Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MART 2003 PAZARTESİ HABERLER Dünyanın her yerinde banş yanlılan meydanlan doldurdu, halklar hükümetlerini protesto etti Bebeklerbombalamkarşı• Sudan'm başkenti Hartum'da ABD Büyükelçiliği yakınlannda düzenlenen savaş karşıtı göstende El Nileen Üniversıtesı'nden 22 yaşındaki bir öğrencmm öldüğü açıklandı. Avustralya Melbourne'de savaşa karşı çıkan 100 aile, çocuklannı, "Bebekler Bombalara Karşı" adını verdıkleri yürüyüşe getirdıler. Dış Haberter Senisi - Irak savaşının dorduncu gununde de, savaşa karşı çıkan bınlerce ınsan yıne sokakJardaydı Savaşa katılan ABD, Ingıltere ve Avustralya'da da halklar hukumetlennı protesto edıp 'Savaşa hayır' sloganlan attılar Sudan'ın başkenti Hartum'da oncekı gun ABD Buyukelçılığı yakınlannda düzenlenen sa\aş karşıtı göstende El Nileen Üniversıtesı'nden 22 yaşındaki bır oğrencının olduğu açıkJandı Öğrencının olum nedenının araştınldığı belırtılırken gorgu tanıklan, ABD Buyukelçılığı yakınlannda suren savaş karşıtı göstende polısle çatışan halkın uzenne goz yaşartıcı gaz sıkıldığını bıldırdıler ABD'lı sav aş gazılennın oluşturduğu "Gaziler Irak Savaşı'na Karşı" platformu. başkent tyashıngton'da toplanarak Beyaz Saray'a yurudu Platformdan yapılan açıklamada, "Bugünkü vönetim. orduya kaolmayı seçmemiş kişikrden ohışuyor. Hiçbirinin, savaş ve doğuracağı sonuçlar hakkuda bir fikri yok" denıldı Kanada'da aileler vürüdü Kanada'nuı çeşıtlı kentlennde on bınlerce kışı yururken, ABD konsolosluk bınası onunde toplanan gostencıler ABD bayrağı yakarak "Bush terörist" sloganlan attılar Halıfax kentınde yaJdaşık 2 buı kışının katıldığı protestolarda da ABD bayraklan yakıldı Banş yanlısı gruplar aynca Toronto, Wınnıpeg, Calgary, Edmonton, Vancouver gıbı kentlerde de eylemler duzenledıler tngıltere ve Amenka'yla bırlıkte savaşa katılan Avustralya "nın Sydney kentınde yaklaşık 40 bın kışının katıldığı bır gosten duzenlendı Başkent Canberra'da 5 bın kadar kışı meclısın onunde toplanırken, Melbourne'de savaşa karşı çıkan 100 aıle. çocuklannı, "Bebekler Bombalara Karşı" adını verdıklen yuruyuşe getirdıler Pakıstan'ın Lahor kentınde, dmcı partılenn çağnsıyla toplanan 100 bın kışı, ABD Başkanı George Bush'un kuklalannı yaktı ve "Amerikan terorizmi'' olarak nıtelendırdıklen savaşı kınadı Afganlstan'da barıs sesleri Savaşın başlamasının ardından ılk savaş karşıtı gostennın yapıldığı Afganıstan'ın Laghman eyaletınde toplanan bınlerce kışı, "Amerika'ya ölüm, İngiltere'ye öhim" sloganlan attı Bangladeş'ın başkenti Dakka'da toplanan 10 bın kışı, Muslümanlan "Bush'un insanbğa karşı savaşına" karşı bırleşmeye çağırdı Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaklaşık olarak 1500 kışı toplarurken, Urdun'un guney kentı Maan'da da buyuk gostenler duzenlendı Irak'takı Baas Partısı'nden yapılan açıklamada, tum dunyada düzenlenen savaş karşıtı göstenlenn memnunlulda karşılandığı bıldınldı Açıklamada, dunyada 100 mılyondan fazla ıyı nıyetlı ınsanın "ABD'deki emperyaöst rejime" ortak dırenç gosterdığını gormekten mutluluk duyulduğu ıfade edıldı Venezuella Dev let Başkanı Hugo Chavez de Irak'takı sav aşı desteklemedığını belırterek, savaşa karşı çıkan dığer ülke v e protestoculan alkışladığını soyledı KÜLTÜR • SANAT \Jx3!TBKr*3, Soner: Ekonomik düzen kuralsızsavaşıgetirdi İstanbul Haber Servisi - Halklann Uluslararası Mucadele Lıgı'nın (ILPS) duzenledığı "Irak'ta Savaşın Eşiğinde f EmperyaKstSaknrganhk" konulu sem- j pozyumda, A.BD'mn Ortadoğu uze- nndekı emperyalıst polıtıkalan ıle em- peryalızmın çalışma v e toplumsal ya- şama etkılen tartışıldı Bırleşık Metal-îş Sendıkası'nın Bos- tancı'dakı bınasında gerçekleştırılen sempozyumda konuşan gazetemız ya- (0212) 2*3 t t 7t zarlanndan Şıikran Soner, emperyalız- mın ulaştığı boyutlara dıkkat çekerek şun- lan soyledı "İlaç fabrikalannuzda se- ramik üretip, Türkiye'yi yüzde 75 dışa- ndan ilaç ithal eder hale getirdiler. Do- ğu biokunun parçalanmasından sonra ortaya çıkan kuralsız ekonomik duzen, dünyada yoksullaşmayı ve beraberinde haksız ve kuralsız savaşlan getirdi." Araştırmacı-gazetecı Dr HahıkGer- ger de, msanlıktan kopmuş, çığ gıbı buyuyen bır kapıtahzm ıle karşı karşı- ya olunduğunu belırttı İgçilerin önemi Haluk Gerger. "Ortava çıkan serma- ye faziası da doğal olarak insan fazlası yaratryor. Kmperyalizm iseinsan fazla- snu bocekleştirip, genleıtyie oynayıp na- sıl yok eder bilemem. \ncak büyük bir kısnu farkında olmasalar da insanhğı yeniden kazandıracak olanlar işçiler- dh-" dedı Gazetecı RagıpZarakolu ıse ABD 'nın super emperyalıst gucunu kaybetme- meye çalıştığını anlatarak "Ekononıisi çok büyük bir batakta. Rosa Luxem- burg'un dediği gibi 'Ya sosyalızm ya barbarlık' Bu savaşa ancak enternasvo- nel bir direniş karşı koyabilir. Bu savaş \BDnin başan kazanamayacağı bir karşı atak olacak" dıye konuştu 27 MART'TA EYLEM Irak için genel grev çağnsı • Ankara ve Istanbul'da banş ıçın yapılan eylemlere devam edildı. KESK Genel Başkanı Samı Evren, 27 Mart 2003 Perşembe günü savaşa karşı genel grev çağnsı yaptı. tSTANBUL/ANKARA (Cumhuriyet) - Turk bayraklan v e Ataturk posten ıle Cebecı'den ABD Bu)-ukelçı]ığı'ne yuruyen Işçı Partısı (tP) Oncu Gençlık, Irak'a saldıran ABD ve Ingıltere'yı protesto ettı tstanbul'da ıse sav aş karşıtlan. Tepebaşf ndakı \menkan Konsoloslugu onunde duzenledıklen protesto gostensınde, Turkıye'de bulunan butun yabancı uslenn kapatılmasını v e ABD askerlennın "kiapı dışan" edılmesını ıstedı KESK Genel Başkanı Sami Evren 27 Mart 2003 Perşembe gunu savaşa karşı genel grev çağnsı yaptı Guv enlık guçlen, Istıklal Caddesı'ndekı ışyerlennın camlanna taş atan bır gnıba taş ve gaz bombalanyla mudahale ettı "Irak'ta Savaşa Hayır Koordinas\onu" uyesı yaklaşık 2 bın kışı, Tepebaşf ndakı eskı TUYAP bınası onunde toplanarak polıs bankatıyla kapatılan ABD Konsolosluğu'na doğnı yurumek ıstedı Gaz maskelı tımler, panzerler v e polıs kopeklenyle desteklenen Çevık Kuvvet ekıplen, topluluğun konsolosluğun bulunduğu sokağa gırmesını engeliedı Savaş karşıtlannın aralannda belırledıklen temsılcılenn ıse konsolosluğa sıyah çelenk bırakmasına ızın v enldı TKP Başkanı Aydemir Güler, eylem sırasında ABD Konsoloslugu'ndan bır >etkılıye, "Tıim ABD askerierinin, kurum ve kumluşlannın ülkemizi terk etmesini istiyoruz" dıleğını ıleten bır mekrup verdı ABD dıplomatlannın Turkıye'den aynlmasmı ısteyen KESK Genel Başkanı Evren de, savaşa destek verdığı gerekçesıyle AKP'yı ışbırhkçıhkle suçladı 27 Mart 2003 Perşembe gunu savaşa karşı genel greve gıdılmesını ısteyen EvTen, "Iraklı çocuklann ölmediği, Ortadoğu halklannın kardeşçe v^şadığı taleplerimizi havkınvoruz ama hâlâ yetkililer katillere destek vermekte" dedı Eylemın ardından Taksım'e doğru yuruyuşe geçen bır grup, Istıklal Caddesı uzenndekı bazı bankalan ve ışyerlennı taşladı Olay yenne gelen guv enlık guçlen gaz bombası kullanırken eylemcıler de ara sokaklara dağılarak kaçtı Ankara Ankara"da ıse oğle saatlennde Cebecı'de toplanan grup. en onde buyuk bır Turk Bayrağı ve Ataturk posten olmak uzere ABD'nın Ankara Buyekçılığı'ne doğru yuruyuşe geçtı Partı ve Turk bayraklan taşıyan grup, "Diren Irak dünva seninle", "Ya istildal \^ ölüm tam bağunsız Türkhe", "Irak Yankee'vemezarolacak". "Uslereel konsun \BD def olsun" sloganlan attı Grubun yuruyuşu Kenedy Caddesf nın ABD Buyukelçılığı onune çıkışında polıs tarafindan durduruldu Oncu Gençlık Genel Başkanı Tugay Şen burada >aptığı açıklamada, dünyanın sabıkalı devletı ABD'nın Irak'a saldınya başladığını belırterek "Amerikan emperyalizmi dünyanın en ileri teknolojisine sahip olsa da Irak halkı bu sav-aştan başamta çıkacakür. Çünku tarih bovımca dâha ivi silahı olan değil, bağunsıznk savaşı verenler başanh oünuştur" dedı KADER ÜZERİNE DÜSÜNDÜNÜZ MÜ HIC? BAŞARAN ULUSOY: TÜRKtYE EMNİYETLİ ÜLKE Turizmcibarışıgözlüyor KÜLTÜR • SANAT (•212| 293 «7* DUSUNECEKS1NIZ. GÖNDERİLMEMİŞ MEKTUPLAR, 28 MARTTA SİNEMALARDA. ÎZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Savaş nedenıyle en yuksek kayıplann tunzm sektorunde yaşandığını so>leyen Turkıye Seyahat Acentalan Bırlıgı Genel Başkanı Başaran Ulusoy, sav aşın kısa surmesı durumunda, Turkıye'nın Akdenız 'çanagında' yıldızlaşacağını savundu Turkıye Seyahat Acentalan Profesyonel Tur Öperatorluğu Sertıfıka Programrnın kurs açılışına katılan y, tanıtım atağıyla Turkıye'run emnıyeth bır ulke olduğunu kanıtlayacaklanm soyledı Ulusoy, knzler nedenıyle sektordekı kaybın 25 mılyar dolar olduğu belırterek şunlan soyledı "Türkhe 1998 yıhnda 10 milyon ziyaretçiye ulaşü. Körfez krizrvle 8 yüı kaybetmeseydik, 35 mihon ziyaretçiye ulaşcaktık. Savaş kısa zamanda biterse Türkive, turizmde Akdeniz çanagının parlayan vıldızı olacakür."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog