Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfyet k ı t a p 1 a r ı YAĞMA Sadullah Usumi ' Cumhuriyel ÇatPazarianaAŞTûrta>cağıC*İ.No394I -i. fitap kulûbu (34334) Cağalogto-faanbul Tel (212) 514 01 96 1 | Cumhuriyei Cumhuriye< k ı t a p 1 a r ı KARANLIĞA KARŞIYAZILAR Ümit Zileü CumhurİYCt C * Ftortama A$ Tmtocagı Cad N6 39'41 kitap kulûbü (34334ıCagaloğîu-lgaııbuITd (212)51401 96 7 9 . YIL SAYI: 28293 / 500.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 MART 2003 SALI Irak'ta beklenmedik bir direnişle karşılaşan ABD'nin planı sorgulanıyor Hesap tutmadı6O'TAN FAZLAABD VE İNGİLİZASKERİÖLDÜ İşgal güçleri ağır kayıplar veriyor # Nasıriye'de direnişi kıramayan Amerikan güçleri dün yeni bir saldın başlattı. Umm Kasr, Basra ve Necef ten şiddetli çatışma haberleri gelirken Bağdat, Musul ve Kerkük'e dün gece de hava saldınsı düzenlendi. Resmi rakamlara göre operasyonda bugüne kadar 60'tan fazla ABD ve tngiliz askeri, 200'den fazla da Iraklı öldü. • 11. Sayfada ASkerî Stratejİ ÇÖkÜyOr İngiliz ve Amenkan birliklerinin Irak'ta karşılaştığı direniş iki ülkede moral bozukluğuna yol açtı. ABD ve ingiliz basını "Pentagon'un stratejisine göre Amerikan birliklerinin en azından Güney'de Şiiler tarafından destekleneceği bekleniyordu ancak bu olmadı" değerlendirmesini yaptı. Gazeteler "Irak birlikleri direniş gösterdikçe hızlı rejim değişikliği umutları dağıldı" diye yazdı. • 10. Sayfada Türkiye'ye ihtiyaç duyulabfllr Geneikurmay Başkanı Özkök ıle kuvvet komutanlan, Erdoğan ve Baykal'ı ziyaret ettiler. ABD'nin Irak'ta bu kadar güçlü bir direnişle karşılaşmayı beklemediğine dikkat çeken komutanlar, ileriki dönemde Kuzey'de de aynı sıkıntıyı yaşamamak için Türk askenne ve kuzey cephesine gereksinim duyulabileceği değerlendirmesini yaptılar. • 8. Sayfada Savaşın gölgesinde Oscar töreni Bush utanmalısın Ls Angeles'ta yapılan 75. Oscar ödül tö- reni barış yanlılarının gövde gösterisi- ne sahne oldu. Beyazperdenin en iyileri, Başkan Bush'u hedefalaralc savaşın hemen bitirilmesini istedi. Oalonun dışında savaş kar- şıtlan "Bush: Ahmak ve tehlike- li" pankartı taşıdı. En iyi bel- gesel film ödülünü kazanan yönetmen Moore, Bush'un uydurma gerekçelerle ül- keyi savaşa soktuğunu vurgulayarak "Bush utan- malısın" dedi. I s3 dalda Oscar'a aday gösterilen Chi- cago 6 ödül alırken, Roman Polanski "Piya- nist" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazan- dı. Nicole Kidman en iyi kadın, Adrien Brody en iyi erkek oyuncu seçildi. Haberi arka sayfada... Irak, 2 ABD helikopterinin düşürüldüğünü açıkladı. Birini 72 yaşmdaki Kerbelalı bir çiftçi vurdu Tüfekle Apaçi'yi îndirdi Oranlaryüzde 5 artıyor Vergiler yine bel bükecek # Vergi sistemini yenıden düzenleyen ve vergılemeyle ilgili yükümlülüklen değıştiren yasa tasansı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. "Ek vergı yok" dıyen hükümet. gelır vergısı oranlannı 5 puan arttırmaya hazırlanıyor. Tasanyla, vergi iadesi haklan da tırpanlanıyor. Kurumlar Vergısf nde yüzde 25 olan geçici vergi oranını da yüzde 30'a çıkaran tasarı, kâr-zarar ortaklığıyla çalışan firmalara yönelık kolaylıklar da getiriyor. • 13. Sayfada Harcamalar kısılıyor Savaş önlemleri S.892 DOLAR • AKP hükümetı. Irak operasyonu \ r e bakanlann yaptığı farklı açıklamalar nedenıyle kötüye gıden pıyasalann tedirginliğıni gıdermek ıçin yenı önlemler aldı. Bütçede yer alan ödeneklerin 4 katrilyon liralık kısmının bloke edilmesi benimsenirken birkaç ay boyunca zorunlu harcamalar dışında harcama yapılmaması kararlaştınldı. Önlemler sonucu zorunlu tasarruf anapara ve nema ödemeleri de askıya alındı. • 12. Sayfada 1.770.000 EURO 1.88O.0OO Esirlerle oynanan kirli oyun ÖnceABD askerlerinin Iraklı sivil ve askerleri nasıl esir aldıklan ajanslara fotoğraf olarak düşmeye baş- ladı. Daha sonra canlı görüntüler tele\1zyonlara aktanldı. Bunun ardından Irak'ın düşen uçağın pilot- larını aramasını izledik televiz>ondan naklen. Birkaç saat sonra da esir alınan ABD askerlerinin naklen sorgulanması geldi ekranlara. Esirleri birer propaganda malzemesi olarak kullanan ber iki taraf da Ce- nevre Sözleşmesi'ni unutmuş gibi göriinüyor. Bu görüntülerin ekrana gelmesinden sonra bir açıklama yapan Kızılhaç'ın Kuveyt'teki sözcüsü Tamara El Rifai. savaşan tarafların, esirlerin görüntülerini ya- yımlama yasağına uyma zorunluluklan bulunduğunu söyledi. fFotoğraf REUTERS) • 10. Sayfada • ESlR ANNESİNÎN ACI ÇAĞRISI: OĞLUMU KURTARIN mıo.sayfada # Bağdat'ın 80 km. güneyindeki Kerbela'da 72 yaşındaki bir çiftçi tarafından tüfekle vurulduğu ileri sürülen ABD'ye ait Apaçi helikopteri düşürüldü. Füzeleri hâlâ üzerinde olan helikopterin etrafında toplanan Iraklılar tüfeklerini sallayarak gösteriler yaptı. # Helikopterin motor anzası nedeniyle iniş yapmak zorunda kalmış olabileceği ileri sürülürken ABD, helikopterin düştüğünü doğnıladı. Irak 2 pilotun esir alındığını belirterek görüntülerini yayımladı. • 11. Sayfada TÜRKİYE'YE KUZEY IRAK UYARISI: Müdahale kabul edilemez # ABD ve Almanya'dan sonra İngiltere ve AB de Türkiye'yi Kuzey Irak'a girmemesi konusunda uyardı. İngiltere Başbakanı Blair, Kuzey Irak'a müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirterek Türk hükümeti ve askerlere sükûnet tavsiye ettiklerini söyledi. # Avrupa Komisyonu, Türk ordusunun K. Irak'a girmesinin, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini olumsuz etkileyeceğini vurgularken AB Komisyonu Başkanı Romano Prodi de Türk birliklerinin Irak'a girmesinin "çok ciddi bir eylem" olacağmı savundu. • 6. Sayfada SADDAM'DAN 'ÖLMEDÎM' MESAJI însanlığın düşmanlan # Medyanın ölü olduğunu ileri sürdüğü Saddam Hüseyin, ekrana çıkarak özellikle Umm Kasr civannda yaşanan şiddetli çarpışmalara atıfta bulundu. Saddam ABD ve İngiltere'yi "insanlık düşmanlan" olarak nitelendirdi. • 10. Sayfada Saddam Hüseyin tele- \ir\ondan seslendi. Yanıt anahtarı GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Çözümsüzlük... Şaşkınlık Ama Nereye Kadar? Nereden bakarsanız bakınız, Türkiye açısından Kuzey Irak sorunu hemen her açıdan gizemli bir du- rum sergiliyor. Hemen her gün Kuzey Irak'a askerin girmesı bek- lentilerini boşa çıkaran gelişmeler gözlenıyor. Hatta WArkas,Sa.8,Sü.l'de Kadrolaşmada hızlı transfer # Mılli Eğıtım Bakanlığı'nı Erkan Mumcu'dan devralan Hüseyin Çelik, kadrolannı kendine göre düzenlemeye başladı 59. hükümetin kurulmasıyla bırlikte Kültür Bakanlıgrndan Mılli Eğıtım Bakanlığfna atanan Çelık, kadroları sil baştan düzenleyecek. Çeşitlı görevlere atanan Mumcu'nun danışmanlan ise Kültür Bakanhğı'na dönecek. • 4. Sayfado^ Piknik alanlan bile satılık # Orman Bakanlığı'nm gazete ilanına göre, Istanbul Mılli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Başmühendisliğı'ne bağlı orman içi dınlenme yerlennde giriş, çadır yeri ücretlennm tahsıli, tesıs ve faaliyetlerin 5-10 yıl süreyle işletmeciliği kapalı teklif arttırma usuluyle ıhale edılecek. Orman içi alanlann muhammen bedellen, 3-86 milyar lıra arasında değişıyor. • 8. Sayfada •• GUNDEM MUSTAFA BALBAY Nasıl Yalnızlaştık? Bir insan hiçbir şey yapmayarak, nasıl herkesi kar- şısına alabilir ve yalnızlaşabilir? Böyle bir şeyi başar- mak için özel bir eğitim almak ve bunu özenle uy- gulamak gerekli! Bundan sonra benzer yanlışlarm yapılmaması dileğıyle 58-59. AKP hükümetinin Türkiye'yi bu nok- taya nasıl getirdiğini özetleyelim... AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, da- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog