Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel k ı t a p 1 a r ı UCU GÜLLÜ KUNDURA Muzaffer Buyrukçu y TurkocagıCad No3941 ^ . kitap kulûbü (34334)Ogaloglu-lsünbu] Td (212)51401 96 Cumhuriyet 500 kontör alana "O 79. YIL SAYI: 28292 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) kontör bizden] HAZIR 24 MART 2003 PAZARTESİ FÇN BİLİMLERİ MERKEZİ Parasız Özel ek Cumhuriyet üntverstteye hazırtıyor Cumhuriyet üniversiteye hazırlıyor B u g ü n v e h e r p a z a r t e s i C u m m ı r i y e t < ! e b i r l i k t e . . . Y a n ı t a n a h t a r ı y a r ı n ! • Irak'ta en şiddetli çarpışmalar yaşanırken kayıplan artan müttefık güçleri pek çok noktada durduruldu ABD 'yi şaşırtandireniş Beşinci Gün... "Kırlı Savaş'ın beşinci gününde ilk izlenimler belirmeye başladı. Baş- kan Bush "Operasyon ön- görulenden zor ve uzun olabılır" diye bir açıkla- ma yapmak gereğini duy- du." Başkan'ın öngörüsüne karşın, savaş sanılandan daha kısa sürede de bite- bilir; bu sonuç \\ashing- ton'un petrol coğrafya- sında tasarladığı düzenin ilk adımı olur; ancak ge- leceğe dönük hiçbir şeyin kolay olmayacağı daha ilk günlerde belli olmuş- tur. Bush ve yandaşlannın hesabına göre 'Diktatör Saddam'dan knrtulmak isteyen Irak halkı, işgalci- leri "kurtarıcı" gibi bağrı- na basmaya hazırdı; oysa Iraklılar "duşman'ı çi- çekle karşılamadılar. Tüm dünyada ise savaş büyük kitlelerce lanetle- niyor. • Kim ne derse desin, Türkiye'de Çankaya'nın tutumu yerli yerinde ve geçerli bir yaklaşımı vur- guluyor. Cumhuriyet Tûrkiyesi haksız bir sa- vaşa giremez. Stratejık MüttefıkımızAmenka'nın yanında koalisyon güçle- rine katılmak için ulusla- rarası hukuk ve meşru- luk kav ramlanna sırtımı- zı dönemezdik. Hele komşumuza karşı böyle bir dav ranışın mo- rai bedeli de çok ağır olurdu. Ne var ki bu 'doğru" tu- tumu medyada kimi çev- relere anlatmak olanak- SLZ gibidir. Doletler hukukunda sömürgecilik dönemin- den kaima "hamı" ve "mahmı" kavramlan vardır; ikisi de 'hıma- ye'den türetilmiştir. Mü- tareke'den miras mantık- la ABD'yi hamı' Türki- ye'yi "mahmı' devlet sa- nan kimi medyacının or- talığı telaşa vermesi, ka- faları karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor. • AKP Hükümetinin ki- mi acemilikleriyle zor günler yaşadığımız bir gerçektir; ilk günlerdeki çalkantının gelgitlerin- den oiuşan şaşkınlıkları aşmalıyız: Hükiimet ile Devlet'in bu gibi buna- lımlı süreçlerde barışık olması gerekir. Son günlerde bu sağ- lanmıştır. Ankara, VVashing- ton'un tepkisini çeken kararsızlık günlerini ge- ride bırakmak zorunda- dır. Türkiye hava sahasını müttefikine açmıştır, Ku- zey Irak'aTürk askerinin UArkası Sa. 8, Sü. 8 'de Cumhuriyel '$ok ve dehşet' planı başarısız oldu ; ; 'Misket bombaları' kullanıldı ABD'nin 'şok ve dehşet' yaratarak '2 ya da 3 günde' Bağdat'a girmeyi hedeflediği planı başansız oldu. Nasıriye ve Necef te şiddetli çatışmalar yaşanırken 4 gündür stratejik önem taşıyan Umm Kasr'ı alma- ya çalışan müttefikler Irak'ın güçlü direnişi karşı- sında zorlanıyor. ABD'li komutanlar operasyonda "en zor günün" yaşandığım söylediler. Bağdat ve Musul dün de ağır bombardıman altında kaldı. Ramazan: AKP 'Amerikan yapımı' • 10. Savfada ABD ve îngiltere'nin önceki gece ve dünkü bom- bardımanında 4'ü Ürdünlü olmak üzere toplam 85 sivil öldü, yaklaşık 350 kişi yaralandı. ABD, 10 deniz piyadesinin yaşamını yitirdiğini, 12'sinin kayıp olduğunu açıkladı. Nasıriye'de 100 Irak as- kerinin öldüğü ileri sürüldü. Bağdat yönetimi si- vil kayıplanndaki artışa, ABD'nin 'misket bom- baları' kullanmasının neden olduğunu belirtti. Üsve yığınaUar boşaltılıyor I 8. Savfada Barış yanlılan meydanlarda Sokak savaşında ölümler artar Çocuklann gÖTyaşı dinmiyor neredejse araüksızdevameden bombardımanı yüzünden korku içinde yaşıyor. Kamu binalaruun yanı sıra sivil me- kânları da hedef alan ittifak güçleri çoğu kadın ve çocnk olmak üzere birçok sivilin ölü- müne neden oldu. Bağdat'taki saldırıda yaralanan küçük bir kız çocuğu, yakınlan ta- rafından sağlık kuruluşuna götürülmeye çalışırken yaşadığı şokun etkisinde gözyaşı dökuvor. Iraklı askerler ise, koalisvon güçlerine ait bir uçağın Dicle N'ehri yakınlann- da düşürülmesi üzerine iki pilotu bulmak için "insan avı" başlattı. Saddam Hüse\ in'in ödül vereceğini açıklamasının ardından yüzlerce sivil de pilotların peşine düştü. (AP) Bush: Türlciye Kuzey irak'a gfrmesinj AKP lideri Tayyip Erdoğan, Türk birliklerinin Irak içlerine yaklaşık 20 kilometre girmesinin, ABD ta- rafından kabul edildiğini ileri sürerken, George Bush, "Türklere, Kuzey Irak'a tek yanlı olarak gir- melerini istemediğimizi açıkça söyledik" dedi. Irak Dışişleri Bakanı Naci Sabri, Türkiye'nin K. Irak'a asker göndermesi durumunda ağn* bir be- del ödeyeceği uyansında bulundu. • ıo. ve ıı. Sayfada Esir ABD askerleri dünyaya gösterildi 'Öldürmek istemedim emirverdüer' # Irak, çatışmalarda öldürülen veya esir alınan ABD ve tngiliz askerlennın görüntülerini El Cezıre televiz- yonu aracıhğıyla dünyaya göstermeye başladı. Nasıri- ye kentinde yakalandığı bildınlen 2'si yarah 5 esırden biri olan ABD'den Kansaslı er Pearson Miller, Iraklı yetkililerin "Neden buraya geldiniz" sorasuna, "Emir altmdaydım. Ancak çok zorda kalırsam vurmam söy- lendı. Ben kimseyi öldürmek istemiyorum" dedi. # Savaş esirlerinin görüntüleri ABD ve tngiltere'yi sarsarken Başkan George Bush, esirlere kötü davra- nanlann savaş suçlusu sayılacağını belirterek "Irak Amerikalı esirlere insanca davranmalı" dedi. ABD Dışişlen Bakanı Rumsfeld, Irak'uı esirlerin görüntüle- nnı yayımlamasının Cene\Te Sözleşmesı'nın ihlalı ol- duğunu söyledi. ABD ve Ingiltere de Iraklı savaş esir- lerinin görüntülenmesıne izin vermişti. • 9. Sayfada Faciadan dönüldü. Araştırma sürüyor Urfa9 ya bomba ve güdümlüföze mermisi düştü # Birecik'e bağlı Özveren köyü yakınlanna bölgeden geçen uçaklardan bomba, Vıranşehir'in Ayaklı köyü yakınlanna ise güdümlü füze rhermısı düştü. Özveren Köyü Muhtan, köyün üzerinden 7 uçak geçtikten sonra patlama sesı duyulduğunu belirterek "3 metre yükseklığınde ale\ yükselıyordu, çukur oluştu" dedi. # Ayaklı köyü yakınına düşen 1 metre 30 santım uzunluğundaki parçanm ilk ıncelemede, güdümlü fuze mermısı olduğu belırlendı. Mermının gövdesının 500 metrelik alana dağıldığı, çekırdeğinın ise köy yakınla- nnda 3 metrelik çukur açtığı belırtildı. • *. Sayfada TRT Genel Müdürü istifa etti Yener de baskıya dayanamadı # Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın ardından TRT Genel Müdürü Yücel Yener de AKP hükümetinin baskı- sına dayanamayarak dün istifasını verdi. Genel müdürlük için AKP hükümetine yakınlığıyla bılinen RTÜK Başkanı Fatih Karaca'nın adı geçıyor. • 5. Sayfada Meclis'ten güvenoyu aldı AKP hükümeti 21 fire verdi • 514 milletvekıhnin katıldığı 59. hükü- metin güvenoylamasında 348 kabul, 164 ret oyu çıktı. AKP'den Devlet Bakanı Mehmet Aydm'ın da aralannda bulundu- ğu 21 vekil oylamaya katılmadı. AKP'li Ayhan Zeynep Tekin, oylamaya geç kalan Reyhan Balandf yı azarladı. • 4. Sayfada Puan farkı 1 'e düştü Süper Lig'de zirve ısınıyor # Lider Beşiktaş, deplasmanda Gazian- tepspor'la 1-1 berabere kalırken takipçisi G.Saray, Elazığspor'u 3-0 yendi. Gençler- bırhği ise Denizlispor deplasmanında 3 puana ulaşırken Trabzonspor, cezası ne- denıyle Samsun'da oynadığı maçta Bur- saspor önünde 3-0 galip geldi. • Spor'da GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Vura Vura Bağdat Bulunur mu? ABD'nin Irak rumuzu şuydu: Operasyonu çok kısa sürede bıtırmek... Burada kalışı olabıldiğince uzatmak... Savaşın 5. gunune gırerken durum planlanan gibi gö- rünmuyor. 1 - Medyanın işlevi bir kez daha öne çıkıyor. özellikle MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog