Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

23MART2003PAZAR CUMHURİYET SAYFA JLtiAJV A S A L J J I J A I dishab@cumhuriyet.com.tr 11 VVashington İpan'dan özür dilemedi • VVASHESGTON (AA) - ABD'nin, Irak topraklanna atılan fuzelerin Iran topraklanna düşmesinden dolayı bu ülkeden özür dilediği açıklamasını yapan Amerikalı yetkili, yaptığı ikinci açıklamada, özür dilenmediğini bildirdi. Kendisinin "yanlış bilgilendirildiğini" söyleyen yetkili, "tran'a îsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği aracılığıyla önceki gün bir mesaj gönderdiklerini ve Irak topraklanna atılan fuzelerin îran topraklanna düşmesi ile ilgili haberlerin araşhnlacağırn bildirdiklerini" kaydetti. Yetkili, "Bugün bir mesaj daha gönderdik ve konuyu araştırmakta olduğumuzu bildirdik. Özür yok. Şimdilik özür dileyecek bir şey yok. Ne olup bittigini öğrenmemiz gerekir. 'Ne olup bittiği konusunda' farklı düşünce tarzlan var" diye konuştu. Danimarka'dan 'savaş hali' Ham • KOPENHAG(AA)- Danimarka, Irak ile "savaş hali" ilan ettiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ülkenin Irak ile savaş durumunda" bulunduğu belirtildi. Parlamentoda önceki gün yapılan oylamada, bir denizaltı ile korvetin Körfez'e gönderilmesi onaylanmıştı. Ülkede savaş hali ilanı nedeniyle, özellikle askeri laırallann ihlallenne verilen cezalar arttı. Israil, Gazze ve Reîah'a girdi • GAZZE (AA)- Israil ordusunun tank ve buldozerlerle Gazze ve Refah kentlerine girdiği bildirildi. Filistinli güvenlik kaynaklan, Gazze kentinin doğusuna giren Israil ordusunun bir alçı fabrikasını yerle bir ettiğini ve evlere ateş açıldığını kaydetti. Aynı kaynaklar. Israil ordusunun Refah kentine de girdiğini ve Filistin güvenliğine ait bir karakolu yıktığını belirtti. Israil ordusunun bu operasyonlan Netzarim yolu üzerinde tahrip gücü yüksek bir bomba ile 4 tanksavar roketi bulup imha ettikten sonra düzenlediği kaydedildi. Kimyasal silah bulunmadı • BERLtN(AA)- Almanya Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuveyt'e fırlattığı fuzelerden birini inceleyen Alman askeri uzmanlannın fuzede biyolojik ya da kimyasal silah izine rastlamadığını bildirdi. Bakanlık sözcüsü, "Ekibimiz cuma günü akşam saatlerinde atılan füzenin düştüğü yerde incelemelerde bulundu ve hiçbir şey bulamadı. Kuveytlilere göre. bu füze Irak'a ait bir Scud fuzesiydi" dedi. Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlan saptamakta kullanılan 6 Alman zırhlısı ve "Fuchs" tanklan yaklaşık 200 askerle birlikte Kuveyt'te bulunuyor. Bağdat'a yürüyen Amerikan ve İngiliz birlikleri, ülkenin güneyinde Irak askerleriyle çatışarak ilerliyor Güneydekent savaşıbaşladı• Güney cephesinde, ABD ve ingiliz birliklerinin Irak askerleri ile girdiği çatışmalardan gelen haberler sürekli değişiyor. Son olarak, askeri yetkililer, kendileri için öncelikli amacın Bağdat'a yürümek olduğunu açıkladılar. Dış Haberier Servisi - Irak'ın başkenti Bağdat'a geceleri şiddeth hava bombardı- manı düzenleyen ABD ve Ingiltere'nin ka- ra birlikleriyle Irak askerleri arasında güney- de yoğun çatışmalar yaşandığı bildiriliyor. Amerikan Sky televizyonu da Irak'uı orta kesimlerinde 4 Amerikan askerinin öldüğü- nü ileri sürdü. Kuveyt'teki ABD askerlerine dün gece bombalı saldın düzenlendi. 101. Hava tndirme Tugayı'na düzenlenen el bombalı saldın sonucunda 6 asker ağır yaralanırken çok sayıda hafif yaralı olduğu bildirildi Kuveyt üzerinden Irak'a girerek kuzeye doğru ilerlemeye çalışan ABD ve ingiliz kuvvetlerinin, yol- lan üzerindeki Umm Kasr ve Bas- ra gibi kentleri tamamen ele geçir- me gibi bir amaçlan olmadığı, ana hedeflerinin, Bağdat'a yürümek ol- duğu bildirildi. Bir ABD asken yetkilisi, Umm Kasr'daki son durumu değerlendi- rirken "Burada hâiâ karşılıklı ateş- ler, çaoşmalarsürüyor,ancak ama- cnnız krâtiişgal ebnek\«buradatam güvenliği sağlamak degil, Bağdat'a doğru hareketimize bu kentvönün- den devam etmek" dedi. ingiliz asken sözcülerinden Yar- bay Chris Vernon da, Basra'da da hâİdmiyeti tamamen ele geçirmek gibi birhedefleri olmadığını belirt- ti. Askeri sözcüler, "Anaamaç Bağ- dat'a yürümek. Saddam'ı devir- mek. Güneydeki bu kenderdeid ope- rasyonlanmız ikincil önemde" de- diler. KarablHlklerl 241 km llerledi' Irak televizyonu, Irak ve Amenkan birlik- lerinin, başkent Bağdat'ın 160 kilometre güneyindeki Necef kenti çevresinde çölde çarpıştığını bildirdi. Televizyonun haberinde, Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in Baas partisinin Necef kenti liderinin çarpışmada öldüğü kaydedildi. Necef, ABD'in Irak'ta kara savaşını başlatnğı önceki günden bu yana başkent Bağdat'a en yakın noktada Şiddetli hava saldırısı cuma gecesi başladı S n g \ Asken\ (Gazetecılerkalıyor) \ havaalanu - J \Asken navaalanı l Başkanlık' \ ~jt£ R \sarayi l ' Ensar El Islam denetımındeki bölge OBakaba BAĞDAT Bombalann hedefleri ABD-lngıliz saldınsı 2 İngiliz helikopteri düştü SUUDI ARABİSTAN İngiliz askerleri havadan ve denizden saldırdı. Bölgeden sağlıklı haber abnak zor. Güneydeki Basra kentinin önce ele geçirildiği öne sürüldü. Ancak daha sonra kent savaşuıdan kaçınmak için Basra'ya girilmediği haberi geklL bulunuyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın güneyinde ilerleyen kara güçlerinin, Fırat Nehri 'ni başanlı biçünde aşüklannı ve ülke içerisinde yaklaşık 241 km ilerledik- lerini bildirdi. Pentagon yetkilileri Vıctoria Clarke ve Tümgeneral StanleyMcChrystal tarafından düzenlenen basın brifinginde, koalisyon güçlerinin, ana hedefolan Bağdat yönünde başanlı şekilde ilerlemekte olduklan belirtildi. McChrystal, Fırat'ın geçilmesinin "çok önemli bir başarT olduğunu belirtti. McChrystal, koalisyon güçlerinin son 24 saat içerisinde Irak'a yönelik 1000'den fazla sorti yaptıklannı, 100'den fazla hedefi vurduklannı belirtti. McChrystal, bir gün içerisinde 500 kadar seyir tipi (Cruise) ve yüzlerce lazer güdümlü füzenin hedefe gönderildiğini belirtti. Irak ordusunda komuta kontrolünde kopukluklar olduğuna dair ellennde sağlam istihbarat bilgileri bulunduğunu ifade eden yetkili, "Toplam bin, Ud bin Irak askeri esir ahndı veya teslim oldu, aralannda üst düzey komutanlar da var. Birçok Irak askeri cepheden kaçryor" dedi. Amerikan uçak gemisi USS Kitty Havvk'tan havalanan 4 F A-18 Hornet tipi avcı uçağının Irak'ın güneyindeki kara birlik- lerine destek kapsamında dün akşam 7 adet bomba attığı bildirildi. Uçak gemisi sözcüsü asteğmen Nicole Kratzer, 4 F<A-18 Hornet tipi uçağın 240 kilogramlık 7 lazer güdümlü bombayı El Kurnah'a attığını açıkladı. USS Kitty Hawk'ta bulunan Hornet ve F- 14 Tomcat'lar cuma gününden bu yana donanma pıyadeleri ve 5. Kolordu'ya havadan destek vermek üzere sayısız sorti yaptı. Ancak birliklerin ilerleyişini kolaylaştırmak amacıyla ilk kez doğrudan saldında bulundular. Irak ordusunun bir sözcüsü, ülkenin ABD ve ingiliz kuvvetlerinin saldınsına karşı sa- vunması sırasında, 21 Cruise füzesinın dü- şürüldüğunü bildirdi. Askeri sözcü, yapn- ğı açıklamada. "Düşman shil ve askeri te- siskrinüzefiizeatmaya devam ederken ce- sur savunmamız 21 Cruisefiizesidüşürme- yi başardı" dedi. Irak zırhlı güçlerinin ve Baas partısi mılislerinin, Irak'ın güneyinde- ki Nasıriye kenti yakınında Amerikan ve ingiliz birliklerinin ilerleyişini durdurdu- ğunu da söyleyen sözcü, Amerikan güçle- rinin Fav yanmadası yakımndaki mevzile- rinden geri çekilmeye zorlandığını kaydet- ti. ABD askeri yetkilileri ise önceki gün, Fav yanmadası yakınındaki stratejik Umm Kasr iiman kentinin kontrolünü sağladıkla- nru açıklarken dün, bölgedeki direnişi lar- maya devam ettiklerini belirtmişlerdi. •Şi.tümen teslim oimadı' Katar'daki ABD Merkez Komutanlığı ise Nasıriye'nin dün ele geçirildiğini ve Ame- rikan güçlerinin Bağdat'a doğru ilerlerken Nasıriye'nin batısında Fırat Nehri üzerinde- ki bir köprünün kontrolünü sağladığını kay- detti. öte yandan, 8 bin askerden oluşan 51. Irak tümeninin ABD'ye teslim olduğu yö- nündeki Amerikan açıklamalan, Bağdat ta- rafindan yalanlandı. Bir asken sözcü, Irak televizyonunda, "51. Tümen, işgalci biriik- lere karşı hâlâ şiddetk ve cesurca savaşryor ve düşman güçlerine en kötü kayıplan ver- dJriyor" dedi. Amenkan askerleri dün sa- bah, güneydeki bir ıniş pistini ele geçirirken pistteki 4 Iraklı da esır ahndı. Amerikan Fox televizyonu da ABD güçlerinin, miryon- larca varil petrol gönderebilen Irak'ın Kör- fez'deki 2 önemli petrol terminalini ele ge- çirdiğini bildirdi. Irak'ın güney kıyılannın 35 kilometre açığında bulunan 2 terminal, Amerikan Denız Kuvvetleri'nin kontrolü- ne geçti. Terminalde bulunan ve direniş gös- termeyen 41 Iraklı işçinin de Amerikan as- kerlerinin elinde olduklan belirtildi. Her iki terminalin de Irak'ın petrol ihracatı için tan- kerlere petrol yüklenen ana tesislerden ol- duğu belirtiliyor. Bu arada, silahlı Irak muhalefet güçlerinin, ingiliz birliklen ile birlikte savaşmak amacıy- la Kuveyt'e gittiği bildirildi. Irak tslami Emel Örgütü üyelerinden Hasan el Esedi, Iran resmi haber ajansı IR- NA'ya yaptığı açıklamada, örgütün, ABD tarafindan Macaristan ve Hollanda'da eğitilen 1200-1300 savaşçısının Kuveyt'e vardık- lannı söyledi. Kuzeyde hedef Ensar El IslamMEHVIET FARAÇ Irak'ı bombardımana tutan ABD, özel- likle Celal Talabani liderliğindeki KYB peşmergelerini hedef alan ve "Kuzey Irak'mTateban'ı" diye nitelendirilen, En- sar El Islam örgütünün mevzılerini ön- ceki gece bombaladı. ABD'nin, Arap- çada "İslam'm partizanlarT anlamına gelen ve çekirdek kadrosu Afganistan'da çarpışrmş, köktendinci Araplardan olu- şan örgütü hedef almasının dört nede- ninden en önemlisi mtihar ,., _.. sakünsı korkusu... Ensar El Islam. Islami Ha- reket lideri Şeyh Osman'ın (Osman Abdülaziz) ölümü- nün ardmdan Talabani güçle- rinin Islamcı gruplan dağıt- maya çalışması üzerine, 2001 yılının ortalarında "Molla Krekar"diye bilinen Süley- maniye doğumlu Necmeddin Faraj Ahmed tarafından ku- ruldu. ABD, dinci grubu "te- röristörgüner" listesınin ikin- ci sırasına aldı. Örgütün ön- ceki gece hedef ahnmasının birinci nedeni, ABD'nin, Af- ganistan'da başını ağntan yeni bir Tale- ban ve El Kaide oluşmasını istememesi. ikinci gerekçe Irak operasyonunda ABD'ye büyük destek veren başta Celal Talabani olmak üzere Kürt gruplannın he- def alınması... Örgüt yüzlerce KYB peş- mergesini öldürünce Talabani, KDP'den Adnan El Nakşibendi ile "terorizme kar- şı ortak mücadek" karan aldı. Ensar El tslam'a saldınnın üçüncü nedeni de Molla Krekar'm Saddam Hü- seyin'eyakınlığı... CIA, Kürtlerin de baskısıyla devreye girdi ve Molla Krekar, Tahran'dan Nor- veç'e giderken 12 Eylül 2001 'de, Hol- landa'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havaalam'nda uyuşturucu ka- çakçılığı iddiasıyla tutuklandı. Krekar bir süre sonra mülteci statüsü aldığı Norveç'e gönderildi, çok geçmeden ser- best bırakıldı. Ancak dinci militanlar KYB'ye saldı- rılannı durdurmadı... Örgüt, 8 Şubat 2003 'te de Talabani'nin önemli komutan- lanndan General ŞevketHaa Maşir, Sir- van bölgesi yetkilileri Hikmet Osman ve Serdar Kafiır'u öldürdü. Ensar El Islam'a yönelik . saldınnm son gerekçesi ise ABD'nin en büyük korku- uzey Irak'ın suna dayamyor... Irak'a sal- dınnın ardından Islamcı gruplarm Amerika ve tngil- tere'de intihar eylemleri yap- masından kuşkulanan koalis- yon güçleri, örgütü hedef tah- tasına koydu... Nitekim Mol- la Krekar, ABD'nin basbsıy- la 20 Mart'ta Norveç'te, yurt- dışına kaçma olasılığı bu- lunduğu gerekçesiyle gözal- ünaalındı. Krekar'm, gözal- tından bir gün önce Hollan- da televizyon kanalı NOS'a verdiği demeçte, Kuzey Irak'ta ABD bir- liklerine yönelik intihar saldınlan dü- zenleyebileceklerini söylemesi ABD'nin sabnnı taşırmıştı... Örgütün Süleymani- ye yakınlanndaki üssüne 5 füze atılma- smm asıl nedeni de Krekar'm tehdit içe- ren bu açıklamalan... Ensarcılar, Iran. El Kaide ve Usame Bin Ladin le ilişkilerini reddediyor. An- cak sayılan hızla artan militanlar, böl- gede küçük bir Afganistan oluşrurur- ken, giderek katılaştırdıklan şeriatçı uy- gulamalarla hem ABD, hem Kürt grup- lar, hem de Türkiye için tehlike olarak görülüyor. "Taleban"ı olarak adlandınlan örgütün mevzileri bombalandı. ABD'nin örgütü hedef ahnasınm en önemli nedeni, intihar saldınlan korkusu. .uzey Irak'ta bomba yüklü aracın patlaması sonucunda Avustralyalı gazeteci öldü. Saldından El Ensar sonımlu tutuluyor. Basra'ya giderken ateş altmda kalan 3ITN muhabiri de kayıp. Yaralanan kameraman Demoustier, üç arkadaşma ne olduğunu bilmediğini söylüyor. (Fotoğraf: AP) Gazetecilerilk kayıplannı verdi Dış Haberier Servisi - ABD ve Ingiltere'nin Irak'a saldınsını izleyen gazeteciler dün ilk kayıplannı verdi. Kuzey Irak'ta bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu Avustralyalı bır gazeteci ölürken ingiliz ITN televizyonunun 3 çalışanı da Basra civarında kayboldu. Görgü tanıklan, Kuzey Irak'ta, Komala tslami Kürdistan (Kürdistan tslam Cemaati) örgütünün denetimindeki bölgede bulunan Hormal köyü dışında bir kontrol merkezinde Avustralyalı gazetecinin bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu öldüğünü, bir başka gazetecinin de yaralandığını söyledi. Patlamada 3 peşmerge de öldü. Patlamanın bir takside meydana geldiği, sürücünün patlamadan önce kaçtığı bildirildi. Kürt yetkililer, olaydan Ensar El Islam örgürünü sorumlu tutfu. Irak'ta tngiliz ITN televizyonunun 3 çalışanı da kayboldu. ITN, güneydeki Basra kentine giderken Iman Anas kasabasında ateş altında kalan muhabir Terry Lloyd, kameraman Fred Nerac ve çevirmen H6se>in Osman'ın kaybolduğunu duyurdu. Ekipteki diğer kameraman Daniel Demoustier ise olayda yaralandı. Demoustier, üç arkadaşına ne olduğunu bilmediğini söyledi. Halepçe'ye giren ilk gazetecilerdendi ITN sözcüsü hem ABD ve îngiliz güçlerinin hem de Irak askerlerinin ekibi aradıklannı belirtti. Deneyimli bir savaş muhabiri olan Lloyd, 1988'de 5 bin Kürdün kimyasal silahla öldürüldüğü Halepçe'ye saldından sonra giren ilk giren gazetecilerden birisi olmuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog