Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 MART 2003 CUMA 16 TELEVIZYON cumtv<« cumhuriyet.com.tr FîLMLERİ BaH Yolu 13.30 Olay 71/ Macera (Roadto Bali)-Çapkınlıklan yuzunden başla- n surekJı bela\a gtren ıkı sersennın Avustral- ya'dan kaçmak zorunda kalmalanyla gelışen olayla- n kcnu alan fılmın ba^rollennde Bob Hope, Dorothy Lamour \e Bıng Crosb\ \er alıyor Fılmın vonet- menlığınıHal Walkerustle'nı\or(1952 <\BD, 90 dk) MutiakGüç 20.30 Show TV Macera n (\bsolute Pmver) - Geçmışte yakayı ele \eren viAe vıllannı hapıste geçıren Luther tahlıye ol- dukan sonra. kanyennı noktalamak ve koşesıne çe- kılmek ıçın son btr sovgun planlar Gorkemlı Sullı- van malıkânesını gozune kestıren usta hırsız, evın değerlı eşvalannın sakJandığı gızlı bolmeyı keşfeder Buradakı tek yonlu a>nadan da yatak odasında olan bıtenı gorebılmektedır \ onetmen Clınt Eastvvood Oyn Clınt Eastwood, Gene Hackman, Ed Harns, Laura Lınnev, Judy Davıs (1997 ABD, 120 dk) Tigerland 20.30 MovieMax Macera (Tîgertand)-Evlul 1971 de\ıemam agıtmeden oncekı eğıtımlen ıçın Ft Polk a gelen bır grup asker ada\ ı, burada geçırecekJen son haftada Vıetnam ortammı vansıtan TıgerlancTe gırer Jım Paxton. \a- şadığı denevımlen kıtaplaştırmak ısteven bır gençtır. burada arkadaş olduğu Roland Bozz ıse bela çıkarma konusunda uzman bır Teksaslı Yon Joel Schu- macher Oyn Colın Farrell. Matthev. Da\ ıs. Clıfton Collıns Jr.Thomas Guırv (2000 ABD 97 dk) Fakühe 20.30 Kanal D Korku (The Facultv) - Herrıngton Lısesi nde oku>an bır grup ogrencı. haval bıle edemıyeceklen bır tehdıtle karşı karşıya gelırler Sonunda şuphelennı doğrulavan ve onlan dehşete duşuren gerçeğı keş- fetmışlerdır Oğretmenlen başka bır gezegenden gelmıştır Yonetmenlığını Robert Rodıguez'ın ust- lendığı fılmın başrollennde, Elıjah VVood, Laura Harns, Josh Harnett ovnuyor (1998 A.BD, 100 dk) Savaş... 21.00 CNBC-e Bılımkurgu (VVargames) - Bılgısayar oyunları delısı bır genç olan Davıd, Pentagon un bılgısavar sıs- temıne sızmavı başanr Ancak Davıd'ın bılmedığı bırşev\ardır O da asken vetkılılenn ınsan unsu- runu ve hatasmı elımıne ermek ıçın tum kontrolu bıl- gısayara verdıgıdır John Badham'ın vonettıgı fıl- mın başrollennı. Matthew Brodenck. Dabnev Co- leman pavlaşıyor (1983 ABD 110 dk) Spartaküs 21.15 StarMax Tanhsel (Spartacus) - Dori Oscarlı 14 6 mılyon dola- ra mal olan, ıkı vıllık voğun çalışma sonunda ortayaçıkan fılmde, bır kole olan Spartacus'un, hal- kı guçlu Roma lmparatorlugu'na karşı ayaklandır- ması konu edılıvor Yonetmen Stanlev Kubnck Oyuncular Kırk Douglas Laurence Olruer, Jean Sımmons, Charles Laughton (1960 ABD, 197 dk) Bağdat Hırsızı 01.50 Kanal D Fantastik (77\ (The Thief of Bagdad) - Buyucuden kaçan gu- >££' zel bır prensesle, ona vardım eden Bağdat prensı ıle bır hırsızın başından geçen olaylann oy- kusu anlatılıyor Yonetmenler LudvvıgBerger, Tım Whelan, Mıchael Povvell Oyn Sabu, John Justın, June Duprez, Conrad \ eıdt (1940 lngıltere, 106 dk) Çıplak ve Ölü 04.05 Olay TV Macera (Naked and the Dead) - Yonetmenlığını Raou! VValsh'un ustlendığı başrollennı Aldo Ravve Ciıff Robertson unpaylaştığı fılmde 2 DunyaSa- vaşı sırasında Pasıfık te bır adavı ele geçırmeye ça- lışan Japonlar la Amenkalılararasındavaşananmü- cadele anlatılıyor (1958 ABD. 131 dk) O YabmC1 Ç) YeHı Efektleri ve özenli dönem aynntılanyla öne çıkan yapım, ekran karşısında keyifîi dakikalar sunuyor Geçmişten gelen ziyaretçiler Itv8 21.00 cgr TGRT 23 00 Izleyin Orta Değmez Ziyaretçiler - Les Visıteurs / Yonetmen: Jean-Marie Poire / Oyn: Christian Ciavier, Jean Reno, Va- lerie Lemercier, Marie- Anne Chazel, Christian Bujeau, Isabelle Nanty / 1993 Fransa, 107 dakıka TVr Servisi - Fransa'da çe\ - nldığı yılın en çok ış yapan fılmı (75 mılyon dolar) ekra- na gelıyor Yonetmen Po- ire'nın zaman yolculuğu fıl- mı "Zi\aretçUer",TımeBan- djts" ıle "TatPnın \e "Benm Hilfm bır kanşımını andın- yor Besson filmlerınden çok farklı bır kompozısyonla kar- şımıza çıkan Jean Reno da ca- bası Boylu poslu 12 yuzyıl şo\alyesı Godefroy de Mont- mıraıl (Reno) ıle bucur uşağı Jacquoılle (Ciavier), 1122 yı- lında yabancı dıyarlardakı sa- \ aşlardan Fransa'ya donerler Savaşta Kral Şışman Louıs'ın havatını kurtaran şovalye, odul olarak Lady Frenegonde (Lemercier) ıle evlenme hak- kına sahıp olur tşler yolunda gıder gıbıdır ama bır cadının lanenne ugrayan Godefroy bır gun mustakbel kayınbedennı ayı sanarak okla vurur Duğun ıptal edılır, kahramanımız da yerel buyücu Eusebıus'a baş- \nrarak bır ıksır alır Eusebı- us'a gore bu ıksır, yedığı hal- tı temızlemesı ıçın onu "za- manın tüneUerinde bir gezTye çıkaracaktır Ama bır aksılık olur ve Godefroy ıle uşağı kendılennı bır anda çağdaş Fransa'dabulurlar Şatolannın yennde luks bır şato-restoran \ardırşımdı Üstelık de bura- sını, Godefroy'un uzak akra- bası, guzel Beatnce (Lemerci- er) çalıştırmaktadır Ikı kafa- dar, yırmıncı yuzyılın turlu ıcadıyla başa çıkmaya çalışır Sonuç olarak, Mont> Python espnsmde bır şey ızle- meyı beklıyorsanız, hayai kı- nklığına uğrarsınız Kendını- zı bolca ozel efektlı, ozenlı do- nem aynntılan olan. yeşıl Languedoe tepelennde çekıl- mış. hafıf sulu \e sudan ama keyıflı bır fılme hazırlarsanız, mesele yok derız Christian Ciavier (solda) ve Jean Reno'nun başrolde oynadığı yapım, eğlenceli bir çalışma. Savaşm etkisi TV Senisi - "2010 Yılında Turizmden Türki\e'ye60 Mfl- yan Dolar" programı, savaş ozel bolumuvle ekrana gelı- yor Programa, Kuzey Kıbns Turk Cumhunvetı Tunzm Ba- kanlığı Musteşan Yalçın Ve- hit, TURSAB Başkanı Başa- ran Ulusay \ e Turkjye Otelcı- ler Bırlığı Başkanı Sinan Ba- bila konuk oluyor Süha U- yar'ın sunduğu yapımda, 2 Korfez Savaşfnın tunzme et- kılen. ıptaller, onumuzdekı donem ıçın beklentıler \ e alı- nacak onlemler konuşuluyor FlashTV 23.00 Merkez Masa TV Servisi - "Merkez Ma- sa*da bu hafta. "Irak'tan nak- len savaşın arkasındaki medya yalanlan neler" sonısuna ya- nıt aranıyor Ferhan Şayta- man'ın sunduğu programda, bır kısım medyanm savaş çı- ğırtkanlığı yapması da ele alı- nıyor Programa. Oral Çahş- lar, Sedat Sertoğlu, Ruhat Mengi, Halil Ergün, Necef Uğurlu, Bedri Ba>1üinı \ e Hü- se\in Üzmez katılıvor Tv PROGRAMLARI 07.00 Sabah Haberlerı 08.30 Kahvaltı Saatı 10.00 Yertı Fılm Bebek 11 30 Dızı Uzgunum Leyia 12.30 Dızı Mıhnban 13.00 Haberler 13.25 Dızı Aşkın Gucu 14.15 Dızı Cesur Kuşku 15.05 BenımleOynar Mısın"? 15.35 Çızgı F Im A> Sa vaşçısı 16.00 Çızgı Fılm Yaramaz Beşızler 16.30 Benny Hıll Show 17.00 Yerlı Fılnr Esır Hayat 18.35 Dızı Bızım Evın Hallen 19.05 Dı- zı Çıçek Taksı 20.00 Ana Haber 20 45 Dızı Koçum Benım 21.40 Dızı Muhur u Guller 22.35 Bır Başka Gece 00.10 TRT 2 ıle Ortak Yayın I- rak Savaşı (0 312 490 43 00) 09.35 P yasalar Bakış 09.50 Yo- rumsuz 10.15 Irak Savaşı 10.30 Haber Ozetlerı 10.40 Yurttan Haberler 11.15 Guncel 11 35 Spor Haberlerı 11.40 Irak Savaşı 12.00 Haberler 12.15 Seans Arası 12.40 Irak Savaşı 13.00 haberler 13.30 Yorumsuz 13.40 Dunyadan Haberler 14.00 Ha- berler 14.15 Irak Savaşı 15 15 Guncel 15.40 I- rak Savaşı 16.00 Haberler 16.40 Ekonomı Ha berlerı 17.00 Haberler 17.40 Irak Savaşı 18.00 Haber 18 35 Gunun Konusu 19 30 Irak Sava- şı 21.00 Haberler 24.00 Ingılızce Haberler 00.05 Irak Savaşı (0 212 259 72 75) A 06.00 Çızgı Fılm Kuşagı 07.00 Gu S T Î ne Merhaba 08.45 Dınamık Sa bahlarO9 00 Vahşı Kedı 10.00Dı- zı Çırkın Betty 11.00 Fıran Âşık- lar 13.00 Davacı 15.00 Cenk Eren ve Nukhet Duru Sunar 17.45 Fılm Gıbı 19 30 Ana Haber 20.25 Spor Sayfası 20 30 Mırtlak Guç 23.00 Sadece Gulben 00.15 Son Haber 00.45 Shovvspor 01.00 Nukhet Duru ve Cenk Eren Sunar03.00 AvareMustafa(ü2723550?01) _ A _ _ 07.00 Kahvaltı Haberlen 09.00 H [ V Platform 10.00 Çızgı Fılm Beyb- *"• m m lade 10.30 Dızı Aşkın Yollan 11.35 Sana Mutfağı 11.45 Dızı Mahallenın Muhtarlan 13.00 Gun Ortası 13.30 Dızı Baba Evı 14.30 A dan Z ye 17.30 Dızı Boyle mı Ola- caktı 18.30 Dızı Benımle Evlenır Mısın? 19.30 Ana Haber Burtenı 20.25 Spor Haberten 20.30 Dızı Çocuklar Duymasın 22.00 Dızı Hayat Bağları 23.15 A Takımı 24.00 Savaş Ay la So- kak Arası 01.00 Dızı Wıper 01.45 Gece Yarı- sı Haberlen 02.25 A dan Z ye (Tekrar) 04.55 Habercı 05.30 Uzaklar (0 212 354 30 00) 09.35 Ekonomı 09.45 Irak Savaşı 11.35 Yakın Plan 13.40 Ekonomı 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Irak Savaşı 16.35 Ekonomı 17.00 Anahtar 18.15 Spor ia30 Yakın Plan 19.00 Haberler 19 35 Insan ve Savaş 20.30 Basın Odası 23.00 Irak Savaşı 00.05 Insan ve Savaş 00 30 Spor 05.30 Portland - Dallas NBA Maçı (Canlı) NTV savaş bolgesınde yaşanan oelışme- len bolgedekı muhabırterı ıle canlı baglantı- lar kurarak 'Irak Savaşı' adı altında ozel bır yayınla ekrana getınyor (0212 335 00 00) 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çızgı Jetgıller 10.20 Çızgı F Im Şırınler ~^ 10.50 Mutfakta Keyıf 11.00 Sabah Sa- bah 13.00 Haberler 13.20 Kaçak Kız 14.20 Çılgın Bedış 15.15Çızgı TaşDevrı 15.50 Çız gı Tom ve Jerry 17.10 Çızgı Fılm Sevımlı Kahramanlar17 30 Ruhsar 18.30 YılanHıka yesı 19.30 Ana Haber 20.20 Spor 20.30 Fa- kulte 21 45 Gulbeyaz 23.00 Beyaz Shovv 00 10 Tarayıcı 3 01.40 Gece Haberten 01.50 Bağdat Hırsızı (0 212 215 51 11) 08.30 Gunaydın Turkıye 10.00 Sabah Star- lan 11.50 Aşkın Peşınde 13.00 Haber 13.10 Kıralık Kadın 14.50 Gormedıklennız Duy- madıklarınız 16.20 Namuslu 18.00 Çızgı Super Kahramanlar 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 Passaparola 21.45 Dızı Zalım 23.10 Renklı Hayat lar 01.00 Gece Hattı 01.30 Spor 01.40 BBG 04.00 Bır Demet Yasemen (0 212 448 80 00) CNN Turk, ABD-lrak savaşı nede- nıyle yaşanan gelışmelerı 24 saat boyunca kesıntısız vereceğı "Irak'ta Savaş" programıyla ekrana getın- yor (0 212 478 50 00) 07.05 Bu Sabah 08.00 Haberler 08.05 Erkan Tan ıle Başkent'ten 09.30 Savaş özel Yayını 20.00 Ana Haber 21.00 2010 Yılında Turizmden Turkıye'ye 60 Mılyar Dolar 24.00 Savaş özel Yayını (0 212 288 51 52) 08.30 Çızgı Fılm Kuşagı 09.30 Demır Kartal 11 05Xıu Xıu 12.45 Cınayetten Kaçış 14.10 Kelebeklenn Dılı 15.50 Kı ralık Oda 17.30 Çızgı Fılm Kuşagı (Şıfresız) 18.30 Başka Yerde Yok (Şıfresız) 20.00 Haber (Şıfresız) 21 00 Cennetın Içınde 22.35 Evlı Erkekler 23.05 Soprano 23.55 Oz00.45 Fantasy (0212336 75 15) 09.00 Papatya Falı 11.00 Gonul Bahçe- : sı 14 00 Hıt Clıp 17.00 Hemşenm 18.00 . Zulum 19.30 Haber 20.15 Gerçek Ke- sıt 21 15 Şaınn Yerı 23.00 Merkez Masa 01.00 Ame- rıkan Guneşı 02.00 Yuksek Tansıyon 03.00 Metro nom 04.30 Non Stop (0 272 256 82 82) 12.00 Fınans Cafe 13.15 Şır- ket Analızı 14.00 Pıyasa Ekra- nı 14.45 Ankara Kulısı 15.30 Analıstler Soruyor 16.00 Son Baskı 16 45 Işyerı 17 45 Gunden Kalanlar 18.00 Egıtım Kampus1900 MadAboutY- ou 19.30 Dharma & Greg 20 00 Dawson s Creek 21.00 Savaş Oyunlan 23.00 Guardı- an 24.00 South Park 00.30 It s A Mans Wor)d 02.00 Dawson s Creek (0 212 330 01 01) IRAK SAVAŞI NTV muhabiıteri ıleSıcak Bölge den canlı yayınla tum gelışmeler Her yarım saatte Son Durum Danışmanlardan Uzman Görüşü BASİN ODASI Irak Savaşı'nı her eğilimden gazeteciler tortışıyor KIILTU* • SANAT www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 • 28 - 03 - 2OO3 - CUMA rın J C Umere L vuia\ &n Yavuz onercn IjU Kasapugiu kar na Cberts Kukia Dekot, Kottum Tjsar ro. Karına Cheres 2' MartCjmaîOM 22Mar Cjmanss.150 20 30 I 28 Mart Cumaîi 30 ÎSMart Cmranesıt5 30 ?0 30 / / 6 Mart Pstşembe 20 30 I 3 Man Perşemoe 20 30 14 Man Cuma20 30 \ " 5 Mart Comartesı ' 5 30 20 30 1885 ORTAOYUNCLLARtSTIKLAL CAD N0 140 TEL. (O 212) 251 18 65-** FAX (0 212) 244 43 27 www ortaoyuncular com Ferhan Şensoy'un BİRİ BİZİ DIKIZLIYORRONTGENCILERE %\O INDtRIMÜ GULDURÜ —— CUMA-CUMARTESİ 20.00 / PAZAR IS.OOve U.00 Kultur Bakanlrffmn katkıianyfa Ferhan Şensoy^ FELEK BİR GÜN SALAKKEN 3NISANPerşembe$aaL Bt Ferhan Şensoy FERHANGI SEYLER IONlSANPer;embeSaaL2OOO S O N E R O L G U NlSinema www.sonerolgun.com HER ' C I I I A I H 9 T F K KAOIKOY/Tlf:02U.34«tl 41 V İ I İ W İ I I C İ I b l « tanar,,e Sakız Gülii Sot N. 7» SElSTElSrllSr O S C A R ' L I 2 FİH.IVIİ ANADOLU YAKASINDA SADECE SİNEMAMIZDA İEN İYİ BELGESEL OSCAlfl CÜMA - CÜMARTESİ 260 96 53-260 72 61 T -« TİYATRO İSTANBUL - GENCAYGURUN I J0HK8AKH1 •-=- GfHCAY 6URUN NURSBJ EHZ - AL£VGÛRZAP N C M mını lâaıuunıı I2I-29-3I MARI/3-11-12-13IISA» MPIÇOMM IMETIN ARSLAN -ŞAHNAZ ÇAKIRALP-EBRU TEKGUNDUZ YazanMARC CAMOLBni Yoneten GENCAY GURÜN 4-5-6 NISAN m ADRBTE BÜLUNAMAOI"İCİHÂN ÜNAL& CAN GÜRZAP İYazan KRESSMANN TAYLOR İTurkçesı ve Yoneten GENCAY GURUN 1O NISAN SAAT: 21.00 İGIŞE 0212 216 40 70 \ İPROFILO ALIŞVERIŞ MERKEZI-MECIDIYEKÖY İKREDI KARTIYLA REZERVASYON YAPILIR. EFES Pilsen i EN İYİ ORİJİNAL SENARYO OSÇAffl SiLAH\\K SİLAH* HAVIR... SAVASA HATIK... İ 7.30-19.30-2 1.30 muş onunla I tLOİNİZE TEŞEKKUR EDERİZ I I.3O-I3.3O-I5.3O Q A T E Ş TİYATROSU FRJDAÖNETEN OYNAYAN Julide Kural 28-29 Mart / 4-5 Nisan Saat: 20.00 ŞİŞLI ETFAL HASTAHANESİ KONFERANS SALONU H M Â ! Çı<n M<Uzı Tıl |021f) 4S4 15 SS İZMİR 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2002 21"" Esab 2002 11 ' l^arar Da\acı bermet berdar Lnlu \ekılı A\ Meltem L>gur tarafından da\alı Nenman Lnlu mahkememıze açılan bo^anma da\aainın >apılan \argılamaM sonunda Mahkememızın 3 3 2003 tanh ve 2002 2 P E^as 2002 1H Karar sa\ıh ılamı ıle Izmır ılı Balço\a ıiçcii Fe\zı Çakmak Mah cıll no 119 hane no 894de nuf kav \h l e Handan oğlu 11 1 19>'7 İs- tanbui dogumlu daıacı Sermet Serdar Lnlu ıle avnı ver hanede nuf kavıllı Omer ve Emıneden olma 1 12 1962 d lu davalı \enman Lnlunun TM1 * nın 166 son maddesıne gore boşanmalanna Davaı.! tarahn nafaka tazmınat \s gıbı taleplerı olmadıgından bu konuda karar venlmesıne ser ol madığına Da\acı tarafından \apilan toplam 109 120 000 -TL vargılama gıdennın davalıdan alınarak dava cı\a \enlmeMne \\ukatlık en az ucret ^ızelgeM geregınce takdır edılen 200 000 000 TL \ekalet ucretının davalı dan ahnarak davacıva venlmeMne karar venlmekie \enien ışbu karar adresı tespıt edılemeven \e gı- jabında \enlen davalı Nenman Lnluve ılanen teblığıne karar venlmış olmakla l^arara karşı davalının teniMZ hakkını kullanması vonunden mahkememız karan davalıva ılanen tebhg olunur Basın 1 '666 BİSMİL KADASTRO MAHKEMESt'NDEN Sa\ı 1 9 " ^61 Bısmıl \enıce koj-u 1 ^6 16*> 2ü" 2'^ 294 parsellenn davahları Nevrıve \k^u 4 Selam Zıhnı Gur kan Munıp Teker \e 280 nolu parselın davalı mıra^^t ıla^ ^ usuf Nuh Mermer Emıne Çakmak ın vapılan araştırmalara raSmen adre^len tespıt edılemedığınden 1' ^ 2001 gunu bızzat \e\a kendılennı vekille tem sıl etTınnelen aksı takdırde \okluklarmda davava de\am olunacaeı ılan olunur 11 ^ 2001 Basın 128^2 KANDIRA ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'ÎNDEN EsasNo 2001 620 Davau Hacer Atalav vekılı A\ Mehmet -\ka\ taratından mahkememıze açılan gaıplık davasında \enlen karar geregınce lCandıra ılçesı Teksen kovu nutusuna kavıtlı kandıra Orhan Nîahallesı Şaniı Sokakta ıkamet etmekte ıken 1996 vılında ka>bolduğu ıddıa edılen Şukru oglu Ha<.erden olma 29 ^ 1928 d lu Gaıp Hılavet \tala\ ı tanı>an goren \e bılenlenn 30 gun ıçınde dos\amıza muracaat etmelen ve duruşmanın 1 N 2003 tarıhıne bırakıldığı ılan olunur 1 3 2003 Basın 11644 KEŞAN SULH HUKUK MAHKEMESI'NDEN EsasNo ;w 10 80b Davatı \lustata -\k^al ekılı taratından davalılar Sulevman koman Mu^tata Bınbav balıh Guven Ha- san Bulut Mehmet Danabaş Mustafa Mangır \e dahılı davalılar E<at \lan21r Saıde Emek Fatma Onar Fatma Emığrul Hacer L ner Hav-\a koruı.b ve Hasan Çalı alevhlenne mahkememıze açılan ortaklığın gıde- nlmesı davasında venlen ara karar uvarınca Davacı vekıiı dasa konusu ettıgı ke^an ılçesı Turkmen kovu 46^-16^ ve 4"1 parsel savıh ta^ınmaziar uzenndekı ortaklığın iatış buretıvle gıdenlmebinı talep etmı^ ancak dahılı davalılar Fatma Ertuğrul Hater Lner Havvj Konııu ve Hasan Çalıva ""20i S 1 ! nın 28 maddesı ge reğmce dahılı dava dılekçesı ve dunıjma gunu teblıg edılemedığı gıbı adreslende tespıt edılemedığınden ılan voluvla teblıgat vapılmasına karar venlmı^ olup dahılı davahlar Fatma Ertuğrul Ha^er Lner Hav^a koru<.u \e Ha»an Çalıva duru^ma gunu olan b 04 200ı gunu saat 09 "'Me mahkeme salcnunda hazır bu lunmalan eelmedıklen taidırde largılamanın vokluklarında vapılıp karar venleceeınden ıjbu ılanın vukan da ı^mı vazılı dahılı davalılara dahılı dava dılekçeM ve duruşma gunu teblıgı venne geçerlı olmak uzere ıla nen teblığ olunur 18 02 200' Basın ip" 1 ! ESKİŞEHİR ASLİYE 3. HUKUK \L4HKEMESİ'NDEN Esas No 2002 İs44 Davacı Emıne kabaoalu vekılı A\ Necatı Ince taratından mahkememıze açılan aaıplık davaM -.ebebıv le Tum aramaiara rağmen bulunamavan Rıze ılı Gunsuvu ılçesı ^ enı Camı kovu Cılt 1^6 02 Aıle Sıra No 29 Sıra \ o 36 da nutusa ka\ıtlı fbrahım ve Fatma oğlu 1961 dogumlu Erdal Kabaoğlu nu goren ve verını bılenlerın mahkememızın vukanda esas numara^ı vazılı dosvasına 6 av sure ıçensinde haber verme len aksi takdırde gapılıgıne karar verılecegı hu>usu ılan olunur 12 0'2001 Basm 12^2" KAHTA ASLİ\T HUKUK MAHKEMESİ E^aiNo 2002 241 Davalı TPAO tarafından davalıbr Zıva AkBll Ek ve Saıt BLI AN alevhıne açılan tazmınat davasının va- pılan vargılaması sırasında venlen ara karan geregınce Divahlardan Husnu oglu Adıvarran 1944 dogumlu Zıva \KBlLEk ınteblıgata \araraı.ık adreM tumara? tırmalara ragmen tespıt edılemedığınden kendı^ıne ılanen teblıgat v jpılmasına karar verılmış olup Zıva A.K BİLEK e duruşma gununun fi 04 200- 2unusaatO9 10 da kahta Adlıvesı dunışmasalonundavapılacagı du ruşmava gelmedıöı herhangı bır mazeret bıldırmedıgı ve kendısını vekıl ıle de temsıl ertırmedıgı takdırde var gılamanın voklugunda vapılarak karar \ enlebıleceğı ılanen teblıg olunur Ba^ın 112î^i AKHİSAR ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosva No 2002 N " Davacı Sadı\e Şenav vekılı tarafından davalı Engın Şenav alevhme açılan boşanma davasindan dolavı Davacı Sadıve Şenav vekılı tarafından davalı Engın Şenav hakkında boşanma davası açıldı ğı davalının adresı olan Sevıt Ahmet Mah 611 Sk No 1M Akhısar adresıne teblığın PTT kanalı ıle mumkun olmadıgından ılanen teblığın vapılmasına karar venldıgınden duruşma gunu olan 1 4 2003 gunu saat 10 40 da davalı Engın ^enav ın duruşmava gehnesı veva kendısınj bır vekıl ıle temsıl ettırmesı ve dava ıle ılgılı belgelen varsa dos>ava ıbraz etmesı goruşmeve gelmedığı veva kendısını bır vekıl ıle temsıl ettırmedgı takdırde vargıla- mava voklugunda devam edıleceğı ve karar venlecegı duruşma gunu ve dava dılekçesının avrıca dehl lıstesının teblıSı venne kaım olmak uzere ılan olunur 10 3 2003 Basın 1192' ÇORUM SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2001 ^ Çorum ılı karakeı,ılı Mahallesı sahıfe 69 pafta " i ada 12^ parsel 69da kavıtlı 1 601 m2 mıktannda bag \ ukarda belırtılen gavnmekulun ıc ıt k nu umumı hükumlen daıresmde a<,ık arttırma suretıvle satılarak ortaklığın gıde nlmesıne karar venlmış olmakla belırtılen gavnmenkulun 6 1 200' tanhınde vapılan deger tespıtınde muhammen de |en 1 ^ 000 000 000 -TL olarak behrtılmıştır Adresı tespıt edılemeven Selım oglu Ragıp a teblığ venne geçmek üzere ılanen teblıg olunur Teblıg tanhınden ıtıbaren 1 ^ gun ıçersınde herhangı bır hak talebmde bulunanlann evrakı mûsbıte- len ıle bırlıkte vukarda belırtılen dos\ a numarası ıle muracaatlan ılanen teblıg olunur 1103 2001 Basın H0 7 l DENİZLİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTILARININ İLANI Denızlı 1 Icra ve Iflas Nfudurluğu nun 2000 4"">4 esas savılı dosvasından ıflas tasfıve ladı tasfive) ı^lemlen vururuLn Mufl^ Emsan Paslanmaz Çelık Sanavı ve Tıcaret \ Ş nın ıkıncı alacaklılar toplantısı 2> 04 2003 gunu saat 09 1lı da Denızlı I Icra ve tflas Mudurluğu nun 2000 4"sS gsaj saMİı dosvasından ıflas tasfıje (adı tasfıveı ışlemlerı vurutulen Mufli!> Emsan Holdıng \ Ş nın ıkıncı alacaklılar toplantısı 2^ 04 2003 gunu saat 10 10 da Denızlı 1 tcra ve Iflas Müdürluğu nun 2000 4 ^ 6 esas savılı dosvasından ıflas tasfive (adı tasfivel ış lemlen vurutulen Vluflıs Emsan Emaye Sanavı ve Tıcaret A Ş nın ıkjncı alacaklılar toplantısı 2> 04 2003 gu nu saat 11 i(J da Denızlı 1 Icra ve tflas Mudurlugu nde vapılacaktır Bu toplantıda ılgılılenn asaleten veva ve kaleten hazır bulunmalan hu^usu teblıg ve ılan olunur 180ı 200' Basın 1 '4^0 Nufiıs cuzdanımı, ehlıyetımı ve tTU oğrencı kımlık kartımı kaybettım Hukumsuzdur ARCAİYİEL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog