Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p l a r ı AŞIK KADINLAR SOKAĞI Hikmet Çetinkaya Cufnhuriyet Çag Pazariama \ Ş TurkocağıCadNo?941 kitap kulübü fKn-llCagaloglu-tsanhılTd (212151401 % Cumhuriyet Cumhuriyet ı t a p I a r ı SEVPANINADRESl BELLİ DEĞÎL Hikmet Çetinka^a 79. YIL SAYI: 28294 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) 26 MART 2003 ÇAf^AMBA Saldırılann 6. gününde, güneyden başkente doğru ilerleyen ABD ve fngiltere kara birlikleri- nin Fırat1 1 geçtiği ve Bağdat'â 100 km. kadar yaklaştıkları belirtiliyor. (Fotoğraf: REUTERS) Irak'ta bir yandan işgal sürüyor diğer yandan gıda ambargosu nedeniyle insanlık dramı yaşanıyor ÖÖÖlüm ablukası'Acılarımızdan Annan sorumlu' Irak Ticaret Bakanı Mehdı Salih,ABD veİngiltere'mn insanlık dışı ve ahlaksız bir savaş yürüttüğünü belirterek Irak'a gıda ve ilaç ulaştı- nlmasını durdurması için BM'ye baskı yaptıklannı söy- ledi. Irak'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Duri de petrol karşıhğı gıda programının nedensiz donduruldu- ğunu vurgulayarak '"Irak halkının çektiği acılardan Ge- nel Sekreter Annan sorumludur" dedi. • //. Sayfada KARA SAVAŞINA HAZIRLIK Saldırıda zorlu aşama 9 Karada şiddetli bir direnışle karşılaşan ışgal güçlerinin, Bağdat'â kara saldınsına hazırlandığı yorumlan yapılıyor. Bağdat dün gece de yoğun bombardıman altında kalırken 5 sivıl yaşamını yitirdi. Güneydeki Cumhuriyet Muhafızlan mevzilerinin de bombalandığı bildirildi. # Kerbela'da konuşlanan ve en güçlü tümenlerden bin olan Medine Tümeni ıle ışgalci güçler arasında yaşanacak çarpışmanın dönüm noktası olacağı belirtiliyor. Güneyden Bağdat'â ilerleyen bırlikleri kum fırtınası durdurdu. • 11. Sayfada | | a ç y e j ^ s ı k ı n t ı s ı başlad. *>?<* l ™k 'ta gıda ve ılaç sı- kıntısı büyük boyutlara ulaştı. Salgın hastalık korkusu yaşanan bölgeye yalnızca Iran'm Hacı Ümran Kapı- sı'ndan kısmen gıda malzemesi getiriliyor. Bunlar da pahalı olduğu için yoksul aileler yararlanamıyor. Savaş- tan zarar görecekleri endişesiyle Musul ve Kerkük'ten Kürt bölgesine kaçan Türkmenler için, provokatif bir saldınya karşı güvenlik önlemleri alındı. • 10. Sayfada 100 bln çocuk tehdit altında Kuşatma altın- daki Basra, in- sanlık dramıyla karşı karşıya. BM yetkilileri, su ve elektrik verilemeyen kentte 5 yaşın altındaki 100 bin ka- dar çocuğun yaşamının tehdit altında olduğunu açıkla- dı. tşgal güçleri, kenti askeri hedef ilan etti. "Askeri he- def," bir askeri gücün "tehdit ve tehlike altında" oldu- ğu iddiasıyla "asker ve sivil aynmı gözetmeden gerek- li önlemleri alacağı" anlamına geliyor. • 10. Sayfada r BASRA'DA HALK AYAKU\NDI İDDİASI • 10. Sayfada L. BUSH-BU\IR BULUŞUYOR • 10. Sayfada ÜRDÜN'DEKİ IRAKLI SÜRGÜNLER Savaşmak için dönüyorlar # Ürdün'ün El Karama smır kapısı yetkilisi Albay Ahmed El Hazaymi, 16 Mart'tan beri 5 bin 284 Iraklının Amerikalılarla savaşmak için sınırı geçtiğını kaydetti. Irak'ın. Ürdün'ün başkentı Amman'dakı konsolosluk yetkilisi Cevad El Ali de bugüne dek 3 bın Iraklı ıçın geçici pasaport verdiklerini açıkladı. Cezayir'de de yüzlerce kışı Irak Büyükelçiliği'ne başvurdu. • //. Sayfada Bağdat direnişe hazırlanıyor Amerikan \e İngiliz hava saldırısı başladığından bu yana en ağır bombardımanın dün gece yapıl- dığı Bağdat'ta halk. bu saldınlar altında > aşamav a çalışıyor. Uluslararası toplumdan yetki almak- sızın hareket eden Amerikan-İngiliz kuvTetlerini Irak başkentinde bekleyen şeyin, savaşın başla- dığı 20 Mart'tan bu yana epey değiştiğini belirten AFP Ajansı, güneydeki şiddetli çatışmalann, sadece Saddam rejimine bağli birlik ve milislerin değil, bağunsızlıklanna bağü aşiretlerin ve si- lahlanan halkın da direniş gücünü gözler önüne serdiğine dikkat çekti. Ajans, Başbakan Yardım- cısı Tank Aziz'in, "Irak yönctimi ortadan kaldırılamadı" diye konuştuğunu ve "Amerikan ve İn- giliz birliklerinin, Bağdat'ta en güzel müzik ve çiçeklerie karşılanacağını" belirtti. (Fotoğraf AP) Bush 'un ek bütçesinden Türkiye 'ye depay 8.5milyar dolarlık savaş kredisi % ABD Başkanı Bush, savaş için ıstedığı ek bütçeden Türkiye'ye de " 1 mılyar dolar nakıt" ya da bu mıktara eşdeğer "8.5 mılyar dolar kredı garantisi" sağlanması yönünde Kongre'ye talepte bulundu. ABD Dışişlen Bakanlığı sözcüsü Boucher yardımı IMF ıle yürütülen programın devamma bağladı. • Türkiye'ye verilecek kredının 10 mılyar dolara kadar çıkabıleceğını söyleyen Boucher, şu anda verilmiş bir söz olmadığının altuıı çizdi. Dışişlen Bakanı Gül, yardımın savaş zararlannı karşılamaya yönelik olduğunu, "kuzey cephesi"nin açılmasıyla ilgisınin bulunmadığını kaydetti. • 13. Sayfada îskenderun Limanı Silahlar indirildi 9 tçınde mutabakat dışı malzeme bulundurduğu gerekçesıyle boşaltma yapmasına ızın venlmeyen "Rebuplica Dıroma" adlı gemıden dün 6 helikopter, M88 zırhlı araç ve konteyner içınde silahlar indirildi. Dışişleri, helikopterlerin hükümetın bilgisi dahiluıde insani amaçh olarak kullanılacağını açıkladı. 6 helikoptere Incirlik'e gitmelen için uçuş izni verildiğı Tıp Kummu ve TükoDer ABD ürünlerine boykot başladı • Tıp Kununu, Amenkan ve İngılız ilaç firmalannın ilaçlan yanı sıra Irak'a saldınya destek veren ülkelerın ürünlenni boykot etmeye başladı. Tüketiciyı Koruma Derneği de söz konusu ülkelenn şırketlenne aıt ürünle r ı s a t ı n almama çağnsı yaptı. • ı3_ Sayfada AKP'NÎN HAZtNE YARDIMI KESİLSİN • 3. Sayfada BAKAN ÇELİK KADROLAŞMAK DOĞAL HAKKIM • i. Sayfada 5 BlN ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK • 12. Sayfada BÎRYALNIZ SOPRANO: SUNA KORAT -• • 75. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gün, Hangi Gündür? Medyada önemsemeden geçıştirilen kimi haber- lere bakıldığı zaman ortaya dikkat çekıcı birtablo çı- kıyor: Ingiltere Başbakanı Tony Blair; "Türkiye'nin Kuzey Irak'a müdahalesı kabul edilemez". Alman Savunma Bakanı Streck ve AB'nin dışişle- rınden sorumlu uyesı Solana; "Türkiye'nin Kuzey Irak'ta sının geçmesine sebep yok". MArkası Sa. 8, Sü. 1 '4e TAŞRA TEŞKILATIİMAM HATİPLlLERE TESLÎM NÜFUSUN YARISI KÖTÜ BESLENİYOR Eğitimde dinci kadrolaşma Tast-food kanser demek Mılli Egıtını Bakanlığı'nın taşra teşkilatmdakı 1041 yönetıcinın vekâleten görevlerine son venlmesinin ardından bu kadrolara yönelik yenı vekâlet görevlendirmelerinde imam hatıp lısesı ile dın kültürü öğretmenleri öne çıktı. Afyon'da üç dın kültürü, bir ımam hatip lisesı öğretmenı üst yönetıcıliklere getınldı. Ankara'da bin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenı olan ikı kişı de ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine petınldı. • 3. Sayfada 9 Hacettepe Üniversıtesı 8eslenme \e Dıyetetik Bölüm Kurucu Öğretim Üye s i pj-of rjr Ayşe Baysal, Türkiye'deki b e s l e n m e n m ^ i temel sorun olduğunu belirterek "Buniardan ükı tüketim yönündeki dengesızlik>lr Türkiye 'de nüfusun > yüzde 15'ı açtır. Insanl<.r y a şaması ıçın gerekli " enerjiyı alamıyorlar. Kötı, beslenen gruplar ise . nüfusun yansmı oluşturuyor" dedı. ^Arka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog