Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

24 MART 2003 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 79 bin 547 seçmen oy kullandı Çorum seçimlerini AKP kazandı SÖZÇİZGENİN Tıırhan Selçuk ÇORUM (AA) - Ço- rum'da, belediye meclis üyeliği seçimlerini AKP 39707 oy ile kazandı. Belediye Başkanı Arif Ersoy'un 3 Kasım se- çimlerinde milletvekili adayı olmak amacıyla istifası ile boşalan Ço- rum Belediye Meclisi seçimlerinde 79 bin 547 seçmen, 28 asil ve 3 ye- dek belediye meclisi üyeliği için 385 sandık- ta oy kullandı. Büyük kongresini ya- pamayan Saadet Partisi (SP) ile yeterli örgütlen- meyi sağlayamayan DE- HAP, seçimlere yasal olarak katılamadı. Seçimlerde, 109 bin 670 kayıtlı seçmenin 79 bin 547'si oy kullandı. Geçerli oy sayısının ise 78bm239olduğubildi- rildi. 3 Kasım 2002 ge- nel seçimlerinde AKP yüzde 48.43 oyla Ço- rum'da birinci, CHP de yüzde 22.16 oy ile ikin- ci parti olmuştu. AKP yüzde 50.75, CHP ise yüzde 31.12 oy oranı ile sıralamadaki pozisyon- lannı korudular. Oy dağılımı AKP: 39707 CHP: 24349 ! ÖDP: 365 İP: 320 ATP:581 CP: 3901 AN AP: 1316 MHP:4074 DSP:310 DTP: 268 BBP: 540 EMEP.-333 DYP:2175 ît ff "- KÜRESELLEŞME.. Kızıltepe'de, ilçe ileri gelenlerinin tecavüzüne uğrayan 12 yaşındaki kızın duruşması bugün Utanç davasındaikınciperdeMAHMUTORAL DİYARBAKIR - Mar- din'in Kızıltepe ilçesinde, aralanndajandarma yüzba- şısı, kaymakamlık yazı işle- ri müdürii ve ilkokul öğret- meni ve banka memuru gi- bi bir ilçedeld üst düzey yö- neticilerin de bulun- duğu toplam 29 sanık- lı 12 yaşındaki N.Ç.'ye "tecavüz davası" bu- gün ikinci kez ele alı- ruyor. 24 Şubat'ta Mardin 1. Ağır Ceza Mahke- mesi'nde görülmeye başla- nan "utanç davasT için ka- mu ahlakını rencide edece- ği gerekçesiyle gizlilik ka- ran alındı. 29 saruğın hazır bulunduğu duruşmada, N.Ç. başına gelenlen anlatırken, ailesi ve sanık yakınlan da adliye koridorlannda bek- ledi. Polis, taraflar arasın- daki gerginliği yatıştırmak- ta güçlük çekerken, sanık yakınlan N.Ç.'nin ailesinin fuhuş mafyası tarafından kullanıldığını iddia ettiler. Tartışmalı geçen duruş- mada sanık sandalyesine oturanlar, asıl suçlunun 12 yaşındaki N.Ç. olduğunu • Mahkeme, ilk duruşmada, inandıncı delil bulunmadığı gerekçesiyle ilçedeki üst düzey yöneticilerin de bulunduğu toplam 6 kişiyi tahliye etmişti. söylediler. Suçlamalar sıra- sında ağlamayı sürdüren N.Ç. söz sırası kendisine geldiğinde güçlükle konuş- tu. Kendisine tecavüz eden- leri tek tek teşhıs eden N.Ç. zaman zaman fenalaştı. 20 saat süren duruşma so- nunda mahkeme inandıncı delil bulunmadığı ve hak- lannda çelişkili ifade veril- diği gerekçesiyle Kızıltepe Kaymakamlık Yazıişleri Müdürii Recep Saktz, Yüz- başı Ersun Erdemir, öğret- men Ümit Ergin, Ziraat Ban- kası çalışaru HamhAydm ve MehmetSeyitoğhı ile Vakıf- lar Müdürlüğü çalışanı Cu- ma Uraş'tn arala- nnda bulunduğu toplam 6 kişiyi tah- liye etti. Bugün, N.Ç. bir kezdaha23sanık- la yüz yüze gele- cek. Sanıklar bir kez daha TriH Kvata"dan, "küçük bir loa zoria ahkoy- ma'ya ve "cinsel Oişkiyezor- lama"ya, "kadın pazarla- mak"tan "tecavüze vanhm- cı olma"ya varan suçlama- larla haklannda 3 yıl ile 200 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle hâkim kar- şısına çıkacaklar. Korat aryalarla toprağa verildi Kalp krizi sonucu vaşamııu yitiren Bilkent İ nrversitesi öğretim üyesi ve opera sanatçısı Suna Korat (69), Karşıyaka Mezartığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Korat için ilk tören görev yaptığı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlan Fakültesi Konser Salonu'nda düzenlendi. Törende konuşan Kültür Bakanı Mumcu, "Büyük sanatçılar uzak yddızİar gibüer. Hem bir başka boyutta, hem de yeryüzünde var olmayı sürdürüyorlar" dedi Korat'ın naaşı öğrencflerinin seslendirdiği parçalaria uğuıiandL (AA) 22.ULUSLARARASI İŞTANBUL FİLM FESTİUALİ IYI FİLM NE? Savemmkapatmaısrarı Yargıtay 'ın onay vermesine karşın Fuat Samancı, Alevi-Bektaşi adıyla dernek kurulmamasını istedi MUSTAFAÇAKIR Dünya sinemasının en seckin yeni fîlmleri, unutulmaz * başyapıtlan ve usta yonetmenlen 12-27 Nısan tanhlerı arasında t 22 Uluslararası Istanbul Film Festivalı'nde bir araya gelıyor. Festh/al Sinemaları: Beyoğlu Emek, Atlas, Sinepop, Beyoğlu ve Kadıköy Rexx Festıval broşürü, gösten çızelgesı ve rezervasyon formlan 22 Mart Cumartesi gunünden ıtıbaren festival sinemalannda, AKM gışelennde ve İKSV Genel Merkezi'nde. Festival Programı: •Açılış Fılmı «Kapanış Filmi • Uluslararası Yanşma «Turkcell Galaları •Özel Gosteri: Iki Piyano (Kerem Görsev ve Erol Erdınç] Eşlığınde "Sunnse/Safak" •Anısına: Yasujiro Ozu [Japonya] »Anısına' VVilliam Wyler [ABD] »Elveda: John Frankenheımer - Maunce Pıalat - Karel Reısz - Rod Steıger - Bılly VVılder •Ustalara Saygı Claude Chabrol [Fransa] - Brian De Palma (ABD) - Zeki Okten (Türkıye) - Edvvard Yang [Tayvan] «Çağının Tanığı: Estela Bravo [ABD] •Andy VVarhol Sunar: Paul Monssey'ın Uclemesı [ABD) «Geceyansı Sineması •Bollyvvood'dan Sevgılerle «IVIayınlı Bolge «Dunya Sinemasının Genç Yıldızları •Dünya Festıvallerınden • Erotık Oyküler V • Aile Kutsaldır! -Belgeseller •Cağımızın Aynası Sınema' Insan Hakları •Canlandırma Sineması. Fransa •Dısandakı Genç Türkler «Ulusal Yansma Daha fazla bilgi için: www.istfest.org ANKARA - Ankara Cumhuriyet Savcısı FuatSamana, Yargıtay'ın "Alevilik- Bektaşjtik" adına onay vermesine karşın Alevi Bektaşi Kuruluşlan Birliği Kültür Derneği'nin kapatılmasında ısrar ediyor. Yargıtay'ın görüşü doğrultusunda kapatma davasını reddeden Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin karannı temyiz eden savcı Samancı, Alevilik- Bektaşilik adıyla dernek kurulmasının mezhep farklıhğı yaratacağını savoındu. Yargıtay'ın bozma karannda "Derneğin amacının azınhk yaratmak. yahut belli bir din yahut mezhep mensubunu kendisinden ohnayanlar nezdinde hâkinı kılmak \ a da imtiyazh bir sınıf yaratnıak olnıadığı açıkür" vurgusu yapmasına karşın savcı Samancı, derneğin kapatılmasında ısrar • Savcı Samancı, Alevilik- Bektaşilik adıyla dernek kurulmasının mezhep farklıhğı yaratacağını ileri sürdü. ediyor. Mahkeme aşamasında verdiği sa\'unmalarda da derneğin kapatılmasını isteyen savcı, temyiz başvurusunda "Mahkeme bu karannı 2908 sayıh Dernelder Yasası'nın 4778 sayih yasayla değiştirilen 5. nıaddesinde fesih nedenkri yer ahnadığından dolayı vermiştir'' görüşünü iletti. Maddenin değiştirilmesinin kapatmayı engellemediğini savunan Samancı, "Bir dini terim ve mezhep oian Ale\iük- Bektaşflik adı Ue dernek kurmak mezhep farklıhğı ve buna da> < anılarak azınhk yaratmak ohır ku yasa buna cevaz vermijT)r kanaatinde>im. Aksi halde, karşıt ve benzeri tüm derneklerin (özeffikk Nakşibendiük, Aczimendilik. Dürzih'k gibî) kurulmalanna yol açıhmş ohır ld bu durum inküaplara a> kın oiacağı gibL milli güvenhk ve kamu düzeninin bozulmasını intaç eder kanaatindeyim" dedi. Savcı, karann bozulmasını istedi. c I TURKCELL MARMARA KLLTLR BAKANLlGl BLTYÛKŞEHİR VEFAT Fatma Karaören'in sevgili eşi, Saadet, Recep ve Yusuf Karaören'in sevgili babalan, Sami Karaören'in değerli ağabeyi NURİ KARAÖREN Fethiye'nin Kayaköy'ünde 22 Mart Cumartesi günü yaşama gözlerini yummuş, cenazesi dün Kaya'da toprağa verilmiştir. Sonsuz uykusu aydınhklar içinde sürsün. KARAÖREN'LER AYDEVLANMA EMRE KONGAR Irak Savaşının Diyalektiği-I Sevgili okurlarım, toplumsal olayları ve tarihi en iyi irdelemenin yöntemi diyalektık düşüncedir. Hiç aynntıya ve kuramsal derinliklere girmeden ba- sit birtanım yaparsak, diyalektikyörrtem, etki vetep- kiler olarak, zıtiann etkileşimi anlamına gelir. Bir başka deyişle, herhangi bir toplumsal olayı ya da tarihsel bir sürecı anlamak için, onun hangi etki- lere karşı birtepki olarak ortaya çıktığını ve ortaya çık- tıktan sonra hangi tepkıleri doğurduğunu ya da do- ğuracağını irdelemek gerekir. Şimdi 20 Mart 2003 Perşembe günü sabah saat 04.33'te Bağdat'ın bombalanmasıyla başlayan son Irak savaşının diyalektik bir açıdan irdelenmesini yap- maya çalışalım: Bu savaşı doğuran yakın etkiler, üç grupta top- lanabilir 1) Küresel terorizm: 11 Eylül 2001 yılında New York'a ve VVashington'a Usame bin Ladin'in adam- lan tarafından yapılan saldırı. 2)lrak'ınOrtadoğu'dabirtehditoluşturması:lrak'ın gerek diktatörtük rejimi ile yönetilmesinden, gerek elinde insanlığı tehdit eden silahlann bulunduğu kuş- kusundan ve gerekse geçmişindeki saldırganlığından kaynaklanan, bölgesel bir tehdit oluşturduğuna iliş- kin inanç. 3) Ekonomik bunalım sorunlanyla karşı karşıya olan Amerikan ekonomisi çerçevesinde, 2004 yılında Baş- kanlık Seçimleri'ne gırecek olan Başkan Bush'un elini, bir dış politika zafenyle güçlendırmek istemesi. Bu savaşı doğuran orta vadeli yani daha uzun dönemde ve daha belirleyici olan etkiler de üç grupta toplanabilir 1) Ortadoğu'dakı Israıl-Arap çatışması: Bu çatış- manın küresel terorizme kaynaklık ettiğine ilişkin inanç ve bu nedenle bölgenin yeniden düzenlenme- si ve bu çatışmanın sona erdirilmesi yönünde bir amaç. 2) Dünya petrol üretıminin denetimi: Dünyadaki tüm üretimin üçte birinı sağlayan Amerika'nın, bu üretim için duyduğu enerji gereksınmeleri çerçeve- sinde petrole karşı duyulan toplumsal ve ekonomik ihtiyaç ve bu ihtiyacın yarattığı sorunlar. 3) Amerika'nın Soğuk Savaş sonrası stratejisi: Sov- yetler dağıldıktan sonra dünyada tek süper güç ola- rak kalan Amenka'nın bu gücünü korumak, kullan- mak ve geliştirmek için yeni bir stratejiye yönelmesi. Bütün bu yakın ve orta vadeli nedenlerin arkasın- da yatan esas belirleyici etki, yani asıl temel öğe, çok daha başka ve çok daha derin bir nitelik taşıyor: Amerika Birleşik Devletteri, Tanm ve Endüstri Devrimlerinden sonra ortaya çıkan insanlığın üçüncü büyük devrimine, Iletişim-Bilişim Devri- mine hazırlık yapıyor; bu devrimin biçimlendire- ceği yeni dünyada da Süper Güç olma niteliğini yani egemenliğini sürdürmenin önlemlerini al- maya çalışıyor. Tarım devrimi göçebeliğı sonlandırdı, yerleşik dü- zeni, tektannlı dinlen getirdi, köle köyiüleri, toprak ağa- lanyia (asillerle), din adamlannın ortak egemenliğini ve din-tarım imparatorluklannı yarattı. Mısır, Roma, Bizans, Osmanlı, bu dönemin süper güçleri idi. Endüstri devrimi, köle köyfüyü özgürteştirdi, top- rak ağalannın ve din adamlarının egemenliğini kırdı, sermaye ve işçi sınıflannı yarattı, din-tarım impara- toriuklarını yıktı, milliyetçilik ideolojisini ve ulus dev- letleri yarattı. Dönemin süper gücü Ingiltere Imparatorluğu idi. önce Fransa ve Almanya, daha sonra Hitier-Mus- solini Faşizmi ve en sonra da Lenin-Stalin Komü- nizmi tarafından karşı çıkılan Ingiltere'nin gücü, dö- nemin sonuna doğru yetersiz kaldı ve yerini Ameri- ka'ya bıraktı. Işte Küreselleşme sürecinde tek süper güç olarak ortaya çıkmış olan ABD, dünyanın yepyeni bir dönem, yepyenı bir teknolojık devnm ve yepyeni bir dönü- şüm içinde olduğunu görüyor; yeni oluşacak dünya- da, Ingiltere'nin düştüğü duruma düşmemek ama- cıyla, dünya üzerindeki egemenliğini yaygınlaştırarak güçlendirmek ve olası rakiplennı şimdiden saf dışı bı- rakmak için bu "yeni oluşumu" biçimlendirmeye ça- lışıyor. Bugün, bir tepki olarak Iraksavaşını doğuran et- kileri irdelemeye çalıştım. Haftaya, bir etki olarak Irak savaşının, hangi tepkilere yol açmaolasılığı olduğunu irdelemeye ça- lışacağım. ekongar(a cumhuriyet.com.tr www.kongar.org Göder Anayasa Mahkemesi'nde ANKARA (ANKA) - Anayasa Mahkemesi, yann AKP ve TKP hakkında açtığı dava nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu nun sözlü açıklamalannı dinleyecek. Öğleden sonra da yasal zorunluluklannı yerine getırmediği gerekçesiyle kendiliğinden dağılması istenen dört partı ile ihtar verilmesi talep edilen Demokrat Parti'nin durumu ele ahnacak. Anayasa Mahkemesi aynca yasal süresi içerisınde kongrelerini yapmayan Adalet Partisi, Türkiye Adalet Partisi, Varhğımız Partisi ve Eşıtlik Partisi'nin "kendiliğinden dağümış sayılmalan" yönünde yine Kanadoğlu'nun yapüğı başvunılan inceleyerek karara bağlayacak. Mahkeme Sosyal Demokrat Parti'ye ihtar verihnesi talebini de esastan görüşerek karara bağlayacak. BAŞSAĞLIĞI Gazetemiz Makaleler Editörü Sami Karaören'in ağabeyi NURİ KARAÖRENm ölümünü üzülerek öğrendik. Karaörenlerin acısını paylaşır, başsağlığı dileriz. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog