Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

2 3 MART 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Bezmen, Metris Cezaevi'nde • tstanbul Haber Servisi - Tarihi eser ve toplu kaçakçılık suçlanndan Interpol tarafindan kırmızı bültenle aranırken ABD'de yakalanan işadamı Halil Bezmen Türkiye'ye iade edildi. Iflas ettikten sonra 1994 yılında Amerika'ya kaçan Bezmen için Türkiye, 1995 yılında yargılandığı davalar kapsamında iade talebinde bulunmuştu. Bezmen, dün saat 11.25 sıralannda THY'nin New York uçağı ıle Atatürk Havalimanı'na getinldi. Ellen kelepçeli uçaktan indirilen Bezmen, Bakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığYna götürüldü. Bezmen Metris Cezaevı'ne konuldu. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Halil Bezmen'in Türkiye'ye getirilmesinin Türkiye ve ABD arasındaki güçlü işbirliğinin bir örneği olduğunu bildirdi. Kırıkkalede trafik kazası: 4 ölü • HACIBEKTAŞ (AA) - Kınkkale'nın Keskin ilçesi yakınlannda dün sabah meydana gelen trafik kazasmda yaşamını yitiren 4 kişınin, Ilicek köyünde ölen bir yakınlannın cenaze törenine katılmak için yola çıktıklan öğrenildi. Hacıbektaş ilçesine bağlı Ilicek köyünde kalan Veli Kaya (72) dün gece kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Veli Kaya'nın yakınlan olan ve Ankara'da oturan Ziya Güney (49), Kadir Kaya (60), Figen Kaya (38) ve Ercihan Kaya (35) bu sabah cenaze törenıne katılmak için tlicek köyüne gelirlerken bindikleri mınibüsün karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu hayatlannı kaybettiler. Side'de tarihi eserler bulundu • MANAVGAT (AA)-Manavgat'a bagh Side beldesindeki kazılarda tarihi eserler ortaya çıkanldı. Portikli Yol'un güney kesiminde kazılar sürerken, Roma dönemine ait Piskoposluk Sarayı kazısı da başlatıldı. Kazılann "Büyük Fabrika Mahallesi" diye bilinen ve yörede ikinci sütunlu cadde olarak anılan bölümünde 2 heykelcik bulundu. Kazıda yaklaşık 50 santimetrehk derinlikte bulunan eserler, mermerden oyulmuş bir erkek başı ile Tannça Artemis'e ait olduğu bildirilen baş ve ayaklan kopmuş heykelcikten oluşuyor. Banliyö treni ücretlerine zam • tstanbul Haber Servisi - TCDD, Istanbul'dakı banliyö treni ücretlerine zam yaptı. Geçen Cuma gününden itıbaren geçerli olan zamla Halkalı-Sirkeci, Haydarpaşa-Gebze arasında sefer yapan banliyö treni jeton ücreti, 750 bin İiradan 1 milyon liraya çıktı. 15 milyon lira olan öğrenci abonman ücreti 20, 22 milyon lira olan tam abonman da 30 milyon lira oldu. Sayısal'da 1 kişiye 697 milyar ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde şanslı numaralar, 2, 7, 12, 25. 39 ve 40 olarak belirlendi. Bu sonuca göre 6 bilen 1 kişi, 697 milyar 54 milyon lira ikramiye kazandı. Milli Piyango tdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilenler 1 milyar 424 milyon 750 biner, 4 bilenler 13 milyon 350 bmer, 3 bilenler ise 1 milyon 450 biner lira ikramiye kazandı. "BİRTEREDDÜDÜN ROMANI" 59. hükümetin güvenoylaması AKP Meclis'te birlik arayacak • AKP grup yönetimi, tezkeredeki fireler nedeniyle partideki aynşma görüntüsünü silmek için tüm milletvekillerine güvenoylamasma katılma çağnsı yaptı. ANKARA (Cumhuri- çekleştirilecek. tçtüzük yetBürosu)-BaşbakanRe- uyannca AKP'li TBMM cep Tayyip Erdoğan baş- Başkanı Bülent Armç'ın kanlığındakurulan59. hü- oy kullanma hakkı bulun- kümetin güvenoylaması muyor. AKP yönetimi, 364 TBMM Genel Kurulu'nda AKP milletvekilinin ta- bugün yapılacak. mamının oyunu alarak bu- AKP grup yönetimi, tez- nalımlı bir dönemde bü- kere oylamasındaki fireler tünlük görüntüsü verme- nedeniyle partideki aynş- yi hedefliyor. ma görüntüsünü silmek AKP'li yöneticilerhükü- için 364 kişilik grupta hiç- meti destekleyen bazı ba- bir fire verilmemesi ama- ğımsız milletvekillerinin cıyla tüm milletvekilleri- de oylanyla güvenoyu ra- ne güvenoylamasma ka- kamını grup sayısının üze- tılma çağnsı yaptı. rine çıkarmaya da özel Anayasa ve içtüzük hü- önem veriyor. kümlerine göre, hükümet Genel kurulda bugün programı üzerinde önceki güvenoylamasının ardın- gün yapılan görüşmelerin dan 2003 Bütçe Yasa Ta- ardından bugün hükümet sansı'nın görüşmelerine için güvenoylaması ger- geçilecek. Milli Eğitim Bakanı, dindar insanlann Türkiye'de yeteri kadar serbest olmadığını ileri sürdü Çelikişe 'lafldflde' başladıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Milli Eğitim Bakanı HüseyinÇe- lik, Türkiye de dindar insanlann ye- teri kadar serbest olmadıklannı ile- ri sürerek "Nasıl ki Aziz Nesin din- siz olduğunu betirterek öyle gömül- mesini istedi, dindar insanlar da is- tedigi gibi davrannıa hakkına sahip olmahdır" dedi. Bakan Çelik, dün Türkiye Yazar- lar Birliği tarafindan oluşturulan yazar okulunun 7. dönemınin açı- lış dersini verdi. Bazı kurumlann "Türkçeyiyabancı sözcüklerden ta- mamen anndırma" çabası olduğu- nu anlatan Çelik, bu şekilde hiçbir çözüme ulaşılamayacağuıı savladı. Çelik, konuştuğumuz her cümlenin içerisinde birparça yabancı sözcük olduğunu belirterek "Amacımız ya- bancıüklan Türkçeden ayıklamak değU,TürkçeleşınişbirTürkçeobna- bdır" dedi Türkiye 'nin sadece okuma yazma oranının yükseltilmesiyle gelişme- sinin söz konusu olmadığını belir- ten Hüseyin Çelik, "İsterseülkenin vüzde 100'ü okuma vazma bilsin. önemB olan entetektüd okumadır. Ül- kenin kalkınması için yüzde 10'luk bir entelektüel okuma oranı yeter" diye konuştu. Çelik, dili en çok kültürün etkı- lediğıni de belirterek kültürün sınır- lanmasıyla çağın yakalanamayaca- ğını söyledi. Türkiye'de insanlann yeterince rahat hareket şansı bula- madığını kaydeden Çelik, laıkliğın dindar ve dinsız insanlara rahat ha- reket etme şansı tanıdığını ancak bunun Türkiye'de böyle olmadığı- nı ileri sürdü. Hüseyin Çelik bunun en güzel örneğinin yazar Aziz Ne- sin olduğunu ıfade ederek şöyle de- vam etti. "Aziz Nesin dinsiz olduğunu ve Islami şartlara göre gömülmekiste- medigini söyledL Vasiyeti yerine ge- tirildL Bedeni yakddı ve Aziz Nesin Vakfi'nın bahçesine gömüldü. Şim- di gençler Nesin'in ölüm yıldönü- münde onun mezan başında şarta- lar, türküler söyliiyorlar. Aziz Nesin nasıl dinsiz yaşama hakkına sahip- se dindar bir kişi de istediği gibi yaşama hakkına sahip olmalıdır." ÜNÎVERSlTE KONSEYt YEKparah eğMnıi özendîriyor tstanbul Haber Servisi-Istanburda- kı bazı ünıversitelerde, öğretim üye- leri, araştırma görevlileri, öğrenciler ve çahşanlarca kurulan üniversite kon- seylerinin üyeleri, üniversite reformu olarak adlandınlan Yükseköğretim Eşgüdüm Kurulu (YEK) yasa tasan- sına karşı olduklannı açıkladılar. Beyoğlu'ndaki Nâzım Kültüre- vi'nde gerçekleştirilen toplantıda, ts- tanbul Üniversitesi (ÎÜ), Marmara Üniversitesi (MÜ), tstanbul Teknik Üniversitesi (ÎTÜ), Yıldız Teknik Üni- versitesi (YTÜ) ve Boğaziçi Üniver- sitesi'nden (BU) gelen üyeler, üni- versite yapılanması konusunu masa- ya yatırdılar. AKP hükümetinin hazır- ladığı ve parah eğitimi özendiren Yük- seköğretim Eşgüdüm Kurulu (YEK) yasa tasansını eleştiren kahhmcılar, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yalnızca kamu tarafindan fınanse edil- mesi, üniversiteye girişte herkese eşit olanaklar sağlanması gerektiğini kay- dettiler. Katılımcılar kolluk güçleri- nin üniversite sınırlan içine girme- mesini ve YÖK'ün kapatılmasını is- tediklerini de belirttiler. SABİHA GÖKÇEN İLK TÜRK KADIN PİLOT 1913 Sabiha Gökçen anüdı Türkrye'nin ilk kadm piloru Sabiha Gökçen, 2. ölüm yıldö- nümünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparukun katıldığı bir törenle dün anıidı. Ankara'daki Cebeci Şehitliği'ndeki anmatöreninde,Orgeneral Asparuk, Gökçen'in mezaıma çelenkkoydu. TürkHavaKurumu adı- na da çelenk konulmasınm ardından saygı duruşunda bu- tunuldu ve tstikhl Marsı okundu. Sabiha Gökçen'in özgeç- mişinin okunmaa sonrasında Orgeneral Asparuk ve diğer komutanlar Gökçen'in mezannıziyaret ederek karanfüler bıraktılar ve dua okudular. Cumhnrbaşkanı Ahmet Nec- det Sezer yayımladığı mesajda. Gökçen'in örnek yasanu- nm,ülkülerinin ve başanlannın,Türkkadmıiçin herzaman yol gösterici olacagına inandığuu belirttL Sezer, "Sabiha Gökçen, çağdaş Türk kadınınm simgesi olarak sonsuza değin gönüDerimizde yaşayacakur" dedi. (AA) Corum seçimi bugün 13 siyasi parti yartşacak ÇORUM (Cumhuriyet)- Beledıye Başkanı Arif Ersoy'un 3 Kasım seçimlen öncesınde mılletvekılı adayı olmak için ıstıfasıyla boşalan ancak kendı içinde belediye başkanı seçemedıği için Danıştay tarafindan feshedılen Çorum Beledıye Meclisı bugün yapılacak seçımle yeniden oluşturulacak. Çorum Belediye Meclisi üyeliği seçımlerine ÖDP, tP, ATP, Genç Partı, ANAP, MHP, AKP, DSP, DTP, BBP, EMEP, ÇHP ve DYP olmak üzere 13 siyasi parti kaöhyor. DEHAP, yeterli örgütlenmeyı sağlayamadığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'nca oy pusulasına alınmazken, SP ise büyük kongresini yapmadığı için seçime giremeyecek. 7 parti seçimden çekfldi DP, BTP, LDP, MP. TDP, TKP ve Yurt Partisi ise seçimden çekildi. 109 bin 605 seçmen, 28 asil ve 3 yedek belediye meclis üyeliği için 385 sandıkta oy kullanacak. 3 Kasım'da AKP yüzde 48.43 oyla Çorum'da birinci, CHP de yüzde 22.16 oy ile ikinci parti olmuştu. Diğer parrilerin oy oranlan şöyle: MHP yüzde 8.68, DYP yüzde 7.86, Genç Parti yüzde 3, ANAP yüzde 2.36, DEHAP yüzde 1.93, SP yüzde 1.59, BBP yüzde 1.06, DSP yüzde 0.64, tP yüzde 0.46, Y? yüzde 0.35, YTP yüzde 0.33, BTP yüzde 0.33, ÖDP yüzde 0.24, LDP yüzde 0.24, MP yüzde 0.22, TKP yüzde 0.13. ACI KAYBIMIZ Merhum Ahmet ve merhume Melek Tunçdilek'in oğlu, merhum M. Hulusi ve merhume A. Gemile'nin damadı, merhum N. Nejat, K. Necdet, A. Esin, Beyhan ve Çemil Eralioğlu'nun eniştesi, tstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Goğrafya Anabilım Dalı Başkanlığı'ndan emekli, R. Füsun Tunçdilek'in sevgili eşi, Prof. Dr. H. NECDET TUNÇDİLEK 20.03.2003 tarihınde vefat etmiştir Naaşı 23.03.2003 Pazar günü (bugün) İstanbul Fatih Çamii'nde kılmacak öğle namazını müteakip Merkez Efendi Mezarlığı'na demedilecektir. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. AİLESİ N'ot Çelenk göndenlmemesı. arzu edenlerın Furk Eğitim Yakfı'na bağışta bulunması nca olunur Ülkeler arası işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan eğitim programları tanıtıldı Türk projeleri AB yolunda• AB tarafindan yürütülen ortak eğitim programlanna Türkiye de katılacak. Bu amaçla çeşitli kurum ve kişilerce hazırlanacak projeler, Kasım 2003'te sunulacak. Eğitim programlan Nişantaşı Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi'nde bir sempozyumla tanıtıldı. İstanbul Haber Servisi - Av- rupa Birliği (AB) tarafindan, uluslararası eğitim alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıy- la yürütülen ortak eğitim prog- ramlanna Türkiye de katılacak. Bu çerçevede ülkemizde çe- şıtlı kurum ve kişilerce hazırla- nacak olan projeler. Kasım 2003'te sunulacak. Avrupa Birliği'nin, uluslara- rası eğitimde ülkeler arası iş- birliğini geliştirmek amacıyla oluşturduğu eğitim programla- n, Nişantaşı Fevziye Mektep- leri Vakfı (FMV) Özel Işık Li- sesi'nde düzenlenen bir sem- pozyumla tanıtıldı. tstanbul'da- ki birçok okulun yönetici ve öğ- retmenlerinin katıldığı sempoz- yumda konuşan Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreter- liği Topluluk Programlan Ko- ordınatörü Sevinç Atabay, eği- tim programının amacını şöyle anlattı: "AB'nin düzenlediği ortakeği- tim programlan ile üye ülkele- rin eğjtimlerinin aynı seviyeye getirilmesi amaçlamyor. Bu sa- yede aynı derecede eğitimi alnuş insanlann varhğj, AB'ye üye üt-, keleriçindeki hizmet dolaşunm- da kola> hk sağla> acak." Türkiye'nin de bu program- lara çeşitli projelerle katılacak olmasını, AB üyeliği süreci ba- kımından olumlu bir gelişme olarak değerlendıren Atabay, "Ancak burada önemB olan nok- ta Türkhe'nin söz konusu eği- tim progranılannda başan sağ- lav abUmesidir. Çünkü prosedür gereği projeleriyle bu program- lara kaülacak olan ülkeler, be- UrB bir miktar giriş parası ödü- yorlar. Türkiye'nin ödeyeceği miktar yaklaşık 40 Milyon Eu- ro'dur. Dola\ısı> la bu parayı ve fazlasını geri aJabilmenüz için çok sayıda kaBteh proje sunma- mız gerekiyor'' diye konuştu. Atabay, Sokrates. Leonardo Da Vinci ve Youth ohnak üzere 3 temel eğitim programının top- lam bütçesınin yaklaşık 3 milyar Euro olduğunu belirtti. Atina Üniversitesi AB Proje- len sorumlusu IoannaKommi- nou ve çeşitli projelerde koor- dinatörlük yapan Mary Fren- zoo da tamamladıklan projeler ışığında, eğitim programlannın aynntılannı anlattı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog