Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

28 MART 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabfrt cumhuriyet.com.tr 11 îtalya'daki 173. Hava İndirme Tugayı'na bağlı 1000 ABD askeri paraşütle Kuzey Irak'a indi Kuzey cephesi açılıyor Bölgeye bin askeri havadan indiren, daha önce de yüzlerce kişilik birlikler konuşlandıran ABD, kuzeyden işgale başlıyor. Dış Haberler Servisi - Işgalci güçlerin saldınlan bütün hızıyla sürerken Ameri- kan 173. Hava İndirme Tugayı'na bağlı yaklaşık 1000 asker önceki gece paraşüt- le Kuzey Irak'a indi. tkinci Dünya Savaşı 'ndan sonraki en bü- yük hava indirme operasyonlanndan biri- ni gerçekleştiren ABD, artık kuzey cephe- sini açıyor. Geçen cumartesi de 4 kargo uça- ğıyla bölgeye yüzlerce asker konuşlandı- nlmıştı. Adını açıklamayan bir savunma yet- kılisı. "Bu kuzey cephesinin başlangıcı. Bölgede ilk kez bu kadar büyük bir Ame- rikan askeri varhğı oluşhT dedı. Yüzler- ce askenn Kuzey Irak'taki Erbil kentıyle Irak denetimindeki Kerkük arasındakı cep- heye konuşlandıklan bildiriliyor. Ingiliz savunma kaynaklan, savaşta ilk önceliğin, kuzeyden Bağdat'a saldın baş- latmak değil. Kürt hatlanna gelerek yeni bir cephe açmak olduğunu belirtti. Reuters ajan- sına bilgi veren Ingiliz savunma kaynaklan, "ÖnceKk, Kürt hatlanna kadar gelnıek, on- laıia birleşmek ve bozulmayacak bir cephe oluşrurnıak" dedi. Savunma kaynaklan, Amerikahlann, bir- likleri kuzeyden Bağdat'a doğru hareket et- tirmeye başlayacaklannı sanmadıklannı be- lirterek "Bazı şeyler değişebifir. Ama şu an- da ana konu bölgenin istikrariı olmasım gü- vence altına almak" dediler. ye'nin 10 kilometre dışındaki Bakraco Havaalanf na yabancı askerleri taşıyan uçaklann indiği bildirildi. Üst düzey bir Kürt yetkili, hemen her gece gelen uçak- lann ABD özel operasyon birliklerini ta- şıdığını söyledi. Öte yandan, savaş uçaklannın Kerkük yakınlanndaki Irak mevzilerini dün de bombaladığı bildirildi. Şamşamal kasa- bası karşısındaki tepelerde 5 büyük pat- lama görüldü. Musul'un 40 kilometre doğusundakı Kalak yakınlanndaki tepelerde bulunan Irak askeri mevzilerinde de 4 büyük pat- lama meydana geldi. Kalak'ta ilk kez gündüz bombardtman yapıldığı belirtil- di. Musul-Dohuk yolu üzerindeki Domiz'e bakan tepelerdeki Irak ileri mevzileri de bombalandı. Erbil ve Süleymaniye üze- rinden ıse dün gece sürekli savaş uçakla- nnın geçtıği bildirildi. Koalisyon uçakla- n dün aynca El Kaide ile bağlantısı ol- duğu belirtilen Ensar El Islam mevzile- rini de bombaladı. ABD ordusu, tkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük hava indirme operasyonlanndan Musul'da 50 ölü var birini Kuzey Irak'a gerçekleştirdi. (Fotoğraf: REUTERS) Güney Avrupa Görev Gücü Sözcüsü Yarbay Thomas Collins. önceki gece Kuzey Irak'a paraşütle inen 173'üncü Hava fndirme Tuga- yı'na bağlı askerlerin sayısının yaklaşık 1000 olduğunu bildirdi. Collins, îtalya'daki Vicen- za'da üslenen tugaydan birbirliğin önceki ge- ce Kuzey Irak'a gittiğini belirterek "Sizeyak- laşık 1000 askerin Kuzey Irak'a indiğini söy- leyebitirim" dedi. Thomas Collins. paraşüt birliğinden asker- lenn kuzey Irak'ta indiği bölgenin tam yerini belırtmedi. ABD savunma yetkilıleri de Kuzey Irak'a inen askerlerin önemli bir havaalanmın denetiminı ele geçirdiğini kaydetti. Kuzey Irak'taki bir piste de, dün sabaha karşı çok sa- yıda Amenkan askeri kargo uçağı ındı. Görgü tanıklanna göre, uçaklar Süleymaniye ve Şam- şamal kentleri arasındakı Bakraco bölgesinde bulunan piste inış yaptı. Bakraco sakinlerinden biri, bölgedeki piste 40 kadar uçağın indiğini gördüğünü söyledi. Bu arada, Kuzey Irak'ta Batılı gizli servis elemanlannı taşıyan kamyonlann Kürtlerin bir komuta merkezine gittiğini, Süleymani- Irak'ın kuzeyindeki Musul kentini bu sabah hedef alan Amerikan-îngiliz bombardımanlarında 50'den fazla kişinin öldüğü veya yaralandığı bildirildi. Katar TV'si El Cezire'nin bölgedeki muhabiri, tanıklara dayanarak verdiği haberde, bombardımanda ölen ve yaralananlann arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu söyledi. Muhabir, "Ahali bonıbardımana çok öfkeli. Burada hiçbir askeri üs bulunmadığını söylüyorlar" dedi ve bombardımanda 7 evin tamamen yıkıldığını bildirdi. TV, yıkılan binalan da gösterdi. rcoaJ Olü sayısı Askerler Işgalcıler' Iraklılar Sıviller İşgal kaynaklan Irak kaynaklan 48 25 1.000'deH fazla 350'den fazla • Ingiliz Amenkan Bir haftanın büançosu ağır ABD, saldınlann ikinci haftasında bölgeye takviye güç gönderdi Bağdat yaklaştıkça uzaklaşıyor 20 Mart: 04.33: ABD, Bağdafı bombalayarak Irak savaşını başlattı. 21 Mart: ABD, Bağdat ve çevresine gece boyunca 1000 Cruise füzesi attı ve savaş uçaklan 1000 saldın uçuşu yaptı. Kuveyt'te meydana gelen helikopter kazası sonucunda 8 Ingiliz ve 4 ABD asken öldü. 22 Mart: ABD ordusu, Cmmü Kasr ve Nasıriye'de güçlü bir direnişle karşılaştı. Kuzey Irak'ta bir araca düzenlenen bombalı saldında Avustralyalı bir kameraman hayatını kaybetti ve bir Ingiliz televizyon muhabiri vurularak öldürüldü. 23 Mart: Irak televizyonu, öldürülen ABD askerlerinin ve esirlerin görüntülerini yayımladı. ABD. Bağdat'a. Musul'un kuzeyine ve Ensar El İslam örgütünün üslendiği yerlere hava saldınsı düzenledi. ABD. Patriot fuzeleri. bir Ingiliz Tornado savaş uçağını düşürdü. Kuveyt'te bir ABD askeri düzenlediği bombalı saldın nedeniyle gözaltuıa alındı. Saldınnm sonucunda bir ABD askeri ölürken 12 asker yaralandı. 24 Mart: Saddam Hüseyin, ABD ve Ingiliz ordusuna, savaşın uzun ve şiddetli olacağı uyansında bulundu. Irak, ABD ordusuna ait Apaçi tipi helikopteri düşürdü. Bağdat'a hava saldınsı tekrar başladı. Kerkük 24 saat boyunca bombalandı. Bush, Kongre'den 75 milyar dolarhk ek savaş bütçesi talep etti. Güney'deki çatışmalarda 2 Ingiliz askeri öldü. 25 Mart: Kum fırtınasının yavaşlattığı işgal güçleri, Bağdat'a ilerleyişlerini sürdürdü, Ümmü Kasr'ı ele geçirdiklenni bildirdiler. 8 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı açıklandı. Kerkük'e hava saldınsı tekrar başladı. Bir tngiliz Tornado uçağı. ABD Patriot bataryalannı vurdu. Irak lideri, Irak'taki aşiretleri işgal güçlerine karşı savaşmaya çağırdı. Basra'da Şiilerin ayaklandığı ileri sürüldü. 26 Mart: Bağdat"ta bir çarşının vurulması sonucunda 15 sivil öldü. Bush, Saddam Hüseyin'in gücünü kaybetmeye başladığını, fakat savaşın uzun süreceğini söyledi. Ingiltere Başbakanı Tony Blair. BushTa görüşmek üzere ABD'ye gitti. ABD, Necef'te son 72 saatte lOOOIraklının öldürüldüğünü ileri sürdü. Iraklı yetkililer, bombardımanlarda 500'den fazla sivilin öldüğünü ve 200 evin yıkıldığını söyledi. BM Güvenlik Konseyi, Irak'ta durumu görüşmek için toplandı. Bombardıman sonucunda Irak devlet televizyonu vuruldu. ,ı • Irak saldınlann ilk haftasında 350'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. İşgal güçlerine karşı güneyde direniş sürüyor. Dış HaberierServisi - Irak 'a saldınlann ilk haftasında ko- lay zafer beklentisi boşa çıkan ABD ve Ingiltere, dün gündüz ve gece Bağdat'ı bombalama- ya devam etti. Bağdat, bir hafta içinde 350'den fazla kişinin öldüğü- nü, yaklaşık 3 bin 700 kişinin yaralandığını açıkladı. Irak Sağlık Bakanı'na göre, çarşı- ya düzenlenen saldınlann ya- ralannı sarmaya çalışan Bağ- dat'ta önceki gün toplam 36 Iraklı öldü. Irak Savunma Bakanı Sultan Haşim Ahmet, ABD bırliklerinin Bağ- dat'a 140 kilometre mesa- fede olduklannı ve şehn 5-10 gün içinde kuşatma- lannı beklediklerini söy- ledi. Iraklı Bakan, bundan sonra aylar süren sokak çatışmalan yaşanacağını belirtti. Amerikalı yetkililere gö- re de ölen koalisyon asker- lerinin sayısı 48'i buldu. Ölenlerden 26"sının Ame- rikalı. 22'sinin tngiliz as- keri olduğu, 8 Amenkan askerinin de kaybolduğu belirtildi. Amerikalılar, sa- vaşta 3500'den fazla Irak- lıyı, Iraklı yetkililer de 7 koalisyon askerini esir al- dıklannı belirttiler. ABD ve tngiliz askerlerinin esir aldığı Irakhlann görüntüleri her gün yaymılanıyor. Irak, tşgalçi güçlerinsrvilleri kaçınp tutsakasker gibigösterdiğiniönesürüyor. (Fotoğraf: REUTERS) ABD ASKERLERÎNtN DOST ATEŞÎNDE 37 KİŞİ YARALANDI Deniz piyadeleri birbirini vurdu Samave'de çaüşmalar ABD Savunma Bakanlı- ğı Pentagon, saldınlann ilk 6 gününde 600 Tomahavvk fuzesi ile 4 bin 300'den faz- la bomba fırlatıldığını bildirdi. Bölgede 250 bin Amerikan askeri ile 40 bin Ingiliz ve Avustralya askerinin konuş- landınldığını hatırlatan Pentagon, on binden fazla takviye askeri daha Körfez'e gönde- riyor. Yaklaşık bin askeri Kuzey'e indiren ABD, daha önce Türkiye üzerinden Kuzey'e gön- derilmesi planlanan 12 bin askeri de Kör- fez'e gönderdi. Güneyden başlattıklan ha- rekâtta. Fırat Nehri boyunca uzanan kent- lerde yoğun direnişle karşılaşan ABD ve Ingiliz birlikleri Basra, Nasıriye, Samave ve Necef'i ele geçirmek yerine kuşatma al- Dış Haberier Servisi - ABD'nin Irak'taki "dost ateşi" kayıplan giderek büyüyor. Toplam 18 tngiliz askerini "yanDşhkla" öldüren ABD askerlerinin dün de kendi aralannda çatışmaya girmesi sonucu en az 37 asker yaralandı. Dün gece Nasıriye'de Irak askerleriyle ABD deniz piyadeleri arasındakı şiddetli çatışmalar sürerken Amerikan komuta karargâhına top mermisi ve füze isabet etti. Bunun ardından, gecenüı karanlığında yaşanan kanşıklık ve korku sonucu ABD askerleri birbirlerine ateş etmeye başladı. Bir ABD'li yüzbaşı AFP'ye, "Askerler birbirlerine ateş etti. Bu dost ateşiydi" dedi. Olayda 5'i ağır olmak üzere 37 asker yaralanırken kaç kişinin dost ateşiyle yaralandığı, kaç askerin Iraklılar tarafindan vurulduğu anlaşılamadı. ABD'nin savaşlarda dost ateşi yüzünden verdiği kayıplann oranı çok yüksek. Kore Savaşı'ndaki ölüm ve yaralanmalann yüzde 18'i, Vietnam Savaşı'nda yüzde 39'u, 1991 Körfez Savaşı'ndaysa yüzde 49'u dost ateşi yüzünden gerçekleşti. Geçen yıl, Afganistan operasyonu sırasında bir Amerikan uçağı Kanada birliğinin tepesine yanlışlıkla 230 kilogramlık bomba atıp 4 askeri öldürmüştü. tına alarak Bağdat'a başlattıklan ilerleyiş- te zorlanıyor. Necefve Kerbela'da çok sayıda ölü Ağır silahlar, tank ateşi ve Apaçi helikop- terlerinin desteğindeki Amerikan güçlen, Fırat üzerindeki bir köprüyü koruyan 1500 Fedai ile çatışmaya gırdi. Irak, Necef ve Kerbela kentlerinde dün düzenlediği bom- bardımanlarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Irak Genelkurmayı, Zikar ilinde 4 as- keri aracın tahrip edildiği ve Amerikan as- kerlerinden 7'sinin öldürüldüğünüKudüs Ordusu'nutt Necef'de Amerikan askerle- riyle şiddetli çatışmaya girdiği, 4 Ame- rikan tankıyla bir zırhlı aracın tahrip edil- diğini açıkladı. Basra çevresine konuşlanan tngiliz güç- leri de henüz kente girmeyi başaramadı. Ancak kentten çıkan Irak tanklannın büyük bölümünün imha edildiği öne sürüldü. Bir tngiliz askeri yetkili, ABD komutasındaki güçlerin, 70-120 araçtan oluşan Irak konvo- yunun büyük kısmını püskürttüğünü ya da imha ettığıni söyledi. Bu arada. ABD'nin 101. Hava indirme Tümeni birliklerinin Kuveyt'ten Irak'a geçmeye başladıklan bildirildi. BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Amerika'yı Durduracak lekYbfcMalanıaBoykot ABD dünyaya meydan okuyor; Birleşmiş Millet- ler'i, uluslararası hukuku, uluslararası anlaşmala- rı hiçesayıyor. Irak'ı işgal ediyor. Benim çıkarlanm ne gerektiriyorsa onu yapacağım diyor. Vedünyanın eli kolu bağlı, hiçbir şey yapamıyor. Londra'dan Singapur'a, Kahire'den Bombay'a ka- dar milyonlarca insan ABD yönetimini protesto ediyor. Ama yine sonuç alınmıyor. Bush yönetimi, "yollaryürümekle aştnmaz"', var- sın yürüsünler, içleri rarıatlar, vicdanlan rahatlarama sonuçta yıne Arnerika kazanır diye düşünüyor. Sonuç almak için... Bush yönetimini dize getirmek ve sonuç almak için çok etkili bir yol var; Amerikan mallanna tüm dün- yada boykot. Bakın görün Bush yönetimi nasıl pes edecektır, nasıl kuzu gibi kabuğuna çekilecektir. O Paris'ten Bombay'a, Istanbul'dan Kahire'yeyol- lara dökülüp Bush yönetimini protesto eden mil- yonlar ellerine "Amerikan mallanna hayır" pan- kartlarını alsınlar; televizyonlarda, internet sayfa- larında, "Her Amerikan malı Bağdat'a yeni bir bombadır" diye yazsınlar; görelim bakalım Bush yönetimi ne hale gelir? - Önce ıhracat işleri bozulan Amerikan firmala- rı VVashington'a baskı yaparlar. işlerimız bozuldu, "Savaşa hayır" derler. Hatta adam tutup sokakta yürütmeye kalkarlar. Yalnız mallar değil... Yalnız Amerikan mallanna değil, "hizmetlerine" de; Amerikan filmlerine, müziğine, modasına, eği- timine, bankacısına da boykot. Bakın görün Bush yönetimi ne hale geliyor. Saldıran ülkelere en büyük ceza, "iktisadi ola- rak ayağına basmaktır". Bu da dünyanın en kolay işidir. - Bugün tüm dünya, Bush yönetiminin Irak'ı iş- galine karşı mı; Ingiltere de yanında mı; Amerikan ve Ingiliz mallarını boykot ediyoruz dediklerinde, "Amerika 'ya ve Ingiltere 'ye öyle bir bedel yükler- ler kı onlar için astan yüzünden pahalıya gelmiş olur." Ikisi de kuyruklannı kıstınp, veryansın geri giderler. Işi kurumsallaştırmak gerek... Hatta işi kurumsallaştırmak lazım. Boykotu "em- peryalizme karşı bir savunma silahı olarak kullan- mak gerek", bu çok yarariıdır. Bu konuda, Amerikalıların çok sevdikleri sivil toplum örgütlerini kullanmak yararlı olur. örneğin, "Savaş Karşıtı Sivil Toplum örgütleri" bütün dün- ya çapında kurulabilir. Bir sömürgeci güç kendi çıkarlan için bir ülkeyi işgale mı kalktı, mallan tüm dünya ülkelerinde boy- kot edilmeye başlanır. Hatta önceden açıklama yapılır. "Bir emperyal güç kendi çıkarlan için bir ülkeyi işgale kalkarsa, savaş açarsa mallan boy- kot edilecektir" denir. Uluslararası, devletlerarası anlaşmalarla bu konuda hukuki bir altyapı da ge- liştirilebilir. Amerika, Ingiltere, Fransa gibi güçler niçin haksız saldırılar, işgaller yapıyorlar? Kendi stratejik ve ikti- sadi çıkarlanm başkalannın çıkarlannın önüne ge- çirmek için. Ellerinde fiili güç, sılah gücü var; zayıf- lar karşı çıkamıyor; o zaman zayıf çoğunluk da elin- dekı en önemli silahı, "boykot silahını" kullanır. Emin olun, bu silah, nükleer bombadan daha et- kili bir silahtır. Çünkü doğrudan doğruya stratejik çıkarlan etkiler. Dünyanın yüzde 85'i ezilen insan- larclır Kendilerini ezen emperyalist güçlere karşı "mal ve hizmet boykotu silahını" kullanarak kendilerini koruyabilirler. Amerika Irak'a saldırmadan önce bütün dünya ülkeleri, Amerikan ve Ingiliz mallanna karşı boykot kampanyasına başlamış olsalardı, emin olun, Bush ve Blair saldın kararı alamazlardı. Et fiyatlan artınca ev hanımlan "et boykotu" ya- pıyorlar da Bağdat'ta Amerikan ve Ingiliz bomba- iarı altında kolları, bacakları parçalanan çocukla- nn ıstırabı için boykot yapmayı insanlar "düşüne- mez miyiz"].. Bu vahşeti durdurmak adına... www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali K.lrak cephesine ABD yorumu: Türkiye'ye güvence harekâü VVASHINGTON (AA) - ABD Sa\Tinma Bakanı Donald Rumsfeld. K.Irak'ta Amerikan askeri bulundurmanın. Irak'ın parçalanmasındansa tek bir ülke olarak kalmasına yönelik Amerikan niyetine ilişkin Türk hükümetıne güven verdiğini söyledi. Rumsfeld, ABD Temsilciler Meclisi'nde Tahsisler Komitesi'nde düzenlenen oturumdan önce gazetecilerin sorulannı yanıtladı. ABD Savunma Bakanı, ABD'nin 173. Hava tndirme Tugayı'ndan 1000 askerin K. Irak'a paraşütle indirilmesinin taşıdığı öneme ilişkin bir soru üzerine, "Bunun birçok önenıi var. Kuzeydeki petrol alanlarının. Irak ordusu tarafindan ateşe verilmesi veya yok edilnıesini önlemeye yarayacak. Ajnca Kürtlerle daha yakın çalışma imkanı sağlayacak. Kuzeydeki Amerikan askerlerinin varlıgı, Türk hükümetine, Irak'ın parçalara bölünmesindense, tek bir ülke olarak kalmasına yönelik niyetimizi gösterecek" dedi. Rumsfeld, kuzeyde Amerikan askeri bulundurmanın, Saddam Hüseyin'in, ittifak güçlerinin sağladığı ilerlemeden endişe duymasını sağlayacağıru da söyledi ve bu yüzden kuzeyde Amerikan askerlerinin sayısının artınlmasının önemli olduğunu kaydetti. ABD Savunma Bakanı, kuzeye asker indirme planının üzerinde çok dikkatle çalışılmış bir plan olduğunu belirtti. Rumsfeld, "Planlanmızdaki tek büyük değişiklik, 4. piyade tümeninin, Türkiye'den kara yoluyla kuzeye sokulamaması oldu" dedı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog