Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ı t a p 1 a r ı BALKANLAR M ustafa Balbay K Çag Pazariama ILŞ Tü*oca£ Cad. No 39 4] 134354) Cagaloğhı-tanbulTel (212)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p I a r ı TÜRKLER MEZARLIĞIYEMEN Mustafa Balbay V krtap kul TuıiıocağıCadNo3941 (34334ı CajŞaloghı-IsanbdTcl (212)^14 0196 79. YIL SAYI: 28286 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S UAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 18 MART 2003 SALI Diplomatik kapıyı kapatanABD, Konsey'i dışladı. Büyükelçilikler boşaltılırken BM, denetçileri Irak'tan çekme karan aldı. 400 bin asker Bush'un emrini bekliyor Eller^etikteSaddam 'a 48 Saat SÜre ABD, îngiltere ve îspanya, BM Güvenlik Konseyi 'nden istedikleri desteği sağlayama- yınca ikinci karar tasarısının oylanmasından vazgeçtiler. Üç ülke böylece Irak'a tekyanlı saldırı düzenlemek için adım atmış oldu. Bush, Saddam 'a 48 saat süre verdi. BMdeya- şanan gelişmeler üzerine Îngiltere de kabine üyesi veAypm Kamarası Başkanı Robin Cook görevinden istifa etti. Bağdat boşaldl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ko- fıAnnan, BMgörevlilerini Irak'tan çekme karan aldı. BM yetkilileri, Irak'taki yaklaşık 200 silah denetçisi ve görev- linin 48 saat içinde tahliye edileceğini belirttiler. Çok sa- yıda ülke Bağdat büyükelçiliklerini kapatırken yurttaşları- nın bölgeden hızla ayrılmasını istedi. Gazeteciler degüven- likgerekçesiyle Bağdat'tan ayrılmaya başladı. mıı.sayfada IotO-T.it \P Köşk'teki toplantıda hükümete tam destek verildi. Tezkerenin yann oylanması bekleniyor Zirveden tezkere çıktı SÎVİLLER SINIRA DOĞRU İLERLtYOR İlk göç dalgası # Irak'a saldın yaklaşırken Musul ve Kerkük'ten Kuzey Irak'a doğru göç başladı Türkıye ve îran sınınna doğru ilerleyen sıvıller, evlere baskın düzenlendığını ve elı sılah tutanlann askere alınmaya başlandığını belirttiler. Kuzey Irak'taki Şamşamal kentınde yaşayan çok sayıda Iraklı Kürt de daha güvenlı bölgelere kaçmaya başladı. Göç dalgasının daha da artabüeceğı belırtılıyor. • 10. Sayfada ÎSKENDERUN'DAN KAÇIRJLIYORDU Silaha suçüstü # Republıca Dıroma adlı gemının tskenderun'da malzeme boşaltma ışlemı dun de surdü Ancak gemıde mutabakat kapsamında daha once bıldınlmesı gereken araçlann dışında 6 parça daha malzeme bulunması ABD'lıler ıle Türk yetkılıler arasında gergınlığe yol açtı. Genelkurmay yetkılılennın de\Teye gırmesı ûzerıne gemının kapaklan da kapandı AKIN BODUR'un haberi • 4. Sayfada Savaş kaçitillmaz Güvenlik Konseyi'ndeki gelişmeler \e "savaşın artık kaçınılmaz" duruma gelmesı üzenne devletın zirvesi olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanı Sezer'm başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Irak zınesinden, "yenı tezkere" karan çıktı. İVedİIİkle adim Zırve sonrası yapılan açıklamada, 31 Ocak tanhlı MGK toplantısında benimsenen tavsiye karan çerçevesınde hükümetin Türkıye'nın çıkarlarını konıyacak adımlan "rvedılikle" atması konusunda "tam bır görüş bırhğıne" vanldığı bıldınldı. Bakanlar toplamyor Bakanlar Kurulu, Meclis'te hükümet programının okunmasından sonra bugün akşam olağanüstü toplanarak tezkereyi görüşecek. Başbakan Yardımcısı Abdüllatıf Şener, tezkerenin bugün Meclıs'e sevk edılıp yann oylanabıleceğını söyledı. • 8. Sayfada Cumhurbaşkanı 'ndan Çanakkale mesajı Sezer: Savaş yıkım getirir # Cumhurbaşkanı Sezer, Çanakkale Zafen'nin 88. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, savaşın doğuracağı yıkımlara dıkkat çekti. Atatürk'ün, "Yurtta banş, dünyada banş" dediğinı de anımsatan Sezer, "Gerekçesi ne olursa olsun savaşın yıkımını gözler önüne seren Çanakkale Şehıtlığı, banşm ve dostluğun dünya için ne kadar gerekli ve önemli olduğunu tüm insanlığa duyurmaktadır" görüşünü dile getirdı. M 9. Sayfada ABD heryeri kiralıyor Şehidin parkına da göz diktüer # ABD'lılenn üs kurma çabalan, Kurtuluş Savaşf nda tngiliz ve Fransız ışgaline dırenerek Şanlı unvanını kazanan Urfa halkmı rahatsız edıyor... Güneydoğu'da onlarca merkezde konuşlanan ABD'liler, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın Urfa önderlerinden Şehıt Nusret Bey'in admı taşıyan Şanlıurfa'daki Cumhuriyet Parkı'nı üs yapmaya çalışıyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 4. Sayfada PKK/KADEK'edarbe Suriye terörisüeri teslim etti # Lübnan sorumlusu Kaner ile Sunye sorumlusu Canavar, Türkıye'ye teslim edildı. Son aylarda Suriye'nın teslim ettığı üst düzey terör örgütü üyesi sayısı 7'ye çıktı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Terör örgütü PKK / KADEK'ın Sunye sorumlusu Selahattin Canavar ile Lüb- nan sorumlusu Hayri Kaner'in Suriye makamlannca yakalanarak Türkiye'ye teslim edıldıgı öğrenildı. Cumhuri- yet'in edındığı bilgıye göre, terör örgü- tü geçen günlerde Suriye sorumlusu Hayn Kaner'in Lübnan temsılcısı ohna- sına, Surıye'ye de Selahattin Canavar'ın \ArkasıSa.8,Sü. l'de D0UR 4*1.700.000 BOfiSA 9.842 İUFQ 1.830.000 AIJIN 18.800.000 • İLK BOMBA PİYASALARA DÜŞTÜ • 12. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ateş Olmayan Yerden Savaş olasılığını ortadan kaldıracağı öne sürulen koşullar: Saddam Hüseyin sürgüne gıdecek. Bağdat sılahsızlanma konusundakı davranışlarını 180 derece değıştırecek! Olmayacak duaya amın demek gıbı bır şey. Yoksa? önümüzdekı günlerde, yann, belkı yarın- dan da yakın, savaş başlıyor. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Behramoğlu'na Şiir Büyük Ödülü Yanıt anahtarı GÜNDEM # Uluslararası PEN Kuluple- n Federasyonu Turkıye Mer- kezf nın önensıyle UNESCO tarafından 21 Mart tanhının "Dunya Şıır Gunu" olarak ka- bul edılmesı dolayısı>la gaze- temız yazan, şaır Ataol Beh- ramoğlu'na "2003 Dunya Şıır Gunu Şıır Buyuk Odulu" venldı I 8. Sayfada MUSTAFA BALBAY •••Çatışma Yaşamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın adını yıllardır düzgün yazamadık. Bılgısayarın tuşları bü- tün iyi nıyetli yaklaşımlan tuş edip, bakanlığın adını şöyle not etti: Çatışma ve Sosyal Gergınlık Bakanlığı... Bakanlık koltuğunda bu kez Murat Başesgioğlu oturuyor. öncekı bakanların paylaştığı kaderi onun MArkası Sa. 8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog