Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p l ı n BAHÇE BÎZÎZ GÜL BİZDEDÎR Mivase İlknur Cumhunye) W Pazariama \ Ş Turiracagı Cad No ^9 41 ^ krtap kulübü l^4334»Cagak>gto-lstanbıJTd (212)514 0196 Cumhuri79. YIL SAYI 28290 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ; ACI BEKTAŞ V,y E#$IN£DEN GERÇEĞE ne Melikoff Çag Pazartama \ Ş Turiracagı Cad No 39 41 134334)Ogaloglt IsanhulTd C 2^ 40196 - İ2. MART 2003 CUMARTESİ Bağdafa Körfez savaşı dahil şimdîye kadar yapılan saldırıların en büyüğü gerçekleştirildi > ABD, IrakJ ta 3 bin hedefi vuracağım açıkJadığı "şok ve dehşet"saldtrısını başlattı. Dün enyoğun bomhardıman ateşine tutulan Bagdat'ta çok sayıda insanın yaşamınıyitirdiği ve Saddam Hüseyin Y/ı sarayma 12füzenin düştüğü bildirildi Suldmlarda Musul, Kerkük ve Tikrit kentleri de vurıtldu. î v?lDalga dalga gelen bombar^Manıarda 320 Tomahmvkfiizesinin yam sıitirRörfez% deki 5 gemidcn kalkan 250 ııçak kullanddu ABD ve İngiliz birlikleri Irak\ngiineyindeikikoldaıı Bağdafadoğru ilerlerken Basra ve Fırat kıyısındaki ISasıriye \le sert direnişle kurşjlustL Kuzevde^MttkalJkdihtdL m //. s«v/«<i« Eylemler arttı Amerikalı utanıyor # Savaş karşıtlan dun de meydanlardaydı Avustralya'dan Almanya'ya. Fransa'ya, Malezya'dan Çın'e bırçok ulkeden yükselen "savaşa hayır" seslen bırleşerek ABD'dekı eylemcılere ulaştı San Dıego'da ıse gostencıler "ABD'yı 'ABD'den kurtann" sloganını attılar • 9. Sayfada Yanıltıcı habere dikkat Medya etiği vurdu # Cephe gensınden uretılen yonlendırıcı haberler once Irak'ı sonra medya etığını vunıyor ABD dezenformasyonda hem kendı medyasını hem de Avrupa ve Ortadoğu'dakı ıletışım araçlannı kullanıyor Üretılen senaryolar Irak halkı uzennde psıkolojık baskı oluşturuyor MEHMET FARAÇ'ın haberi • 6. Sayfada I ya^anan guven bunalımmı tıraıandırmamak için hava sahasmı açtı îâk sorunu aşılamadıComandOİar girdi İddİaSI Başbakanlık'ta yapılan zir\ede, ABD ıle iîişkilerm "kopma noktasma" geldıği ve bunu tamir etmenin ilk adımı olarak hava sahasınm açılması kararlaştınldı. Toplantıda, Türkiye'nin Kuzey Irak'a "şimdilik" girmemesi benimsendi. Buna karşın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı yaklaşık 1500 komandonım daha Silopi'den Kuzey Irak'a geçtiği ileri sürüldü. • 5. Sayfada GÜI: ASkerİmİZ gîrecek ABD Dışışlen Bakanı Povvell. "örtülü" şekilde uyardığı Türkiye'den K. Irak'a asker göndermemesini istedi. ABD'li üst düzey yetkililerin yaptığı açıklamalar, Washington'ın Ankara'yı "devre dışı" bıraktığı yorumlanna yol açtı. Buna karşın Dışişleri Bakanı Gül Türkiye'nin, "çıkarlannı korumak amacıyla" Kuzey Irak'a gireceğinı açıkladı. m 5. Sayfada Büyükelçilere casus suçlaması ABD bırçok müttefikmın yanı sıra Türkiye'den de Iraklı diplomatlan sınır dışı etmesını istedi. Washington'ın, ABD'ye yönelik casusluk yaptıklannı iddia ettiği büyükelçilik çalışanlan hakkında, Türk Dışişleri'nin ise daha fazla kanıt istediği kaydedildi. Gül, istemi doğrularken "Ilgili makamlanmız gerekli incelemelen yapıyor" dedi. • 8. Sayfada Fotoğraf AP NEVRUZ BARIŞ GETİRSÎN • 3. Sayfada HLTCUMETÎN GÖZÜ VERGİ ÎADEStNDE • 13. Sayfada TEKEL ARTIK OZEL OLACAK • 12. Sayfada HERKES SORUMLU OLACAK • 13. Savfada GUNCEL CLNEYT ARCAYUREK Hava Sahalarının Onii Arkası Övunmeler yerını eleştırılere bıraktı Dalgalı denızde marıfetını gostereceğını ılan eden (ısım soylemeye, gulu tarıfe gerekyok) "usta kaptan" gemıyı karaya oturttu Gerekçeyı yakında açıklayabılır Denız bıttı1 Oysa denız bıtmedı Pusulası bozuk "usta kap- tan" gemıyı karaya oturtunca "denız bıttı" mazeretı- ne sığınmanın anfesmde • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Her pazartesi Bugün GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhuriyet'le birlikte. Irak Senaryoları En kotu olasılığa hazırlanmak çoğunlukla ınsanı ur- kutur ama, ufku gormekten ote ufkun otesını gorme- ye çalışan ulke yonetımlerı ıçın kaçınılmaz bır durum- dur Turkıye ıçın Irak'ta en kotu durum ne olur? Hesapları yaparken Irak'ta yaşayanlardan çok AB- D'nın atacağı adımları ongormek gerekıyor Yazgımı- za bakın M Arkası Sa. 8, Su\ 8 'de ~
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog