Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MART 2003 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON cumtv(S cumhuriyet.com.tr GUNÜN FîLMLERİ SisK... 13.00 Show TV Melodram ©Lç erkeğm aşki arasmda kalıp bunlardan en gencıru seçen unlü bır fılm vıldızının ovkusu Romanlannın çoğu fılme alman Kenme Nadır ın çok ^atan kıtabından Nejat Saydam ın uyarladığı fılmın başrollennde Turkan Şora> Tank Akan, Me- tın Serezlı, Yalçın Gulhan gıbı oyuncular \ er ahyor (1972) Kanh Deniz 13 10 Star Dram ©Denız oykulenvle tanınan Yaman Korav ın 1962'de vazdığı " Denız Ağacı adlı romanın- dan esınlenen fılmde oksuz balıkçı delıkanlısıyla vavuklusu ve ona goz kovan kovun balıkçı ağasının oğlunun çatışma ovkusu Orhan Elmas'ın yonettığı fılmde, Tank Akan, Hale Soygazı, Orçun Sonat, Halıt Akçatepe rol alıyor (1974) Düttürü Dünya 17.00 TRT 1 Dram @Yoksulluk nedenıyle aklını vıtıren. evlı ve uç çocuklu bır pa\>on çalgıcısının acılı vaşam savaşının ovkusu Basıt olaylara dayanan konusu, onemsız kışılen ozenlı anlatımı \e ovunculanyla dıkkat çeken duzeylı bır toplunı taşlaması Zekı Okten'ın vonettığı fılmın başrollennde Kemal Su- nal, JaleAvlanç AvberkÇolok Ihsan Yuceve Or- han Çağman oynuyor (1988) Züğürt Ağa 20.00 TGRT Dram i^\ Yoksullaşan bır Gunevdogu Anadolu koyun- >8^ dekı gorkemlı ağanın goç ettığı kentte suren onlenemez çokuşûnun ovkusu Neslı Çolgeçen ın yonettığı yapımda, Şener Şen, Erdal Ozyağcılar, Atılla Yığıt, Nılgun Nazlı Can Kolukısa rol alı>or Ateş Hattmda 21.15 StarMax Gerılım CT (In The Line Of Fire) - J F Kennedv'nın korumalığını yapmış olan gızlı ser\ ıs ajanı Frank Horngan, başkanı Dallas suıkastınde olumun- den kurtaramadığı ıçın kendını suçlamakta \e vıc- dan azabı çekmektedır Frank ortağı \l ıle gunlen- nı suçlulan ko\alamakla geçmektedır Gecelen ıse bırbardapı\anoçalmaktadır Yonetmen Wolfgang Petersen Ovuncular Clınt Eastvvood, John MAlko- vıh, Rene Russo (1993 ABD, 128dk) 21.45/TGRT/Ejder Kalesı Aynntı yanda Sıkı PoHs 23.20 StarMax Macera (One Tough Cop) - Bo \ e Duke New York Po- lıs Teşkılatı'nda gorev yapmakta olan ıkı po- lıstır Bo, beraberbuvuduğu çocukluk arkadaşı Rıc- hıe ıle hâlâ çok vakın ılışkıler ıçındedır fakat Rıc- hıe'nın New York'un en buvuk marya aılesının lı- der uyelennden bın olması Bo nun peşıne FB1 ajan- laruıı takar Her geçen gun kumar borcu batagına ba- tan Duke ve Bo nım ktşısel sıkıntılannın vanında bır de tecavuze uğravıp olduresıye dovülen bır ra- hıbe olayını açıga çtkarmava çalışmaktadır Yon Bruno Barreto Ovn Stephen Baldvv ın Chns Penn, Gına Gershon (1998 ABD 90 dk) Iki Kişilik... 23.35 TRT 1 Gulduru (Sobtaire For TWo) - Danıel vucut dılını çok ıyı bılen bu konuda derslerveren numaracı ve çapkın bır gençtır Katıe de karsısındakının duşun- celennı okuvan ve erkeklenn cmsellıkten baska bır şev duşunmemelennden bıkrruş bır genç kadındır Yonetmen Gary Sınyor Ovuncular Mark Frankel, Amanda Pays (İ995 lngıltere, 106dk) 24.00 / CNBC-e / Benı... Aynntı yanda Kan Dökmeyeceksin 02.20 Star Dram (Fnendl> Persuask>n)-Jess Bırdvvell, aılesı ıle bırlıkte sakın bır yaşam surmektedır Bu hu- zurlu gunler vaklaşan savaş vuzunden bozulur Bu- vuk oğlu Josh korkak olmadığıru kanıtlamak ıçın sa- vaşa gıtmek ısterken kansı Elıza buna karşı çıkmak- tadır Yonetmen VVıllıam W\ler Ovuncular Gan, Cooper Anthonv Perkuıs (1956 ABD I37dk) (") Yabancı O *eriı Aktör- karateciBruce Lee 'nin başroldeyer aldığıyapım, bu büyük ustayı anmak için kaçırılmayacakfirsat Efsane dövüşçünün son fîlmiTV Servisi - Gunumuzun "pop corn " kuşağıııın pek ta- nımadığı. ama yaşlan 30'un uzennde olanlann hala bır "efsane" olarak andıklan Hong Kong kokenlı aktor ka- rateci Bruce Lee'nın son ve en bılınen fılmı "Ejder Kak- si" (Enter the Dragon), bu bu- yuk ustayı anmak ıçın kaçınl- mayacak fırsat Oyku çok onemlı değıl, uyuşturucu kaçakçılığına karşı mucadele eden bın uzakdoğulu (Lee), bın zencı (Kefly), bın beyaz (Sason) uç dovuş ustasının oykusu Oyku gerçekten de çok onemlı değıldır Bruce Lee fılmlennde Aslında tama- men "sıfin tüketmiş" oykuler de değıldır bu fılmlerdekıler Ama Lee'nın "karizmasuun" yanında oyku hep ıkıncıl, uçuncul planlara duşmuştur 1940'da doğan Lee (Asıl adı Lee Yenn Kam), 15 ya- şında keşfettığı "karate ve kung fiT'nun peşınden gıt- mıştır "Jett-Kune-Do" adını verdığı bır stılı de kendısı ge- Iıştırmıştır Hong Kong yılla- nnda oynadığı fılmlerdekı başansı, onu kısa surede I TGRT 21 45 Ejder Kalesi - Enter the Dragon / Yonetmen Robert Clouse / Senaryo- Michael Allin / Goruntu Gilbert Hubbs / Muzık. Lalo Schifrin / Oyuncular- Bruce Lee, John Saxon, Snih Kien, Jim Kelly, Rob Wall /1973 ABD - Hong Kong ortak yapımı, 99 dakıka. Hollywood'a taşımış ve bura- da unune un katmakta gecık- memıştır 1973 'te esrarlı bıçımde ya- şamdan aynlan aktor, boyle- ce kendısı gıbı "muamma ölümkr" le bu dunyadan go- çen Marilyn Monroe, James Dean gıbı efsanelenn arasına adını yazdırmıştır Onun olumunden sonra ıyıce yaygınlaşan Hong Kong fılmlen, bırçok yıldızı da be- rabennde getırmıştır Bu ak- torlerden Jackie Chan'ın bu donemden gunumuze kadar gelen başanlı bır grafığı ol- duğunu soylemek mumkun Bruce Lee, aktorlukten ote yaptığı ışın (karate) cıddıye- tını ve felsefesını kavramış, onu sureklı gehştırmeyı du- şunen, bunun yanında da ala- bıldığıne atletık bır oyuncuy- du Fılmlerdekı kendıne ozgu el, yuz ve vucut hareketlen, onun tum zamanlann en çok taklıt edılen aktoru konumu- na getırdı Ozellıkle çıkardığı sesler, sınema endustnsının, ozellık- le de Hong Kong aksıyon sı- nemasının yıllar yılı vazge- çemedığı kımı"haylanşlar''ı da berabennde taşıdı "Dragon: The Bruce Lee S- tory-Dragon: Bruce Lee Ef- sanesi" (1993) adlı fılm, o- nun oykusunu butun kuşakla- ra aktarma derdı taşıyordu, ancak bunu yetennce başar- dığını soylemek mumkun de- 8»! Bruce Leenın oğlu Bran- don Lee'de kuşkulu bıçımde olmuş \e olurken bıle baba- sının ızınden gıtmeyı ıhmal etmemıştı Sonuç olarak bu buyuk ustayı ızleyebılmek ıçın elınıze çok fazla fırsat geçmeyebılır "Ejder Kale- si", onun efsanesını en ıyı yansıtan filmı Kaçırmayın1 Eşcinsel ressamın ilginç vasiyeti Vincent Perez, Cathrine DeneuveUe başrolü pa>Iaştığı "Indochina" fîlmininbir sahnesinde. X 4 Ü H P Izleyin Orta Değmez T\ 7 Senisi - "La Chair de Uorc- hidee" \e "KraMçe Margofdan sonra Fransız yonetmen Patrice Chereau, ılgınç ve kalabalık bır oykuyle sınemasev erlenn karşı- sına çıkmıştı "Beni Seven Trene Binsin" \ynı fılm Cannes'da ya- nşmış, odul alamamasına karşm dıkkat çeken yapımlardan bın ol- muştu Fılmın bınncıl kahramanlann- dan Pans'te yaşayan eşcinsel res- sam Jean-Baptıste Emmench olur Daha onceden kaydettığı bır konuşmasında doğum ven olan Lımoges kentıne gomulmevı ıs- tedıgı ortaya çıkar Ressamın amacı trene bınıp oraya kadar kımın geleceğını oğ- renmek, boylelıkle gerçek seve- nının kım olduğunu ortaya çıkart- maktır Fırtınalı yaşamında oğ- rencılen tarafindan çok se\ ılen bır hoca olmuştur Cınsel tercıhını er- keklerden yana koymuşsa da ba- yan hayranlar kazandığı bır vaka- dır Cenaze gunu trene bınen ka- dınlar. erkekJer akrabalan vesev- gılılen ressamın se\ enının çok ol- duğunu yansıtan anlamlı bır tab- lodur Chereau, Holly\vood'a karşı Av rupa sınemasının verdığı dıre- nışın onde gıden ısımlennden bı- n, "KraBçe Margofyla kazandı- ğı pıyasayı bu kez komedıyle \e Valeria Bruni-Tedeschi. Domini- que Blanc, Vincent Perez gıbı son donemın gozde genç ısımJenyle surdurmeye çalışıyor CNBC-e 24 00 Beni Seven Trene Binsin - Ceux Quı M'aıment Le Traın/Yon Patrice Chereau/Oyn Pascal Greggory, Domenique Blanc, Valeria Bruni-Te- deschı, Charles Ber- ling, Jean-Louıs Trin- tignant, Vincent Perez /1998Fransa, 122 dk. TRT2 20 00 'Okudukça' TV Senisi - Sunuculuğu- nu Turgay Kantürk'un ust- lendığı "Okudukça"nın bu bolumunun konuğu yayın yonetmenı-çe\ ırmen flknur Özdemir Semıh Gumuş ıle eleştın ve Ataol Behramoğlu ıle şı- ır sohbetı koşelennın de yer aldığı yapımda Dunya Şıır Gunu etkınlığı ıle Cem Koz- lu'nun "Öfkeden Çözûme" adlı kıtabının tanıtım dave- tınden goruntuler ekrana ge- lıyor "Okudukça", haftanın kı- taplan ve bulmaca koşelen- nın ardmdan sona enyor tv8 22 00 Yeni dünya dengeleri TV Servisi - Emin Pazar- cı'nın hazırlayıp sunduğu "Bakış" programında bu hafta Irak'takı savaş ele alı- nıyor Programa katılan CHP ts- tanbul mıllervekılı Şükrü Elekdağ, emeklı Korgeneral Suat thıan, eskı Meclıs Dı- şışlen Komısyonu Uyesı Şevket Bülent Vahnici ve Mıllıyet Gazetesı yazan Ta- ha AkvoL "GeKşmeler dün- \a dengeierini nasıl etküeye- cek","Ortadoğu nasılşeidl- lenecek", "Tüm bu olup bi- tenler Türkiye'>e nasıl yan- sıyacak", "Duma veni bir dönüm noktasuida mı" so- rulanna yanıt anyor KanalD 23 30 Abdullah Gül. konuk oluyor TV Servisi- Dışışlen Ba- kanı Abdullah Gül, Başba- kanlığı bıraktıktan sonra ya- şananlan " TekeTek" progra- muıda anlatıyor Gul, "BanşızoriamakTür- Idye'}e ne kazandırdu ne kaj - bettirdi", "Amerika ile yüru- tükn göruşmelerde hata ya- pıldı mı M , "Türk-Amerikan ilişkileri neden bo/uldu", "Türkhe'nin savaşa destek \erme>en tavn 4\Tupah or- takları tarafindan niçin des- teklenmedi", "Törkhe bö^e- de meydana gelebilecek geliş- melere hazu- mı" gıbı sorula- ra canlı yayında yanıt venyor Yapımın sunuculuğunu Fatih Altayh ustlenıyor KULTUM • SANAT (•212) 293 •• 71 Tv PROGRAMLARI 28 MART'TA SİNEMALARDA BU KAC1RMAY1N .ORAY tNANlR AYTAC ARMAN * 11.30 Dızı Uzgunum Leyla 12.30 Dızı Mıhnban 13.25 Dı- zı Aşkın Gucu 14 15 Dızı Ce- sur Kuşku 15.05 Benımle Oynar Mısın? 16.00 Çızgı Fılm Yaramaz Beşızler 16 30 Benny Hıll Show 17 00 Yerlı Film: Dutturu Dunya 18.35 Dızı Bızım Evın Hallerı 19.05 Dızı ÇıçekTak- sı 20.00 Ana Haber Bultenı 20.45 On Numara Çekılışı 20.50 Dızı Yedı Numara 21.45 Dızı Aynlsak Da Berabenz 23.35 Yabancı Fılm: Ikı Kışıhk Yalnızlık (0 312 490 43 00) GÖNDERILMEMIŞ MEKTUPLAR 11.15 Guncel 11.30 Haber Özetlerı 12.15 Seans Arası 12.40 Irak Savaşı 13.40 Dun- yadan Haberter 14.15 IrakSavaşı 15.15Gun- cel 15.30 Haber Ozetlen 15.35 Spor Haber- len 16.15 Irak Savaşı 16.35 Spor Haberlen 17 40 Irak Savaşı 18.35 Gunun Konusu 18.50 Yorumsuz 19.25 Işıtme Engellıler Bultenı 19.30 Irak Savaşı 20.00 Okudukça 20.30 Ana- dolu da Ev ve insan 21.10 Irak Savaşı 22.05 Spor 22.10 Irak Savaşı (0 212 259 72 75) 07.00 Gune Gulumseyın 08.00 Bu Toprağın Sesı (Can- lı) 08.55 Okuyalım Konuşalım 09.25 Çızgı Fılm Feodor 09.30 Benımle Oy- nar Mısın" 7 10.00 Muzık Pınan 10.15 Karın- ca Kararınca (Canlı) 10.57 TRT-3 Açılış 10.58 TBMM TV-Canlı 19.00 Spor Studyo- su 20.30 Ortıan Ayhan'la Spor Yoaım 21.00 2 üg Dosyası (Canlı) 22.30 Futbol Futbol (Canlı) 24.00 Istıklal Marşı ve Kapanış 10.00 Anadolu Unıversıtesı Açıkoğretım Fakultesı Ders Programı 13.20 At Yarışları 17.00 Gonul Bahçemız 19.30 Açıkoğretım Lısesı lletışım ve Rehberlık Ders Prog 21.30 Anadolu Unıversıtesı Açıkoğretım Fakultesı Ders Prog 00.30 TV Dershanesı 01.30 Tur- ku Turku Turkıyem 02.30 Kapanış Kader dediğimiz, en yakınımızdakjterin tuza< YONETMEN: YUSUF KURCENLİ Müîi«: ATTİIA ÖZDIMİKOĞLU GÖ«ÛKTÜ YÖNimeni: MlHMET itelN NCUA»: TÜKKAN ŞORAY, KADİJ İN/SNU. SUNA SfLEN, RO|DA DEMİUR, MtLİKE DEMİRAC, LEVENT YÜKSEL, KUTAV KÖKTÜJk OYA AVDONAT, TUNCA YÖNDER. NECATİ liıciç, MEHMET AKAN, HİKMET K.4KACÖZ, SAÜH KAUON VE ATTAÇ A » \ U N bu Jlfi: At! SAIİM YAŞA» Kıncu: NİKO SAN« VÖMTVtNİ: SaDA ÜlKENCİU» İDffli YAHM: ÖZUM YU«TŞEVER MACHI itrttia- DtTiES SzEKEtES StNAItTO. YUSUF KURÇENIİ \An\ı:" NESTEREN DAVUTOĞID www.{ond«rilıncmîsmektupUr.coın 11.40 Doruklardakı Lezzet 12.00 Dızı En Son Babalar Duyar 13.30 Uzaktakı Yakın- larımız 14.30 Dızı Dedem Gofret ve Ben 15 20 Yerlı Fılm Damga 16.45 Belgesel Demlıktekı Kultur 17.40 Memleket Saatı 18.00 Haberler 18.05 Memleket Saatı 18 25 Dızı Aynlsak da Berabenz 18.55 Dızı Kayna- nalar 20.00 Ana Haber Bultenı 20.45 Dızı Bı- zım Evın Hallerı 21.15 Dızı Aynlsak da Bera- benz 22.15 Kavak Yellen 23.20 Meraklısına 23.50 Muzık - Klıpler 24.00 Gun Bıterken 09.00 Dızı Vahşı Kedı 10.00 Dı- zı Çırkın Bettey 11.00 Yerlı Fılm: Kerem ıle Aslı 13.00 Yertı Fılm: Sısiı Hatıralar 15.00 Nukhet Du- ru - Cenk Eren Sunar 17.45 Fılm Gıbı 19 30 Ana Haber Bultenı 20.25 Spor Sayfası 20 30 Yabancı Fılm: Örumcekler 2 22.15 Dızı Nı- kıta 23.15 Televole 01.00 Haberler 01 30 ShowSpor01 45 Nukhet Duru-Cenk Eren Su- nar 03.45 Vahşı Yaşam 04.30 Yertı Fılm: Ağaçlar Ayakta Olur (0 212 355 01 01) 10.30 Dızı Aşkın Yolları 11.35 Sana Mutfağı 11.45 Dızı Mahallenın Muh- tarlan 13.00 Gun Ortası 13.30 Dızı Baba Evı 14.30 A dan 2'ye 17.30 Dızı Boyle mı Olacaktı 18.30 Dızı Benımle Evlenır mısın? 19.30 Haber Bultenı 20 25 Spor Haberlen 20.30 Dızı Ekmek Teknesı 21.45 Dızı Asmalı Konak 23.15 Bızım Stadyum 00.45 Dızı Vıper 01.30 Geceya- rısı Haberlerı01.40Homedrom02.10A dan 2'ye 04.40 Habercı 05.15 Uzaklar (Q 212 354 30 00) ^ ^ NTV, savaş bolgesınde ^ p 4 I V yaşanangelışmelen bolgedekı muhabırierı ıle canlı bağlantılar kurarak 'Irak Savaşı' adı altıda ozel bır yayınla ekrana getınyor (0 212 335 00 00) 10.20 Çızgı Fılm Şınnler 11.00 Sabah Sa- bahSedaSayan 13.20 Dızı KaçakKız 14.20 Dızı Çılgın Bedtş 15.15 Çızgı Fılm TaşDev rı 15.50 Çızgı Fılm Tom ve Jerry 17.10 Çızgı Fılm Sevımlt Kahramanlar 17.30 Dızı Ruhsar 18.20 Knor Lezzet Kulubu 18.30 Dızı Yılan Hıkâyesı 19.30 Ana Haber Bultenı 20 15 Gunun Yorumu 20 30 Dızı Be- nvan 21.45 Yabancı Fılm: Intıkam Yanşı 23 30 Te- ke Tek 01.20 Bu Gece (0 212 215 51 11) 11.50 Dızı Aşkın Peşınde 13.00 Haber 13.10 Yerii Fılm: Kanlı Deniz 14.50 Gor- medıklerınız Duymadıklarınız 16.20 Super Kahramanlar 18.00 Passaparola 19.30 Ana Haber Bultenı 20.20 Spor 20.30 Kral TV 9 Vıdeo - Muzık Ödullerı 23.50 Kapı Kımın Içın Ça- lıyor 00.50 Gece Hattı 01.20 Spor Gecesı 01.40 BBG 02.20 Yabancı Fılm: Kan Dökmeyeceksin 04.00 Yeriı Film: Zoriu Damat (0212448 80 00) star max 07-30 Kral TV Muzık Programı Yayını % (Canlı) 19.00 Kral 9 Vıdeo Muzık Odullen (Canlı) 20.00 Dızı Tequıla ve Bonettı 21.15 Yabancı Fılm: Ateş Hattında 23.20 Yabancı Fılm: Sıkı Polıs 01.15 Dızı Cennet 01.45 Kral TV Muzık Programı Yayı- nı (Bant) (0 212 448 80 00) CNN Turk, ABD-lrak savaşı nedenıyle ya- şanan gedşmelen 24 saat boyunca ke- sıntısız verecegı "Irak'ta Savaş' progra- mıyla ekrana getınyor (0212 478 50 00) 09.35 Ekonomı Sohbetı 10.00 Haber- ler 10.35 Guncel Sağlık 11.00 Haber- ler 11.35 Satırarası 12.00 Haberler 12.35 Satırarası 13.00 Haberler 13.30 Savaş Bağdat Yolunda 14.00 Haberler 14.35 Gunun Içınden 15.00 Haberler 15.20 Ekonomı 15.35 Sa- tırarası 16.00 Haberler 16.20 Ekonomı 16.35 3 Seans 17.15 Spor 17.30 Dunya Raporu 18.00 Haberler 18.15 Seslı Duşunenler 19.00 Cıty Ughts 19.15 Hayatımız Sınav 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Turızmden Turkıye'ye 60 Mılyar Dolar 22.00 Bakış 23.30 Sportmen 24.00 Haber Aktıf 01.00 Seslı Duşunenler 02.10 Turızmden Turkıye'ye 60 Mılyar Dolar (0 212 288 51 52) •c\f« 09.30 Yabancı Fılm Ekstrem Heye- j*% canı 11 00 Yabancı Fılm Tehlıkelı Yaşamlar 12 50 Kamera Arkası 12.55 Yabancı Fılm Kelebeklenn Dılı 14.35 Yaban- cı Fılm Geımınal 17.20 Kamera Arkası 17.30 Çızgı Fılm Kuşagı 18 30 Başka Yerde Yok 20.00 Cıne5 Haber 21.00 Dızı Evlı Erkekler21 30 Yabancı Fılm Kıralık Oda23.10 Dızı Hayalet Hıkayelen 23.45Ya- bancı Fılm PılgnmOI 15Fantasy(0272336 75 75) [~| 13.00 Kayıp Dunyalar 14.00 Mısır Gı- br zemlerı 15.00 Mısır 16.00 Öldurmeye GEQGiwm Programlananlar 17.00 Dahı Kım? . . . . . . . -|8.00 Kayıp Dunyalar Devlet Hızmetı 19.00 Öldurmeye Programlananlar 20.00 Yunus- larla Yırmı Yıl 21.00 Sınırsız Dunya 22.00 Yaşa- yan Ölulerın Hıkâyesı 22.30 Mumya Gosterısı 23.00 Macera Burada Başlıyor 23.30 Oradakı İn- san lar 24.00 Mıtoslar ve Canavarlar 01.00 Yaşa- yan Ölulerın Hıkâyesı (0 212 293 00 68) 12 00 Haberler 12.30 Kadının Sesı 14.00 Mehke ıle Bırlıkte 16 00 Dızı Bızım Ev 17.00 Dızı GuzelVırgıma 18.00 Dızı Mar- zıye 19.00 Ana Haber Bultenı 19.50 Spor 20.00 Yerlı Fılm Züğurt Ağa 22.00 Yabancı Fılm Ejder Kalesı 23 30 Dızı G zlı Dosyalar 00 30 Gece Ha- berlen 01 00 Kadının Sesı 03.00 EsraOzmen leHer Sabah 04 30 Dızı Eltıler (0 212 454 56 00) İULUÇALKANAL 1 0 2 0 G u n e Bakl ? 11 - 05 | ULUSAL KANAl K o y d e n Kentten 12.05 U- nal Erdogan la Enerjı 13.30 Bılım Ansıklopedısı 14.00 Haberler 14 15 Gu nun içınden 16 00 Haberler 16 10 Tanhte Bugun 16 20 Ankara Gundemı 17 15 Ekonomı Dunyası 18 15 Erol Manısalı Ile Sohbet 19 05 Spor 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Gunun Yorumu 21.00 Halk Unıversıtesı 22.05 Son Nokta (0 212 251 50 47) 10.05 BızBıze 12.00 Haber 12.05 \ ~ Pop Cafe 13.00 Haber 13.20 Spor ^ l 13 30 Yabancı Fılm: Genç Ulke 15 10 Belgesel Amencan Hunter 15 40 Olay Net 16 05 On Aır 17 05 Spor Haber 17.10 Soru işaretı 18 05 Dunya da Bugun 18 30 Dızı Super Çocuk 19.00 Haber 20 30 Fınal 22 00 22 Saat 22.30 Ver- g BarışıÖzel 24 00 Haber (0 224 331 70 00) •^a, 11.55 Yabancı F Im 0 Melek De- , j ^ ğıl 13 25 Yabancı Fılm Şaşırtma ca 14.55 Yabancı Fılm Ötobus Duragı 16.40 Yabancı Fılm Seksı Hayvan 18.10 Ya banc Fılm Erdem Oyunu 20 30 Yabancı Fılm Kontrol Dışı 22.25 Yabancı Fılm Yenılmez 24.00 Ya- bancı Fılm Kalbın Sırları (0 212 326 00 00) 12.57 Haber 13 31 Odak Noktası 14 23 Ekonomının Nabzı 14 44 Spor 15.13 Ekonomının Nabzı 15.28 Odak Noktası 16 26 Ekonomının Nabzı 16 40 Dunyada Bugun 17 23 Ekonomı Polıtık 18 14 Spor 18.30 Ana Haber 21 50 DRıgıtal Yaşam 22.08 Yıldızlar Geçıdı 22.37 Sanat Gundemı 23.00 Haber (0 212 326 00 00) 14.00 Buyuk Tur 15.00 Tarıhın Gızemlen 16.00 Tarıhın Peşın- niFHmo«rOuMH d e i 7 . o o The Hıstory Channel Ozel Gambıno'lar 19.00 Bı- lınmeyenler Cınler 20.00 Teknolojı ve Ulaşım Buyuk Gemıler 21.00 Geçmı- şın Gızemlen Reenkamasyon 22.00 Bıography Nelson Mandela 23.00 Modem Mucızeler New York Borsa- sı 24.00 Çatışma 01.00 Yaşayan Ta- nh (0 212 326 00 00) 10.45 Vadelı Işlemler 11 45 Sektor Raporu 12.00 Fınans Cafe 13.15 Şırket Analızı 14.00 Pıya- sa Ekranı 14 45 Ankara Kulısı 15.15 Analız 15.30 Analıstler Soruyor 16.00 Son Baskı 16.45 Plarform 17.45 Gun- den Kalanlar 18.00 Kampus 19.00 Dı- zı MadAboutYou 19 30 Dızı VVorkıng 20.00 Dızı DavvsonsCreek 21.00 75 Oscar ödul Torenı 24.00 Yabancı Film. Benı Seven Trene Bınsın 02 00 Dızı Dajwson s Creek fO 272 330 01 01) 09 00 Kopek Balıgı Gor- don 09 55 Uçan Jaws _ 10.50 Şaşırtan Dunya 11.45 Trıasık Denız Canavan 12.40 T- Rew Vadısı 13.35 Neslın Sonu 14.30 U FO lar ve Uzaylılar 15.30 Fıtness Dos- yalan 16.00 Gızemlı Okyanuslar 17.00 Tımothy Dalton ıle Vahşı Doğa 18.00 Soğuk Savaş Denızaltı Maceraları 19.00 T-Rex Vadısı 20 00 Tımsah Av cısı 21.00 Fırtına Gucu 22.00 Vucut De- dektıflerı 23.00 Inşaat Sınırlan 24.00 Gı- zemlı Okyanuslar 01.00 Tımothy Dalton ıle Vahşı Doğa (0 212 330 00 88) IRAK SAVAŞI NTV muhabirleri ıleSıcak Bölgeden canlı yayınla tum gelışmeler Her yarım saatte Son Ourum Danışmanlardan Uzman Göriişü a?4 I V www ntvmsnbc com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog