Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı BİR GÜNLÜK DOST Üstün Akraen p " CumhurrçeJ W Pazarlama \ $ Tüıtocagı Cad No 39 41 ^ kıtap kulübû - (212)5140196 Cumhuriyet ıy/>1401 % 7 9 . YIL SAYI: 28291 / 500.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (1945-1991) Iraklılarınbaşınabirşeygelirse y ubat ayı başlarında kırmızı otobuslenyle Turkıyeye gelen barış eylemcılerı, nam-ı dığer "canlı kalkaniar" uzerıne pek çok şey yazılıp söylendı Beyaz Saray onları Saddam Huseyın'ın pıyonları olmakla suçladı, Amerıkalı eylemctlerın Amerika'ya döndükleri zaman savaş suçlusu olarak yargılanacaklarını açıkladı B u g ü n Cumhuriyet ' I e b i r l i k t e . ;ı ~ ^ ~ ~ ~ ~ ~ / •$ l 23'MART 2QCĞIPAZAR v * • • , Fen Bilimleri Merkezi işbirliğiyle Cumhuriyet üniversiteye hazırlıyor 'parasız özel ek Yarın ve her pazartesi Cumhuriyet 'le birlikte. ABD bombardımanında onlarca Iraklı yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı Sivifleröldürülüyor IRAK'TAN BM'YE ÇACRI Bush: Savaş uzayacak # George Bush, radyodan yaptığı haftalık konuşmasın- da, "Operasyon, öngörülen- den zor ve uzun olabılır" dedi Irak devlet televızyo- nunda göriintülen yayımla- nan Saddam Huseyın'ın or- dudan memnun olduğunu söyledığı bıldınldı. Irak Dı- şışlen Bakanı Sabn, BM Güvenlık Konseyı'ne mek- tup göndererek "saldırgan güçlerin Irak'tan çekılmesını \ e ambargonun kaldml- masını" ıstedı. • 10. Sayfada SALDIRI CÜNLÜCÜ Bombalar altında üçgün20 MART: ABD Başkanı George W. Bush'un Irak Dev let Başkanı Saddam Hüseyin'e ülkesini terk et- mesı yönünde verdığı ültı- matom sona erdı. TSl 04.35'te ılk dalga ha\a saldı- nsı başladı Saddam Hüse- yın ve dığer üst düzey yetkı- lilen hedef alan ılk günkü bombardıman "sınırlı bir fırsat operasyonu" olarak UArkasıSa.8,Sü.l'de TURKIYEYE GECECEKLER Mülteciler ortada kaldı # Türkıye'den göç ederek K. Irak'takı Mahmur Kam- pı'nayerleşenyaklaşık 10 bın mültecı. BM Yüksek Komiserlıği'nin son temsıl- cısının de Irak'ı terk etme- sının ardından zor gûnler geçınyor. Barzanf nm KA- DEK denetımınde olmakla suçladığı mültecılenn. Tür- kıye'ye geçebıleceklen be- hrtildı • 8. Sayfada Kuveyt'te bombalı saldırı ABD ve Ingiltere, saldınnın üçün- cü gününde de Bağdat ve Musul'a bomba yağdırdı. Pentagon, Irak'ta 100'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Necef kenti yakınlannda- ki çatışmada Baas yöneticisinin öldüğü, Nasıriye'nin düştüğü be- lirtildi. Kuveyt'te ABD'lilere dü- zenlenen bombalı saldında 6'sı ağır, çok sayıda asker yaralandı. Birgazeteci öldü, 3'ü kayıp Basra'ya önceki gece düzenlenen saldında 50 sivilin öldüğü ileri sü- rüldü. Bağdat'ta 3 kişi yaşamını yi- tirdi. Çoğu kadın ve çocuk 250 ki- şi yaralandı. Avustralyah bir gaze- teci, bomba yüklü aracın patlaması sonucu öldü. Kaybolan 3 muhabir- den haber yok. • ıo. ve n. Sayfada Milyonlarca savaş karşıtı meydanlan doldurdu Dünya barış îçin tekyürek # Dünya merkezleri yine milyonlar- ca savaş karşıtının haykınşlan ve ayak sesleriyle sarsıldı. ABD ve In- giltere'nin de aralannda bulunduğu birçok ülkede meydanlan dolduran protestocular "savaş suçlusu" olarak niteledikleri George Bush ve Tony Blair'in yargılanmasını istedıler. # New York'ta toplanan on bınlerce kişi "Petrol için 'kan'a hayır" slo- ganı atarken bazı ülkelerdekı gös- terilerde ABD Başkanı Hıtler'e ben- zetildi. Türkiye'deki göstenlerde ABD'nin tüm dünyada nefret uyan- dırdığı vurgulandı. • 6. Sayfada Beyaz bayrak bile dinlemediler rinden beyaz bayrak kaldırmalarına rağmen öldürüldü. Cephedeki İngiliz askerleri ise bölgeyi inceleyerek yoUarına devam etti. tngiliz Savıınma Bakanlığı ve Pentagon, savaşı nasıl sürdürecek- lerini planlarken Iraklı anne, Bağdat'taki bir hastanenin önünde önceki gece saldırılarda yaralanan çocuğunun acılannı dindiremediği için gözyaşı döküyor. (Fotoğraflar REUTERS Kuzey Irak pazarlığı1 Türkiye'nin, ABD'nin itirazlannı aşa- rak eşgüdüm ıçınde Kuzey Irak'a gire- bilmesi ıçın Washıngton yönetimiyle en az 3 konuda uzlaşması gerekiyor. TSK'nın "kaç askerle kaç kilometre ve hangi rür silahlarla K. Irak'a gıreceği" konulannda yeni bir pazarlık sürecinin ilenki günlerde başlaması bekleniyor. I ABD ve Ingiltere'ye hava sahasını açan Türkiye, pazarlıklan sürdüreceğini, ABD ile eşgüdüm ıçinde bölgeye gir- mek istediğini ancak görüşmelerden sonuç almmaması durumunda da ge- rektiğinde askeri operasyon gerçek- leştireceğini ABD'ye biîdirdi. EBRU TOKTAR'ın baberi • 5. Sayfada ALMANYA'DAN AWACS PERSONELİTEHDİDİ M 4. Sayfada TÜRKİYE ÜZERTNDEN ZIRHLI BİRLİK GÖNDERILMEYECEK M 8. Sayfada HABUR SINIR KAPISI KAPATILDI M 8. Sayfada ABD'NİN HEDEFİ ENSAR EL İSLAM • 11. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bastıran Kazamyor Mıllı matbuat, daha sonra ulusal basın, son adıyla medya Amerika ıle ılışkilerın kopmasına ramak kaldı- ğını ırdelerken; kimılerımız korumaya, kollamaya aldık- ları dört ayda eskiyen ıktıdarın hata üzerıne hata yap- tığını yazdı. Yazmasına yazdılar, ama, bir gün sonra hataların doğrudan ıktidar sahıplerinden kaynaklanmadığını TV'lerde söylemeye, köşelerinde yazmaya koyuldular. UArkasıSa. 8,Sü. l'/ie Anadolu'da her şey var 9 Sanatını Anadolu çağla- yanından dolduran bir sa- natçı Ayla Algan. Nınniler, masallar, ağıtlar Algan'ın tasından taşıp günümüze geliyor. Hem başkalanna hem bize bizı anlatıyor. HATtCE Tl NCER'in söyleşisi M 7. Sayfada Fenerbahçe Altay'a yenildi # Süper Lıg'de F Bahçe, sa- hasında Altay'a 1-0 yenıldı. Hafta ıçinde 5 futbolcusunu kadro dışı bırakan San-Laci- vertli ekip Izmir temsilcisi karşısında etkısiz bir futbol sergilerken taraftarlar, Aziz Yıldınm ve Oğuz Çetin'i is- tifaya çağırdı. • Spor'Ja GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ne Kadar Ceza 0 Kadar Kültür! Kültür Bakanlığı ıleTurızm Bakanlığı'nın birleştiril- mesi düşüncesi hemen şu yankıyı buldu: Ne güzel... Tasarruf devletin tepesinden başlama- h! llke olarak bakanlık sayısının azaltılmasına da kar- şı değiliz. Ancak işe Kültür Bakanlığı'ndan başlan- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog