diyor Kalkavan. Âlı Şen'ın yanı sıra Vefa Küçük, Şenes Erzik, Mehmet Ali Aydınlar ismi en çok geçenler. Teknik direktör olarak da tek isimde birle- şiliyor o da şu anda G.Birliği'ni çalışhrmak- ta olan Ersun \anal ÎTALYAN BASINI, ÎLHAN, HASAN VE ÜMİT DAVALA'YIELEŞTİRDİ Birer aylıkyıldızlar Revivo'dan ilginç iddia: İsraü'de F.Bahçeli kalmadı Spor Servisi - Haim Revivo. Aratrans- ferde F.Bahçe'den ezeli rakibı Galatasaray'a transfer olan tsraılh yıldız Revivo. '"İsrail'de Fenerbahçetaraftan kalmadı. Celta Yigo'hı kalmadığı gjbL. Açıkçası onlar (İsrailliler) zaten hep G.Saraylıydı'' dedi. Omzunayapılan 3 yıldızlı dövmeyle Ga- latasaray Dergisinin Nisan sa\ısına poz ve- ren ve ilginç açıklamalarda bulunan Haim Revivo, "Hagiyle kıyaslanmak istemiyo- rum. Çünkü ben Revrvo'yum. Haginin ta- raftann gözünde çok önemU bir yeri oldu- ğunu biliyorunı. Galatasaray'da kendimi ka- nıdamak zorundayım. Ben kendi yoluma batayonım 1 " diye konuştu. Bu sezon şampiyon olmak istedıklerini açıklayan İsrailli yıldız. "Şampiyon olduk- tan sonra önümuzdeki yıl Şampiyonlar LJ- gi'nde asıl hedefe. diğer arkadaşlarla kitie- nerek en yüksek noktaya ulaşabihnek" ola- rak hedeflerini sıralıyor. SporSenia- Dünyanın en yük- sek tırajlı spor gazetelerinden biri olan ttah/an La Gazzetta dello S- port, 17. Dünya Kupası sırasında yıldızı parlayan. ancak şu anda isimlerinin duyulmadığı futbolcu- lar arasına Galatasaray'dan Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı. Beşik- taş'tan da tlhan Mansızı koydu. "1 ayükfenomenler" başlığı alrın- da verilen listede Türk futbolcular arasında en fazla ÜmitDavala eleş- tirilirken. "Inter'e,kendisini Gala- tasaray'dan getirmesi için yahar- dı" değerlendirmesinde bulundu. Gazete, Dünya Kupası'ndaki başa- nlanndan sonra Hasan'ın teknik direktör Terim'in ile anlaşamadı- ğını, tlhan Mansız'm da tstan- bul'un gece yaşamına kendini kap- tırdığını ifade etti. Türkiye'den aynlmak is- temediğini belirten Revi- vo sözlerini. "Galatasa- ray 'da çok iyi bir ortamla karşılasom. Herkes benim adapte olmam için yar- dımcı oluyor. Taraftann sevgisi ve desteği benim uyum dönemimi ve adap- tâsyonumu daha da hız- landmyor. ÜsteKk Türki- ye'den aynJdığım zaman unutulmak istemiyorum. Muhakkak bağlannlanm olacak" diye noktalıyor. NEYMIŞ ABDULKADİR YLCELMAN F.Bahçe'de Ersun Yanal Sesleri Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyor.Peki ama Ersun Yanal kim? Herkes biliyor onun Gençlerbir- liğinin Teknik Direktörü olduğunu. Ama o nasıl bir yapı- ya sahip . Fenerbahçe'ye gelirse başanlı ve en önem- lisi mutiu olabilir mi ? Fenerbahçe'ye uyum sağlayabi- lir mi ? Başkent takımından gelip Fenerbahçe Cumhu- riyeti'nde sözünü geçirebilir mi? Önce bu sorulan irde- lemek gerek. O halde hemen belirteyim ki Ersun Hoca bilimden ya- na bir spor adamı. "Ben mesleğimi bilime borçluyum" diyor. Onunla yapılmış bir ilginç röportajda bunu açık açık söyieyen Ersun Yanal, acaba Fenerbahçe kulübün- de bilimsellikten yana bir ortam bulabilecek mi? Bilim- sellik kurumsallaşmak demek. Yıllardan beri kurumsal- laşamayan, her kafadan bir ses çıkan ve bir türlü söy- lemeye dilim varmıyor, ama hâlâ kabile yöntemiyle yö- netilen bir Fenerbahçe'de bilimsellik adına ne bulabi- lecek Ersun Hoca? Gençlerbirliğinin başanlı teknik direktörü Ersun Ya- nal röportajı yapan Oray Eğin'e demokrasiden yana ol- duğunu söylerken demokrasiden ne anladığını da açık- lıyor ve "demokraside diktatörlük de var " diyor. "Fe- nerbahçe'de diktatörlük söker mi?" diye düşünüyo- rum. Çünkü "ayaklarbaş, başlarayak olmuş". Ersun hoca gençlerle çalışmayı seviyor. Gençleri alı- yor, hamurunu kendi yoğuruyor ancak o hamurun med- yada afişe olmasına asla izın vermıyor. Çünkü korkusu gençlerin kısa zamanda şımarması. Şimdi düşünelim; Fenerbahçe'de daha ilk maçında başanlı olmuş nice gençler hemen medyada manşetlere çıkmadı mı? Bu sadece Fenerbahçe'de değil, üç büyüklerin ve medya- nın doğasında var. Böylesi bir durumda Ersun Hoca küplere binmiş kimın umurunda. Fenerbahçeliler mut- lu ya... Ashnda Ersun hoca doğru düşünüyor. Genç bir fut- bolcunun takımdaki havayı benimsemesini önemsiyor. Takım arkadaşlarının da o genç futbolcuyu kabullenme- sini istiyor.lşte o zaman takım olunacağını, futbolun da takım oyunu olduğunu biliyor. Ersun Yanal futbolun teknıği kadar insan psikolojisi- ni de biliyor. Gençleşmeyi amaçlayan Fenerbahçe, Er- sun Yanal'ın aşagıdaki görüşlerine ne denli saygı gös- terir dersiniz. Futbol sokak oyunu. Genellikle varoşla- nn çocukları ile oynuyoruz. Cebindetaksi parası bulun- mayan, otobüs bileti alamayan oyuncuların birdenbire altlannda son model arabalar, ceplerinde çok büyük pa- ralar olacak. Bunu bir anda kucaklaması gerçekten zor- dur. Hele Türkiye'deki gerçeklerle birleştığinde. E-Posta: ayucelmanfayahoo.com - Faks: (212) 513&595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog